Ders Dosyası

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası
Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (ETI307) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Yazılı
Metinden
Sözlü
Çeviri
ETI307 Güz
2
2
0
3
5
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma,
Öğretme Teknikleri Beyin Fırtınası
Dersin
Koordinatörü
• Öğr. Gör. Asiye Öztürk
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Ders, öğrencilerin yazılı metinden sözlü çeviri
yapmak için gerekli becerileri elde etmelerini
sağlamayı amaçlar. Ayrıca, öğrencilerin her iki
dilde akıcı konuşmalarını, yapıdan ziyade mesaja
odaklanmalarını, konuşmalar veya bilgilendirici
olanlar dahil olmak üzere değişik türde metinlere
alışmalarını mesajı aktif bir şekilde iletmelerini
hedefler. Bu ders kaynak dilde yazılmış olan bir
metni sözlü olarak hedef dile akıcı ve doğru bir
şekilde çevirmek için gerekli olan temel kuram ve
teknikleri kapsamaktadır. Dönem boyunca
öğrenciler nefes alma, durma, telafuz, ifade etme
gibi sesli okuma tekniklerini öğrenmekte ve
uygulamaktadır. Bu ders aynı zamanda öğrencilere
yazılı metinden sözlü çeviri yaparken yardımcı
olacak okuduğunu anlama, ana fikri yakalama, hızlı
okuma, dili analiz etme, kelime dağarcığını
zenginleştirme ve açımlama gibi becerileri
kazandırmaktadır. Ders öğrencilere yazılı metinden
sözlü çeviri için uygulama olanağı sağlamakla
birlikte, ardıl ve simultane çeviri dersleri için de bir
temel oluşturmaktadır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Temel yazılı metinden sözlü çeviri becerileri;
çeviriye yönelik çeşitli alıştırmalar, güzel konuşma
becerisi.
• Çevirisi yapılacak metinlerde kavramsal ve
terminolojik inceleme yapmanın önemini öğrenmek
• Açımlama, genişletme, daraltma, parçalara
ayırma, dilbilgisel öğeleri bulma gibi bu ders için
gerekli olan sözlü becerileri edinebilmek
• Kaynak metni etkin bir şekilde okuma ve yapısını
çözümlemeye ilişkin temel becerileri edinmek
• Kaynak metni etkin bir şekilde okuma ve yapısını
çözümlemeye ilişkin temel becerileri sözlü çeviri
ortamında uygulayabilmek
• İngilizce ve Türkçede çeşitli konularda yazılmış
metinlerin sözlü çevirisinde daha önce öğrenilen
terminolojiyi kullanabilmek
• Çeviri sırasında karşılaşılabilecek sorunlara
çözüm bulabilmek konusunda farkındalık ve beceri
kazanmak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Teorik Çerçeve
Exercises on Sight Translation, 1-10,
http.//courts.michigan.gov/scao/service
2
Yazılı Metinden Sözlü Çeviriye
Hazırlık Alıştırmaları
Phillips, Deborah, Reading Comprehension Passages,
Preparation Course for the TOEFL Test, Pearson Education:
USA, 2007, 2-28.
3
Açımlama
Phillips, Deborah, Reading Comprehension Passages,
Preparation Course for the TOEFL Test, Pearson
Education:USA, 2007, 30-50.
4
Açımlama ve bölümleme
Turkish Foreign Policy—Main Problems, Turkish-American
Relations,www.mfa.gov.tr,
5
Konuşma becerileri
Tanka, Judith and Most, Paul, A Listenning /Speaking Skills
Book, USA:McGraw-Hill Companies, 2003,3rd Edition,
pp.1-30.
6
Konuşma Türleri ve Alıştırmalar
Tanka, Judith and Most, Paul, A Listening /Speaking Skills
Book, McGraw-Hill Companies, 3rd Edition, pp.30-60.
7
Alıştırmalar
Çocuk Hakları ile ilgili Metinler; İnsan Hakları ile ilgili
Metinler: www.un.org.
8
Alıştırmalar
Karluk, Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye,Ankara: Siyasal
Bilgiler Kitabevi, 2003, pp.1-20.
9
Ara sınav
10
Alıştırmalar
Cancer and Chemotherapy, www.medicine.net
11
Alıştırmalar
Alzheimer and Parkinson’s Disease www.medicine.net
12
Alıştırmalar
Education of Children with Mental Disabilities
www.education.com/reference/article/development-mental
abilities-children
13
Alıştırmalar
Money and Banking www.merkezbankası.gov
14
Alıştırmalar
Business Correspondence in Turkish and English and
commercial documents Merriam-Webster’s Guide to
Business Correspondence, USA.Merriam-Webster, 1993,
pp.1-20
15
Alıştırmalar
Business Correspondence in Turkish and English and
commercial documents Merriam-Webster’s Guide to
Business Correspondence, USA.Merriam-Webster, 1993,
pp.1-20
16
Genel sınav
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Phillips, Deborah, Reading Comprehension Passages,
Preparation Course for the TOEFL Test, Pearson
2. Tanka, Judith and Most, Paul, A Listening /Speaking Skills
Book, USA:McGraw-Hill Companies, 2003,3rd Edition,
pp.1-30.
Diğer
Kaynaklar:
1. Exercises on Sight Translation, 1-10,
http.//courts.michigan.gov/scao/service
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
15
20
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
1
5
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
35
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
18
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip
olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı
kullanabilme becerisi.
X
2 Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri
saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
X
3 Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan
modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi;
simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi.
X
4 Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi
X
5 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması
yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer
bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
X
6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;
İngilizce’de akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı
dilde daha dil bilgisi.
X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli
yenileme becerisi.
X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
X
10 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları
konularında bilinç; mütercim tercümanlık
uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında
farkındalık.
X
11 Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve
toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak ve
çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
12
1
12
14
3
42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
4
2
8
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
15
15
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
25
25
Toplam İş Yükü
150

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası Değerlendirme Sistemi Çalışmalar

Detaylı

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı Uygulama İlkeleri

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı Uygulama İlkeleri İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı Uygulama İlkeleri 1. MTB ve İMT kodlu dersler Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerine açılmıştır, diğer öğrencilerin bu dersleri alabilmeleri Ders S...

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları 1. 1. Power System Analysis, John J. Grainger, William D. Stevenson, Jr., Mc Graw Hill Series, Int. Edition 1994. 2. 2. Power System Analysis, Arthur R. Bergen, Vijay Vittal, Prentice Hall, Second ...

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizce’de akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi.

Detaylı

Türkiye Ekonomisi II (ECON 402) Ders Detayları

Türkiye Ekonomisi II (ECON 402) Ders Detayları Crisis”, Selected Research on the Turkish Economy, TOBB, Ankara

Detaylı

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları hedefler. Bu ders kaynak dilde yazılmış olan bir metni sözlü olarak hedef dile akıcı ve doğru bir şekilde çevirmek için gerekli olan temel kuram ve

Detaylı