Prospektüs

Transkript

Prospektüs
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DANİLON
Oral Granül
Veteriner Antienflamatuar
BİLEŞİMİ
DANİLON Oral Granül, 10 gr’lık bir poşette 1500 mg suxibuzone içeren sarı granüller halindedir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Suxibuzone, pirazolon türevi bir non- steroid antienflamatuardır. Etki mekanizması cyclooxygenase
arachidonic asitten tromboksanlar, prostoglandinler ve prostacyclinlerin sentezini katalize eden enzimin ihbibe
edilmesine dayanır. Cyclooxygenase (COX) enzimi, arachidonic asitten tromboksanlar, prostoglandinler ve
prostacyclinlerin sentezini katalize eder. Suxibuzone’nun başlıca terapötik etkisi prostaglandinlerin
biyosentezinin inhibe edilmesiyle olur.
Suxibuzone, oral uygulamadan sonra kolayca absorbe edilir ve hepatik mikrozomal sistem ürünleri olan
fenilbutazon, oksifenbutazon ve  - hidroksifenbutazone’a metabolize olur. Bu aktif metabolitleri, yüksek oranda
plazma proteinlerine bağlanırlar. Başlıca idrar ve çok az miktarda da dışkı ile atılırlar. % 1’den daha az oranlarda
da süt ve tükürükle atılırlar.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
Atlarda, iskelet-kas sisteminin yangılı ve ağrılı durumlarında, osteoarthritis, bursitis, laminitis ve yumuşak
dokuların yangılı hallerinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde ;
DANİLON Oral Granül , 12.5 mg suxibuzon /kg canlı ağırlık olacak şekilde, az miktarda yeme karıştırılarak
aşağıdaki dozlarda uygulanır.
At ;
480 kg canlı ağırlıktaki bir at için ; ilk 2 gün, günlük iki poşet olan doz miktarı ( 12.5 mg suxibuzone /kg/gün ‘e
eşdeğer ) ikiye bölünerek, bunu takip eden 3 gün boyunca 1 poşet olan doz miktarı ( 6.25 mg suxibuzone /kg/gün
‘ e eşdeğer) ikiye bölünerek uygulanır.
Midilli ;
Midillilere, atlara tavsiye edilen dozun yarısı uygulanır.
240 kg canlı ağırlıktaki bir midilli için; ilk 2 gün günlük bir poşet olan doz miktarı ( 6.25 mg suxibuzone /kg/gün
‘e eşdeğer) ikiye bölünerek, bunu takip eden 3 gün boyunca günlük ½ poşet olan doz miktarı ( 3.1 mg
suxibuzone /kg/gün ‘e eşdeğer) uygulanır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER
Tedavi boyunca su tüketimi kısıtlanmamalıdır. Saman, suxibuzone’un emilimini, dolayısıyla ilacın etkinliğini
geciktirebilir. Bu nedenle ilacın kullanımından hemen önce veya ilaç ile birlikte hayvanlara saman
verilmemelidir. Yarış atlarında yarıştan 28 gün önce tedavi kesilmelidir.
İSTENMEYEN ETKİLER
Sürekli ve yüksek dozda kullanımdan sonra gastro-intestinal değişimler meydana gelebilir. Özellikle sınırlı su
tüketimine maruz kalan hayvanlarda ara sıra kan diskrazileri ve böbrekte değişimler oluşabilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Suxibuzon ve matabolitleri yüksek oranda plazma proteinlerine bağlandığından, sulfonamid, varfarin gibi yüksek
oranda plazma proteinlerine bağlanan diğer ilaçlarla bir arada kullanılmamalıdır.
Diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlarla aynı zamanda ve birarada kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMI
Doz aşımında; susuzluk, depresyon, anoreksi, kilo kaybı, gastro-intestinal düzensizlik (irritasyon, ülserler, ishal
ve dışkıda kan ), kan profilinde değişiklik ve hemoraji, hemokonsantrasyona neden olan ventral ödem,
hipovolemik şok , kollaps , böbreklerde düzensizlik ve sıvı birikimi meydana gelebilir.
Semptomatik tedavi olarak, sodyum bikarbonat çözeltisi intravenöz olarak uygulanır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s ) : Eti insan tüketimine sunulacak atlarda kullanılmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLAR
Çok genç atlarda (12 haftadan küçük) hepatik ve renal fonksiyonlar tamamlanmamış olduğundan ve yaşlı
midillilerde hepatik ve renal fonksiyonlar hasar görmüş olabileceğinden dolayı kullanımı risk oluşturabilir. Doz
vücut ağırlığına göre ayarlanmalı ve klinik açıdan oluşan tepki yakından izlenmelidir. Dehidre, hipovolemik ve
hipotensif hayvanlarda kullanılmamalıdır. At haricindeki türlerde kullanımı uygun değildir.
Gebelikte kullanım: Gebe ve laktasyondaki hayvanlarda güvenle kullanılabilir.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı
yerde saklayınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Uygulayıcı, uygulama sırasında uygun eldivenler giymeli, uygulama bitiminde eller bol su ile yıkanmalıdır.
Poşet açıldığında ve yem ile karıştırıldığı sırada oluşan tozları teneffüs etmekten kaçınılmalıdır. Deri, göz ve
mukozalarla temas edildiğinde bol su ile yıkanmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25 C ‘nin altında saklandığında, raf ömrü imal tarihinden itibaren 4 yıldır. Açılmış ürünler 7 gün içerisinde
kullanılmalıdır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanımdan sonra boş poşetler uygun bir şekilde yok edilmelidir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
10 g’lık alimünyum poşetlerde, 18 veya 60’lık karton kutular içinde satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczaneler ve veteriner muayenelerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 08.08.2006
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO : 08.08.2006 –
10/073
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. , G.O.S.B. İhsan Dede cad. 700.sokak, Gebze – KOCAELİ
İMAL YERİ
Laboratorios Dr. Esteve S.A.,Avada.Mare de Deu Montserrat 221 , Barselona – İspanya