iç mekan sistemleri

Yorumlar

Transkript

iç mekan sistemleri
İÇ MEKAN SİSTEMLERİ
1 CP 11
Aysist Bölme Duvar Sistemleri
Aysist Giydirme Duvar Sistemleri
Aysist Şaft Duvarı Sistemleri
Aysist Asma Tavan Sistemleri
1 CP 1
Tek
İskelet
Çift
Profil
Tek Kat
Aypan
1
Tek Kat
Aypan
Ses Yalıtım
Bandı
Duvar U
Profili (DU)
Ses Yalıtım
Bandı
Duvar C
Profili (DC)
Taş Yünü
Duvar U
Profili (DU)
Derz Bandı
1 CP 11
bölme duvar sistemi; teknik şartnamesinde de belirtildiği gibi sırt sırta gelecek şekilde
çift Duvar C profillerinin (DC) her iki yüzüne birer adet
’nın vidalanması ile oluşturulur. İçinde duvar
genişliğine ve yalıtım ihtiyacına göre seçilmiş olan yalıtım levhası (taş yünü) bulunur.
KULLANIM ALANLARI
1 TP 11’e göre daha yüksek ve dayanımlı bölme duvar istenen
• Konut
• Ofis ve Yönetim Binaları
• AVM
• İş Merkezi
• Otel
• Hastane
2
AYSIST İÇ MEKAN SİSTEMLERİ 1 CP 11
Ağırlık (kg/m2)
25-29
Yükseklik (m)
max. 6,25
Ses (dB)
40-47
Yangın
F 30
12,5 mm Aypan’a göre
1 CP 11
Alçı levha seçiminde,
Yangın Dayanımı
Nem Dayanımı
Darbe Dayanımı
Ses
Beyaz
1 CP 11 ÖZELLİKLERİ
Duvar yüksekliği max. 6.25m’ ye
kadardır.
BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ
»» Şartname gereklerine göre, extra dayanım performansı istenmediğinde
Beyaz
»» Nem dayanımı istenen yerlerde
Yeşil
»» Yangın dayanımı istenen yerlerde
Kırmızı
»» Hem neme hem de yangına dayanım istenen yerlerde
More
»» Darbeye, yangına ve neme dayanım istenen ve yoğun insan trafiği olan
yerlerde, proje detayına göre yerden en az 120 cm mesafeye kadar yüksek
yoğunluklu alçı çekirdeğine sahip olan
D More
»»
D More’ye göre daha fazla dayanım gerektiren, yoğun insan
trafiği olan, yangın ve neme dayanım istenen yerlerde, artırılmış çekirdek
kohezyonu ve mukavemetli yapısıyla
D Plus
»» Estetik görünüm ve akustik performans istenen bölme duvarlarda
perfore levhalar,
»» Çok yüksek darbe, yangın, nem ve küf dayanımı, A1 yangına dayanım
istendiği yerlerde, uygun sistem seçimiyle beraber
tercih edilmelidir.
Sistemin ortalama ağırlığı
25-29 kg/m2 dir.
Sistemin ses yalıtım
performansı 40-47 dB
arasındadır.
Yeşil
Kırmızı
Sistemin yangın dayanımı
DIN 4102’ye göre;
Kırmızı ile F 30 ‘dır.
More
D More
D Plus
Ses ve yangın dayanımını
artırmak için, uygun taş
yünü levha seçilmeli ve
levhalar arasındaki boşluk
hesaplanmalıdır.
Perfore Levha
SİSTEM KESİTİ
*12,5 mm Aypan’a göre
PROFİL TİPİ
DUVAR KALINLIĞI (mm)
DC 50 (42x49x42)
75
DC 75 (42x74x42)
100
DC 100 (42x9942)
125
Döşeme, tavan ve mevcut
duvarlarla birleşim yerlerinde
DU-DC profillerinin altına
ses yalıtım bandı
yapıştırılarak mevcut
yapıdaki titreşimin, sesin
bölme duvara geçmesi
engellenmelidir.
Profiller arasındaki boşluk,
tesisat geçişi olarak
kullanılabilir.
Taşıyıcı sistem profilleri
birbirlerine perçin vasıtası ile
sabitlenebilir.
Uygulaması kolay, hızlı ve
ekonomiktir.
2014/01
3
ÖN ve ARKA YÜZDE 12,5 mm
KULLANILDIĞINDA;
SİSTEM KESİTLERİNE GÖRE PERFORMANS DEĞERLERİ*
PROFİL
DUVAR
KALINLIĞI
(cm)
PROFİL
KALINLIĞI
(mm)
0,5
DC 50 DU 50
7,5
0,6
0,5
DC 75 DU 75
10
0,6
DC 100 DU 100
12,5
0,6
AKS
ARALIĞI
(cm)
MAX YÜKSEKLİK (m)
*A
*B
ORTALAMA
AĞIRLIK
(kg/m2)
40
3,95
