2. Oturum - Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi

Transkript

2. Oturum - Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi
Instructional Technologies Support Office
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali
Hazırlama Semineri
II. Oturum
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Middle East Technical University
İletişim Bilgileri:
Web adresi: http://www.its.metu.edu.tr
Adres: Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi – GİSAM No:9
Tel: 210 35 71
Eposta: [email protected]
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
Bu oturum, buton oluşturma, animasyon oluşturma, animasyona ses ekleme ve video ekleme
olmak üzere 4 uygulamadan oluşmaktadır.
UYGULAMA I –BUTON OLUŞTURMA
“2.oturum.fla” dosyasını açalım. Bu oturumda, uçak animasyonumuzu durduran ve oynatan
butonları oluşturacağız ve daha sonra bu butonları animasyonumuza ekleyeceğiz.
1. Butonları oluşturma:
PLAY butonu için
o Line Tool yardımıyla üç çizgi çizerek bir üçgen oluşturuyoruz.
o Paint Bucket Tool yardımıyla bu üçgenin içini istediğimiz bir renkle
dolduruyoruz.
o Selection Tool yardımıyla oluşturduğumuz üçgenin hepsini seçiyoruz.
o Bu seçimimizi sağ tıklayarak Convert To Symbol diyelim. Ve bu nesnemizi
“btnPlay” olarak adlandıralım. Şekilde görüldüğü gibi Type kısmından bu
nesnenin Button olduğunu belirterek OK tıklayalım.
o
Oluşturduğumuz üçgen butonun üzerinde çift tıklayalım.
Bu butonun üzerine fare imleci geldiğinde renginin değişmesini ve “Oynat”
yazısının çıkmasını istiyoruz.
o Çift tıkladıktan sonra karşımıza Fare imlecinin yaptığı hareketlere göre
değişiklilerin yapılabildiği kareler çıkıyor karşımıza: UP, OVER, DOWN ve
HİT:
UP (Üst) hali butonun göründüğü halidir
OVER (İmleç Üzerinde) farenin butonumuzun üzerinde olduğu haldir,
DOWN (Alt) fare ile butona tıkladığımız andır. Farenin sol tuşunu
basılı tuttuğunuz sürece bu halde kalacaktır.
Hit hali ise buton nesnesinin etki alanını belirler.
1
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
o Fare butonun üzerine geldiği an değişiklikler yapacağımız için bizi sadece
OVER karesi ilgilendiriyor. Bu yüzden, OVER karesinin üzerine sağ
tıkladıktan sonra Insert Keyframe diyelim.
o OVER karesinin aktif olduğu durumda, üçgeni Selection Tool yardımıyla
seçip rengini değiştirelim. Text Tool yardımıyla da bir metin kutusu
ekleyelim. Bu metin kutusuna “OYNAT” yazalım ve üçgen şeklinin biraz
üstüne taşıyalım.
o CTRL+ENTER tuş kombinasyonunu kullanarak yaptıklarımızı deneyelim.
Üçgen butonunun üzerine fare imleci geldiğinde renk değişiyor ve metin
çıkıyor mu?
Aynı işlemleri de STOP butonu için yapalım:
o Sahne üzerinde olduğumuzdan emin olduktan sonra, üçgen butonunun yanına
Rectangle Tool yardımıyla bir kare çizelim. Bu nesneyi sembol olarak
değiştirirken buton olduğunu belirtmeyi unutmayalım ve bu butonu “btnStop”
olarak adlandıralım. (İpucu: bir nesneyi seçtikten sonra bu nesnenin sembol
olarak adlandırılması istendiğinde F8 tuşuna basmak yeterlidir.)
o Kare butonunun üzerinde çift tıkladığımızda ortaya çıkan OVER karesine
Keyframe ekleyelim. Rengini değiştirelim ve “Durdur” yazalım.
2
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
UP halindeyken görünen şekil.
OVER halindeyken görünen şekil.
3
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
UYGULAMA II- TEMEL ANİMASYON OLUŞTURMA
Geçen oturumda uçak animasyonumuzun bir kısmını bitirmiştik. Tekrar olması açısından yine
aynı animasyonu oluşurucağız. Daha sonra da animasyona ses dosyası eklemeyi öğreneceğiz.
Kütüphane flash ile uygulama geliştirirken çok sık kullanacağımız özelliklerden bir tanesidir.
Oluşturduğumuz veya “Import” ettiğimiz nesnelere ulaşabileceğimiz yer uygulamamızın
kütüphanesidir. Window penceresinin altından veya CTRL+L tuş kombinasyonunu
kullanarak uygulamamızın kütüphanesini açabiliriz.
