Schwangerschaft und Geburt Mini-Broschüre

Transkript

Schwangerschaft und Geburt Mini-Broschüre
Aile ve Meslek
Hamilelik
Doğum
Aile
Meslek
İşsizlik parası II alan bayanlar için
bilgi ve tavsiyeler
Aile ve Meslek
Hamilelik ve Doğum
Kutlarız; Bebek bekliyorsunuz!
Bu broşür ile Jobcenter’in hizmetleri konusunda siz
anne adaylarının sorularına yanıt vermek istiyoruz.
Örneğin:
• Hamilelik döneminde ve doğumdan sonraki
süreçte maddi yardımlar
• Nafaka talebi, annelik, ebeveynlik veya çocuk
parası
Ayrıca aile ve meslek ile ilgili tavsiye ve yardımlar
hakkında bilgiler.
3
Aile ve Meslek
Hangi yardımlar yapılabilir?
İşsizlik parası II (ALG II) alan bayanlar, hamilelik döneminde annelik karnesini (Mutterpass) sunmaları durumunda Jobcenter Köln’den çeşitli yardımlar talebinde bulunabilirler:
Hamilelikte
• Hamileliliğin 13. haftasından itibaren ödenmek
kaydıyla Sosyal Güvenlik Yasası II’ye göre, düzenli
ödemenin yüzde 17’sine kadar ek gereksinim
(Başvuru olmaksızın verilir)
• Hamileliğin 3. ayının sonundan/4. ayının başından
itibaren ödenmek kaydıyla hamilelik giysileri için
bir defaya mahsus olmak üzere 240 Euro
Hesaplanan doğum tarihinden en erken 8 hafta
önce bebeğiniz için yapılan ödemeler:
Doğum sonrası
• Yalnız çocuk yetiştirenler için doğumun gerçekleştiği günden itibaren ek gereksinim
• Bebek ve küçük çocuklar için eğitim ve katılım
paketinden (Örneğin: Bebek yüzme kursu, bebek
masajı, PEKIP kursları, onaylı kuruluşların emekleme ve oyun grupları) – Başvuru formları ve gerekli
bilgiyi Jobcenter’den veya aşağıdaki adresten
temin edebilirsiniz:
[email protected]
Taşınma durumunda:
Taşınmadan ve ev kiralamadan önce taşınmak için
onay ve ‘’ihtiyaç belgesi’’ temini konusunda Jobcenter’e başvurunuz. Kira ve taşınma masraflarının üstlenilmesi başvuru üzerine incelemeye alınır. İlk kez
kendi evinize taşınmanız söz konusu ise, gereğinde
evin ihtiyaçları konusunda yardım da sağlanabilir.
• Bebeğinizin temel ihtiyaçları için (Örneğin: Çamaşır,
giysi) bir defaya mahsus olmak üzere giysiler için
291 Euro
• Bebek için gerekli donanım (Örneğin: Çocuk yatağı, çocuk arabası) için bir defaya mahsus 369 Euro
Lütfen şu hususları dikkate alınız: Bir defaya
mahsus yardımlarda özel durumunuz dikkate
alınır. Burada sahip olduğunuz çocukların sayısı
ve yaşları da rol oynar. Bu meblağları aşan yardımlarda ayrı gerekçelendirmeye ihtiyaç duyulur.
4
5
Aile ve Meslek
Kendileri veya çocukları için başka kimler Jobcenter’den yardım talep edebilir?
• Çalışabilecek durumda olan anne adaylarından,
kendi maddi imkanlarıyla hamilelik giysileri ve
bebeğin ilk ihtiyaçlarını temin edemeyen, ancak
Sosyal Güvenlik Yasası II’ye göre yardım almayanlar. Ayrı yaşamayan eş veya partnerlerinin gelirleri
ve mal varlıkları da kendi maddi imkanları çerçevesinde değerlendirilir.
• Federal Meslek Eğitimini Teşvik Yasası Parası (BaföG )/Mesleki Eğitim Yardımı (BAB) alma hakkı
olan, dolayısıyla Sosyal Güvenlik Yasası II’ye göre
hak sahibi olmayan ve gelirleri yetmeyen, hamile
olup çalışabilecek durumda çıraklık eğitimi görenler, hamile olan okul veya üniversite öğrencileri.
6
Bu durumda olanlar, hamile veya yalnız çocuk
yetiştirenler için sağlanan ek gereksinimden, hamilelik giysisi ve bebek donanımından yararlanabilirler.
• Anne baba yanında yaşayan 25 yaş altındaki hamileler, ailelerinin gelir ve mal varlığı dikkate alınmaksızın, Sosyal Güvenlik Yasası II’ye göre edimler
ve ek yardım için başvuruda bulunabilirler. 15
yaşını dolduran hamileler kendileri başvuruda
bulunabilirler.
Lütfen şu hususlara dikkat ediniz: Örneğin; çocuk, annelik, ebeveynlik ve bakım parası ile nafaka gibi öncelikli maddi yardımlar, Jobcenter
tarafından işsizlik parası II çerçevesinde gelir
olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu edimler
için başvuruda bulunulmalıdır.