3,70
26,52
60
3,70
3,45
25,07
40
4,05
3,80
27,39
60
3,80
3,55
25,65
40
5,50
4,80
27,28
60
5,20
4,45
25,58
40
5,55
4,90
28,44
60
5,30
4,55
26,36
40
6,25
5,50
29,30
60
5,80
5,05
26,95
YANGIN
DAYANIM
SINIFI
SES YALITIMI
POZ NO
DEĞERLERİ RW (dB)
F 30
40
F 30
41
-
18.138/A4
18.138/A3
F 30
47
-
YALITIM MALZEMELERİNE GÖRE PERFORMANS DEĞERLERİ*
PROFİL
DUVAR KALINLIĞI (cm)
YALITIM MALZEMESİ
KALINLIĞI (mm)
YANGIN DAYANIM
SINIFI
SES YALITIM
DEĞERLERİ RW (dB)
ISIL GEÇİRGENLİK
KATSAYISI (W/m2K)
DC 50 DU 50
7,5
40
F 30
40 dB
0,665
DC 75 DU 75
10
50
F 30
40 dB
0,559
DC 75 DU 75
10
60
F 30
41 dB
0,482
DC 100 DU 100
12,5
80
F 30
47 dB
0,378
*
*A DIN 4103/DIN 18183’e göre insan trafiğinin yoğun olmadığı yerlerde; örneğin ticari binalarda (oteller, hastaneler gibi) ikamet yerlerinde
uygulanan yüksekliktir.
*B DIN 4103/DIN 18183’e göre insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde; örneğin showroomlar, tiyatrolar, sinemalar, derslikler vs uygulanan
yüksekliktir.
Yangın dayanımı ve ses yalıtımı hesabı yapılırken, 5 cm kalınlık, 52 kg/m3 yoğunluklu taşyünü ABL levhası seçilmiştir, bunun dışındaki levhalar
için aradaki fark hesaplanmalıdır.
Poz No’lar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozlarına uygundur.
Ses yalıtım değerleri DIN 4109’a göre uygundur.
Ortalama ağırlık hesabı:
eklenmelidir.
Beyaz+
Profil+5 cm 52 kg/m3 Taşyünü ABL’na göre yapılmıştır. Diğer
ürünlerinde 0,5-1 kg
Yangın dayanım sınıfı DIN 4102’ye göre uygundur. Tablodaki yangın dayanım sınıfı değerleri, bölme duvarın her iki tarafında da
More,
D Plus veya
kullanıldığı durumda geçerlidir.
4
Kırmızı
AYSIST İÇ MEKAN SİSTEMLERİ 1 CP 11
Yükseklik (m)
max. 6,25
Ağırlık (kg/m2)
25-29
Ses (dB)
40-47
Yangın
F 30
12,5 mm Aypan’a göre
1 CP 11
1 m2 DUVAR İÇİN MALZEME KULLANIM MİKTARLARI**
BİRİM
60
40
(12,5 mm)
2,10
2,10
m2
DC 75 Profil (42x74x42 mm)
4,60
7,20
mt
DU 75 Profil (27x75x27 mm)
0,90
0,90
mt
Ses Yalıtım Bandı
2,00
2,00
mt
YHB/YSB 22x45 mm Vida ve Plastik Dübel
2,60
2,60
adet
Sivri Uçlu Vida 3,5x25 mm
25,00
32,00
adet
Matkap Uçlu Vida 3,5x9,5 mm
25,00
32,00
adet
Derz Bandı
3,20
3,20
mt
Derz Dolgu Alçısı
0,80
0,80
kg/m2
Saten Perdah Alçısı
Her 10 mm için 0,3
Taşyünü ABL
1,05
Delikli Köşe Profili
kg/m2
1,05
Projeye göre
m2
mt
**
DU Profil miktarı hesaplanırken toplam duvar alanı yüksekliğe bölünüp 2 ile çarpılmalıdır.
plastik dübel ve vida seti 60 cm aks aralığıyla hesap edilmiştir.
sivri uçlu vida düşeyde 30 cm aks aralığıyla hesap edilmiştir.
Malzeme sarfiyatı analiz tablosu 2,5 m yüksekliğe göre yapılmıştır.
Projeye göre duvar üzerindeki olası boşluklar (pencere, kapı gibi) düşülmemiştir.
sivri uçlu vida yerine, 0.88 mm’den kalın metal profil üzerine matkap uçlu vida kullanılmalıdır.
15 mm
kullanılması durumunda, 3,5x25 mm
sivri uçlu vida kullanılmalıdır.
18 mm
kullanılması durumunda, 3,5x35 mm
sivri uçlu vida kullanılmalıdır.
Projedeki ihtiyaca göre DC 50 (42x49x42 mm)- DU 50 (27x50x27 mm) ya da DC 100 (42X99X42 mm)DU 100 (27x100x27 mm) profil seçilmelidir.
2014/01
1 CP 11
TEKNİK ŞARTNAME
İdarece onaylanmış proje ve
detaylarına göre yapılacak işlem
sırası aşağıdaki gibi olmalıdır;
