Hot beverages I Sıcak içecekler Soft drinks I Meşrubatlar Juices I

Transkript

Hot beverages I Sıcak içecekler Soft drinks I Meşrubatlar Juices I
Hot beverages I Sıcak içecekler
Soft drinks I Meşrubatlar
The word tea originates from China. There are two
common pronunciations which are; “tê” from the
Amoy Min Nan dialect and “chá” used by the
Cantonese dialect.
Çay kelimesinin kökeni, anavatanı Çin'e dayanır.
Mandarin lehçesindeki “ç'a” ve Amoy lehçesindeki
“t'e” orijinal çay kelimesinin iki farklı yaygın söyleniş
şeklidir.
The earliest form of soft drinks was sherbets, which
was developed by Arabic chemists and served in
the medieval Near East.
En eski meşrubat olan şerbetler, Arap kimyagerler
tarafından geliştirilen ilk alkolsüz içeceklerden olup,
Orta Yakın Doğu’da tüketilmeye başlanmıştır.
Tea I Çay
Ronnefeldt tea I Ronnefeldt çay
8
12
Coffee derives from the Ottoman Turkish “kahve”.
The Turkish word in turn was borrowed from the
Arabic: “qahwah”.
İngilizce’deki
“coffee”
kelimesi,
Osmanlı
Türkçesi’ndeki kahve kelimesinden türemiştir. Bu
Türkçe kelime de Arapça “gahwah” kelimesinden
gelmektedir.
Espresso single
Espresso double
Espresso macchiato
Cappuccino
Cafe Latte
Filter coffee I Filtre kahve
Turkish coffee I Türk kahvesi
Hot chocolate I Sıcak çikolata
10
14
10
14
14
10
10
12
Coca Cola 25 cl
Coca Cola Light 25 cl
Coca Cola Zero 25 cl
Fanta 33 cl
Sprite 33 cl
Tonic water 25 cl
Fusetea
Red Bull
12
12
12
12
12
12
12
19
Juices I Meyve suları
Sour cherry juice I Vişne suyu
Tomato juice I Domates suyu
Apple juice I Elma suyu
Fresh orange juice I Portakal suyu
Fresh grapefruit iuice I Greyfurt suyu
Peach juice I Şeftali suyu
Pineapple juice I Ananas suyu
Homemade Lemonade I Limonata
Apricot juice I Kayısı suyu
All prices are in TL and inclusive of VAT. I Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
12
12
12
16
16
12
12
12
12
Water I Su
Wine by the glass I Bardak şarap
San Pellegrino 25 cl
Acqua Panna 25 cl
Perrier 20 cl
Acqua Panna 75 cl
San Pellegrino 75 cl
Kestane
Uludağ
13
13
13
16
16
6
8
In Homeric mythology wine was usually served in
“mixing bowls” - it was traditionally consumed in an
undiluted state - and was referred to as “Juice of the
Gods”.
Mitolojiye göre Homeros zamanında şarap, büyük
karışım kaselerinde servis ediliyordu. Geleneksel
olarak su katılmadan saf olarak içilen şarap
“Tanrının içeceği” diye adlandırılıyordu.
34
White wine I Beyaz şarap
34
Michael Laroche, Chablis
Gülor, Sauvignon Blanc
Alois Lageder, Pinot Grigio
Pre-dinner I Yemek öncesi
Americano
Campari, Vermouth, soda water
Manhattan
Canadian whisky, sweet red Vermouth,
Angostura bitter
Whisky sour
35
18
29
34
Bourbon whisky, fresh lemon juice,
syrup, dash of egg white
Side car
Red wine I Kırmızı şarap
34
Cognac, Cointreau, lemon juice
Dry martini
34
Gin, Vermouth
White lady
Gülor, Malbec-Öküzgözü
Sevilen, II.Parsel, Merlot
Selection, Öküzgözü-Boğazkere
25
19
26
34
Gin, Cointreau, lemon juice
Old fashioned
34
Bourbon whisky, sugar, Angostura bitter,
soda water
Rose wine I Roze şarap
Urla Serendias
Zonin, Pinot Grigio, Blush
All prices are in TL and inclusive of VAT. I Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
20
19
Aperitifs I Aperatifler
Rakı
The word “aperitif” is raised from a French word
“aperie” which is derived from the Latin verb
“aperire” meaning “to open.”
Fransızca bir kelime olan “aperie”den türemiş olan
bu sözcüğün anlamı “açmak” manasına gelen
Latince fiil “aperire”den gelmektedir.
The word “Rakı” is derived from the Arabic “araq”,
other variants being araka, araki, ariki. Araq means
perspiration in Arabic, which is believed to
metaphorically referred to condensation. Rakı is
sometimes referred to as “Lion’s Milk”.
Rakı kelimesi Arapça “arak” kelimesinden gelmedir,
diğer değişik söylenişleri araka, araki, ariki
şeklindedir. Sözcük anlamı metaforik olarak
