DVB-Shop TT Premium S2300 (Rev 2.3) - TELE

Transkript

DVB-Shop TT Premium S2300 (Rev 2.3) - TELE
DVB-S PCI Satellite Card
DVB-Shop TT Premium
S2300 (Rev 2.3)“modified”
Bilgisayar için Uydu
hızlandırıcı
Media PC’ler uzun süredir oturma odalarımızın bir parçası haline
geldi ve doğal olarak, bu gelişme bilgisayarların uydu yayınlarını
almak için daha da geliştirilmesini gerekli kılıyor. Bilgisayarlara takılan uydu kartlarından beklenen en önemli şey, oturma odasını fan
sesiyle gürültüye boğmamaları.
Bizim laboratuarlarda kullandığımız
bilgisayar genelde sessiz olmasına karşın içinde pek çok gereksiz parça
yüklüydü. Üzerinde işlemci olan, hardware MPEG-DVB-S kartları bu
sorunla hep karşılaşmak zorundu.
Technotrend kartları genellikle ilk tercih
edilen kartlardır. Firmanın NEXUS-S kartla-
Kart
Technotrend Premium S2300 (Rev
2.3) “modified” bir Crystal Audio
rını artık üretmemesi sebepsiz değil. Geçti-
PC kartı, bir dizi kabloyla birlikte
DAC ve scart bağlantısı üzüerinden RGB/
ğimiz yıllar boyunca FBAS çıkışı denemesine
geliyor. Bunların içindeki ses çıkış
ve yüksek kaliteli projeksiyon sistemlerinde
S-Video çıkışlarına sahip. Bu çıkışlar modife
bağlantısı, ses kartının ses girişine bağ-
ya da büyük ekranlarda kullanıldığında pek
edilmiş bir J2 jumber bloğu üzerinden alın-
lanıyor. Eğer dahili ses bağlantısı yapıldıysa
işe yaramayan diğer çözüm girişimlerine de
mış; ürünün adındaki “modified” işte bu
bu işlemi yapmaya gerek yok. Ayrıca J2 bağ-
şahit olduk. Birinin çıkıp da PC uydu kartları
özelliğe işaret ediyor. LNB güç kaynağı da
lantısının uzatmaları da mevcut. Windows
üzerinde bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak
yeniden yapılan bir LNBP20 ile geliştirilmiş.
sürücüleri ve kullanıcı kitapçığı CD üzerinde
düzenlemelere girişmesinin sadece an mese-
Bir bilgisayar uydu kartının normal uydu
geliyor. Kartın kurulumu son derece kolaydı
lesi olduğunu hep düşünmüştük.
alıcısına göre hangi avantajlara sahip oldu-
ve kartı bilgisayara takarken de herhangi bir
ğundan önceki sayıda bahsetmiştik. Eğer bir
sorunla karşılaşmadık. Tek sorun, yuvaya
Technotrend Premium S2300 (Rev 2.3)“-
bilgisayarı yerel bir ağ üzerinde (UPnp ve
takılan kartın yüksekliğiymiş gibi görünü-
modified” DVBshop tarafından pazarlanıyor.
kablosuz LAN gibi örneğin) medya sunucusu
yor; çünkü oturma odasına yerleştirilen bil-
Hauppauge tarafından üretilen NEXUS-S ile
olarak kullanmayı düşünüyorsanız Technot-
gisayarların boyutları diğerlerine göre daha
bu “modified” ürün arasındaki önemli farklı-
rend Premium S2300 gibi güçlü bir kart seç-
küçük ve PCI yuvaları diğerlerinin yarısı
lıklar ise şunlar: DVBShop’un pazarladığı the
melisiniz.
yüksekliğinde. Bu mekanik sorunla ofis ve
iş bilgisayarlarında karşılaşmanız ise söz
konusu değil.
Kurulum
Kartın sürücülerini hiçbir problemle karşılaşmadan yükledik. Kullandığımız bilgisayar
HP Pavillion 3 GHz işlemci, 512 MB RAM ve
Windows XP Profesyonel SP idi. DVBShop
tarafından bildirildiğine göre bu kartların
% 80’i
PC’lere kurulmuş; Linux işletim
sistemini kullanan bilgisayarlar
LinVDR
(bkz. www. vdr-portal.de) üzerine kurulu.
DVBshop bu kartları uydu alıcısı üreticilerine
de gönderiyor; çünkü Linux altında çalışan
video çıkışlı bir MPEG-2 kartının da olması
