Danışmanlık Hizmetleri

Transkript

Danışmanlık Hizmetleri
Turquality
Programı
Danışmanlık Hizmetleri
KPMG Türkiye
kpmg.com.tr
Önsöz
TURQUALITY®, Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve
markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların uluslararası
pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri amacıyla
oluşturulmuş, dünyadaki devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
2004 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından “10 yılda 10 küresel marka yaratmak”
vizyonuyla başlatılan program; ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı
artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Turquality, ilk hayata geçtiğinde “tekstil ve hazır giyim” pilot sektör olarak
seçilmişti. Daha sonra eklenen yeni sektörler ile kapsamı genişletildi ve yeni
markalar programa dahil oldu. 2015 yılının Haziran ayında yayımlanan tebliğle
“Döviz kazandırıcı hizmet sektörü” de program kapsamına dahil edildi. Bu
sayede, uluslararası rekabet üstünlüğümüzün olduğu sağlık turizmi, lojistik ve
konaklama gibi hizmet sektörlerin yanında Türkiye hizmet ihracı için kilit öneme
sahip bilişim sektörü de Turquality desteklerinden yararlanabilir hale geldi.
Türkiye’nin birçok markası, bugün uluslararası alanda büyük saygınlığa ve yere
sahip. Ancak Türkiye’nin dünya ölçeğinde bilinir, lider markalar yaratması da bir
zorunluluk. Bu anlamda Turquality, doğru bir zamanlamayla markalaşma yolunda
“marşa” devlet eliyle basan çok önemli bir destek programıdır.
Dünyada ilk ve tek olmasının yanı sıra başvuran markaların bir ön incelemeye
tabi tutularak kabulünün yapılmasıyla program, kalite ve standartlarına önem
veriyor. Ön incelemeden başarı ile geçen firmalar “Turquality” ya da “Marka”
adı altında destek miktarlarının ve sürelerinin farklılaştığı iki programdan birine
kabul ediliyor. Programa kabulleri sonrası, firmaların markalarını geliştirmek için
atacakları adımları belirledikleri bir çalışma yapması gerekiyor.
Danışman firmalara ihtiyaç tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Firmalar, Ekonomi
Bakanlığı’na sunacakları ve önümüzdeki yıllarda markalaşma ve stratejik gelişim
faaliyetlerine yön verecek bu raporun hazırlanmasında danışman firmalar ile
çalışarak doğru ve etkili stratejiler ve yol haritalarını belirliyor.
Bugüne kadar firmaların markalaşma sürecine çok önemli destekler sağlayan
Turquality programının üçüncü fazının bir takım değişiklikler ve geliştirmeler ile
yakın bir zamanda hayata geçirileceğini tahmin etmekteyiz.
KPMG Türkiye olarak bugüne kadar üretimden ilaca, perakendeden inşaat
malzemelerina kadar pek çok sektörden markaya Turquality programı
kapsamında gelişim yol haritası hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetleri
sunduk. Turquality yolculuğunda müşterilerimize sadece gelişim yol haritası
projesi sunmakla yetinmeyip onların kurumsallaşmasına, Bilgi Teknolojileri
altyapılarına ya da finansal süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik alternatif
hizmetlerimizle çok yönlü bir yaklaşım izliyoruz.
Hakan Aytekin
Danışmanlık,
Şirket Ortağı
Turquality Programı Nedir?
Turquality, dünyada devlet tarafından desteklenen ilk ve tek marka
programıdır ve global platformda güçlü Türk markaları yaratmayı
hedeflemektedir.
Turquality’nin amacı
Destek türleri
Programın temel amacı, rekabet
avantajı olan ürün gruplarına sahip
firmaların ana fonksiyonlarını
kapsayacak şekilde uluslararası
pazarlarda kendi markalarıyla
global birer oyuncu olmasını
sağlamaktır.
Turquality kapsamında ‘‘Turquality
Destek Programı’’ ve ‘‘Marka
Destek programı olmak üzere iki
ayrı kategori bulunmaktadır.
Turquality’nin kapsamı
Program dahilindeki markalar
Turquality 2004 yılında sadece
tekstil ve hazır giyimi kapsarken,
günümüzde geniş bir yelpazeye
hitap etmektedir. Son olarak