1. Uçak “movie clip” ini kütüphaneden sahneye sürüklüyoruz. Yer olarak da sağ üst
köşeye yerleştirelim.
Layer 1’i uçak diye adlandıralım ki katmanlar (layerlar) karışmasın.
Uçak katmanının 24. karesine (frame) sağ tıklayıp Insert Keyframe diyoruz.
24. kareye tıkladıktan sonra uçak nesnesini üst kısmın ortasına getiriyoruz.
Daha sonra aynı katmanın 48. karesine (frame) sağ tıklayıp Insert Keyframe diyoruz.
48. kareye tıkladıktan sonra uçak nesnesini üst kısmın soluna getiriyoruz.
Her iki ayrı hareketi de “Motion Tween” yapmak için
o Her iki kareler bütününü sağ tıklayıp Create Motion Tween diyoruz.
Control+Enter kısa yolunu kullanıp, yarattığımız animasyona bakabiliriz. Uçak üst
kısımda yatay bir biçimde hareket ediyorsa bu işlemleri tamamlamışsınız demektir.
2. Yeni bir katman (layer) oluşturduktan sonra bu katmanı da top olarak adlandıralım.
Top katmanının 24. karesine sağ tıklayıp, Convert to Blank Keyframes diyelim,
çünkü 24. kareden itibaren top gözükecek, uçaktan düşmeye başlayacaktır.
25. kareye geldikten sonra uçağın bulunduğu yerin hemen altına bir çember çizelim.
Çizdiğimiz Çember şeklinin üzerinde çift tıkladıktan sonra F8 tuşuna basalım.
Karşımıza çıkan “Convert to Symbol” penceresinden grafik seçeneğini seçelim ve
top ismi ile adlandıralım. Ok tuşuna tıklayarak top isminde bir grafik oluşturmuş
olacağız.
Top katmanına sağ tıkladıktan sonra Add Motion Guide komutuna tıklıyoruz.
o Topun düşüşünü çizebilmek için:
Önce çapraz Pencil Tool yardımıyla bir çapraz çizgi çiziyoruz. Topun
düşmeye başladığı yerden sol alt kısmına kadar.
Sonra Selection Tool yardımıyla çizginin şeklini değiştiriyoruz.
4
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
Daha sonra Guide top katmanının 48. karesine sağ tıklıyoruz. Convert to
Keyframes’e tıklıyoruz
Top katmanının bulunduğu kareler kümesinin 48. karesine de Insert Keyframes
diyoruz.
Top katmanının 48. karesinde de, top nesnesini çizdiğimiz şeklin sonuna getiriyoruz.
Top nesnesinin uçaktan düştüğünü hareketlendirmek için de, top katmanının 25. ile
48. karelerinin arasında bir kareye sağ tıklayarak Create Motion Tween diyoruz.
3.Top yere düştüğünde patlama efektinin çıkmasını istiyoruz. Bunu yapmak için yeni bir
katman (layer) ekliyoruz. Bu dördüncü katmanın adı da Patlama olsun.
47. karesine kadar Convert to Blank Keyframes diyoruz.
48. karesine de Insert Keyframe diyoruz.
Patlama katmanının 48. karesinde
Import > Import to Stage >patlama.jpg
Diyoruz.
Patlama nesnesini de şekildeki gibi yerleştiriyoruz.
5
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
Control+Enter tuş kombinasyonunu kullanarak çalışmamızı kontrol edelim.
4. Animasyonumuza Durdur ve Oynat butonlarını ekleyelim. Bunun için, Butonlar
katmanını (layer) oluşturalım ve daha önceden hazırladığımız butonları bu katman aktif
iken sahne üzerinde sürükleyip bırakalım. Butonlar üzerinde sağ tıklayıp, Actions
seçeneğini seçelim ve aşağıdaki kod parçalarını açılan pencereye yazalım.
Oynat butonu için:
on (release) {
play();
}
Durdur butonu için:
on (release) {
stop();
}
6
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
UYGULAMA III - SES EKLEME
Yapmış olduğumuz animasyonumuza ses ekleyerek animasyonumuzu daha da
zenginleştirmemiz mümkün. Aşağıdaki komutları kullanarak uçak sesini ve patlama sesini
kütüphaneye aktaralım.
Import > Import to Library > ucaksesi.wav
Import > Import to Library > patlamasesi.wav
Bu aşamada, uçak sesini ve patlama sesini ekleyeceğiz.
1. Şimdiye kadar 4 katmanımız vardı. Buna ek olarak bir tane katman daha ekleyelim.
Bu katmanı da ucaksesi olarak adlandıralım.
