Aktifleştirilmiş çinko ile korozyona

Transkript

Aktifleştirilmiş çinko ile korozyona
Şirket Haberleri
Aktifleştirilmiş çinko ile korozyona
karşı korunmanın yeni tanımı
H
empel’in HEMPADUR AvantGuard® aktifleştirilmiş çinko
bazlı astar serisinin bir parçası olan AvantGuard®, AvantGuard®
içermeyen çinko epoksilere göre uzun
ömürlü olmasına rağmen aynı uygulama özelliklerine sahip. Çinko bazlı
boyaların; tuzlu suyun ve yüksek rutubetin korunmasız çeliği hızlıca paslandırdığı sert C4 ve C5 çevrelerinde
bulunan endüstriyel yapıların ve ekipmanın korunması da dahil olmak üzere, çeşitli kullanım alanları var. Ancak,
çinko bazlı boyalar 1960’lı yıllarda piyasaya çıkmasına rağmen, bu boyalarla ilgili pek fazla değişiklik olmadı.
2006 yılında Hempel Ar-Ge ekibi
önemli bir bulguya ulaşarak, standart
çinko epoksilerdeki çinkonun sadece
üçte birinin anti-korozif etkisi olduğunu ortaya çıkardı. Hempel Endüstri Grubu Ürün Direktörü Pernille Lind
Olsen, bunun Hempel’i yeni bir çözüm
arayışına sevk ettiğini belirterek, “Çinko epoksilerde bulunan çinkonun yaklaşık üçte ikisinin kullanılmadığını fark
ettiğimizde, çinko aktifleştirilmesi konusunda yeni bir teknoloji geliştirmeye karar verdik. Bu teknoloji, boyanın
anti-korozif koruma özelliğini artırırken, dayanıklılığı geliştirmek için mekanik dayanımını da artırmalıydı. Fakat
tüm bu özelliklerinin yanı sıra; boyanın kolay uygulanabilecek ve mümkün
80 Dünya İnşaat
olduğunca farklı alanlarda kullanabilecek şekilde çok amaçlı olmasını da
hedefledik” dedi. Laboratuvarda geçen binlerce saatin ardından sonuca
ulaşan Hempel, geliştirilen teknolojiye
AvantGuard® adını verirken, bu yeni
teknolojinin rüzgar enerjisinden, petrol ve gaz altyapısına kadar birçok endüstri koluna olağanüstü faydalar sağlayacağını vurguluyor. AvantGuard®
her çeşit boya uygulamasında kullanılabiliyor, fakat bu teknolojiyle özellikle
hedeflenen uzun bakım aralıklarından
fayda sağlayacak sert çevre koşullarında bulunan yapılar.
Demirden az asal olan çinko, çinko bazlı boyada ‘kurban element’ olarak davranıyor. Çeliğin yapısının bozulmaması için su veya oksijen gibi korozif elementlere maruz kalındığında,
demir yerine çinko paslanıyor. Ancak
galvanik etki olarak bilinen bu süreçte, çinko partikülleri arasında elektrokimyasal reaksiyon oluşması gerekiyor.
Çinko’nun, çinko bazlı boyalardaki etkileşimine değinerek bu yeni teknolojiyi paylaşan Hempel Ar-Ge Direktörü
Josep Palasi, “Çinko, çinko bazlı boyada bulunan tek ve en önemli koruyucu
elementtir. Fakat araştırmalarımız boyanın yalnızca ilk 20-30 mikronluk kısmındaki çinkonun galvanik korumayı
sağladığını gösteriyor. Standart çinko
bazlı bir boya 60-80 mikron olduğu
için, çinkonun yaklaşık üçte ikisi oksidasyona uğramak için korozyon noktasından çok uzakta kalıyor ve böylece çeliği koruyamıyor. Çinko içeriği artırmadan yalnızca daha fazla çinkoyu
aktifleştirmenin galvanik etkiyi yükselteceğini; bunun da çinko partiküllerin
elektron yayılım yeteneğini artıracağını
ve anti-korozif korumayı sağlayan filmin içerisindeki çinkoyu garantiye alacağını biliyorduk” diye konuştu.
AvantGuard® teknolojisinden
faydalanıldı
Tüm testleri başarı ile sonuçlanan
bu yeni teknoloji ile ilgili açıklamalarına devam eden Palasi, “Hempel’in
çözümü geleneksel çinko epoksilerde
kullanılan elementleri iki yeni madde –
boşluklu cam küreler ve tescilli aktivatör - ile birleştirmekti ve AvantGuard®
teknolojisinden faydalanan bu çinko bazlı astara HEMPADUR AvantGuard® adı verildi. HEMPADUR AvantGuard® uyguladığımız kapsamlı testlerde, AvantGuard® içermeyen çinko
epoksilere karşı bütün önemli performans ve uygulama alanlarında üstünlük sağladı” dedi.
Kendi kendini onaran özellikleriyle
dayanıklılığın yeni tanımı
Tipik bir çinko koruma sisteminde, çinko bazlı astar zayıf mekanik
nokta olduğu belirtiliyor. Çeliğin yayılması ve büzülmesi sonucunda boyada
çatlaklar oluşabiliyor. AvantGuard®
boyalar ise, Josep’in ‘kendi kendini
onaran’ dediği fenomen sebebiyle diğerlerinden farklı. Bu yeni sistemi anlatan Palasi, “HEMPADUR AvantGuard®
sistemini tekrarlanan termal dayanım,
çatlama ve kaynak testlerine tabi tuttuğumuzda, AvantGuard® içermeyen
çinko epoksilere oranla açık ara daha
üstün performans gösterdi. İyi olacağını düşünmüştük, ancak bu kadar
iyi olacağını değil. Performansı olağanüstüydü ve biz de buna neden
olan sebepleri bulmaya karar verdik.
Çatlak oluşu sırasında, yüzeye işleyici ilk adım, en yüksek enerjiyi gerektirir. Ondan sonra çok küçük bir enerji,
çatlağın büyümesine ve boyanın bütünlüğünün bozulmasına yeter. Biz,
boşluklu cam kürelerin ilk çatlamanın
etkilerini en iyi şekilde sönümlendirdiğini ve ilerlemesinin durduğunu keşfettik. Ayrıca, çinko aktifleştirme sürecinde oluşan yan ürünlerin, mikro-çatlakların terk ettiği yeri doldurduğunu
ve daha ciddi çatlakların oluşmasını engellediğini gözlemledik. Bundan
dolayı AvantGuard® sisteminin, daha
önce hiç görülmemiş bir şekilde, mikro-çatlaklarda kendi kendini onaran
etkiye sahip olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz” diye konuştu. n
www.dunyainsaat.com.tr

Benzer belgeler

Dosya Konusu

Dosya Konusu genliğine bakarsanız girişken ve içe işleyen organik solventlerin (çözücülerin) ideal yönden organik (doğal) kaplamalara uygun olmadığı çabucak anlaşılır. Birçok fenolik epoksiler böyle yükleri taş...

Detaylı

Ürün Bilgi Föyü Ürün Bilgi Föyü

Ürün Bilgi Föyü Ürün Bilgi Föyü özellikle çinko partiküllerinin dibe çökme riskinin yüksek olduğu, yüksek oranda tiner kullanılma ve/veya uygulamaya uzun süreli ara verme durumlarında özellikle önemlidir. Katlararası maksimum bek...

Detaylı