Front Panel

Transkript

Front Panel
KORAX
ipPlus HD
1) Bu talimatları okuyunuz ve kullanım kılavuzunu muhafaza ediniz.
2) Cihazınızı sulu ve nemli ortamlardan uzak tutunuz. Temizliğini kuru bir bezle yapınız.
3) Cihazın havalandırma deliklerini asla kapatmayınız
4) Herhangi bir ısı kaynağının veya ısı üreten bir cihazın yanına yerleştirmeyiniz.
5) Mutlaka cihazınızla verilen besleme ünitesini ve üretici tarafından tavsiye edilen
aksesuarları kullanınız.
6) Fırtına veya şimşekli zamanlarda emniyet için cihazı fişten çıkarmanızı
tavsiye ederiz.
7) Cihaz veya,,besleme ünitesi zarar gördüğünde,cihaz içine sıvı
döküldüğünde yetkili servis listesinde yazan ehil personel dışında cihaza
müdahale ettirmeyin.
Yandaki bu sembol cihazın voltaj taşıdığını ve elektrik çarpma riski
bulunduğunu ifade eder.
Yandaki bu sembol kullandığınız bu cihaza ait uyarıcı güvenlik talimatlarının
yazılı olarak bulunduğunu ve uyulması gerektiğini ifade eder.
Yandaki bu sembol, kullandığınız cihazda,cihazın uyarlanması ve çalışır
hale getirilmesi esnasında kullanıcı tarafından içine sıvı veya metal parçası
düşürüldüğünde, kısa devre olma ihtimalini gösterir.
DİKKAT: Cihazınız çalışma esnasında elektrostatik etkilenmeye maruz
kalırsa, kullanıcı tarafından
kapatılıp,yeniden devreye alınmalıdır.
UYARI: USB bellek cihazınıza direkt olarak takılmalıdır, harici kablo
ekleyerek takmayınız,data transferinde hata olabilir.
8) Cihazınızı perde,masa örtüsü,gazete,matbuat gibi havalanmasına mani olacak şeylerin
yanına yakın koymayınız.
9)Cihazınızın üzerine, ,mum, kandil gibi yanıcı maddeler koymayınız.
10)Cihazın üzerine veya yakınına içinde sıvı içeren ,vazo gibi ürünler koymayınız.
Bu sembol, cihazınızın ,eskiyip kullanılmaz hale gelince bertaraf
edilmek üzere EU normları gereği belirli toplanma yerlerine teslimini
gerektirir. İnsan sağlığı ile ilgili şartlar gereği kullanılmayacak
durumdaki cihazlarınızı mutlaka özel itlaf merkezlerine teslim ediniz.
KORAX
ipPlus HD
İçindekiler
1 Ön ve arka panel ...................................................................................................................... 1
1.1 Panel ................................................................................................................................ 1
2 Uzaktan kumanda .................................................................................................................... 2
2.1 Tuşların tanıtımı ............................................................................................................... 2
2.2 Pil yerleştirme .................................................................................................................. 2
2.3 Uzaktan kumanda kullanımı ............................................................................................. 2
3 Bağlantılar ................................................................................................................................. 3
4 İlk kurulum ................................................................................................................................. 3
4.1 Program yönetim ayarları ................................................................................................. 3
