salcano triatlon serisi kuşadası trıatlonu sportoto türkiye kupası final

Transkript

salcano triatlon serisi kuşadası trıatlonu sportoto türkiye kupası final
SALCANO TRİATLON SERİSİ KUŞADASI TRIATLONU SPORTOTO TÜRKİYE KUPASI FİNAL YARIŞI
TALİMATI
Federasyonumuz 2015 faaliyet takviminde yer alan Sportoto Kuşadası Triatlonu Türkiye Kupası
Final Yarışları 13 Eylül 2015 Pazar günü Aydın / Kuşadası’nda yapılacaktır. Yarışlar Elitler ve Yaş
Grupları kategorilerinde standart olarak, Paratiriatler ve Gençler kategorisinde Sprint, Yıldızlar
ve A3 minikler kategorilerinde Süper Sprint olarak icra edilecektir. Yarışma tüm kategorilerde
puanlıdır, Türkiye Triatlon Şampiyonaları Final yarışıdır. Bu yarış sonuçlarında başarılı olan
sporcular ve kulüpler Türkiye Triatlon Federasyonun Yarışma yönergesinde belirtilen puanlama
sistemine göre madalya ve kupalarını alacaklardır.
YARIŞ BİLGİLERİ
YARIŞ TARİHİ
: 13 EYLÜL 2015 PAZAR
YARIŞ MEVKİİ:
: Kuşadası Merkez/ AYDIN
KATEGORİLER:
A3 Minikler Erkek/Bayan
Yıldız Erkek / Yıldız bayan
2003-2002
2001-2000
KISA SPRİNT
KISA SPRİNT
Genç Erkek / Bayan
1999,1998,1997,1996
SPRİNT
YAŞ GURUPLARI BAY
19-24,25-29, 30-34, 35-39,
40-44, 45-49, 50-54, 55+
STANDART
YAŞ GURUPLARI BAYAN
PARATRİATLETLER
19-29, 30-39, 40-49, 50+
19+
STANDART
SPRİNT
MESAFELER:
A3 MİNKLER
YILDIZLAR
GENÇLER
PARATRİATLON
KISA SPRİNT
375M YÜZME,10 KM BİSİKLET
2.5 KM. KOŞU
SPRİNT
750M.YÜZME,20 KM BİSİKLET
5 KM. KOŞU
STANDART
1500M YÜZME,40 KM BİSİKET
10 KM KOŞU
ELİTLER, YAŞ GRUPLARI
ÖNEMLİ TARİHLER:
T.T.F. ON-LİNE KAYIT KAPANIŞI
10/09/2015
23:59
www.triatlon.org.tr
KAYIT KONTROL
12/09/2015
15:30 – 17:30
Bisiklet Parkur Deneme Eskortlu
12/09/2015
15:00-16:00
Turban Marina Havuz
Tesisi’nde (KEGEV)
Yarış Alanı
TEKNİK TOPLANTI
12/09/2015
18:00 - 18:30
MAKARNA PARTİSİ
12/09/2015
19:00 - 20:00
KUPA TÖRENİ ( Türkiye
Şampiyonası)
13/09/2015
17:00
DoubleTree Hilton
Toplantı Salonu
Turban Marina Havuz
Tesisi’nde (KEGEV
Turban Marina Havuz
Tesisi’nde (KEGEV)
YARIŞMA PROGRAMI:
TARİH
T.T.F. ON-LİNE KAYIT
KAPANIŞI
ZAMAN
YER
10/09/2015
www.triatlon.org.tr
13 Eylül 2015 Pazar -ULUSAL YARIŞLAR
Bisiklet Tamir İstasyonu
Değişim Alanına Giriş ve
Kayıtlar Yıldız/A3 Yaş
Gurupları- Paratri
Yaş gurupları/ Yıldız /A3
ısınma
Kayıtlar-Kontrol
Değişim alını kapanış
Yıldız /A3 line up
Yıldız ve A3 Erkekler Start
08:00-16:00
Yarış Alanı
Yarış Alanı
07:00 - 9:20
07:00 - 09:00
07:00 - 09:20
09:20
09:30
Yarış Alanı
Yıldız ve A3 Bayanlar Start
09:33
Yarış Alanı
YaşGurupları Line up
Yaş guruplarıErkekler Start(1)
Yaş guruplarıErkekler Start(2)
09:50
10:00
10:03
Yarış Alanı
YaşGurupları Bayanlar Start
10:30
Yarış Alanı
Para-tri Atletler
