Golden Interstar 9000CI PVR Premium Birinci Sınıf PVR?

Transkript

Golden Interstar 9000CI PVR Premium Birinci Sınıf PVR?
TEST REPORT
Satellite Receiver
Golden Interstar 9000CI
PVR Premium
Birinci Sınıf PVR?
TELE-satellite’in geçen sayısında tanıttığımız Golden Interstar’ın DVB-T/DVB-S alıcısı
kullanacağınızı soran bir açılış ekranıyla
test ekibimizi oldukça etkilemişti. Bu defa aynı şirketin bir dijital video kaydedicisini labora-
başlamıyor, doğrudan ana menüye geçi-
tuarlarımızda inceledik. Bakalım bu cihaz da diğeri kadar göz doldurabilecek mi?
yor. Ama başlangıçtaki bu küçük sorunun
dışında, önünüze bütün bir ayar ve konfigürasyon seçenekleri dünyası açılıyor ve
Golden Interstar DSR 9000CI PVR Pre-
ele iyi oturuyor. Düğmelerin dizilişi kuman-
mium, PVR özelliği olan modül yuvalı ve Pre-
danın rahatça kullanılmasını sağlıyor. PVR
mium olma iddiasında bir uydu alıcısı. 900CI
özelliğinden
dış görünüşü itibariyle Golden Interstar tar-
tuş sayısı normal bir kumanda da olduğun-
zını yansıtıyor: gümüş renkli bir kabin, ön
dan daha fazla ve bu nedenle çoğu düğme
panelin yarısından çoğunu kaplayan siyah
parmaklarınızı tam iyi bir şekilde hareket
bir uyduyu sadece iki tuşa basarak tara-
cam pencerenin arkasında dört rakamlı gös-
ettirmenizi ve dikkatli olmanızı gerektiriyor.
yabiliyorsunuz.
terge, ortada hilal biçiminde dizilmiş düğ-
Biz birkaç defa “play” düğmesine basmak
deneyimli olmayan kullanıcıların da kolayca
meler, sağ tarafta arkasında iki smart kart
isterken yanlışlıkla “stop” düğmesine bastık
kullanacakları mükemmel bir alıcı.
girişi ve iki modül yuvası bulunan itmeli bir
ve baştan başlamak zorunda kaldık. Küçük
dolayı,
kumanda
üzerindeki
kapak. Doğrusu cihazın görüntüsünde eleş-
kadın eli ve zarif parmaklar burada bir avan-
tirecek bir yan bulmak güç. Güzellik yarış-
taj.
180
derece
döndürdüğünüzde
Bu açıdan da 9000CI pek
Okurlarımızın çoğunluğu hiç kuşkusuz
lığına uğratmayacaktır. Önceden yüklenmiş
kumanda üzerinde ses ayarı için özel bir çift
konfigürasyonlar pek çok şey için fazlasıyla
düğme olmasını ve yön tuşlarının sadece
yeterli olsa da, cihaz ayrıca kendi isteğinize
düzgün ve ful donanımlı bir arka panel görü-
menüler
içinde
dolaşırken
kullanılmasını
stereo ses ve görüntü için RCA çıkışları, bir
Ancak
küçük
S-VHS çıkışı, RS-232 arabirimi, bir USB bağ-
biçimde bu uydu alıcının kullanırlığını
lantısı, optik dijital ses çıkışı, bir anten girişi
gözden düşürecek kadar ciddi değil.
bu
isterdik.
problem,
hiçbir
artı modülatör çıkışı ve iki TV ve VCR için
göre programlar yapabilmenizi de sağlıyor.
eurokonektör. Yani arayacağınız tüm bağUzaktan kumanda güzel tasarlanmış ve
birbirine girmiş” gibi görünebilir; ama kullanıcı dostu arabirim sayesinde istediğiniz
DSR 9000CI bu konuda kimseyi hayal kırık-
yorsunuz. İki LNB girişi ve aktarmaları,
lantı çeşitlerini burada bulabilirsiniz.