gerekiyor.
Test bilgisayarımıza geri dönecek olursak: sürücüleri başarılı bir şekilde yükledikten sonra, kartla birlikte gelen DVD içindeki
TELE-satellite International — www.TELE-satellite.com
DVB-S PCI Satellite Card
yazılımları da yükledik. Bu yazılımların biri
programının bilgisayarınıza yüklü olması
-IP çoklu yayın hizmetleri SES Astra “multi-
“Digital TV” diğeri ise “DVB data” program-
gerekli. Zaman kaydırmalı videolar için yazı-
transpondör” yönetmeliği-göre oluşturulmuş
larıydı. Elimizdeki “Digital TV” 2.19 sürü-
lım dekoderi kullanılıyor. Bu nedenle zaman
otomatik bir konfigürasyon mekanizması ile
müydü ve “Direct Show Filter” içeriyordu.
kaydırmalı kayıt için Pentium III 500 MHz,
program otomatik olarak bir veya daha fazla
Bu işlemlerin çok da kolay olduğunu söyle-
128 MB RAM veya daha yukarı sistemler
transpondör üzerinde bulunabilen IP/MAC
yemeyiz ama, Hauppaguge Nexus-S yazılı-
gerekli.
multiyayın akımlarına ulaşabiliyor. Doğal
mına çok benzediğini de belirtelim.
TV İzlemek
Kart çalışırken sistem kaynaklarının yal-
olarak bu işlem bir IP/MAC Belirtme Tablosu
DVB-S
PCI Sat Kart
(INT) mevcut olduğunda diğer ağ şebekeleri
üzerinden de yapılabiliyor. Resmi Yazılım ve
sürücüler ile üçüncü kişilere ait program ve
nızca %3’ü kullanımda. Eurobird 1 ve 28.2°
Yukarıda bahsettiğimiz sistem gereksi-
ve 28.5° doğu konumlarındaki Astra 2 uydu-
nimleri kulağa çok fazlaymış gibi gelmiyor.
larının taranması yalnızca 15 dakika sürdü.
Pentium III 500 MHz bir makinenin mağa-
Rekor sayılacak bu hızın sorun oluşturması
zalarda bulunması artık 2005 yılı itibariyle
ve bazı kanalları görmemesi gibi bir prob-
pek kolay değil; çünkü teknoloji sürekli geli-
lem de oluşabilirdi. Fakat mevcut kanal
şiyor. Bu nedenle minimum sistem gereksi-
listesiyle kartın bulduğu kanalların listesi
nimlerinin sorun yaratacağını sanmıyoruz.
karşılaştırıldığında hiç böyle bir sorun olma-
Technotrend
dığını gördük. Listeleri
kendiniz karşılaş-
“modified” kartının görüntü kalitesi 42 inç
tırmaya kalktığınızda 45 dakika sürmesi de
bir plazma televizyon üzerinde test edildi.
ilginçti. Maalesef, “Digital TV” yalnızca basit
Sonuçlar beklediğimiz gibiydi. Bir Hauppa-
DiSEqC ve DiSEqC 1.0 protokollerini des-
uge
tekliyor ve böylece izlenebilecek uydu sayısı
kompozit sinyal kalitesi sadece ölçümle
dörtle sınırlı kalıyor. DiSEqC 1.2 protokolü
anlaşılmanın ötesinde gözle de hemen fark
için kullanılabilecek bir alternatif de ücret-
ediliyordu. DVBShop’a göre komponent çıkı-
Premium
Nexus-S
kartıyla
S2300
(Rev
2.3)
karşılaştırıldığında
siz ProgDVB programı (www.progdvb.com).
şın geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor ve bu
Kart, bu program yardımıyla DiSEqC 1.2
sayede yüksek kaliteli projeksiyon sistem-
sinyallerini de işleyebiliyor. Bu kartın kayıt
lerine bağlantı da yapılabilecek.
modunda desteklediği özellikle dikkat çeken
veri formatları:
PVA: verilerin PES ses/görüntü
formatında kaydı
MPG / MPEG-2
PSV: PES görüntü formatı
(sadece görüntü)
MP2 ses formatı (sadece ses)
TV modunun en iyi yanı hiç şüphesiz
ekrana
getiriliyor.
liği aktif edilmiş olarak gerekli. Bu artık çok
modern sayılamayacak bir yöntem ve bizde
bıraktığı iyi izlenimi biraz siliyor.
Alterna-