7
Aile ve Meslek
Doğum sonrası neler yapılmalı?
Nüfus Dairesi (Standesamt)
Nüfus Dairesi, doğum belgesinin aslını, diğer makamlar ve daireler için de gerekli suretlerini tanzim eder.
Bu işlem için klinikten alınan doğum kaydını, kimlik
belgenizi ve gereğinde evlilik cüzdanınızı ve/veya
babalığın tanınmasına ait belgeyi getiriniz.
Jobcenter
Lütfen çocuğunuzun doğum belgesini Jobcenter’e
ibraz ediniz.
Nüfus Müdürlüğü (Einwohnermeldeamt)
Genelde nüfus dairesi, nüfus müdürlüğüne çocuğunuzun doğumunu bildirir. Bu bildirimin gerçekleşmemesi durumunda lütfen çocuğunuzun nüfus kayıt
işlemlerini yaptırın. Bunun için kimlik belgeniz ve
çocuğunuzun doğum belgesi yeterlidir.
8
Aile Kasası (Familienkasse)
Çocuk parası için İş Bulma Kurumu’na bağlı Aile Kasası’na başvuruda bulununuz. Bununla ilgili başvuru
formunu ilgili kurumdan veya internet adresinden
temin edebilirsiniz. Nüfus Dairesi, gerekli doğum
belgesini tanzim edecektir.
www.familienkasse-info.de/kindergeld.php
Telefon: (0800) 4 55 55 30
Ebeveynlik parası ile ilgili daire (Elterngeldstelle)
Ebeveynlik parası, çocuğunuzun doğumundan itibaren ödenir ve gelir olarak değerlendirilir. Doğumdan
12 ay öncesine kadar gelir temin etmiş olmanız durumunda 300 Euro’ya kadar vergiden muaf ebeveyn
tutarı ödenir.
Değerlendirme ve başvuru ile ilgili bilgileri Köln
Belediyesi ebeveynlik parası ile ilgili daireden veya
Jobcenter’den temin edebilirsiniz. Telefon:
(0221) 221 - 3 07 00 ve 221 - 3 07 01
9
Aile ve Meslek
Diğer önemli bilgiler
Nafaka hakkı/Nafaka avansı
Nafaka ödemeleri, babalığın tanınması (evli olmayan
eşlerde), velayet ve çocukla birebir görüşmede bulunma hakkı ile ilgili kararlar konusundaki sorularınıza
Gençlik Dairesi çalışanları cevap verecektir.
Doğum ile birlikte çocuğun babasından sizin ve
çocuğunuzun hakları bulunduğunu bilmelisiniz.
Haklarınızın kazanımı konusunda Jobcenter’deki
nafaka ile ilgili bölüm yetkilisi size yardımcı olacaktır.
[email protected]
Çocuğunuzu yalnız yetiştirmeniz halinde ve çocuğun babasından nafaka almamanız durumunda,
lütfen Nafaka Avansı Yasası’na (UVG) göre ödeme
için başvuru formunu ibraz etmeyi unutmayınız.
Başvuru için gereken adres:
Kalk İlçe Belediyesi Nafaka Avansı Kasası
(Unterhaltsvorschusskasse)
Telefon: (0221) 221 - 0
Annelik parası
Sigortalı olarak çalışmanız halinde, çocuğunuzun
doğumundan önce annelik parası için bağlı olduğunuz sağlık sigorta kurumuna başvuruda bulunun.
Devlet sağlık sigorta kurumuna bağlı olmamanız ve
doğumdan önce bir işte çalışmanız (az ücretli iş dahil)
veya hamilelik sırasında işten çıkarılmış olmanız gibi
durumlarda, gereken hallerde Federal Sosyal Sigorta
Dairesi üzerinden annelik parası alabilirsiniz.
Diğer bir annelik parası edimi, annelik parasına işveren tarafından verilen katkıdır. Bu miktar, net aylığın
tutarına bağlıdır. Bağlı bulunduğunuz sağlık sigorta
kurumu bu konuda size bilgi verecektir.
Çocuk bakım parası
Çocuğunuza kendiniz bakmak ve çocuk yuvası veya
ücreti devlet tarafından karşılanan günlük çocuk bakıcısı hizmetinden yararlanmamak istemeniz halinde,
çocuk bakım parası için başvuruda bulunabilirsiniz.
Ancak bu durumda çocuğunuzun 1 Ağustos 2012
tarihinden önce doğmamış olması gerekmektedir.
Ödeme, ebeveynlik parası ödemesinin ardından başlar. Çocuk bakım parası, çocuk üç yaşına gelene kadar
ve en fazla 22 ay süreyle ödenir. Buna neden, ebeveynlik parası hakkının çocuk bakım parası hakkından öncelikli olmasıdır. Dolayısıyla ebeveynlik parası ve çocuk
bakım parası aynı anda verilmesi mümkün değildir.
