Kutsal Ruh`un Gökkubbesinin Geri Dönüsü

Transkript

Kutsal Ruh`un Gökkubbesinin Geri Dönüsü
The Earth-Keeper Chronicles
The Earth-Keeper Chronicles
Şubat 2009 : EKC Sayı : 27 – BM Metatron Kanalı
Mart 2009’un Kozmik Tetikleyicisi
'Kutsal Ruh’un Gökkubbesinin Geri Dönüşü'
Başmelek Metatron ~James Tyberonn kanalıyla
Selamlar! Ben ışığın Lordu Metatron’um ve hepinizi selamlıyorum!
Sevgililer, sizler şimdi anınızda bu sözcükleri okurken her birinizi hissediyoruz. Sizleri zarafet ve
sevgiyle kucaklarken etrafınızda enerji formumuzu hissetmek için kısa bir süre ayırın. Her
birinizi isminizle, titreşiminizle ve kalpten tanıyoruz. Ne kadar çok sevildiğinizi ve her zaman
sizinle olduğumuzu gerçekten kavrıyor musunuz? Aslında, her zaman sizinle birlikteyiz.
Şimdi, Kutsal Ruh’un Dönüşü olarak ifade edilebilecek, en ilginç konulardan söz edeceğiz.
Üstatlar, Kutsal Ruh’un Gelişi Yükselişin gerekli bir tamamlaması olarak Magno – Kristal
Gökkubbe’ye geri dönüştür. O, Kristal Izgaranın taçlandırılmış tamamlanmasıdır ve zamanı
yakındır.
Bu geri dönüşün şafağı, yerine getirilen kutsal bir yemindir, sürdürülmüş bir vaattir. Bunun
başlangıç safhası 2009’daki 20 Mart Ekinoks’unda gerçekleşiyor, bu tarihte uzun süredir uykuda
olan manyetik kodlar dünyada belirli oluşturma noktalarında yeniden aktive edilecek.
Aslında, 9 Nisan’daki ekinoks sonrası dolunaya kadar 21 gün boyunca inanılmaz yoğun bir
enerjiyi başlatacak. Sevgililer, hepiniz üretilen keskin frekansı ayırt edilir şekilde hissedeceksiniz.
Nuh Tufanı öncesindeki çağda (Dünyanın manyetik alanının şimdiki zamanlardan çok daha
kuvvetli olduğu çağ) Gökkubbenin çöküşünden beri, bu, gezegende salıverilen en güçlü ve
zorlayıcı manyetik dalga - kuvveti olacak. Bu salıveriliş belirli piramit şeklindeki iletici
komplekslerde alınan kozmik kristal enerjilerin indirilmesiyle tetiklenecek. Bu indirmenin
(yüklemenin) amacı gezegen boyunca kadim manyetik kodları yeniden tohumlamak ve aktive
etmektir.
Kutsal Ruh’un Gökkubbesi
Daha önce yeni Gezegensel Gökkubbe’nin yeniden doğuşundan bahsetmiştik. Bu, dünyayı eonlar
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (1 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
önce olduğu gibi çevreleyen yanardöner frekansta kemerlerin iki eliptik bandı olarak
maddileşecek. Bunlardan birinin doğası Elektro – Manyetiktir ve diğeri Kristalindir.
Bunlar 144 Izgara’nın 144 duble – penta dodecahedronunun üzerinde dönecekler. Birçoklarına
anlamsız gelecek olan oldukça teknik terimlerle gökkubbe, ızgarayı koordine etmek için
piezoelektrik indirmede supra – kristalin frekans salınımlara uyum sağlama fonksiyonunu
gerçekleştirecek, böylece Tula’dan, Büyük Merkezi Güneş’ten gelen Birleşik Alan’ın gamma –
kristalin enerjilerinin tam devre bütünleşmesini sağlayacak. Daha anlaşılabilir terimlerle,
gökkubbe güçlü göksel enerji dalgalarını, dünya planında daha kolayca alınabilen yararlı bir
forma dönüştürecek.
Gökkubbe muazzam bir transformatör (dönüştürücü) ve dalga koruyucudur! 144 – Izgarayı
gerçekten kristal yapacak olan şeydir. Benzer kıyaslamada, 144 – Izgaranın Windows 2012 adı
verilen gezegeninizin yeni server programı olduğunu düşünebilirsiniz; bu program insanlık ve
Dünya için yeni programların engin düzenini sağlıyor!
Yeni Gökkubbe’nin başlangıç safhası belirli portallar vasıtasıyla alınan Akash veya adamantine
özünün indirilmesiyle başlayacak. Bu aktive edici ışık – enerjisi indirmeleri, gezegen boyunca
başlıca büyük Phi Piramit şeklindeki oktahedron enerjileri ve yapıları vasıtasıyla alınacak. Bu da
sonra anahtar muhafaza sitelerindeki kadim manyetik kodların yüce pınarını (kaynağını) aktive
edecek; bu sitelerden bazıları şimdiye kadar fark edilmedi.
