Belgeler için tıklayınız

Transkript

Belgeler için tıklayınız
T.C.
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI
…/…/2016
İdaremizce 4734 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellikleri ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır,
/ yaptırılacaktır.İlgilenmeniz halinde KDV hariç olmak üzere teklifinizi kapalı zarf içerisinde veya faks numaramıza
Faks çekerek bildirmenizi rica ederiz.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF
EDİLEN FİYAT (KDV
HARİÇ)
SATIN ALINACAK / YAPTIRILACAK MALZEMENİN
S.NO
CİNSİ
ÖZELLİĞİ
MİKTARI
11
İç Cephe boyası (15 lt. silikonlu,su
bazlı,antibakteriyel,beyaz)
İç Cephe boyası (15 lt. silikonlu,su
bazlı,antibakteriyel,keten beji)
İç Cephe boyası (15 lt. silikonlu,su
bazlı,antibakteriyel,turuncu)
İç Cephe boyası (15 lt. silikonlu,su
bazlı,antibakteriyel,gri)
Dış cephe boyası(15lt. kiremit rengi,akirilik,su
bazlı)
Dış cephe boyası(15lt. yeşil,akirilik,su
bazlı,RAL 6002
Dış cephe boyası(15lt. sarı,,akirilik,su
bazlı,RAL 1028)
Dış cephe boyası(15lt.gri, akirilik,su bazlı)
Dış cephe boyası(15lt.sarı,akirilik,su bazlı)
Dış cephe boyası(15lt. kahve,akirilik,su bazlı
Dış cephe boyası(15lt. beyaz,akirilik,su bazlı
12
Pinotex(Vernikli,orman yeşili)
10 TENEKE
13
Pinotex(Vernikli,ceviz)
10 TENEKE
14
Pinotex(Vernik,çam)
10 TENEKE
15
Tavan boyası (17,5 kg. 1.sınıf)
15 TENEKE
16
Sutut İzolasyon maddesi (20 kg. 1.sınıf)
5 TENEKE
17
Sprey boya(Beyaz, 400 ml.)
50 ADET
18
Renk tüpü (silikonlu, 1Kg.'lık,Kırmızı)
20 ADET
19
Renk tüpü (silikonlu, 1Kg.'lık,Siyah)
30 ADET
20
Renk tüpü (silikonlu, 1Kg.'lık,Krem)
30 ADET
21
Selülozik tiner (12 Lt.)
20 TENEKE
22
Sentetik tiner (12.Lt.)
10 TENEKE
23
Robot Fırça (No:4)
20 ADET
24
Parmak role yedeği (1.Sınıf)
200 ADET
25
Parmak role(Demir saplı,1.Sınıf)
30 ADET
26
Role(25 cm,1.sınıf)
30 ADET
27
Saten role (25 cm.,1.Sınıf)
20 ADET
28
Spatula (10 cm,Plastik Saplı)
15 ADET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10 TENEKE
10 TENEKE
5 TENEKE
15 TENEKE
15 TENEKE
15 TENEKE
10 TENEKE
15 TENEKE
6 TENEKE
2 TENEKE
1 TENEKE
BİRİM FİYAT
(TL.)
TOPLAM FİYAT (TL.)
29
Kestirme fırça (no:
150 ADET
30
Kestirme fırça (no:
150 ADET
31
Kestirme fırça (no:
50 ADET
32
25 ADET
35
Kestirme fırça (no:
Kort boyası(Çift kompenantlı,akrilik,üretan,zemin
boyası,25 Kg. yeşil)
Kort boyası(Çift kompenantlı,akrilik,üretan,zemin
boyası,25 Kg.kırmızı)
Kort boyası(Çift kompenantlı,akrilik,üretan,zemin
boyası,25 Kg.beyaz)
36
Kağıt bant (3 cm)
100 ADET
37
Kağıt bant (5 cm)
200 ADET
38
Sentetik yağlı boya (15Lt.,beyaz)
10 TENEKE
39
Sentetik yağlı boya (15Lt.,kahve)
10 TENEKE
40
Sentetik yağlı boya (15Lt.,siyah)
10 TENEKE
41
Saten perdah alçısı (30 Kg.)
2 TORBA
42
Sıva alçısı (35 Kg)
2 TORBA
43
Kartonpiyer alçısı (35 Kg)
2 TORBA
44
Alçı küreği (Tahta saplı)
5 ADET
45
Alçı malası (35 Cm)
5 ADET
46
Boya Tabancası (alttan taslı)
2 ADET
47
Uzatmalı sırık (7 Mt'lik)
1 ADET
33
34
10 PAKET
10 PAKET
10 PAKET
PARK BAHÇELER MÜD.
TOPLAM (kdv hariç) :
Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum.
KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR.
bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif eden
Çukurova
Çukurova
Belediyesi
Belediyesi
Fax:0322
Fax:0322
239 95 48
239 95 48
Tel :0322
Tel239
:0322
11 30
239 11 30
Adı soyadı / ticaret ünvanı / imza /
kaşe
T.C
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
TEKLİF MEKTUBU
Sayın…………………………………………………………………
…..
…/…/2016
Aşağıda cins,marka ve miktarı yazılı malzemeler Belediyemizce satın alınacaktır / yaptırılacaktır.
1- Opsiyon süresi belirtilecektir………………Gün
2- Teklif edilen malzemelerin markası yazılacaktır.(Teklif mektubunda marka belirtilmiş ise,
başka bir marka teklif edilmeyecektir.)
3- Okunaklı olarak yazılacaktır.Düzeltme paraf edilecektir.
4- Kaşe ve imza edilecektir.
5- Eksik teklif verilmeyecektir.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6- Teklif mektupları kapalı zarf içinde olacaktır.
