Fotoğraflı CV Formu

Transkript

Fotoğraflı CV Formu
KĠġĠSEL BĠLGĠLER

Ġsim : Ulviye ÖZDEM

Doğum Yeri : Altındağ/ ANKARA

Doğum Tarihi : 04/ 05/ 1990

Uyruğu : T.C.

Medeni Durumu : Bekar

Cinsiyet : Bayan

Sürücü Belgesi : B

Tel Ev : (0312) 378-39- 01

Tel Cep : 0507-282-78-99

E-Posta : [email protected]

Adres : Yayla Mah. 1494. Sok. Huzur Apt. No: 5/5
Etlik /ANKARA
ÖĞRENĠM DURUMU

2013-2014 : Anadolu Üniversitesi ,İnsan Kaynakları Yönetimi

2012-2013: Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

2009-2013: Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

2004–2008: Öğretmen Nejla Kızılbağ Anadolu Lisesi

1996–2004: Yenituran İlköğretim Okulu
Ġġ / STAJ DENEYĠMLERĠ

Staj Yapılan ġirket : EMEK BORU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Staj türü : Üretim stajı 2011 – Üretim Planlama Departmanı

Staj Yapılan ġirket : BOSSİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Staj türü : Yönetim stajı 2012 – Satış Departmanı
YABANCI DĠL VE DÜZEYĠ


Ġngilizce [ Okuma:10 Yazma:10 Konuşma:7 ]
Fransızca [ Okuma :5 Yazma : 5 Konuşma 3]
BĠLGĠSAYAR BECERĠLERĠ

Programlama Dilleri:
C ve C++ (İyi Derecede)
Java (Orta Derecede - Geliştiriliyor)

ĠĢletim Sistemleri:
Windows 95/98/XP/NT/VİSTA/7 (İyi Derecede)

Paket Programlar:
Microsoft Office Word – Excel – Powerpoint – Visio – Project (İyi Derecede)
Adobe Acrobat Reader (İyi Derecede)
Adobe Photoshop CS3 (Orta Derecede)
Lindo – Lingo – WinQSB (Orta Derecede)
Smart Draw (İyi Derecede)
Google Sketch-Up (İyi Derecede)
Gams (İyi Derecede)
Dev C++ (Orta Derecede)
Arena (İyi Derecede)
SPSS (İyi Derecede)
Ilog (Orta Derecede )
AutoCad (İyi Derecede)
3Dmax(Orta Derecede)
SAP(orta Derecede)
ERP(Orta Derecede)
KURS VE SERTĠFĠKALAR











“Kariyerine Değer Kat”
Gelişim Akademi – 19/10/2010
“Sürdürülebilirlik”
ODTÜ – 6-7/03/2010
“Kariyer Yönetimi ve Liderlik”
Türk Management – 04/05/2010
“Yönetimsel ĠĢ Zekası”
Bilge Adam – 25/10/201
„‟Otomotiv Sanayinde Teknolojik GeliĢmeler „‟- 04/05/2011
Kırıkkale Üniversitesi
3. Anadolu Kariyer Zirvesi - 12/05/2011
Kırıkkale Üniversitesi
„‟Risk „‟
ODTÜ – 6-7/03/2011
„‟Etkili Zaman Yönetimi „‟
Gelişim Akademi – 19/10/2010
„‟ĠĢ Dünyasında BaĢarı Adımları „‟
Gelişim Akademi – 19/10/2010
„‟Android‟le Uygulama GeliĢtirmeye GiriĢ‟‟
Indıgo Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş – 03/08/2013
Bilgisayar ĠĢletmenliği Sertifikası (MEB Onaylı)
Başarı Bilgisayar Kursu 10/06/2011

Öğrenci DeğiĢim Programı Katılım Sertifikası
Gazi Üniversitesi 14/10/2012 - 25/07/2013
KARĠYER HEDEFĠM
Eğitim hayatım boyunca öğrendiğim teorik bilgileri pratikte de uygulayabilmemi sağlayacak
projelerde çalışmak, tecrübeli ve değerli endüstri mühendisleri ile birlikte çalışma imkanı bularak
varolan bilgi dağarcığımı genişletip pratikleşmek, tecrübe edinmek ve bu tecrübenin verdiği
güvenle bana verilen görevi en iyi şekilde yapabilmek ilk ve tek dileğimdir. Kariyer hedefim; iyi bir
endüstri mühendisi olup, gerek proje çalışmaları kısmında, gerek ise uygulama kısmında herhangi
bir konuyu ana hatlarıyla rahatça anlayıp; oluşabilecek sorunları kısa sürede giderebilecek
tecrübeyi edinmek ve bilgiye sahip olmaktır. Bunun için; teorik olarak yapılan çalışmaların pratikte
uygulamasını görmenin de bir mühendise bir şeyler katabileceğini düşünüyorum.
PROJE ÇALIġMALARIM












İŞBİR Sünger Plastik Sanayi A.Ş „de „‟Üç Boyutlu Stok Kesim Politikası Belirleme‟‟
AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş‟de “Depolama ve Taşımacılıkta
İş Süreci” konulu sistem analizi çalışmaları
AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş‟de “Depo Modeli Tasarımı” ile
ilgili yöneylem modelinin oluşturulup Lindo programında çözülmesi
C Programlama Dili ile “Su Şebekesi Hattı” modelleme
C Programlama Dili ile “Montaj Hattı Taşıma Mesafesi”nin modellenmesi
C Programlama Dili ile “Matematiksel Karar Analizi Poblemleri”nin yazılım modeli ve
çözülmesi
Arena ile “Alışveriş Merkezi Sistemi” simülasyonu
İmal Usulleri dersi kapsamında ‟‟ Ayna Flanşı Yapım Resmi „‟ konulu sunum
İmal Usulleri dersi kapsamında „‟CNC Tezgahları „‟ konulu sunum
Dağıtım ve Pazarlama dersi kapsamında „‟ E-ticaret „‟ konulu sunum
Ergonomi dersi kapsamında “İnsan ve Makina Sistemleri ” konulu sunum
Dağıtım ve Pazarlama dersi kapsamında „‟Vaka Analizi Çalışması „‟ konulu sunum
DĠĞER BĠLGĠLER

Ġlgi Alanları:
Yürüyüş yapmak, kitap okumak, müzik dinlemek, tiyatroya gitmek , alışveriş yapmak,
mesleki seminerlere katılmak, masa tenisi ve voleybol oynamak, film izlemek, bilgisayarteknolojileri , kişisel gelişimle ilgili kitap ve tv programları.

KiĢisel Özellikler
Bulunduğu ortama uyumluluk gösteren,
Ekip çalışmalarında sorumluluk sahibi
Düzenli ve Enerjisi yüksek
Disiplinli ve Kararlı
Sabırlı ve Azimli

Mesleki Ġlgi Alanları
Üretim Planlama ,Toplam Kalite Yönetimi, Pazarlama ve Satış , İnsan Kaynakları Yönetimi
, Matematiksel Modelleme

Benzer belgeler

Dr. Nehir Varol, Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi

Dr. Nehir Varol, Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Durumu Uyruğu Adres Tel

Detaylı

EZGİ NEVRUZ

EZGİ NEVRUZ (National Refereed Journal, Listed in EBSCO, DOAJ (Directory of Open Access Journals) and ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT))  Arık, A., Nevruz, E., Karabey, U. “Measuring F...

Detaylı