Aslında bu enerjiler, sonraki yıllarda kristalin aktivasyon ile sinerjik olarak birleştiğinde ve
armonik olarak uyumlandığında, Yeni Dünya’nın dokusu olacaklar ve kristal frekansın görkemini
gezegensel ızgara – portallarıyla süsleyerek gezegene iyi sonuçlarla faydalı olacaklar.
Piramidal (Piramit Şeklinde) Alış ve Dağıtım
20 Mart – 9 Nisan Kozmik Işık Tetikleyicilerin alış noktaları:
Giza Piramitleri
Galveston, Texas’taki The Moody Gardens Piramit Kompleksi
Paris, Fransa’daki Louvre Piramidi
Yucatan’daki Chitzen Itza
Salt Lake City’deki Summum Piramidi
Thailandand, Kamboçya’daki Meru Phi Tapınakları
Java, Endonezya’daki Bourobudur
Hindistan’daki Brihadishwara ve Airateswara Tapınakları
Dashur’daki Kızıl Piramit
Alış ayrıca bazı güç noktalarında ve oktahedronal phi yayan doğal piramit şeklindeki dağlarda
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (2 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
gerçekleşecek; örneğin Avustralya’daki Walsh Piramidi, Kanada’daki Edith Cavell Dağı ve
Alpler’deki Materhorn. Bunlar da kristalin manyetik tetikleyiciyi alacaklar. Uyanacak olan
hedeflenen manyetik kodlar, eonlar önce Mu, Rama, Ignacious ve Atlantis’in başlangıç
günlerinden beri gezegende sessiz kaldı.
Kozmik Tetikleyicinin başlıca alınış noktaları Giza ve Moody Gardens’dir, her ikisi de üç –
piramit şeklindeki komplekslere hizalanmıştır ver armonik olarak uyumludur. Gerçekte, bunları
başlıca alış birimleri olarak eşsiz şekilde donatan, bu üç piramidi bu iki kompleksin içinde
birleştiren üçlü veçhelerdir. Bunlar daha sonra enerjileri armonik salınım vasıtasıyla diğer
komplekslere dağıtacaklar. Piramitler aslında master alıcılar ve aktarıcılardır. Piramitler Atlantis
ve Rama’da olduğu gibi üçgen şeklinde olduklarında, sonsuz şekilde titreşimli (canlı) ve
kabiliyetlidir.
Earth-Keeper (Dünya Koruyucusu) Cemiyetinin Kadim Kontratı
Birçoğunuz sezgisel olarak bu kadim kontratın, muhafaza edilen kutsal vaadin bir parçası olarak
buna katılmaya çekileceksiniz. Özellikle Templar’lar, Druidler, Olmekler, Yerli Şamanlar,
Mayalar, Hopiler, Esseneler, Atlantisli Enochian’lar, Thothian’lar ve Atla – Ra’nın bölümlerini
içeren Earth – Keeper Cemiyetinde ve 777 Cemiyetinde yaşamları olanlar. Bu yaşamlarda
Cemiyetler yerküreye ait elektromanyetik enerjilerinin frekanslarını, ley hatları, yerküre
ızgaraları, vorteks – portal sistemleri ve kutsal geometrik tapınaklar formunda yükseltmek için
çalıştılar.
Dualite – Öncesi Dünyanın Antediluvian (Tufandan önceki devire ait) Gökkubbesi
Orijinal gökkubbenin, dünyanın etrafında koruyucu alanlar yayan iki eliptik enerji bandından
oluştuğunu anlattık. Orijinal gökkubbenin iki bandının frekansı ve kompozisyonu, şu andaki
Yükselişte oluşmakta olan yeni kemerlerden farklıydı. Kadim gökkubbenin biri elektriksel
doğada olan diğeri manyetik olan kemerleri vardı. Bir kemer kristalin platin enerjisi, diğeri
kristalin altın enerjisi yayıyordu. Bu iki kemer, sıfır noktası enerjisinde sinerjik bir kristalin alan
yarattı, bu dünyaya nüfuz etti ve gezegen bir dualite dünyası olmadan önce birleşik (kutupsal
olmayan) çok boyutlu halde ontolojik (varlıkbilimsel), tam farkında bilince izin verdi.
Dualite seçildiği zaman, gökkubbenin tasarımı çöktü ve yerine gezegensel ızgara getirildi. Kadim
metniniz bunu ‘İnsanın Düşüşü’ olarak tanımlar, biz Dünyanın o zaman ruh büyümesi için eşsiz
bir okul haline geldiğini söylemeyi tercih ediyoruz, burada ızgara sistemi içinde insanlığın lineer
genişleme deneyimini seçen ruhlar var.