lum menüsü kafa karıştırıcı “ya da her şey
Daha önce test ettiğimiz 8300CI gibi
sonra bile gözünüze şirin görüneceğinden
Kutuyu
kaptırmamış. Acemi bir kullanıcı için kuru-
bundan fazlasını ister. Golden Interstar
masını birincilikle bitirmez ama, birkaç yıl
kuşku yok.
bu açıdan Golden Interstar prestiji kimseye
İlk kurulum, eğer yazılımın dilini anlıyor-
Seçenekler
gerektiğinde
azaltılabilecek
sanız sorunsuzca yapılıyor Rakip çoğu uydu
veya silinebilecek hafızaya yüklü uydular-
alıcısının aksine, Golden Interstar hangi dili
dan, üzerinden oynama yapılabilen trans-
TELE-satellite International — www.TELE-satellite.com
Satellite Receiver TEST REPORT
pondör listelerine kadar uzanıyor. Ayrıca
PID değerlerini de değiştirmek ya da yenilerini eklemek mümkün.
Antenin ayarlanması uydu alıcının sinyal
gücü ve kalitesini gösteren grafik çubukları
göstergesiyle son derece kolaylaştırılmış.
USALS ve DiSEqC 1.3 protokolleri sayesinde
motorlu sistemler bile bir anda kurulabiliyor.
Diğer Golden Interstar alıcısını test ettiğimizde belirli bir zaman aralığında sinyal
gücü ve kalitesini osiloskop biçiminde grafik
tablosu
şeklinde
övmüştük.
Bu
göstermesini
özellik
özellikle
etkinleştirildiğinde
tüm sinyal değişiklikleri kolayca izlenebiliyordu. Aynı şey bu model için de geçerli.
Bu arada, uzaktan kumanda üzerinde sıfıra
bastığınızda osilaskop ekranın yarısını kaplayacak şekilde ortaya çıkıyor ve antenin
hassas ayarını gerektiği anda yapmanızı
sağlıyor.
Golden Interstar uydu alıcılarında kanal
taraması her zaman hızlı bir şekilde yapılır
ve DSR 9000CI PVR Premium da bu konuda
bir istisna değil. Ekranın sağ alt köşesindeki saat, sanki cihaz olimpik bir yarıştaymış hissini uyandırıyor. Gerçekten de cihaz
19.2° Astra uydusunu şebeke araması aktif
olduğu halde üç dakikada bitirdi.
Maalesef, kanal taramadaki atletik dayanıklılık kanal geçişleri söz konusu olduğunda
gevşiyor:
seçtiğiniz
bir
kanalı
ekranda
görebilmek için bir saniyeden daha fazla
beklemeniz gerekiyor. Şifreli bir kanala
geçtiğinizde ve kanalın modül üzerinden ya
da smart kartla çözülmesi için gereken süre
de düşünüldüğünde bu geçiş iyice uzuyor.
Daha yavaş modeller olduğu bir gerçek olsa
da, kanal geçiş süresi bir uydu alıcısının
satışında etkili olan ana faktörlerden ve şık
tasarlanmış kanal geçişleri de bunun üstünü
tümüyle örtemiyor.
Kanal listesi DSR 9000CI PVR Premium
uydu
alıcısının
en
ilginç
özelliklerinden
biri: onlarca, hatta yüzlerce kanalı tek bir
sütunluk bir listede değil, ya küçük resimcikler halinde (web sitelerinde olduğu gibi)
veya bütün ekranı dolduran üç sütunluk bir
liste halinde izleyebiliyorsunuz. Özellikle üç
sütunlu listeyi beğendik; çünkü yüzlerce
kanal arasında bile hem yatay hem de dikey
olarak hareket ederek istediğiniz kanala
Özellikle EPG kullanılarak kayıt yapmaya
siyle, bu sorun bütünüyle ortadan kaldırı-
çalışmak üzüntüye hatta kırgınlığa yol aça-
labilir de.
bilir. Ancak, üretici bu sorunu giderecek bir
yazılım güncellemesi yapacağını ilan etmiş
durumda.
