Right to Organise Guarantee - Turkish

Transkript

Right to Organise Guarantee - Turkish
Right to Organise Guarantee - Turkish
ÖRGÜTLENME HAKKI GARANTİSİ
[Şirket], ulusal ve uluslararası hukuka ve ayrıca alıcılarının davranış kurallarınının dernek kurma
özgürlüğünü yöneten kanunlarına uygun olacak şekilde, [Şirket]in tüm çalışanlarının çalışma
koşullarıyla ilgili olarak topluca pazarlık yapmak amacıyla kendi seçtikleri bir sendikaya katılma
veya bir sendika kurma haklarının olduğunun garantisini verir.
[Şirket] hiçbir çalışanına bu hakkını kullanmasıyla ilgili ayrımcılık yapmayacak veya bu hakkını
kullanması sebebiyle adaletsiz davranmayacaktır. Ayrıca [Şirket], sendika üyeliğinin faydalarıyla
ilgili konuşmak amacıyla izin vereceği her türlü işçi sendikası organizatörlerine karşı olumlu bir
tavır takınacaktır.
[Şirket], ayrıca, üyelerine karşı herhangi bir engel veya müdahale olmadan veya adaletsiz
davranmadan fabrika içinde bir komitenin oluşturulmasına izin vereceğini taahhüt eder.
______________________________
(Yetkili Müdür ismi)
Yetkili Müdür
Şirket Adı
Tarih

Benzer belgeler