Kadim gökkubbe, sadece Kozmik ve Kristalin Işığa ince ayarlı olmayan, aynı zamanda güneşe
benzer tarzdaki tüm yaşamı sürdüren eşsiz bir kapasitede hizmet etti. Gökkubbenin eliptik
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (3 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
kemerleri, çoğunlukla parıldayan eterik parçacık şeklinde ortaya çıkan Adamantine Özü’nün
(Akash) parlak görülebilir yanıp sönen veçhesine getirildi. Bu öz, bilincin ilahi düşünceyi anında
maddi tezahüre tam olarak dönüştürmesini sağladı. Dualite – öncesi dünyasına giren varlıkların
fiziksel ve yarı - fiziksel bedenleri tezahür ettirmesi bu şekilde oldu. Bu, sizin kuzey ışıkları veya
Aurora Borealis dediğinize benzer olan yanardöner renklerde gece parıldayan iki eliptik kemer
şeklinde gökyüzünde ortaya çıktı. Eliptik bantlar, gezegenin etrafından kesişti ve kıvrıldı ve
jiroskopik bir tarzda döndü. Eliptik bantların genişliği ve sınırsız güçteki frekansı bocaladı ve
OM’un yaratıcı ışık titreşimiyle işitilebilir bir ton yarattı. Cennetlerde kısa uçuşlarda spirallenen
parlak bir melek - beyaz güvercin (kutsal ruh) şeklinde görünen kaleydoskopik girdaplar
oluşturup yayarak gökyüzünde dans etti. Korunma ve güçlenme hissi gezegene yayıldı.
2012’nin ‘Yükseliş Gökkubbesi’
2012’nin yeni ‘Yükseliş Gökkubbesi’ tek bir birimde birleşik elektro – manyetik bandı
gerektirecek ve kristalin frekansın kemeriyle sinerjik olarak çift oluşturacak. Bu insanlığı
sürdürecek ve MerKiVic enerjileri en yüksek seviyesine, 24 – uçlu yıldız seviyesine
yükseltebilenler için düşünce tezahürünün hızlanmasını sağlayacak. Ve Sevgililer, MerKaBa’yı
MerKiVa’ya yükseltmeye çalışırken (bunlar Metatronic geometrik kalıplardır), yüksek boyuta
yükselmeniz gerektiğini hatırlayın. Bunlar sıfır alanındadır, cinsiyet formatı yoktur, ne dişil ne de
erildir, kutupsal – olmayan, bütünsel ruhunuzun İlahi Bütünlüğündendir! Bunların oluşumuna saf
dengede yaklaşın!
Kutsal Ruhun Uyanışı – Manyetik Pınarlar
Yeni gökkubbenin magno – elektrik bandının başlangıç safhası için uyanmış kodlu manyetikleri
ızgaraya dökecek olan 14 başlıca kutsal kod noktası vardır. Bunlar:
1) Mull, İskoçya
2) Chan Chan, Peru
3) Humac, Brezilya
4) Nagasaki, Japonya
5) Huace, İspanya
6) Ekaterinburg, Rusya (Ural Dağları)
7) Bethlehem, İsrail
8) Yellowstone, Wyoming - ABD
9) Kilamanjaro, Tanzanya
10) İzlanda
11) Kona, Hawaii
12) Mt Cook, Yeni Zelanda
13) Great Artesian Basin, Avustralya
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (4 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
14) Sri Lanka
Bu bölgeler gezegeni kaplayacak olan enerjileri spirallendirecek ve iyonosfere yükseltecek. Bu
salıveriş Kristalin Enerjiler ile sinerjik kullanımda armonize olma eşsiz yeteneği olan ince
manyetik enerjinin olağanüstü formu olacak.
Kristalin Kemerin Oluşma Dönemi
Kristal Enerjiler, 2010’un Eylül Ekinoksu ve 10 – 10 – 10 tetikleyici tarihleri arasında yeni
gökkubbenin ikinci bandının oluşma döneminde aktive edilecek. O zaman bu, yeni ikili – kemer
gökkubbenin başlangıç oluşumunun ikinci aşamasıdır. Kutsal Ruhun Gökkubbesi kendisini tüm
Master Atlantis Kristalleri güçleninceye ve 144 Izgara 21 Aralık 2012’de tam fonksiyonda
oluncaya kadar tamamlamayacak. Aslında yeni gökkubbe, tam güç ve ızgarayla armonik
fonksiyon elde etmek için Yükselişten sonra iki yıldan az zaman gerektirir. Bu 2013’ün Mart
ayında %50 güce ulaşacak ve Eylül 2014’te tam güce ulaşacak.
