türk filmleri sözlüğü indeks

Transkript

türk filmleri sözlüğü indeks
A G A H
Ö Z G Ü Ç
TÜRK
FÝLMLERÝ
SÖZLÜÐÜ
1914 - 1996
ÝNDEKS
Hazýrlayan
SADÝ KONURALP
NOT
Bu indeks hazýrlanýrken film adlarýnýn Türkçe kurallarýna göre tekrar düzenlenmesi
gerekmiþtir; örneðin Zeynebin Gözyaþlarý filmi indekste Zeynep’in Gözyaþlarý, yine ayný
þekilde Sendemi Leyla? filmi indekste Sen de mi Leyla? olarak yer almýþtýr. Tabii
Þepkemin Altýndayým gibi özel durumlarda filmlerin adýna dokunulmamýþtýr. Filmlerin diðer
adlarý parantez içinde belirtilmiþ ve bunun yaný sýra bu adlar da indeks içinde yer
almýþlardýr. Film adýndan sonra parantez içinde filmin yapým yýlý da ayrýca belirtilmiþtir. Koyu
ve Romen rakamý ile yazýlan rakamlar cilt numarasýný, normal puntoyla yazýlan rakamlar ise
sayfa numarasýný vermektedir.
ÝNDEKS
A
A Ay (1988) II, 333; Aaahhh Belinda
(1986) II, 250; Abbas Yolcu (1959) I, 77;
Abbase Sultan (1968) I, 207;
Abidik
Gubidik (1964) I, 133; Ablam (1973) I,
308; Abuk Sabuk Bir Film (1990) II, 368;
Acar Kardeþler (1961) I, 94; Acele Koca
Aranýyor (1975) II, 31;
Acemi Çapkýn
(1964) I, 133; Acemi Dolandýrýcýlar (1979)
II, 103; Acý (1971) I, 260; Acý (1984) II,
192; Acý (1988) II, 333; Acý Aþk (1963) I,
121; Acý Çekenler (1987) II, 282; Acý
Dünya (1986) II, 249; Acý Ekmek (1984) II,
192; Acý Gerçekler (1981) II, 141; Acý
Günler (1957) I, 65; Acý Günler (1967) I,
190; Acý Günler (1981) II, 141; Acý
Hatýralar (1977) II, 70; Acý Hayat (1962) I,
108; Acý Hayat (1973) I, 308; Acý Hayat
(1987) II, 282; Acý ile Karýþýk (1969) I, 223;
Acý Ýntikam (1968) I, 207; Acý Kader
(1972) I, 283; Acý Kader (1990) II, 368;
Acý Lokma (1986) II, 250; Acý Pirinç (1972)
I, 283; Acý Sevda (1958) I, 70; Acý Sevda
(1972) I, 283; Acý Sevda (1985) II, 221;
Acý Severim Tatlý Döverim (1975) II, 32;
Acý Su (1988) II, 333; Acý Þarký (1989) II,
351;
Acý Tesadüf (1961) I, 94;
Acý
Tesadüf (1966) I, 171; Acý Türkü (1967) I,
190; Acý ve Tatlý (1962) I, 108; Acý Yalan
(1969) I, 223; Acý Yýllar (1968) I, 207; Acý
1
Yýllar (Lekeli Melek) (1989) II, 352; Acý Yol
(1958) I, 70; Acý Yol (1992) III, 25; Acý
Yudum (1972) I, 283; Acý Yumruk (1973) I,
308; Acý Zafer (1972) I, 283; Acý Zafer
(1994) III, 80; Acý Zeytin (1961) I, 94;
Acýlar Paylaþýlmaz (1989) II, 351; Acýlar ve
Arzular (1991) III, 11; Acýlarýn Çocuðu
(1985) II, 221; Acýlarýn Günlüðü (1988) II,
333;
Acýlarýn Kadýný (1986) II, 250;
Acýmak (1970) I, 240; Acýmasýz Dünya
(1981) II, 141; Acýmasýzlar (1990) II, 368;
Aç Gözünü Mehmet (1974) II, 11; Aç
Kartallar (1984) II, 193; Aç Kurtlar (1969)
I, 223; Açlýk (1974) II, 11; Ada (1988) II,
333; Ada Sahillerinde (1956) I, 60; Adada
Son Gece (1992) III, 25; Adak (1979) II,
103; Adak Tepe (1952) I, 36; Adalardan
Bir Yar Gelir Bizlere (1964) I, 133; Adalet
(1977) II, 70; Adaletin Bu mu Dünya
(1971) I, 260; Adalý Kýz (1976) II, 54;
Adamýný Bul (1975) II, 32; A'dan Z'ye
Kadar (1975) II, 32; Adana Urfa Bankasý
(1976) II, 54; Adanalý Kardeþler (1972) I,
283; Adanalý Tayfur (1963) I, 121; Adanalý
Tayfur Kardeþler (1964) I, 133; Adem ile
Havva (1986) II, 250; Adý Osman (1994)
III, 80; Adý Ökkeþ (1987) II, 282; Adý
Vasfiye (1985) II, 221; Adým Beladýr (1970)
I, 240; Adým Çýkmýþ Sarhoþa (1965) I, 151;
Adým Kan Soyadým Silah (1970) I, 240;
Adýný Anmayacaðým (1971) I, 260; Adile
Teyze (1982) II, 161; Afacan (1961) I, 94;
Afacan (1970) I, 241; Afacan (1989) II,
352; Afacan Ateþ Parçasý (1990) II, 368;
Afacan Harika Çocuk (1972) I, 283;
Afacan Küçük Serseri (1971) I, 260;
Afacan Tatlý Bela (1994) III, 80; Aferin
Çocuða (1979) II, 104;
Affedilen Suç
(1968) I, 207; Affedilmeyen (1966) I, 171;
Affedilmeyen (1977) II, 70; Affedilmeyen
Günah (1965) I, 151;
Affedilmeyenler
(1973) I, 308; Affet Allahým (1986) II, 250;
Affet Allahým (1992) III, 25; Affet Beni
(1967) I, 190; Affet Beni Allahým (1953) I,
43; Affet Beni Allahým (1968) I, 208; Affet
Sevgilim (1966) I, 171; Affetmeyen Kadýn
(1964) I, 133; Afife Jale (1987) II, 282;
Afilli Delikanlý (1964) I, 134; Afilli Delikanlý
(1976) II, 54; Afilli Kemal (1995) III, 104;
Afrodit (1987) II, 284; Agora Meyhanesi
(1968) I, 208; Aða Bacý (1986) II, 250;
Aða Düþen Kadýn (1967) I, 190; Aða
Düþen Kadýn (1978) II, 82; Aðaçlar Ayakta
Ölür (1964) I, 134; Aðalar Savaþý (1966) I,
172; Aðam Eðleniyor (1955) I, 54; Aðýr
Suç (1967) I, 190; Aðýt (1971) I, 260; Aðla
Anam Aðla (1986) II, 250; Aðla Gözlerim
(1981) II, 141; Aðlama (1986) II, 250;
Aðlama Deðmez Hayat (1969) I, 223;
Aðlama Sevgilim (1962) I, 108; Aðlama
Sevgilim (1993) III, 47; Aðlama Yarim
(1984) II, 193; Aðlamaya Deðer mi (1988)
II, 334;
Aðlattý Kader (1984) II, 193;
Aðlayan Bir Ömür (1968) I, 208; Aðlayan
Gelin (1957) I, 65; Aðlayan Gözler (1965)
I, 151; Aðlayan Gözlerim (1968) I, 208;
Aðlayan Gülmedi mi (1982) II, 161;
Aðlayan Kadýn (1967) I, 190; Aðlayan
Kaya (1957) I, 65; Aðlayan Melek (1970) I,
241; Aðlýyorsam Yaþýyorum (1986) II, 250;
Aðlýyorum (1973) I, 308; Aðlýyorum (1988)
II, 334; Aðrý Daðý Efsanesi (1975) II, 32;
Aðrý Dað'ýnýn Gazabý (1973) I, 308; Aðrý'ya
Dönüþ (1993) III, 47;
Ah Bir Çocuk
Olsaydým (1988) II, 334; Ah Bir Zengin
Olsam (1971) I, 261; Ah Bu Dünya (1965)
I, 151; Ah Bu Gençlik (1975) II, 32; Ah Bu
Gençlik (1976) II, 54; Ah Bu Kadýnlar
(1967) I, 191; Ah Bu Kadýnlar (1975) II, 32;
Ah Bu Ne Dünya (1977) II, 70; Ah Bu
Sevda (1977) II, 70; Ah Dede Vah Dede
(1976) II, 54; Ah Deme Oh De (1974) II,
11; Ah Gardaþým (1991) III, 11; Ah Güzel
Ýstanbul (1966) I, 172; Ah Güzel Ýstanbul
(1981) II, 142; Ah Koca Dünya (1972) I,
283; Ah Mualla Oh Ne Ala (1975) II, 32;
Ah Müjgan Ah (1970) I, 241; Ah Ne Adem
Dilli Badem (1975) II, 33; Ah Ne Güzel
Nane Þekeri (1976) II, 54; Ah Nerede
(1975) II, 32; Ah Nerede Vah Nerede
(1975) II, 32; Ahlaksýz (1979) II, 105;
Ahmet Çavuþ (1972) I, 283; Ahretten
Gelen Adam (1954) I, 49;
Ahtapotun
Kollarý (1964) I, 134; Ahu Gözlüm (1990)
II, 368; Aidu au Faux Paradis (1988) II,
346; Aile Pansiyonu (1987) II, 284; Aile
Rüzgarý (1983) II, 180; Aile Þerefi (1976)
II, 54; Ailenin Yüz Karasý (1966) I, 172;
Ajan 14 Yosmalar Arasýnda (1967) I, 191;
Ak Altýn (1957) I, 65; Akasya Palas (1940)
I, 17; Akasyalar Açarken (1962) I, 108;
Akbulut, Malkoçoðlu ve Karaoðlan'a Karþý
(1967) I, 191; Akdeniz Güneþi (1990) II,
368;
Akdeniz Kartalý (1977) II, 70;
Akdeniz Korsanlarý (1950) I, 26; Akdeniz
Þarkýsý (1963) I, 122; Akýllý Deliler (1980)
II, 130; Akýncýlar (1948) I, 22; Aklýn Durur
(1965) I, 151; Aklýn Durur (1975) II, 33;
Aklýn Neredeydi (1978) II, 82; Akma Tuna
(1972) I, 284; Akrebin Yolculuðu (1996) III,
118; Akrep (1980) II, 130; Akrep (1986) II,
252; Akrep Kuyruðu (1965) I, 151; Akrep
Mustafa (1972) I, 284;
Akrep Tuzaðý
2
(1970) I, 241; Akrep Yuvasý (1977) II, 70;
Akrepler (1983) II, 181; Akþam Güneþi
(1966) I, 172; Akþam Yýldýzý (1967) I, 191;
Akþamcý (1967) I, 191; Al Gülüm Ver
Gülüm (1977) II, 70; Ala Geyik (1959) I,
77; Ala Geyik (1969) I, 223; Alamancýnýn
Karýsý (1987) II, 284; Alçaklar Affedilmez
(1970) I, 241; Alçaklar Cehenneme Gider
(1972) I, 285; Aldanýþ (1993) III, 48;
Aldatacaðým (1991) III, 12; Aldýrma Gönül
(1978) II, 82; Aleaddin'in Lambasý (1971) I,
261; Alemdar Mustafa Paþa (1918) I, 10;
Alemin Keyfi Yerinde (1975) II, 33; Alev
(1976) II, 54; Alev Alev (1984) II, 193;
Alev Gibi (1986) II, 252; Alev Gibi Bir Kýz
(1990) II, 369; Alevli Yýllar (1968) I, 208;
Alýn Yazým (1986) II, 252; Alýn Yazýsý
(1956) I, 60; Alýn Yazýsý (1972) I, 285;
Alýþýrým (1987) II, 285; Ali (1996) III, 120;
Ali Baba Kýrk Haramiler (1971) I, 261; Ali
Baba'nýn Çiftliði (1978) II, 82; Ali Cengiz
Oyunu (1971) I, 261; Ali Derler Adýma
(1963) I, 122; Ali ile Veli (1970) I, 241; Ali
ile Veli (Cemile Sultan) (1951) I, 30; Aliii
(1960) I, 85; Aliþan (1982) II, 161; Ali'ye
Gönül Verdim (1973) I, 308; Ali'yiGördüm
Ali'yi (1967) I, 191; Alkol (1985) II, 223;
Allah Allah (1987) II, 284; Allah Aþký
Yarattý (1969) I, 223; Allah Benimle (1971)
I, 261; Allah Büyüktür (1959) I, 77; Allah
Cezaný Versin Osman Bey (1961) I, 94;
Allah Kerim (1950) I, 26; Allah Korkusu
(1958) I, 70; Allah Korusun (1958) I, 71;
Allah Seviniz Dedi (1962) I, 108; Allah
Þahidim Olsun (1986) II, 252;
Allaha
Adanan
Toprak
(1967)
I,
191;
Allahaýsmarladýk
(1951)
I,
30;
Allahaýsmarladýk
(1966)
I,
172;
Allahaýsmarladýk Ýstanbul (1966) I, 172;
Allahaýsmarladýk Katil (1972) I, 285;
Allahaýsmarladýk
Yavrum
(Yarýn
3
Aðlayacaðým) (1966) I, 172; Allahým Sen
Bilirsin (1989) II, 352; Allahýn Cenneti
(1939) I, 16; Allahtan Bul (1952) I, 36; Allý
Dudaklým (1986) II, 252; Allý Gelin (1957)
I, 65; Allý Gelin (1969) I, 223; Allý Turnam
(1971) I, 261; Allý Yemeni (1958) I, 70; Allý
Yemeni (1970) I, 241; Alman Gelin (1977)
II, 71; Almanya Acý Vatan (1979) II, 104;
Almanya Macerasý (1990) II, 368;
Almanya'da Bir Türk Kýzý (1974) II, 11;
Almanyalý Yarým (1974) II, 11; Alnýmdaki
Býçak Yarasý (1987) II, 285; Alnýmýn Kara
Yazýsý (1968) I, 208; Alo Kolombo (Çýðlýk)
(1976) II, 55; Alo Polis (1977) II, 71;
Alpaslan'ýn Fedaisi Alpago (1967) I, 191;
Altar (1985) II, 223; Altay'dan Gelen Yiðit
(1977) II, 71; Altý Ölü Var (Ýpsala Cinayeti)
(1953) I, 44; Altýn Avcýlarý (1968) I, 208;
Altýn Çocuk (1966) I, 172; Altýn Çocuk
Beyrut'ta (1967) I, 191; Altýn Hýrsý (1961) I,
95; Altýn Kafes (1958) I, 70; Altýn Kafes
(1982) II, 162; Altýn Kalpler (1961) I, 95;
Altýn Kalpler (1969) I, 223; Altýn Kelepçe
(1964) I, 134; Altýn Kollu Adam (1966) I,
172; Altýn Küpeler (1966) I, 172; Altýn
Mezar (1968) I, 208; Altýn mý Aþk mý
(1971) I, 261; Altýn Prens Devler Ülkesinde
(1971) I, 261; Altýn Þehir (1965) I, 151;
Altýn Þehir (1978) II, 82; Altýn Tabancalý
Adam (1970) I, 241; Aman Dünya Ne Dar
Ýmiþ (1965) I, 151; Aman Karým Duymasýn
(1976) II, 55; Aman Kimse Duymasýn
(1963) I, 122; Aman Ne Gýrgýr (1974) II,
11; Amansýz Takip (1967) I, 191; Amansýz
Yol (1985) II, 223; Amastris (1989) II, 365;
Amber (1970) I, 241; Amerikalý (1993) III,
48; Amigo Hüsnü (1975) II, 33; Ana
(1967) I, 191; Ana Bizi Eversene (1964) I,
134; Ana Gibi Yar Olmaz (1970) I, 241;
Ana Hakký Ödenmez (1968) I, 208; Ana
Hasreti (1956) I, 60; Ana Hasreti (Dertli
Ana) (1958) I, 70; Ana Kalbi (1969) I, 223;
Ana Kucaðý (1959) I, 77; Ana Kucaðý
(1986) II, 252; Ana Kurban Can Kurban
(1975) II, 33; Ana Mezarý (1969) I, 223;
Ana Ocaðý (1977) II, 71; Ana Yüreði
(1969) I, 223; Ana Yüreði (1987) II, 285;
Anadan Ayrý (1985) II, 224;
Anadolu
Çocuðu (1964) I, 134; Anadolu Ekspresi
(1973) I, 308; Anadolu Evliyalarý (1969) I,
223;
Anadolu Kanunu (1966) I, 172;
Anadolu Kýzý (1967) I, 191; Anadolu Kini
(1970) I, 241; Anadolu Soygunu (1969) I,
223; Anahtar (1979) II, 105; Anahtar
Deliði (1975) II, 33; Anahtarý Bendedir
(1975) II, 33; Analar Ölmez (1976) II, 55;
Analar Ölmez (1995) III, 104; Analarýn
Günahý (1966) I, 173; Anasý Gibi (1957) I,
65; Anasý Yiðit Doðurmuþ (1966) I, 173;
Anasýna Bak Kýzýný Al (1979) II, 105;
Anasýnýn Gözü (1974) II, 11; Anasýnýn Kýzý
(1975) II, 33; Anasýnýn Kuzusu (1964) I,
134; Anayurt Oteli (1986) II, 252; Anýlar
(1989) II, 352;
Anjelik Osmanlý
Saraylarýnda (1967) I, 191; Anjelik ve Deli
Ýbrahim (1968) I, 208; Ankara Casusu
Çiçero (1951) I, 30;
Ankara Ekspresi
(1952) I, 36; Ankara Ekspresi (1970) I,
241;
Ankara Postasý (1928) I, 12;
Ankara'ya Üç Bilet (1964) I, 134;
Anlatamadým (1983) II, 181; Anlatamam
Utanýrým (1964) I, 135; Anne Çok Gördü
Felek (1964) I, 135; Anneler Günü (1973)
I, 308; Anneler ve Kýzlarý (1971) I, 261;
Annem (1987) II, 285; Annemi Arýyorum
(1959) I, 77; Annemin Gözyaþlarý (1957) I,
65; Antepli (1981) II, 142; Anter (1974) II,
11;
Antika Kabadayý (1995) III, 104;
Antika Karyola (1978) II, 83;
Aptal
Kahraman (1983) II, 181; Aptal Þampiyon
(1975) II, 33; Arabacý Sabahat (1966) I,
173;
Arabacýnýn Aþký (1976) II, 55;
Arabesk (1988) II, 334; Aramýza Kan Girdi
(1962) I, 109; Aramýzda Yaþýyamazsýn
(1954) I, 49; Aramýzdaki Düþman (1965) I,
151; Arap Abdo (1973) I, 308; Arayýþ
(1991) III, 12; Arým Balým Peteðim (1970)
I, 242; Arka Evin Ýnsanlarý (1988) II, 336;
Arka Sokaklar (1963) I, 122;
Arka
Sokaklar (1980) II, 130; Arkadaþ (1974) II,
12; Arkadaþým (1982) II, 162; Arkadaþým
Þeytan (1988) II, 335; Arkadaþým ve Ben
(1987) II, 285; Arkadaþýmýn Aþkýsýn (1968)
I, 208; Arkadaþlýk Öldü mü (1970) I, 241;
Arþak Sulukule'de (1952) I, 39; Artýk Çok
Geç (1955) I, 54; Artýk Düþman Deðiliz
(1965) I, 151; Artýk Sevmeyeceðim (1968)
I, 208; Arzu (1961) I, 95; Arzu (1976) II,
55; Arzu (1979) II, 105; Arzu (1985) II,
224; Arzu ile Kamber (1952) I, 36; Arzu
ile Kamber (1972) I, 283; Arzunun Bedeli
(1966) I, 173; Asfalt Rýza (1964) I, 135;
Asýlacak Adam (1974) II, 13; Asýlacak
Adam (1987) II, 285;
Asýlacak Kadýn
(1969) I, 223; Asýlacak Kadýn (1984) II,
193;
Asýlacak Kadýn (1986) II, 253;
Asýlana Kadar Yaþayacaksýn (1972) I, 284;
Asi (1987) II, 286; Asi Evlat (1958) I, 70;
Asi Gençler (1972) I, 284; Asi Kabadayý
(1969) I, 223; Asi Kabadayý (1986) II, 253;
Asi Kalpler (1972) I, 284; Asi ve Cesur
(1970) I, 242; Asiler Kampý (1972) I, 284;
Asiye Nasýl Kurtulur (1973) I, 308; Asiye
Nasýl Kurtulur (1986) II, 254; Asker Ahmet
(1971) I, 261; Asker Anasý (1966) I, 173;
Asker Arkadaþým (1965) I, 152; Askerin
Dönüþü (1974) II, 13; Aslan Arkadaþým
(1967) I, 201; Aslan Bacanak (1977) II, 71;
Aslan Marka Nihat (Aþk Otobüsü) (1964) I,
135; Aslan Pençesi (1966) I, 173; Aslan
Yavrusu (1960) I, 85;
Aslan Yürekli
Kabadayý (1967) I, 192; Aslan Yürekli
Mahkum (1970) I, 242; Aslan Yürekli
4
Reþat (1967) I, 192; Aslanbey (1968) I,
208; Aslanlar Kükreyince (1971) I, 261;
Aslanlarýn Dönüþü (1966) I,
173;
Aslanlarýn Ölümü (1972) I, 284; Asrýn Kralý
(1969) I, 224; Assolist (1985) II, 224;
Astronot Fehmi (1978) II, 83; Asya Ejderi
(1983) II, 181; Asyalý Diþi Cengaver (1969)
I, 224; Asya'nýn Tek Atlýsý Baybars (1971)
I, 262; Aþýðým Aþýk (1987) II, 286; Aþýk
Garip (Köy Güzeli) (1958) I, 70; Aþýk
Oldum (1985) II, 224;
Aþýk Veysel'in
Hayatý (1952) I, 41;
Aþýklar Kabesi
Mevlana (1956) I, 60; Aþýksýn (1988) II,
336; Aþk Abidesi (1954) I, 49; Aþk Acýsý
(1996) III, 121; Aþk Adasý (1983) II, 181;
Aþk Arzu Silah (1970) I, 242; Aþk Avaresi
(1969) I, 224; Aþk Bebeði (1979) II, 105;
Aþk Bekliyor (1962) I, 109; Aþk Besteleri
(1952) I, 36; Aþk Bu Deðil (1969) I, 224;
Aþk Büyüsü (1979) II, 105; Aþk Dediðin
Laf Deðildir (1976) II, 55; Aþk Dediðin
Laftýr (1976) II, 55; Aþk Dönemeci (1977)
II, 71; Aþk Duraðý (1977) II, 71; Aþk Eski
Bir Yalan (1968) I, 208; Aþk Fýrtýnasý
(1972) I, 284; Aþk Filmlerinin Unutulmaz
Yönetmeni (1990) II, 369; Aþk Gecesi
(1979) II, 105; Aþk Güzeldir (1962) I, 109;
Aþk Hýrsýzý (1960) I, 85; Aþk Hýrsýzý (1963)
I, 122; Aþk Hikayemiz (1986) II, 255; Aþk
Hikayesi (1971) I, 262;
Aþk Izdýrabtýr
(1953) I, 44; Aþk Kadýný (1979) II, 106;
Aþk Körfezi (1979) II, 106; Aþk Kurbanlarý
(1956) I, 60; Aþk Mabudesi (1969) I, 224;
Aþk
Aþk Mahkumlarý (1977) II, 71;
Mahkumu (1973) I, 308; Aþk Merdiveni
(1962) I, 109; Aþk Mücadelesi (1966) I,
173; Aþk Orada Baþladý (1962) I, 109;
Aþk Otobüsü (1964) I, 135; Aþk Ölümden
Soðuktur (1994) III, 80; Aþk Penceresi
(1979) II, 105; Aþk Peþinde (1987) II, 286;
Aþk Pýnarý (1981) II, 143; Aþk Rüyasý
5
(1959) I, 78; Aþk Rüzgarý (1960) I, 85;
Aþk Salýncaðý (1983) II, 181; Aþk Sepeti
(1972) I, 284; Aþk Sürgünü (1970) I, 242;
Aþk Sürgünü (1984) II, 193; Aþk Þarabý
(1979) II, 105; Aþk Tomurcuklarý (1963) I,
122; Aþk Uðruna (1971) I, 262; Aþk
Üçgeni (1989) II, 352;
Aþk Üzerine
Söylenmemiþ Herþey (1995) III, 104; Aþk
ve Yumruk (1961) I, 95; Aþk ve adalet
(1978) II, 83; Aþk ve Aþk (1993) III, 50;
Aþk ve Cinayet Meleði (1972) I, 284; Aþk
ve Ýntikam (1965) I, 152; Aþk ve Kin
(1964) I, 135; Aþk ve Kumar (1956) I, 60;
Aþk ve Ölüm (1955) I, 54; Aþk ve Para
(1986) II, 255; Aþk ve Tabanca (1970) I,
242; Aþk Yarasý Derindir (1969) I, 224;
Aþk Yarýþý (1962) I, 109; Aþk Yarýþý (1969)
I, 224; Aþk, Arzu ve Silah (1977) II, 71;
Aþka Dönüþ (1961) I, 95; Aþka Karþý
Gelinmez (1962) I, 109; Aþka Kinim Var
(1962) I, 109;
Aþka Selam Kavgaya
Devam (1972) I, 284; Aþka Susayanlar
