Aile Planlaması ve Kadının Toplumdaki Yeri

Transkript

Aile Planlaması ve Kadının Toplumdaki Yeri
1
AİLE PLANLAMASI
• Ailelerin istedikleri zaman istedikleri sayıda
çocuk sahibi olmaları demektir. Ancak bu isteme
doğumların ve çok doğumların anne ve çocuk
sağlığına etkilerini bilerek, öz sorumluluk alarak
yapılan bir tercih olmalıdır.
– Ailede istenen çocuklara sahip olmak
– Planlanmamış doğumların önlenmesi
– İstediği halde çocuk sahibi olamayanlara yardımcı
olmak aile planlaması hizmetleridir.
2
• Aile planlaması ailede doğurganlığın
düzenlenmesi ile eş anlamlıdır.
• Doğum Kontrolü: Ailelerin çocuk sayılarını
kontrol edebilmek için aldıkları önlemlerdir.
Bunun için çeşitli yöntemler vardır.
3
DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Periyodik Korunma
Geri Çekme
Laktasyon Amenoresi (Emzirme)
Hormon içeren Haplar
Enjeksiyonlar (İğne ile hormon yapılması)
Deri altı çubuk (implant-hormon içerir)
Rahim İçi Araç
Vazektomi (Vas deferenslerin bağlanması)
Tüp Ligasyonu (Tüba uterinaların bağlanması)
Kondom
Diyafram
Spermisidler
4
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarına Göre
Gebelikten Korunma Yöntemi Kullanımı (2013)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rahim içi araç--------------------17
Hap-----------------------------------5
Kondom----------------------------16
Tüp ligasyonu----------------------9
Diğer modern yöntemler--------0
Geri Çekme------------------------26
Diğer geleneksel--------------------1
Toplam-------------------------------74
Yöntem kullanmıyor--------------26
Modern yöntem kullanan-------47
5
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarına Göre Gebelikten
Korunma Yöntemi Kullanımı
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Doğum kontrolunda hormonal
yöntemler
17
Derialtı (Subdermal) implantlar
düşük doz progesteron salgılar
18
Depo enjeksiyonlar (İğneler)
• Progesteron ya da östrojen progesteron içerir.
19
Rahim içi araçlar (RİA)
20
Rahim İçi Araç
• Ülkemizde en sık
kullanılan modern
doğum kontrol
yöntemidir.
21
BARİYER YÖNTEMLER
Kondom, Diyafram, Servikal Başlık, Spermisid
22
Kadın kondomu kullanımı
23
Erkek kondomu kullanımı
24
Spermisitler
• Köpük tablet, ovül
• Krem, jel
• Film tablet
• Kimyasal olarak
spermleri öldürür
25
Diyafram
26
Diyafram ve spermisid
27
Servikal başlık
28
Tüp Ligasyonu
29
Vazektomi
30
DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ
• Laktasyon amenoresi metodu (Emzirme)
• Fertil dönem süresince cinsel ilişkiden kaçınmak
(periyodik korunma)(Takvim Yöntemi)
• Koitus interruptus (Geri Çekme)
• Billings Ovülasyon Metodu (Servikal mukus
yöntemi+Bazal vücut ısısı yöntemi+Servikal
palpasyon yöntemi)
• Abstinens (Cinsel ilişkiye girmeme)
• Doğal yöntemlerde başarısızlık hızı yüksektir (%230)
31
Koitus İnterruptus (Geri Çekme Yöntemi)
Cinsel birleşmede erkeğin vagina içine değil de
dışına boşalmasıdır.
Ülkemizde en sık kullanılan korunma
yöntemidir.
Avantajı doğal bir yol olması, fakat cinsel ilişki
kalitesi ile ilgili sorunlar yaşanabilir,
istenmeyen gebelik sıklığı bu yöntemle
korunanlarda yüksektir.
32
Emzirme
• Doğumdan sonra loğusa adet
görmemişse, en fazla 6 aya kadar ve
bebeğine de su bile vermeden gece ve
gündüz acıktıkça sadece anne sütü
veriyorsa emzirme anneyi gebe kalmaktan
korur.
33
Billings Ovülasyon Metodu
• Adet döngüsü boyunca doğurganlık dönemlerinde
serviksden gelen akıntının tipi ve miktarı,
serviksin biçimi ve kıvamı ile vücut sıcaklığında
değişiklikler olur.
• Bu yöntem bu değişiklerin izlenmesi ve
kaydedilmesi temeline dayanır.
34
Takvim Yöntemi
• Fertil günler aritmetik olarak ovulasyonun bir
sonraki siklustan önceki 14. günde olacağı,
• Yumurtanın ovulasyondan sonraki 12-24 saat
arasında döllenebileceği,
• Spermin kadın iç genital organlarında 2-6 gün
canlı kalabileceği varsayımı ile hesaplanır ve bu
dönemde cinsel perhiz uygulanır.
• Güvenli değildir.
35
Acil Kontrasepsiyon
• Gebelik için önlem alınmadan gerçekleşen
cinsel ilişkiden sonra, istenmeyen gebelikleri
önlemek için kullanılan yöntemlerdir.
• Postkoital RİA uygulaması
• Hormonal acil kontrasepsiyon
36
KAYNAKLAR
• Hatcher RA, Kowal D, Guest F at all. Contraceptive Technology: International
Edition, Çeviri Editörü: Ayşe Akın Dervişoğlu, Ankara, 1990.
• Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü, TNSA 2013, Ankara, Kasım
2014.
37