Gençler ve Elitler Değişim
Alanına Giriş/ısınma
Genç erkekler start
10:05
11:15- 12:05
Yarış Alanı
Yarış Alanı
12:15
Yarış Alanı
Genç Bayanlar start
12:30
Yarış Alanı
Elit Erkekler
13:30
Yarış Alanı
Elit Bayanlar
14:00
Yarış Alanı
Madalya Töreni Yıldız /A3
/yaş gurupları
Kupa Ve Ödül Töreni tüm
kategoriler
Madalya Genç/Elit
14:00
Yarış alanı
17:00
Turban Marina Havuz
Tesisi’nde (KEGEV)
KATILIM ŞARTLARI:
•
•
Yarışmaya katılacak tüm kategorilerde tescilli kulüp sporcuları ve ferdi sporcular Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden aldıkları onaylı isim listeleri (sporcunun adı
soyadı/doğum tarihi/kategorisi/lisans no) ve lisanslarını Organizasyon Kuruluna vermek
zorundadırlar. Belgesi olmayanların yarışmalarına izin verilmeyecektir.
Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2015 yılı vizesi yapılmış olacaktır.
•
Tüm Gruplar için Kayıtlar internet yolu ile Federasyon Web sayfasından yapılacak olup,
manuel kayıt kesinlikle yapılmayacaktır. Kayıt yaptırmadan gelecek sporcular yarışmaya
alınmayacaklardır. Web sayfası üzerinden kayıtlar yarışma öncesi olan 10/09/2015
Perşembe günü saat 24:00 de sona erecektir.
•
Yaş Gruplarında yarışacak olan sporculardan Ulusal Yarışmalarda kayıt kapanana kadar 50
TL. Katılım ücreti alınacaktır. Bu ücret Federasyonun web. Sayfası üzerinden kayıt
esnasında yapılacaktır.
•
Kayıt ücretleri doktor raporu veya resmi bir belge ile kanıtlanmaması halinde hiçbir şekilde
geri ödemesi yapılmayacaktır.
•
Müsabakaya kayıt yaptırıp gelmeyen sporcu bir sonraki müsabakaya katılamayacaktır.
Mazeretini doktor raporu veya resmi bir belge ile Federasyona bildirenler bir sonraki
yarışa katılabileceklerdir.
•
Bütün yarışmacılar doping testleri, test yükümlülükleri, hak sorumluluk ve prosedürleri,
ceza ve itiraz süreçleri ile Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yasaklanmış
maddeleri (Federasyonumuzun web sitesine yayınlanan ) ve ITU doping kurallarını
bilmek ile yükümlüdür.
•
Kulüpler ve ferdi sporcular yarış ekipmanlarını kendi imkânlarıyla getireceklerdir.
•
Yaş Gruplarının drafting yapmaları serbesttir. Farklı cinsiyetler arasında draft yasaktır.
•
Sporcular kendi yaş kategorilerinde yarışacaklardır.
•
Yaş gruplarında standart mesafede 3 saat 30 dakika zaman sınırlaması uygulanacaktır.
•
Aşağıdaki tablolar ve açıklamalar wetsuit kullanılımı için uygulanır.
Yaş Grupları:
Yüzme mesafesi
1500M’e kadar
Wetsuit yasak
22 derece ve üstü
Wetsuit zorunlu
14 derece altı
Su sıcaklığı yarışma günü yarışmadan 1 saat önce tespit edilir. Parkurun orta noktasında 60 cm
derinlikten ısı alınır. Kaydedilen en düşük ısı yarışmanın resmi su sıcaklığı olarak kayıt altına
alınır.
