SYPHİLİS Enerji ritminde bozukluk, düzensizlik, kopukluk

Yorumlar

Transkript

SYPHİLİS Enerji ritminde bozukluk, düzensizlik, kopukluk
SYPHİLİS
Enerji ritminde bozukluk, düzensizlik, kopukluk, dejenerasyon, sapıklık, normalden sapma. Ör. İkiz
doğumlar, doğum anomalileri( konjenital malformasyon).
Sağlıklı olmayan, immoral, ahlaksız, evlilik dışı cinsel ilişkilerle bulaşır. Kişinin moral değerleri bozarak
kurduğu bu ilişki, kendisinin zihinsel ve moral durumunun, tutumunun bir göstergesi, sonucudur ve
bunlarla ilgilidir. Moral değerleri çiğneyerek kapılan bu hastalık, hayat gücü üzerinde aşağılayıcı (
çünkü kurulan bu ilişki de aşağılayıcıdır), aşağı çekici, azaltıcı bir etki yapar.
İlk şankrın oluşması, ortaya çıkması bulaştıktan sonra 3 hafta içinde olur. Vücut bu süre içinde
hastalık amili ile uğraşır ve bunu şankr olarak dışarı atar. Büyük olasılıkla da cinsel organ etrafında
şankr oluşur. Eğer bu yarayı ellemezsek hayat gücü dengesini düzenliyor. Ama genellikle şankr ilaç vs
ile baskılanarak vücudun içine geri gönderiliyor ve hayat gücünün azalması nedeniyle bir seri
semptomlar ortaya çıkıyor. Vücutta birtakım deri döküntüleri oluşuyor. Bunların da tedavi edilmesiyle
vücudun en zayıf olduğu yere hücum ediyor. Sinir sistemi, karaciğer, kalp, barsak gibi organlar hedef
oluyor. Hastalık sürekli oradan oraya atlıyor ve sonunda bir yere yerleşiyor. Hasta tedavi oldu diye
yaşarken bir anda üzüntü, kaza vs. olunca semptomlar yeniden ortaya çıkabiliyor.
Hastalık içimize yerleşir ve protozon (kromozom üzerinde bir bölge) üzerinde etkilidir. Bu
nedenle sonraki jenerasyonda görülür ( sifilisi alan değil) ve miasma haline gelir.
Bir kişide yalnız sifilis varsa çok kolay tedavi oluyor, kolay temizleniyor. Çünkü semptomlar ve
modalite açık seçik bellidir.
Burun ve boğazda tıkanma, deformasyon, çöküntü, kemiklerde çarpıklıklar ve deformasyon (ikiz diş
vb), ülserler.
Zihin olarak hasta, donuk ve ağırdır.
İnatçı, somurtkan ve genellikle şüphecidir.
Her zaman depresiftirler. Dertlerini başkalarıyla paylaşmazlar. Suratları asıktır. Takıntıları vardır ve bu
takıntıları psikodrama vs. psişik tedavilerle de kesinlikle geçmez. Çünkü suçu hep başkalarında ararlar.
Yalnız olmaktan hoşlanmazlar ama genellikle de insanlardan, başkalarından ve kendilerinden kaçarlar,
içgörüleri yoktur.
Düşünceleri yavaş olduğundan söze başlarlar ama sonunu unuturlar. Dikkat bozuklukları vardır, okur
ama okuduğunu hatırlamaz.
Bütün semptomlar akşam (güneş battıktan sonra) oluşur. Gecelerden nefret eder, çünkü kendilerini
baskı altında ve huzursuz hisseder. Gece uyuyamıyorlar.
Doğal yollardan olan eliminasyonları (ter, idrar vb) hastayı rahatlatmaz, aksine aggreve eder,
yani kötüleştirir. Çişini yapar ama yanma vardır ve devam ediyordur, rahatlamaz. ( oysa psorada ishal
gider, rahatlar)
Ağlama, gülme, terleme, sümkürme gibi akıntılardan sonra kendini kötü hissediyor
Adetten sonra ağrı var.
Duygularında açık veya örtülü nefret, vahşet (ör: kendini ve başkalarını öldürme isteği) vardır. Bunu
açıkça gösterir ya da göstermez. Kendilerine ve başkalarına isteyerek zarar verirler.
Çok kıskanç, kendine ve başkalarına hiç güveni yok.
Güvensizlikleri ve kıskançlıkları yıkıcı, yok edici davranışlara yolaçabilir. Bunların ağrıları da kendisi gibi
yırtıcı, delici, spazmatik kolik ağrılardır.
Zigzaglar, dalgalanmalar var. Tersine dönebilir, değişebilir.
Destructive (yıkıcı) ve degenerativ dirler.
Vücutlarında deformasyonlar ve anormallikler var. Altı parmak, üst üste binmiş dişler gibi.
Destruction, yıkıcılık, kendini yiyicilik yok etme var. Bu da kendini en iyi ülserlerle gösteriyor.
Saldırgan ve reaksiyonel.
Nefret ve öfke.
Bütün duygularını hep en uçlarda ve aşırı yaşar. Sevinince çok sevinir, aşırı coşkulu, çığlıklar atar;
üzülünce çok üzülür, intihar edecek kadar kötü; korkunca çok korkar, panik terör yaşar.
Çevreye hiç yardım etmez, aksine zarar verir.
Temel hastalığı ülser (mide, deri vb)(kendi kendini yoketme ).
Kısırlık sifilik miasmlarda daha çok görülür.
Gen transformasyonu ve düzeltmeleri doğal yaşamı bozarlar ve sifilis belirtisi gösterirler.
Rengi kırmızı.

Benzer belgeler