“damıtılmış” demektir. Rakı halk arasında “aslan
sütü” diye de anılır.
5cl
10cl
Campari
Martini Dry
Martini Rosso
Martini Bianco
Six Grappes
Grappa
Jägermeister
Fernet Branca
26
26
26
26
26
26
26
26
Yeni Rakı
Efe Rakı
Kara Efe
Efe Yaş Üzüm Rakı
Tekirdağ
Tekirdağ Gold
Ala Rakı
Beers I Biralar
Beer is the world’s most widely consumed and
probably the oldest of alcoholic beverages. It is the
third most popular drink overall, after water and tea.
Bira, dünyanın en eski alkollü içeceğidir. Su ve
çaydan sonra en çok tüketim oranına sahiptir.
Efes Pilsen 33 cl
Efes Pilsen 50 cl Draft I Fıçı
Efes Light 33 cl
Efes Dark 33 cl
Tuborg Gold 33 cl
Miller 33 cl
Carlsberg 33 cl
Beck's 33 cl
Heineken 33 cl
Corona 33 cl
Budweiser 33 cl
16
19
16
16
16
21
21
21
22
22
21
18
18
19
20
19
25
25
32
32
33
35
33
39
39
Tequila I Tekila
Tequila is a blue agave–based spirit made primarily in
the area surrounding the city of Tequila and in the
highlands (Los Altos) of the western Mexican state of
Jalisco.
Tekila, mavi agave özünden yapılan, sert, alkollü bir
Meksika içkisidir ve ismini Jalisco eyaletine bağlı bir
Meksika kasabası olan Tequila’dan alır.
.
Olmeca Bianco
Olmeca Gold
Patrón Silver
All prices are in TL and inclusive of VAT. I Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
28
34
40
Gin I Cin
Vodka I Votka
The name gin is derived from either the French
“genièvre” or the Dutch “jenever”, which both mean
juniper.
Cin adını Fransızca bir kelime olan “genièvre”den
ya da Flemenkçe bir kelime olan “jenever”den
türetilen ardıç meyvesinden almıştır.
The name vodka is a diminutive form of the Slavic
word voda (water), interpreted as little water.
Votka isminin Slavca su anlamına gelen “voda”dan
geldiği sanılmaktadır.
Gordon’s
Bombay Sapphire
Beefeater
London No.3
Hendrick's
Local Gin
4cl
8cl
28
28
28
33
33
20
49
49
49
55
55
34
Rum I Rom
The origin of the word rum is generally unclear. In
an 1824 essay written in England about the word’s
origin, it is suggested that it might be from the term
for “the best,” as in “having a rum time.”
Rom kelimesinin orijinal adının nereden geldiği çok
açık değildir. 1824’te İngiltere’de yazılan bir
makaleye göre “en iyi şey rom’la vakit geçirmektir”
deyiminden gelmektedir.
4cl
8cl
Bacardi White
Bacardi Black
Havana Club
Cachaça
28
28
28
28
49
49
49
49
Absolut
Smirnoff
Smirnoff North
Finlandia
Finlandia Platinium
Stolichnaya Gold
Stolichnaya Elite
Belvedere
Beluga Gold
Beluga Noble
Grey Goose
Kauffman
Sobieski Estate
Binboa
Local Vodka
4cl
8cl
28
28
28
28
35
30
35
38
70
37
38
55
30
20
20
49
49
49
49
60
54
62
67
125
66
67
98
54
34
34
Absinthe I Absent
“Absinthe” originated in the canton of Neuchâtel in
Switzerland. Absinthe is derived from the Latin
absinthium, which in turn is the latinisation of the
Greek ἀψίνθιον (apsínthion), “wormwood”.
Absent
İsviçre’nin
Neuchatel
kantonundan
gelmektedir. Latince bir kelime olan “absinthium”dan
türemiştir; Yunanca’da ἀψίνθιον (apsínthion), sıcak
tahta anlamına gelir.
Apsinthion De Luxe
Apsinthion Grand De Luxe
All prices are in TL and inclusive of VAT. I Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
33
37
Scotch whisky I İskoç viskisi
The first written mention of Scotch whisky was
found in the Exchequer Rolls of Scotland, in 1495. A
Friar named John Cor was the distiller. The Gaelic
“usquebaugh”, meaning “Water of Life”, phonetically
became “usky” and then “whisky” in English.
İskoç viskisi ile ilgili ilk yazılı belge 1495’te İskoç
Krallığının mali kayıtlarının tutulduğu Exchequer
Rolls’da yer alır. John Cor adında bir pederin viskiyi
ilk distile eden kişi olduğu yazılıdır. Galce “hayat
suyu” anlamına gelen “usquebaugh”, fonetik olarak
“uski” ve ardından da İngilizce "whisky” şeklinde
söylenmeye başlanmıştır.
4cl
8cl
Cutty Sark Original
Dewar’s
J&B
JW Red Label
Teacher’s