Bakım parası için yazılı olarak başvuru adresi:
www.stadt-koeln.de/service/produkt/betreuungsgeld
Stadt Köln
Anbau Kalk Karee
Dillenburger Str. 27
51105 Köln
[email protected]
Bilgi ve başvuru formlarını temin edeceğiniz adres:
www.mutterschaftsgeld.de
10
11
Aile ve Meslek
Diğer Yardımlar
Hamilelik konusunda danışma
Köln’de yasal onaylı hamilelik danışma merkezleri, aşağıdaki konularda, hamilelik ile ilgili sorunlar konusunda
güvenli ve ücretsiz destek, kapsamlı yardım sunuyor:
• ’’Federal Anne ve Çocuk Vakfı’’ (Bundesstiftung
Mutter und Kind) tarafından sağlanan diğer maddi
yardımlar
• Hamilelik ve doğum konusunda sorular
• İstenmeden hamilelik
• Maddi, sosyal ve hukuki sorular
• Tıbbi alanda sorular
• Psikososyal danışma
www.schwangerschaftsberatung-koeln.de
Ebe yardımı
Ebeler, anne adaylarına sadece hamilelik döneminde
değil, doğumda ve bunu takip eden sekiz hafta sonrasında da yardımcı oluyorlar. Bu yardım, danışma, refakat ile anne ve çocuğun bakımını kapsamaktadır. Her
anne buna hak sahibidir. Bununla ilgili giderler, bağlı
bulunduğunuz sağlık sigortası kurumu tarafından
karşılanır. Ayrıntılı bilgiyi internet üzerinden, örneğin:
www.hebammennetzwerk-koeln.de adresinden veya
doktorunuz ya da hamilelik danışma merkezlerinden
temin edebilirsiniz.
Ev işlerine yardımcı
Belli koşullarda sağlık sigortanız ev işlerine yardımcı
olacak kişinin masraflarını üstlenmektedir. Örneğin:
Hastane veya rehabilitasyonda bulunmanız halinde
ve hamilelik döneminde rahatsızlık durumunda.
12
Aile ve Meslek
Aile ve Meslek
Mesleki yaşama başlama (tekrardan başlama) esnasında önemli bir konu da çocuğun bakımıdır. Meslek
ve aile yaşamının birarada yürütülebilmesi için çocuk bakımı konusunda sayısız olanaklar sunulmaktadır:
Çocuk yuvaları
Çocuğunuzu belediye, özel kuruluş ve kiliseye ait
veya ebeveyn girişimli bir çocuk yuvasına kayıt ettirmek olanağına sahipsiniz. 2013 yılının ağustos ayından beri mevcut olan uygulamaya göre, üç yaş altı
çocukların da yuva hakları bulunmaktadır.
14
Öneri: Çocuğunuzu, oturduğunuz yere yakın bir
çocuk yuvasına zamanında ve hatta doğumundan
hemen sonra kaydettiriniz.
Günlük çocuk bakım hizmeti
Günlük çocuk bakımı, kadın veya erkek bakıcılar tarafından üstlenilmektedir. Bu hizmet, çocukları için
ailevi ortamda, bireysel ve uyumlu bir bakımı arzu
eden ebeveynler için alternatif ve esnek bir olanak
sunmaktadır.
Öneri: Çeşitli bakım olanakları ve başvuru işlemleri
ile ilgili bilgiyi aşağıdaki adresten temin edebilirsiniz.
www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/familie-kinder/
betreuung/
15
Aile ve Meslek
Mesleki yaşama (yeniden) başlamanın teşviki
Jobcenter Köln, size mesleki yaşamınıza (yeniden)
başlamanızı planlamanız ve gerçekleştirmeniz için
sayısız olanak sunmaktadır. Entegrasyon danışmanınız, örneğin aşağıdaki konularda sizi memnuniyetle
destekleyecek ve bilgilendirecektir:
• Mesleki yaşamınıza (yeniden)
başlamanızın hazırlığı ve planlaması
• Çeşitli çocuk bakım olanakları konusunda bilgilendirme
• İş başvurularında destek sağlanması
• İş başvuruları ile ilgili giderlerin üstlenilmesi (Kırtasiye, yol masrafları)
• Uygun (parttaym) kalifiye işin
araştırılması
• (Parttaym) iş veya (parttaym) mesleki
eğitim arayışı
Bize her zaman danışabilirsiniz!
16
17
Aile ve Meslek
Sorularınız konusunda,
Notlarınız için:
İş Piyasasında Fırsat Eşitliği konusundaki uzmanımız
Meryem Demirtaş
size yardımcı olacaktır
[email protected]
Servis Merkezi, pazartesi ile cuma günleri arası saat
8’ den 18‘ e kadar hizmetinizdedir.
Telefon: (0221) 96 443 - 401*
Ayrıntılı bilgi için:
www.jobcenterkoeln.de
*Alman sabit telefon hattından dakikası 3,9 ct, mobil telefon hattından
dakikası en fazla 42 ct
18
19
İmtiyaz sahibi:
Jobcenter Köln
Yönetim
Temmuz 2014
Fotoğraflar: fotolia.com