Scheduling export of Informatica and DAC Repositories on windows

Transkript

Scheduling export of Informatica and DAC Repositories on windows
Scheduling export of Informatica and DAC Repositories on windows server
İsmail Şimşek tarafından yazıldı.
Pazartesi, 12 Eylül 2011 16:05 - Son Güncelleme Pazartesi, 05 Aralık 2011 21:03
EXPORT_DAC_and_INFORMATICA_REPOSITORIES
Selam aşagıda informatica ve DAC repositorylerini Server üzerinde nasıl backup alacagımızı
görüyoruz. bu kodları .bat halinde kaydedip ETL serverı üzerinde Schedule etmemiz halinde
sistemin düzenli periyodlarla backup almasını sağlayabiliriz.
aşagıdaki kod sırası ile önce n günden önceki backup dosyalarını siliyor. daha sonra ilgili
uygulamanın commandi ile uygulamaya bağlanıp export komutunu çalıştırıyor.
{kodgna}
:: Batch File Name @ismail :: exports dac and informatica repositories :: @ECHO OFF GO
TO INIT
1.CLEARS FILES THAT OLDER THAN N DAYS
2. RUN BACKUP COMMAND
:INIT
set _date=%date:~4,2%-%date:~7,2%-%date:~12,2%
set _time=%time:~0,2%-%time:~3,2%-%time:~6,2%
set _inf_backup_folder=C:InformaticaPowerCenter8.6.1serverinfa_sharedBackup
set _inf_bin_folder=C:InformaticaPowerCenter8.6.1serverbin
set _dac_backup_folder=C:BACKUPDAC
set _dac_folder=C:dacbifoundationdac
set _filename_suffix=BACKUP_PERIODIC
GOTO START
:START
1/3
Scheduling export of Informatica and DAC Repositories on windows server
İsmail Şimşek tarafından yazıldı.
Pazartesi, 12 Eylül 2011 16:05 - Son Güncelleme Pazartesi, 05 Aralık 2011 21:03
:: CLEAR FILES THAT OLDER THAN n DAYS
:: CONNECT INFORMATICA REP
:: EXPORT INFORMATICA REP
cd %_inf_bin_folder%
forfiles -p “%_inf_backup_folder%” -m *%_filename_suffix%* -d -50 -c “cmd /c if
@ISDIR==FALSE echo del /F /Q /S @PATH &del /F /Q /S @PATH”
pmrep connect -r repository_name -n usrname -x passs -d Domain_domainname
pmrep backup -o repository_name_%_filename_suffix%_%_date%.rep -d periodic_backup -f
:: CLEAR FOLDERS THAT OLDER THAN n DAYS
:: EXPORT DAC REP
cd %_dac_folder%
forfiles -p “%_dac_backup_folder%” -m *%_filename_suffix%* -d -70 -c “cmd /c if
@ISDIR==TRUE echo RD /S /Q @PATH &RD /S /Q @PATH”
automationUtils.bat EXPORT
%_dac_backup_folder%EXPORT_%_filename_suffix%_%_date%
ECHO SICRIPT FINISHED
PING 1.1.1.1 -n 1 -w 150000 > NUL
:: Batch File Name @ismail:: exports dac and informatica repositories::@ECHO OFFGOTO
INIT
1.CLEARS FILES THAT OLDER THAN N DAYS2. RUN BACKUP COMMAND
:INIT
set _date=%date:~4,2%-%date:~7,2%-%date:~12,2%set
_time=%time:~0,2%-%time:~3,2%-%time:~6,2%set
_inf_backup_folder=C:InformaticaPowerCenter8.6.1serverinfa_sharedBackupset
_inf_bin_folder=C:InformaticaPowerCenter8.6.1serverbinset
_dac_backup_folder=C:BACKUPDACset _dac_folder=C:dacbifoundationdacset
_filename_suffix=BACKUP_PERIODICGOTO START
:START:: CLEAR FILES THAT OLDER THAN n DAYS:: CONNECT INFORMATICA REP::
2/3
Scheduling export of Informatica and DAC Repositories on windows server
İsmail Şimşek tarafından yazıldı.
Pazartesi, 12 Eylül 2011 16:05 - Son Güncelleme Pazartesi, 05 Aralık 2011 21:03
EXPORT INFORMATICA REP
cd %_inf_bin_folder%forfiles -p “%_inf_backup_folder%” -m *%_filename_suffix%* -d -50 -c
“cmd /c if @ISDIR==FALSE echo del /F /Q /S @PATH &del /F /Q /S @PATH”pmrep connect -r
repository_name -n usrname -x passs -d Domain_domainnamepmrep backup -o
repository_name_%_filename_suffix%_%_date%.rep -d periodic_backup -f
:: CLEAR FOLDERS THAT OLDER THAN n DAYS:: EXPORT DAC REP
cd %_dac_folder%forfiles -p “%_dac_backup_folder%” -m *%_filename_suffix%* -d -70 -c
“cmd /c if @ISDIR==TRUE echo RD /S /Q @PATH &RD /S /Q @PATH”automationUtils.bat
EXPORT %_dac_backup_folder%EXPORT_%_filename_suffix%_%_date%
ECHO SICRIPT FINISHEDPING 1.1.1.1 -n 1 -w 150000 > NUL
{/kodgna}
3/3

Benzer belgeler