4.1.1 Program düzenleme ............................................................................................... 3
4.1.2 EPG (Electronik program yönetimi ....................................................................... 4
4.1.3 Sıralama ................................................................................................................ 4
4.2 Video Ayarları .................................................................................................................. 4
4.2.1 Görüntü formatı ..................................................................................................... 4
4.2.2 Çözünürlük ............................................................................................................ 4
4.2.3 TV formatı............................................................................................................. 5
4.3 Kanal arama ..................................................................................................................... 5
4.3.1 Uydu ..................................................................................................................... 5
4.3.2 Transponder ........................................................................................................... 6
4.4 Zaman ayarı ..................................................................................................................... 6
4.5 Opsiyon ayarları ............................................................................................................... 6
4.6 Sistem ayarları.............................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4.6.1 Fabrika ayarlarına dönüş ........................................................................................ 6
4.6.2 Cihaz bilgileri ........................................................................................................ 6
5.Genel sorunlar ve çözüm önerileri .......................................................................................... 7
6.Teknik özellikler .................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1
Ön ve arka panel
1.1 Paneller
1.USB girişi: Harici USB 2.0 bellek giriş soketi.
2.AV: Bu soket AV kablo girişi içindir.( opsiyonel )
3.RS232:Veri aktarımı için fiş girişi
4.HDMI: Bu soket ile HDMI cihaza bağlanılır.
5 .LNB IN : Antenden gelen RG6 koaksiyal kablo girişi
6. IR: Uzaktan kumanda alıcı ünitesi girişi
7.DC IN 12V: Besleme ünitesi girişi (adaptör girişi 12V DC)
UYARI: TV cihazından kaynağı HDMI veya SCART olarak seçiniz. Uydu cihazı
Aynı anda HDMI ve SCART çıkışını desteklemez.
KORAX
2 Uzaktan Kumanda
2.1 Tuşların tanıtımı
MUTE: Ani ses kesme veya açma
RENKLİ DÜĞMELER:
KIRMIZI: fonksiyon bulma; YEŞİL:
çözünürlük seçme;
SARI: Görüntü formatı; MAVİ: zaman
ayarlama
3) PREV: Multimedya oynarken geriye alma.
4) NEXT: Multimedya oynarken ileri alma.
5) STOP: Oynarken, çalarken durdurma.
6) SAT: UYDU seçme tuşu.
7) RECALL: Son seyredilen bir evvelki kanala
dönüş.
8) AUDIO: Ses lisanı ve ses durumu seçme.
9) INFO: Seyredilen kanal bilgilerini
görüntüler.
10) OK: Giriş veya seçimi teyit etme,kanal
listesini görüntüleme.
11) SAĞ/SOL tuşu: MENU içinde hareket etme,
sesi kısma/arttırma
