Prof. Dr. Ali Cem BUDAK - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Transkript

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Lisans öğrenimini 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul-İcra İflas
Hukuku kürsüsünde asistan olarak göreve başlamıştır.
1990 yılında Londra Üniversitesi’nde ve 1991 yılında da İstanbul Üniversitesi’nde
olmak üzere iki ayrı yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1997 yılında Bremen
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, "Making Foreign People Pay - Law and Practice of
Cross-Border Debt Collection with Special Reference to German, English and Turkish Law" adlı tez ile ve
olağanüstü başarı derecesiyle hukuk doktoru ünvanını almıştır. Budak'ın doktora tezi Bremen Üniversitesi’nde
1997 yılında Sosyal Bilimler alanında yazılan en iyi çalışma olarak ödüllendirilmiştir. 2000 - 2003 yılları
arasında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2004
yılında "Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması" adlı çalışmasıyla doçent olan Budak,
2008 yılında da "İpoteğin Paraya Çevrilmesi" konulu çalışmasıyla profesör ünvanını almıştır. Halen Yeditepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir.
Prof. Dr. Ali Cem Budak'ın çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Başlıca Eserleri:
- Ödeme Güçlüğü ve Ödeme Aczi İçindeki İşletmelerin Kurtarılması ve Türk Konkordato Hukuku, Marmara
Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü/İstanbul Sanayi Odası Ortak Yayını, 1993.
- Emerging Legal Certainty-Empirical Studies on Globalisation of Law (V. Gessner ile birlikte), Aldershot
UK/Brookfield USA/Singapore/Sydney: Ashgate/Dartmouth, 1998.
- Making Foreign People Pay, Aldershot UK/Brookfield USA/Singapore/Sydney: Ashgate/Dartmouth, 1999.
- Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000.
- İcra ve İflas Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının Korunması, Ankara, 2002.
- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İstanbul 2008.
- Tespit Davaları (Prof. Dr. Baki Kuru’nun 1963 tarihli eserinin birlikte yapılan ikinci basısı), İstanbul 2010.
- Açıklayıcı Notlarla - Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkındaki İlk 100 Yargıtay Kararı (Tülay Özer ile
birlikte), Ankara 2012.

Benzer belgeler

Yrd. Doç. Dr. Efe DIRENİSA Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Efe DIRENİSA Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Lisans öğrenimini 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul-İcra İflas Hukuku kürsüsünde ...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Melek YÜCE BİLGİN - Yeditepe Üniversitesi Hukuk

Yrd. Doç. Dr. Melek YÜCE BİLGİN - Yeditepe Üniversitesi Hukuk olağanüstü başarı derecesiyle hukuk doktoru ünvanını almıştır. Budak'ın doktora tezi Bremen Üniversitesi’nde 1997 yılında Sosyal Bilimler alanında yazılan en iyi çalışma olarak ödüllendirilmiştir. ...

Detaylı