Artık PVR hakkında konuşmaya geçebili-
çocuk oyuncağı ve bu menüde kayıtların
riz, zaten çoğu kullanıcının Golden Inters-
isimlerini değiştirmek veya silmek mümkün.
tar DSR 9000CI PVR Premium’u seçmesinin
Reklamları kesip çıkarmak veya çok uzun
asıl nedeni bu olacaktır.
80GB büyüklü-
kayıtlar üzerinde oynama yapmak mümkün
ğünde bir sabit disk kabin içine yerleştiril-
değil. Aynı menüde radyo kayıtları ve bil-
miş ve daha büyük bir diskle değiştirmek
gisayardan aktarılan MP3 dosyaları da lis-
biraz sorunlu olabilir; çünkü arka paneldeki
teleniyor.
mührün bozulması halinde ürünün garantisi
de bozulmuş oluyor.
EPG akıllı bir tasarıma sahip ve gerekli
bilgiyi oldukça çabuk yüklüyor. Özellikle
bazı programları kayıt için EPG üzerinden
işaretlemek çok faydalı bir özellik.
Maalesef saat ekranı, EPG üzerindeki
başlangıç saatleri ve Now/Next saatleri
hep doğru zamanı gösterecek şekilde bir
ayarlama yapmayı başaramadık. Ne uydu
alıcısının veri yayını içinden aldığı bilgiyle
otomatik olarak ne de kendi yaptığımız
ayarlamalarda bunu bir türlü başaramadık.
Tüm bunlar 9000CI alıcısının PVR özelliğini bir an için bile gözden yitirmek iste-
Kayıt bit hızı ne ekran üstü menüde ne
meyeceğiniz bir şeye dönüştürüyor. Eğer
de kullanıcı kitapçığında gösterilmiyor; ama
PVR özellikleri konusunda dilek hakkımız
kaydın kalitesi gerçekten çok iyi ve yakın-
olsaydı, kayıtların kalitesine karar vere-
dan bakıldığında bile canlı yayınla kayıt ara-
bilmeyi, tüm ses yayınlarını (birden fazla
sında bir fark neredeyse yok gibi. Diğer çoğu
dilde yapılan yayınlar, Dolby Dijital ses...)
PVR’nin aksine, 9000CI aynı anda “yalnızca”
kaydetme seçeneği ve daha
iki eş zamanlı kayıt yapabiliyor. Bu kayıt-
sarma isterdik. Ama bu özellikler olmadan
ların iki farklı transpondörden yapılması da
da Golden Interstar uydu alıcısı teknolojik
mümkün. Tabi bunun için anten ayarlarının
olarak sağlam ve güvenilir bir PVR ve kali-
ve kablolamanın da uygun şekilde yapılmış
tesi sayesinde tüm eleştirileri kolaylıkla
olması lazım. Günlük kullanımda aynı anda
savuşturabilir.
hızlı bir ileri
ikiden fazla kayıt yapmanız imkansız gibi ve
Golden Interstar bu iki kaydı çok iyi yapa-
Hiç şüphesiz artık kullanıcıların oyun
rak aynı anda 4 veya 8 kayıt yapabilen çoğu
oynama isteğini dikkate almak bu sektörün
PVR’den çok daha iyi sonuçlar elde etmenizi
bir
sağlıyor. Bilindiği gibi bazı alıcılarda kayıtla-
Interstar DSR 9000CI PVR Premium rek-
rın kalitesi oldukça düşük.
lamlar sırasında zaman öldürmenizi sağla-
olmazsa olmazı haline geldi: Golden
yacak çeşitli oyunlar ve maalesef kayıtlarda
Testlerimiz sırasında kayıtla ilgili bir prob-
çalışmayan bir zoom özelliği de sunuyor.