12) EXIT: Bulunulan MENU’ den çıkma veya
bir evvelki menüye dönme.
13) PAGE+/ -: Bir sayfa yukarı veya aşağı
14) 0-9 (Numeric Buttons): Numara tuşları
kanal seçme veya düzenleme için.
15) TV/RADIO: TV’den ve Radyo’ya veya
radyo’dan TV’ye dönüş, seçim tuşu.
16) STAND BY: Cihazı çalıştırma veya
1)
2)
ipPlus HD
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
stand-by konumuna getirme.
FWD: Medya oynatma durumunda ileri sarma
REV: Medya oynatma durumunda geri sarma.
PAUSE: Medya oynatma durumunda durdurma.
PLAY: Oynatma tuşu.
TEXT: Teletext görüntüler.
SUBTITLE: Alt yazı dil seçimi
EPG: Elektronik program yöneticisini açar
UP / DOWN: MENU içinde dolaşma veya önceki/sonraki program seçimi
MENU: Ana menu giriş
FAV: Favori program kaydedilen MENU’ yu açar
VOL+/-: Ses şiddetini azaltır / arttırır.
REC: Program kaydetmek için kullanılır.
LIST: Takılı bellekteki kaydedilmiş programları listeler.
2.2 Pil Yerleştirme
Uzaktan kumandanın arkasındaki kapakçığı açın ve 2xAAA ölçülerindeki pilleri yuvaya
yönleri doğru olarak yerleştiriniz ve kapakçığı tekrar kapatınız.
2.3Uzaktan kumanda kullanımı
Uzaktan kumandanızı cihazınızın ışığı yanan alıcı ünitesine doğru tutarak,maksimum 7 mt
mesafeden kontrol edebilirsiniz.Alıcı ünite görüş açısı maksimum 60 derecedir.
KORAX
ipPlus HD
Not: Cihazınızı TV, VCR veya amplifier gibi başka cihazlara birleştirirken,diğer cihazların
buna uygun olup olmadığını inceleyin. Başka cihazlarla birleştirme yapılırken, şebekeye
bağlı elektrik fişinden çıkarınız.
4 İlk kurulum
Alıcı ünitenin önü kapalı olursa veya aşırı güneş ışığı veya aşırı parlak ışık El
kumandasının çalışma hassasiyetini azaltır.
3 Bağlantılar
Uyarı: Cihazınızın çalışma voltajı ile
elektrik fişinden gelen
besleme voltajının aynı
olduğundan emin olunuz.
( 220V 50Hz )
Elektrik çarpmasına sebebiyet
vermemek için cihazın kapağını
açmayınız.
Bütün bağlantılar dikkatlice yapıldıktan sonra, TV ‘yi açın,cihazınızın besleme kablosunu
prize takın, POWER tuşuna basarak cihazı açın. Cihazınızı ilk defa kullanıyorsanız veya
cihaz fabrika çıkış ayarlarında size sunulmuş
ise,ekranda MENU görünür.(herhangi bir kanal
yoktur)
(1) Select [OSD Language] ve sağ/sol tuşları ile
seçerek TÜRKÇE’yi bulun..
(2) Uydu seçimini ve anten ayarlarını yaparak
tarama yaptırınız.
(3) Kanal taramasından sonra TV programlarını
seyredebilirsiniz.
4.1 Program Yönetim ayarları
MENU tuşuna basınız [Program] seçiniz .MENU sizi yönetim ayarlarına yönlendirir.Bir
opsiyon seçin OK veya SAĞ tuşa ayarlamak için basın. EXIT tuşu ile çıkabilirsiniz.
4.1.1 Program düzenleme
Program tercihlerinizi düzenlemek için (kilit,atlatma,
favoriler, taşı, delete),program düzenleme
menüsüne girin.Şifre isterse fabrika çıkış şifreniz:
'0000'
KORAX
Favorileri ayarlama
En çok seyrettiğiniz TV ve Radyo programları için kısa bir liste yapabilirsiniz.
1. Programın üzerine gelin FAVORİ tuşuna basın. Kalp şeklinde sembol belirir bu işleme
alındı demektir.
2. Diğer tercih programlar için de aynı işlemi tekrarlayın.
3.EXIT tuşuna basarak kayda alın.
Favori görüntüleme
1. El kumandasından FAV tuşuna basın
2. Yukarı/aşağı tuşu ile seçebilirsiniz
3. OK tuşu ile seçip seyredebilirsiniz.
TV veya Radyo silme
1. Programı seç MAVİ tuşa bas, mesaj belirir. OK ile seçilen program iptal olunur.
