Sömürge sonrası Edebiyatı (ELIT 412) Ders Detayları

Transkript

Sömürge sonrası Edebiyatı (ELIT 412) Ders Detayları
Sömürge sonrası Edebiyatı (ELIT 412) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Sömürge
sonrası
Edebiyatı
ELIT
412
Güz
3
0
Ön Koşul Ders(ler)i yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
0
3
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri 20. sömürge sonrası
dönemde İngilizce yazılan eserler ve bunların
yansıttığı kültürler konusunda bilgilendirmektir
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Sömürge dönemi ve sonrasında gelen bağımsızlık
dönemi ile ilgili konuları içeren örnek edebi metin
incelemeleri
• sömürgecilik ve emperyal yayılım konularını
öğrenirler
• sömürgeciliğin sonuçlarını öğrenirler
• sömürge sonrası dönemi incelerler
• farklı kültürlerin temsilcileri olan yazarları tanırlar
• Farklı kültürler arasında bağlantı kurarak edebi
eserleri karşılaştırabilirler
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Giriş: Sömürgecilik ve
sömürgecilik sonrası bağımsızlık
dönemleri ve kavramları
Empire, The National and the
Postcolonial 1890-1920, Sömürge
dönemi- Temel kavramlar ve
terimler, Bağımsızlık dönemiTerimler ve tanımları
2
Salman Rushdie: The Prophet's
Hair
East West, s.33-60
3
Salman Rushdie: The Courter
East West, s.173-212
4
V.S. Naipaul: One out of Many
In a Free State, s. 21-58
5
V.S. Naipaul: One out of Many
In a Free State, s. 21-58
6
Kazuo Ishiguro: A Family Supper
The Art of the Story s.338-346
7
Doris Lessing: The Old Chief
Mshlanga
World Masterpieces, s. 2004-2012
8
Ara sınav
Tekrar
9
Naguib Mahfouz: Zaabalawi
World Masterpieces, s. 1963-1969
10
Gabriel Garcia Marquez: Death
Constant Beyond Love
World Masterpieces, s. 2051-2059
11
V.S. Naipaul: In a Free State
In a Free State, s. 103-238
12
V.S. Naipaul: In a Free State
In a Free State, s. 103-238
13
Kazuo Ishiguro: An Artist of the
Floating World
An Artist of the Floating World
14
Kazuo Ishiguro: An Artist of the
Floating World
An Artist of the Floating World
15
Genel tekrar
Tekrar
16
Genel sınav
Tekrar
Kaynaklar
Diğer
Kaynaklar:
1. Lawall, Sarah. (Gen. Ed.) The Norton Anthology of World
Masterpieces. Seventh Edition, Volume II. New York: W.W.
Norton & Company,1999
2. Rushdie, Salman. East, West. London: Vintage, 1995.
3. Ishiguro, Kazuo. An Artist of the Floating World. London:
Faber & Faber, 1986.
4. Naipaul, V. S. In a Free State. New York: Harmondsworth,
1984.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
1
30
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve
yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye
sahip olmak
X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu
kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek
X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak
X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli
eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ
kurabilmek
X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ
kurabilmek
X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve
yönetmek
X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini
edinmek
X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek
ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı
doğrultusunda kullanmak
X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri
araştırma ve üretim sürecinde kullanmak
X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den
Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek
X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla
sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına
hazırlanmak
X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel,
eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek
ve çözümleyebilmek
X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
14
3
42
Sunum/Seminer Hazırlama
1
15
15
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
24
24
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
30
30
Toplam İş Yükü
159

Benzer belgeler