Wetsuit kullanımı hakkında son karar başhakem tarafından yarışma başlangıcından 1 saat
önce atletlere bildirilir
Yarışma günü hava şartları organizasyonu zora sokuyor ise (Kuvvetli rüzgar, şiddetli yağmur
vb. durumlarda yarışma komisyonu yüzme mesafesini ve wetsuit kullanımını yüzme şartlarına
göre düzenler ve son kararı yarışmadan bir saat önce ilan eder.
Maksimum suda kalabilme:
Yüzme Mesafesi
751M den 1500M’e kadar
Yüzme Mesafesi
Yaş Grupları
1 saat 10 dk.
Elit,U23,Gençler ve Yıldızlar
751M den 1500M’e kadar
•
•
30dk
Bisiklet kontrolü yarıştan önce değişim alanındaki kontrol noktasında yapılır. Teknik
görevli bisikletlerin ITU/TTF yarışma kurallarına uygun olup olmadığını kontrol eder ,
bisikletlerde değişiklik yapılması veya uygun olmaması halinde yarışa alınmaz.
Tur yeme kuralı sadece elitler kategorisinde uygulanır. Elit bayanlar kendi aralarında, elit
erkekler kendi aralarında olmak üzere tur yeme kuralı uygulanacaktır.
•
Puanlama 9500 puan üzerinden hesaplanacaktır. Yaş gruplarında puanlama sistemi
sporcunun yarıştığı yaş aralığına bakılmaksızın yaş grupları genel klasman birincisine
göre(bayan-erkek) süre farkı(her 2 sn. süre farkı = 1 puan) hesaplanarak sıralanacaktır.
•
•
Sporcu Türkiye sıralamasına girebilmek için final müsabakasına katılmak zorundadır
Yaş gruplarında ferdi ve takım için puanlama, yaş aralıklarına bakılmaksızın yarışma sonuç
listesinde karşılığı olan puana göre yapılır.
•
Yarışma Komisyonu üyelerinin isimleri Teknik Toplantıda açıklanır.
•
Teknik toplantıya kulüp idarecileri, Antrenörler, A3 Minkler, Yıldız- Genç-Elitler ve Ferdi
olarak yarışan tüm sporcular katılmak zorundadırlar. Mazeretleri nedeniyle teknik
toplantıya katılamayanlar durumlarını Yarışma Baş Hakemine bildirmek ve resmi mazeret
belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Bu sporcular start sıralamasında en son sırada yer
alırlar.
•
Teknik toplantıya Yaş gruplarında takım sorumluları takım listeleri ile birlikte mutlaka
katılmak zorunda olup, sporcular isteğe bağlı olarak katılabilirler. Bu sporcuların kurallar
ve parkur bilgilerini bildikleri kabul edilecektir.
•
Elitler, Yaş Gurupları, Gençler ve Yıldızlar sadece kendi kategorilerinde erkek ve bayan
takım çıkarabilirler.
•
Takımlar en az 3, en fazla 6 sporcudan oluşur. Yaş gruplarında takımlar erkek ve bayan ayrı
olmak kaydıyla, yaş aralıklarına bakılmaksızın aynı kulüpten olmak şartıyla takım
olabilirler
•
Müsabaka listesinde takım için yarışacak sporcular ve ferdi sporcular ayrı ayrı
belirtilmelidir
Aynı kulüpten, 6 sporcunun dışında müsabakaya katılan yarışmacılar ferdi klasmanda
değerlendirilir. Kulüpler, sezon içinde her yarışmada takım adına yarışan sporcularını
değiştirebilirler.
•
•
Her takımın puanlı yarışan sporcuları tek tip forma giymelidir.
Ferdi lisansı olan sporcular herhangi bir takım/kulüp adına yarışamazlar.
Müsabakalara katılacak tüm sporcular TTF forma kurallarına uymak zorundadır. Milli
takım formasıyla yarışa iştirak edemezler.
•
•
Yarışma Türkiye Triatlon Federasyonu Yarışma Yönergesi Hükümlerine göre yürütülecektir.
GÜVENLİK:
•
Her yarışmacı uygunluğu (ITU) tarafından belirlenen kurumlarca onaylanmış kask takacak,
kaliteli materyalden yapıldığını garanti eden markalı malzemeler kullanacaktır. (el yapımı
kaska müsaade edilmeyecektir.)
