Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Transkript

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) KARADENİZ PETROL VE DOĞALGAZ ZİRVESİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir
yazıda; T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Viyana'da 28-29 Ocak 2015 tarihleri arasında
Karadeniz Petrol ve Doğalgaz Zirvesi'nin gerçekleştirileceğine değinildiği ve bahse konu zirvede,
petrol ve doğalgaz bulunması, üretilmesi, petrol ve doğalgaz üreticilerinin hızla gelişen sanayiye
uyum sağlamaları esasında karşılaştıkları güçlükler, Karadeniz Bölgesi’nin bir petrol ve doğalgaz
üretim merkezi olma konusundaki potansiyeli ve yatırım fırsatları konularının ele alınacağı
belirtilmekte olup, söz konusu zirveye ilişkin program ekte yer almaktadır.
Bu çerçevede, anılan zirveye katılmak isteyen firmaların katılım teyitlerini en geç 20 Ocak
2015 Salı günü mesai bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09
– 10 E-mail: [email protected] ) göndermeleri rica olunur.
**************************************************
2) “TST ISO 860 TERMİNOLOJİ ÇALIŞMASI KAVRAMLARIN VE
TERİMLERİN HARMONİZASYONU” STANDART/KRİTER
TASARISI HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
(TİM) alınan yazıda; ilgili İhtisas Kurulu’nca hazırlanan ekli “tst ISO 860 Terminoloji Çalışması
Kavramların ve Terimlerin Harmonizasyonu” standart/kriter tasarısına ilişkin görüş ve önerilerin
ekli form aracılığıyla en geç 05 Şubat 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar, TİM’e
gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: [email protected] )
iletilmesi rica olunur.
**************************************************
3) TACİKİSTAN TARIM PROJELERİ
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Tacikistan’da
tarım alanındaki yatırım projelerine ilişkin olarak Tacikistan Yatırım ve Devlet Mülkü Yönetimi
Komitesi tarafından yayınlanan ekli listeye ilişkin ayrıntılı bilgi için Duşanbe Ticaret
Müşavirliğimiz ile irtibata geçilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
**************************************************
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
4) NORVEÇ'E TAŞIMACILIK YAPACAK ARAÇLARA AUTOPASS
KULLANIM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda;
Oslo Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atıfla, 1 0cak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Norveç’e
taşımacılık yapacak 3.500 kilo ağırlığından fazla araçların her birinde Autopass geçiş cihazı
bulundurma zorunluluğunun getirildiği ve daha önce yurt içindeki araçlarda Autopass cihazı
bulundurma zorunluluğunun, bu uygulama ile tüm yabancı araçlar için de geçerli olacağı
belirtilmektedir.
Firmaların aşağıdaki linkte yer alan Türkçe kayıt formunu doldurup sistem üzerinden
göndermeleri halinde FIJELLINJEN idaresince doğrudan adreslerine cihaz gönderileceği,
denetimlerde araçlarında cihaz bulunmayanlardan ise NOK 8.000 (2.367 TL) tahsil edileceği ve
Norveç’e taşımacılık yapan firmaların her bir araç için ayrı bir form doldurmaları gerektiği ifade
edilmektedir.
Ek :
Yeni yasa ile ilgili açıklama: http://www.fjellinjen.no/en/test/compulsory-tag/
Türkçe kayıt formu: http://www.autopass.no/obligatoriskbrikke/tegn/avtale/firmabil?lang=tr
**************************************************
5) FİLDİŞİ SAHİLİ –ABİDJAN KÖPRÜ İHALESİ
T.C Abidjan Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin ekli yazısına istinaden Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Fildişi Sahili’nin ticari başkenti Abidjan’da Laguna
üzerindeki Ile Boulay ( Boulay Adası ) – Azito Köprüsü inşaatıyla ilgili ülkenin Altyapı Bakanlığı
ve Karayolları Ajansı ( AGEROUTE ) kuruluşları tarafından ihale açılacağı ve ilgilenen firmaların
Karayolları Ajansı’ndan ( AGEROUTE ) 00225 20 25 14 82 numaralı telefondan Mösyö Meite (
İhale Müdürü ) ile temasa geçilebileceği bildirilmektedir.
Ayrıca yazıda, teknik dosyanın ve fiyat teklifinin hazırlanması konuları için, ilgili
kuruluştaki önemli isimlerle bağlantıları olması sebebi ile uzun yıllardır Fildişi Sahili’nde yaşayan iş
adamı Sayın İlhan Berkol ( E-posta: [email protected] / [email protected], Cep tel: +225 0292
1770 ) ile temasa geçilmesinde fayda bulunduğu ifade edilmektedir.
**************************************************
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
6) SUUDİ ARABİSTAN EXPORTAL UYGULAMASI HAKKINDA
Bilindiği üzere; Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmaların ticari faturalarını ve menşe
şahadetnamelerini gümrük sistemine güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletebilecekleri
www.exportal.com adresinden ulaşılabilecek internet portalının test çalışmasına başlanılacağı, yeni
uygulamayla gümrük işlemlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği, uygulamanın 21 Ocak 2015
tarihinden itibaren fiilen hizmete gireceği, bu tarihe dek sisteme kayıt yapmayan ve ürünlerinin
kargo bilgilerini, faturalarını ve menşe şahadetnamelerini sistem üzerinden girmeyen firmaların
evrakının Suudi Arabistan gümrük kapılarında hiçbir işleme tabi tutulmayacağı daha önceki
sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan, Suudi Arabistan Gümrük İdaresi’nin yeni
ithalat uygulaması www.exportal.com ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilen yazının
bir örneği ekte yer almaktadır.
**************************************************
7) ÇEŞİTLİ DUYURULAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türkiye-Gürcistan İş
Konseyi organizasyonunda Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Sayın
Archil Khabadze’nin katılımıyla 22 Ocak 2015, Perşembe günü saat 16:00-17:30 arasında
İstanbul TOBB Plaza’da ekli taslak program çerçevesinde Acara’da önemli yatırım ve iş
fırsatları hakkında Türk işadamlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısının
gerçekleştirmesinin planlandığı ve anılan etkinliğe katılmak isteyen firmaların ilişikteki
katılım formunu doldurarak, en geç 21 Ocak 2015, Çarşamba günü mesai bitimine kadar
DEİK'e (H.Çağla Mazlum, Faks: 0212 270 37 84, E-posta: [email protected]) iletmeleri
gerektiği ifade edilmektedir.
***************************

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Türkiye-İran İş Konseyi
tarafından, 3 Şubat 2015 tarihinde Tahran’da T.C. Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekci’nin
katılımlarıyla Türkiye-İran İş Forumu gerçekleştirileceği ve söz konusu Forum kapsamında,
“İmalat Sanayi ve İran’da Yatırım Ortamı” ve “İnşaat, Altyapı ve Enerji Alanlarında İşbirliği”
başlıklı oturumlar düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, ekte yer alan katılım formu ile birlikte 1.000 Euro avansın en geç 22 Ocak
2015, Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, DEİK/Türk–Orta Doğu İş Konseyleri adına
İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu: 1011) Euro (IBAN TR 79 0006 4000 0021 0113 3146
61) hesabına yatırıldığını gösteren dekontun DEİK’e (Faks: 0212 270 3592 |
[email protected]) iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.
4

Benzer belgeler

şüpheli alacak karşılığı uygulaması

şüpheli alacak karşılığı uygulaması Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak elektronik ortamda depolanan ve sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, S...

Detaylı

Vezin Sirküler 2016-037 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “1 SERİ

Vezin Sirküler 2016-037 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “1 SERİ Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)” ile 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyet...

Detaylı