lem yaşamadık ve kaydın kalitesi ortalamanın üzerindeki ses ve görüntü netliğiyle bizi
Aslında bu uydu alıcısını daha çekici
şaşırttı. Çok nadir de olsa –özellikle hızlı
kılmak için tüm bu şeylere gerek yok. Kul-
ileri ve geri düğmelerini aşırı kullandığı-
lanım kolaylığı ve pek çok elle ayar seçe-
mızda- görüntü bir iki saniyede bir dondu
neğiyle çocuklu ailelere de motorlu anteni
ve görüntü/ses senkronizasyonu bozuldu.
olan uydu tutkunlarına da aynı derecede
Bununla birlikte, bir saniyelik dondurma ve
tavsiye edilebilir. Her şey bir yana cihazın
tekrar kayda dönme ile her şey yeniden eski
9000 kanallık hafızası çok LNB’li sistemlere
haline dönüyordu. Bir yazılım güncelleme-
bir davetiye gibi.
diğer yöntemlerde olduğundan çok daha
çabuk ulaşabiliyorsunuz.
Yaptığınız kayıtları organize etmek, basit
ve açık bir şekilde düzenlenmiş menüde
+
Uzman görüşü
Ebedi bir tasarım, sağlam yazılım ve geniş fonksiyonlarla birleşmiş. Ayar konfigürasyonu bir çok elle ayar seçeneğiyle zenginleştirilmiş, sinyal kalitesi ve gücünü gösteren çeşitli ekran modları antenin
ayarlanmasını oldukça kolaylaştırıyor. PVR özelliği kolay kullanılabilir ve sorunsuz çalışıyor.
-
Armin Gottwald
TELE-satellite
Test Center
Austria
OSD’nin renkli tasarımı nedeniyle bazı metinlerin okunması zor olabiliyor. Kanalın
adı standart bilgi çubuğu üzerinde gösterilmiyor. PVR’nin kayıt kalitesi ayarlanamıyor.
www.TELE-satellite.com — TELE-satellite International
TEST REPORT Satellite Receiver Info-Box
Golden Interstar 9000CI
PVR Premium
Main Menu
Digital FTA+CI
satellite receiver and PVR
TECHNICAL
Hersteller
Golden Interstar GmbH
Stuttgarter Str. 36
73635 Rudersberg, Germany
Fax
+49 7183 30594 20
Email
[email protected]
Internet
www.golden-interstar.com
Model
DSR 9000CI PVR Premium
Function
Digital FTA + CI satellite
receiver and PVR
Channel memory
9000
Satellites
83 pre-programmed,
total memory for 120 satellites
Symbol rate
1 ~ 45 Ms/sec
DiSEqC
1.0 / 1.1 / 1.2
USALS
Yes
Programmable
0/12 V No
Digital Audio Output
S/PDIF (optical)
Scart connectors
2
Video/Stereo Audio Output
3 x RCA
Colour system
PAL, NTSC
S-VHS Output
No
Modulator
Yes
SCPC compatible
Yes
EPG
Yes
Teletext
Yes (OSD und VBI)
Power Supply
100 –250 VAC
Power Consumption
50 W max.
SATELLITE
INTERNATIONAL
RESULT
TEST
DATA
Info
Channel list
Multi pictures
Features
Channel Memory
Signal
Channel
Scan Speed
Channel
Switching Speed
Video Quality
Audio Quality
Tuner Sensitivity
TELE
TELE-satellite International — www.TELE-satellite.com
TP setup

Benzer belgeler

Opentel ODC7200CPVR Üst Sınıf Dijital Kablo TV için Hazır mısınız?

Opentel ODC7200CPVR Üst Sınıf Dijital Kablo TV için Hazır mısınız? PVR Premium Birinci Sınıf PVR? TELE-satellite’in geçen sayısında tanıttığımız Golden Interstar’ın DVB-T/DVB-S alıcısı

Detaylı