•
Yarış alanındaki sorumluluk atlete aittir. Teknik ve tıbbi görevliler tarafından kendisini
veya diğer sporcuları tehlikeye attığı görülen sporcu yarıştan alınabilir.
•
Yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde; meydana
gelebilecek kaza, hasar ve benzeri olaylardan Federasyonumuz(organizasyon kurulu)
sorumlu değildir.
•
Yarışmaların ( yüzme, koşu, bisiklet) sağlık ve emniyet tedbirleri Valilik, Gençlik Hizmetleri
ve spor İl Müdürlüğü ile alınacaktır.
DİĞER HÜKÜMLER:.
•
Yarışma öncesinde öngörülemeyen ve yarışmanın daha sağlıklı yürütülmesi için gerekli
olan değişiklikler, Yarışma komisyonunun görüşü alınarak, (yarışma başhakemi, yarışma
organizasyon sorumlusu, bir teknik kurul üyesi ve Federasyonumuzun belirttiği kişiler)
tarafından teknik toplantı sırasında açıklanır.
•
Bu talimatta yer almayan hususlarda Federasyon Başkanlığı ve adına görev yapacak
Yarışma Komisyonu yetkilidir.
•
Yaş grubu draft serbest yarışlar için aşağıdaki ekipman ve kullanım şartları geçerlidir:
Jantlar en az 12 tel olmalı.
Disk seklinde kapalı jantlar kullanılmaz.
Sadece geleneksel gidonlar kullanabilir, gidonlar tıpalı olmalıdır. Aerobara izin
verilmez.
Kasklar uluslararası standartlarda olmalıdır.
Bütün aktivitelerde bisikleti kullanan atletler müsabakalarda, ısınmalarda ve
parkur tanıtımında kask kullanmak zorundadır.
Çene kayışı da dahil olmak üzere kaskın herhangi bir kısmındaki bir değişiklik ya da
eksiklik yasaktır.
Kaskı sporcu bisiklette olduğu sürece güvenli bir şekilde takılmalıdır. Bisiklet
parkuru başlangıcından bisikletlerini askılıktan alıp bisiklet etabı bitişinde askılığa
asana kadar takmak zorundadır.
Atlet herhangi bir sebeple bisikleti bırakırsa, bisikletini yarış alanının dışına
çıkartana ve bisikletten inene kadar çene kayışını açamaz, kaskı çıkartamaz.
Draft serbest (elit,U23,genç, yıldız) müsabakalarında gidon için aşağıdaki kurallar geçerli
olacaktır.
o
o
o
o
o
Sadece geleneksel gidonlara izin verilir. Gidonlar tıpalı olmalıdır.
Aerobarlar fren kollarının öndeki çizgisini aşmamalıdır.
Aerobarların önü tek parça olaraktan kapalı olmalı veya birbirine temas etmelidir.
Fren kolları ya da vites kolları aerobarlara bağlanmamalıdır. Aerobarın en yüksek
noktası ile en alçak noktası arası mesafe 10 cm' i geçmemelidir.
Suluklar ve su koyma yerleri gidon ya da aerobarın üzerine monte edilemez.
Atlerin Genel Davranış Kuralları:
•
Daima iyi bir sportmenlik sergilemelidir.
•
Kendilerinin ve diğerlerinin güvenliğinden sorumludurlar.
•
Federasyonun www.triatlon.org.tr web adresindeki ITU ve TTF Yarışma kurallarını
bilmeleri, anlamaları ve bunlara uymaları gerekir
•
Yarış yetkililerinin talimatlarına ve trafik kurallarına uymalıdırlar
•
Diğer sporculara, yetkililere, gönüllülere ve izleyicilere saygılı ve kibar
davranmalıdırlar.
•
Küfürden kaçınmalıdırlar.
•
Yarıştan çekilmeleri durumunda teknik görevliye bilgilendirmelidirler. Atletlerin
bunu yapmaması durumunda, uzaklaştırma cezası verilebilir.
•
Müsabaka görevlisi ve yetkililer dışında herhangi bir yardım almadan yarışmalıdır.
•
Dürüstçe yarışmalıdır.