(
Duvar U Profili; DU 75,
Duvar C Profili; DC 75 olarak
anılacaktır.)
BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ
AKS ARALIĞI (cm)
»» DU 75 profilleri, 60 cm
aralıklarla taban ve tavana
vida ve plastik dübel
kullanılarak sabitlenmelidir.
»» DU 75 ve yan duvarlara
tutturulacak DC 75 profillerinin
arkasına 75 mm’lik
ses
yalıtım bandı yapıştırılmalıdır.
»» DC 75 profilleri kesilmelidir.
»» Sırt sırta gelecek şekilde
çift DC 75 profilleri 60 cm
aralıklarla DU 75 profillerinin
arasına geçirilmelidir.
»» Uygun kalınlık ve yoğunlukta
taşyünü levhalar DC
75 profillerinin arasına
yerleştirilmelidir .
»» 12.5 mm
levha DU
75 ve DC 75 profillere 25 mm
lik
borazan vidalarla
sabitlenmelidir.
»» Gerektiği durumlarda
kesilerek ebatlanmalıdır.
»»
derz dolgu alçısı ile
3mm den fazla boşluklara ön
dolgu yapılmalıdır.
»» Vida başları
derz dolgu
alçısıyla kapatılmalıdır.
»» Derz bandı
ek yerlerine
yapıştırılmalıdır.
»» Derz bandı üzerine
derz dolgu alçısı
uygulanmasıyla bölme duvar
oluşturulmalıdır.
Her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik,
işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma ile müteahhit karı
ve genel giderler dahil
1 m2 fiyatı:........................................
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden
m2 olarak hesaplanır.
5
ÖN ve ARKA YÜZDE 15 mm
KULLANILDIĞINDA;
SİSTEM KESİTLERİNE GÖRE PERFORMANS DEĞERLERİ*
DUVAR
KALINLIĞI (cm)
PROFİL
PROFİL
KALINLIĞI
(mm)
0,5
DC 50 DU 50
8
0,6
0,5
DC 75 DU 75
10,5
0,6
DC 100 DU 100
13
0,6
AKS
ARALIĞI
(cm)
MAX YÜKSEKLİK (m)
*A
*B
ORTALAMA
AĞIRLIK
(kg/m2)
40
4,05
3,80
30,72
60
3,80
3,55
29,27
40
4,15
3,90
31,59
60
3,90
3,65
29,85
40
5,60
4,90
31,48
60
5,30
4,55
29,78
40
5,65
5,00
32,64
60
5,40
4,65
30,56
40
6,35
5,60
33,50
60
5,90
5,15
31,15
YANGIN
DAYANIM
SINIFI
SES YALITIM
DEĞERLERİ POZ NO
RW (dB)
F 30
F30
-
F 30
43
-
F 30
48
-
VİDA BOYU***
(mm)
(Ön Yüz/Arka Yüz)
METAL PROFİL ÜZERİNE
ZEMİNE SABİTLEMEK İÇİN
12.5 / 12.5
SİVRİ UÇLU (mm)
MATKAP UÇLU (mm)
3.5 x 25
3.5 x 25
15 / 15
YHB / YSB 22x45 mm vida + M8 Plastik dübel 3.5 x 25
3.5 x 25
18 / 18
3.5 x 35
3.5 x 35
***
Sivri uçlu vida; 3,5 mm çapında 25,35 veya 45 mm boyundadır.
metal konstüksiyona sabitlenmesinde kullanılır.
Matkap uçlu vida; 3,5 mm çapında 25,35 veya 45 mm boyundadır.
veya metal konstrüksiyona sabitlenmesinde kullanılır.
alçı levhaların galvaniz saç kalınlığı en fazla 0,88 mm olan profillere veya
alçı levhaların galvaniz saç kalınlığı en fazla 2,2 mm olan profillere
90 °’lik açıyla vida uygulanmalı ve kağıt yüzeyi zedelenmemelidir.
6
AYSIST İÇ MEKAN SİSTEMLERİ 1 CP 11
Ağırlık (kg/m2)
25-29
Yükseklik (m)
max. 6,25
Ses (dB)
40-47
Yangın
F 30
12,5 mm Aypan’a göre
1 CP 11
TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ İLGİLİ POZLAR****
Açıklama
18.138/A 3
Alçı duvar levhaları (TS EN 520+A1) ile tek iskeletli taşyünü levha dolgulu bölme
duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı-12.5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)
18.138/A 4
Alçı duvar levhaları (TS EN 520+A1) ile tek iskeletli taşyünü levha dolgulu bölme
duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı- 12.5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)
18.138/B 3
Suya dayanıklı alçı duvar levhaları (TS EN 520+A1) ile tek iskeletli taşyünü levha
dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı- 12.5 mm tek kat alçı
duvar levhası ile)
18.138/B 4
Suya dayanıklı alçı duvar levhaları (TS EN 520+A1) ile tek iskeletli taşyünü levha
dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı- 12.5 mm tek kat alçı
duvar levhası ile)
18.138/C 3
Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları (TS EN 520+A1) ile tek iskeletli taşyünü levha
dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı- 12.5 mm tek kat alçı
duvar levhası ile)
18.138/C 4
Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları (TS EN 520+A1) ile tek iskeletli taşyünü levha
dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı- 12.5 mm tek kat alçı
duvar levhası ile)
18.138/D 3
Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları (TS EN 520+A1) ile tek iskeletli taşyünü
levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı- 12.5 mm tek kat
alçı duvar levhası ile)
18.138/D 4
Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları (TS EN 520+A1) ile tek iskeletli taşyünü
levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı- 12.5 mm tek kat
alçı duvar levhası ile)
İLGİLİ STANDARTLAR ve
KAYNAKÇA
TS EN 520 Alçı Levhalar- Tarifler,
Gerekler ve Deney Methodları
BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ
Poz No
TS EN 15283-1 Liflerle
Güçlendirilmiş Alçı Levhalar
TS EN 14195 Alçı Levha
Sistemlerinde Kullanılan Metal
Çerçeve Bileşenleri
TS EN 13963 Derz MalzemeleriAlçı Levhalar için- Tarifler,
Gerekler ve Deney Methodları
Alçı Levha
Uygulama Kitapçığı
Ürün Kataloğu
DIN-EN normları:
• DIN 4103
• DIN 18181
• DIN 18182
• DIN 4102
• DIN 18180
• DIN 14353
• DIN 18183-1
• DIN 4109
• EN 14566
****
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2014/01
7
1 CP 11
UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ
2 6
9
1
7
1
11
8
2
6
14
5
3
4
9
1
2
3
4
6
7
1
2
1
9
3
1
4
1
T Duvar Bağlantısı Plan Ö:1/5
Tavan Bağlantısı Kesit Ö:1/5
11
8
Köşe Bağlantısı Plan Ö:1/5
3
1
1
2
2
9
1
5
6
4
3
9
6
3
6
13
1
Alçı Levha Ek Yeri Kesit Ö:1/5
1
ALAT 10 İle Bağlantı Ö:1/5
>a
6
a
2
9 1
a
9
9
3
1
1
2
1
16
10
1
2
18
3
5
4
8
11
5
7 17
Döşeme Bağlantısı Kesit Ö:1/5
1- Aypan 12.5 mm
2- Aypan Duvar C 75 mm (42x74x42)
3- Aypan Duvar U 75 mm (27x75x27)
4- Aygips Alçı Levha Derz Dolgu Alçısı
5- Aypan Ses Yalıtım Bandı
6- Aypan Borazan Vida (25 mm)
7- Aypan Maktap Uçlu Vida (25 mm)
8
Sırt Sırta Profil Yerleşimi Planı
Ö:1/5
AL125BY250
AK75NDC300
AK75NDU300
AG001DD030
BN75YB025
AB035BV025
AB035MU025
15
a<20 mm
Dilatasyon Detayı Plan Ö:1/5
8- Aypan Vida ve Plastik Dübel
9- Taş Yünü Isı Yalıtımı
10- Mevcut Duvar
11- Mevcut Döşeme
12- Aypan Tavan C Profili (27x60x27)
13- Aypan Tavan U Profili (23x28x23)
14- Sıva
4
14
8
10
Duvar Bağlantısı Plan Ö:1/5
AB048DU045 15- Aypan Duvar C 50 mm (42x49x42)
16- Süpürgelik
17- Aypan Borazan Vida (35 mm)
18- Yalıtım
AK60NTC300
AK30NTU300
www.aygips.com.tr / www.outwear.com.tr
AK50NDC300
AB035BV035
P14BS07