(1964) I, 135; Aþka Tövbe (1963) I, 122;
Aþka Tövbe (1968) I, 209; Aþka Vakit Yok
(1963) I, 122; Aþka Vakit Yok (1988) II,
336; Aþký Ben mi Yarattým (1979) II, 106;
Aþkým Günahýmdýr (1967) I, 192; Aþkým
Günahýmdýr (1968) I, 209;
Aþkým
Günahýmdýr (1984) II, 193; Aþkým Kaderim
Oldu (1972) I, 284;
Aþkým Silahýmdýr
(1965) I, 152; Aþkým Ve Günahým (1963) I,
122; Aþkýmýn Mahkumuyum (1988) II, 336;
Aþkýmla Oynama (1973) I, 309; Aþkýmla
Oynama (1979) II, 106;
Aþkýn Acýlarý
(1955) I, 54; Aþkýn Acýlarý (1959) I, 78;
Aþkýn Gözyaþlarý (1966) I, 173; Aþkýn
Gözyaþlarý (1979) II, 106;
Aþkýn
Gözyaþlarý (Þoför Ömer) (1959) I, 78;
Aþkýn Gücü (1995) III, 105; Aþkýn Ýlk Yarýsý
(1987) II, 286; Aþkýn Kanunu (1966) I,
173; Aþkýn Kanunu (1978) II, 83; Aþkýn
Kesiþme Noktasý (1990) II, 369; Aþkýn
Merhameti Yoktur (1967) I, 192; Aþkýn
Saati Gelince (1961) I, 95; Aþkýn Sesini
Dinleme (1977) II, 71; Aþkýn Sýcaklýðý
(1978) II, 83; Aþkýn Sonsuz Dansý (1992)
III, 25; Aþkýn Sonu (1989) II, 352; Aþkýn
Zaferi (1973) I, 308; Aþkýnla Divaneyim
(1967) I, 192; Aþklar Yalan Olmuþ (1994)
III, 81; Aþklarýn En Güzeli (1964) I, 135;
Aþklarýn En Güzeli (1968) I, 209; Aþklarýn
En Güzeli (1972) I, 284; Aþklarýn En
Güzeli (1982) II, 162; Aþkolsun (1971) I,
262; Aþktan da Üstün (1960) I, 85; Aþktan
da Üstün (1970) I, 242; At (1981) II, 143;
At Avrat Silah (1966) I, 173; At Hýrsýzý
Banuþ (1967) I, 192; Atçalý Kel Mehmet
(1964) I, 136; Ateþ Bacayý Sardý (1961) I,
95; Ateþ Böceði (1975) II, 33; Ateþ Böceði
(1987) II, 287; Ateþ Daðlý (1985) II, 224;
Ateþ Gibi Kadýn (1965) I, 152;
Ateþ
Parçasý (1971) I, 262; Ateþ Rýza (1958) I,
70; Ateþ Sönüyor (1994) III, 81; Ateþ
Üstünde Yürümek (1991) III, 12; Ateþ ve
Barut (1971) I, 262; Ateþli Çingene (1969)
I, 224; Ateþli Dilber (1979) II, 106; Ateþli
Kadýnlar Çetesi (1971) I, 262; Ateþli Kan
(1962) I, 109; Ateþten Damla (1960) I, 85;
Ateþten Gömlek (1923) I, 12; Ateþten
Gömlek (1950) I, 26; Atý Alan Üsküdar'ý
Geçti (1962) I, 109; Atýný Seven Kovboy
(1974) II, 13; Atla Gel Þaban (1984) II,
195; Atlý Karýnca Dönüyor (1968) I, 209;
Atlýhan (1973) I, 309; Atmaca (1987) II,
286; Atmaca Ali (1976) II, 55; Atmaca
Mehmet (1972) I, 285; 65 Hüsnü (1965) I,
151; Atsýz Cengaver (1970) I, 242; Av
(1989) II, 352; Av Zamaný (1987) II, 287;
Ava Giden Avlanýr (1965) I, 152; Ava
Giden Avlanýr (1977) II, 71; Ava Giden
Avlanýr (1986) II, 255; Avanak (1976) II,
55; Avanak Apti (1978) II, 83; Avanta
Kemal (1964) I, 136;
Avanta Kemal
Torpido Yýlmaz'a Karþý (1968) I, 209;
Avanta Yok (1974) II, 13; Avare (1964) I,
136; Avare (1970) I, 242; Avare (1978) II,
83; Avare Aþýk (1970) I, 242; Avare
Kalbim (1971) I, 263; Avare Kýz (1966) I,
173; Avare Mustafa (1961) I, 95; Avare
Þoför (1963) I, 122; Avare Yavru Filinta
Kovboy (1964) I, 136;
Avrenos'un
Müþterileri (1995) III, 105; Avþar Bey
(1974) II, 13; Ay Aman Of (1972) I, 285;
Ay Aman Of (1979) II, 106; Ay Bu Gece
Doðacak (1971) I, 263;
Ay Iþýðý
Operasyonu (1986) II, 255;
Ay Vakti
(1993) III, 50; Ayaðýnda Kundura (1978) II,
84;
Ayastefanos'taki Rus Abidesinin
Yýkýlýþý (1914) I, 9; Ayaz Geceler (1989) II,
352; Aybike Kurt Kýz (1976) II, 55; Ayça
Seni Seviyoruz (1993) III, 52; Aydedeye
Gidiyoruz (1964) I, 136; Ayýkla Beni Hüsnü
(1975) II, 33; Ayýp Ettin Þemsettin (1971)
I, 263; Aylaklar (1994) III, 82; Ayna (1984)
II, 193; Aynaroz Kadýsý (1938) I, 15; Ayný
Yolun Yolcusu (1972) I, 285; Ayrý Dünya
(1961) I, 95; Ayrý Dünyalar (1969) I, 225;
Ayrý Dünyalar (1974) II, 13; Ayrý Dünyalar
(1988) II, 336; Ayrýlan Yollar (1964) I, 136;
Ayrýlýk (1958) I, 70; Ayrýlýk (1972) I, 285;
Ayrýlýk (1984) II, 195; Ayrýlýk Acýsý (1985) II,
224; Ayrýlýk Hasreti (1986) II, 255; Ayrýlýk
Kolay Deðil (1980) II, 131;
Ayrýlýk
Olmasaydý (1967) I, 192; Ayrýlýk Saati
(1967) I, 192; Ayrýlýk Þarkýsý (1966) I, 173;
Ayrýlýk Þarkýsý (1994) III, 82; Ayrýlmayalým
(1986) II, 255;
Ayrýlsak da Beraberiz
(1967) I, 192; Aysel Bataklý Damýn Kýzý
(1934) I, 15; Ayþecik (1960) I, 85; Ayþecik
Ateþ Parçasý (1962) I, 109; Ayþecik Bahar
Çiçeði (1971) I, 263; Ayþecik Boþ Beþik
(1965) I, 152; Ayþecik Caným Annem
(1967) I, 192; Ayþecik Canýmýn Ýçi (1963)
6
I, 122; Ayþecik Cimcime Haným (1964) I,
136; Ayþecik Çýtý Pýtý Kýz (1964) I, 136;
Ayþecik Fakir Prenses (1963) I, 122;
Ayþecik Sana Tapýyorum (1970) I, 242;
Ayþecik Þeytan Çekici (1960) I, 85;
Ayþecik ve Yedi Cüceler Rüyalar Ülkesinde
(1971) I, 263; Ayþecik Yavru Melek (1962)
I, 110; Ayþecik Yuvanýn Bekçileri (1969) I,
224; Ayþecik'le Ömercik (1969) I, 224;
Ayþegül (1971) I, 263; Ayþem (1968) I,
209; Ayþem (1984) II, 195; Ayþem Kýnalý
Gelin (1960) I, 86; Ayþe'nin Çilesi (1958) I,
70; Ayþe'nin Duasý (1949) I, 24; Ayvaz
Kasap (1964) I, 136; Ayyaþ (1974) II, 13;
Ayyýldýzlý Fedailer (1966) I, 173; Azap
(1973) I, 309; Azap (1987) II, 288; Azap
Çiçeði (1981) II, 143; Azap Rüzgarý (1986)
II, 255; Azap Yolu (1967) I, 192; Azat
Kuþu (1972) I, 285; Azgýn Bakireler (1975)
II, 34; Azgýn Bakireler (1980) II, 131;
Azize (1968) I, 209; Azrail (1971) I, 263;
Azrail Benim (1968) I, 209;
Azrail
Peþimizde (1971) I, 263; Azrailin Beþ Atlýsý
(1971) I, 263; Azrailin Beþ Atlýsý (1978) II,
84; Azrailin Elçileri (1983) II, 181; Azrailin
Habercisi (1963) I, 123
B
Baba (1971) I, 263; Baba Bizi Eversene
(1975) II, 34; Baba Hasreti (1964) I, 136;
Baba Kartal (1978) II, 84; Baba Katili
(1949) I, 24; Baba Ocaðý (1977) II, 71;
Baba Yiðit (1974) II, 13; Babacan (1975)
II, 34; Babalar da Aðlar (1986) II, 255;
Babalar da Aðlar (1993) III, 52; Babalarýn
Babasý (1975) II, 34; Babalarýn Günahý
(1955) I, 54; Babalarýn Günahý (1970) I,
242; Babalarýn Günahý (1973) I, 309;
7
Babalýk (1974) II, 13; Babam Askerde
(1994) III, 82; Babam Katil Deðildi (1966)
I, 174; Babam ve Ben (1988) II, 337;
Babamýn Ýntikamý (1956) I, 60; Babamýz
Evleniyor (1965) I, 152; Babamýz Evleniyor
(1987) II, 289; Babanýn Evlatlarý (1977) II,
72;
Babanýn Kýzlarý (1979) II, 106;
Babanýn Oðlu (1975) II, 34; Babanýn Oðlu
(1986) II, 256; Babanýn Suçu (1976) II, 56;
Babasýna Bak Oðlunu Al (1965) I, 152;
Babasýz Yaþayamam (1965) I, 152;
Bacanak (1979) II, 107; Bacým (1974) II,
13; Badem Þekeri (1963) I, 123; Badi
(1983) II, 181; Badyguard (1996) III, 121;
Baðda Gül (1947) I, 20; Baðdat Hýrsýzý
(1968) I, 209; Baðdat Yolu (1968) I, 209;
Baðrýmdaki Ateþ (1981) II, 144; Baðrýyanýk
(1959) I, 78; Baðrýyanýk (1980) II, 131;
Baharda Hüzün (1990) II, 369; Baharda
Solan Çiçek (1968) I, 209; Baharýn Gülleri
Açtý (1961) I, 96; Bahçevan (1963) I, 123;
Bahriyeli Ahmet (1963) I, 123; Bahriyeli
Kemal (1974) II, 13; Bahtý Kara Yarim
(1975) II, 34; Bahtý Karalý (1984) II, 195;
Bahtýmýn Yýldýzý (1960) I, 86; Bak Yeþil
Yeþil (1975) II, 34;
Bakýmsýz Tarzan
(1989) II, 352; Bakireler Çiftliði (1975) II,
34; Bal Badem (1979) II, 107; Bal Peteði
(1979) II, 107; Balatlý Arif (1967) I, 192;
Balayý (1984) II, 195; Baldýz (1975) II, 34;
Balýkçý Güzeli (1002. Gece) (1953) I, 44;
Balýkçý Kýz (1972) I, 285; Balýkçý Osman
(1973) I, 309;
Balýkçýnýn Kýzý Gülnaz
(1959) I, 78; Balýkçýnýn Kýzlarý (1979) II,
107;
Balkan Balkan (1993) III, 52;
Balkonaetti (1978) II, 84; Balta (1986) II,
256; Bana Allah Acýsýn (1988) II, 337;
Bana Annemi Anlet (1963) I, 123; Bana
Bela Derler (1966) I, 174; Bana Bela
Derler (1990) II, 370; Bana Beþ Avrat
Yetmez (1975) II, 34; Bana Derler Fosforlu
(1969) I, 225; Bana Derler Külhanlý (1964)
I, 136; Bana Gönül Baðlama (1958) I, 70;
Bana Kurþun Ýþlemez (1967) I, 192;
Banker Bilo (1980) II, 131; Bar Kadýný
(1954) I, 53; Bar Kýzý (1954) I, 49; Bar Kýzý
(1966) I, 174;
Baraj (1977) II, 72;
Barbaros Hayrettin Paþa (1951) I, 30;
Barbut Süleyman (1962) I, 110; Bardaktaki
Adam (1962) I, 110; Barut Fýçýsý (1963) I,
123;
Basýk Ökçeciler (1966) I, 174;
Baskýn (1972) I, 285; Baskýn (1977) II, 72;
Basmacý Güzeli (1955) I, 54;
Bastýr
Behçet Bastýr (1972) I, 285; Baþ Belasý
(1963) I, 123; Baþ Belasý (1976) II, 56;
Baþ Belasý (1982) II, 162; Baþa Gelen
Çekilir (1974) II, 14; Baþýmý Belaya Sokma
(1963) I, 123; Baþlýk (1965) I, 152; Baþlýk
Parasý (1973) I, 309; Batak (1974) II, 14;
Batak (1978) II, 84; Batak (1984) II, 195;
Batakhaneler Kralý (1971) I, 264; Bataklý
Damýn Kýzý Aysel (1969) I, 225; Bataklýk
Bülbülü (1973) I, 309; Bataklýkta Bir Gül
(1983) II, 182; Bataktaki Kýz (1955) I, 54;
Batan Güneþ (1978) II, 84; Batýda Kan
Vardý (1972) I, 285; Batýdan Gelen Adam
(1971) I, 264; Batýk Aþklar Müzesi (1994)
III, 84; Batsýn Bu Dünya (1975) II, 35;
Battal Gazi (1966) I, 174; Battal Gazi
Destaný (1971) I, 264; Battal Gazi Geliyor
(1955) I, 54; Battal Gazi Geliyor (1973) I,
309; Battal Gazi'nin Ýntikamý (1972) I, 285;
Battal Gazi'nin Oðlu (1974) II, 14; Battý
Balýk (1962) I, 110; Bay E (1994) III, 83;
Bayan Bacak ve Tabanca Býçak (1971) I,
265;
Baybora'nýn Oðlu (1966) I, 174;
Bayram Benim Neyime (1974) II, 14;
Bayram Gecesi (1954) I, 49; Baytekin
Fezada Çarpýþanlar (1967) I, 193; Bazýlarý
Cacýk Sever (1977) II, 72; Bazýlarý Dayak
Sever (1963) I, 123; Bebek (1979) II, 107;
Bebek (1987) II, 289;
Bebek Gibi
Maþallah (1971) I, 265;
Bebek Yüzlü
(1973) I, 309; Beceriksizler (1977) II, 72;
Beddua (1980) II, 131; Beddua (Günahsýz
Kadýn) (1973) I, 309; Bedel (1983) II, 182;
Bedia (1977) II, 72; Bedmen Yarasa
Adam (1973) I, 309; Bedrana (1974) II, 14;
Behçet 76 (1975) II, 35;
Behçet
Cezayir'de (1972) I, 286; Behçet Derler
Adýma (1973) I, 309; Bekar Odasý (1967) I,
193;
Bekaret Kemeri (1975) II, 35;
Bekarlýk Sultanlýktýr (1963) I, 123; Bekçi
(1984) II, 195; Bekçiler Kralý (1979) II, 107;
Bekle Dedim Gölgeye (1990) II, 370;
Beklenen Bomba (1959) I, 78; Beklenen
Ýtiraf (1955) I, 54; Beklenen Kadýn (1979)
II, 108; Beklenen Þarký (1953) I, 44;
Beklenen
Þarký
(1971)
I,
265;
Beklenmeyen Adam (1973) I, 310;
Beklenmeyen Misafir (1994) III, 85;
Beklenmeyen Randevu (1984) II, 196;
Bekleyiþ (1989) II, 352; Beko'nun Türküsü
(1992) III, 25; Bekri Mustafa (1965) I, 152;
Bela (1986) II, 256; Bela Çiçekleri (1970)
I, 242; Bela Mustafa (1972) I, 286; Belalý
Beþler (1968) I, 210; Belalý Fedailer (1984)
II, 196; Belalý Hayat (1968) I, 210; Belalý
Serseri (1974) II, 14; Belalý Tatil (1975) II,
35; Belalý Torun (1962) I, 110; Belalýlar
(1974) II, 14; Belalýlar Belasý (1972) I, 286;
Belalýlar Þehri (1972) I, 286; Belanýn Kralý
(1971) I, 265; Belanýn Yedi Türlüsü (1969)
I, 225;
Beleþ Osman (1965) I, 153;
Beleþçi Murat (1970) I, 242; Belki Bir Gün
(1977) II, 72; Belki Bir Sabah Geleceksin
(1962) I, 110; Belki Yarýn (1988) II, 337;
Belki Yýllar Sonra (1972) I, 286; Ben
Anayým (1992) III, 25;
Ben Armudu
Diþlerim (1975) II, 35; Ben Bir Garip
Keloðlaným (1976) II, 56;
Ben Bir
Günahsýzým (1959) I, 78; Ben Bir Kanun
Kaçaðýyým (1966) I, 174; Ben Bir Sokak
8
Kadýnýyým (1966) I, 174;
Ben Böyle
Doðmuþum (1973) I, 310; Ben de Özledim
(1981) II, 144; Ben de Yaþýyorum (1989)
II, 352; Ben Doðarken Ölmüþüm (1973) I,
310; Ben Ýnsan Deðil miyim (1988) II, 337;
Ben Kahpe Deðilim (1959) I, 78; Ben
Köyümün Delisiyim (1980) II, 131; Ben
Masumum (1960) I, 86; Ben Milyarder
Deðilim (1986) II, 256;
Ben Öldükçe
Yaþarým (1965) I, 153;
Ben Sana
Mecburum (1976) II, 56; Ben Topraktan
Bir Caným (1980) II, 132; Ben Tövbemi
Geri Aldým (1984) II, 196; Beni Anneme
Götür (1962) I, 110; Beni Bende Bitirdiler
(1989) II, 352; Beni Böyle Sev (1980) II,
132; Beni Ýntikam Bekliyor (1973) I, 310;
Beni Kadýnlara Sor (1965) I, 153; Beni
Kadýnlara Sor (1979) II, 108;
Beni
Kalbinden Atma (1984) II, 196; Beni Katil
Ettiler (1967) I, 193; Beni Mahvettiler
(1951) I, 30; Beni Mahvettiler (1973) I,
310; Beni Mahvettiler (1979) II, 108; Beni
mi Buldun (1990) II, 370; Beni Osman
Öldürdü (1963) I, 123;
Beni Þafakta
Vurdular (1957) I, 65; Beni Unutma (1982)
II, 162; Benim Adým Kerim (1967) I, 193;
Benim Altý Sevgilim (1977) II, 72; Benim
de Kalbim Var (1968) I, 209; Benim Gibi
Sevenler (1977) II, 72; Benim Ýçin Aðlama
(1987) II, 289; Benim Küçük Meleðim
(1961) I, 96; Benim Olsaydýn (1987) II,
289; Benim Sinemalarým (1990) II, 370;
Benim Yaþantým (1979) II, 108; Benim
Zaferim (1991) III, 14; Benimle Evlenir
misin (1968) I, 209; Benimle Seviþir misin
(1972) I, 286; Benimsin (1987) II, 289;
Benli Emine (1960) I, 86; Benzincinin Aþký
(1959) I, 78; Beraber Ölelim (1958) I, 70;
Berdel (1990) II, 371; Berduþ (1957) I, 65;
Berduþ (1969) I, 225; Berduþ (1980) II,
132; Berduþ Kýz (1970) I, 242; Berduþ
9
Milyoner (1965) I, 153; Berduþlar (1982) II,
162; Berduþlar Sosyetede (1984) II, 197;
Bereketli Topraklar Üzerinde (1979) II, 108;
Bergama Sevdalarý (1952) I, 37; Berlin In
Berlin (1992) III, 26; Beþ Asi Adam (1968)
I, 210; Beþ Ateþli Kadýn (1968) I, 210; Beþ
Atýþ Yirmibeþ (1975) II, 35; Beþ Dakikada
Beþiktaþ (1976) II, 56; Beþ Fýndýkçý Gelin
(1966) I, 174; Beþ Hasta Var (1956) I, 61;
Beþ Hergele (1971) I, 265; Beþ Hikaye
(1962) I, 110; Beþ Ýdamlýk adam (1971) I,
265; Beþ Kafadar (1984) II, 197; Beþ
Kardeþtiler (1962) I, 110; Beþ Milyoncuk
Borç Verir misin (1975) II, 35; Beþ Parasýz
adam (1980) II, 132; Beþ Þeker Kýz (1964)
I, 136; Beþ Tavuk Bir Horoz (1974) II, 15;
Beþikteki Miras (1969) I, 225; Beþinci
Boyut (1993) III, 53; Beþine de Vur (1975)
II, 35; 501 Numaralý Hücre (1967) I, 193;
Beyaz Aþk (1987) II, 289; Beyaz Atlý Adam
(1965) I, 153; Beyaz Baykuþ (1948) I, 23;
Beyaz Bisiklet (1986) II, 256;
Beyaz
Cehennem (Cingöz Recai) (1954) I, 49;
Beyaz Gül (Kaderim) (1958) I, 71; Beyaz
Güller (1970) I, 242; Beyaz Güvercin
(1963) I, 123; Beyaz Kelebekler (1971) I,
265; Beyaz Kurt (1972) I, 286; Beyaz Kuþ
(1977) II, 72; Beyaz Mendil (1955) I, 54;
Beyaz Mendilim (1969) I, 225; Beyaz
Ölüm (1983) II, 182; Beyaz Þehir (1955) I,
55; Beyaz Tabakta Siyah Üzüm (1970) I,
242;
Beyaz Umutlar (1992) III, 27;
Beynimdeki Þeytan (1966) I, 174; Beyoðlu
Canavarý (1968) I, 210; Beyoðlu Esrarý
(1952) I, 37; Beyoðlu Esrarý (1966) I, 174;
Beyoðlu Güzeli (1971) I, 265; Beyoðlu
Güzeli (L'Orea Tu Peran) (1953) I, 44;
Beyoðlu Kan Kokuyor (1972) I, 286;
Beyoðlu Kanunu (1971) I, 265; Beyoðlu
Piliçleri (1963) I, 124;
Beyoðlu'nda
Vuruþanlar (1966) I, 174; Beyoðlu'nun
Arka Yakasý (1986) II, 257; Bez Bebek
(1987) II, 289; Býçaklar Fora (1966) I, 174;
Býçkýn (1988) II, 337; Býktým Bu Hayattan
(1976) II, 56; Býrakýlan Çocuk (1950) I, 27;
Býrakýn Öldüreyim (1970) I, 243; Býrakýn
Yaþasýnlar (1984) II, 197;
Býrakýn
Yaþayalým (1956) I, 61; Býrakýn Yaþayalým
(1967) I, 193; Býrakýn Yaþayalým (1974) II,
15; Býþr-i Hafi - Bir Zamanlar Sarhoþtu
(1992) III, 27; Bican Efendi Mektep Hocasý
(1921) I, 11; Bican Efendi Vekilharç (1921)
I, 11; Bican Efendi'nin Rüyasý (1921) I, 11;
Bil Bakalým Ne Çýkacak (1975) II, 35;
Bilal-i Habeþi (1973) I, 310; Bilardo Kazým
(1971) I, 265; Bilen Kazanýyor (1965) I,
153; Bilinmeyen Aþk (1958) I, 71; Billur
Köþk (1962) I, 110; Bin Bela Bir Kurþun
(1971) I, 265; Bin Defa Ölürüm (1969) I,
225; Bin Defa Ölürüm (1985) II, 224; Bin
Kere Ölmek (1983) II, 182; Bin Yýllýk Yol
(1968) I, 210; Binbaþý Tayfun (1968) I,
210; Binbir Gece Masallarý (1971) I, 265;
1002. Gece (1953) I, 44; Binlik Nail (1979)
II, 109; Binnaz (1919) I, 10; Binnaz (1959)
I, 78; Bir Akþam Üstü (1985) II, 224; Bir
Ana Bir Kýz (1974) II, 15; Bir Ana Bir Oðul
(1986) II, 257; Bir Annenin Gözyaþlarý
(1967) I, 193; Bir Araya Gelemeyiz (1975)
II, 36; Bir Aþk Bin Günah (1989) II, 353;
Bir Aþk Bin Ölüm (1972) I, 286; Bir Aþk
Günahý (1962) I, 110; Bir Aþk Hikayesi
(1955) I, 59; Bir Aþk Masalý (1978) II, 85;
Bir Aþk Türküsü (1969) I, 225; Bir Aþk
Uðruna (1994) III, 85; Bir Aþk Yeter (1964)
I, 137; Bir Aþk Yeter (1989) II, 353; Bir
Ateþim Yanarým (1966) I, 175; Bir Avuç
Cennet (1985) II, 225; Bir Avuç Gökyüzü
(1987) II, 291; Bir Avuç Kan (1971) I, 266;
Bir Avuç Sevgi (1990) II, 371; Bir Avuç
Toprak (1957) I, 65; Bir Baba Hindi (1975)
II, 36; Bir Bahar Akþamý (1961) I, 96; Bir
Baltaya Sap Olamadým (1972) I, 286; Bir
Beyin Oðlu (1988) II, 337; Bir Caniye
Gönül Verdim (1965) I, 153; Bir Çember
Kýrýlýrken (1987) II, 292; Bir Çiçek Üç
Böcek (1962) I, 110; Bir Çiçek Üç Böcek
(1979) II, 109; Bir Çirkin Adam (1969) I,