•
İkmal ve çöp atık noktaları gibi açıkça belirlenmiş yerler hariç yarış alanına çöp ya
da ekipman bırakmamalıdır. Tüm eşyalar atletler tarafından muhafaza edilmeli ve
geçiş noktalarına geri getirilmelidir.
•
Sporcular dışarıdan bir araç veya herhangi bir nesne den haksız avantaj elde etme
girişiminde bulunmamalıdır.
Dışarıdan yardım alma ;
a)Sporcular kendi yarışlarını sürdürmelerini engelleyecek şekilde aynı yarıştaki
başka bir sporcuya hiçbir ekipman yardımında bulunamaz. Bu ayakkabı, yarış
bisikleti, kadro, tekerlek ve kaskla sınırlı değildir. Ceza olarak her iki sporcu da
diskalifiye edilir.
b) Yarış başhakeminin onayı ile teknik görevliler sınırlı olaraktan yarışmacılara
eşitlik ilkesine göre yardım(içecek, beslenme, tıbbi yardım, mekanik ile sınırlıdır)
edebilirler.
İTİRAZLAR:
•
Kulüpler itirazlarını, 150 TL itiraz bedeli yatırdıktan sonra Yarışma Komisyonu ‘na
yapacaklardır. İtiraz bedeli federasyon mutemedine elden ödenecektir. İtirazın haklı
görülmesi durumunda ödenen ücret ilgiliye iade edilecek aksi durumda federasyon
hesabına gelir kaydedilecektir.
•
İtirazlar yarışma komisyonuna ya da başhakeme sunulur. İtiraz dilekçeleri Baş hakemden
temin edilebilir. İtiraz Dilekçesinde;
a) İhlal edilen kural,
b) İhlalin yeri ve tam zamanı,
c) İhlale karışan kişiler,
d) İhlalin gelişimini anlatan ifade,
e) İhlali görmüş olan şahitlerin adları ve imzaları yer alacaktır.
•
Yarışma esnasında bir sporcu, başka bir sporcu ya da resmi görevli hakkında yapacağı
itirazı, yarışmayı kendi bitiş zamanından sonra 5 dakika içinde yazılı olarak hakeme
vermelidir.
•
Eğer bitirme süresi ile ilgili bir itiraz olacaksa, bu itiraz Başhakemin gayri resmi sonuçları
açıklamasından sonraki 15 dakika içinde yapılmalıdır.
ÖDÜLLER:
•
•
•
•
Kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular madalya ile ödüllendirilir, başarı belgesi verilir,
takımlara ödül verilmez.
Ödül törenine yarışmaya katılan kulüpler, antrenör, idareci ve sporcular katılmak
zorundadır.
Ödül töreninde dereceye giren sporcular formaları ile katılmak zorundadırlar
Sezon sonunda TTF’ nun ulusal puanlı yarışmalarında, ferdi sıralamada puanlamaya göre
ilk 3 sırayı alan sporcular ve kulüpler madalya ve kupa ile ödüllendirilir, ferdi sporculara
başarı belgesi verilir
ÖDEMELER:
•
Federasyonumuzun 2015 yılında yapılan; Antrenör Eğitim, Gelişim Ve Vize Seminerine
katılan
İsimleri Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlükleri kafile Listesinde bulunan antrenörlere
ödeme yapılacak olup, diğer antrenörlere ödeme yapılmayacaktır.
•
Takımları sadece yaş gurubu sporcularından oluşan kulüp antrenörlerine harcırah ödemesi
yapılmayacaktır.
•
Ev sahibi ilin kulüp sporcu ve Antrenörlerine ödeme yapılmayacaktır.
•
Ödeme yapılmayan sporcu, Antrenör ve idarecilerin harcırahlarını, kulüpleri veya Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bütçe imkânları dahilinde ödeyebilirler.
Federasyonumuzun 2015 yılında yapılan; Antrenör Eğitim, Gelişim Ve Vize Seminerine
katılan İsimleri Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlükleri kafile Listesinde bulunan
antrenörlere ödeme yapılacak olup, diğer antrenörlere ödeme yapılmayacaktır.
