Untitled

Transkript

Untitled
EK-1
GÜZEL SANATLAR LİSESİ/SPOR LİSESİ SINAV GİRİŞ BELGESİ*
FOTOĞRAF
ÖĞRENCİNİN
Aday No
:………………………………………………………………………….
T.C. Kimlik No
:………………………………………………………………………….
Adı ve Soyadı
:…………………………………………………………………………..
Baba Adı
:………………………………………………………………………….
Ana Adı
:………………………………………………………………………….
Doğum Yeri
:………………………………………………………………………….
Doğum Tarihi
:………………………………………………………………………….
Cinsiyeti
:………………………………………………………………………….
Mezun Olduğu Okul
:………………………………………………………………………….
Sınav Tarihi
:………………………………………………………………………….
Sınav Saati
:………………………………………………………………………….
Sınav Yeri
:……………………………………………………………………………
İmza-Mühür
Adı-Soyadı
Okul Müdürü
*Birden fazla güzel sanatlar lisesi veya spor lisesine müracaat eden öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.
GÜZEL SANATLAR LİSESİ GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ
EK-2/1
YETENEK SINAV PUANININ
YETENEK
YERLEŞTİRME PUANININ
YERLEŞTİRME
BELİRLEYİCİLERİ
SINAV PUANI
BELİRLEYİCİLERİ
PUANI
1-Desen ( % 40)
2-İmgesel ( % 60)
a-Yerleştirme
a-Kompozisyon
Ortaöğretime yerleştirme
Yetenek
sınav
puanının 100 puana
b-Oran-Orantı
b-Kurgu
puanının
dönüştürülmesinden elde
c-Çizgi Kalitesi
% 70’i
edilen puanın
ç-Hareketi doğru yakalama
% 30’u *
d-Bütünlük ve çalışmayı
tamamlayabilme
* Ortaöğretime yerleştirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ
YETENEK SINAV PUANININ BELİRLEYİCİLERİ
YETENEK
SINAV
PUANI
YERLEŞTİRME PUANININ
BELİRLEYİCİLERİ
EK-2/2
YERLEŞTİRME
PUANI
1-Müziksel İşitme
26 Puan
a-Tek Ses
3
b-İki Ses
6
c-Üç Ses
9
ç-Dört Ses
8
Ortaöğretime
2-Ritimsel Bellek
32 Puan
yerleştirme
puanının
Yetenek sınav
a-Ritim Tekrarı (2/4 Tonal)
16
100
puana
puanının
dönüştürülmesinden
b-Ritim Tekrarı (5/8 Modal)
16
% 70’i
elde edilen puanın
3- Ezgisel Bellek
32 Puan
% 30’u *
a-Ezgi Tekrarı (2/4 Tonal)
16
b-Ezgi Tekrarı(4/4Tonal)
16
10 Puan
4-Müziksel Çalma ve Söyleme
a-Müziksel Söyleme
5
b-Müziksel Çalma
5
* Ortaöğretime yerleştirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
SPOR LİSESİ SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ
YETENEK
YERLEŞTİRME
YETENEK SINAVININ BELİRLEYİCİLERİ
SINAV
PUANININ
PUANI
BELİRLEYİCİLERİ
Yapılacak olan testler
1-Fiziksel uygunluk
75 Puan
Uzan-eriş testi yatay veya
a- Esneklik
10
dikey biçimde
20 m. mekik testi veya 800
b- Dayanıklılık
m. kız 1200 m. erkek koşu
20
testi
Farklı motor özelliklerini
c- Koordinasyon
test eden istasyonlardan
45
oluşur
20, 30 veya 60 m sürat
ç- Çabukluk ve Hız
20
testi
Durarak dikey sıçrama
d- Kuvvet
veya durarak uzun atlama
10
Ortaöğretime
testi
yerleştirme
10 Puan
2-Ritim
Yetenek puanının 100
sınav
puana
15 Puan
3- Sporcu Geçmişi
puanının
dönüştürülme
Millî sporcu
15 Puan
% 70’i
sinden elde
Türkiye şampiyonası 1-4
edilen puanın
Türkiye şampiyonası 1-4
13 Puan
% 30’u *
a-Takım sporları
Türkiye şampiyonası 5-8
11 Puan
Grup 1-4
İl 1-4
Millî sporcu
Türkiye şampiyonası 1-4
b- Bireysel sporlar
EK-2/3
YERLEŞTİRME
PUANI
9 Puan
7 Puan
15 Puan
Türkiye şampiyonası 1-4
13 Puan
Türkiye şampiyonası 5-10
11 Puan
Grup 5-10
9 Puan
İl 1-4
7 Puan
AÇIKLAMALAR :
* Ortaöğretime yerleştirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki
basamak yürütülür.
1- Fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak zorundadır. Bu testle birlikte
toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon bu testlerden hem dayanıklılık-çabukluk ve hız testlerinden
birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır.
2- Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı
kategori değerlendirilecektir.
3- Sporcu özgeçmişinde adayların durumunu belgelendirmesi gerekmektedir.
…./…./20...
Komisyon Başkanı
Okul Müdürü
Üye
Adayın
T.C. Kimlik
Numarası
Üye
Üye
1
2
SINAV KOMİSYONU
Üye
Açıklamalar
Yerleştirme puanı
100 lük sisteme dönüştürülen ortaöğretime
yerleştirme puanının %30’u
Ortaöğretime yerleştirme puanı
Yetenek sınavı puanının %70 ‘i
Yetenek sınavı toplam puan
b- Kurgu
1-Desen (%40)
a- Kompozisyon
d- Bütünlük ve çalışmayı tamamlayabilme
ç- Hareketi doğru yakalama
c- Çizgi kalitesi
Adayın
Adı ve
Soyadı
b- Oran-orantı
a- Yerleştirme
Sıra Numarası
EK-3/1
GÜZEL SANATLAR LİSESİ GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
2-İmgesel
(%60)
Sıra Numarası
Adayın
Adı ve
Soyadı
…./…./20..
Komisyon Başkanı
Okul Müdürü
Üye
3x3
2x4
c- Üç ses
ç- Dört ses
Üye
Üye
4- Müziksel
Çalma ve
Söyleme
(10 puan)
5
5
1
2
SINAV KOMİSYONU
Üye
Açıklamalar
Yerleştirme puanı
100 lük sisteme dönüştürülen ortaöğretime yerleştirme
puanının %30’u
Ortaöğretime yerleştirme puanı
16
Yetenek sınavı puanının %70’i
16
Yetenek sınavı toplam puan
16
b- Müziksel söyleme
3- Ezgisel
Bellek
(32 puan)
a- Müziksel çalma
b-Ezgi tekrarı (4/4 tonal)
2- Ritimsel
Bellek
(32 puan)
16
a-Ezgi tekrarı (2/4 tonal)
b-Ritim tekrarı (5/8 modal)
1- Müziksel İşitme
(26 puan)
a-Ritim tekrarı (2/4 tonal)
3x2
b- İki ses
Adayın
T.C. Kimlik
Numarası
3x1
a- Tek ses
EK-3/2
GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
…./…./20...
Komisyon Başkanı
Okul Müdürü
Üye
Üye
Adayın
T.C. Kimlik
Numarası
Üye
1
2
SINAV KOMİSYONU
Üye
Açıklamalar
Yerleştirme puanı
100 lük sisteme dönüştürülen ortaöğretime
yerleştirme puanının %30’u
Ortaöğretime yerleştirme puanı
Yetenek sınavı toplam puanın %70’i
Yetenek sınavı toplam puan
3- Sporcu özgeçmişi (15 puan)
2- Ritim (10 puan)
d- Kuvvet
ç- Çabukluk ve hız
c- Koordinasyon
Adayın
Adı ve
Soyadı
b- Dayanıklılık
a- Esneklik
Sıra Numarası
EK-3/3
SPOR LİSESİ SINAV DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
1-Fiziksel uygunluk (75 puan)
EK- 4
ÇALIŞMA TAKVİMİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Çalışma Adı
Başvuruların Alınması
Öğrenci Listelerinin İlanı
Yetenek Sınavının Yapılması
Asil ve Yedek Sıralama Listelerinin İlanı
Kayıtların Yapılması
Yedek Listeden Kayıtların Yapılması
Boş Kontenjanlar İçin Yedek Listeden Kayıtların Yapılması
Açık Kontenjanlar İçin Sınav ve Kayıtların Yapılması
Tarih
20 - 29 Haziran 2016
30 Haziran - 4 Temmuz 2016
11 - 15 Temmuz 2016
15 Temmuz 2016
18 - 19 Temmuz 2016
21 Temmuz 2016
22 Temmuz 2016
23 - 24 Temmuz 2016