225; Bir Çuval Para (1970) I, 243; Bir Dað
Masalý (1947) I, 21; Bir Dað Masalý (1967)
I, 193; Bir Daha Affetmem (1978) II, 85;
Bir Damat Aranýyor (1968) I, 210; Bir
Damla Ateþ (1981) II, 144; Bir Damla Kan
Uðruna (1974) II, 15; Bir Defa Yetmez
(1975) II, 35; Bir Demet Menekþe (1973) I,
310; Bir Demet Yasemin (1961) I, 96; Bir
Dilim Ekmek (1958) I, 71;
Bir Dost
Bulamadým (1973) I, 310;
Bir Düðün
Masalý (1993) III, 54;
Bir Erkeðin
Anatomisi (1996) III, 121; Bir Eski Yangýn
(1988) II, 337; Bir Fýrtýna Gecesi (1950) I,
27; Bir Garip Adam (1965) I, 153; Bir
Garip Adam (1972) I, 286; Bir Garip
Yabancý (1978) II, 85; Bir Garip Yolcu
(1972) I, 286; Bir Gecelik Gelin (1962) I,
110; Bir Gelin Gitti (1960) I, 86; Bir Genç
Kýzýn Romaný (1971) I, 265; Bir Gönül
Oyunu (1965) I, 153; Bir Gün Anlarsýn
(1993) III, 55; Bir Gün Mutlaka (1975) II,
35; Bir Günah Gibi (1987) II, 293; Bir
Günlük Aþk (1986) II, 257; Bir Güzel Bir
Adam (1991) III, 14; Bir Haydut Sevdim
(1962) I, 111; Bir Hizmetçi Kýzýn Hatýra
Defteri (1963) I, 124; Bir Irmaða Yolculuk
(1988) II, 338; Bir Ýçim Su (1964) I, 137;
Bir Ýçim Su (1990) II, 371; Bir Ýnsanlýk
Meselesi (Allah Korusun) (1958) I, 71; Bir
Kadýn (1991) III, 14; Bir Kadýn Bir Hayat
(1985) II, 224; Bir Kadýn Düþmaný (1991)
III, 14; Bir Kadýn Kayboldu (1971) I, 266;
Bir Kadýn Tuzaðý (1958) I, 71; Bir Kadýn
Tuzaðý (1987) II, 294; Bir Kadýn Uðruna
(1958) I, 71; Bir Kadýn Uðruna (1971) I,
10
266; Bir Kadýn Yüzü (1993) III, 54; Bir
Kadýn Yüzünden (1988) II, 337;
Bir
Kadýnýn Anatomisi (1995) III, 105; Bir Katil
Sevdim (1967) I, 193; Bir Kavuk Devrildi
(1939) I, 16; Bir Kýrýk Bebek (1987) II, 293;
Bir Kýz Böyle Düþtü (1972) I, 295; Bir Kýz
Kaçýnca (1964) I, 137; Bir Kral (1994) III,
85; Bir Kulum Ýþte (1988) II, 337; Bir
Küçük Bulut (1990) II, 371; Bir Lokma
Ekmek (1970) I, 243; Bir Mahkum Kaçtý
(1968) I, 210; Bir Millet Uyanýyor (1932) I,
13; Bir Millet Uyanýyor (1966) I, 175; Bir
Milyonluk Macera (1962) I, 111;
Bir
Milyonluk Macera (1963) I, 124; Bir Nefes
Sevgi (1996) III, 122; Bir Öpücük Ver
Bana (1963) I, 124; Bir Öpücük Ver Bana
(1979) II, 109; Bir Pazar Günü (1982) II,
162; Bir Pýnar ki (1972) I, 286; Bir Rüya
Gibi (1995) III, 107; Bir Serseri (1960) I,
86; Bir Sevgi Ýstiyorum (1984) II, 197; Bir
Sevgili Uðruna (1969) I, 225; Bir Sigara
Yüzünden (1928) I, 13; Bir Sonbahar
Hikayesi (1993) III, 55;
Bir Þarkýlýk
Mutluluk (1983) II, 182; Bir Þarkýsýn Sen
(1969) I, 225; Bir Þenliktir Yaþamak (1996)
III, 122; Bir Þoförün Gizli Defteri (1958) I,
71; Bir Þoförün Gizli Defteri (1967) I, 193;
Bir Þoförün Hayatý (1954) I, 49;
Bir
Tanem (1974) II, 15; Bir Tanem (1977) II,
72; Bir Tatil Gecesi (1986) II, 257; Bir
Teselli Ver (1971) I, 266; Bir Türk'e Gönül
Verdim (1969) I, 226; Bir Umut Uðruna
(1991) III, 14; Bir Varmýþ Bir Yokmuþ
(1971) I, 266; Bir Vefasýz Yar Ýçin (1969) I,
226; Bir Yabancý (1948) I, 22; Bir Yabancý
(1974) II, 15; Bir Yanýmýz Bahar Bahçe
(1994) III, 85; Bir Yavrunun Gözyaþlarý
(1960) I, 86; Bir Yaz Yaðmuru (1960) I,
86; Bir Yaz Yaðmuru (1961) I, 96; Bir Yaz
Yaðmuru (1988) II, 337; Bir Yetimenin
Hasreti (1961) I, 96; Bir Yiðit Gurbete
11
Gitse (1977) II, 73; Bir Yudum Mutluluk
(1982) II, 163; Bir Yudum Sevgi (1984) II,
197; Bir Yudum Su (1958) I, 71; Bir
Yumruk Sana (1970) I, 243; Bir Zamanlar
Kardeþtiler (1983) II, 182; Biraz Kül Biraz
Duman (1966) I, 174; Biraz Neþe Biraz
Kader (1986) II, 257; Bire On Vardý (1963)
I, 124; Birgün O da Kadýn Olacak (1980)
II, 132; Birgünün Hikayesi (1980) II, 132;
Biri Beni Gözlüyor (1988) II, 337; Biri Gitti
Biri Geldi (1979) II, 109; Biri ve Diðerleri
(1987) II, 293; Biricik Ýþ Peþinde (1971) I,
265; Birleþen Yollar (1970) I, 243; Bitirim
(1972) I, 286; Bitirim Aþký (1965) I, 153;
Bitirim Hüsnü (1976) II, 56;
Bitirim
Kardeþler (1973) I, 310; Bitirim Kemal
(1972) I, 286; Bitirimler (1972) I, 287;
Bitirimler Sýnýfý (1975) II, 36; Bitirimler
Sosyetede (1973) I, 310; Bitirimsin Abi
(1967) I, 193; Bitirimsin Haným Abla (1964)
I, 137; Bitmeyen Ayrýlýk (1982) II, 163;
Bitmeyen Azap (1980) II, 133; Bitmeyen
Çile (1966) I, 175; Bitmeyen Kavga (1965)
I, 153; Bitmeyen Korku (1965) I, 153;
Bitmeyen Mücadele (1961) I, 96; Bitmeyen
Sevda (1986) II, 257; Bitmeyen Þarký
(1976) II, 56; Bitmeyen Yol (1965) I, 154;
Biyonik Futbolcu (1978) II, 85;
Biz
Ayrýlamayýz (1988) II, 338; Biz Belayý
Severiz (1972) I, 287; Biz Böyle Severiz
(1979) II, 109; Biz de Arkadaþ mýyýz
(1962) I, 111; Biz de Vatandaþýz (1965) I,
154; Biz Doðarken Ölmüþüz (1987) II,
294; Biz Ýnsan Deðil miyiz (1961) I, 96;
Bizansý Titreten Adam (1967) I, 193;
Bizanslý Zorba (1967) I, 193; Bize de mi
Numara (1963) I, 124; Bize Koca Gerek
(1975) II, 36; Bize Koca Gerek (1980) II,
133; Bize Nasýl Kýydýnýz (1994) III, 86;
Bize Türk Derler (1965) I, 154; Bizim Aile
(1975) II, 46; Bizim Düðün Ne Zaman
(1976) II, 56; Bizim Fýstýklar (1978) II, 85;
Bizim Kýz (1977) II, 73; Bizim Mahalle
(1959) I, 78; Bizim Mahalle (1982) II, 163;
Bizim Sokak (1981) II, 144; Bizimkiler (Of
Of Emine) (1984) II, 199; Bodrum Hakimi
(1976) II, 56; Boðaziçi Casuslarý (1969) I,
226; Boðaziçi Esrarý (Nur Baba) (1922) I,
11;
Boðaziçi Soygunu (1969) I, 226;
Boðaziçi
Þarkýsý
(1966)
I,
175;
Boðaziçi'nde Aþk (1966) I, 175; Bomba
(1987) II, 294; Bomba Ahmet (1970) I,
243;
Bomba Gibi Kýz (1964) I, 137;
Bomba Kemal (1967) I, 194; Bombacý
(1988) II, 338; Bombacý Emine (1966) I,
175; Bombala Oski Bombala (1972) I, 287;
Boþ Beþik (1952) I, 37; Boþ Beþik (1969)
I, 226; Boþ Çerçeve (1969) I, 226; Boþ
Ver Doktor (1962) I, 111; Boþ Yuva (1961)
I, 96;
Boþver Arkadaþ (1974) II, 15;
Boyacý (1966) I, 175; Boynu Bükük (1980)
II, 133; Boynu Bükük Küheylan (1990) II,
371;
Boynu Bükükler (1985) II, 226;
Bozkýrlar Þahini Targan (1968) I, 210;
Bozkurt Obasý (1954) I, 49; Bozkurtlar
Geliyor (1967) I, 194; Bozkurtlarýn Ýntikamý
(1967) I, 194; Bozuk Düzen (1965) I, 154;
Böcek (1994) III, 87; Bu Baba Baþka
Baba (1975) II, 36; Bu Ben miyim (1980)
II, 134; Bu Devrin Kadýný (1988) II, 338;
Bu Ýkiliye Dikkat (1985) II, 226; Bu Kadýn
Benimdir (Zavallý Necdet) (1953) I, 44; Bu
Kýz Böyle Düþtü (1952) I, 37; Bu Nasýl Aþk
(1953) I, 45; Bu Nasýl Dünya (1976) II, 57;
Bu Ne Biçim Hayat (1969) I, 226; Bu Ne
Sevgi (1985) II, 226; Bu Osman Baþka
Osman (1975) II, 36; Bu Þehrin Belalýsý
(1966) I, 175; Bu Þehrin Geceleri (1989)
II, 353; Bu Talihimin Canýna Okuyacaðým
(1988) II, 338; Bu Vatan Bizimdir (1958) I,
71; Bu Vatanýn Çocuklarý (1959) I, 78;
Bugün Sende Yarýn Bende (1971) I, 266;
Buðulu Gözler (1970) I, 243; Buhranlý
Günler (1992) III, 29; Bul Karayý Al Parayý
(1993) III, 56; Bulgar Sadýk (Kaçýn Türkler
Geliyor) (1954) I, 50; Bulunmaz Uþak
(1963) I, 124; Bulunmaz Uþak (1976) II,
57; Buluþma (1994) III, 88; Bunalým
(1975) II, 36; Burçak Tarlasý (1966) I, 175;
Buruk Acý (1969) I, 226;
Buyurun
Cümbüþe (1982) II, 163; Buzdan Mutluluk
(1989) II, 352; Buzlar Çöjzülmeden (1965)
I, 154; Bücür (1964) I, 137; Büklüm
Büklüm (1979) II, 109; Bülbül Ailesi (1976)
II, 57; Bülbül Yuvasý (1961) I, 97; Bülbül
Yuvasý (1970) I, 243;
Bütün Anneler
Melektir (1971) I, 266; Bütün Aþklar Tatlý
Baþlar (1970) I, 243;
Bütün Kapýlar
Kapalýydý (1989) II, 353; Bütün Kuþlar
Vefasýz (1987) II, 295; Bütün Suçumuz
Sevmek (1963) I, 124; Büyük Acý (1971) I,
266; Büyük Bedel (1994) III, 88; Büyük
Bela (1972) I, 287; Büyük Cellatlar (1967)
I, 194; Büyük Günah (1955) I, 55; Büyük
Günah (1968) I, 210; Büyük Günah (1985)
II, 226; Büyük Ýntikam (1966) I, 175;
Büyük Ýtiraf (1947) I, 21; Büyük Kin (1967)
I, 194;
Büyük Kumar (1979) II, 109;
Büyük Öç (1969) I, 226; Büyük Sýr (1956)
I, 61; Büyük Sýr (1974) II, 15; Büyük
Soygun (1973) I, 310; Büyük Þamata
Büyük Þehrin Kanunu
(1973) I, 310;
(1965) I, 154; Büyük Vurgun (1972) I, 287;
Büyük Yalnýzlýk (1989) II, 353; Büyük
Yemin (1963) I, 124; Büyük Yemin (1969)
I, 226
C
C Blok (1993) III, 56; Cadý Aðacý (1994) III,
89; Cafer Bey (1970) I, 243; Cafer Bey
Ýyi, Fakir ve Kibar (1971) I, 266; Cafer
Çocuk Hýrsýzý (1962) I, 111; Cafer'in Çilesi
12
(1978) II, 85; Cafer'in Nargilesi (1974) II,
15;
Cambaz Kýzýn Aþký (1961) I, 97;
Cambazhane Gülü (1971) I, 266; Camdan
Kalp (1989) II, 372; Camoka'nýn Dönüþü
(1968) I, 210; Camoka'nýn Ýntikamý (1966)
I, 175; Can Borcu- Nar Kýrmýzý (1988) II,
338; Can Düþmaný (1966) I, 175; Can
Evimden Vurdular (1962) I, 112; Can
Hatice (1978) II, 85; Can Korkusu (1980)
II, 134; Can Kurban (1983) II, 182; Can
mý Dayanýr (1991) III, 14; Can Mustafa
(1960) I, 86; Can Pazarý (1963) I, 124;
Can Pazarý (1968) I, 210; Can Pazarý
(1976) II, 57; Can Yoldaþý (1952) I, 37;
Can Yoldaþým (1987) II, 295;
Can
Yoldaþlarý (1966) I, 175; Canavar (1948) I,
22; Canavar Cafer (1975) II, 36; Canavar
Kadýn (1958) I, 71;
Candan Sevmeli
(1985) II, 227;
Cango Ölüm Süvarisi
(1967) I, 194;
Caným (1988) II, 338;
Caným Benim (1965) I, 155; Caným Benim
(1979) II, 109; Caným De Bana (1975) II,
36; Caným Kardeþim (1973) I, 311; Caným
Oðlum (1988) II, 338; Caným Sana Feda
(1965) I, 155; Canýmdan Can Ýste (1989)
II, 354; Canýmýn Canýsýn (1989) II, 354;
Canýn Cehenneme (1965) I, 155; Canýn
Ýsterse (1979) II, 110; Canikom (1979) II,
109;
Caniler Uyumaz (1971) I, 266;
Canilere Ölüm (1973) I, 311; Canlý Hedef
(1970) I, 244; Canlý Karagöz (Mihriban
Sultan) (1954) I, 50; Cano (1973) I, 311;
Casus (1917) I, 9; Casus Avcýlarý (1972) I,
287;
Casus Kardeþler (1963) I, 124;
Casus Kýran (1968) I, 211; Casus Kýran
(Yedi Canlý Adam) (1970) I, 244; Caz Saz
(1952) I, 37; Cazibe Hanýmýn Gündüz
Düþleri (1992) III, 29; Cehennem (1973) I,
311; Cehennem Arkadaþlarý (1964) I, 137;
Cehennem
Ateþi
(1987)
II,
295;
Cehennem
Takibi
(1969)
I,
227;
13
Cehennem Yolcularý (1962) I, 112;
Cehennemde Boþ Yer Yok (1968) I, 211;
Cehennemde Buluþalým (Comp der
Verdammten) (1963) I, 124; Cehennemde
Þenlik Var (1970) I, 244; Cehenneme Bir
Yolcu (1971) I, 266; Cehenneme Çevrilen
Cennet (1962) I, 112; Cehenneme Dolmuþ
Var (1971) I, 267; Cehenneme Hoþ Geldin
(1971) I, 266; Cehenneme Postalarým
(1972) I, 287; Cehennemin Beþ Delisi
(1972) I, 287; Cellat (1975) II, 36; Cem
Sultan (1951) I, 30; Cemal (1977) II, 73;
Cemil (1975) II, 37; Cemil Dönüyor (1977)
II, 73; Cemile (1968) I, 211; Cemile
Sultan (1951) I, 30; Cemile ve Umudun
Masalý (1995) III, 107; Cemile'nin Kaderi
(1979) II, 110; Cemo (1970) I, 244; Cemo
(1972) I, 287; Cemo ile Cemile (1971) I,
267; Cengiz Han'ýn Fedaisi (1973) I, 311;
Cengiz Han'ýn Hazineleri (1962) I, 112;
Cennet Fedaileri (1965) I, 155; Cennet
Gözlüm (1987) II, 295; Cennet Yolcularý
(1952) I, 37; Cennetin çocuklarý (1977) II,
73; Cennetin Kapýsý (1973) I, 311; Ceren
(1980) II, 134; Cesur Kabadayý (1969) I,
227;
Cesur Kardeþler (1966) I, 175;
Cesur Yabancý (1968) I, 211;
Cesur
Yabancý (1977) II, 73; Cesurlar (1972) I,
287; Cevriyem (1978) II, 85; Cevriye'nin
Kýzlarý (1972) I, 288; Ceylan Emine (1957)
I, 66; Ceylan Emine (1970) I, 244; Ceza
(1974) II, 15;
Ceza (1982) II, 164;
Cezalarý Ölümdü (1969) I, 227; Cezaný
Çekeceksin (1972) I, 288;
Cezaný
Çekeceksin (1976) II, 57; Cezmi Band
007.5 (1965) I, 155; Cýbýl (1976) II, 57;
Cýmbýz Ali (1964) I, 137; Cýmbýz Ali (1971)
I, 267; Cibali Karakolu (1966) I, 175; Cici
Berber (1933) I, 14; Cici Can (1963) I,
125;
Cici Gelin (1967) I, 194;
Cici
Katibem (1960) I, 86; Cici Kýz (1974) II,
16; Cici Kýz (1979) II, 110; Cici Kýzlar
(1965) I, 155; Cici Kýzlar (1987) II, 321;
Cilalý Ýbo Almanya'da (1970) I, 244; Cilalý
Ýbo Casuslar Arasýnda (1959) I, 79; Cilalý
Ýbo Kýzlar Pansiyonunda (1963) I, 125;
Cilalý Ýbo Perili Köþkte (1963) I, 125; Cilalý
Ýbo Rüyalar Aleminde (1962) I, 112; Cilalý
Ýbo Teksas Fatihi (1971) I, 267; Cilalý Ýbo
ve Kýrk Haramiler (1964) I, 137; Cilalý Ýbo
ve Tophane Gülü (1960) I, 86; Cilalý Ýbo
Yetimler Meleði (1971) I, 267; Cilalý Ýbo
Yýldýzlar Arasýnda (1959) I, 79; Cilalý Ýbo
Zoraki Baba (1961) I, 97; Cilalý Ýbo'nun
Çilesi (1960) I, 86; Cilveli Kýz (1969) I,
227; Cinayet Gecesi (1963) I, 125; Cinci
Hoca (1953) I, 45; Cingöz Recai (1954) I,
49; Cingöz Recai (1969) I, 227; Civan Ali
(1958) I, 71; Civan Ali (1970) I, 244;
Civanmert (1960) I, 87; Civciv Çýkacak
Kuþ Çýkacak (1975) II, 37; Comp der
Verdammten (1963) I, 124; Cumartesi
Cumartesi (1984) II, 199; Cumartesi Senin
Pazar Benim (1965) I, 155; Cumbadan
Rumbaya (1960) I, 86; Curcuna (1955) I,
55; Curcuna (1975) II, 37; Cümbüþ Palas
(1979) II, 110; Cüppeli Gelin (1964) I, 137;
Cüzzamlý (1987) II, 295
Ç
Çaba (1988) II, 341; Çadýr Gülü (1963) I,
125; Çaðdaþ Bir Köle (1986) II, 257;
Çakal (1973) I, 311; Çakal Avý (1977) II,
73; Çakýr Eminem (1959) I, 79; Çakýrcalý
Mehmet Efe (1950) I, 27;
Çakýrcalý
Mehmet Efe (1969) I, 227;
Çakýrcalý
Mehmet Efe (1987) II, 296;
Çakýrcalý
Mehmet Efe'nin Definesi (1952) I, 37;
Çalýkuþu (1966) I, 176; Çalýnan Aþk (1963)
I, 125; Çalýnan Hayat (1985) II, 227;
Çalýnmýþ Hayat (1970) I, 244; Çalkala
Yavrum Çalkala (1975) II, 37;
Çalsýn
Sazlar (1984) II, 200;
Çalsýn Sazlar
Oynasýn Kýzlar (Oyna Kýzým Oyna) (1954) I,
50; Çam Sakýzý (1962) I, 112; Çam Sakýzý
(1974) II, 16; Çamaþýrcý Güzeli (1966) I,
176;
Çamur Þevket (1971) I, 267;
Çamurdaki
Kadýn
(1979)
II,
110;
Çanakkale Aslanlarý (1964) I, 137; Çapkýn
Efe (1964) I, 138; Çapkýn Hafiye (1972) I,
288; Çapkýn Hýrsýz (1963) I, 125; Çapkýn
Hýrsýz (1975) II, 37; Çapkýn Kýz (1963) I,
125; Çapkýn Kýzlar (1975) II, 37; Çapkýn
ve Ýnsafsýz (1971) I, 267;
Çapkýným
Hovardayým (1964) I, 138;
Çapkýnlar
(1961) I, 97; Çapkýnlar Kralý (1965) I, 155;
Çapkýnlar Kralý (1972) I, 289; Çapraz
Delikanlý (1963) I, 125; Çapulcular (1972)
I, 288; Çare Sende Allahým (1984) II, 200;
Çaresiz (1978) II, 86; Çaresizler (1973) I,
311; Çaresizler (1984) II, 200; Çarýklý
Milyoner (1983) II, 182; Çark (1971) I,
267;
Çark (1987) II, 296;
Çarli'nin
Kelekleri (1978) II, 86; Çarþambayý Sel
Aldý (1970) I, 244; Çatallý Köy (1968) I,
211; Çayda Çýra (1982) II, 164; Çeko
(1970) I, 244; Çelik Bilek (1967) I, 194;
Çelik Mezar (1983) II, 183; Çember (1987)
II, 296;
Çeþme (1977) II, 73;
Çeþmemeydanlý Ali (1966) I, 176; Çete
(1950) I, 27; Çeto Salak Milyoner (1953) I,
45; Çeto Sihirbaz (1955) I, 55; Çýðlýk
(1949) I, 24; Çýðlýk (1972) I, 288; Çýðlýk
(1976) II, 55; Çýk Ortaya (1979) II, 110;
Çýkar Yol (1962) I, 112; Çýkmaz (1992) III,
31; Çýksýn Bu Can (1957) I, 66; Çýldýrtan
Arzu (1967) I, 194; Çýldýrtan Baba (1950) I,
27;
Çýldýrtan Dudaklar (1967) I, 194;
Çýldýrtan Dudaklar (1979) II, 110; Çýldýrtan
Kadýn (1948) I, 22; Çýldýrtan Özlem (1992)
III, 31; Çýlgýlar Cehennemi (1954) I, 50;
14
Çýlgýn Ama Tatlý (1976) II, 58; Çýlgýn
Arzular (1974) II, 16; Çýlgýn Arzular (1984)
II, 200; Çýlgýn Aþýklar (1990) II, 372; Çýlgýn
Aþk (1961) I, 97; Çýlgýn Bakire (1953) I,
45; Çýlgýn Bakireler (1971) I, 267; Çýlgýn
Bakireler (1979) II, 110; Çýlgýn Berber
(1990) II, 372; Çýlgýn Dilber (1979) II, 110;
Çýlgýn Gangster (1973) I, 311; Çýlgýn
Gençlik (1966) I, 176;
Çýlgýn Gençlik
(1975) II, 37; Çýlgýn Milyoner (1976) II, 57;
Çýlgýn Soyguncular (1969) I, 227; Çýlgýn
Yenge (1971) I, 267; Çýlgýnlar (1973) I,
311; Çýlgýnlar (1974) II, 16; Çýlgýnlar
Cehennemi (1969) I, 227; Çýlgýnlar Ordusu
(1972) I, 288; Çýngar (1976) II, 59; Çýngar
Baþlýyor (1971) I, 267; Çýplak (1992) III,
29;
Çýplak Vatandaþ (1985) II, 227;
Çýplaklar (1971) I, 267; Çýplaklar (1979) II,
111; Çýrýlçýplak (1977) II, 73; Çýrýlçýplak
(Emanuella) (1975) II, 37; Çýrpýnýþ (1980)
II, 134; Çýtkýrýldým (1966) I, 176; Çiçek
(1983) II, 183; Çiçek Abbas (1982) II, 164;
Çiçek Daðý (1982) II, 164; Çiçekçi Kýz
(1965) I, 155; Çiçekler Boy Verince (1990)
II, 373; Çiçeksiz Bahçe (1963) I, 125;
Çifte Kavrulmuþ (1953) I, 45;
Çifte
Kavrulmuþ (1976) II, 58; Çifte Kumrular
(1962) I, 112; Çifte Nikah (1962) I, 112;
Çifte Nikah (1977) II, 73; Çifte Tabancalý
Damat (1967) I, 194;
Çifte Tabancalý
Kabadayý (1969) I, 227;
Çifte Yürekli
(1970) I, 244; Çiðdem (1962) I, 112;
Çiðdem Çiçeði (1989) II, 354; Çil Horoz
(1987) II, 297; Çile (1969) I, 227; Çile
(1972) I, 288; Çile (1980) II, 134; Çile