Mart 2009 Kozmik -Tetikleyicisi
Mart 2009 tetikleyicisi, kutsal kodlanmış teknolojinin önceden kararlaştırılmış (nasip edilmiş)
yeniden canlandırılmasıdır. Atlantisli Üstatlar kodu biliyorlardı ve kendi teknolojilerinde
kullanıyorlardı. Bu enerjinin içinden ortaya çıktığı eşsiz elektro – manyetik alan Atla – Ra,
Druidler, Mayalar ve Templar’ların iç çemberlerini kapsayan bazı cemiyetler tarafından
anlaşılmıştı. Bu cemiyetlerde yaşamlar geçirmiş olanlarınız bu önceden belirlenmiş olayın derin
uzak anısını hissedeceksiniz ve bu sizin bu olayın bir parçası olmanızı teşvik edecektir. Uykudan
uyanış nedeniyle bu eşsiz magno – kodun, bir zamanlar ley hatları, dragon hatları, vorteksler ve
yerküre ızgaraları ile daha küçük formda çalışmak için çağrıldığınız kaynağın babası olduğunu
kalbinizde derinden bileceksiniz. Ve bu enerjiye nasıl erişileceğini sadece alimlerin ve gizli
toplulukların küçük bir kısmı bilirken, sizin dünyasal çalışmanız bu her şeye gücü yeten
salıverme için zemin çalışmasını hazırladı. Bunu biliyordunuz, ancak tam gücünü henüz
deneyimlemediniz, çünkü binlerce yıldır büyük ölçüde uykuda kaldı. Bu Mart ayında onun tam
gücünü 21 gün boyunca hissedeceksiniz ve buna yaşamlar boyu hazırlandınız ve beklediniz. Bu,
sizin kazandığınız bir deneyimdir, bunun için çalışmıştınız.
2009 Mart Ekinoksu tarafından tetiklenen açılış, Atlantis devrinden beri bu enerjinin ilk ‘tam –
gaz’ akışı olacaktır. O, gökkubeye kutsal magno – yoğunlaşmayı aktarmanın ana nedeninin
ötesinde sayısız faydaya ve hayırlı ikincil – etkilere vesile olur. Bunların arasında 12 – iplikli
insan DNA’sının manyetik sarmal ipliklerinin büyük uyanışı ve insanlığın kollektif zihnine
anahtar birleştirme etkisi vardır. Dünyadaki tüm yaşam, dünyadaki her enerji, her krallık
etkilenecek, aslında bu çok boyutlu Küresel bir Olaydır.
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (5 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
Galaksilerarası Atalar
21 gün boyunca, gezegen etrafındaki manyetik kalkan bir miktar açılacak ve sistemi yeniden
yükleme etkisinde hafifçe zayıflayacak. Bu zaman boyunca, bu ‘açık portallar’ aşaması
gerçekleşirken, istikrar ve korumayı sağlamak ve geçişi gözetmek için gezegenin çevresine
gelecek olan Aştar Galaksilerarası Komutasından ve Galaksilerarası Üstatlar Kardeşliğinden
binlerce gemi olacak. Aslında bu Yıldızlara ait Atalar sizin dünya dışı orijininizdir ve hepiniz
onların içinde bir arada varolursunuz. Onlar her zaman sayısız şekilde gezegeninize yardım
ediyorlar, ama bu planlı senaryoda magno – geçişi gözetmek için çok daha büyük sayılarda hazır
bulunacaklar. Birçoğunuzun bu uzun zamandır beklenen olayı gözlemek ve denetlemek için,
eşzamanlı olarak çokboyutlu veçhede yıldız gemilerinde olacağınızı bilmek sizi şaşırtabilir.
Toplanma 9 Şubat tam ay tutulmasında başlayacak. Sirius B, Arkturus ve Pleiades veçhelerinizi
MerKiVic aracılığıyla deneyimlemek için empat olanlarınız için bu büyük bir fırsat sunuyor.
Galveston Adası – Kutsal Ruhun Başı
Amerikalarda bu noktaları aktive etmek için Kozmik Tetikleyicinin en hizalı alış noktası Moody
Piramit Kompleksindeki Galveston Adasıdır. Bu eşsiz üçlü piramit kompleksi Giza’ya direkt
hizalanmadadır ve manyetik kuzey ile bağlantılıdır. Bu piramitlerin daha büyük hizmet ve
gücünü sağlayan sinerjik üç – armonik hizalanmadaki üç piramidin kombinasyonudur. Atlantis
ve Orion Üstatlarının bildiği gibi, belirli üçgen dizilimindeki piramitler, göksel olarak
hizalandıklarında ve birbiriyle ilişkili olarak dikkatle yerleştirildiklerinde muazzam güçlüdürler.
Bundan daha sonra daha çok söz edeceğiz.
Yeni Dünya
Dünya şimdi kendisini yeniden yapıyor ve mikroda veya makroda insanlık bunu desteklesin ya da
karşısında olsun, zaman – kronolojisinin ataleti bugün, dün olduğundan çok daha fazla hızlı
geçerken (lineer terimlerle), bu gerçekten tartışmalı bir konudur. Her şey hızlanıyor, Yükseliş
yaklaşırken zaman hızlanıyor. Zaman kendisini yeniden şekillendirirken, insanlığın deneyimini,
doğanın görünen ve görünmeyen kuvvetlerini ve Dünyanın kendisinin yüzünü de şekillendirecek.