Benzer belgeler

iç mekan sistemleri

iç mekan sistemleri uygun taş yünü levha seçilmeli ve levhalar arasındaki boşluk hesaplanmalıdır. Döşeme, tavan ve mevcut duvarlarla birleşim yerlerinde DU-DC profillerinin altına ses yalıtım bandı yapıştırılarak mevc...

Detaylı

Outwear Sistem Kitabı

Outwear Sistem Kitabı ses yalıtım bandı, DU profillerinin arkasına yapıştırıldıktan sonra, tavan ve döşemeye 60 cm aralıklarla vida ve plastik dübeller yardımı ile uygulanacak zemine sabitlenir. • Düşeyde 40 yada 60 cm...

Detaylı

broşürü indirin

broşürü indirin 5- Aypan Ses Yalıtım Bandı 6- Aypan Borazan Vida (25 mm) 7- Aypan Maktap Uçlu Vida (25 mm)

Detaylı

GİRİŞ - Lafarge Dalsan

GİRİŞ - Lafarge Dalsan İzleyen bölümlerde alçı levha uygulamaları sonrası yapılacak Bitirme İşleri ve Sabitleme İşleri anlatılmaktadır. Kitapçığın sonundaki Ekler bölümünde, alçı levha sistemlerinde kullanılan malzemeler...

Detaylı