Turquality kapsamına eklenecek
sektörler olarak “lojistik, sağlık,
sağlık turizmi, bilişim, film ve
yönetim danışmanlığı” tespit
edilmiştir.
Nisan 2016 itibariyle, 118 firmanın
129 markası Turquality Destek
Programından, 65 firmanın
66 markası Marka Destek
Programından faydalanmaktadır.
Turquality
kapsamında
desteklenen
sektörler
Perakende
Tekstil
Hızlı Tüketim
Ürünleri
Tıbbi
Cihazlar
Üretim
İlaç
İnşaat
Malzemeleri
Otomotiv
Dayanıklı Tüketim
Ürünleri
Hizmet
Destek Verilen Harcamalar
Bir firmanın markalaşma ve kurumsallaşma yolunda
ihtiyacı olan neredeyse her türlü harcama, Turquality
kapsamında destekleniyor.
Bu desteklerden Turquality programı 5 yıl, Marka
programı 4 yıl süreyle destek sağlıyor. Ayrıca Turquality
programındaki markalar, ilk 5 yıl sonunda yapılacak nihai
performans değerlendirmesinde, başarılı görülmeleri
halinde 5 yıl daha destek alabiliyorlar. Firmalar, eğer
Marka programındalarsa Turquality programına geçiş
yapabilmeleri için yapılacak değerlendirmede başarılı
olmaları gerekmektedir.
Turquality, Ekonomi Bakanlığı’nın sorumluluğunda
yürütülüyor ve ana hatları 2006/4 sayılı “Türk
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı
İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ” ile belirlenmiş durumda. Program
kapsamında iki kategoride destek sağlanıyor:
‘‘Turquality Destek Programı’’ ve ‘‘Marka Destek
Programı”.
DESTEK TÜRÜ
TURQUALITY
Destek
Oranı
Gider
Destek
Limiti
MARKA
Süre/Adet
Faydalanıcı
Destek
Oranı
Destek
Limiti
Süre/Adet
Patent, faydalı model ve
endüstriyel tasarım tescili
50%
limitsiz
5 yıl+5
50%
50.000 USD
/ yıl
4 yıl
Tanıtım, reklam ve pazarlama
50%
limitsiz
5 yıl+5
50%
400.000 USD
/ yıl
4 yıl
Ofis/depo/lokanta/kafe/
mağaza kira
50%
limitsiz (aynı
anda azami 50
mağaza için)
5 yıl+5
50%
600.000 USD
/ yıl
4 yıl
Ofis/depo/lokanta/kafe/
mağaza temel kurulum giderleri
50%
200.000 USD/
birim (aynı
anda azami 50
mağaza için)
5 yıl+5
50%
300.000 USD
/ yıl
4 yıl
Reyon kira
50%
limitsiz
5 yıl+5
50%
200.000 USD
/ yıl
4 yıl
Showroom kira/dekorasyon
50%
limitsiz
5 yıl+5
50%
200.000 USD
/ yıl
4 yıl
Sertifikasyon
50%
limitsiz
5 yıl+5
50%
50.000 USD
/ yıl
4 yıl
Franchise dekorasyon
50%
100.000 USD /
mağaza (toplam
azami 100
mağaza için)
2 yıl
50%
50.000 USD /
mağaza (yıllık
azami 10
mağaza için)
2 yıl
Franchise kira
50%
200.000 USD /
mağaza (toplam
azami 100
mağaza için)
2 yıl
50%
50.000 USD /
mağaza (yıllık
azami 10
mağaza için)
2 yıl
Danışmanlık
50%
600.000 USD
/ yıl
5 yıl+5
50%
300.000 USD
/ yıl
4 yıl
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı
50%
limitsiz (aynı
anda azami 5
kişi için)
5 yıl+5
50%
200.000 USD
/ yıl (aynı
anda azami 3
kişi için)
4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve
raporlarına ilişkin giderler
-
-
-
50%
100.000 USD
/ yıl
4 yıl
Gelişim Yol Haritası
75%
200.000 USD /
destek dönemi
5 yıl+5
75%
200.000 USD
/ destek
dönemi
Destek
kapsamına
alınan markaya
ilişkin şirket
-
Faydalanıcı
Destek
kapsamına
alınan markaya
ilişkin şirket
Turquality Başvuru ve Kabul Süreci
KPMG Turquality ekibi olarak, bu sürecin tüm adımlarına hakimiz ve
müşterilerimizin en iyi sonuçları almaları için özveriyle çalışmaktayız.
Bakanlık Ön İnceleme Çalışmasını
yapması için KPMG veya 5 danışman
firmadan birini atar.
Ön İnceleme Çalışması
sonuçları
Bakanlığa iletilir.
Bakanlık tarafından şirketin hangi destek
programına alınacağına karar verilir:
1. Marka Destek Programı
2. Turquality Destek Program
Şirket Ön İnceleme Çalışmasını yapan
firma hariç diğer firmalardan teklif toplar
ve danışmanını seçerek sözleşme imzalar.
Danışman ve şirketin işbirliğiyle
Gelişim Yol Haritası ve Stratejik İş Planı
firma ile beraber hazırlanır.
Gelişim Yol Haritası Bakanlığa
firma tarafından (danışmanlar katılımı ile)
sunulur.
Gelişim Yol Haritası uygulama ve
Markalaşma Değerlendirme
Turquality Yaklaşımımız
