Sınıf Yönetimi - Prof. Dr. Selahattin Turan

Transkript

Sınıf Yönetimi - Prof. Dr. Selahattin Turan
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
SINIF YÖNETİMİ DERS PLANI (BÜTÜN SINIFLAR)
Öğretim Üyesi
Web Adresi
Telefon
:Prof. Dr. Selahattin TURAN/
:http://www.selahattinturan.com E-Mektup Adresi: [email protected]
:0222 2393750/1612 Görüşme Saatleri: Cuma 9.00-12.00 veya randevu ile
Dersin Amaçları: Bu ders için gereklilikleri yerine getiren öğrenciler;
1. Yönetimle ilgili temel yaklaşımların sınıf yönetimine etkilerini analiz edebilir,
2. Sınıfı, bir diyalog, yaşama alanı ve sosyal bir sistem olarak ele alıp çözümleyebilir,
3. Sınıf yönetiminin temel öğelerini çözümleyebilir,
4. Sınıf yönetimiyle ilgili sorunları belirleyebilir ve çözümler üretebilir,
5. Sınıf yönetimiyle ilgili sorunları çözmeye dönük öneriler geliştirebilirler.
Ana Konular (Üniteler)

Sınıf Yönetiminin Teorik Temelleri; Sosyal Bir Sistem Olarak Sınıf,

Sınıfın Fiziksel Ortamı ve Düzeni; Sınıfta Disiplin ve Öğrenci Davranışının Yönetimi

Sınıf Kuralları ve Rutinleri; Sınıfta Öğrencilerin Motivasyonu

Sınıfta İletişim Süreci; Sınıfta Öğrenme Zamanının Yönetimi

Sınıfta Öğrenme-Öğretme Sürecinin Yönetimi; Sınıfta Sorunlu Öğrencilerin Yönetimi

Bir Lider Olarak Öğretmen; Öğretmen-Veli Görüşmelerinin Yönetimi
Değerlendirme
Dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav %30’ı, ödev (sınıf içi etkinlikler, derse devam ve katılım vb.
dahi) %30’u, dönem sonu sınavının %40’si esas alınarak belirlenir.
Konuların İşleniş Biçimi/Gerçekleştirilecek Etkinlikler
Öğrenciler, kaynaklardan konuları önceden okuyarak derse hazırlıklı geleceklerdir. Konular,
konunun
sunulması ve tartışma şeklinde yürütülecektir. Ödevlerin hazırlanmasında öğretim üyesi tarafından verilen
yönergeden yararlanılacak, ödevlerin kapağında konu adı, öğrenci adı-soyadı, numarası, bölüm adı, öğretim
türü, mutlaka yazılacaktır.
Ödevler
1. Sınıf Yönetimi İle İlgili Örnek Olay
2. Kitap Eleştirisi Projesi
3. Makale Paylaşımı
4. Her öğrenci, bir Türkünün sözlerini bir kâğıda yazacak ve ezberleyecektir.
Zorunlu Ana Ders Kitabı:
 Şişman, M. ve Turan, S. (2014). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A.
 Finger, J. ve Bamford, B. (2010). Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Nobel.
Kitap Eleştirisi
 Maraşlı, A. (2014). Zeka’dan Deha’ya. İstanbul. Timaş Yayınları
 Maraşlı, A. (2014). Evde Okulda Kalite. İstanbul. Timaş Yayınları
 Titiz, m. T. (2014). Ezbersiz Eğitim Yol Haritası.
 Özkan, S. (2014). Schopenhauer: Paradoksla Üzerinde Raks. İstanbul: Ötüken.
 Çetinkaya, B. (2010). Kendini Açma. Ankara: Pegem A.
 Yılmaz, H. (2010). Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun? Ankara: Çizgi Kitapevi.
 Jenkins, L. (1998). Sınıflarda Öğrenmenin İyileştirilmesi. İstanbul: Rota/Kal-der Yayınları
 Açıkalın, A. ve Turan, S. (2011). Okullarda Etkili İletişim. Ankara: Pegem.
Makale Eleştirisi İçin Önerilen Dergiler:
 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi
 Eğitim Araştırmaları
 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
 Eğitim ve Bilim
 Milli Eğitim
 Türk Eğitim Bilimleri
 Eğitim Fakültesi Dergileri