PDF version. - Ireland Literature Exchange

Transkript

PDF version. - Ireland Literature Exchange
Residential Bursary Opportunity in Ireland for Turkish Literary Translators, 2015
Ireland Literature Exchange in co-operation with The Centre for Literary Translation, Trinity College Dublin, wishes to invite
applications from literary translators for a residential bursary in Dublin in the period January to May 2015.
The bursary will be awarded to a practicing literary translator of established track record who is working on a translation into
Turkish of a work of contemporary Irish literature.
Travel and living expenses will be covered by Ireland Literature Exchange, while accommodation and work space will be
provided by The Centre for Literary Translation, Trinity College Dublin. The successful applicant will be asked to work closely
with students on the M. Phil in Literary Translation (1–2 contact hours a week) and to organize three public workshops/talks
on contemporary Turkish literature.
The bursary will be of four months’ duration. All applicants for this bursary must provide proof that they hold a publishing
contract for the work in question. Applications should include an outline project proposal, current curriculum vitae, and two
references (including one from a publishing house). Where possible, a sample of the translation-in-progress (approximately
1,000 words of the original) should also be submitted in support of the application.
Completed applications should be submitted by email in English to [email protected] no later than Wednesday,
17 December 2014. The successful candidate will be notified by Monday, 22 December 2014. For further information contact
Sinéad Mac Aodha, [email protected] or Dr. Sarah Smyth, [email protected].
Türkçe Edebiyat Çevirmenleri için İrlanda'da Yerleşimli Burs Fırsatı, 2015
Ireland Literature Exchange, Trinity College Dublin'de bulunan The Centre for Literary Translation ile birlikte, edebiyat
çevirmenlerinin, Ocak ila Mayıs 2015 tarihleri arasında Dublin'de yerleşimli burs fırsatına yönelik başvurularını beklemektedir.
Burs, çağdaş İrlanda edebiyatından bir eserin Türkçe diline çevirisi üzerinde çalışmakta olan, alanında kanıtlanmış bir başarı
geçmişi olan, faal olarak çalışan bir edebiyat çevirmenine verilecektir.
Seyahat ve geçim masrafları Ireland Literature Exchange tarafından karşılanırken, konaklama ve çalışma alanı da Trinity
College Dublin'de bulunan The Centre for Literary Translation tarafından sağlanacaktır. Başarılı başvuru sahibinden, Edebi
Çeviri alanındaki M. Phil (Felsefe Yüksek Lisansı) öğrencileriyle yakın olarak birlikte çalışması (haftada 1–2 saat iletişim) ve
çağdaş Türk edebiyatı konusunda üç halka açık atölye/konuşma düzenlemesi istenecektir.
Bursun süresi dört ay olacaktır. Bursa başvuran tüm adaylar, ilgili çalışma için yayın sözleşmesine sahip olduklarına dair kanıt
sunmalıdırlar. Başvurulara proje önerisinin taslağı, güncel bir özgeçmiş ve iki referans (biri yayınevinden olmak üzere)
eklenmelidir. Mümkün olan durumlarda, üzerinde çalışılan çevirinin bir örneği (özgün metinden yaklaşık 1000 kelime),
başvuruyu desteklemek üzere gönderilmelidir.
Tamamlanan başvurular 17 Aralık 2014 Çarşamba tarihine dek [email protected] adresine, e-posta yoluyla,
İngilizce olarak gönderilmelidir. Başarılı aday, 22 Aralık 2014 Pazartesi tarihine dek bilgilendirilecektir. Ayrıntılı bilgi için Sinéad
Mac Aodha ([email protected]) ya da Dr. Sarah Smyth ([email protected]) ile iletişime geçiniz.

Benzer belgeler

türkiye`de çalışan çevirmenlere başvuru çağrısı

türkiye`de çalışan çevirmenlere başvuru çağrısı be made by ILE. A contribution will also be made towards reasonable travel expenses. Recipients will be accommodated in Dublin and, where appropriate, at centres around the country.

Detaylı