İÇİNDEKİLER

Transkript

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
Önsöz
17
MUTLULUK VE ACI
Nasıl yaşıyoruz?
Seyirci Kalma Etkisi
Hiçbir şey duymamak, görmemek ve yapmamak
Peltzman Etkisi
Neden kazaların sonu gelmiyor?
25
28
Evden İşe, İşten Eve Amnezisi
Evden işe, işten eve gitmek insanı neden hasta ediyor?
31
Lastik Bant Etkisi
Nezle bizi neden hep hafta sonlarında bulur?
33
Tatil Etkisi
Uzun molalar insanı neden aptallaştırır?
Kokteyl Parti Etkisi
35
Gürültülü ortamlarda diğer insanları nasıl duyabiliyoruz?
38
Esneme Etkisi
Bu refleks neden bulaşıcıdır?
40
Barnum Etkisi
Yıldız falları ve diğer şarlatanlıklar nasıl işe yarıyor?
Walkman Etkisi
43
Müziği kulaklıkla dinlemeyi neden bu kadar seviyoruz?
46
Dalai Lama Etkisi
Her ziyaretinden sonra ekonomi zarar görüyor!
Gore Etkisi
48
Tatil başlar başlamaz hava bozuyor'.
49
http://d-nb.info/1077828934
Sürpriz Etkisi
îlki farklı olur, ikincisinde ise hiç akla gelmeyen olur
51
Özetle 'İŞTE BU!' Etkileri...
52
HAYATA DAİR
Nasıl hissediyoruz?
Katarsis Etkisi
Neden ağlıyoruz?
!
İyi Hisset - İyi Davran Fenomeni
Keyifli olduğumuzda neden yardıma hazır oluyoruz?
Gülümseme Maskesi Sendromu
57
59
Fazla gülmek neden zararlı?
Macbeth Etkisi
62
El yıkamak neden vicdanı rahatlatır?
65
İmpostor* Sendromu
Bazıları neden başarıyı kabullenemez?
67
Spot Işığı Etkisi
Hata yapmak neden önemsizdir?
Pratfall" Etkisi
Küçük hatalar insanı neden çekici kılar?
70
72
Underdog"* Etkisi
Kalbimiz neden mazlumlar için çarpar?
Lusifer Etkisi
74
Hepimizin içinde kötülük gizlidir
YoYo Etkisi
77
Diyetten sonra neden kilo alınz?
80
(İng.) Hilekâr. (ç.n.)
(Lng.) Kötü sürpriz, (ç.n.)
(İng.) Mazlum, (ç.n.)
Roseto Etkisi
Ömrümüzü nasıl uzatabiliriz?
81
Özetle 'İŞTE BU!' Etkileri
85
İNSAN DOĞASI
Nasıl âşık oluyoruz?
Midıelangelo Etkisi
Partnerler neden birbirlerine iyi etki eder?
91
Westermarck Etkisi
Neden eski dosttan sevgili olmaz?
92
Valins Etkisi
Erkeklerde uyarılma görecelidir!
95
Romeo-Jülyet Etkisi
Komşunun tavuğu neden komşuya kaz görünür?
97
Noel Etkisi
Uzaktan sevmek neden zordur?
99
Coolidge Etkisi
Erkekler neden aldatır?
101
Özetle 'İŞTE BU!' Etkileri
105
EKMEK VE OYUNLAR'
Nasıl tüketiyoruz?
Çapa Etkisi
Satıcılar sizi tezgâha nasıl çeker?
109
Eski Roma'da Augustus döneminde halk gladyatör oyunlarım, yaşamsal öneme
sahip ekmek ihtiyacının yanında en önemli gereksinim olarak görmeye başladı­
ğında "portem et circences" (ekmek ve oyun) ifadesi bu oyunların Roma halkı için
vazgeçilmez olduğunu belirtmek için kullanılmıştır, (ç.n.)
Karşıtlık Prensibi
Kötü haberler nasıl çabucak iyi etki eder?
112
Reaktans' Etkisi
Bir şey ne kadar baştan çıkanaysa o kadar fazla isteriz
115
Framing" Etkisi
Kazanmak ya da kaybetmek neden görecelidir?
118
Sıfır Fiyat*" Etkisi
Tuzak fiyat tekliflerine dikkat!
119
Karşılıklılık Etkisi
Bize bağışta bulunan kişiye karşı neden
kendimizi borçlu hissederiz?
121
Endowment"" Etkisi
Bize ait olan şeyin değerini hemen yükseltiriz
124
Baş Harf Etkisi
Neden adımızın baş harfini içeren şeyleri tercih ederiz?
126
Soru Etkisi
Bu metni okuyacak mısınız?
128
Decoy***" Etkisi
Zor kararlarda neden bir alternatife gerek duyulur?
130
Değer Etkisi
İyi tavsiyeler neden hep pahalıdır?
131
Asimilasyon Etkisi
Markalar neden baştan çıkarıcıdır?