• 10 ve yukarısı sporcu ile katılan il –kulüplerin 2 antrenörüne, 3-9 sporcu ile katılan ilkulüplerin 1 antrenörüne, yıldız, kategoride en az bir sporcusunun yarışı tamamlaması
şartı ile harcırah ödemesi yapılacaktır.
• Yıldız kategorisinde 1 ve 2 sporcu ile katılan il-kulüplerin sporcuları ilk 3 dereceye girmeleri
halinde(1) antrenörüne harcırahları Federasyonumuzca BANKA İBAN NUMARALARINA
•
YATIRILACAKTIR. Ödemeler Merkez’den yapılacak olup, katılımcılar IBAN numaralarını
yarışma alanında mutemede verecektir.
• Minik A3,Yıldızlar, Gençler ve Elitler kategorilerinde sadece ilk 3’e giren sporculara
harcırah ödemesi yapılacaktır.
• Yaş Gruplarında yarışacak sporculara Federasyonumuzca herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
•
Paratriatler den katılım ücreti alınmayacak ve harcırah ödemeleri yapılacaktır.
•
Harcırah almaya hak kazanmış olan sporcu ve antrenörlerin kendi hesaplarına, velilerinin
hesaplarına veya kulüplerin hesabına ödeme yapılacak olup toplu tek kişiye ödeme
yapılmayacaktır.18 yaşından küçük sporcular anne ve babalarından birisinin hesap
numarasını verebilirler.
PARKUR HARİTALARI: TTF Organizasyon kurulu parkurlarda değişiklik yapma
yetkisine sahiptir. Teknik toplantıda yapılan değişiklikler açıklanır.
Yarış Mevkii:
Yüzme etabı Palmiye Plajı önünde kurulan parkurda başlayacak olup, bisiklet değişim alanı
İsmail Cem Dostluk Parkı önündeki meydanda kurulup, Bisiklet parkuru M Esat Bozkır
caddesi boyunca ve Güvercin adası caddesi, Kadınlar plajı kavşağı arasındaki parkurda
kısmen bölünmüş yolun her iki yönünde devam ederek, koşu parkuru Atatürk Bulvarı
üzerinde sahil bandında olacaktır.
Yarış Alanı Genel Görünüm:
Yüzme Parkuru: 1 tur 750m. Yıldızlar 1 tur 375m.
Değişim Alanı Akışı:
Bisiklet Pakuru: 1 tur 5000m.
Koşu Parkuru:
1 tur 2500m.
Parkurlar:
Konaklama Listesi:
5 YILDIZ OTELLER – 5 STAR
HOTELS
İlçesi
Türü
Telefon
CHARISMA DE LUXE HOTEL
KUŞADASI OTEL
6183266
FANTASIA HOTEL DE LUXE
KUŞADASI OTEL
6220600
HOTEL GRAND BELİSH
KUŞADASI OTEL
6815454
KORUMAR HOTEL DE LUXE
KUŞADASI OTEL
6181530
PALMWİNGS BEACH RESORT &SPA
KUŞADASI OTEL
6813636
SEA LIGHT RESORT HOTEL
KUŞADASI OTEL
6223132
TUSAN BEACH RESORT OTELİ
KUŞADASI OTEL
6181515
KUŞTUR TATİL KÖYÜ
KUŞADASI TATİL KÖYÜ
6181310
PINE BAY HOLIDAY RESORT
KUŞADASI TATİL KÖYÜ
6181919
ALKOÇLAR ADAKULE
KUŞADASI
6181143
OTEL
4 YILDIZ OTELLER – 4 STAR HOTELS
AKBULUT OTEL
KUŞADASI OTEL
6463600
ARORA OTEL
KUŞADASI OTEL
6227608
BATIHAN BEACH RESORT& SPA
KUŞADASI OTEL
6331423
DABAKLAR OTEL
KUŞADASI OTEL
6128366
DERİCİ OTEL
KUŞADASI OTEL
