teknik-veri-sayfasi

Yorumlar

Transkript

teknik-veri-sayfasi
Teknik Veri Sayfası
Minova CarboTech GmbH
Am Technologiepark 1
45307 Essen, Almanya
Tel. +49 (0)201/8 09 83-500
Faks . +49 (0)201/8 09 83-9500
Madencilik
GEOFLEX
Arnsberg Bölge idaresi: 84.12.22.67-2-10 (Kömür madenlerine izin no)
Kullanım alanları:
Genleşme yapmayan, nemli yüzeylerde dahi iyi yapışma sağlayan, elastik nitelikli, iki bileşenli bir reçinedir.
Açıklığı 0.25mm’den büyük çatlaklarda kullanılır.
•
•
•
•
•
Kömür ve yan kayaçlarda harçla dolgu uygulaması
Kömür aynalarının stabilizasyonu
Enjeksiyonlu ankrajların sızdırmazlığının sağlanması
Maden galerilerinin bakımı
Diğer benzer uygulamalar
Avantajlar:
•
15 dakika içinde nihai dayanıma ulaşır
2
•
Bağlanma dayanımı > 4 N/mm
•
Köpüklenme yapmaz
•
Esnek yapıdadır
GEOFLEX, zemin oynamaları karşısında esnek davranmakta, deformasyon enerjisini absorbe edebilmektedir.
GEOFLEX, çok ince tabakalar halinde uygulansa bile, nihai dayanım düzeyine diğer reçinelere oranla çok
2
hızlı bir şekilde erişmektedir. Uygulamadan birkaç dakika sonra dahi bağlanma dayanımı 1 N/mm ’yi
geçmekte ve bu özelliğiyle “anında yük taşıyıcı” sınıfına girmektedir.
o
o
5 C ile 40 C aralığındaki ortam sıcaklıklarında uygulanabilmektedir.
Teknik Veriler:
Aşağıda sunulan veriler sadece laboratuvar verileridir. Bunlar pratikte reçine ve kayaç arasındaki ısı alışverişinden, kayacın yüzey
özelliklerinden, ortam neminden, basınç ve diğer faktörlerden kaynaklı olarak değişkenlik gösterebilir.
Reaksiyon verileri:
25 C
o
40 C
Akış süresi
2 dak 00 sn ± 30 sn
1 dak 03 sn ± 20 sn
MCTV PV10-304
Prizlenme süresi
3 dak 45 sn ± 35 sn
2 dak 35 sn ± 30 sn
MCTV PV10-304
1
1
MCTV PV10-304
Başlangıç sıcaklıkları
Köpüklenme faktörü
Test yöntemi
o
Maks. reaksiyon sıcaklığı
98 C
Shore sertliği
D60
© Minova CarboTech GmbH
www.orica.com
BEVEDOL /S19b#e – Nisan 2013 | Sayfa 1 / 3
o
ISO 7619-1
Teknik Veri Sayfası
Malzeme verileri:
Bileşen A
Bileşen B
25°C’de yoğunluk
kg/m³
1480 ± 30
1140 ± 30
DIN 12 791
Renk
Vizkozite (25°C’de)
mPa*s
kahverengimsi-bulanık
260 ± 40
kahverengi
150 ± 30
ISO 3219
°C
-
> 170
DIN 53 213
Parlama noktası
Mekanik veriler:
15 dak. sonra
1 gün sonra
Bağlanma dayanımı (3mm çatlak)
4.3 N/mm
2
3.7 N/mm
Deformasyona yapılan iş (3mm çatlak)
560 Nmm
270 Nmm
Elastik modül
2
7 gün sonra
28 gün sonra
2
4.7 N/mm
300 Nmm
2
250 N/mm
350 Nmm
4.5 N/mm
2
Bileşimi ve Özellikleri:
Bileşenler:
GEOFLEX, Bileşen A çeşitli katkılar içeren özel bir sodyum silikattır.
GEOFLEX, Bileşen B modifiye bir poliizosiyanat bileşiğidir.
Sistem:
Bileşen A’nın prizlenmesi silikat meydana getirir; eşzamanlı olarak Bileşen B’den de katı formda bir izosiyanürat /
poliüre meydana gelmektedir.
Son ürün:
Her iki bileşenin karışımı, sağlam, elastik katı formda bir silikat reçine (organik mineral reçine) meydana getirir.
Bileşenler bir kez iyice karıştırıldığında suyla karışmayan ve herhangi bir su absorbe etmeyen (örn., çevre zemin ve
kayaçlardan gelen) yüksek vizkoziteli bir emülsiyon oluşmaktadır.Yoğunluğu nedeniyle suda batma eğilimi