Dünyasý (1983) II, 183; Çile Tarlasý (1980)
II, 134; Çilekeþ (1978) II, 86; Çileli Bülbül
(1957) I, 66; Çileli Bülbül (1970) I, 244;
Çileli Dünya (1972) I, 288; Çilli Yavrum
(1975) II, 37; Çin Ýþi Japon Ýþi (1975) II,
37; Çingene (1966) I, 176; Çingene
15
(1989) II, 354;
Çingene Aþký Paprika
(1969) I, 227; Çingene Güzeli (1968) I,
211; Çinkinler de Sever (1981) II, 145;
Çirkef (1975) II, 38; Çirkin Dünyalar (1974)
II, 16; Çirkin Kral (1966) I, 176; Çirkin Kral
Affetmez (1967) I, 194; Çirkin ve Cesur
(1971) I, 267; Çitlenbik (1958) I, 72; Çivi
Çiviyi Söker (1979) II, 111; Çizme (1991)
III, 15; Çizmeli Kedi (1976) II, 58; Çoban
(1973) I, 311; Çoban Ali (1955) I, 55;
Çoban Ali (1972) I, 288; Çoban Aþký
(1957) I, 66; Çoban Aþký (1986) II, 257;
Çoban Kýzý (1958) I, 72; Çoban Yýldýzý
(1983) II, 183; Çocuðumu Ýstiyorum (1973)
I, 311; Çocuklar Çiçektir (1983) II, 183;
Çocuklar Ölmesin (1987) II, 297; Çok Özel
Ýliþkiler (1993) III, 57; Çok Yalnýzým (1973)
I, 325; Çolak (1973) I, 312; Çöküþ (1992)
III, 31; Çöl (1983) II, 183; Çöl Cenneti
(1983) II, 184; Çöl Kanunu (1964) I, 138;
Çöl Kartalý (Þeyh Ahmed) (1968) I, 211;
Çöl Kralý (1972) I, 288; Çölde Bir Ýstanbul
Kýzý (1957) I, 66; Çömlekçinin Kýzý (1960)
I, 87;
Çöpçatan (1962) I, 112;
Çöpçatanlar Kampý (1964) I, 138;
Çöpçüler Kralý (1977) II, 73; Çöplükler
Kraliçesi (1993) III, 57; Çözülmeler (1993)
III, 57; Çukulata Sevgilim (1975) II, 38;
Çukulata Tarlasý (1975) II, 38; Çulsuz Ali
(1973) I, 312
D
Dadaloðlu (1971) I, 268; Dadaloðlu'nun
Ýntikamý (1972) I, 288;
Dadaþ Hasan
(1975) II, 38; Dadaþ Rýfat (1974) II, 16;
Dadaþ Rýfat Geliyor (1975) II, 38; Dað
(1994) III, 89; Dað Baþýný Duman Almýþ
(1964) I, 138; Dað Çiçeði (1965) I, 155;
Dað Kanunu (1973) I, 312; Dað Kurdu
(1973) I, 312; Daðda Silah Konuþur (1966)
I, 176;
Daðdan Ýnme (1973) I, 312;
Daðýlýn Kazýmlar Geliyor (1976) II, 58;
Daðýnýk Yatak (1984) II, 200;
Daðlar
Bizimdir (1964) I, 138; Daðlar Bulutlu
Efem (1962) I, 112; Daðlar Kýzý Reyhan
(1969) I, 227; Daðlar Kralý (1972) I, 288;
Daðlar Kurbaný (1973) I, 312;
Daðlar
Þahini (1969) I, 227; Daðlar Þahini Yörük
Efe (1959) I, 79; Daðlarý Bekleyen Kýz
(1955) I, 55; Daðlarý Bekleyen Kýz (1968)
I, 211; Daðlarýn Aslaný (1964) I, 138;
Daðlarýn Kartalý (1970) I, 244; Daðlarýn
Kýzý Ruhsar (1952) I, 37; Daðlarýn Oðlu
(1965) I, 155; Daðlý Güvercin (1986) II,
258; Daha Çekecek miyim (1958) I, 72;
Daima Kalbimdesin (1962) I, 113;
Dalevereciler Kralý (1955) I, 56; Dalgacý
Mahmut (1965) I, 156; Dalgacý Mahmut
(1976) II, 58; Dam Budalasý (1975) II, 38;
Dam Üstüne Çul Serelim (1975) II, 38;
Damarýmda Kanýmsýn (1970) I, 244;
Damat Beyefendi (1962) I, 113; Damdaki
Kemancý (1972) I, 288; Damga (1948) I,
22; Damga (1969) I, 227; Damga (1984)
II, 201; Damga (1987) II, 297; Damgalý
Adam (1966) I, 176; Damgalý Adam (1974)
II, 16; Damgalý Kadýn (1966) I, 176; Dar
Geçit (1976) II, 58; Dar Sokaklar (1958) I,
72; Daraðacý (1972) I, 289; Darbe (1984)
II, 201; Darbe (1990) II, 373; Darýldýn mý
Cicim Bana (1970) I, 245; Davacý (1986)
II, 258; Davaro (1981) II, 145; Davetsiz
Misafir (1983) II, 184; Davudo (1965) I,
156; Dayak Cennetten Çýkma (1986) II,
258; Dayý (1974) II, 16; Debreli Hasan
(1973) I, 312; Defineci (1976) II, 58;
Deðirmen (1986) II, 258; Deðiþim (1986)
II, 259; Dehþet Gecesi (1989) II, 354;
Dehþet Yaratan Adam (1966) I, 176; Deli
(1952) I, 37; Deli (1972) I, 289; Deli Deli
Küpeli (1986) II, 259; Deli Deli Tepeli
(1975) II, 38; Deli Ferhat (1974) II, 16;
Deli Fiþek (1967) I, 194; Deli Fiþek (1984)
II, 202; Deli Gibi Sevdim (1976) II, 58;
Deli Gönlüm (1987) II, 297; Deli Gönül
(1961) I, 97; Deli Kýz (1975) II, 39; Deli
Murat (1969) I, 228; Deli Ormanlý (1970) I,
245; Deli Yusuf (1975) II, 38; Delicesine
(1975) II, 38; Delicesine (1976) II, 58;
Delikan (1981) II, 146; Deliler Koðuþu
(1981) II, 146; Deliler Kudurunca (1994)
III, 89; Delioðlan (1972) I, 289; Delisin
(1975) II, 38;
Deliye Hergün Bayram
(1985) II, 228; Demir Bilek (1967) I, 195;
Demir Pençe (1969) I, 228; Demir Pençe
Casuslar Savaþý (1969) I, 228; Demir
Perde (1951) I, 30; Demir Yumruklu üçler
(1967) I, 195; Demirel'e Söylerim (1967) I,
195; Demiryol (1979) II, 111; Deniz
(1987) II, 297; Deniz Bekliyordu (1996) III,
122; Deniz Kýzý (1944) I, 19; Deniz Kýzý
(1987) II, 297; Deniz Yýldýzý (1988) II, 338;
Denizciler Geliyor (1966) I, 177; Denizden
Gelen Kadýn (1978) II, 86; Denizden Gelen
Kadýn (1988) II, 338; Denizden Gelen Kýz
(1972) I, 289; Denize Hançer Düþtü (1992)
III, 31; Denize Ýnen Sokak (1960) I, 87;
Denizler Hakimi (1977) II, 74; Deprem
(1976) II, 58; Derbeder (1977) II, 74;
Derbeder (Kýrýk Aþk) (1961) I, 97; Derdim
Dünyadan Büyük (1978) II, 86; Derdimden
Anlayan Yok (1962) I, 113;
Derebeyi
(1968) I, 211; Derece 37 (1975) II, 39;
Derman (1983) II, 184; Dert Bende (1973)
I, 312; Dertler Benim Olsun (1974) II, 16;
Dertler Ýnsaný (1990) II, 373; Dertlerin
Sahibi (1984) II, 202; Dertli (1973) I, 312;
Dertli Ana (1958) I, 70; Dertli Çoban
(1960) I, 87; Dertli Dertli (1987) II, 297;
Dertli Gelin Þirvan (1957) I, 66; Dertli
Gönlüm (1968) I, 211; Dertli Gönül (Çýksýn
16
Bu Can) (1957) I, 66; Dertli Gönüller
(1966) I, 177; Dertli Irmak (1958) I, 72;
Dertli Pýnar (1943) I, 18; Dertli Pýnar
(1968) I, 211; Dertli Pýnar (1978) II, 86;
Derviþ Bey (1978) II, 86; Derya Gülü
(1973) I, 312; Derya Gülü (1979) II, 111;
Destan (1973) I, 312; Destan (1980) II,
134; Destan Destan Ýçinde (1952) I, 38;
Deutschland 40 m² (1986) II, 267; Dev
Adam (1968) I, 211; Dev Kaný (1984) II,
202; Devler Geliyor (1970) I, 245; Devler
Savaþýyor (Kara Murat) (1978) II, 87;
Devlerin Aþký (1969) I, 228; Devlerin Aþký
(1976) II, 58; Devlerin Ýntikamý (1967) I,
195;
Devlerin Kavgasý (1965) I, 156;
Devlerin Öcü (1969) I, 228;
Devlerin
Öfkesi (1960) I, 87; Devlerin Ölümü (1990)
II, 373; Devlet Kuþu (1964) I, 138; Devlet
Kuþu (1980) II, 134; Dýþlanmýþ (Lekeli
Melek) (1993) III, 59; Die Heirat (1990) II,
373; Die Tote Wacht-Koruyan Ölü (1917)
I, 10; Dikenli Çit (1958) I, 72; Dikenli Gül
(1961) I, 97; Dikenli Hayat (1969) I, 228;
Dikenli Yol (1958) I, 72; Dikenli Yol (1986)
II, 259; Dikiz Aynasý (1973) I, 312; Dikkat
Kan Aranýyor (1970) I, 245; Dikmen Yýldýzý
(1962) I, 113; Dil Yarasý (1984) II, 202;
Dila Haným (1977) II, 74; Dilan (1986) II,
260;
Dilber Dudaðý (1979) II, 111;
Dilberler Yuvasý (1962) I, 113;
Dilek
Kutusu (1978) II, 87; Dilekçe (1988) II,
339;
Dinmeyen Sýzý (1972) I, 289;
Dinmeyen Sýzý (Sonsuz Izdýrap) (1949) I,
24; Diriliþ (1973) I, 312; Diriliþ (1974) II,
16; Diþi Akrep (1972) I, 289; Diþi Canavar
(1957) I, 66; Diþi Düþman (1966) I, 177;
Diþi Eþkiya (1969) I, 228; Diþi Hedef
(1971) I, 268; Diþi Kartal (1966) I, 177;
Diþi Killing (1967) I, 195; Diþi Köpek
(1980) II, 135; Diþi Kurt (1963) I, 125; Diþi
Melek (1979) II, 111; Diþi Örümcek (1963)
17
I, 126; Diþi Þeytan (1964) I, 138; Diþi
Tarzan (1971) I, 268; Diþi Yýlan (1956) I,
61; Divane (1960) I, 88; Divane (1979) II,
111; Diyet (1974) II, 16; Doðmadan
Ölenler (1961) I, 97;
Doðru Yolda
Ayrýlanlar (1976) II, 58;
Doksandokuz
Mustafa (1958) I, 72; Doktor (1979) II,
112;
Doktor Civaným (1982) II, 164;
Dokunma Bozulurum (1965) I, 156;
Dokunma Ölürsün (1972) I, 289; Dokunma
Yanarsýn (1979) II, 112;
Dokunmayýn
Dünyama (1977) II, 74;
Dokunmayýn
Þabanýma (1979) II, 112; Dokunulmaz Bu
Aslana (1952) I, 38; Dokuz Canlý Adam
(1965) I, 156; Dokuz Daðýn Efesi (1958) I,
72; Dokuzuncu Hariciye Koðuþu (1967) I,
195;
Dolandýrýcýlar Þahý (1960) I, 88;
Dolap Beygiri (1982) II, 165;
Dolaþýk
(1979) II, 112; Dolmuþ Þoförü (1967) I,
195; Dolunay (1987) II, 297; Domaniç
Yolcusu (Unutulan Sýr) (1946) I, 20;
Domdom Kurþunu (1985) II, 228; Don
Juan 72 (Çapkýnlar Kralý) (1972) I, 289;
Donanma
Kamil
(1970)
I,
245;
Donanmanýn Gülü (1987) II, 298; Donkiþot
Sahte Þövalye (1971) I, 268; Doruk (1985)
II, 228; Dost Bildiklerim (1978) II, 87; Dost
Hançeri (1969) I, 228; Dost Yarasý (1984)
II, 202; Dostlar Saðolsun (1983) II, 185;
Dostluklar Yaþadýkça (1960) I, 88;
Doyumsuzlar (1979) II, 112; Döner Ayna
(1964) I, 139; Dönersen Islýk Çal (1992)
III, 32; Dönme Bana Sevgilim (1970) I,
245; Dönme Dolap (1983) II, 185; Dönme
Dolap (1986) II, 260; Dönme Sevgillim
(1985) II, 228;
Dönüþ (1972) I, 289;
Dönüþ (1988) II, 339; Dönüþ (1994) III, 90;
Dönüþ Yemini (1996) III, 123; Dönüþü
Olmayan Yol (1969) I, 228; Dördü de
Seviyordu (1967) I, 195;
Dört Ateþli
Yosma (1977) II, 74; Dört Deli Bir Aptal
(1965) I, 156; Dört Geline Dört Damat
(1981) II, 147; Dört Hergele (1974) II, 17;
Dört Hergele (1987) II, 298; Dört Kabadayý
(1970) I, 246; Dört Köþe Dünya (1988) II,
339; Dört Kurþun (1966) I, 177; Dört
Yaným Cehennem (1982) II, 165; Dövüþe
Dövüþe Öldüler (1974) II, 17; Dövüþmek
Þart Oldu (1966) I, 177;
Drakula
Ýstanbul'da (1953) I, 45; Drejan (1996) III,
123;
Dua (1979) II, 112;
Dudaktan
Dudaða (1979) II, 112; Dudaktan Dudaða
Ölüm (1972) I, 290;
Dudaktan Kalbe
(1951) I, 31; Dudaktan Kalbe (1965) I,
156; Dudaktan Tabanca (1971) I, 268;
Dul Bir Kadýn (1985) II, 228; Dullar Tercih
Edilir (1964) I, 139; Dur Gitme (1993) III,
59; Durdurun Dünyayý (1980) II, 135;
Durun Geliyorum (1975) II, 39; Duvak
(1973) I, 312; Duvaklý Göl (1958) I, 72;
Duvaksýz Gelin (1961) I, 97; Duvaksýz
Gelin (Hülleci) (1942) I, 18; Duvarlarýn
Ötesi (1964) I, 139;
Duy Kalbimin
Feryadýný (1980) II, 135; Duyar mýsýn
Feryadýmý (1985) II, 230;
Duyduk
Duymadýk Demeyin (1970) I, 246;
Duygular ve Hayaller (1994) III, 90; Duyun
Beni (1975) II, 39; Düðüm (1993) III, 59;
Düðün (1973) I, 312; Düðün (Die Heirat)
(1990) II, 373; Düðün Alayý (1961) I, 98;
Düðün Gecesi (1966) I, 177;
Düðün
Gecesi (Kanlý Nigar) (1933) I, 14;
Dümbüllü Macera Peþinde (1948) I, 22;
Dümbüllü Sporcu (1952) I, 38; Dümbüllü
Tarzan (1954) I, 50; Dünden Bugüne Seks
(1975) II, 39; Dünden Sonra Yarýndan
Önce (1987) II, 298; Dünkü Çocuk (1965)
Dünya Boþtur (1990) II, 373;
I, 156;
Dünya Kadýnla Güzel (1996) III, 124;
Dünyanýn En Güzel Kadýný (1968) I, 212;
Dünyayý Kurtaran Adam (1982) II, 165;
Dünyayý Yýkmasaydýn (1982) II, 165; Düþ
Gezginleri (1992) III, 33; Düþ Yakamdan
Osman (1987) II, 299; Düþ, Gerçek, Bir de
Sinema (1995) III, 107; Düþen Bir Yaprak
Gibi (1970) I, 246; Düþen Kýzlar (1954) I,
50;
Düþkünler Yuvasý (1957) I, 66;
Düþkünler Yuvasý (?) (Beyaz Baykuþ)
(1948) I, 23; Düþkünüm Sana (1982) II,
165; Düþler Artýk Yeter (1990) II, 373;
Düþler de Ölür (1994) III, 90; Düþman
(1973) I, 313; Düþman (1979) II, 112;
Düþman Aþýklar (1955) I, 56; Düþman
Aþýklar (1967) I, 195; Düþman Kardeþler
(1965) I, 156; Düþman Yollarý Kesti (1959)
I, 79; Düþmanlarým Çatlasýn (1974) II, 17;
Düþte Gör (1990) II, 373;
Düþtüm
Çýkmazlara (1986) II, 260; Düþünce (1994)
III, 90; Düttürü Dünya (1988) II, 339;
Düzen (1978) II, 87
E
Eba Müslim Horasani (1969) I, 228; Ebedi
Ýstirahat (1952) I, 38; Ebediyen Seninim
(1957) I, 66; Ebediyete Kadar (1955) I, 56;
Ecel Köprüsü (1954) I, 50; Ecel Teri
(1970) I, 246; Ecelin Geldi Yavrum (1967)
I, 195; Ecelin Gölgesinde (1970) I, 246;
Ecelin Gölgesinde (1991) III, 15; Eceline
Susamýþlar (1959) I, 79;
Eden Bulur
(1976) II, 59; Edi ile Büdü (1952) I, 38;
Edi ile Büdü Tiyatrocu (1952) I, 38; Efe
Aþký (1948) I, 23; Efeler Diyarý (1987) II,
299; Efelerin Efesi (1952) I, 38; Efelerin
Öcü (1968) I, 212; Efenin Ýntikamý (1967) I,
195; Efkarlý Sosyetede (1968) I, 212;
Efkarlýyým Abiler (1966) I, 177; Efsuncu
Baba (1949) I, 24; Ege Kahramanlarý
(1951) I, 32; Eðlence Bülbülleri (1953) I,
45; Ejderin Ýntikamý (1984) II, 202; Ekmek
18
(1996) III, 126; Ekmek Elden Su Gölden
(1985) II, 230; Ekmek Kavgasý (1965) I,
156;
Ekmek Parasý (1962) I, 113;
Ekmekçi Kadýn (1965) I, 156; Ekmekçi
Kadýn (1972) I, 290; Ekran Aþýklarý (1989)
II, 354; Eksik Etek (1976) II, 59; El Bebek
Gül Bebek (1978) II, 87; El Kapýlarý (1988)
II, 340; El Kapýsý (1974) II, 17; El Kýzý
(1966) I, 177; Elalem Ne Der (1962) I,
113; Elbet Birgün Buluþacaðýz (1973) I,
313; Eli Maþalý (1966) I, 177; Elif ile
Seydo (1972) I, 290; Eller Yukarý (1965) I,
157; Elma Þekeri (1975) II, 39; Elmacý
Kadýn (1971) I, 268; Elmanýn Alýna Bak
(1976) II, 59; Elmayý Kim Isýrdý (1986) II,
260; Elvan (1971) I, 268; Elveda (1958) I,
72; Elveda (1967) I, 196; Elveda Dostum
(1982) II, 166; Elveda Hatýralar (1960) I,
88;
Elveda Meyhaneci (1972) I, 290;
Elveda Sevgilim (1965) I, 157; Elveda
Yavrum (1972) I, 290; Emanet (1988) II,
340; Emanuella (1975) II, 37; Emekli
(1993) III, 59;
Emine (1971) I, 268;
Emmioðlu (1969) I, 228; Emrah (1974) II,
17; En Büyük Patron (1975) II, 39; En
Büyük Þaban (1983) II, 185; En Büyük
Yumruk (1983) II, 185; En Kralýna Tek
Kurþun (1971) I, 268; Enayiler Kralý (1977)
II, 74; Endiþe (1974) II, 17; Eniþte (1975)
II, 39; Eniþte (1979) II, 113; Er Meydaný
(1949) I, 24; Erikler Çiçek Açtý (1968) I,
212; Erkeðim (1977) II, 74; Erkeðim
Benim (1975) II, 39; Erkek Adam Sözünde
Durur (1967) I, 196; Erkek Ali (1964) I,
139; Erkek Dediðin Böyle olur (1965) I,
157; Erkek Dediðin Böyle Olur (1974) II,
18; Erkek Fatma (1959) I, 79; Erkek
Fatma (1969) I, 228;
Erkek Fatma
Evleniyor (1963) I, 126; Erkek Gibi Ölenler
(1970) I, 246; Erkek Güzeli Sefil Bilo
(1979) II, 113; Erkek Kazým (1975) II, 39;
19
Erkek Milleti (1986) II, 260; Erkek Severse
(1966) I, 177; Erkek Sevgisi (1987) II, 299;
Erkek Sözü (1964) I, 139; Erkek ve Diþi
(1966) I, 177; Erkekçe (1983) II, 185;
Erkekler Aðlamaz (1964) I, 139; Erkekler
Aðlamaz (1974) II, 18; Erkeklik Öldü mü
Abiler (1970) I, 246; Erkeklik Öldü mü
Abiler (1978) II, 88; Erkeklik Öldü mü Atýf
Bey (1962) I, 113;
Erkeksen Kaçma
(1974) II, 17; Eroin Hattý (1985) II, 230; Es
Deli Rüzgar (1988) II, 340; Esir (1983) II,
185; Esir Hayat (1974) II, 18; Esir Kuþ
(1962) I, 113; Eski Günler (1984) II, 202;
Eski Kurtlar (1974) II, 18; Eski Sevdalar
Gibi (1987) II, 299; Eski Silah (1989) II,
354; Eskici ve Oðullarý (1990) II, 374;
Esmer Bomba (1979) II, 113;
Esmer
Delikanlý (1961) I, 98; Esmerim (1979) II,
113; Esmerim Kýyma Bana (1960) I, 88;
Esmerin Adý Sarýþýnýn Tadý (1979) II, 114;
Esmerin Tadý Sarýþýnýn Adý (1964) I, 139;
Esmerin Tadý Sarýþýnýn Adý (1969) I, 228;
Esrarlý Kadýn (Günah Bende) (1958) I, 72;
Estergon Kalesi (1950) I, 27; Estergon
Kalesi (1972) I, 290; Eþek Þakasý (1980)
II, 135; Eþkiya (1966) I, 177; Eþkiya
(1996) III, 124; Eþkiya Aþký (1969) I, 228;
Eþkiya Celladý (1967) I, 196; Eþkiya Halil
(Haydut) (1968) I, 212;
Eþkiya Kaný
(Hakimo) (1968) I, 212;
Eþkiya Oðlu
(1970) I, 246;
Eþref (1977) II, 74;
Eþrefpaþalý (1966) I, 177; Evcilik Oyunu
(1964) I, 139; Evcilik Oyunu (1975) II, 39;
Evcilik Oyunu (1988) II, 340; Evet mi Hayýr
mý (1974) II, 18; Evlat (1972) I, 290; Evlat
Acýsý (1954) I, 50; Evlat Acýsý (1973) I,
313; Evlat Hasreti (1956) I, 61; Evlat
Uðruna (1967) I, 196; Evlat Yüzünden
(1960) I, 88; Evlatlýk (1959) I, 79; Evlatlýk
(Çýngar) (1976) II, 59; Evlerden Biri (1987)
II, 299; Evli mi Bekar mý (1951) I, 32;
Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978) II, 87;
Evlilik Þirketi (1976) II, 59; Evvel Allah
Sonra Ben (1969) I, 229; Evvel Zaman
Ýçinde (1951) I, 32; Eylül (1995) III, 108;
Eyvah (1970) I, 246; Ezan Sesleri (1993)
III, 59; Ezilenler (1987) II, 300; Eziliþ
(1974) II, 18; Ezo Gelin (1955) I, 56; Ezo
Gelin (1968) I, 212; Ezo Gelin (1973) I,
313
F
Fabrikanýn Gülü (1964) I, 139; Fabrikanýn
Gülü (1966) I, 178; Fadile (1979) II, 114;
Fadime (1970) I, 246; Fahri Bey Makarna
Tenceresinde (1919) I, 10; Fahriye Abla
(1984) II, 202; Faize Hücum (1982) II,
166; Fakir (1979) II, 114; Fakir Aþýklarýn
Romaný (1971) I, 268;
Fakir Bir Kýz
Sevdim (1966) I, 178; Fakir Çocuklar
(1966) I, 178; Fakir Gencin romaný (1965)
I, 157; Fakir Kýzý Leyla (1969) I, 229; Fakir
Kýzýn Kýsmeti (1956) I, 61; Fakir Kýzýn
Kýsmeti (1971) I, 268; Fakir Kýzýn Romaný
(1969) I, 229; Fakir Milyoner (1985) II,
230; Fakir Þarkýcý (1960) I, 88; Fakir ve
Maðrur (1966) I, 178; Fakirim Mehmet
(1966) I, 178; Fakirler (1958) I, 73; Falcý
(1972) I, 290;
Fantoma Ýstanbul'da
Buluþalým (1967) I, 196; Fare Kapaný