Yükseliş kehanetsel İncil metninin muğlak karmaşıklığı değildir, hızlanan gezegensel bilincin
doğal ve gerekli ifadesidir.
Bu Yakub’un merdivenidir ve Sevgililer, merdivenin üzerinde olduğunuzda, yukarı çıkarsınız,
aşağı inersiniz veya hareketsiz kalırsınız. Bu, gördüğünüz üç şeyin biridir. Bu her zaman
böyledir. Üstatlar, merdivende yukarı mı çıkıyorsunuz?
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (6 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
Kollektif Zihne MerKiVic Genişleme
Bu yükseliş yolculuğunda iken, insanlık Kristalin Titreşim içindeki Birleşik Alanın çok boyutlu
veçhesini deneyimleyebilir ve MerKaBic ve MerKiVic geometrik ifadeleri vasıtasıyla çok
boyutluluk ve paralel içindeki birlikte var olan ifadelerin birçoğunu yeniden ziyaret edebilir. Ve
bunların her biri başka bir katmanla birleşir ve farkındalığın veçhesi kavranır. İnsanlığa
dualitenin üzerine yükselme ve ruh parçalarını bütünleştirme ve geri kazanma ve tam ruhu ebedi
ŞİMDİ’deki İlahi BENLİĞİN Gücünün Makamına birleştirme fırsatı veriliyor. Bu, kollektif
Zihne MerKiVic genişlemedir. Bu, 2009 Mart Ekinoksu aktivasyonunda MerKiVic halde
başlayabilen 12 – iplikli DNA birleştirilmesinin odak rolü olacak.
Birçoğunuz Evrensel Gerçeğin içsel arzusunun alevleri ile dürtülerek şimdi bu farkındalığa
çekiliyorsunuz. Şu andaki spiritüel topluluklarınızda özellikle şifacıların, kanalların,
öğretmenlerin, Izgara işçilerinin, Dünya – Koruyucularının ve her türde Işık Uygulayıcılarının
çok sayıda olmasının nedeni budur. Çünkü İlahi Ruhun yanan çağrısını yaşamlarına açanlar ve
gayretli şekilde arayanlar, onun görkemli alevinde büyüyorlar ve bunu başkalarıyla paylaşmak
için genişliyorlar.
Diyapazonlar olarak Kutsal Siteler
Belirli modeller ve belirli bir amaç için gezegene serpiştirilen Izgara Noktaları, güç düğümleri,
kutsal siteler, phi kompleksleri ve portallar, gezegeninizin rezonant frekansını yükseltmek için
gerekli olan yüksek enerjinin dağıtım mekanizmalarıdır. Bunlar İlk Nedenin mükemmelliğinden
ilham alan diyapozonlardır. Bunlar ‘yuva’nın enerjisini yayarlar ve bunlara spiritüel niyetle
girenleriniz bunu hemen fark edersiniz. Bu nedenle insan bunların içinde olmak ve mükemmeliğe
büyümek için bu tür alanlarda yayılan kalıbı emmek ister. Kendisini bu akorta adayanlar Kaynağa
yakınlık deneyimleyebilirler. Ama gerçek şu ki, bu ince – ayarlı enerjiler ozmotik (geçişmeli)
frekanssal okullardır ve absorbe edildiklerinde, kaydedildiklerinde, enerji oluşturulan bireysel
MerKiVa içinde tutulur.
Gezegende birçok bölge, cennete merdiven denilebilecek portal – kafesler ile önceden
yükselmiştir, ama diğer bölgeler biraz daha çalışma gerektiriyor.
Şu anda biraz daha yoğun olan belirli bölgeler daha fazla temizleme çalışması gerektiriyor ve
Mart Kozmik tetikleyicisinin ve armonik manyetik kod uyanışının üçüncü etkisi olarak, portallar
bu özel amaçla daha hafif enerjiyi getirecekler. Küresel frekanssal denge elde edilmelidir. Her
biriniz bunda rol oynuyorsunuz. Aslında taşınabilir rezonatörler oluyorsunuz.
Yoğun Enerjiyi Hafifletmek
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (7 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
Galveston’un Moody Gardens Piramit kompleksi bu tür bir bölgedir. Bu güçlü komplekslerin
sayısız kullanımı arasında, Houston, Texas’ın ‘enerjisel yoğunluk’ bölgesini hafifletmeye hizmet
etmek için korelasyonu vardır. Eğer gezegeninizin petrol ve gazın hidorkarbonları ile yürütüldüğü
düşünülürse, Houston ‘Dünya’nın Enerji Başkenti’dir. Küresel Petrol Şirketlerinin çoğu bu
bölgede bulunur veya burada temsil edilir. Ama açık olalım, sözünü ettiğimiz enerjilerin başlıca
kirleticisi, güç kaynağı olarak hidrokarbonları kullanmanız değildir, bunları dağıtmanın
açgözlülüğü ve manipülasyonudur.