2. Diğerlerini silmek için bir önceki işlemi tekrarlayın.
TV veya radyo program atlatma tuşu
1. Programı seç, YEŞİL tuşa bas .Atlatma sembolu belirir. Program görüntülenemez.
2. Diğer atlatma yapılacak programlar için bir önceki işlemi tekrarlayınız.
3. Teyit ve çıkmak için EXIT tuşuna basınız, tekrar etkin etmek isterseniz:
atlatılan sembol olan programda YEŞİL tuşa basın.
Program taşıma
1. Programı seçin ve KIRMIZI tuşa basın. Taşıma sembolu belirir
2. Yukarı/aşağı tuşları ile hareket ettirin.
3. İstediğiniz yeri OK ile seçerek yeni yerini sabitleyin.
4. Diğer kanallar için de bir önceki işlemleri uygulayın.
Program kilitleme
1.Programı seçin ve SARI tuşa basın. Kilitleme sembolu belirir. Program kilitlenmiştir.
2. Diğer kanallar için de bir önceki işlemleri uygulayın.
3. Teyit ve çıkış için EXIT tuşuna basın.
ipPlus HD
4. Kilitli program açmak için,program üzerinde SARI tuşa basın
5. Şifre isteyecektir,”000000” fabrika şifresi veya yeni seçtiğiniz şahsi şifreyi girin.
4.1.2 EPG (Elektronik program yöneticisi
EPG her kaydedilen programın 7 günlük akışını görebileceğiniz bir yöneticidir. Giriş için
kumandadan EPG tuşuna basın.Yukarı/aşağı tuşları ile program seçebilirsiniz.1 sayfadan
fazla bilgi varsa MAVİ tuş ile yukarı SARI tuş ile aşağı sayfa seçilebilir.
4.1.3 Sıralama
Şu şekilde program sıralaması yapabilirsiniz: Varsayılana göre-tarama sırasına göre
Şifreliler-Önce şifreli programlar. Servis ismine göre-Alfabetik isim sırası, Servis ID-servis
kimlik numarasına göre sıralar.
4.2 Video Ayarları
MENU TUŞUNA BASINIZ(Picture-Resim)
seçiniz. Menü video ayarları için
yönlendirecektir. Opsiyon seçmek için
YUKARI/AŞAĞI ayarlamak için SAĞ/SOL
seçiniz. Çıkmak için EXIT tuşuna basınız
4.2.1 Görüntü formatı
Maksimum seyir için seçebilecekleriniz: 4:3 Pan Scan, 4:3 mektup kutusu,16:9 geniş ekran
veya Otomatik tercihinizi yapın, otomatik yayın
Kaynağına göre kendisi ayarlar.
4.2.2 Çözünürlük
Görüntü doğru değilse, ayarları değiştirin.HDMI için en çok uygulamalar şöyledir. [480i]:
NTSC system TV için. [480P]: NTSC system TV için. [576i] PAL system TV için. [576P]:
PAL system TV için. [720P]: NTSC or PAL system TV için. [1080I]: NTSC or PAL system
TV için.
KORAX
4.2.3 TV formatı
Görüntü doğru değilse ülkenize gore ayar yapın.[NTSC]: for NTSC sistem TV. [PAL]: PAL
sistem TV; [Auto] :otomatik seçim. Bize uygun olan PAL veya otomatik seçimdir.
4.3 Kanal arama
MENU tuşuna basın [Search Channel ] (kanal
arama) seçin .Menü size ayarlar için
yönlendirecektir. Bir opsiyon seçin SAĞ/SOL
tuşları ile ayarlama yapın. EXIT tuşu ile
çıkabilirsiniz.
4.3.1 Uydu
Uydu ayarlarını yapılandırır.
Uydu listesi: AŞAĞI/YUKARI tuşları ile Uydu seçin.
LNB Tipi: SAĞ/SOL/OK tuşlarını kullanarak LNB ‘ye uygun frekans değerlerini seçiniz,
Bize uygun olan 9750/10600 değerlerdir.
LNB Gücü : SAĞ/SOL tuşları ile LNB gücünü AÇIK hale getirin.
22K: Sağ/sol tuşları ile otomatik seçin.
Toneburst:Aktif veya deaktif olarak seçin
DiSEqC1.0: Uydu çanak anten veya
antenlerinizin bağlı olduğu diseqc giriş
portunu doğru olarak seçin.
DiSEqC1.1: Santral sistemi kuruluysa 16 port’dan size ait doğru olanı seçin.
Motor: Motorlu çanak anteniniz varsa sağ/sol tuşklarıı ile DiSEqC1.2 veya DiSEqC1.3.