134
Veblen Etkisi
Bir şey ne kadar pahalıysa,
satın almayı o kadar fazla tercih ediyoruz
*
Dirençle ilgili matematiksel bir terim, (ç.n.)
**
(İng.) Çerçeveleme. Burada.vurgulama, ifade etme anlamında, (ç.n.)
***
(İng.) Sıfır fiyat, (ç.n.)
****
(İng.) Sahiplik, (ç.n.)
***** (İng.) Yemleme, tuzak, (ç.n.)
136
Diderot Etkisi
Lüks ürünlere neden bu kadar düşkünüz?
139
Mere-Exposure Etkisi*
Gizli reklam neden bu kadar çok işe yarar?
142
Uyku Etkisi**
Reklamların yalanlarına neden kanarız?
144
Halo " Etkisi
Vardığımız yargının manipüle edilmesi ne kadar kolay?
147
Duvar Rengi Etkisi
San odaları neden daha fazla severiz?
149
Nominal Değer Etkisi
Para neden parmaklarımızın arasında eriyip gider?
153
Özetle 'İŞTE BU!' Etkileri
156
BİÇİM VE TARZ
Nasıl düşünüyoruz?
Flynn Etkisi
İnsan gittikçe daha mı zeki oluyor?
163
Yedi Fenomeni
Neden sekiz şeyi aklımızda tutamayız?
164
Unutma Etkisi
Tam öğrenmişken neden yeniden unutuyoruz?
167
Restorff Etkisi
Dikkat çekici olanı akılda daha iyi tutuyoruz!
*
171
(İng.) Salt maruz kalma etkisi - Belli bir uyarıcıya tekrar tekrar maruz kalmanın,
o uyarıcıya karşı daha olumlu bir tutuma yol açması eğilimi. Reklamcılıkta 'Bir
şeyi (insanı, nesneyi, yeri) ne kadar çok görürsek, o şeyden o kadar çok hoşlanırız'
ilkesiyle açıklanabilen bu eğilimden yararlanılır, (ç.n.)
**
(İng.) Uyuyan, (ç.n.)
***
(İng.) Hale, ışık halkası, (ç.n.)
Yenilik Etkisi
Hafızada kalan şey
172
Stroop Etkisi
Neden anlamadan okuyoruz?
174
Hindsight* Etkisi
Bir şeyleri öngörebilenler hep akıllı olanlar mıdır?
176
Bovvery El" Etkisi
Neden varolmayan şeylerin sesini duyarız?
179
Stroboskop " Etkisi
Araba ileri doğru giderken tekerlekler neden geri geri
dönüyormuş gibi görünür?
182
Plasebo Etkisi
Etkisi olmayan şey nasıl etkili oluyor?
Teksaslı Keskin Nişancı Etkisi
185
Neden olmayan örnekleri tanımaya çalışırız?
187
Dizi Yasası
Tesadüf mü yoksa daha fazlası mı?
190
Warnock Çıkmazı
Yok sayılmak neden kötü değildir?
192
Özede 'İŞTE BU!' Etkileri
195
OLDUBİTTİ
Nasıl karar veriyoruz?
Karar Verme Paralizi
Gerektiği halde neden karar veremiyoruz?
201
*
(İng.) Geri görüş önyargısı, (ç.n.)
"
(İng.) Elevated railroad- Yol üstündeki köprüden geçen demiryolu, (ç.n.)
***
Aşırı hızlı dönen ya da hareket eden cisimlerin hıklarım hesaplamak için kullanılan
elektronik alet. (ç.n.)
Doğrulama Eğilimi
Bir kez yerleşen fikirler neden nadiren değişir?
Semmelvveis Etkisi
İlerlemeleri neden reddederiz?
Kendine Fazla Güvenme Etkisi
Neden kendimizi gözümüzde büyütürüz?
Kuleshov Etkisi
Gözler kararlan nasıl etkiler?
Yoldan Çıkma Etkisi
203
206
210
213
Neden bilinçsizce suç işleriz?
Monty-Hall ikilemi
215
Kararları gözden geçirmek neden yararlıdır?
Azınlık Etkisi
Azınlıklar neden genelde güçlüdür?
Abilene Etkisi
Düşüncelerimizle davranışlarımız arasında
216
neden hep bir uyuşmazlık vardır?
Gerekçe Etkisi
220
"Çünkü" sözcüğü neden bu kadar güçlüdür?
Tekrarlama Etkisi
Bir sözü ne kadar sık duyarsak ona o kadar fazla inanırız!
Mavi-Yedi Fenomeni
Neden herkes aynı sayıyı ve rengi seviyor?
Catdı-22 Fenomeni
224
Bazı problemler neden çözümsüz kalır?
229
Özetle 'İŞTE BU!' Etkileri
232
219
225
227
KAFA PATLATMACA
Nasıl öğreniyoruz?
Efor Etkisi
Övülmek neden bazen zarar verebiliyor?
237
Balık Havuzu Etkisi
Yetenekli çocukların neden yarışmaya ihtiyacı yoktur?