7- Teslim yeri Destek hizmetleri Müdürlüğü ambarıdır.
Not : Yukardaki şartlara uymayan teklif mektupları değerlendirilmeyecektir.
S.NO:
MALZEMENİN CİNSİ
BİRİM
MARKASI MİKTARI FİYATI
11
İç Cephe boyası (15 lt. silikonlu,su
bazlı,antibakteriyel,beyaz)
İç Cephe boyası (15 lt. silikonlu,su
bazlı,antibakteriyel,keten beji)
İç Cephe boyası (15 lt. silikonlu,su
bazlı,antibakteriyel,turuncu)
İç Cephe boyası (15 lt. silikonlu,su
bazlı,antibakteriyel,gri)
Dış cephe boyası(15lt. kiremit rengi,akirilik,su
bazlı)
Dış cephe boyası(15lt. yeşil,akirilik,su bazlı,RAL
6002
Dış cephe boyası(15lt. sarı,,akirilik,su bazlı,RAL
1028)
Dış cephe boyası(15lt.gri, akirilik,su bazlı)
Dış cephe boyası(15lt.sarı,akirilik,su bazlı)
Dış cephe boyası(15lt. kahve,akirilik,su bazlı
Dış cephe boyası(15lt. beyaz,akirilik,su bazlı
12
Pinotex(Vernikli,orman yeşili)
10 TENEKE
13
Pinotex(Vernikli,ceviz)
10 TENEKE
14
Pinotex(Vernik,çam)
10 TENEKE
15
Tavan boyası (17,5 kg. 1.sınıf)
15 TENEKE
16
Sutut İzolasyon maddesi (20 kg. 1.sınıf)
5 TENEKE
17
Sprey boya(Beyaz, 400 ml.)
50 ADET
18
Renk tüpü (silikonlu, 1Kg.'lık,Kırmızı)
20 ADET
19
Renk tüpü (silikonlu, 1Kg.'lık,Siyah)
30 ADET
20
Renk tüpü (silikonlu, 1Kg.'lık,Krem)
30 ADET
21
Selülozik tiner (12 Lt.)
20 TENEKE
22
Sentetik tiner (12.Lt.)
10 TENEKE
23
Robot Fırça (No:4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10 TENEKE
10 TENEKE
5 TENEKE
15 TENEKE
15 TENEKE
15 TENEKE
10 TENEKE
15 TENEKE
6 TENEKE
2 TENEKE
1 TENEKE
20 ADET
TOPLAM FİYATI
24
Parmak role yedeği (1.Sınıf)
200 ADET
25
Parmak role(Demir saplı,1.Sınıf)
30 ADET
26
Role(25 cm,1.sınıf)
30 ADET
27
Saten role (25 cm.,1.Sınıf)
20 ADET
28
Spatula (10 cm,Plastik Saplı)
15 ADET
29
Kestirme fırça (no:
150 ADET
30
Kestirme fırça (no:
150 ADET
31
Kestirme fırça (no:
50 ADET
32
25 ADET
35
Kestirme fırça (no:
Kort boyası(Çift kompenantlı,akrilik,üretan,zemin
boyası,25 Kg. yeşil)
Kort boyası(Çift kompenantlı,akrilik,üretan,zemin
boyası,25 Kg.kırmızı)
Kort boyası(Çift kompenantlı,akrilik,üretan,zemin
boyası,25 Kg.beyaz)
36
Kağıt bant (3 cm)
100 ADET
37
Kağıt bant (5 cm)
200 ADET
38
Sentetik yağlı boya (15Lt.,beyaz)
10 TENEKE
39
Sentetik yağlı boya (15Lt.,kahve)
10 TENEKE
40
Sentetik yağlı boya (15Lt.,siyah)
10 TENEKE
41
Saten perdah alçısı (30 Kg.)
2 TORBA
42
Sıva alçısı (35 Kg)
2 TORBA
43
Kartonpiyer alçısı (35 Kg)
2 TORBA
44
Alçı küreği (Tahta saplı)
5 ADET
45
Alçı malası (35 Cm)
5 ADET
46
Boya Tabancası (alttan taslı)
2 ADET
47
Uzatmalı sırık (7 Mt'lik)
1 ADET
33
34
10 PAKET
10 PAKET
10 PAKET
PARK BAHÇELER MÜD.
Yukarıda cinsi,marka ve miktarı yazılı malzemeleri karşılarındaki
fiyatlarla vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.
Firma yetkilisi
Çukurova Belediyesi
Fax:0322 239 95 48
Tel :0322 239 11 30
isim-imza-kaşe
TOPLAM
:
K.D.V.%.....
....... :
G.TOPLA
M

Benzer belgeler

Belgeler için tıklayınız

Belgeler için tıklayınız PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI

Detaylı

Belgeler için tıklayınız

Belgeler için tıklayınız Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum. KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (y...

Detaylı

piyasa fiyat araştırması

piyasa fiyat araştırması Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum. KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (y...

Detaylı

sutut - Filli Boya

sutut - Filli Boya (Su buharı geçirgenliği: 24 saat sonra 23°C'de % 65 nemde 27.6 g/m² gün).  Çekme mukavemeti; 24 saat sonra 23°C'de 24.5 kgf / cm2, 72 saat sonra 55 kgf / cm2 dir.  Solvent içermez.  Dekoratiftir...

Detaylı

SUTUT – UV EXTRA TANIMI Elastomerik akrilik

SUTUT – UV EXTRA TANIMI Elastomerik akrilik  Dekoratiftir. Beyaz üretildiği gibi, ARS tüpleri ile renklendirilebilir(sadece 4-5 tonları) veya üzeri aynı elastikiyet yapısına sahip sadece su bazlı boya ile boyanabilir.  Kullanıma hazırdır. ...

Detaylı