(1987) II, 300; Fatih'in Fedaisi (1966) I,
178; Fatih'in Fermaný (Kara Murat) (1973)
I, 313;
Fatma Bacý (1972) I, 290;
Fatmagül'ün Suçu Ne (Umutsuz Þafaklar)
(1986) II, 260; Fato (1949) I, 24; Fato
(1969) I, 229; Fatoþ Sokaklarýn Meleði
(1971) I, 268; Fatoþ'un Bebekleri (1962) I,
113; Fatoþ'un Fendi Tayfur'u Yendi (1964)
I, 140; Fazilet (1989) II, 355; Fedai (1974)
II, 18;
Fedai (1990) II, 374;
Fedai
Komandolar Kýbrýs'ta (1968) I, 212;
Fedailer (1966) I, 178; Fedailer (1970) I,
246;
Fedailer Mangasý (1971) I, 268;
Fedakar Ana (1949) I, 25;
Fedakar
Arkadaþ (1960) I, 88; Fedakar Kaptan
(1959) I, 79; Fedakar Onbaþý (1960) I, 88;
Fedakar Öðretmen (1964) I, 140; Felaket
Kadýný (1960) I, 88; Felaket Yolu (1959) I,
79; Felaket Zinciri (1956) I, 61; Felek
(1973) I, 313;
Fena Yol (O Kakos
Dhromos) (1933) I, 14; Ferhat ile Þirin
(1966) I, 178; Ferhat ile Þirin (1970) I,
247; Feride (1971) I, 269; Ferman (1988)
II, 340; Feryada Gücüm Yok (1981) II,
147; Feryat (1959) I, 79; Feryat (1972) I,
291; Feryat (1983) II, 185; Fýndýkçý Gelin
(1954) I, 50; Fýrat (1979) II, 114; Fýrat'ýn
Cinleri (1977) II, 74; Fýrçana Bayýldým
Boyacý (Erkeklik Öldü mü Abiler) (1978) II,
88; Fýrýldak Naci (1965) I, 157; Fýrtýna
(1977) II, 74; Fýrtýna Adam (1970) I, 247;
Fýrtýna Behçet (1975) II, 40; Fýrtýna Beþler
(1966) I, 178; Fýrtýna Geçti (1957) I, 66;
Fýrtýna Gönüller (1984) II, 204; Fýrtýna
Kaptan (1958) I, 73; Fýrtýna Kemal (1972)
I, 291; Fýrtýna Kemal (1984) II, 204; Fýrtýna
Kuþu (1992) III, 35; Fýstýk Gibi (1970) I,
247; Fýstýk Gibi Maþallah (1964) I, 140;
Fýstýklar (1975) II, 40; Fidan (1984) II, 204;
Fikrimin Ýnce Günü (1987) II, 300; Filinta
Kadri (1964) I, 140; Film Bitti (1989) II,
355; Firar (1984) II, 204; Firari Aþýklar
(1970) I, 247; Fiþek Necmi (1965) I, 157;
Fiyakalý Eniþte (1986) II, 262; Fiyakaný
Bozarým (1976) II, 59; Fosforlu (1989) II,
356;
Fosforlu Cevriye (1959) I, 79;
Fosforlu Cevriyem (1969) I, 229; Fosforlu
Melek (1972) I, 291;
Fosforlu Oyuna
Gelmez (1962) I, 113; Fosforlu'nun Oyunu
(1959) I, 81; Fotoðraflar (1989) II, 356;
Funda (1958) I, 73; Funda (1968) I, 212;
Futboliye (1983) II, 185
20
G
Gaddar (1974) II, 19; Gaddarlar (1966) I,
178;
Galatalý Fatma (1964) I, 140;
Galatalý Fatma (1969) I, 229; Galatalý
Mustafa (1967) I, 196;
Gardaþ Beni
Eversene (1972) I, 291; Gariban (1966) I,
178; Gariban (1974) II, 19; Gariban
Beþler (1985) II, 230; Garibanýz Abiler
(1967) I, 196; Garibanlar Mahallesi (1969)
I, 229; Garibim Çalýkuþu (1966) I, 178;
Garibin Aþký (1954) I, 51; Garibin Çilesi
Ölünce Biter (1979) II, 114;
Garibin
Mezarýný Taþtan Oyun (1969) I, 229; Garip
(1977) II, 75; Garip (1986) II, 262; Garip
Bir Ýzdivaç (1965) I, 157;
Garip Bir
Kolleksiyoncu (1994) III, 90; Garip Kuþ
(1974) II, 19; Garipler Adasý (1955) I, 56;
Garipler de Sever (1986) II, 262; Garipler
Sokaðý (1967) I, 196; Gariplerin Þarkýsý
(1986) II, 262; Garsonyer (1979) II, 115;
Gavur Daðýn Eþkiyasý (1966) I, 178;
Gazap Rüzgarý (1982) II, 167; Gazeteci
(1979) II, 115; Gazeteci Kýz (1988) II, 340;
Gazi Kadýn (Nene Hatun) (1973) I, 313;
Gazino Bülbülü (1985) II, 230;
Gece
(1972) I, 291; Gece (1989) II, 356; Gece
Dansý Tutsaklarý (1988) II, 340; Gece Kuþu
(1960) I, 89; Gece Kuþu Zehra (1975) II,
40; Gece ve Gündüz (1960) I, 89; Gece
Yaþayan Kadýn (1979) II, 115;
Gece
Yolculuðu (1987) II, 300; Gece, Melek ve
Bizim Çocuklar (1993) III, 59; Gecekondu
Peþinde (1967) I, 196;
Gecekondu
Rüzgarý (1972) I, 291;
Gecekondu
Yosmasý (1956) I, 61; Geceler Yarim Oldu
(1966) I, 178; Gecelerin Adamý (1984) II,
206;
Gecelerin Hakimi (1963) I, 126;
Gecelerin Hakimi (1973) I, 314; Gecelerin
Kadýný (1964) I, 140; Gecelerin Kadýný
21
(1983) II, 185; Gecelerin Kralý (1967) I,
196;
Gecelerin Öfkesi (1971) I, 269;
Gecelerin Ötesi (1960) I, 89; Gecelerin
Ötesi (1974) II, 19; Gecem ve Gündüzüm
(1993) III, 60; Gecenin Katili (1980) II,
135;
Gecenin Sonu (1983) II, 185;
Geceyarýsý (1984) II, 206; Geçim Dünyasý
(1963) I, 126; Geçim Otobüsü (1984) II,
206; Geçti Buranýn Pazarý (1962) I, 114;
Gel Barýþalým (1964) I, 140; Gel Barýþalým
(1976) II, 59; Gel Desen Gelemem ki
(1969) I, 229; Gel Gardaþ Gel (1974) II,
19; Geldi Sevdi Vurdu (1971) I, 269;
Gelen Aðlar Giden Aðlar (1956) I, 61;
Gelin (1973) I, 314; Gelin Ayþem (1957) I,
66; Gelin Ayþem (1969) I, 229; Gelin
Çiçeði (1971) I, 269; Gelin Kayasý (1979)
II, 115; Gelin Kýz (1970) I, 247; Gelin Oy
(1986) II, 262; Gelincik (1978) II, 88;
Gelincik Tarlasý (1968) I, 213; Gelincik
Tarlasý (1993) III, 60;
Gelinin Muradý
(1957) I, 66; Gelinin Ödü Patladý (1975) II,
40;
Gelinlik Kýzlar (1972) I, 291;
Gelinliksiz Gelin (1979) II, 115; Gelmeyin
Üstüme (1986) II, 262; Gemileri Yakmak
(1988) II, 341; Genç Kýzlar (1963) I, 126;
Genç Kýzlar Pansiyonu (1971) I, 269;
Genç Kýzlarýn Sevgilisi (1963) I, 127; Genç
Osman (1962) I, 114; Genç ve Dul (1986)
II, 262; Gençliðe Veda (1965) I, 157;
Gençliðin Rüyasý (1971) I, 269; Gençlik
Günahý (1947) I, 21; Gençlik Hülyalarý
(1962) I, 114; Gençlik Köprüsü (1975) II,
40; Gençlik Rüzgarý (1964) I, 140; Gençlik
Türküsü (1967) I, 196; Gerçeðe Dönüþ
(1996) III, 126; Gerçek (1974) II, 19;
Gerdek Gecesi (1975) II, 40; Geri Dön
(1987) II, 301;
Gerilla (1994) III, 90;
Gerzek Þaban (1980) II, 135; Gýrgýr Ali
(1982) II, 167; Gýrgýr Hafiye (1986) II, 262;
Gýrgýriye (1981) II, 147; Gýrgýriyede Büyük
Seçim (1984) II, 206; Gýrgýriyede Þenlik
Var (1981) II, 147; Gýrgýriyede Þenlik Var
(1983) II, 186; Girdap (1980) II, 135;
Girdap (1993) III, 61;
Girdap (Çaba)
(1988) II, 341; Gitti Canýmýn Cananý (1986)
II, 262; Gizli Aþk (1971) I, 269; Gizli
Duygular (1984) II, 206; Gizli Emir (1965)
I, 157; Gizli Ýliþkiler (1979) II, 115; Gizli
Kuvvet (1976) II, 59; Gizli Kuvvet (1983) II,
186; Gizli Sevda (1963) I, 127; Gizli Yara
(1953) I, 45; Gizli Yara (1985) II, 230;
Gizli Yüz (1990) II, 374; Gol Kralý (1980) II,
136; Gol Kralý Cafer (1962) I, 114; Göç
(1974) II, 19; Göç (1993) III, 61; Göçmen
Çocuðu (1952) I, 39; Gök Bayrak (1968) I,
213;
Gökçe Çiçek (1972) I, 291;
Göklerdeki Sevgili (1966) I, 179; Gökyüzü
(1986) II, 262; Göl (1982) II, 167; Gölet
(1987) II, 303; Gölge Oyunu (1992) III, 35;
Gölgedeki Adam (1970) I, 247; Gölgen
Bile Benden Korkar (1971) I, 269; Gömlek
(1988) II, 341;
Gönlüm Haktan Yana
(1994) III, 91; Gönlüm ve Ben (1984) II,
207; Gönlüm Yaralý (1961) I, 98; Gönül
Avcýsý (1962) I, 114; Gönül Bahçelerinde
(1994) III, 91; Gönül Ferman Dinlemez
(1962) I, 114; Gönül Ferman Dinlemez
(1977) II, 75; Gönül Garip Bir Kuþtur
(1989) II, 357; Gönül Hýrsýzý (1971) I, 269;
Gönül Kimi Severse (1959) I, 80; Gönül
Kuþu (1965) I, 157; Gönül Meyhanesi
(1970) I, 247; Gönül Oyunu (1972) I, 292;
Gönülden Aðlayanlar (1958) I, 73;
Gönülden Gönüle (1961) I, 98; Gönülden
Gönüle (1987) II, 303; Gönülden Yaralýlar
(1949) I, 25; Gönülden Yaralýlar (1973) I,
315; Gönüller Fatihi Yunus (1973) I, 314;
Gönüllü Kahramanlar (1968) I, 213;
Gördüðün Yerde Vur (1975) II, 40;
Görevimiz
Tehlike
(1972)
I,
292;
Görevimiz
Tehlike
(1972)
I,
292;
Görgüsüzler (1982) II, 168;
Görünce
Kurþunlarým (1971) I, 269; Görünmeyen
Adam
Ýstanbul'da
(1955)
I,
56;
Görünmeyen Düþman (1978) II, 88; Göz
Hapsi (1994) III, 91; Gözlerden Kalbe
(1985) II, 231; Gözleri Ömre Bedel (1964)
I, 140; Gözlerin Bela Senin (1984) II, 207;
Gözyaþlarým (1968) I, 213; Gramafon
Avrat (1987) II, 301; Gurbet (1959) I, 80;
Gurbet (1984) II, 207; Gurbet Kuþlarý
(1964) I, 140; Gurbet Kuþlarý (1982) II,
168;
Gurbet Türküsü (1965) I, 157;
Gurbet Yastýðý (1979) II, 115; Gurbet
Yolcularý (1962) I, 114; Gurbetçi Þaban
(1985) II, 231; Gurbetçiler (1973) I, 315;
Gurbetçiler Dönüyor (1976) II, 59;
Gurbette Ölenler (1969) I, 229; Gurur ve
Kin (1971) I, 269; Gül Aðacý (1967) I, 196;
Gül Aðacý (1983) II, 186; Gül Ayþe (1969)
I, 229; Gül Hasan (1979) II, 116; Gül ve
Þeker (1968) I, 213; Gülbeyaz (1989) II,
357; Güldaðlý Cemile (1951) I, 32; Güldür
Yüzünü (1985) II, 231; Güldürme Beni
(1984) II, 208; Güldürme Beni (1986) II,
263; Gülen Adam (1989) II, 357; Gülen
Gözler (1977) II, 75; Güler misin Aðlar
mýsýn (1975) II, 40; Gülerken Aðlayanlar
(1973) I, 315; Gülibik (1984) II, 208;
Güller ve Dikenler (1970) I, 247; Güllü
(1971) I, 269; Güllü Fatma (1957) I, 69;
Güllü Geliyor Güllü (1973) I, 315; Güllü Kýz
(1985) II, 231; Güllüþah ile Ýbo (1977) II,
75; Gülmeyen Yüzler (1955) I, 56; Gülnaz
(1951) I, 32; Gülnaz Sultan (1969) I, 230;
Gülpembe (1993) III, 61; Gülsüm Ana
(1982) II, 168;
Gülþah (1975) II, 40;
Gülþah Küçük Anne (1976) II, 59; Gültekin
(1968) I, 213; Gültekin Amazon Kýzlara
Karþý (1969) I, 230; Gülüm Benim (1987)
II, 303; Gülüm Dalým Çiçeðim (1971) I,
269; Gülüm Nuri (1970) I, 247; Gülümse
22
Biraz (1986) II, 263; Gülümseyen Dünya
(1984) II, 208; Gülünüz Güldürünüz (1977)
II, 75; Gülüþan (1985) II, 231; Gülüzar
(1972) I, 292; Gümüþ Gerdanlýk (1962) I,
114; Gümüþ Gerdanlýk (1972) I, 292; Gün
Akþam Oldu (1974) II, 19; Gün Akþam
Oldu (1986) II, 263; Gün Doðarken (1955)
I, 56; Gün Doðmadan (1986) II, 263; Gün
Ortasýnda Karanlýk (1990) II, 374; Gün
Uzar Yüzyýl Olur (1988) II, 341; Günah
(1976) II, 59;
Günah (1983) II, 186;
Günah Bende (1958) I, 72; Günah Bende
mi (1964) I, 140; Günah Bende mi (1969)
I, 230;
Günah Bizimdir (1956) I, 61;
Günah Çocuðu (1966) I, 179; Günah
Defteri (1981) II, 147;
Günah Gecesi
(1987) II, 303; Günah Günleri (1979) II,
116; Günah Kýzlarý (1964) I, 141; Günah
Köprüsü (1956) I, 61; Günah Olmasa
(1987) II, 304; Günah Tohumu (1994) III,
91; Günah Yolcularý (1956) I, 61; Günaha
Girme (1982) II, 169; Günahým (1948) I,
23; Günahýmý Çekeceksin (1970) I, 247;
Günahýn Bedeli (1977) II, 75; Günahýný
Kanlarýyla Ödediler (1969) I, 230;
Günahýný Ödeyen adam (1952) I, 39;
Günahýný Ödeyen Adam (1969) I, 230;
Günahýný Ödeyen Kadýn (1969) I, 230;
Günahkar (1976) II, 60; Günahkar (1983)
II, 186; Günahkar Baba (1955) I, 56;
Günahkar Kadýn (1966) I, 179; Günahkar
Kadýn (1979) II, 116; Günahkarlar Cenneti
(1958) I, 73; Günahsýz Aþýklar (1962) I,
115;
Günahsýz Kadýn (1973) I, 309;
Günahsýz Katiller (1964) I, 141; Günahsýz
Katiller (1970) I, 247; Günahsýz Yavrular
(1956) I, 62; Günahsýzlar (1944) I, 19;
Günahsýzlar (1968) I, 213; Günahsýzlar
(1972) I, 292; Günahtýr (1989) II, 357;
Günbatýmý (1991) III, 15; Güneþ Doðacak
(Hidayete Erenler) (1994) III, 91; Güneþ
23
Doðarken (1984) II, 208; Güneþ Doðmasýn
(1961) I, 98; Güneþ Ne Zaman Doðacak
(1977) II, 75; Güneþ Yine Doðacak (1989)
II, 357;
Güneþe Doðru (1937) I, 15;
Güneþe Giden Yol (1965) I, 158; Güneþe
Köprü
(1986)
II,
263;
Güneþi
Uyandýrmadan (1993) III, 61; Güneþin
Solduðu Gün (1989) II, 357; Güneþin
Tutulduðu Gün (1983) II, 186; Güneþli
Bataklýk (1977) II, 75; Güneþteki Leke
(1986) II, 264; Güneþten de Sýcak (1978)
II, 88; Güneþten de Sýcak (1986) II, 263;
Güney Ölüm Saçýyor (1969) I, 230;
Güngörmüþler (1976) II, 60; Günsüz Ali
(1985) II, 231; Güvercinim (1986) II, 264;
Güzel Bir Gün Ýçin (1965) I, 157; Güzel
Kadýnlar Çetesi (1964) I, 141; Güzel Þoför
(1970) I, 247; Güzelim (1986) II, 264;
Güzeller Kumsalý (1964) I, 141; Güzeller
Resmigeçidi (1960) I, 90
H
Hababam Git Hababam Gel (1975) II, 41;
Hababam Sýnýfý (1975) II, 40; Hababam
Sýnýfý Dokuz Doðuruyor (1978) II, 88;
Hababam Sýnýfý Güle Güle (1981) II, 148;
Hababam Sýnýfý Sýnýfta Kaldý (1975) II, 41;
Hababam Sýnýfý Tatilde (1977) II, 75;
Hababam Sýnýfý Uyanýyor (1976) II, 60;
Hababam Taburu (1975) II, 41; Habis
Ruhlar (1968) I, 213; Hacý Baba (1965) I,
158; Hacý Bektaþ Veli (1967) I, 196; Hacý
Murad (1967) I, 197; Hacý Murat Geliyor
(1968) I, 213;
Hacý Murat'ýn Ýntikamý
(1972) I, 292; Hacýaðalar Kralý (1972) I,
292; Haciz Kararý (1990) II, 374; Hadi
Beni Þaþýrt (1974) II, 19; Hafýz Yusuf
Efendi (1987) II, 304; Hain (1977) II, 76;
Hak Aþýklarý (1967) I, 197; Hak Yerini
Bulur (1961) I, 98; Hak Yolunda Hazreti
Yahya (1965) I, 158; Hakanlar Savaþý
(1968) I, 213; Hakikat (1972) I, 292;
Hakimo (1968) I, 212;
Hakkari'de Bir
Mevsim (1982) II, 169; Halýcý Kýz (1953) I,
46;
Halime Gülme (1985) II, 231;
Halime'den Mektup Var (1964) I, 141;
Halime'nin Kýzlarý (1975) II, 41; Halime'yi
Samanlýkta Vurdular (1966) I, 179; Halk
Çocuðu (1964) I, 141; Halk Düþmaný
(1984) II, 208; Halkalý Köle (1986) II, 264;
Halkalý Þeker (1975) II, 41; Ham Meyva
(1957) I, 67; Ham Meyva (1970) I, 248;
Hamam (1996) III, 126; Hamam Böcekleri
(1981) II, 148; Hamam Böcekleri Film
Çeviriyor (1985) II, 231; Hamama Giren
Terler (1974) II, 19; Hamamcý Þevket
(1975) II, 41;
Hamaylý Boynundayým
(1981) II, 148; Hammal (1976) II, 60;
Hamsi Nuri (1973) I, 315; Hamza Dalar
Osman Çalar (1976) II, 60; Hancý (1961) I,
98; Hancý (1969) I, 230; Hancýnýn Kýzý
(1963) I, 127; Handan (1979) II, 116;
Haným (1988) II, 341; Hanýmevladý (1978)
II, 88; Hanzo (1975) II, 41; Hapishane
Gelini (1968) I, 213; Haracýma Dokunma
(1965) I, 158;
Harakiri (1975) II, 41;
Haram (1983) II, 186; Haram Geceler
(1994) III, 92; Haram Lokma (1963) I, 127;
Haram Oldu (1985) II, 231; Haremde Dört
Kadýn (1965) I, 158; Harman Sonu (1973)
I, 315; Harman Sonu (1981) II, 148;
Harman Sonu (Köy Güzeli) (1946) I, 20;
Harman Sonu Dönüþü (1950) I, 27;
Harmandalý Efem Geliyor (1962) I, 115;
Harmandalý Efe'nin Ýntikamý (1963) I, 127;
Harmankaya (1948) I, 23; Harun Reþid'in
Gözdesi (1967) I, 197; Hasan Alýr Basan
Almaz (1975) II, 41;
Hasan Boðuldu
(1990) II, 374; Hasan Daðý (1980) II, 136;
Hasip ile Nasip (1976) II, 60; Hasret
(1944) I, 19; Hasret (1971) I, 269; Hasret
(1974) II, 20; Hasret Sancýsý (1982) II,
171;
Hasret Yorgunu (1983) II, 187;
Hasretim (1986) II, 264; Haþhaþ (1975) II,
41; Hata (1957) I, 67; Hata (1984) II, 209;
Hata Bulma (1986) II, 264; Hatasýz Kul
Olmaz (1977) II, 76; Hatýram Olsun (1988)
II, 342; Hatýrla Sevgilim (1961) I, 98;
Hatýrladýn mý (1982) II, 171; Havar (1980)
II, 136; Hayal Uçurumu (1972) I, 293;
Hayalimdeki Sevgili (1962) I, 115;
Hayallerim, Aþkým ve Sen (1987) II, 304;
Hayat Acýlarý (1967) I, 197; Hayat Acýlarý
(1989) II, 357; Hayat Acýlarý (Gülnaz)
(1951) I, 32; Hayat Bayram Olsa (1973) I,
315; Hayat Bazen Tatlýdýr (1962) I, 115;
Hayat Cehennemi (1958) I, 73; Hayat
Cehennemi (1971) I, 270; Hayat Çemberi
(1993) III, 61; Hayat Harcadýn Beni (1979)
II, 116; Hayat Kadýný (1986) II, 265; Hayat
Kadýnlarý (1978) II, 88; Hayat Kasýrgalarý
(1966) I, 179; Hayat Kavgasý (1964) I,
141; Hayat Kavgasý (1969) I, 230; Hayat
Kavgasý (1993) III, 62; Hayat Köprüsü
(1986) II, 265; Hayat Kurbaný (1969) I,
230; Hayat mý Bu (1972) I, 292; Hayat
Sevince Güzel (1971) I, 270;
Hayat
Sokaklarýnda (1956) I, 62; Hayata Dönüþ
(1977) II, 76; Hayatým Sana Feda (1959) I,
80; Hayatým Sana Feda (1970) I, 248;
Hayatým Senindir (1971) I, 270; Hayatýmý
Mahveden Kadýn (1955) I, 56; Hayatýmý
Mahveden Kadýn (1970) I, 248; Hayatýmýn
En Güzel Yýllarý (1972) I, 292; Hayatýmýn
Erkeði (1964) I, 141; Hayatýmýn Erkeði
(1969) I, 230; Hayatýmýn Kadýný (1965) I,
158; Hayatlarýný Kanla Yazdýlar (1966) I,
179; Haydi Bastýr (1973) I, 315; Haydi
Bastýr (1979) II, 116; Haydi Gençlik Hop
Hop (1975) II, 42; Haydut (1968) I, 212;
Haydut Avcýsý (1972) I, 293; Hayýrsýz Evlat
24
(1956) I, 62; Hayýrsýz Evlat (1969) I, 230;
Hayýrsýz Evlat (1976) II, 60; Hayret 17
(1975) II, 42; Hayri Beyin Son Aþký (1993)
III, 62; Hayroþ (1986) II, 265; Hazal
(1979) II, 116; Hazreti Ali (1969) I, 230;
Hazreti Ayþe (1966) I, 179; Hazreti Ayþe
(1987) II, 305; Hazreti Eyüb'ün Sabrý
(1965) I, 158; Hazreti Ýbrahim (1964) I,
141;
Hazreti Ýbrahim (1972) I, 293;
Hazreti Ömer (1973) I, 315;
Hazreti
Ömer'in Adaleti (1961) I, 99;
Hazreti
Ömer'in Adaleti (1973) I, 315; Hazreti
Süleyman ve Saba Melikesi (1966) I, 179;
Hazreti Yusuf (1973) I, 315;
Hazreti
Yusuf'un Hayatý (1965) I, 159; Hedef
(1978) II, 88; Hedef Ankara (1966) I, 179;
Hedefte Beþ Adam (1972) I, 293; Hedefte
Ýki Kiþi (1970) I, 248; Hedefte Ýmzam Var
(1971) I, 270; Hedefte Vuruþanlar (1969) I,
230; Hedefte Vuruþanlar (1978) II, 89;
Hekimoðlu (1986) II, 265; Helal Adanalý
Celal (1965) I, 159; Helal Olsun Ali Abi
(1963) I, 127; Helal Sana Behçet (1973) I,