6148222
FAUSTİNA
KUŞADASI OTEL
6462647
GRAND ÖZÇELİK OTEL
KUŞADASI OTEL
6221818
HOTEL EPHESİA
KUŞADASI OTEL
6333288
HOTEL SANTA MARİA
KUŞADASI OTEL
6181300
İLAYDA AVANTGARDE HOTEL
KUŞADASI OTEL
6147608
İMBAT OTELİ
KUŞADASI OTEL
6142000
KISMET OTELİ
KUŞADASI OTEL
6181290
MARBEL HOTEL BY PALMWINGS
KUŞADASI OTEL
6147100
MARİNA OTEL
KUŞADASI OTEL
6181500
MARTI BEACH OTELİ
KUŞADASI OTEL
6143650
KARAASLAN INN
KUŞADASI OTEL
6144490
ÖMER HOLIDAY RESORT
KUŞADASI OTEL
6220700
PALMİN OTEL
KUŞADASI OTEL
6147744
SEA PEARL OTEL
KUŞADASI OTEL
6220610
SENTİNUS OTEL
KUŞADASI OTEL
6333800
THE GRAND BLUE SKY INTERNATIONAL
KUŞADASI OTEL
6127750
VISTA HILL
KUŞADASI OTEL
6220505
3 YILDIZ OTELLER - 3 STAR HOTELS
ALBORA OTEL
KUŞADASI OTEL
ASENA OTEL
KUŞADASI OTEL
ÇİDİHAN
KUŞADASI OTEL
EFE OTEL
KUŞADASI OTEL
ESAT OTEL
KUŞADASI OTEL
GRAND ÖNDER OTEL
KUŞADASI OTEL
HOTEL KINALIKAYA
KUŞADASI OTEL
PALM OTEL
KUŞADASI OTEL
PALMİN SUNSET PLAZA
KUŞADASI OTEL
PİGALE BEACH RESORT
KUŞADASI OTEL
SANTUR OTELİ
KUŞADASI OTEL
SEAVIEW SUİT OTEL
KUŞADASI OTEL
SURTEL HOTEL
NATUR-MED DOĞAL TEDAVİ VE KAPLICA KÜR
OTELİ
KUŞADASI OTEL
6123512
6148923
6461664
6143660
6181441
6181690
6461782
6149730
6222200
6180770
6148827
6180855
6120606
KUŞADASI TERMAL OTEL
6572280
2 YILDIZ OTELLER - 2 STAR HOTELS
İLAYDA KUŞADASI OTELİ
KUŞADASI OTEL
MELİKE OTEL
KUŞADASI OTEL
ÖZ KÖKEN OTELİ
KUŞADASI OTEL
ÖZ-KA OTELİ
KUŞADASI OTEL
SATÜRN OTEL
KUŞADASI OTEL
SEÇKİN AK OTEL
KUŞADASI OTEL
USLAN OTEL
KUŞADASI OTEL
6143807
6142831
6141460
6180721
6142986
6143467
6131935
APART OTELLER – APART HOTELS
AKMAN OTELİ
KUŞADASI MÜSTAKİL APART
6141501
PINE CLUP APART OTEL
KUŞADASI MÜSTAKİL APART
6812600
DİĞER TESİSLER
ADALAND AQUAPARK
EFES KONGRE MERKEZİ-KUŞADASI
KUŞADASI GÜNÜBİRLİK TESİS
KONGRE VE SERGİ
KUŞADASI MERKEZİ
DOUBLE TREE BY HILTON KUŞADASI
KUŞADASI ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ 6336060
SENTIDO MARINA SUITS
KUŞADASI ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ 6181900
DEĞİRMEN
KUŞADASI ÖZEL TESİS
6814100
ÖZSARAY RESTAURANT
KUŞADASI ÖZEL TESİS
6120528
PLANET YUCCA RESTAURANT
KUŞADASI ÖZEL TESİS
6120769
KUŞADASI BUTİK OTEL
6141235
LA VİSTA
Tüm ilgililere duyurulur. 01.09.2015
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı
6181252
6111030

Benzer belgeler

TÜRKİYE ENDURO ATV ŞAMPİYONASI

TÜRKİYE ENDURO ATV ŞAMPİYONASI Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden aldıkları onaylı isim listeleri (sporcunun adı soyadı/doğum tarihi/kategorisi/lisans no) ve lisanslarını Organizasyon Kuruluna vermek zorundadırlar. Belgesi o...

Detaylı