DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Transkript

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST
TEL: 0212/ 211 99 01- 02-04 FAX: 0212/ 211 99 52
MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ
İstanbul, 15 Temmuz 2008
SİRKÜLER NO
:
2008/68
KONU
:
Bazı Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamasında Hangi
Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı Hk.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan
www.gib.gov.tr adresinde, 14.07.2008 tarihinde, bazı araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi
yönünden hangi tarifesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda bir Genel Yazı
yayınlanmıştır.
Vergi Dairesi Başkanlıklarında hitaben yazılan Genel Yazıda “Chrysler marka, Grand
Voyager CRD, Grand Voyager AWD ve Grand Voyager 2.8 C” model olan ve motorlu araç
tescil ve trafik belgelerinde araç cinsi kamyonet ve/veya kapalı kasa kamyonet, panel van
olarak gösterilen taşıtlar söz konusu edilmektedir.
Bahse konu Genel Yazı Sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.
EK: Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili Genel Yazı.
1
DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
2008/68 NUMARALI SİRKÜLER EKİ
BAZI ARAÇLARIN HANGİ TARİFE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİNE
İLİŞKİN GENEL YAZI
Tarih
Sayı
Kapsam
14/07/2008
B.07.1.GİB.0.02.61/6159-231
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
SAYI : B.07.1.GİB.0.02.61/6159-231
KONU:
..........................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, Chrysler marka, Grand Voyager CRD, Grand Voyager AWD
ve Grand Voyager 2.8 C model olan ve motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde araç cinsi kamyonet
ve/veya kapalı kasa kamyonet olarak gösterilen bu cinsteki taşıtların 197 sayılı Motorlu Taşıtlar
Vergisi Kanunundaki hangi tarife kapsamında motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacakları hususunda
tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinin
birinci fıkrasının 2, 7, 8 ve 10 numaralı bentlerinde;
"2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için
imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.
7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber
bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.
8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar
dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak
2
DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
için imal edilmiş olan taşıtlardır.
10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal
edilmiş motorlu araçtır."
hükümleri yer almaktadır.
Bu hükümlerden, sadece yolcu taşıma amaçlı olan taşıtların otomobil, sadece yük taşıma amaçlı olan
taşıtların kamyonet, hem yolcu hem de yük taşıma amaçlı olan taşıtların panel van olarak tanımlandığı
anlaşılmaktadır.
Buna göre, sürücü kısmının bulunduğu ön sıranın;
a) Arka kısmında oturma yeri bulunmayan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik
Belgesi" nin istiap haddi bölümünde 2, 2+1 şeklinde kişi sayısı belirtilen kapalı kasalı kamyonetlerin
kamyonet,
b) Arka kısmında oturma yeri bulunan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik
Belgesi" nin istiap haddi bölümünde 3+1, 4+1 veya 5 şeklinde kişi sayısı belirtilen "çift sıra koltuklu",
"üç sıra koltuklu" kapalı kasalı kamyonetlerin panel van,
c) "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi" nin tipi bölümünde (4x4) olarak
belirtilen ve bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen taşıtların arazi taşıtı,
d) "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi" nin cinsi bölümünde otomobil
olarak belirtilenlerin otomobil,
olarak ilgili tarifeden motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Öte yandan, "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi" nde kamyonet yazan
taşıtların yolcu ve yük taşıyacak şekilde veya sadece yolcu taşıyacak şekilde dizayn edildiğinin tespit
edilmesi halinde, 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendi de göz önüne alınmak suretiyle
ilgili tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması ve bu taşıtlara ilişkin gerekli tescil
kayıtlarının düzeltilmesi için ilgili trafik tescil bürosuna bilgi verilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.
İlhan HATİPOĞLU
Başkan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
3

Benzer belgeler

Vezin Sirküler 2016-037 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “1 SERİ

Vezin Sirküler 2016-037 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “1 SERİ düzenlemelerinin baz alınamayacağına ilişkin verilen yargı kararları üzerine, Tebliğ’de yapılan düzenlemeler Kanun maddesi haline getirilmiş oldu. Ayrıca, tartışmalı olan uluslararası ihale kavramı...

Detaylı

Sirküleri indirmek için tıklayın.

Sirküleri indirmek için tıklayın. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmats...

Detaylı

KONTRATLI HOŞ GELDİNİZ PAKETLERİ KAMPANYA

KONTRATLI HOŞ GELDİNİZ PAKETLERİ KAMPANYA belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya Kampanyanın suistimal edildiğinin ve/veya telekomünikasyon ihtiyacını karşılamak dışında kötüye kullanıldığını...

Detaylı

şüpheli alacak karşılığı uygulaması

şüpheli alacak karşılığı uygulaması mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları” da istisna kapsamına alınmıştır. 2. 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanununun Bazı Hükümlerinin 5 Yıl Süreyle Uygulanmamasına ĠliĢkin Düzenl...

Detaylı