Uçak sesi katmanının aktif olduğu durumda “Library”den ucaksesi.wav ı
sürükleyelim.
2. Bir tane daha katman ekleyelim. Bu katmanın adı da patlama sesi olsun.
Bu katmanın 46. karesine kadar patlama sesi olmadığı için, 46. kare üzerinde sağ
tıklayıp Convert to Blank Keyframes diyoruz.
47. karesinde de Insert Keyframe diyelim.
Aktif kare 47. kare iken “Library”den patlama.wav ı sahne üzerine sürükleyip
bırakalım.
CTRL+Enter tuş kombinasyonunu kullanarak animasyonunuzu izleyebilirsiniz.
7
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
UYGULAMA IV – VİDEO EKLEME VE OTOMATİK BUTON EKLEME
Bu uygulamada, bir flash uygulamasına nasıl video eklenir ve videoyu nasıl kontrol ederiz
konularının üzerinde duracağız.
1. Yeni bir Flash dosyası oluşturalım ve bu dosyayı video.fla adı ile kaydedelim.
2. File>Import>Import Video tıklayarak video ekleme işlemine başlayalım.
1. adımda Browse’dan istediğimiz videoyu ekleyelim. Sonra NEXT diyelim
2. adımda şekilde görüldüğü gibi Embed video in SWF and play in timeline
seçeneğini kullanalım. Ve NEXTe tıklayalım.
8
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
3. adımda Symbol type kısmında Movie Clip olacak şekilde seçelim ve NEXTe
tıklayalım.
4.adımda Encoding penceresi karşımıza gelecektir. Şu an için kalite veya dosya
boyutu kaygımız olmadığı için NEXT butonuna tıklayıp bu adımı geçelim.
Sonra "Finish" butonuna tıklayarak video ekleme işlemimizi tamamlayalım.
CTRL+ENTER tuş kombinasyonunu kullanarak videonun eklenip eklenmediğine
bakalım.
Şimdi bu videoyu durduran ve tekrar oynatan butonlar ekleyelim.
o Videonun üzerinde çift tıklayalım.
o Karşımıza gelen timeline videonun kaç kareden oluştuğunu göstermektedir.
o Yeni bir katman (layer) ekleyelim ve adına da butonlar diyelim. (Otomatik
olarak bu katman da videonun katmanındaki framelerin sayısı kadar olacaktır.)
9
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
o Daha önceki uygulamada butonları kendimiz oluşturmuştuk. Bu sefer Flash
programının kendi kütüphanesini kullanarak buton ekleyelim.
Windows > Common Libraries >Buttons seçeneğini tıklıyoruz.
Karşımıza yeni bir pencere çıkacaktır. Bu pencereden
•
Classic Buttons dosyasından Playback dosyasına gidelim.
•
Butonlar katmanı aktif iken Playback-play ve Playback-stop
butonlarını sahneye sürükleyip bırakalım.
•
Her bir buton için biraz action script yazmamız gerekiyor. Stop
butonundan başlayalım. Stop butonunu sağ tıklayarak Actions
penceresini açalım.
•
Global > Movie Clip Control > On dedikten sonra Release
üzerinde çift tıklayalım.
10
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
•
Sonra da Global Functions>Timeline Control> Stop diyelim.
•
Aynı işlemleri Play butonu için de yapalım.
o Global > Movie Clip Control > On dedikten sonra
Release üzerinde çift tıklayalım.
o Global Functions>Timeline Control> Play diyelim.
Kodumuz aşağıdaki gibi olacaktır:
on (release) {
stop();
}
on (release) {
play();
}
o CTRL+ENTER tuş kombinasyonunu kullanarak animasyonumuzu kontrol
edelim.
11
Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama
2. Oturum
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi - ODTÜ
Ödev
1. Kendi çizimlerinizi kullanarak dairesel hareketi anlatan bir animasyon yapiniz.
Animasyonda bulunması gerekenler:
i. Oynat, Durdur butonları
ii. Ses (ucak.wav dosyasını kullanabilirsiniz.)
iii. Guided Motion
Uygulamayı “daireselhareket.fla” ismi ile kaydediniz.
2. “video.fla” isimli bir flash uygulaması yaratınız ve “dairesel.avi” dosyasını bu
uygulamaya ekleyiniz. Dikkat etmeniz gereken noktalar;
i. Videoyu movie clip olarak eklemek.
ii. Flash’ın kütüphanesini kullanarak Oynat ve Durdur butonları eklemek.
Hazırladığınız dosyları [email protected] adresine gönderiniz.
Kolay Gelsin ☺
12