4
göstermektedir. Prizlenmiş GEOFLEX, asitlere, alkalilere, çözelti ve birçok çözücüye karşı mukavimdir.
©
600mm boyunda bir aralıkta GEOFLEX ile izole edilen Wiborex kaya saplamaları (32mmφ), 4 saat sonunda 350 kN
3
çekme yükünde kırılmışlardır.
Kullanım talimatları:
Her iki bileşen, çift bileşen pompası yardımıyla entegre bir harici mikser kullanılarak 1:1 oranında pompalanır ve
önceden delinip tıkaçla hazırlanmış deliğe enjekte edilir.
Karışımın vizkozitesi sonunda hiç akış olmayacak şekilde (katılaşma noktası) sürekli olarak artar. Bu noktada hızlı bir
şekilde donar ve herhangi bir köpüklenme kaynaklı genleşme sergilemez.
Özellikle, enjeksiyon reçinesinin değiştirildiği durumlara ilişkin detaylı yönergeler için “Madencilik sektöründe
reçinelerin güvenli kullanımına ilişkin teknik elkitabı”na başvurunuz.
Arnsberg bölge hükümetinin onayının bağlandığı yönetmelik ve referanslar dikkate alınmalıdır.
Öneri:
o
o
Ürünün uygulama öncesinde önerilen 15 C’lik minimum işleme sıcaklığına ulaşması için en az 12 saat süreyle 15 C
o
ila 30 C sıcaklıkta saklanması önerilmektedir.
Şayet malzeme yapay şekilde ısıtılacaksa düzensiz şekilde aşırı lokal ısıtmadan (örneğin, sadece ambalaj
çeperlerinin ısıtılması) kaçınılmalıdır.
© Minova CarboTech GmbH
www.orica.com
Geoflex #e24 – Mayıs 2013 | Sayfa 2 / 3
Teknik Veri Sayfası
GEOFLEX kullanımına ilişkin riskler ve güvenlik tavsiyeleri:
Kimyasal madde kullanımı ile ilgili yaygın korunma önemlerini dikkate alınız.
Bileşen A:
Sembol: Xi (tahriş edici)
R36/38 Gözler ve cilt için tahriş edicidir.
S23 Buharını ve havadaki zerrecikleri solumayın. S26 göz ile temas olması durumunda derhal bol su ile yıkayın ve
doktorunuza başvurun. S36/37/39 Uygun kişisel koruyucu kıyafet ve eldiven giyin, koruyucu gözlük ve tam yüz
maskesi kullanın. S60 Bu malzeme ve ambalajı tehlikeli atık statüsünde bertaraf edilmelidir.
Bileşen B:
Sembol: Xn (sağlığa zararlı)
R20 teneffüs edildiğinde sağlığa zararlı. R36/37/38 gözler, solunum sistemi ve cildi tahriş edici. R40 kanserojen etki
konusunda sınırlı bilgi mevcut. R42/43 solunum veya cilde temas sonucu hassaslaşmaya yol açabilir. R48/20 Zararlı:
uzun süreli soluma şeklinde temas sonucu sağlık için ciddi ölçüde zararlı.
S9 ambalajı iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin. S23 buharını ve havadaki zerrelerini solumayın. S25
Gözlerle temasından kaçının S26 göz ile temas olması durumunda derhal bol su ile yıkayın ve doktorunuza
başvurun. S36/37 uygun kişisel koruyucu kıyafet ve eldiven giyin. S45 bir kaza durumunda veya kendinizi iyi
hissetmediğinizde derhal doktorunuza başvurun (mümkünse bu ürün etiketi gösterilmeli). S60 bu malzeme ve
ambalajı tehlikeli atık statüsünde bertaraf edilmelidir.
Z1 izosiyanat bileşikleri içermektedir: üretici tarafından sağlanan bilgileri inceleyin.
Teslimat Şekli:
Tüm ambalajlar tehlikeli mallar sevkiyat yönetmeliğinin (Alman GGVS) yasal düzenlemeleri ile uyumludur.
Bileşen A:
16 litrelik tenekede
200 litrelik varilde
1000 litrelik konteynerda
Bileşen B:
16 litrelik tenekede
200 litrelik varilde
1000 litrelik konteynerda
Diğer miktarlar talebe bağlıdır.
Depolama ve Raf Ömrü:
-5 °C ila 30 °C sıcaklıkta ve kuru ortamda teslimat tarihinden sonra en az 6 ay veya üretim tarihinden sonra 12 ay. Bu
süreler aşıldığında ürünün uygunluk için Minova CarboTech GmbH tarafından kontrol edilmesi önerilmektedir.
Mevcut Sertifikalar ve Uzmanlık:
1.
2.
3.
4.
Arnsberg Bölge Hükümeti Onayı 62.12.22.67-7-4
Mekanik özellikler raporu (DMT, Essen, 1998)
Kendinden delen Wiborex tipi kaya saplamaları ile yapılan enjeksiyon ile ilgili rapor (DMT, Essen, 2000)
Farklı ortamlar içinde muhafaza raporu (CTF, 2001)
Bu veri dokümanındaki bilgiler, aşağıda bahsedildiği gibi, baskı tarihindeki en son bilgi ve deneyimlere dayandırılmıştır. Bilgi ve
deneyim düzeyi sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle lütfen her zaman bu veri dokümanının güncel sürümünü esas alınız.
Bu dokümanda yer alan ürün uygulamasının izahatı, ortaya çıkan özel durumları ve koşulları dikkate almamaktadır. Lütfen bu
nedenle, ürünümüzü herhangi bir durumda kullanmadan önce gerçek uygulamaya uygunluğunu kontrol ediniz. Ürünümüzün
uygulanması, kullanımı ve işlenmesi kontrol sınırlarımızın dışında gerçekleşmektedir. Bunların ve nihai işlem sonuçlarının sadece
kendi sorumluluğunuz dahilinde olmasının nedeni budur. Bu dokümandaki hiçbir veri yasal olarak bir garanti koşulu oluşturmaz.
Yükümlülüğümüzün, bu ürünün alınması ile ilgili satış sözleşme koşulları kapsamıyla sınırlı olacağı açıkça ifade edilmektedir.
Bu dokümandaki hiçbir veri yasal olarak bir garanti koşulu oluşturmaz. Yükümlülüğümüzün, bu ürünün satın alınmasına yönelik
sözleşme koşulları ile sınırlı olacağı açıkça ifade edilmektedir.
801003/801001/Geoflex #e24 – Mayıs 2013
İZOLİST YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
© Minova CarboTech GmbH
+90 212 438 08 98 / +90 212 438 19 08 / +90 533 424 77 04
www.orica.com
- www.minova.web.tr
Geoflex #e24 – Mayıs 2013 | Sayfa 3www.poliuretanrecine.com
/3
[email protected]

Benzer belgeler

Teknik Veri Sayfası - İzolist Yapı Kimyasalları

Teknik Veri Sayfası - İzolist Yapı Kimyasalları Kıyafet, yüz koruyucu maske, gözlük ve eldivenden oluşan uygun nitelikte kişisel koruyucu ekipman kullanın. Bileşen A: Sembol: Xi (tahriş edici) R36/38 Gözler ve cildi tahriş edici. S23 Buharını ve...

Detaylı

2-Turkce-teknik-veri-sayfasi-CarboPur-WF

2-Turkce-teknik-veri-sayfasi-CarboPur-WF tecrübe durumu sürekli gelişmektedir. Lütfen bu nedenle daima bu veri sayfasının güncel sürümünü kullanmaya dikkat edin. Tekil durumda oluşan özel koşulları ve durumları bu veri sayfasındaki ürün k...

Detaylı

Teknik Veri Sayfası

Teknik Veri Sayfası Bu veri dokümanındaki bilgiler, aşağıda bahsedildiği gibi, baskı tarihindeki en son bilgi ve deneyimlere dayandırılmıştır. Bilgi ve deneyim düzeyi sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle lütfen he...

Detaylı