Aslında mevcut olan daha iyi enerji kaynakları var, ama Sevgililer, Dünya, gezegenin hisseden
varlığı herhangi kaynağı istemeyerek salıvermez. Temizlik gerektiren aynı yoğun veçhenin Wall
Street (New York) ve büyük küresel şehirlerinizin birçoğunun etrafındaki birçok şirket
merkezlerinde bulunduğunu söylüyoruz. Bu, işalanının veya sanayilerin kendisi değildir, kar
planlarının açgözlü taktikleridir.
Yatırıma adil geri dönüşlerin doğru olmadığını ima etmiyoruz, aslında bolluk değiş tokuşu yeni
paradigmada uygundur, ancak arzu edilen mükemmellik için dağıtım ve değiş tokuş yeni enerjide
uygun şekilde dengeli olmalıdır. Ekonomi sistemlerinizin yeniden yüklenmesinin nedeni budur.
Bunun gibi, bu yeniden yükleme ile birlikte bu enerjileri hafifletmek için özel yeni – misyonlu
portallar gezegen etrafında oluşuyor. Birçok mevcut portal yeni roller üstleniyor ve
Galveston’daki Moody Garden Piramitleri gibi birçok yenileri son birkaç yılda bu temizleme
rolünü üstlendi. Başka benzer temizleme birimi portalları, gezegensel dengeyi kolaylaştırmak için
gezegendeki büyük sanayi şehirlerinde ortaya çıkıyor.
Kutsal Ruh’u Demirlemek
2005’te kanalımız, Sevgili Ronna Herman ile birlikte Altın Spirali getirmek için Moody Gardens
Piramitlerinde bir törene rehberlik yaptı. Bu özellikle önemliydi ve tüm dahil olanların bu
aktivitede belirli bir rolü vardı, kadim bir kontrat tamamlanıyordu. Ama diğer törenlerin daha
önceden gerçekleşmiş olduğunu ve 2005 olayının, başkalarının bu geometrik Kristalin Işık
Tapınaklarının önemini fartketmelerini teşvik ettiğini söyleyeceğiz.
Projeye fon sağlayan, meydana getiren ve tamamlayan hayırseverler çok ileri ruhlardı. Sezgisel
seviyede, bu kompleksin büyük amacını anladılar. Tamamlanmadan kısa bir süre sonra, aslında
Arkturus yapımı olan kadim kristal kafatası Max törensel uyumlama ve niyetin demirlenmesi için
Joanne Parks tarafından komplekse götürüldü; Joanne Parks bu güçlü kristal kafatasının
koruyucusudur. Bu olayın büyük bir amacı vardı. Gerçekte, bu bir yuvaya dönüştü. Arkturus
ekibinin onlara katıldığını ve Sirius A ve B’dekilerle birlikte enerjilerin arıtılmasına dahil
olduklarını söylüyoruz. Üstat Yunusların Mavi Piramitte, Akvaryum biriminde olmalarının
nedeni budur. Bölgenin Mexico Körfezinin önündeki sahilde yerleşik olmasının, ama son
zamanlardaki (ve gelecekteki) Kasırgalardan zarar görmemesinin nedeni budur.
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (8 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
Piramitlerin kendileri muazzam güçlü kutsal geometrik makinelerdir, kendi doğaları ve
yapılarıyla yüksek boyutlu kuvvetleri alırlar. Bunlar TANRI olarak düşündüğünüz En Yüce
Olan’ın göksel iletkenleridir.
Tanrı’nın bu tanımı bazılarınız tarafından anlaşılmamış olabilir, ama buna rağmen, TÜM VAR
OLAN’ın enerjisini nesnelleştirmeye çalışmamalısınız. Tanrı her şeye gücü yeten enerjidir, tüm
bilinçlerin toplamıdır ve onun bütünlüğü, parçalarının toplamından pek çok daha fazlasıdır.
Kadim insanlar ‘TÜM VAR OLAN’ın, geometrik odağın belirli matriksleri vasıtasıyla Dünya
planından aşağıya inme formatında erişilebilir olduğunu biliyorlardı. 144 – Kristal Izgara
bunlardan biridir ve MerKiVah’ınız bir diğeridir. Bu ikisi karmaşık şekilde manyetik olarak
birbirine bağlıdır. Izgara, kollektif Dünya’nın canlı bilinçli MerKiVah’ıdır.