tif yazılımlar da www.dvbsoft.net/content.
php?article.11 adresinde mevcut. EPG üzerinde seçilen kayıtlar da doğru bir şekilde
çalıştırılıyor. Tabii ki, “Digital TV” Zaman
kaydırmalı kayıt özelliğine de sahip; ancak
buna alışmak biraz zaman alabiliyor. Bu
özelliğin çalışması için Intervideo WinDVD
forumda Nexus-benzeri kartlar için sayısız destekçi ve ilginç konfigürasyonlar söz
konusu olduğunda oldukça fazla bilgiye ulaşılabiliyor. DVBShop Sık sorulan soruları
sürekli güncelliyor. Bunu diğer üreticiler de
istisna olarak değil de düzenli olarak yapsalardı ne kadar iyi olurdu.
Sonuç
Eğer bilgisayarınızın işlemcisi 1.2 GHz’den
daha yavaşsa, Linux işletim sistemi (VDR)
kullanıyorsanız;
bir
projeksiyon
sistemi,
plazma ekran veya AC3 alıcısı kullanılacaksa
bu kart sizin için biçilmiş kaftan. Ve tabii ki
dijital sinyalin kalitesinin tunere değil; çeşitli
olduğunu da belirtmek gerek. Technotrend
Premium S2300 (Rev2.3) “modified” MPEG-
“DVB Data” programı da Premium S2300
2 hadrware dekoderine sahip olduğu için
ile birlikte geliyor ve doğal olarak Uydu
çoğu ufak TV istasyonunun alçak gönüllü
İnternet özelliği var. Program üzerinde Astra
kodlanmış yayınlarını nispeten rahat çözü-
ve Hotbird üzerinden hizmet veren servisle-
yor. Eğer bilgisayarınızda kaliteli, sorunsuz
rin ayarları da yüklü. IP radyo, IPTV ve tek
uydu yayını izlemek istiyorsanız, Technot-
yönlü İnternet servisleri bu yazılımla izlene-
rend Premium S2300 kartının modife edil-
biliyor. Uydu üzerinden veri yayımı yapılma-
miş versiyonuna mutlaka daha yakından bir
sını belirleyen EN301,192 DVB şartnamesine
göz atmalısınız.
Maalesef,
Internet Explorer tarayıcısı javascript özel-
(www.dvb-shop.net/forum) adresinde. Bu
filtrelere ve MPEG-2 dekoderlerine bağlı
Data Software
“Program Guide”. Burada EPG verileri HTML
formatında
ilgili bağlantılar DVBShop’un destek forumu
+
Uzman görüşü
Bir hardware MPEG-2 DVB-S kartı olarak, medya sunucularında
veya eski bilgisayarların yükseltilmelerinde kullanılabilir. Plazma TV
ve projeksiyon sistemlerinde olağanüstü kalitede RGB görüntüsü
veriyor.
-
Reto Jeger
TELE-satellite
Test Center
Switzerland
Oturma odalarına yönelik çoğu bilgisayarda “Full Profile” kartı
takmak sorun olabilir. TV programı yalnızca DiSEqC 1.0 ve DiSEpC protokolünü destekliyor.
www.TELE-satellite.com — TELE-satellite International
DVB-S PCI Satellite Card
Info-Box
DVB-Shop TT Premium
S2300 v2.3 „modded“
DVB-S PCI-card
TECHNICAL
DATA
Distributor
DVB Shop
Website
www.dvbshop.net
Model
TT Premium S2300 v2.3 “modded”
Function
Digital satellite tuner PCI card
System
Requirements
Windows 98SE/ME/2000/XP,
500MHz PIII or above,
128MB RAM or above, VGA Card
with at least 16MB Memory
Input
frequency range
950~2150 MHz
Symbol rate
2~45Msps
SCPC compatible
yes
C-band compatible yes
DiSEqC
1.0
IP multicast
yes, EN 301 192
Teletext
yes
EPG
yes
Channel memory
unlimited
TELE-satellite International — www.TELE-satellite.com

Benzer belgeler

DVB-Shop Technotrend S1500 Budget, artı CI - TELE

DVB-Shop Technotrend S1500 Budget, artı CI - TELE Oturma odalarına yönelik çoğu bilgisayarda “Full Profile” kartı takmak sorun olabilir. TV programı yalnızca DiSEqC 1.0 ve DiSEpC protokolünü destekliyor. www.TELE-satellite.com — TELE-satellite Int...

Detaylı