315; Helal Sana Recep Abi (1979) II, 117;
Hem Dögüþ Hem Seviþ (1971) I, 270;
Hemþire Ayça (1989) II, 357; Hep Ezildim
(1989) II, 357; Hep O Þarký (1965) I, 159;
Hepimiz Kardeþiz (1964) I, 141; Hepimiz
Sevdik (1993) III, 62; Her Adýmýn Bela
(1972) I, 293; Her Gece Bardayým (1974)
II, 20; Her Gece Bodrum (1992) III, 36;
Her Gönülde Bir Aslan Yatar (1976) II, 60;
Her Günaha Bir Kurþun (1970) I, 248; Her
Kurþuna Bir Ölü (1971) I, 270; Her Þafakta
Ölürüm (1966) I, 179; Her Þafakta Ölürüm
(1972) I, 293; Her Yer Karanlýk (1987) II,
306; Her Yerde Tehlike (1955) I, 57; Her
Yol Sana Helal (1975) II, 54; Her Zaman
Kalbimdesin (1967) I, 197; Hercai (1984)
II, 209; Hergün Ölmektense (1964) I, 141;
Herhangi Bir Kadýn (1981) II, 148;
25
Herkesin Sevgilisi (1970) I, 248; Herþey
Güzeldi (1988) II, 342; Herþey Oðlum Ýçin
(1971) I, 270; Herþeye Raðmen (1987) II,
306;
Herþeyi Bitirdik (1990) II, 374;
Herþeyim Sensin (1971) I, 270; Herþeyim
Sensin (1985) II, 232; Hesabý Görelim
(1971) I, 270;
Hesabý Kim Ödeyecek
(1972) I, 293; Hesap Günü (1967) I, 197;
Hesap Günü (1975) II, 42; Hesap Günü
(1986) II, 265; Hesapta Bu Yoktu (1972) I,
293; Hey Amigo Beþ Mezar (1971) I, 270;
Hey Amigo Sartana (1971) I, 270; Hey
Yavrum Hey (1978) II, 89; Heykel (1988)
II, 342; Hýçkýrýk (1953) I, 46; Hýçkýrýk
(1965) I, 159; Hýnç (1976) II, 60; Hýrçýn
Kadýn (1967) I, 197; Hýrçýn Kýz (1977) II,
76; Hýrsýz (1965) I, 159; Hýrsýz (1986) II,
265; Hýrsýz Kýz (1968) I, 213; Hýrsýz
Prenses (1967) I, 197; Hýzýr Dede (1964) I,
142; Hýzýr Efe (1966) I, 179; Hýzlý Adam
(1979) II, 117; Hýzlý Giden Yorulur (1977)
II, 76; Hýzlý Hýzýr (1972) I, 293; Hýzlý
Osman (1964) I, 141; Hýzlý Takip (1994)
III, 92; Hýzlý Yaþayanlar (1964) I, 141;
Hýzlým Benim (1975) II, 42; Hicran (1971)
I, 270;
Hicran Gecesi (1968) I, 213;
Hicran Yarasý (1959) I, 80; Hiç mi Beni
Sevmedin (1963) I, 127; Hiçbir Gece
(1989) II, 357; Hidayete Erenler (Güneþ
Doðacak) (1994) III, 91; Himmet Aða'nýn
Ýzdivacý (1916) I, 9;
Hindistan Cevizi
(1967) I, 197; Hippi Perihan (1970) I, 248;
Hizmetçi Dediðin Böyle Olur (1964) I, 142;
Hodri Meydan (1962) I, 115; Hollywood
Kaçaklarý (1996) III, 128;
Holywood
Rüyasý (1956) I, 62; Hop Dedik (1963) I,
127; Hop Dedik Kazým (1974) II, 20;
Hopla Kalbim Hopla (1975) II, 42; Hoppala
(1975) II, 42; Hor Görme Garibi (1981) II,
149; Hora Geliyor Hora (1976) II, 60;
Horasan'dan Gelen Bahadýr (1965) I, 159;
Horasan'ýn Üç Atlýsý (1965) I, 159; Horoz
Gibi Maþallah (1975) II, 42; Horoz Nuri
(1965) I, 159;
Hostes (1974) II, 20;
Hostes Haným (1964) I, 142; Hoþçakal
(1989) II, 358; Hoþçakal Ýstanbul (1996)
III, 129; Hoþçakal Umut (1993) III, 62;
Hoþgeldin Gülüm (1991) III, 16; Hoþgör,
Boþver, Aldýrma (Memo Festivalde) (1953)
I, 46; Hudutlarýn Kanunu (1966) I, 179;
Hudutlarýn Kanunu (1973) I, 315; Huma
Kuþu (1974) II, 20; Huzurum Kalmadý
(1980) II, 136; Hüdaverdi-Pýrtýk (1971) I,
270;
Hüküm (1988) II, 342;
Hüküm
Sabahý (1952) I, 39; Hülleci (1942) I, 18;
Hülya (1947) I, 21; Hülya (1965) I, 159;
Hülyam (1982) II, 171; Hürriyet Apartmaný
(1944) I, 19; Hürriyet Ýçin Þahlanan Belde
(1952) I, 39; Hürriyet Þarkýsý (1951) I, 32;
Hürriyet Uðruna Mukaddes Yalan (1954) I,
51;
Hüseyin Baradan Çekilin Aradan
(1965) I, 159;
Hüzün (1984) II, 209;
Hüzün Çemberi (1988) II, 342; Hüzünlü
Aþk (1969) I, 231
I
Ilýk Dudaklar (1978) II, 89; Ilýk Ilýk (1979) II,
117; Irgat (1973) I, 316; Irmak (1972) I,
293; Irmaklarýn Türküsü (1995) III, 108;
Irz Düþmanlarý (1955) I, 57; Isýt Beni
(1979) II, 117; Islak Dudaklar (1975) II, 42;
Islak Güneþ (1982) II, 171; Islak Mendil
(1982) II, 171; Islak Sokaklar (1987) II,
306; Iþýklar Sönmesin (1996) III, 129;
Iþýkta Kaybolanlar (1987) II, 306; Izdýrap
(1973) I, 316; Izdýrap Çocuðu (1960) I, 90;
Izdýrap Çocuklarý (1964) I, 142; Izdýrap
Çocuklarý (1988) II, 342; Izdýrap Þarkýsý
(1955) I, 57; Izdýrap Þarkýsý (1969) I, 231
Ý
Ýbiþ Gangsterlere Karþý (1971) I, 271; Ýbiþo
(1980) II, 136; Ýblis (1972) I, 293; Ýbrahim
Ethem Ýlahi Davet (1966) I, 180; Ýbret
(1971) I, 270; Ýç Güveysi (1970) I, 248;
Ýçerdekiler mi Dýþardakiler mi (1995) III,
108;
Ýçim Ýsyan Dolu (1986) II, 265;
Ýçimde Bir His Var (1986) II, 265; Ýçimdeki
Ýsyan (1984) II, 209; Ýçimdeki Þeytan
(1978) II, 89; Ýçimizdeki Boþluk (1965) I,
159;
Ýçimizdeki Sevgi (1993) III, 62;
Ýçimizdeki Þeytan (1964) I, 142; Ýçimizden
Biri (1960) I, 90; Ýçli Kýz Funda (1967) I,
197; Ýdam Günü (1967) I, 197; Ýdam
Mahkumu (1966) I, 180; Ýdamlýk (1971) I,
271; Ýdamlýk (1983) II, 187; Ýffet (1969) I,
231; Ýffet (1982) II, 171; Ýffet Sokaðý
(1972) I, 294; Ýftira (1958) I, 73; Ýftira
(1968) I, 214; Ýftira (1984) II, 209; Ýhanet
(1973) I, 316; Ýhtiras Fýrtýnasý (1983) II,
187; Ýhtiras Kurbanlarý (1953) I, 46; Ýhtiras
Kurbanlarý (1966) I, 180; Ýhtiras Kurbanlarý
(1979) II, 117; Ýhtiras Rüzgarlarý (1958) I,
73; Ýki Arkadaþ (1976) II, 61; Ýki Aþk
Arasýnda (1961) I, 99; Ýki Aþk Arasýnda
(1970) I, 248; Ýki Aþk Arasýnda (1977) II,
76; Ýki Ateþ Arasýnda (1954) I, 51; Ýki Ateþ
Arasýnda (1972) I, 294; Ýki Baþlý Dev
(1990) II, 375; Ýki Belalý Adam (1971) I,
271; Ýki Cambaz (1979) II, 117; Ýki Cesur
Adam (1970) I, 248; Ýki Çalgýcýnýn Seyahati
(1962) I, 115; Ýki Damla Gözyaþý (1961) I,
99; Ýki Damla Gözyaþý (1980) II, 136; Ýki
Esir (1971) I, 271; Ýki Gemi Yanyana
(1963) I, 127; Ýki Günahsýz Kýz (Ýki Hikayeli
Film) (1969) I, 231; Ýki Günlük Hürriyet
(1989) II, 358; Ýki Kadýn (1992) III, 37; Ýki
Kafadar Deliler Pansiyonunda (1952) I, 39;
Ýki Karpuz Bir Koltuða Sýðmaz (1965) I,
160; Ýki Kýzgýn Adam (1976) II, 60; Ýki
26
Kocalý Kadýn (1963) I, 127; Ýki Küçük
Yaramaz (1994) III, 92; Ýki Sene Mektep
tatili (1964) I, 142; Ýki Süngü Arasýnda
(1952) I, 39; Ýki Süngü Arasýnda (1973) I,
316; Ýki Tatlý Serseri (1975) II, 42; Ýki
Vatanlý Kadýnlý (1963) I, 127; Ýki Yabancý
(1966) I, 180; Ýki Yabancý (1990) II, 374;
Ýki Yavrucak (1965) I, 160; Ýki Yetime
(1961) I, 99; Ýki Yetime (1969) I, 231; Ýki
Yosmaya Bir Kurþun (1971) I, 271; Ýki Zarf
Bir Hayat (1988) II, 342; 2000 Yýlýnýn
Sevgilisi (1973) I, 316; Ýkili Oyunlar (1989)
II, 358; Ýkimiz Bir Fidanýz (1975) II, 42;
Ýkimiz de Sevdik (1977) II, 76; Ýkimiz de
Sevdik (1983) II, 187; Ýkimiz de Sevmiþtik
(1994) III, 92; Ýkimize Bir Dünya (1962) I,
115; Ýkisi de Cesurdu (1963) I, 127; Ýkisi
de Cesurdu (1987) II, 307; Ýkisi de Zýmba
(1971) I, 271; 222 No'lu Dosya (1967) I,
197; Ýkizler (1985) II, 232; Ýlahi Adalet
(1986) II, 265; Ýlahi Güreþçi (1956) I, 62;
Ýliþki (1983) II, 187; Ýlk Aþk (1960) I, 90;
Ýlk Aþk (1972) I, 294; Ýlk Aþk (1989) II,
358; Ýlk Aþk (1991) III, 16; Ýlk Aþk (1993)
III, 62; Ýlk Göz Aðrýsý (1963) I, 127; Ýlk
Kadýn Evliya (1973) I, 322; Ýlk ve Son
(1955) I, 57; Ýlk ve Son (1968) I, 214; Ýllet
(1983) II, 187; Ýmamýn Gazabý (1967) I,
197;
Ýmdat ile Zarife (1990) II, 375;
Ýmparator (1974) II, 20; Ýmparator (1984)
II, 209; Ýmparator Atilla'nýnDemir Yumruðu
(1967) I, 198; Ýmralý'dan Doðan Güneþ
(1952) I, 39; Ýmzam Kanla Yazýlýr (1970) I,
248; Ýnatçý (1988) II, 342; Ýnatçý Gelin
(1965) I, 160; Ýnce Cumali (1967) I, 198;
Ýnce Memed Vuruldu (1975) II, 42; Ýncili
Çavuþ (1951) I, 32; Ýncili Çavuþ (1968) I,
214; Ýnek Þaban (1978) II, 89; Ýnfilak
(1986) II, 265; Ýngiliz Kemal (1968) I, 214;
Ýngiliz Kemal Lawrence'e Karþý (1952) I,
39; Ýngiliz Kemal'in Oðlu (1968) I, 214;
27
Ýnleyen Daðlar (1961) I, 99;
Ýnleyen
Naðmeler (1969) I, 231; Ýnsafsýz (1972) I,
294; Ýnsan Avcýlarý (1987) II, 307; Ýnsan
Avcýsý (1975) II, 43; Ýnsan Bir Kere Ölür
(1966) I, 181;
Ýnsan Doðarken Aðlar
(1962) I, 115; Ýnsan Sevince (1979) II,
118;
Ýnsanca Sevmek (1993) III, 63;
Ýnsanlar Yaþadýkça (1969) I, 231; Ýnsanlar
Yaþadýkça (1994) III, 92;
Ýnsanlarý
Seveceksin (1978) II, 89; Ýnsanlýk Ýçin
(Kuduz) (1958) I, 73; Ýnsanlýk Ölmedikçe
(1973) I, 316; Ýnsanlýk Suçu (1994) III, 92;
Ýnsanlýk Uðruna (1981) II, 149; Ýntihar
(1975) II, 43; Ýntiharýn El Kitabý (1996) III,
131; Ýntikam (1974) II, 20; Ýntikam Alevi
(1956) I, 62; Ýntikam Alevi (1966) I, 180;
Ýntikam Benim (1983) II, 188; Ýntikam
Derler Adýma (1970) I, 249;
Ýntikam
Fýrtýnasý (1966) I, 180; Ýntikam Hýrsý (1963)
I, 127; Ýntikam Kadýný (1979) II, 118;
Ýntikam Kartallarý (1971) I, 271; Ýntikam
Meleði (1970) I, 249;
Ýntikam Meleði
(Kadýn Hamlet) (1976) II, 61; Ýntikam Saati
(1971) I, 271; Ýntikam Uðruna (1966) I,
181; Ýntikam Yemini (1966) I, 181; Ýntikam
Yemini (1969) I, 231;
Ýntikam Yemini
(1981) II, 149; Ýntikamcý (1976) II, 61;
Ýntikamcý (1986) II, 265; Ýntizar (1973) I,
316; Ýpekçe (1987) II, 307; Ýpi Boynunda
Bil (1971) I, 271; Ýpsala Cinayeti (1953) I,
44; Ýsa, Musa, Meryem (1989) II, 358;
Ýsimsiz Kahramanlar (1964) I, 142; Ýskilipli
Atýf Hoca (Kelebekler Sonsuza Uçar)
(1993) III, 63; Ýslam Adalettir (1994) III, 92;
Ýslamiyetin Kahraman Kýzý (1968) I, 214;
Ýslamoðlu (1966) I, 181; Ýsmet Bu Ne
Kýsmet (1978) II, 89; Ýstanbul 1979 (1979)
II, 118; Ýstanbul 44 (1967) I, 205; Ýstanbul
Canavarý (1953) I, 46; Ýstanbul Çiçekleri
(1951) I, 32; Ýstanbul Dehþet Ýçinde (1966)
I, 181; Ýstanbul Geceleri (1950) I, 27;
Ýstanbul Havasý (Arþak Sulukule'de) (1952)
I, 39; Ýstanbul Kabadayýsý Kara Murat
(1972) I, 294; Ýstanbul Kaldýrýmlarý (1964)
I, 142; Ýstanbul Kaldýrýmlarý (1968) I, 214;
Ýstanbul Kan Aðlarken (1951) I, 32;
Ýstanbul Kanatlarýmýn Altýnda (1995) III,
108; Ýstanbul Kazan Ben Kepçe (1965) I,
160;
Ýstanbul Macerasý (1958) I, 73;
Ýstanbul Perisi (1922) I, 12;
Ýstanbul
Sokaklarýnda (1931) I, 13;
Ýstanbul
Sokaklarýnda (1964) I, 142; Ýstanbul Tatili
(1968) I, 214; Ýstanbul Yýldýzlarý (1952) I,
40; Ýstanbul'da Aþk Baþkadýr (1961) I, 99;
Ýstanbul'da Bir Facia-i Aþk (1922) I, 12;
Ýstanbul'da Çümbüþ Var (1968) I, 214;
Ýstanbul'u Sevmiyorum (1968) I, 214;
Ýstanbul'un Fethi (1951) I, 32; Ýstanbul'un
Kýzlarý (1964) I, 142; Ýstanbul'un Orta Yeri
Sinema (1993) III, 63; Ýstasyon (1977) II,
76; Ýste Kölen Olayým (1970) I, 249; Ýstek
(1974) II, 20; Ýstek (1978) II, 90; Ýster Gül
Ýster Aðla (1978) II, 89; Ýstikbal (1964) I,
142; Ýstiklal Madalyasý (1948) I, 23; Ýstiklal
Savaþý (Ruhlarýn Mucizesi) (1954) I, 51;
Ýstiklal Uðrunda (1958) I, 74; Ýstiyorum
(1989) II, 358; Ýsyan (1975) II, 43; Ýsyan
(1979) II, 118; Ýsyancýlar (1965) I, 160;
Ýsyankar (1979) II, 118; Ýþ Bilenin (1975)
II, 43; Ýþgal Altýnda (1993) III, 65; Ýþler
Karýþýk (1970) I, 249; Ýþler Karýþtý (Zühtü)
(1976) II, 61; Ýþler Týkýrýnda (1985) II, 232;
Ýþportacý Kýz (1970) I, 249; Ýþte Bizim
Hikayemiz (1978) II, 90; Ýþte Deve Ýþte
Hendek (1971) I, 271; Ýþte Hayat (1975) II,
43; Ýþte Kadýn (1980) II, 137; Ýþte Kadýn
(1987) II, 308; Ýþte Kapý Ýþte Sapý (1975) II,
43; Ýþte Meydan (1979) II, 119; Ýt Adasý
(1975) II, 48; Ýtham Ediyorum (1972) I,
294; Ýtirazým Var (1981) II, 149; Ýtirazým
Var (1989) II, 358; Ýyi Aile Çocuðu (1978)
II, 90; Ýyi Döverim Kötü Severim (1972) I,
294; Ýyi Gün Dostu (1979) II, 119; Ýzin
(1975) II, 43; Ýzmir Ateþler Ýçinde (1959) I,
80;
Ýzmir Sokaklarýnda (1953) I, 46;
Ýzmir'in Kavaklarý (1966) I, 181
J
Jaguar (1987) II, 308; Japon Ýþi (1987) II,
308; Jilet Kazým (1971) I, 271
K
Kabadayý (1968) I, 214; Kabadayý (1986)
II, 266; Kabadayý Böyle Sever (1978) II,
90;
Kabadayýlar Kralý (1961) I, 99;
Kabadayýlar
Kralý
(1972)
I,
294;
Kabadayýlar
Kralý
(1990)
II,
375;
Kabadayýnýn Sonu (1973) I, 316; Kaçak
(1954) I, 51; Kaçak (1968) I, 214; Kaçak
(1970) I, 249; Kaçak (1972) I, 294; Kaçak
(1982) II, 172; Kaçak Þarkýcý (1985) II,
232; Kaçakçýlar (1929) I, 13; Kaçaklar
(1971) I, 271; Kaçaklar (1977) II, 77;
Kaçamak (1987) II, 308; Kaçýn Türkler
Geliyor (1954) I, 50; Kaçýþ (1985) II, 232;
Kader (1955) I, 57; Kader (1968) I, 214;
Kader (1973) I, 316; Kader (1974) II, 20;
Kader (1984) II, 209; Kader Arkadaþý
(1981) II, 149; Kader Baðý (1967) I, 198;
Kader Baðlayýnca (1970) I, 249; Kader
Baðlayýnca (1976) II, 61;
Kader Bize
Düþman mý (1982) II, 173; Kader Böyle
Ýstedi (1968) I, 215; Kader Böyle Ýstedi
(1986) II, 266; Kader Böyle Yazdý (1986)
II, 266; Kader Bu (1976) II, 61; Kader
Çýkmazý (1966) I, 181; Kader Çýkmazý
(1973) I, 316; Kader Çýkmazý (1984) II,
209; Kader Deðiþmez (1959) I, 80; Kader
Diyelim (1995) III, 110; Kader Kapýyý Çaldý
(1964) I, 143; Kader Kurbanlarý (1986) II,
28
266; Kader Rüzgarý (1976) II, 61; Kader
Torbasý (1976) II, 62; Kader Unuttu Beni
(1971) I, 272; Kader Utansýn (1976) II, 61;
Kader Utansýn (1987) II, 309;
Kader
Yolcularý (1972) I, 294; Kader Yolcularý
(1975) II, 44; Kader Yolcusu (1961) I, 99;
Kader Yolcusu (1995) III, 110; Kader
Yollarýmýzý Ayýrýyor (1962) I, 115; Kaderde
Birleþenler (1966) I, 181;
Kaderden
Kaçýlmaz (1969) I, 232; Kadere Boyun
Eðdiler (1969) I, 231; Kadere 45 Var
(1994) III, 93; Kaderi Zorlama (1985) II,
232; Kaderim (1958) I, 71; Kaderim
(1970) I, 249; Kaderim (1973) I, 316;
Kaderim Aðlamak mý (1967) I, 198;
Kaderim Böyle Ýmiþ (1959) I, 80; Kaderim
Kanla Yazýldý (1973) I, 316; Kaderime
Aðlarým (1960) I, 90; Kaderimin Oyunu
(1972) I, 294; Kaderimiz (1973) I, 316;
Kaderimsin (1969) I, 232; Kaderin Aðlarý
(1970) I, 249; Kaderin Cilvesi (1958) I, 74;
Kaderin Cilvesi (1966) I, 181; Kaderin
Esiriyiz (1972) I, 294; Kaderin Mahkumlarý
(1953) I, 47; Kaderin Mahkumlarý (1974) II,
20; Kaderin Oyunu (1970) I, 249; Kaderin
Önüne Geçilmez (1961) I, 99; Kaderin
Pençesi (1972) I, 294;
Kaderin
Pençesinde (1970) I, 249; Kaderin Suçu
(1984) II, 209; Kaderleri Ölümdü (1973) I,
317; Kadersiz Doðmuþum (1991) III, 16;
Kadersiz Kullar (1987) II, 310; Kadersizler
(1972) I, 294; Kadersizler (1979) II, 119;
Kadersizler (1984) II, 209;
Kadý Han
(1976) II, 61; Kadýn Asla Unutmaz (1961)
I, 99; Kadýn Asla Unutmaz (1968) I, 215;
Kadýn Avcýlar (1966) I, 181; Kadýn Berberi
(1964) I, 143; Kadýn Bir Defa Sever (1984)
II, 209; Kadýn Dul Kalýnca (1988) II, 343;
Kadýn Düþmaný (1967) I, 198;
Kadýn
Ýntikamý (1968) I, 215;
Kadýn Ýsterse
(1965) I, 160; Kadýn Ýsterse (1979) II, 119;
29
Kadýn Okþanmak Ýster (1965) I, 160;
Kadýn Paylaþýlmaz (1969) I, 231; Kadýn
Satýlmaz (1970) I, 249; Kadýn Severse
(1955) I, 57; Kadýn Severse (1968) I, 215;
Kadýn ve Tabanca (1962) I, 116; Kadýn
Yapar (1972) I, 295; Kadýnca (1984) II,
209; Kadýným (1975) II, 44; Kadýnýn Adý
Yok (1987) II, 310; Kadýnýn Dünyasý (1979)
II, 119;
Kadýnýn Fendi (1955) I, 57;
Kadýnlar (1975) II, 44; Kadýnlar Dövülmez
(1966) I, 181; Kadýnlar Hamamý (1978) II,
90; Kadýnlar Hayýr Derse (1975) II, 44;
Kadýnlar Hep Aynýdýr (1963) I, 128;
Kadýnlar Koðuþu (1978) II, 90; Kadýnlara
Dayanamam (1976) II, 61; Kadýrgalý Ali
(1971) I, 272; Kadifeden Kesesi (1956) I,
62; Kadifeden Kesesi (1971) I, 272; Kaf
Daðýndan Göç Edenler (1971) I, 272;
Kafes (1976) II, 62; Kafesteki Kadýn (1986)
II, 266; Kafkas Kartalý (1968) I, 215;
Kafkas Þahini (1970) I, 249; Kahbe (1979)
II, 119; Kahýr (1983) II, 188; Kahpe (1963)
I, 128; Kahpe (Bir Kýz Böyle Düþtü) (1972)
I, 295; Kahpe Dünya (1956) I, 63; Kahpe
Kurþun (1957) I, 67; Kahpe Tuzaðý (1972)
I, 295;
Kahpenin Aþký (1957) I, 67;
Kahpenin Kýzý (1952) I, 40; Kahraman
Delikanlý (1969) I, 232;
Kahraman
Kahraman
Denizciler (1953) I, 47;
Hamamcý (1987) II, 312;
Kahraman
Mehmet (1948) I, 23; Kahraman Üçler
(1961) I, 99; Kahramanlar (1974) II, 20;
Kahramanlar Köyü (1966) I, 181;
Kahreden Firar (1966) I, 181; Kahreden
Gençlik (1985) II, 232; Kahreden Kurþun
(1965) I, 160; Kahreden Kurþun (1983) II,
188; Kahveci Güzeli (1941) I, 18; Kahveci
Güzeli (1968) I, 215; Kalbe Vuran Düþman
(1964) I, 143; Kalbim Aðlýyor (1988) II,
343;
Kalbimdeki Acý (1983) II, 188;
Kalbimdeki Düþman (1987) II, 312;
Kalbimdeki Serseri (1965) I, 160;
Kalbimdeki Yabancý (1968) I, 215;
Kalbimin Efendisi (1970) I, 249; Kalbimin
Sahibi (1969) I, 232; Kalbimin Þarkýsý
(1956) I, 62; Kalbinden Atma Beni (1984)
II, 210; Kaldýrým Çiçeði (1953) I, 47;
Kaldýrým Çiçeði (1969) I, 232; Kaldýrým
Çocuðu Kopuk (1960) I, 90;
Kaldýrým
Dilberi (1979) II, 119; Kaldýrým Kuþlarý
(1979) II, 119; Kaldýrým Meleði (1966) I,
181; Kaldýrýmlar Üstünde (1964) I, 143;
Kalleþ (1974) II, 21; Kalleþ Adam (1979) II,
119; Kalleþler (1972) I, 295; Kalleþlere Af