seçiniz ve OK basınız.
DiSEqC1.2: Motoru doğru sinyale yönlendirip kilitlemek için.
DiSEqC1.3: Motoru uydu de local verilere gore hareket ettirmek ve sabitlemek için.
ipPlus HD
Otomatik hareket: Sağ/sol tuşları ile doğu-batı yönünde sinyal bulana kadar hareket.
Devamlı hareket: Doğu-batı yönünde siz durdurana kadar hareket eder.
Adım ilerleme[1]: Sağ/sol tuşu ile adım adım ilerleme
Hafızaya alma: Geçerli doğru değerleri hafızaya alma.
Pozisyona git: Sağ/sol tuşu ile hafızalanan değerlere gitme
Referansa git: Bütün değerleri reset etme.
X’ e git: goto Lokal ve uyduya göre hesaplanan değerlere git.
Uydu ekle: Uydu ekleme için KIRMIZI’ya
basınız.
Uydu düzenleme:Odaklanan uydu
düzenleme için YEŞİL’e basınız.
Uydu iptali: SARI’ya basarak iptal
ediniz.Teyit için OK basınız.
Tekli uydu arama:Tarama ayarlarındaki
MAVİ tuşa basınız.
Tarama modeli: Sağ/sol tuşu ile seçiniz
Blind scan(rastgele tarama)
NetWork açık tarama( NIT on)
Varsayılan tarama /default).
Bütün kanallar(all channels)
Şifresiz kanallar ( FTA Channels)
Servis Tipi: Hepsi , DTV or Radyo.
OK basarak yukarıdaki ayarlara göre taratınız.
Çoklu uydu arama: "  “ işareti koyarak taratılacak uydu seçimini yapınız, sonra ilgili
menu içindeki Mavi tarama tuşuna basınız. Diğer ön tarama uyarlamaları tekli uydu
arama ile aynıdır.
Kanal arama / tarama
Uydu veya transponderları konfigürasyolara göre tarar.
KORAX
Rastgele tarama/kör tarama
Kilitlenebildiği Transponder’lara ulaşmak için band taraması yapar. Daha sonra,
ulaşabildiği transponder’ları, kayıtlı programları almak için tek tek tarar.
ipPlus HD
mesaj penceresi açılır. Cihazın ayarlanan otomatik kapanma saatini gösterir
Otomatik kapanma 0-12 saat arası ayarlanabilir. Ayarlar kapalı konumda ise el
kumandasından stand by konumuna geçebilirsiniz.
4.5 Opsiyon ayarları(Tercihler)
Transponder düzenleme: Seçilen TP düzenleme için YEŞİL tuşa basın. Evvelce kayıtlı
aynı TP varsa tekrar aynı UYDU adı altında kayıt altına almaz.
MENU tuşuna basınız OPTION(Seçenekler) seçiniz. MENU size OSD dili, altyazı dili ve
Audio dili ayarlarında yönlendirecektir. Opsiyon seçin SAĞ/SOL tuşu ile ayarlayın. EXIT
tuşu ile çıkabilirsiniz.
(1) OSD dili: OSD(ekran) dilini seçiniz.
(2) Audio dili : TV seyrederken konuşma dilini
seçin. Eğer TV kanalında audio seçimi
yoksa,varsayılan dil kullanılır.
(3) Alt yazı dili: Alt yazı dilini seçebilirsiniz..
(4)Sistem destekliyorsa dijital audio seçebilirsiniz.
(5)Sembol görüntü süresi: ekran üzeri sembol görüntülenme süresini seçebilirsiniz.
Transponder iptali: Seçilen TP ‘yi silmek için SARI tuşa basın.OK tuşu ile teyit edin.
4.6 Sistem Ayarları
4.3.2 Transponder
Seçilen Uyduya kayıtlı transponderları görmek için SAT tuşuna basın. SAT tuşuna tekrar
basarsanız UYDU listesine tekrar dönebilirsiniz.
Transponder ekle: TP eklemek için kırmızı tuşa basınız. Evvelce kayıtlı aynı TP varsa
tekrar aynı UYDU adı altında kayıt altına almaz.
4.6.1 Fabrika ayarlarına dönüş
4.4 Zaman ayarı
MENU tuşuna bastıktan sonra TIME (Zaman)
seçiniz. MENU size gerekli işlemler için
yönlendirecektir.Opsiyon seçmek için
YUKARI/AŞAĞI,ayarlamak için SAĞ/SOL tuşlarını
kullanınız.Çıkmak için EXIT tuşu.
(1)Otomatik zaman: Akış içerisinde otomatik
ayarlama veya hayır seçiniz.
