Doktora I

Yorumlar

Transkript

Doktora I
BİRİM LOGO
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DERS TANITIM FORMU
ÖĞRETİM YILI-YARIYILI
Dersi Veren Birim(ler):
Dersi Alan Birim(ler):
Bölüm Adı:
Dersin Adı:
Dersin Düzeyi:
Dersin Kodu:
Doktora
Bilgisayar Grafiği I
GSR 6009
Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi:
Dersin Türü:
Dersin Öğretim Dili:
Dersin Öğretim Üyesi:
Prof. Dr. Arif Ziya TUNÇ
Dersin Önkoşulu:
Önkoşul Olduğu Ders:
Haftalık Ders Saati:
Teori
6
Uygulama
Zorunlu
Ders Koordinatörü (Ders girişlerinden
sorumlu olan kişi):
Laboratuvar Dersin Ulusal Kredisi:
Dersin AKTS Kredisi:
Dersin Amacı: Grafik Tasarımda sayısal ortam olanaklarıyla, kişisel yetenek ve
yaratma güçlerine bağlı olarak, estetik ve artistik yönden özgün tasarımlar
yaratabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
2.
3.
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Kuramsal, uygulama,öz eleştiri ve sunum
yöntemleri uygulanacaktır.
1
BİRİM LOGO
Değerlendirme Yöntemleri:
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi / Sonu
Çalışmaları
Ara Sınav
Yüzde (%)
40
Yoklama Sınavı
(Quiz)
-
Ödev/Sunum
-
Proje
-
Laboratuvar
Final Sınavı
60
Derse Katılım
Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalar:
öğretim üyesi açıklama yapmak isterse bu başlığı kullanabilir.
Değerlendirme Kriteri:
* Özgünlük
* Yaratıcılık
* Çağdaş yorum
* Sunuş
* Teknik
Ders İçin Önerilen Kaynaklar: Ana kaynak: Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi,
Dilek BEKTAŞ
Yardımcı kaynaklar: İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER
Referanslar:
Diğer ders materyalleri:
2
BİRİM LOGO
Derse İlişkin Politika ve Kurallar:
Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri: [email protected]
Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri: Cuma-14.00-16.00
Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciler bilgisayar destekli,
hareketli medya grafik tasarım konuları üzerinde
yoğunlaşırlar
Hafta
Konular
1.
2.
3.
Grafik tasarımda yeni yaklaşımlar
Bilgisayar ve tasarım amaçlı yazılımlar
Hareketli Medya Grafik Tasarım kavramı ve ilgili
yazılımlar (Adobe Premier, Flash MX, After FX, Sound
Forge
Hareketli Medya Grafik Tasarım kavramı ve ilgili
yazılımlar (Adobe Premier, Flash MX, After FX, Sound
Forge
Web reklamı (Banner) Hareketsiz
Web reklamı (Banner) Hareketsiz
Web reklamı (Banner) Hareketli (Flash MX)
Web reklamı (Banner) Hareketli (Flash MX)
Animasyon uygulamaları (16 saniye) (Image Ready)
Animasyon uygulamaları (16 saniye) (Image Ready)
Animasyon uygulamaları (16 saniye) (Image Ready)
Ara Sınav
Görünen ve gizlenen katmanlarla animasyon
oluşturmak
Animasyon için katman kopyaları oluşturmak
Final Sınavı
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Açıklama
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Çıktıları ile İlişkisi
Öğrenme
Çıktısı
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9
3
2
9
1
13
21
7
4
6
7
4
5
8
14
11
7
16
PÇ10
10
9
Program Çıktıları:
(Program çıktıları, öğretim üyelerine fikir vermek amacıyla tabloda verilmiş
olacaktır.)
3
BİRİM LOGO
PÇ1 - Sanat Eğitimcisi olarak toplumsal ve insani sorumluluk bilincine sahiptir.
PÇ2 - Sanat Eğitimi Kuramlarına hakimdir.
PÇ3 - B2 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahiptir.
PÇ4 - Tarafsız, üretken, paylaşımcı ve dayanışma içinde hareket eder.
PÇ5 - Akademik ölçütlere ve bilimsel değerlere bağlıdır.
PÇ6- Bilim etiğine sahiptir.
PÇ7- Ulusal ve uluslararası bilgi, görgü ve kültürel değerlerin farkındadır.
PÇ8- İlkeleri vardır ve bunu disiplinler arası bir biçimde aktarabilir.
PÇ9- Günümüz yerel ve evrensel sanat hareketlerini bilir, eleştirisini yapabilir.
PC10-Sanat teknolojileri ve sanat eseri üretir.
PÇ11-Amaç ve değerlerin Atatürk ilkeleri ve laik eğitimle gerçekleşebileceğini
bilir.
PÇ12-Her düzeyde sanat eğitimi verebilecek, kullanabilecek beceriye sahiptir.
PÇ13-Sanatsal deneyimlerini sözsel ve yazılı olarak ifade edebilir.
PÇ14-Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapabilir.
PÇ15-Uygulamalı çalışmalarında yaratıcı tavrını sürdürebilir.
PÇ16-Sanatsal ve bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası çevrelerde
paylaşabilir.
PÇ17-B2 seviyesinde yabancı dil bilgisini kullanabilir.
PÇ18-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
PÇ19-Rekabet ortamına girebilme özgüvenine sahip olup bilgi ve
deneyimlerini kullanabilir.
PÇ20-Bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilir.
PÇ21-Görme becerileri, sanatsal biçimleme, sanat eseri yaratma bilgisini ve
değişik medyaları kullanabilir.
AKTS Tablosu:
Derse İlişkin Etkinlikler
Ders içi etkinlikler
Ders anlatımı
Uygulama
Sınavlar
Final Sınavı
Vize Sınavı
Diğer kısa sınav vb.
Ders dışı etkinlikler
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar
(ders materyallerinin, makalelerin
okunması vb.)
Vize sınavına hazırlık
Final sınavına hazırlık
Diğer kısa sınavlara hazırlık
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş
yükü
(Saat)
15
30
60
45
60
1
1
3
3
3
3
32
32
4
4
4
4
4
BİRİM LOGO
Ödev hazırlama
Sunum hazırlama
Diğer (lütfen belirtiniz)
Toplam İşyükü (saat )
Dersin AKTS kredisi
Toplam İşyükü (saat) / 25
10
10
10
10
156
5