Famous Grouse
Ballantine’s
Chivas Regal 12 Year's
Chivas Regal 18 Year's
Dimple 15 Year's
JW Black Label 12 Year's
JW Double Black Label
JW Blue Label
Royal Salute
28
28
28
28
28
28
28
35
47
40
35
40
85
85
49
49
49
49
49
49
49
60
85
67
70
75
139
139
Bourbon, Canadian & Irish whisky I
Burbon, Kanada & İrlanda viskisi
The name of the spirit, Bourbon, derives from its
historical association with an area known as “Old
Bourbon”, around what is now Bourbon County,
Kentucky.
Burbon, ismini Kentucky’deki “Eski Burbon”
bölgesinden alır. Bu bölge şu anda “Bourbon
County” olarak bilinmektedir.
4cl
8cl
Jim Beam
Bulleit Bourbon
Jack Daniel's
Jack Daniel's Gentleman
Jack Daniel's Single Barrel
30
30
35
40
45
54
54
62
72
82
Most Canadian whiskies are blended multi-grain
liquors containing a large percentage of corn spirits,
and are typically lighter and smoother than other
whisky styles.
Birçok Kanada viskisi çok tahıllı içkilerdir, yüksek
oranda mısırdan üretilir. Bu yüzden diğer viskilere
göre genellikle daha hafif ve içimleri rahattır.
Canadian club
Canadian special old
28
30
49
54
The word “whiskey” is an Anglicisation of the
Goidelic branch of languages including Irish,
Scottish Gaelic and Manx as “uisce beatha” which
translates as “water of life”. “The Craythur” is a
modern Irish term for whiskey.
Viski, İrlanda ve İskoçya lehçelerinde “yaşam suyu”
anlamına gelen “uisce beatha”dan gelmektedir.
“The Craythur” viski için modern bir İrlanda terimidir.
Jameson
All prices are in TL and inclusive of VAT. I Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
32
57
Malt whisky I Malt viski
Malt whisky is made from a fermented mash
produced primarily from a malted grain. Unless
otherwise specified, it is generally assumed that the
primary grain is barley, although whisky is also
made using malted rye. A whisky made from malted
rye should therefore be called a “rye malt whisky”
rather than simply a “malt whisky”.
Malt viski, maltlı tahılın mayalanmasından elde
edilen bir viski çeşididir. Özellikle belirtilmiyorsa
kullanılan tahıl arpadır ancak çavdarla yapılanları da
mevcuttur. Çavdarla yapılanlar özellikle çavdarlı
malt viski diye isimlendirilir.
4cl
8cl
Glenfiddich 12 Year's
Glenfiddich 15 Year's
Glenfiddich 18 Year's
Glenmorangie 10 Year's
Lagavulin 16 Year's
Talisker 10 Year's
Macalan 10 Year's
Glenlivet 12 Year's
48
52
55
48
58
52
52
48
88
90
95
88
109
90
90
88
Cognac & Brandy I Konyak & Brendi
Cognac, named after the town of Cognac in France,
is a famous variety of brandy. As an Appellation
d'origine contrôlée, in order to bear the name
Cognac, the production methods for the distilled
brandy must meet specified legal requirements. It
must be made from certain grapes of these, Ugni
Blanc, known locally as Saint-Emilion.
Konyak, sadece Fransa’nın Cognac kasabasında
yetişen üzümlerden elde edilen ve Fransız
yasalarıyla korumaya alınmış brendi çeşidine denir.
Özellikle belirlenmiş üzümlerin kullanılması
gerekmektedir. Bunlardan biri olan Ugni Blanc,
Saint Emillion olarak da bilinir.
Hennessy V.S
Hennessy V.S.O.P
Bas Armagnac V.S.O.P
Calvados Pays d'Auge
Martell V.S.O.P
Martell X.O
Rémy Martin V.S.O.P
Rémy Martin X.O
Hennessy X.O
Otard X.O
Courvoisier V.S.O.P
40
45
42
32
45
75
45
75
90
80
45
Liqueurs I Likörler
A liqueur is an alcoholic beverage that has been
flavoured with fruit, herbs, spices, flowers or cream
and bottled with added sugar. Liqueurs are typically
quite sweet; they are usually not aged for long but
may have resting periods during their production to
allow flavours to marry.
Likör, şeker ilave edilerek meyve, bitki, baharat,
çiçek veya krema gibi aromalarla tatlandırılmış
alkollü içeceklerin genel adıdır. Genellikle tatlı olan
likörler uzun süre yıllandırılmaz.
Archers
Bénédictine D.O.M.
Cointreau
Drambuie
Kahlúa
Safari
Sambuca
Southern Comfort