(2)Zaman kuşağı: Bulunulan zaman kuşağına göre açık veya kapalı
(3)Tarih: Sistem tarihini ayarlama.
(4)Zaman: Sistem saatini ayarlama.
(5)Uyuma: ayarlamalar kapalı ise bu fonksiyon çalışmaz.Açık ise seçiminizden sonra
Cihazınızın fabrika ön ayarlarına dönüş işlemidir. Menü’de FABRİKA AYARLARI seçimi
Yapın OK veya SAĞ tuşa basın. Şifrenizi veya değiştirmedi iseniz varsayılan '0000'
giriniz. OK ile teyit ediniz. Sonradan yaptığınız uyarlamalar silinecek cihaz fabrika çıkış
değerlerine dönecektir.
4.6.2 Cihaz bilgileri
Cihazın model, software ve hardware bilgilerini görebilirsiniz.
KORAX
ipPlus HD
5.Genel sorunlar ve çözüm önerileri
Sorun
Resim yok
Ekranda no signal
yazısı var
Hoparlörden ses
çıkmıyor
Olası sebepler
Besleme takılı değil
Açma düğmesine basılmadı
Anten kablosu bağlanmadı
Anten ayarlamaları yanlış
Bağlantı kablosu takılı değil
Ses kesme düğmesi basılı
Yanlış AUDIO seçimi
Ses var görüntü yok
Uzaktan kumanda
çalışmıyor
Görüntü aniden
kayboluyor veya
mozaikleniyor
AV kablosu hatalı takılmış
veya takılmamış
Radyo program seçilmiş
Pil bitmiş veya yetersiz voltaj
Uzaktan kumanda açısı
doğru değil veya çok uzak
Anten sinyali çok zayıf
6.Teknik özellikler:
Çözüm önerisi
Besleme fişini tak
Power düğmesine
basınız
Anten kablosunu takın
Doğru parametreleri girin
Ses kablosunu doğru
takınız
Doğru volum kontrolu
yapınız
Başka ses tarzı seçin
Audio kablosunu doğru
olarak takın
TV/RADIO tuşuna
basarak TV konumunu
seçin
Pili değiştirin
Kumanda açısında
kullanın ve/veya yakına
gelin
LNB,çanak anten yönü
veya kablo sorunlu
kontrol edin
Malzeme
Özelliği
Tuner
Frequency
Range
Giriş Ohm.
950MHz to 2150MHz
Sinyal giriş
-65 ~ -25dBm
Sembol oran
2-45Mbps
LNB gücü
13/18V,Max 350mA
Demodulator
QPSK/8PSK
FEC
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8,8/9,9/10
LNB giriş
F connector
LNB çıkış
None
USB
USB 2.0
IR alıcısı
RS232
HDMI
Receive the signal for the RC
For data transport
Connects to HDMI in device.
Besleme V.
100-240V ~ 50/60Hz
Sarfiyat
Max 12W
Decoder
Module
Çözünürlük
PAL,NTSC
Demodulation
Bağlantılar
Güç
Görüntü
Decoding
75Ohms unbalanced
Aspect Rate
720X576(PAL),720X480(NTSC),720P,1080i,480i,48
0P,576i,576P
4:3(Letterbox, Pan& Scan)16:9
Video
MPEG2 Transport [email protected]
MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
Diğerleri
Audio
MPEG2 Audio Layer I&II
Compliance
ETSI/EN 300421 DVB-S compliant
Sound tarzı
Right, Left, Stereo
KORAX
ipPlus HD

Benzer belgeler

Ürün Kullanım Kılavuzu

Ürün Kullanım Kılavuzu Using ASF-2040HD can receive DVB-S and DVB-S2 signal, Watch HD programing. It’s very convenient for installer to catch quick and accurate alignment for antenna to the best position. ASF-2040HD uses...

Detaylı

DISP MOD MU BND TDC-4080 Car Radio SD/ Player USB

DISP MOD MU BND TDC-4080 Car Radio SD/ Player USB Transponder düzenleme: Seçilen TP düzenleme için YEŞİL tuşa basın. Evvelce kayıtlı aynı TP varsa tekrar aynı UYDU adı altında kayıt altına almaz.

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu

Televizyon Kullanma Kılavuzu Not: Cihazınızı TV, VCR veya amplifier gibi başka cihazlara birleştirirken,diğer cihazların buna uygun olup olmadığını inceleyin. Başka cihazlarla birleştirme yapılırken, şebekeye bağlı elektrik fi...

Detaylı