Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Transkript

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) NORVEÇ’E TAŞIMACILIK YAPACAK ARAÇLAR HAKKINDA
Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;
Oslo Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Norveç'e taşımacılık
yapacak 3.500 kilo ağırlığından fazla araçların her birinde Autopass geçiş cihazı bulundurma
zorunluluğunun getirildiği, daha önce yurt içindeki araçlarda bulundurma zorunluluğu getirilen bu
uygulamanın tüm araçlar için geçerli olacağı ve firmaların aşağıdaki linkte yer alan Türkçe kayıt
formunu doldurup sistem üzerinden göndermeleri halinde FIJELLINJEN idaresince doğrudan
adreslerine cihaz gönderileceği; denetimlerde araçlarında cihaz bulunmayanlardan 8.000 -NOK
tahsil edileceği, Norveç'e taşımacılık yapan firmaların her bir araç için bir form doldurması gerektiği
bildirilmektedir.
İlgili Linkler :
Düzenleme ile İlgili Açıklama: http://www.fjellinjen.no/en/test/compulsory-tag/
Türkçe Kayıt Formu: http://www.autopass.no/obligatoriskbrikke/tegn-avtale/firmabil?lang=tr
**************************************************
2) PİYASA DURUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
HAKKINDA
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Kuruluşlarının
temel görevinin başta hububat olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen diğer tarımsal
ürünlerin piyasasını düzenlemek olduğu, bu amaçla sektör temsilcilerinden aylık olarak alınan
görüşlere ilave olarak Kuruluşları internet sayfasında “Sektör Görüşleri” adı altında ilgili sektör
temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik bir panel oluşturulduğu belirtilmektedir.
Bu kapsamda, hububata ilişkin iç ve dış piyasa, TMO uygulamaları ve diğer konulardaki
tespit, görüş ve önerilerin 21.01.2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen e-mail adreslerine yazılı
olarak veya www.tmo.gov.tr adresinde giriş sayfasında bulunan “Sektör Görüş ve Önerileri”
panelinden de giriş yapmak suretiyle Kuruluşlarına bildirilebileceği ifade edilmektedir.
E-mail Adresleri :
[email protected]
[email protected]
**************************************************
3) ÇEŞİTLİ DUYURULAR

T.C. Bağdat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı’nın
(Tahıl Kurumu’nun) 30.000 ton pirinç alım ihalesi gerçekleştireceği, pirincin; ABD, Uruguay,
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Arjantin, Brezilya ve Vietnam menşeli olması şartının arandığı, ihale için son teklif gününün
25 Ocak 2015 olduğu ve ihale belgeleri için Bağdat’ta Mansur Bölgesi’ndeki (Fuar Alanı
içindeki) Ticaret Bakanlığı Merkez Binası’ndaki Kontratlar Dairesi’ne başvuru yapılması
gerektiği belirtilmekte olup, anılan ihaleye ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
***************************

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden alınan yazıda; Üniversitelerinde bu dönem Uluslararası
Ticaret ve Lojistik bölümü için yüksek lisans programı açıldığı ve öğrenci
alımı
gerçekleştirileceği
belirtilmekte
olup,
konuya
ilişkin
detaylı
bilgilere http://www.hku.edu.tr/ilanlar/SBE-Bahar-Donemi-Lisansustu-Programlar-Ilani/859/
adresinden erişilmesi mümkündür.
***************************
3

Benzer belgeler