Yok (1971) I, 272; Kalp Kalbe Karþýdýr
(1978) II, 90; Kalp Yarasý (1961) I, 99;
Kalpaklýlar (1959) I, 80; Kalpsiz (1966) I,
181; Kamalý Zeybeðin Ýntikamý (1967) I,
198; Kamalý Zeybek (1964) I, 143; Kamalý
Zeybek Çakýrcalý'ya Karþý (1967) I, 198;
Kamalýnýn Ýntikamý (1972) I, 295; Kambo
Ramiz (1995) III, 111; Kambur (1973) I,
317;
Kamçýlý Kadýn (1972) I, 295;
Kamelyalý Kadýn (1957) I, 67; Kamil Abi
(1963) I, 128; Kamyon Faresi (1965) I,
160; Kan (1977) II, 77; Kan (1985) II, 232;
Kan Baðý (1981) II, 150; Kan Çiçeði
(1989) II, 359; Kan Çiçek Açtý (1987) II,
312; Kan Davasý (1967) I, 198; Kan
Dökmez Remzi (1972) I, 295;
Kan
Gövdeyi Götürdü (1965) I, 160; Kan Ýzleri
Örttü (1972) I, 295; Kan Kardeþler (1976)
II, 62; Kan Kardeþtiler (1952) I, 40; Kan
Kusturacaðým (1970) I, 250; Kan Su Gibi
Akacak (1969) I, 232; Kan ve Gurur (1964)
I, 143; Kan ve Kin (1972) I, 295; Kan ve
Kurþun (1966) I, 181; Kan ve Kurþun
(1970) I, 250; Kan ve Tabanca (1970) I,
250; Kan Yaðmuru (1970) I, 250; Kana
Kan (1976) II, 62; Kanatlardan Türbe
(1949) I, 25; Kanayan Yara (1968) I, 215;
Kanayan Yara - Bosna Mavi Karanlýk
(1994) III, 93;
Kanca (1986) II, 266;
Kanca (1986) II, 266; Kaným Vatan Ýçin
(1971) I, 272; Kanýma Kan Ýsterim (1970)
I, 250; Kanýmdaki Þeytan (1990) II, 376;
Kanýmýn Son Damlasýna Kadar (1970) I,
250;
Kanije Kalesi (1982) II, 173;
Kanlarýyla Ödediler (1955) I, 58; Kanlarýyla
Ödediler (1990) II, 375; Kanlý Aþk (1969) I,
232; Kanlý Buðday (1965) I, 160; Kanlý
Çevre (Sönen Ocak) (1957) I, 67; Kanlý
Çiftlik (1952) I, 40; Kanlý Define (1971) I,
272; Kanlý Deðirmen (1959) I, 80; Kanlý
Deðirmen (1972) I, 295;
Kanlý Deniz
(1974) II, 21; Kanlý Döþek (1949) I, 25;
Kanlý Feryad (1951) I, 33; Kanlý Firar
(1960) I, 90; Kanlý Gelinlik (1969) I, 232;
Kanlý Hayat (1967) I, 198; Kanlý Hýdrellez
(1966) I, 181; Kanlý Kader (1970) I, 250;
Kanlý Kale (1965) I, 161; Kanlý Küpe
(1952) I, 40; Kanlý Meydan (1965) I, 161;
Kanlý Mezar (1966) I, 182; Kanlý Nigar
(1933) I, 14; Kanlý Nigar (1955) I, 57;
Kanlý Nigar (1968) I, 215; Kanlý Nigar
(1981) II, 150; Kanlý Oba (1968) I, 215;
Kanlý Öç (1972) I, 295; Kanlý Para (1953) I,
47; Kanlý Para (1972) I, 295; Kanlý Pazar
(1966) I, 182; Kanlý Pýnar (1955) I, 57;
Kanlý Savaþ (1974) II, 21; Kanlý Sevda
(1960) I, 90; Kanlý Sevda (1969) I, 232;
Kanlý Sevda (1974) II, 21; Kanlý Su (1986)
II, 266; Kanlý Þafak (1969) I, 232; Kanlý
Takip (1967) I, 198; Kanlý Takip (1988) II,
343; Kanlý Taþlar (1948) I, 23; Kanlý Vadi
(1966) I, 182; Kanun Adamý (1972) I, 295;
Kanun Adamý (1985) II, 233;
Kanun
Benim (1966) I, 182; Kanun Der ki (1962)
I, 116; Kanun Gücü (1979) II, 119; Kanun
Kaçaklarý (1970) I, 250; Kanun Kanundur
(1962) I, 116; Kanun Kanundur (1984) II,
210; Kanun Karþýsýnda (1964) I, 143;
Kanun Namýna (1952) I, 40;
Kanun
30
Namýna (1968) I, 216; Kanun Pençesi
(1972) I, 295;
Kanundan Kaçamazsýn
(1976) II, 62; Kanundan Kaçýlmaz (1959) I,
81;
Kanunsuz Daðlar (1966) I, 182;
Kanunsuz Kardeþler (1970) I, 250;
Kanunsuz Sokak (1971) I, 272; Kanunsuz
Sokak (1977) II, 77; Kanunsuz Toprak
(1967) I, 198;
Kanunsuz Yaþayanlar
(1971) I, 272; Kanunsuz Yol (1966) I, 182;
Kanunsuzlar (1965) I, 161;
Kanunun
Kuvveti (1976) II, 62; Kanunun Zinciri
(1974) II, 21; Kapanan Gözler (1950) I, 28;
Kapýcýlar Kralý (1976) II, 62; Kapýcýnýn Kýzý
(1958) I, 74; Kapýcýnýn Kýzý (1969) I, 232;
Kapýlarý Açmak (1992) III, 38; Kaplan
Kadýn Dehþet Adasýnda (1972) I, 295;
Kaplan Pençesi (1976) II, 62; Kaplan
Tuzaðý (1971) I, 272; Kaplanlar (1985) II,
234; Kaplanlar Aðlamaz (1978) II, 91;
Kaptan (1984) II, 210; Kara Atmaca'nýn
Ýntikamý (1968) I, 216; Kara Bahtým (1957)
I, 67; Kara Bahtým (1968) I, 216; Kara
Bahtým (1981) II, 150; Kara Bahtým (1984)
II, 210; Kara Battal'ýn Acýsý (1968) I, 216;
Kara Batur (1972) I, 296; Kara Bela (1956)
I, 62; Kara Bela (1972) I, 296; Kara Boða
(1974) II, 21; Kara Bomba (1972) I, 296;
Kara Cellat (1971) I, 272; Kara Çadýrýn Kýzý
(1979) II, 120; Kara Çalý (1956) I, 62;
Kara Çalý (1973) I, 317; Kara Çarþaflý
Gelin (1975) II, 44; Kara Daðlý Efe (1964)
I, 143; Kara Davut (1953) I, 47; Kara
Davut (1967) I, 198; Kara Diken (1986) II,
266; Kara Doðan (1972) I, 296; Kara Dut
(1961) I, 100; Kara Dutum (1970) I, 250;
Kara Duvak (1972) I, 296; Kara Duvaklý
Gelin (1967) I, 198; Kara Efe (1969) I,
232;
Kara Efe (Zeynep'in Gözyaþlarý)
(1952) I, 41; Kara Fatma (1966) I, 182;
Kara Gözlüm (1970) I, 250; Kara Gözlüm
Efkarlanma (1968) I, 216; Kara Gurbet
31
(1981) II, 150; Kara Gün (1971) I, 272;
Kara Gün (1994) III, 94; Kara Güneþ
(1968) I, 216; Kara Günlerim (Yaþayan
Ölüler) (1957) I, 67; Kara Haydar (1973) I,
317; Kara Kafa (1979) II, 120; Kara Kartal
(1967) I, 198; Kara Kartal (1967) I, 199;
Kara Kedi (1965) I, 161; Kara Kýsrak
(1979) II, 120; Kara Leke (1970) I, 250;
Kara Maske (1973) I, 317; Kara Memed
(1964) I, 143; Kara Memed (1971) I, 272;
Kara Murat (1972) I, 296; Kara Murat
Devler Savaþýyor (1978) II, 87; Kara Murat
Fatih'in Fermaný (1973) I, 313; Kara Murat
Kara Þövalyeye Karþý (1975) II, 44; Kara
Murat Kardeþ Kaný (1974) II, 21; Kara
Murat Þeyh Gaffar'a Karþý (1976) II, 62;
Kara Orkun (1973) I, 317; Kara Osman
(1973) I, 317; Kara Öfke (1968) I, 216;
Kara Peçe (1970) I, 250; Kara Pençe
(1968) I, 216; Kara Pençe (1973) I, 317;
Kara Pençe'nin Ýntikamý (1973) I, 317;
Kara Sevda (1955) I, 58; Kara Sevda
(1968) I, 216; Kara Sevda (1973) I, 317;
Kara Sevdalý Bulut (1987) II, 312; Kara
Seyit (1974) II, 21; Kara Þahin (1964) I,
143; Kara Þahin (1975) II, 44; Kara
Þeytan (1972) I, 296; Kara Þeytan (1973)
I, 317; Kara Þimþek (1985) II, 234; Kara
Talih (1957) I, 67; Kara Toprak (1973) I,
317; Kara Tren (1966) I, 182; Kara Vadi
(1955) I, 58; Kara Yazý (1957) I, 68; Kara
Yazým (1968) I, 216; Kara Yýlan (1963) I,
128;
Kara Zindan (1988) II, 343;
Karacaoðlan (1955) I, 58; Karacaoðlan
(1966) I, 182;
Karacaoðlan'ýn Kara
Sevdasý (1959) I, 81; Karadeniz Postasý
(1949) I, 25; Karakolda Ayna Var (1966) I,
182;
Karalarýn Ali (1974) II, 21;
Karaman'ýn Koyunu (1972) I, 296;
Karaman'ýn Koyunu (1986) II, 266;
Karanfilli Kadýn (1966) I, 182; Karanfilli
Naciye (1984) II, 210; Karanlýða Doðru
(1985) II, 234; Karanlýk Dünya (1989) II,
359;
Karanlýk Dünya (Aþýk Veysel'in
Hayatý) (1952) I, 41;
Karanlýk Günler
(1958) I, 74; Karanlýk Sokaklar (1979) II,
121; Karanlýk Sular (1993) III, 66; Karanlýk
Yýllar (1974) II, 21; Karanlýk Yollar (1947)
I, 21;
Karanlýk Yollar (1968) I, 216;
Karanlýklar Meleði (1966) I, 182; Karanlýkta
Gözlerime Bak (1996) III, 131; Karanlýkta
Uyananlar (1964) I, 143;
Karanlýkta
Vuruþanlar (1966) I, 182;
Karanlýkta
Yaþayanlar (1961) I, 100;
Karaoðlan
(1965) I, 161; Karaoðlan Geliyor (1972) I,
296; Karaoðlan Þeyh'in Kýzý (1969) I, 232;
Karaoðlan Yeþil Ejder (1967) I, 199;
Karaoðlan'ýn Kardeþi Sargan (1969) I, 232;
Karartma Geceleri (1990) II, 376; Karasu
(1958) I, 74;
Karate (1972) I, 299;
Karateci Kýz (1973) I, 317; Karateciler
Ýstanbul'da (1974) II, 22; Kardeþ (1974) II,
22; Kardeþ Belasý (1965) I, 161; Kardeþ
Gibiydiler (1963) I, 128;
Kardeþ Kaný
(1964) I, 144; Kardeþ Kaný (1969) I, 232;
Kardeþ Kaný (Splettring) (1984) II, 210;
Kardeþ Kavgasý (1967) I, 199; Kardeþ
Kurþunu (1955) I, 58; Kardeþ Kurþunu
(1969) I, 232; Kardeþ Kurþunu (1981) II,
150;
Kardeþ Uðruna (1961) I, 100;
Kardeþim (1993) III, 67; Kardeþim Benim
(1983) II, 188; Kargacý Halil (1968) I, 216;
Karýlar Koðuþu (1989) II, 359; Karým Beni
Aldatýrsa (1933) I, 14; Karým Beni Aldatýrsa
(1967) I, 199; Karýmý Aldatamam (1995)
III, 110; Karýmýn Sevgilisi (1959) I, 81;
Karýnca Katar (1987) II, 312; Karlý Daðdaki
Aþk (1957) I, 68; Karlýdað'daki Ateþ (1969)
I, 233; Karmen (1972) I, 296; Kart Horoz
(1965) I, 161; Kartal Bey (1984) II, 211;
Kartal Efe (1967) I, 199; Kartal Murat
(1980) II, 137; Kartal Pendik Gittik Geldik
(1976) II, 62; Kartal Tepe (1972) I, 297;
Kartal Yavrusu Hamido (1966) I, 182;
Kartal Yuvasý (1974) II, 22;
Kartallar
(1971) I, 273; Kasaba (1996) III, 131;
Kasýmpaþalý (1965) I, 161; Kasýmpaþalý
Emmanuel (1979) II, 121; Kasýmpaþalý
Recep (1965) I, 161; Kasýrga (Rakors)
(1986) II, 266; Kaþýk Düþmaný (1984) II,
211; Katerina 72 (1972) I, 297; Katýr
Týrnaðý (1963) I, 128;
Katýrcý Yani
Efendi'nin Definesi (1967) I, 199; Katýrcýlar
(1987) II, 313; Katibim (1956) I, 62; Katil
(1953) I, 46; Katil Benim (1955) I, 57;
Katil Kim (1971) I, 271; Katilin Kýzý (1964)
I, 142; Katiller (1971) I, 271; Katiller de
Aðlar (1966) I, 182; Katiller de Aðlar
(1985) II, 234; Katip (Üsküdar'a Giderken)
(1968) I, 216; Katma Deðer Þaban (1985)
II, 234;
Katran Bebek (1973) I, 318;
Kavanoz Dipli Dünya (1971) I, 273; Kavga
(1986) II, 267; Kavga Var (1964) I, 144;
Kavgamýz (1989) II, 360;
Kavgasýz
Yaþayalým (1963) I, 128; Kavuþma (1993)
III, 68; Kaybolan Gençlik (1955) I, 58;
Kaybolan Saadet (1976) II, 63; Kaybolan
Yýllar (1954) I, 51; Kaybolan Yýllar (1978)
II, 92; Kaygýsýzlar (Tak Fiþi Bitir Ýþi) (1975)
II, 45; Kayýkçýnýn Küreði (1976) II, 62;
Kayýp Kýz Ayla (1962) I, 116; Kayýp Kýzlar
(1984) II, 212; Kaynana Zýrýltýsý (1964) I,
144; Kaynanalar (1975) II, 45; Kaynanam
Kudurdu (1973) I, 318; Kazanova Niyazi
(1971) I, 273; Kazým'a Bak Kazým'a (1975)
II, 45; Kazým'a Ne Lazým (1975) II, 45;
Kederli Günlerim (1967) I, 199; Kederli
Yýllar (1958) I, 74; Kefenin Cebi Yok
(1972) I, 297; Kelebek (1970) I, 250;
Kelebekler Çift Uçar (1964) I, 144;
Kelebekler Sonsuza Uçar (Ýskilipli Atýf
Hoca) (1993) III, 63; Kelepçe (1958) I, 74;
Kelepçe (1982) II, 173; Kelepçeli Aþýk
32
(1963) I, 128; Kelepçeli Bilekler (1965) I,
161; Kelepçeli Melek (1967) I, 199; Kelle
Koltukta (1962) I, 116; Keloðlan (1948) I,
23; Keloðlan (1965) I, 161; Keloðlan
(1971) I, 273; Keloðlan Aramýzda (1971) I,
273; Keloðlan Ýþ Peþinde (1975) II, 45;
Keloðlan ve Yedi Cüceler (1971) I, 273;
Keloðlan'la Can Kýz (1972) I, 297; Kenar
Mahalle (1951) I, 33;
Kenarýn Dilberi
(1966) I, 183; Kenarýn Kýzlarý (1979) II,
121; Kendi Düþen Aðlamaz (1959) I, 81;
Kendi Düþen Aðlamaz (1969) I, 233;
Kendim Ettim Kendim Buldum (1970) I,
250; Kendin Piþir Kendin Ye (1978) II, 92;
Kendini Arayan Adam (1963) I, 128;
Kendini Kurtaran Þehir (1951) I, 33; Kene
(1978) II, 92; Kerem ile Aslý (1942) I, 18;
Kerem ile Aslý (1971) I, 273; Kerim'in
Çilesi (1947) I, 21; Keriz (1985) II, 234;
Keþanlý (1964) I, 144; Keþanlý Ali Destaný
(1964) I, 144; Kezban (1963) I, 128;
Kezban (1968) I, 216; Kezban Paris'te
(1971) I, 273; Kezban Roma'da (1970) I,
251; Kýbrýs Þehitleri (1959) I, 81; Kýbrýs
Volkaný (1965) I, 161; Kýbrýs'ýn Belasý Kýzýl
Eoka (1959) I, 81; Kýlýbýk (1983) II, 188;
Kýlýbýklar (1947) I, 21; Kýlýç Aslan (1975) II,
45; Kýlýç Bey (1978) II, 92; Kýnalý Hanzo
(1989) II, 360; Kýnalý Keklik (1969) I, 233;
Kýnalý Yapýncak (1969) I, 233; Kýnýk Bir
Aþk Hikayesi (1981) II, 150; Kýr Atlý Efe
(1966) I, 183; Kýr Çiçeði (1973) I, 318; Kýr
Çiçeði Zeynep (1958) I, 74; Kýr Gönlünün
Zincirini (1980) II, 137; Kýran Kýrana (1966)
I, 183; Kýratlý Süleyman (1986) II, 267;
Kýrbaç Altýnda (1967) I, 199; Kýrbaç Yarasý
(1965) I, 161; Kýrbaçlý Yosma (1972) I,
297; Kýrýk Anahtar (1963) I, 128; Kýrýk Aþk
(1961) I, 97; Kýrýk Çanaklar (1960) I, 90;
Kýrýk Hayat (1972) I, 297; Kýrýk Hayatlar
(1965) I, 161; Kýrýk Kalpler (1960) I, 91;
33
Kýrýk Merdiven (1972) I, 297; Kýrýk Plak
(1959) I, 81; Kýrýk Saz (1966) I, 183; Kýrk
Gün Kýrk Gece (1953) I, 47; Kýrk Küçük
Anne (1964) I, 145;
40 Metre Kare
Almanya (Deutschland 40 m²) (1986) II,
267; Kýrk Yalan Memiþ (1972) I, 297;
Kýrlangýç Fýrtýnasý (1985) II, 234; Kýrmýzý
Fener Sokaðý (1968) I, 217; Kýrmýzý Fistan
Mor Kadife (1988) II, 343; Kýrmýzý Gece
(1988) II, 343; Kýrmýzý Gül (1993) III, 68;
Kýrmýzý Karafiller (1962) I, 116; Kýrmýzý
Kelebek (1982) II, 173; Kýskaç (1986) II,
267; Kýskanç (1942) I, 18; Kýskanç Kadýn
(1966) I, 183; Kýskanýrým Seni (1970) I,
251; Kýskývrak (1986) II, 267; Kýsmet
(1956) I, 62; Kýsmet (1974) II, 22; Kýsmet
Kýsmet (1987) II, 314; Kýsmetin En Güzeli
(1962) I, 116; Kýsrak (1986) II, 267; Kýþ
Bekarý (1978) II, 92; Kýþ Çiçeði (1996) III,
131; Kýþ Düþleri (1993) III, 68; Kýþlalar
Doldu Bugün (1968) I, 217; Kýtipiyoz'a
Tuzak (Fosforlu'nun Oyunu) (1959) I, 81;
Kývýlcým (1993) III, 68; Kývýrcýk Paþa (1941)
I, 18; Kývrýl Fakat Kýrýlma (1976) II, 63;
Kýyma Bana Güzelim (1962) I, 116; Kýz
Evliya (1973) I, 322; Kýz Kolunda Damga
Var (1967) I, 199; Kýz Kulesi Aþýklarý Hera ile Leandros (1993) III, 69; Kýz
Kulesinde Bir Facia (1923) I, 12; Kýzgýn
Adam (1968) I, 217;
Kýzgýn Delikanlý
(1964) I, 145; Kýzgýn Güneþ (1971) I, 273;
Kýzgýn Güneþ (1984) II, 212;
Kýzgýn
Toprak (1973) I, 318; Kýzgýn Topraklar
(1970) I, 251; Kýzgýn Yabancý (1971) I,
273; Kýzý da Anasý Gibi (1980) II, 137;
Kýzýl Maske (1968) I, 217; Kýzýl Maske
(1968) I, 217; Kýzýl Maske'nin Ýntikamý
(1971) I, 273; Kýzýl Tehlike (1967) I, 199;
Kýzýl Vazo (1961) I, 100; Kýzýl Vazo (1969)
I, 233; Kýzýlcýklar Oldu mu (1967) I, 199;
Kýzýlýrmak Karakoyun (1993) III, 69;
Kýzýlýrmak-Karakoyun
(1946)
I,
20;
Kýzýlýrmak-Karakoyun (1967) I, 200;
Kýzýltuð (1952) I, 41; Kýzým (1973) I, 318;
Kýzým Ayþe (1974) II, 22; Kýzým Duymasýn
(1967) I, 199; Kýzým Sana Emanet (1970)
I, 251; Kýzým ve Ben (1969) I, 233; Kýzým
ve Ben (1988) II, 343; Kýzýmýn Baþýna
Gelenler (1958) I, 74; Kýzýmýn Kaný (1987)
II, 314; Kýzýmla Beraber Aðladýk (1955) I,
58; Kýzýn Adý Fatma (1988) II, 343; Kýzýn
Varsa Derdin Var (1973) I, 318; Kýzýný
Dövmeyen Dizini Döver (1977) II, 77;
Kýzlar Büyüdü (1963) I, 128; Kýzlar Sýnýfý
(1984) II, 212; Kýzlar Sýnýfý Tatilde (1986)
II, 267; Kýzlar Sýnýfý Yarýþýyor (1985) II,
235; Kibar Ali (1969) I, 233; Kibar Feyzo
(1978) II, 92; Kibar Haydut (1966) I, 189;
Kibariye (1981) II, 150; Kibarlar (1963) I,
128; Killing Canilere Karþý (1967) I, 200;
Killing Frankenstein'a Karþý (1967) I, 200;
Killing Ýstanbul'da (1967) I, 200; Killing
Kolsuz Kahramana Karþý (1974) II, 22;
Killing Ölüler Konuþmaz (1967) I, 200;
Killing Ölüm Saçýyor (1971) I, 273; Kilyos
Cinayeti (1989) II, 360; Kim Bu Soytarý
(1973) I, 318; Kimbilir (Kibariye) (1981) II,
150; Kimle Niyet Kime Kýsmet (1976) II,
63; Kimlik (1988) II, 343; Kimse Fatma
Gibi Öpemez (1964) I, 145; Kimsesizim
(1967) I, 200; Kimsesizler (1982) II, 173;
Kin (1957) I, 68; Kin (1974) II, 22; Kin
Silah ve Namus (1971) I, 273; Kinova
(1971) I, 273; Kiracý (1987) II, 314; Kiralýk
Anne (1990) II, 376; Kiralýk Ev (1986) II,
267; Kiralýk Kadýn (1967) I, 200; Kiralýk
Katil (1971) I, 274; Kiralýk Katiller (1970) I,
251; Kiralýk Koca (1962) I, 116; Kiralýk
Serseri (1974) II, 22; Kiraz Çiçek Açýyor
(1990) II, 376; Kirli El (1958) I, 74; Kirli
Eller (1971) I, 274; Kirli Yüzlü Melek
(1969) I, 233; Kirvenin Kýzý (1981) II, 150;
Kobay (1986) II, 268; Kobra (1983) II, 188;
Koca Aranýyor (1979) II, 121; Koca Daðlý
(1967) I, 200; Koca Yusuf (1966) I, 183;
Kocam Erkek mi (1975) II, 45; Kocamdan
Ayrýlamazsýn (1959) I, 84; Kocamýn Karýsý
(1987) II, 314; Kocamýn Niþanlýsý (1965) I,
162;
Kocaoðlan (1964) I, 145;
Kocatepe'nin Beþ Atlýsý (1952) I, 41;
Kocatepe'nin Üç Süvarisi (1964) I, 145;
Koçero (1964) I, 145; Koçum Ali (1970) I,
251; Koçum Benim (1964) I, 145; Kokla
Ama Koparma (1975) II, 46; Kokla Beni
Melahat (1975) II, 45; Kolejli Kýzýn Aþký
(1965) I, 162; Kolla Kendini Bebek (1965)
I, 162;
Kolombo Þakir (1976) II, 63;
Kolsuz Bebek (Üç Öykülü Film) (1961) I,
100; Kolsuz Kahraman (1966) I, 183;
Kolsuz Kahraman (1973) I, 318; Kolsuz
Kahramanýn Kolu (1973) I, 319; Koltuk
Belasý (1990) II, 376; Komando Behçet
(1974) II, 22; Komandolar Geliyor (1968) I,
217; Komþunun Tavuðu (1965) I, 162;
Komþunun Tavuðu (1979) II, 121; Konforlu
Necla (1966) I, 183; Konuþan Gözler
(1965) I, 162;
Konuþan Katýr At
Yarýþlarýnda (1971) I, 274;
Konyakçý
(1965) I, 162; Kopuk (1972) I, 297; Kore
Gazileri (1951) I, 33;
Kore'de Türk
Kahramanlarý (1951) I, 33; Kore'de Türk
Süngüsü (1951) I, 34; Kore'den Geliyorum
(1951) I, 34; Koreli Kemal (1970) I, 251;
Korkak
Kahraman
(1978)
II,
93;
Korkmuyorum (1989) II, 361;
Korku
Çemberi (1972) I, 297; Korkulu Film (?)