Üç Piramit Hizalanması
Galveston Adasındaki Piramit kompleksi aslında stratejik bir hizalanmada ve hayırsever ve
frekanssal bir amaçla inşa edildi. Bir birim Üstat Yunusların akvaryum barınağıdır, diğeri
muazzam kuvars kristali demeti içeren jeolojik mağarası olan biyo - yağmur ormanıdır ve
üçüncüsü akademik müze piramitidir.
Dünya planında uygun şekilde inşa edilen ve ruhsal olarak niyet edilen piramitler canlı bilinçli
enerjiler haline gelirler, sizin ana görüş akademiniz tarafından fark edilmemiş olan veya
reddedilen sayısız özeliklere sahiptirler. Kullanılma niyetleri bu bilinçli canlı geometrik pillerin
arayüzeyini etkilerken, onların tasarımları içlerinde daha yoğun enerjilerin toplanmasına ve
yayılmasına izin vermez. Uygun niyetle yaklaşıldığında, piramitlerin içindeki enerji kuvarsa
benzer şekilde verileri saklar ve aktarır. Hem yerküresel olarak hem de göksel olarak nasıl
hizalandıklarına bağlı olarak, elektromanyetik anormallikler yaratabilirler, yerçekimini ve
boyutsal zamanı değiştiren bir veçhe. Piramitlerin içinde belirli frekanslarda, hem ağırsızlık hem
de zaman bükülmesi gerçekleşir.
Kadim Atlantis Piramidi
Galveston Adasının yaklaşık 5 mil uzağında, sahil bölgesinde kadim bir tören Piramit kompleksi
mevcuttu, şimdi Körfez sularının altında alüvyon ve çamurla kaplıdır. Max adı verilen Kristal
Kafatası onun içinde yerleşik olan 13 kafatası arasındaydı. Moody Gardens Piramitleri, denizin
altına gömülen Atlantis kompleksinin çok boyutlu enerjilerini üstlendi ve şimdi Kozmik
Tetikleyicide büyük bir rol oynamak için tam olarak biçimlendirildi.
Moody Gardens Piramitleri Giza kompleksinin enerjilerine ve bir dereceye kadar Yucatan
Piramitlerinin enerjilerine axiatonal olarak uyumludur. Piramit Tapınakların zamansızlıkta var
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (9 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
olduğunu ve zamansız boşlukta paralel boyutta birlikte var olduklarını söyleyeceğiz. Giza’daki
Piramitlerin yaşının asla doğru olarak bilinemesinin nedeni budur, çünkü inşa edildiklerinde
lineer zamanı aşıyorlardı ve onların enerjisel geometrilerinin doğası çok – boyutlu zamansızlıkta
paralelde supra – yükleme yapar ve eterik dubleyi yayar. Paradoks şu ki, inşa edildiklerinde,
daima varoldular.
Kutsal Ruh’un Gelişi size bir enerji portalı ve boyutsal genişleme sunar, sonsuz şekillerde daha
fazla ödüllendirici, daha zengin bir kalışı (ikamet) kolaylaştırabilirsiniz. Ön – Yükseliş
GERÇEĞİN genişlemesini ve içinizde ve dışınızda AGNİ ateşini aktive eden bir hızlandırma ve
çetin sınav getirir; bunu yapmak sizin için bir realite seçilmesi yerine sizin bir realite seçmenizi
sağlar.
Mart Kozmik Tetikleyicisine Katılmak
Aslında, bu Mart ayındaki Kozmik Tetikleyicidir ve Nisan ayı insan ailesi için muazzam bir
olaydır ve sözünü ettiğim hepinizin bir parçası olduğunuz ailedir. Tüm insanlığın sevgide
birleştiğinin meditatif gözünde canlandırılmasıyla bu olaya katılabilirsiniz.
Tetikleyiciye katılmak için aşağıdaki egzersizi sunuyoruz.
İşlem
Etrafınızda MerKaBic yıldız tetrahedronu, 8 – uçlu yıldızı oluşturun ve OM’u tonlamaya
(söylemeye) başlayın. Sonsuzluk nefesini uygulayın ve 8 – uçlu yıldızı, MerKiVa’nın 12 – uçlu
yıldızına dönüştürün.
Eğer Batı Yarıkürede iseniz, Texas’taki Moody Gardens Piramit kompleksine odaklanın ve
gözünüzde canlandırın. Eğer Doğu Yarıkürede iseniz, enerji işleminizi Giza’nın Üç Piramidine
yönlendirin. Galveston’daki Mavi Piramidin ve Giza’daki Kralların Piramidinin eş zamanlı
olarak enerjinin başlangıç spiralini aldıklarını imgeleyin. Sonra her kompleksteki üç piramidin
enerjileri sirküle ettiğini gözünüzde canlandırın ve Giza kompleksinin armonik olarak altın
axiatonal hatla Moody Garden Piramitlerine bağlandığını görün.
