Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Transkript

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat ve Çokkültürlülük
Türkçe
Ön Lisans ( )
Lisans(X)
Dersin Adı
Öğretim Dili
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X )
Dersin Türü
Zorunlu ( )
Seçmeli (X )
Kuramsal Saat
3
Dersin Amacı
Uzaktan Öğretim( )
Dersin Alan Kodu
TDES
Uygulama Saat
0
Dersin Özet İçeriği
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
Yüksek Lisans( )
Toplam Saat
3
Doktora( )
Diğer ( )
Ders Kodu
414
Yarıyılı
Güz
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
5
Dersin amacı öğrencilere çok kültürlülük, vatandaşlık, etnik ayrım ve toplumsal
dışlama gibi çağdaş konuları sunmaktır. İngiltere ve ABD’nin çok kültürlü yapısını
ortaya koymak için İkinci Dünya Savaşından bu yana bu tartışmaların gelişimini
sunar. Koloni sonrası dönemin söylemini anlamak için, önemli Siyahi ve Asyalı
İngilizlerin çalışmaları, makaleleri, filmleri ve diğer kaynakları incelenir.
Bu ders öğrencilere tüm dünyadaki etnik, dini, dil ve ulus bazlı azınlıkların
edebiyatlarını sunmak için hazırlanmıştır. Bu tür azınlıklar genelde daha büyük
diasporaların parçasıdır ve yabancılaşma, asimilasyon, ülkeden kopuş gibi
temalarla uğraşırlar. Bu edebiyatları çalışmak çokkültürlü toplumu ve bu
toplumun milli kimlik ve edebiyat kavramları karşısındaki meydan okumalarını
anlamamızı sağlar.
Yok
Yok
1. Çok kültürlülüğe ilişkin temel kavramları anlayabilir.
2. Bu temel kavramları edebiyat ve kültüre uyarlayabilir.
3. Gündelik hayattaki çatışmalara çok kültürlülük kuramlarıyla karşılaştırır.
4. Sınıf arkadaşlarına yapıcı eleştiride bulunma pratiği kazanır.
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Öğretim Yöntemleri
(X ) Sözel Anlatım
(X ) Tartışma
(X ) Problem Çözme
( ) Deney
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
( ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
( ) Proje
( ) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
( ) ………………….
( ) ………………….
1. “On Seeing England for the First Time” (Jamaica Kincaid)
2. Moses Ascending (Sam Selvon)
3. The Final Passage (Cary Phillips)
4. Oroonoko (Aphra Behn)
1. A State of Independence (Caryl Phillips)
2. A Small Place (Jamaica Kincaid)
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Ölçme ve Değerlendirme
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
(X) Bağıl Değerlendirme
Sayısı
Katkı Payı %**
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
1
10
Sunum
1
10
Ara Sınavlar*
1
20
Genel sınav
1
60
Projeler
Seminer
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Ön Hazırlık
Giriş
The concept of multiculturalism
The Politics of Recognition
The Lonely Londoners Sam Selvon
The Lonely Londoners
My Son the Fanatic H. Kureishi
My Son the Fanatic H. Kureishi
Ara Sınav.
The Joy Luck Club Amy Tan
The Chosen Chaim Potok
The Reluctant Fundamentalist M. Hamid
Değerlendirme
Değerlendirme
Final Sınavı.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Dersin Öğrenme Çıktıları *
Program Yeterlilikleri
1
PY 01
PY 02
X
X
PY 03
PY 04
PY 05
X
X
X
2
3
4
5
09
10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
PY 06
X
PY 07
X
PY 08
X
PY 09
X
PY 10
X
PY 11
PY 12
* 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
AKTS ( Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
3
Uygulamalı Ders
Ödevler
Sunum / Seminer hazırlama
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Yarıyıl Sınavı
Etkinlik Süresi
13
Toplam İş Yükü
39
1
10
10
5
3
15
1
1
Ön Hazırlık
25
25
25
25
Toplam İş Yükü (Saat)
114
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi 114/25=4.56=5