WHY DO YOU LIKE IT? (Onu niçin seversin?)

Transkript

WHY DO YOU LIKE IT? (Onu niçin seversin?)
WHY DO YOU LIKE IT? (Onu niçin seversin?) - Gidilecek yeri sorma - Mesafe sorma - fiyat sorma
WHY DO YOU LIKE IT?
(Onu niçin seversin?)
a) Kişilerin davranış nedenlerini sorma
Why : neden-niçin?
Because : çünkü
Why do you like dogs?
Köpekleri neden seversin?
Because the are friendly (sadık).
Çünkü onlar sadıktır.
Why do you like cake (pasta)?
Pastayı neden seversin?
Because, it is sweet (tatlı)
Çünkü o tatlı.
Why don’t you like cast?
Neden kedileri sevmezsin?
Because, they are dirty (kirli)
Çünkü, onlar pistir.
b) sebeb sonuç ilişkisi olan iki cümleyi bağar.
Örnek :
I can’t go out, because it is cold.
Dışarı gidemem çünkü so!uk.
I can’t buy this car because it is expensive.
Arabayı satın alamam çünkü o pahalı
Not : Because’den sonraki cümle özne (şahış zamiri) ile başlar.
c) Gidilecek yeri sorma
Soru :
How can I get to airport?
Havaalanına nasıl gidebilirim?
Cevap :
You can go by taxi. Taksi ile gidebilirsin.
car. Arabayla gidibilirsin.
bus. Otobüsle
train. Trenle
plane. Uçakla
metro. Metroyla
You can go on foot.
Yürüyerek gidebilirsin.
Ya da :
you can take a bus.
Otobüse binerek.
1/4
WHY DO YOU LIKE IT? (Onu niçin seversin?) - Gidilecek yeri sorma - Mesafe sorma - fiyat sorma
You can catch a train.
Trene binerek.
Örnek :
You can go there On foot.
You don’t have to take a bus.
d) Mesafe sorma
How far : ne kadar uzakta.
About : yaklaşık
Almost : yaklaşık
How far is Antalya?
Antalya ne kadar mesafede?
1) mesafeyi biliyorsak.
it is 600 km.
600 km.
2) emin değilsek
it about 600 km.
yaklaşık 600 km.
Almost
3) mesafeyi bilmiyorsak.
I am sorry, I don’t know but it is near here.
Üzgünüm bilmiyorum ama buraya yakın.
it is far from here . ……………buraya uzak
it is a long way from here ……………buraya epey uzak.
gibi cevaplar da verilebilir.
e) Bir malın fiyatını sorma
Kelimeler:
Cost : mal olmak
Each : tanesi
A) How much is it ?
fiyatı nedir?
it is 500 TL.
500 TL dir.
How much are they ?
onların fiyatı ne?
They are 200 $.
Onlar 200 dolar.
B) How much does it cost ?
O kaça mal oluyor?
it costs 50 TL.
How much do they cost?
They cost 200 TL.
Örnek :
How much are the lemons?
Limonların fiyatı nedir?
2/4
WHY DO YOU LIKE IT? (Onu niçin seversin?) - Gidilecek yeri sorma - Mesafe sorma - fiyat sorma
They are 1000 TL each.
Tanesi 100 TL dir.
How much do the lemons cost?
They cost 100 TL each.
HOW MUCH ile sorulan sorularda cost varsa cevaptada cost vardır.
f) Bir giysinin bedenini /ölçüsünü sorma
Kelimeler:
Size : beden/-numara
What size is : tekil sorularda kullanılır
What size are : ço!ul sorularda kullanılır
Örnek :
What size is your shirt?
Gömle!in kaç beden?
it is size 15
15 beden.
What size are your shoes?
Ayakkabıların kaç numara?
They are size 42.
42 numara.
g) Yapıldığı maddeyi sorma
Soru :
What is it made of?
Neden yapıldı?
Örnek :
What are your shoess made of?
Ayakkabıların neden yapıldı?
Cevap :
They are made of leather.
Deriden yapıldı.
What is your bag made of?
Çantan neden yapıldı?
it is made of suede.
PREPOSITIONS
1) İstanbul is………….. Turkey
2) Mary lives ………….. a college town.
3) His office is ………….. that huge building.
4) The pencils are ………….. the drawer of the desk.
5) Please sit………….. that chair.
6) The slippers are ………….. the carpet.
7) The picture of Mona Lisa is ………….. the wall.
8) Tom lives …………..Hillary Street.
9) Please sit ………….. this sofa.
10) We are ………….. home now.
11) My father is ………….. the door.
12) She lives …………..318 Avenue Street.
3/4
WHY DO YOU LIKE IT? (Onu niçin seversin?) - Gidilecek yeri sorma - Mesafe sorma - fiyat sorma
13) We sign …………..the end of the letter.
14) The students are studying English …………..the university.
4/4

Benzer belgeler