Tia Maria
Bailey’s Irish Cream
Malibu
Limoncello
All prices are in TL and inclusive of VAT. I Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
45
Trend setters I Trend içkiler
After dinner I Yemek sonrası
B&B
35
Cosmopolitan
35
Vodka, Cointreau, lime juice, cranberry juice
Brandy, Benedictine
B 52
35
Kahlau, Baileys, Cointreau
Rusty nail
35
Scotch whisky, Drambuie
White Russian
35
Vodka, coffee liqueur, fresh cream
Black Russian
35
Vodka, coffee liqueur
Mojito
35
White rum, lime juice, mint, sugar, soda water
Caipirinha
35
Cachaça, lime, sugar
Apple Caipirinha
35
Cachaça, syrup, lime juice, fresh apple, lime
Strawberry Mojito
35
White room, lime juice, fresh mint, sugar,
fresh strawberry, soda water
Apple Martini
Bubbly cocktails I
Köpüklü kokteyller
Kir Royal
Strawberry Martini
55
Sparkling wine, Crème de Cassis
Bellini
Lynchburg Lemonade
Jack Daniel's, Cointreau, sweet and sour mix,
sprite
55
Caipiroska
55
Sparkling wine, Cointreau, strawberry syrup
35
35
Vodka, lime, sugar
Sparkling wine, orange juice
Pink Dream
35
Vodka, fresh strawberries, lime juice, syrup
sugar, lime juice
55
Sparkling wine, peach juice
Mimosa
35
Vodka, Pomme Verte syrup, apple juice
Woo-woo
35
Vodka, Peach schnapps, cranberry juice
Margarita
35
Tequila, Cointreau, sweet and sour mix
Pina Colada
35
White rum, pineapple juice, coconut syrup,
cream
Long Island Ice Tea
35
Vodka, tequila, white rum, gin,
Cointreau, lime juice, coca cola
Vanilla Sky
Smirnoff North, Malibu, lemon juice,
blue Curacao syrup
All prices are in TL and inclusive of VAT. I Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
35
Snack menu I Snack menü
Snack menu I Snack menü
Smoked salmon on crostini
Füme somon, crostini üzerinde
25
Sushi plate
Suşi tabağı
35
Deep fried bolognese and green peas
20
risotto croquette with spicy dip sauce
Derin yağda kızarmış bolonezli ve bezelyeli
risotto kroket, baharatlı dip sos ile
Vegetable spring roll with sweet chilli sauce 18
Sebzeli Çin böreği, tatlı acı sos ile
Stracciatella cheese pizza
tomato and arugula
Stracciatella peynirli pizza
domates ve roka ile
26
Meat temptation, grilled meatball,
beef sausage and chicken
Izgaraya davet, ızgara köfte, dana sosisi
ve tavuk
28
Grilled meatball
Izgara köfte
28
25
Grilled beef BarAdoX burger
Izgara dana etli BarAdoX burger
26
Penne with Arrabbiata sauce
Penne Arrabbiata
28
Chicken club sandwich
Tavuklu kulüp sandviç
26
Fried prawns and calamari with dips
Kızarmış karides ve kalamar, dip sos ile
22
Adana kebab durum with French fries
Adana kebap dürüm, patates tava ile
26
Shepherd's salad with tomato, pepper,
cucumber, onion, black olive
and white cheese
Çoban salatası, domates, biber, salatalık,
soğan, siyah zeytin ve beyaz peynir ile
Cheese plate served with fruit,
nuts and crackers
Peynir tabağı, meyve, kuru yemiş ve
kraker ile
24
Lindt chocolate fondue with fresh fruit
Lindt çikolata fondü, taze meyveler ile
22
Caesar salad
23
lettuce, parmesan, garlic croutons
Sezar salatası
marul, parmesan peyniri ve sarımsaklı kruton
with grilled chicken / ızgara tavuk ile
25
with grilled shrimp / ızgara karides ile
32
Cavatelli pasta with prawns, eggplant,
tomato and basil
"Cavatelli" makarna, karides, patlıcan,
domates ve fesleğen ile
Selection of Mövenpick ice cream & sorbet
Mövenpick dondurma & sorbe çeşitleri
per scoop | 1 top
30
All prices are in TL and inclusive of VAT. I Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
6

Benzer belgeler

Bond Bar Menu

Bond Bar Menu Burbon, ismini Kentucky’deki “eski burbon” bölgesinden alır. Bu bölge şu anda “bourbon county” olarak bilinmektedir. The name of the spirit, bourbon, derives from its historical association with an...

Detaylı

Başlangıçlar | Appetizers TL

Başlangıçlar | Appetizers TL Grilled asparagus and radicchio with scamorza cheese and balsamic reduction

Detaylı