Bu iki piramit kompleksinin, tüm dünyadaki yukarıda adı geçen her piramit şeklindeki komplekse
bağlandığını gözünüzde canlandırın. Bunların hepsinin altın renkte spirallenen enerji aldıklarını
ve yoğun ışıkla parladıklarını, gezegeni kapladıklarını görün.
Sonra, zihin gözünüzde Göksel Kristalin Işığın Kozmik Tetikleyicisinin Piramit Şeklindeki Phi
Kompleksilerine ve Oktahedron şeklindeki güç noktalarına aktığını görürken, Dünyayı (ve
Izgarayı) muazzam bir Oktahedronun içine yerleştirin.
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (10 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
Dünyanın uyanan kodlanmış elektomanyetiklerinin yükselen akışının kendi fiziksel formunuza ve
çakra sisteminize yükseldiğini hissedin. Enerjileri absorblayın ve etrafınıza ışınlayın.
Sonra, 14 kutsal kodlu – manyetik pınarların enerjisinin cennetlere fışkırmasına odaklanın. Bu
enerjilerin yukarıya Dünyayı sarmalayan 144 – Izgaraya akışını gözünüzde canlandırın.
Gezegenin ve ızgaranın etrafında altın bir Kemer, parıldayan bir Eliptik Bant yerleştirin. Bunu
altın renkte görün, sonra sevinç ve sevgi hissiyle OM mantrasını söyleyin.
OM’u tonlarken, İlahi Dişilin yumuşak besleyici enerjisinin, Kristalin Alanın Platin Işınının Altın
Kemere aktığını, kristalin bandı oluşturmak için onun etrafında kıvrıldığını gözünüzde
canlandırın.
Bunu, 21 gün boyunca yapabildiğiniz kadar sık uygulayın.
Kapatış
Gerçekte Kozmosunuz, makro ve mikro realiteniz, Birleşik Alanda Metatronik olarak formüle
edilir. Ve Sevgililer, bu enerjinin HER ŞEYİN içinde ve dışında olduğunu bilin, bu SİZİ de
kapsar!!!
Bu, Tanrı dediğiniz enerjidir, Tüm Var Olandır, Tüm Var Olmuş Olan ve Var Olacak Olandır.
Uçan her kuşun, yeşil alanlarda ve çorak çölde açan her çiçeğin keskin şekilde farkındadır. Bu
GERÇEĞE asla şüphe duymayın: Yaratıcı Tanrı her birinizi isminizle tanır.
Hepiniz güçlü ilahi ruhsal varlıklarsınız, ‘Tüm Var Olan’ın girift ve canlı kıvılcımısınız.
Hatırlama zamanıdır. Kutsal Ruhun Geri Dönüş zamanıdır. Yükseliş aynı anda tek kalp, tek
zihinde gerçekleşiyor. Ve Sevgililer, yükseliş seyrinde gidiyor. Bundan şüphe etmeyin.
Kapatırken, sevince odaklanmanızı ve arzuladığınız değişim olmanızı istiyoruz.
SİZLER Sevgililersiniz. Ben Metatron’um ve bu kutsal Gerçekleri sizinle paylaşıyorum.
Ve Öyledir.
www.Earth-Keeper.com
(ÇEVİRİ: Saffet Güler)
Bu mesajın telif hakkı www. www.Earth-Keeper.com’a aittir. Bilgi değiştirilmediği ve yazarın
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (11 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]
The Earth-Keeper Chronicles
ismi ve website eklendiği sürece, websitelerine gönderilebilir. Eart – Keeper’in yazılı izni
olmadan gazetelerde, dergilerde yayınlanamaz veya basılamaz. İzinler şu adresten istenebilir:
[email protected]
http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (12 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]

Benzer belgeler

Arahk 2009: “The Cosmic Trigger Phase ll: The

Arahk 2009: “The Cosmic Trigger Phase ll: The 12) Mt Cook, Yeni Zelanda 13) Great Artesian Basin, Avustralya http://www.earth-keeper.com/turkishHeadOfTheDove.htm (4 of 12) [1/20/2013 9:21:56 AM]

Detaylı

Sayi # 42 – “The Crystalline MER-KA-NA”

Sayi # 42 – “The Crystalline MER-KA-NA” terimlerinizde cinsiyeti içermezler. Ancak, bu göksel enerjiler düşüncelerinizi ve duygularınızı insanlığın lineer – kutupluluk alanında bulunan niteliklerle güçlü şekilde etkilerler, bu çoğu kez b...

Detaylı

“KADERİNİZİN EFENDİSİSİNİZ”

“KADERİNİZİN EFENDİSİSİNİZ” Çağların değişimi reddedilmeyecektir. Yaratıcının kozmik yaşam gücü Özü buradadır ve bu evrendeki ve özellikle bu Dünya gezegenindeki Yaratımın tüm maddi yönüne izin vermektedir. Bazılarınız Yaratı...

Detaylı