239
Öğrenme Etkisi
Sınava az bir zaman kala ders çalışmak neden daha verimlidir? ...242
Mozart Etkisi
Klasik müzik neden zekâ geliştirmiyor?
243
Özcttüa 'İŞTE BU!' EttUdleri
246
YER VE MEKÂN
Nasıl çalışıyoruz?
Su Sebili Etkisi
Dedikodu üretkenliği neden artırıyor?
Bozulma Etkisi
Ödüller motivasyonu neden yok ediyor?
251
253
Yardım Etme Sendromu
Hayır demek neden bu kadar zor?
Mona Lisa Sendromu
255
Nazik iş kadım neden sömürülür?
Grup Etkisi
Gruplar neden çok az bilgi paylaşır?
260
Ringelmann Etkisi
Takım oyunlarında neden kaytarılır?
263
266
Üstün Nitelik Etkisi
ikinci sımf yöneticilerin çalışanları
neden üçüncü smıf olur?
Tina Prensibi
Neden vurucu cümlelerin tuzağına düşeriz?
268
270
Matilda Etkisi
Bilim kadınlarının işi neden zordur?
273
Süperstar Etkisi
Neden kendi gözümüzü korkuturuz?
275
N Etkisi
Fazla rekabet motivasyonu neden azaltıyor?
Zeigarnik Etkisi
Tamamlanmamış işler neden hafızada kalır?
72 Saat Kuralı
Neden hemen işe koyulmalıyız?
Erteleme Etkisi
Neden çok az şeyi kuralına uygun yaparız?
Kırık Pencere Etkisi
Kaos neden artar?
Parkinsoncu Yasa
Neden hep son saniyeye dek bekleriz?
Artık Hiç Fark Etmez Etkisi
Zaman sının neden bazen önemsizdir?
Ösettl® 'İŞTE BUJ!' EftMleırî
281
282
284
286
289
292
294
295
EŞİ BENZERİ YOK
Nasıl işbirliği yapıyoruz?
Yakınlık Etkisi
Dostluklar nasıl oluşuyor?
Ben Franklin Etkisi
Yapılan iyilikler neden hoşumuza gider?
Bukalemun Etkisi
Bizi taklit eden insanları neden severiz?
Takipçi Etkisi
Neden manipüle ediliriz?
Hatalı Uzlaşma Etkisi
Başkalarıyla ilgili neden hep aldanırız?
Domino Etkisi
Davranışlarımız neden bulaşıcıdır?
Özetil® 'İŞTE BU!' EftHlcırii
301
302
304
308
311
313
315
SINIFLAR VE İSİMLER
Nasıl kazanıyoruz?
Marshmalloıv Etkisi
Pes etmek ve başarmak neden iç içedir?
Hawthome Etkisi
319
Neden düşündüğümüzden fazlasını yapabiliriz?
10.000 Saat Kuralı
321
Egzersiz yapmak inşam nasıl ustalaştırır?
İşte Bu! Etkisi
324
Neden bazen her şey birbiriyle uyuşur?
Raikov Etkisi
327
Biraz taklit nasıl başarı sağlar?
Andorra Etkisi
Kadınlar neden inadına park edebilir
ve erkekler de dinleyebilir?
332
334
Pygmalion Etkisi
Neden düşündüğün kişiye dönüşürsün?
338
Süperstar Teorisi
Zenginler neden hep daha da zengin olur?
Matta Etkisi
340
Başarı ve başarı şansı neden el eledir?
Alışkanlık Etkisi
343
Tolerans neden kariyer düşmanıdır?
Doğum Sırası Etkisi
346
Kardeşler karakteri nasıl etkileyebilir?
348
Dunning-Kruger Etkisi
Neden başarısız oluyoruz?
Kobra Etkisi
349
İyi niyetle düşünülen şeyin sonu
neden sıklıkla daha kötü biter?
Yumuşak şekerleme, (ç.n.)
351
Murphy Yasası
Neden kötü gidebilecek her şey kötü gider?
353
Sunum Etkisi
En önemli anda neden çuvallarız?
355
Özetle 'İŞTE BU!' Etkileri
357
KİLİT VE KAFES
Medya bizi nasıl etkiliyor?
Medya Düşmanlığı Etkisi
Medyayı neden yargılıyoruz?
363
CSI Etkisi
Polisiye diziler mahkeme kararlarını nasıl etkiliyor?
365
Werther Etkisi
İntihardan söz etmek neden sakıncalı?
367
Streisand Etkisi
Karşı koymak neden boşadır?
370
Clooney Etkisi
Seçkinleri neden çekici buluruz?
372
Dünya Küçük Fenomeni 2.0
Neden herkese en fazla altı bağlantı üzerinden ulaşılabilir?
373
Proteus Etkisi
Sanal avatarlar davranışlarımızı nasıl değiştirir?
376
Özetle 'İŞTE BU!' Etkileri
380
Teşekkür
381
Kaynakça
382
Elektronik Kaynakça
383

Benzer belgeler