Hac 5. EY İNSANLAR! Ölümden sonra diriliş

Transkript

Hac 5. EY İNSANLAR! Ölümden sonra diriliş
Hac
5. EY İNSANLAR! Ölümden sonra diriliş konusunda
herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz
Biz sizi topraktan, sonra az bir sudan/nutfeden/spermadan,
sonra bir “alaka/embrio”dan,
sonra da yaratılışı belli belirsiz,
bir çiğnemlik et parçası olan ceninden yarattık ki,
size (kudretimizi) apaçık anlatalım/gösterelim.
Dilediğimizi, belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz.
Sonra sizi bir bebek/çocuk olarak çıkarıyor,
sonra da tam gücünüze (erginlik çağınıza) ulaşmanız için
(sizi kemale erdiriyoruz.)
İçinizden (çocukken) ölenler (de) olur.
Yine içinizden bir kısmı da
ömrün en düşkün çağına (ihtiyarlığa) ulaştırılır ki,
bilirken (çocuk gibi) hiçbir şey bilmez hale gelir.
Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün.
Biz onun üzerine, yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır
ve
her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.
İnsan
1 - Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı.
Secde
7. O ki, yarattığının tamamını en güzel şekilde yarattı.
Ve insanı yaratmaya çamurdan başladı
Taha
55. SİZİ ondan (topraktan, sudan ve çeşitli elementlerden) yarattık ve
sizi (tekrar) oraya (toprağa) döndürürüz.
Ve başka bir kere daha,
(kıyamet günü) sizi oradan (topraktan) çıkarırız.
Rum
20. SİZİ topraktan yaratması da O’nun ayetlerindendir.
Sonra da siz yayılan birer insan oluverdiniz!
Furkan
54. SUDAN bir beşer yaratan,
onu kan bağı ve evlilik bağı sahibi kılan O’dur.
Rabbin herşeye gücü yetendir.
Saffat
11. VE ŞİMDİ onlara sor:
“Yaratılış bakımından onlar mı daha zor?
Yoksa Bizim diğer yarattıklarımız mi?”
Doğrusu Biz onları, yapışkan bir çamurdan yarattık!
Müminun
12. TEK GERÇEK ŞU Kİ; Biz insanı,
ilk önce balçıktan/süzme bir çamurdan yarattık.
Tarık
5. İNSAN bir baksın!
Hangi şeyden yaratıldı/neden yaratıldığını araştırsın?
6. Dökülüp atılan/spermalı bir sıvıdan yaratıldı;
7. bel kemiği ile kaburga kemikleri arasından çıkan!
Müminun
13. Sonra, onu nutfe halinde sağlam bir karargâha yerleştirdik.
Suat Yıldırım’ın meali
İnsan
2 - Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz; bu sebeple de kendisini işiten ve
gören bir varlık yaptık.
Katışık, yani spermin dişi yumurtayı döllemesiyle erkek ve dişi unsurların katıştığı hücreden. İnsan;
imtihan, yani deneme gayesiyle dünyada bulunmaktadır. Yoksa gayeleri bu dünyada tamamlanan ve
sonunda yok olan hayvanlar ve bitkiler gibi bir varlık değildir. Bazı rahiplerin sandığı gibi, dünya, nefse
işkence yeri de değildir. Tenasühe inananların düşündüğü gibi, yaptıklarının hemen karşılığını göreceği
bir ceza yeri de değildir. Dünya, materyalistlerin zannettikleri gibi eğlence yeri, Marksçı ve
Darvincilerin sandıkları gibi bir savaş yeri de değildir. Âyet idrâk sahibi olan insanın, bilgi edinmesinin
başlıca yollarının, görme ve işitme olduğuna dikkat çekmektedir.
Müminun
14. Sonra o nutfeyi alâkaya/embriyoya/hücrelere çevirdik,
hücreleri/embriyoyu bir çiğnem et yaptık.
Sonra, o et parçasını kemiklere çevirdik,
bu kemiklere de et giydirdik.
Sonra (onun için yarattığımız ruhumuzu/ruhunu üfleyerek),
onu bambaşka (akıllı) bir yaratık olarak inşa ettik!
Yaratıp biçim verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir!
Zümer
6. Sizi, bir tek nefisten/hücreden/döllenmiş yumurtadan yarattı,
sonra da ondan (hücreden) eşini var etti/belirledi.
Ve sizin için hayvanlardan da sekiz çift oluşturdu.
Sizi annelerinizin karınlarında;
bir yaratıştan bir yaratışa geçirerek,
üç katlı karanlık içinde (evreden evreye geçirerek) yaratıyor!
Sizin Rabbiniz Allah işte budur!
Mülk O’nundur. O’ndan başka İlâh yoktur.
Nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?
Secde
9. Sonra onu şekillendirdi
ve (insanlar için yarattığı)
ruhtan üfledi (ruhlarını bedenlerine giydirdi).
Sizin için kulaklar (işitme özelliği), gözler (görme özelliği)
ve
kalpler (duygusal zekalar) var etti. Ne de az şükrediyorsunuz!

Benzer belgeler