Tecrübeli ve dinamik ekibimiz, markanıza olan içten yaklaşımımız ve güçlü
küresel ağımızın avantajları, müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz başarılı
çalışmaların en önemli bileşenleridir.
KPMG’nin profesyonel ekibi
Markalara yaklaşımımız
Küresel şirket ağı
KPMG Türkiye profesyonelleri
sahip oldukları bilgi ve tecrübe ile
markalaşma sürecinin her adımında
sizinle beraber çalışarak sadece bir
danışman değil güvenilir bir iş ortağı
olarak hizmet sağlar.
Turquality sürecinde olan her
markanın birbirinden farklı
özellikleri ve ihtiyaçları olduğunu
biliyor, sahip olduğumuz deneyim
ve global bilgiye erişim imkanlarını
kullanarak size ihtiyaçlarınıza en
uygun yenilikçi alternatifleri ve
stratejileri sunuyoruz.
KPMG küresel ağının sağlamış
olduğu bilgiye erişim imkanları
ile global kaynakları etkin şekilde
kullanıyoruz.
Size sunduğumuz çözüm
önerilerimizi hazırlarken, farklı
ülkelerde görev yapmış hizmet
ekibimizin sağladığı vizyon genişliği
ile sadece yerel değil küresel en iyi
uygulamaları sunuyoruz.
Pek çok konuda ‘benchmark’ veri
tabanı ve bağımsız dış raporlara
erişimimiz ile doğru stratejiyi
oluşturmada öne çıktığımıza
inanıyoruz.
Çok Yönlü KPMG Metodolojisi
Yol haritası belirlenirken KPMG Danışmanlık bölümü olarak alanlarında
uzman ekiplerimizle, müşterilerimizin belirlenen hedeflere en etkili şekilde
ulaşabilmeleri için titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz.
Detaylı proje çıktısı
1
7
Şirket
Tanımı
Markalaşma
Yol Haritası
6
Hedef
Pazarlar
Finansal
Plan
Operasyon
Planı
5
KPMG ekibi olarak proje süresince
müşterimizin ekipleri ve yönetimiyle
daima yakın bir çalışma ortamı içerisinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Marka
Stratejisi
Satış ve
Pazarlama
Planları
4
3
2
Yol haritasında müşterimize 7 ana
başlıkta sunduğumuz çalışmamızda bilgi
teknolojileri, insan kaynakları, tedarik
zinciri, kurumsal yönetim, marka ve
pazarlama gibi hayati önem taşıyan
konularda da alınması gereken aksiyonları
titizlikle detaylandırıyoruz.
Çok yönlü metodolojimiz
Tüm çalışmamız boyunca risk danışmanlığı,
yatırım danışmanlığı ve yönetim danışmanlığı
profesyonellerinden oluşan deneyimli ve çok
yönlü bir ekip olarak, uzmanlık alanlarımıza
göre sorumluluk alacağımız kısımları
hassasiyetle belirliyoruz.
İletişim:
Hakan Aytekin
Danışmanlık,
Şirket Ortağı
T : +90 216 681 9000
E : [email protected]
İstanbul
Rüzgarlıbahçe Mh. Kavak Sk. No:29
Kavacık 34805 Beykoz / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 681 9000
Ankara
The Paragon İş Merkezi Kızılırmak Mah. Ufuk
Üniversitesi Cad. 1445 Sok. No:2 Kat:13
Çukurambar 06550 Ankara / Türkiye
T: +90 312 491 7231
İzmir
Heris Tower, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad.
No:55 Kat:21 Alsancak 35210 İzmir / Türkiye
T: +90 232 464 2045
kpmg.com.tr
kpmgvergi.com
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte
doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG
International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız firmalar, KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet
yoktur. Hiçbir üye firmanın KPMG International’ı veya bir başka üye firmayı, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi
yoktur. Tüm hakları saklıdır.
© 2016 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative’in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli ticari
markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Türkiye’de basılmıştır.

Benzer belgeler

Bülten - KPMG Vergi

Bülten - KPMG Vergi Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bil...

Detaylı

TURQUALITY® Projesinin Tarihçesi

TURQUALITY® Projesinin Tarihçesi Turquality, ilk hayata geçtiğinde “tekstil ve hazır giyim” pilot sektör olarak seçilmişti. Daha sonra eklenen yeni sektörler ile kapsamı genişletildi ve yeni markalar programa dahil oldu. 2015 yılı...

Detaylı