Kokulu Film (1954) I, 51; Korkunç Arzu
(1966) I, 183; Korkunç Ýntikam (1965) I,
162;
Korkunç Þüphe (1964) I, 145;
Korkunç Þüphe (1976) II, 63; Korkunç
Takip (1969) I, 233; Korkunç Tecavüz
(1972) I, 297; Korkunç Yumruk (1967) I,
200; Korkusuz (1986) II, 268; Korkusuz
34
Adam (1966) I, 183; Korkusuz Adam
(1973) I, 319; Korkusuz Aþýklar (1972) I,
297;
Korkusuz Aþýklar (1978) II, 93;
Korkusuz Beþler (1972) I, 297; Korkusuz
Cengaver (1976) II, 63;
Korkusuz
Kabadayý (1963) I, 128; Korkusuz Kaptan
Sving (1971) I, 274; Korkusuz Korkak
(1979) II, 121; Korkusuz Yabancý (1968) I,
217; Korkusuz Yaþayanlar (1965) I, 162;
Korkusuzlar (1965) I, 162; Korkusuzlar
(1977) II, 77; Korsan (1957) I, 68; Kovboy
Ali (1966) I, 183; Kozalý Gelin (1972) I,
297; Kozanoðlu (1967) I, 200; Köçek
(1975) II, 46; Köfte Ekmek Az Piyaz
(1978) II, 93; Köfteci Holding (1985) II,
236; Köle (1972) I, 298; Kölen Olayým
(1969) I, 233; Köpekler (1972) I, 297;
Köpekler Adasý (1996) III, 132; Köprü
(1975) II, 46; Köprüaltý Çocuklarý (1953) I,
47; Köprüden Geçti Gelin (1969) I, 233;
Kör (1971) I, 274; Kör Düðüm (1970) I,
251; Kör Kuyu (1957) I, 68; Kördüðüm
(1977) II, 77; Kördüðüm (1982) II, 173;
Körebe (1985) II, 235; Körlerin Þarkýsý
(1957) I, 68; Köroðlu (1945) I, 19; Köroðlu
(1963) I, 129; Köroðlu (1968) I, 217;
Köroðlu-Türkan Sultan (1953) I, 47; Köþe
Kapmaca (1979) II, 121; Köþeyi Dönen
Adam (1978) II, 93; Kötü Kader (1969) I,
233; Kötü Kader (1987) II, 314; Kötü
Tohum (1963) I, 129; Kötüler Affedilmez
(1971) I, 274; Kötüler de Aðlar (1976) II,
63; Köy Canavarý (1956) I, 62; Köy Güzeli
(1946) I, 20; Köy Güzeli (1958) I, 70;
Köyde Bir Kýz Sevdim (1960) I, 91;
Köyden Ýndim Þehire (1974) II, 22; Köye
Gelen Dansöz (1955) I, 58; Köye Giden
Gelin (1964) I, 145; Köye Giden Yosma
(1970) I, 251; Köyün Beþ Güzeli (1970) I,
251; Köyün Çocuðu (1953) I, 48; Köyün
Güzeli (1962) I, 116; Köyün Güzeli (1979)
35
II, 121; Kral Affetmez (1986) II, 268; Kral
Arkadaþým (1964) I, 144;
Kral Benim
(1975) II, 45; Kral Kim (1968) I, 217;
Krallar Eðleniyor (1976) II, 63; Krallar Kralý
(1965) I, 163; Krallar Kralý Hüdaverdi
(1971) I, 273; Krallar Ölmez (1967) I, 199;
Krallarýn Kaderi (1970) I, 251; Krallarýn
Öfkesi (1970) I, 251;
Krallýðýn Bedeli
(1991) III, 16;
Kubilay (1952) I, 41;
Kucaktan Kucaða (1966) I, 183; Kucaktan
Kucaða (1976) II, 63; Kuduz (1958) I, 73;
Kuduz Recep (Aslan Arkadaþým) (1967) I,
201; Kuduzlar (1972) I, 298; Kuklalar
(1976) II, 63; Kul Sevdasý (1980) II, 137;
Kul Sevdasý (1985) II, 236; Kuma (1974)
II, 22; Kumar (1979) II, 121; Kumar
(1988) II, 343; Kumarbaz (1965) I, 162;
Kumarbazýn Ýntikamý (1966) I, 183;
Kumpanya (1958) I, 74; Kumsalda Üç
Kadýn (1966) I, 183; Kupa Asý Maça Kýzý
(1971) I, 274; Kupa Kýzý (1986) II, 268;
Kurbaðalar (1985) II, 236; Kurban (1972)
I, 298; Kurban (1983) II, 188; Kurban
Olayým (1976) II, 63; Kurban Olduðum
(1980) II, 137; Kurbanlýk Katil (1967) I,
201; Kurþun Adres Sormaz (1992) III, 38;
Kurþun Ata Ata Biter (1985) II, 237;
Kurþun Memed (1971) I, 274; Kurþun
Yaðmuru (1962) I, 116;
Kurþun Yolu
(1968) I, 217; Kurþunla Selamlarým (1971)
I, 274; Kurþunlarýn Kanunu (1969) I, 233;
Kurþunlarýn Yaðmuru (1968) I, 221;
Kurþunum Ýmzamdýr (1964) I, 145; Kurt
Bey (1972) I, 298; Kurt Dölü (1973) I, 319;
Kurt Kaný (1970) I, 251; Kurt Kanunu
(1991) III, 17; Kurt Kapaný (1973) I, 319;
Kurt Mustafa (1957) I, 68; Kurt Payý (1988)
II, 344; Kurt Yemini (1973) I, 319; Kurtar
Beni (1987) II, 314; Kurtar Yarap (1986) II,
268; Kurtlar Geceyi Sever (1988) II, 344;
Kurtlar Sofrasý (1994) III, 94; Kurtoðlu
(1991) III, 17;
Kurye (1990) II, 376;
Kuþatma (1986) II, 269; Kuþatma 2 (1987)
II, 314; Kuþçu (1973) I, 319; Kuþku (1977)
II, 77; Kuþku (1994) III, 94; Kutu (1975) II,
46; Kuvvet Macunu (1975) II, 46; Kuyu
(1968) I, 218; Kuyucaklý Yusuf (1985) II,
237; Küçüðüm (1987) II, 315; Küçük
Balýklar Üzerine Bir Masal (1989) II, 361;
Küçük Bey (1975) II, 46; Küçük Beyefendi
(1962) I, 116; Küçük Beyin Kýsmeti (1963)
I, 129; Küçük Dünya (1961) I, 100; Küçük
Eller (1983) II, 188; Küçük Ev (1977) II,
77; Küçük Fahiþe (1988) II, 343; Küçük
Hanýmefendi (1961) I, 100;
Küçük
Hanýmefendi (1970) I, 252; Küçük Hanýmýn
Þoförü (1970) I, 251; Küçük Kahraman
(1960) I, 91; Küçük Kovboy (1973) I, 319;
Küçük Mustafa Hayat Sokaklarýnda (1985)
II, 238; Küçük Mutluluklar (1987) II, 315;
Küçük Sevgilim (1971) I, 274; Küçükhaným
Avrupa'da (1962) I, 117; Küçükhanýmýn
Kýsmeti (1962) I, 117;
Küçükhanýmýn
Þoförü (1962) I, 117; Küçüksün Yavrum
(1988) II, 343; Kükreyen Aslan (1977) II,
77; Kül Kedisi (1961) I, 100; Külhan Aþký
(1962) I, 117; Külhanbeyler Kralý (1967) I,
201; Kürklü Melek (1989) II, 361; Kürtaj
(1981) II, 150; Küskün Çiçek (1979) II,
121; Küskünüm (1986) II, 269
L
La Passion Turca (Türk Tutkusu) (1994) III,
99; Lafýný Balla Kestim (1965) I, 163; Lale
Devri (1951) I, 34; Lambada (1989) II,
361; Lambaya Püf De (Sütçü) (1973) I,
319; Lanet-Ýlenç (1977) II, 77; Leblebici
Horhor (1923) I, 12; Leblebici Horhor Aða
(1916) I, 9; Leblebici Horhor Aða (1934) I,
15; Lejyon Dönüþü (1957) I, 68; Leke
(1957) I, 68; Leke (1989) II, 361; Lekeli
Aþk (1964) I, 145; Lekeli Kadýn (1962) I,
117; Lekeli Kadýn (1979) II, 121; Lekeli
Melek (1969) I, 233; Lekeli Melek (1978)
II, 93; Lekeli Melek (1989) II, 352; Lekeli
Melek (Dýþlanmýþ) (1993) III, 59; Lekeli
Soy (1957) I, 68; Leþ Kargalarý (1976) II,
64; Leþ Kargalarý (1996) III, 133; Leyla
(1962) I, 117; Leyla (1977) II, 77; Leyla ile
Mecnun (1972) I, 298; Leyla ile Mecnun
(1982) II, 174; Leyla ile Mecnun (1989) II,
361; Leyla ile Mecnun Gibi (1963) I, 129;
Leyla, Necla, Mücella (1979) II, 122;
Leylaklar Altýnda (1954) I, 51; Leylaklar
Altýnda (1968) I, 218; Leyla'nýn Kaderi
(1957) I, 68; Liman Yosmasý (1963) I, 129;
Linç (1970) I, 252; Liseli Kýzlar (1977) II,
77; Lodos Zühtü (1984) II, 212; Lokum
Sultan (1955) I, 58; L'Orea Tu Peran
(1953) I, 44; Lüküs Hayat (1950) I, 28;
Lüküs Hayat (1976) II, 64
M
Macera (1975) II, 46;
Macera Kadýný
(1964) I, 145; Macera Yolu (1974) II, 23;
Maceralar Kralý (1963) I, 129; Maceranýn
Böylesi (1979) II, 122; Maceraya Bayýlýrým
(1973) I, 319; Madde 438 (1990) II, 377;
Maden (1978) II, 93; Maden Daðý (1978)
II, 93; Madrabaz (1979) II, 122; Mafia
Ölüm Saçýyor (1968) I, 218;
Maðlup
Edilemeyenler (1974) II, 23;
Maðlup
Edilemeyenler (1976) II, 64; Maðrur Kadýn
(1970) I, 252; Maðrur Kadýn (1962) I, 117;
Maðrur Kadýn (1984) II, 213; Maðrur ve
Cesur (1973) I, 319; Maðrurlar (Yaralý
Kalp) (1990) II, 377; Mahalle Arkadaþlarý
(1961) I, 100; Mahallede Þenlik Var (1976)
II, 64; Mahallenin Gülleri (1984) II, 213;
Mahallenin Namusu (1953) I, 48;
36
Mahallenin Namusu (1969) I, 234;
Mahallenini Sevgilisi (1960) I, 91;
Mahalleye Gelen Gelin (1961) I, 101;
Mahçup Delikanlý (1974) II, 23; Mahkum
(1972) I, 298; Mahkum (1985) II, 239;
Mahkumun Ahý (1958) I, 74; Mahpus
(1973) I, 319; Mahþerde Buluþalým (1985)
II, 239; Mahþere Kadar (1957) I, 68;
Mahþere Kadar (1971) I, 274; Mahzun
Gönüller (1966) I, 183; Mailoðlu (1992) III,
38; Makber (1963) I, 129; Makber (1971)
I, 274; Makber (1981) II, 151; Malazgirt
Kahramaný Alpaslan (1967) I, 201;
Malkoçoðlu (1966) I, 184; Malkoçoðlu
Akýncýlar Geliyor (1969) I, 234; Malkoçoðlu
Kara Korsan (1968) I, 218; Malkoçoðlu
Krallara Karþý (1967) I, 201; Malkoçoðlu
Ölüm Fedaileri (1971) I, 274; Mandrake
Manisa
Killing'e Karþý (1967) I, 201;
Tarzaný (1993) III, 70; Manyak (1986) II,
269;
Manyaklar Köþkü (1964) I, 145;
Mapushane Çeþmesi (1958) I, 75;
Mapushane Çeþmesi (1964) I, 146; Marko
Paþa (1967) I, 201;
Marmara Hasan
(1968) I, 218; Maskeli Beþler (1968) I,
218; Maskeli Beþlerin Dönüþü (1968) I,
218; Maskeli Süvari Tom Miks'e Karþý
(1969) I, 234; Maskeli Süvari'nin Dönüþü
(1969) I, 234; Maskeli Þeytan (1970) I,
252; Maskeli Üçler (1971) I, 275; Mavi
Boncuk (1958) I, 74; Mavi Boncuk (1974)
II, 23; Mavi Boncuk Lassi (1971) I, 275;
Mavi Eþarp (1971) I, 275; Mavi Mavi
(1985) II, 239; Mavi Mavi Masmavi (1985)
II, 239; Mavi Melek (1986) II, 269; Mavi
Mercedes (1977) II, 78; Mavi Sürgün
(1992) III, 38; Mavi Yolculuk (1986) II,
269; Mayýn (1987) II, 315; Mazi Kalbimde
Bir Yaradýr (1970) I, 252; Mecnun (1960) I,
91; Mecnun (1981) II, 151; Meçhul Kadýn
(1955) I, 58; Meçhul Kadýn (1970) I, 252;
37
Meçhul Kadýn (1995) III, 110; Meçhul
Kahramanlar (1958) I, 75; Meçhul Tohum
(1988) II, 344; Meçhule Gidenler (1962) I,
117; Medcezir Manzaralarý (1989) II, 361;
Mehmetçik Altýn Çocuk (1971) I, 275;
Mekansýz Kurtlar (1968) I, 219; Mekansýz
Öldüler (1974) II, 23; Mektup (1996) III,
133; Melek mi Þeytan mý (1971) I, 275;
Melek Yüzlü Caniler (1965) I, 163; Melek
Yüzlüm (1985) II, 239; Melekler Þahidimdir
(1961) I, 101; Meleklerin Ýntikamý (1966) I,
184; Melikþah (1969) I, 234; Melodram
(1988) II, 344; Mem-ü Zin (1991) III, 17;
Memiþ (1977) II, 78; Memiþ Gangsterler
Arasýnda (1958) I, 75; Memiþ ile Ýbiþ
Anaforcular Kralý (1952) I, 41; Memiþ ile
Ýbiþ Gangsterlere Karþý (1973) I, 319;
Memiþ Ýþ Baþýnda (1961) I, 101; Memiþ Ýþ
Peþinde (1957) I, 68; Memleketim (1974)
II, 23;
Memnu Meyva (1962) I, 117;
Memnu Meyve (1979) II, 122;
Memo
Festivalde (1953) I, 46;
Menderes
Köprüsü (1968) I, 219; Menekþe Gözler
(1963) I, 129; Menekþe Gözler (1969) I,
234;
Menekþe Koyu (1990) II, 377;
Menekþeler Mavidir (1987) II, 315; Meraklý
Köfteci (1976) II, 64; Merdoðlu Ömer Bey
(1986) II, 269; Merhaba (1976) II, 64;
Merhaba (Bizim Aile) (1975) II, 46;
Merhaba Aþkým (1962) I, 117; Merhaba
Tatlým (1972) I, 298; Merhamet (1959) I,
81; Merhamet (1967) I, 201; Merhamet
(1970) I, 252; Merhamet (1986) II, 269;
Merhametsiz Gençlik (1959) I, 81; Meryem
(1960) I, 91;
Meryem (1973) I, 320;
Meryem (1973) I, 320; Meryem ve Oðullarý
(1977) II, 78; Meþeler Güvermiþ (1962) I,
117; Mete Han Amazonlara Karþý (1969) I,
234;
Meteliksiz Aþýklar (1962) I, 117;
Metres (1983) II, 189; Mevlana (1973) I,
320; Mevlid (Süleyman Çelebi) (1962) I,
117;
Meydan Köpeði (1966) I, 184;
Meyhane Gülü (1966) I, 184; Meyhane
Köþeleri (1954) I, 51; Meyhaneci (1964) I,
146;
Meyhanecinin Kýzý (Mapushane
Çeþmesi) (1958) I, 75; Meyro (1973) I,
320; Mezarým Mermerden Olsun (1968) I,
219; Mezarýmý Kaz Beni Bekle (1971) I,
275; Mezarýmý Taþtan Oyun (1951) I, 34;
Mezarýmý Taþtan Oyun (1969) I, 234;
Mezarýný Hazýrla (1966) I, 184; Mýsýr'dan
Gelen Gelin (1969) I, 234; Mýstýk (1971) I,
275; Mihracenin Gözdesi (1969) I, 234;
Mihriban Sultan (1954) I, 50;
Mikrop
(1976) II, 64;
Milcan (1981) II, 152;
Milyarder (1986) II, 270; Milyarlýk Koca
Bebekler (1996) III, 133; Milyon Avcýlarý
(1934) I, 15; Milyoner Çocuk (1958) I, 75;
Milyonerin Kýzý (1966) I, 184; Mine (1982)
II, 174; Mini Etekli Kýzlar (1969) I, 234;
Minik Cadý (1975) II, 46; Minik Serçe
(1978) II, 93;
Minnoþ (1961) I, 101;
Minnoþ (1979) II, 122; Minyeli Abdullah
(1989) II, 362; Minyeli Abdullah 2 (1990)
II, 378;
Miras Uðrunda (1956) I, 63;
Mirasyedi (1964) I, 146; Mirasyedi (1965)
I, 163; Mirasyediler (1974) II, 23; Misafir
(1990) II, 378; Mor Defter (1964) I, 146;
Mor Sevda (1961) I, 101; Moþ Memo
(1970) I, 248;
Mualla (1964) I, 146;
Mualla (1971) I, 275; Muallim Bey (1992)
III, 39; Muhabbet Kuþu (1969) I, 234;
Muhsin Bey (1986) II, 271; Muhteþem
(1985) II, 239; Muhteþem Hýrsýz (1973) I,
320;
Muhteþem Ýkili (1986) II, 271;
Muhteþem Serseri (1964) I,
146;
Muhteþem Serseri (1986) II, 271;
Muhteþem Serseri (1988) II, 344;
Muhteþem
Urfalý
(1987)
II,
315;
Mukadderat (1963) I, 129; Mum Kokulu
Kadýnlar (1996) III, 133; Murada Ereceðiz
(1958) I, 75; Murat Çeþmesi (1957) I, 68;
Murat ile Nazlý (1972) I, 298; Murat'ýn
Türküsü (1965) I, 163; Murtaza (1965) I,
163; Mustafam (1972) I, 298; Mutlu Ol
Yeter (1981) II, 152; Mutluluk Haram Oldu
(1981) II, 152; Mutluluk Reçetesi (1980) II,
137;
Muz Sever misin (1975) II, 46;
Mücevher Hýrsýzlarý (1979) II, 122; Mühür
Gözlüm (1967) I, 201; Mülteci Memet
(1969) I, 234; Mürebbiye (1919) I, 10;
Müthiþ Darbe (1972) I, 298; Müthiþ Türk
(1970) I, 253
N
Naciyem (1961) I, 101; Namýdiðer Çolak
(1975) II, 46; Namýn Yürüsün Behçet
(1973) I, 320; Namluda Üç Kurþun (1969)
I, 235; Namlunun Ucundasýn (1971) I, 275;
Namus (1972) I, 298;
Namus Belasý
(1967) I, 202; Namus Belasý (1974) II, 23;
Namus Belasý (1976) II, 64; Namus Borcu
(1966) I, 184; Namus Borcu (1967) I, 202;
Namus Borcu (1973) I, 320;
Namus
Düþmaný (1957) I, 69; Namus Düþmaný
(1986) II, 271; Namus Fedaisi (1969) I,
235; Namus Kanla Yazýlýr (1966) I, 184;
Namus Kurbaný (1957) I, 69;
Namus
Kurþunu (1972) I, 299;
Namus Sözü
(1986) II, 271; Namus Uðruna (1960) I,
91;
Namus ve Silah (1971) I, 275;
Namuslu (1984) II, 213; Namusum Ýçin
(1965) I, 163; Nankör (1980) II, 137; Nasýl
Ýsyan Etmem (1982) II, 175; Nasreddin
Hoca (1954) I, 51; Nasreddin Hoca (1965)
I, 163; Nasreddin Hoca (1971) I, 275;
Nasreddin Hoca Düðünde (1940) I, 17;
Nasreddin Hoca ve Timurlenk (1954) I, 52;
Naþit Dolandýrýcý (1933) I, 14; Naylon Karý
(1995) III, 110; Naylon Leyla (1961) I, 101;
Nazar Deðmez Ýnþallah (1965) I, 164;
38
Nazey (1979) II, 122; Nazlý (1957) I, 69;
Nazlý ile Emir (1988) II, 345; Nazmiye'nin
Koltuklarý (1976) II, 64; Ne Alsan Ýki Buçuk
(1976) II, 65; Ne Fayda (1987) II, 316; Ne
Haber (1976) II, 64; Ne Hakem (1974) II,
23; Ne Olacak Þimdi (1978) II, 94; Ne
Sihirdir Ne Keramet (1951) I, 34; Ne Þeker
Þey (1962) I, 118; Ne Umduk Ne Bulduk
(1976) II, 65;
Ne Zaman Geleceksin
(1977) II, 78; Nefesini Keseceðim (1966) I,
184; Nefret (1973) I, 320; Nefret (1973) I,
320; Nefret (1978) II, 94; Nefret (1984) II,
214; Nehir (1977) II, 78; Nem Alacak
Felek Benim (1964) I, 146; Nemli Dudaklar
(1967) I, 202; Nemli Gözler (1967) I, 202;
Nemrud (1979) II, 122; Nene Hatun (1973)
I, 313; Nenni Bebek (1987) II, 316; Nerde
Beleþ Orda Yerleþ (1976) II, 65; Nereden
Çýktý Bu Velet (1975) II, 47;
Nereye
Arkadaþ (1976) II, 65; Nereye Bakýyor Bu
Adamlar (1976) II, 65;
Neþeli Günler
(1978) II, 95; Neþemizi Bulalým (1962) I,
118; Neþemizi Bulalým (1984) II, 214;
New Yorklu Kýz (1971) I, 275; Nikah
(1983) II, 189; Nikah Masasý (1982) II,
175; Nikahsýzlar (1966) I, 184; Nikahsýzlar
(1980) II, 138; Nilgün (1954) I, 52; Nilgün
(1968) I, 219; Nilüfer Orman Çiçeði (1960)
I, 92; Ninja Gece Savaþçýsý (1986) II, 271;
Ninni Talihsiz Yetime (1958) I, 75; Ninno
(1959) I, 81; Ninno (1969) I, 235; Nisan
Bitti (1986) II, 271; Nisan Yaðmuru (1969)
I, 235; Niþan Yüzüðü (1963) I, 129; Niyet
(1973) I, 320; Nokta ile Virgül Deh Deh
Düldül (1985) II, 239; Nokta ile Virgül
Paldýr Küldür (1979) II, 123; N'Olacak
Þimdi (1979) II, 123; Nöri Gantar Ailesi
(1975) II, 47; Nuh'un Gemisi (1966) I, 184;
Nur Baba (1922) I, 11
39
O
O Adam Kim (1951) I, 34; O Aðacýn
Altýnda (1972) I, 299; O Biçim Miras
(1976) II, 65; O Bir Gangsterdi (1973) I,
320; O Bir Melekti (1987) II, 316; O
Günden Sonra (1958) I, 75; O Günden
Sonra (1994) III, 94; O Kadýn (1966) I,
184; O Kadýn (1982) II, 175; O Kadýnlar
(1976) II, 65; O Kadýnlardan Biri (1979) II,
123; O Kadýnlardan Biri (1985) II, 239; O
Kakos Dhromos (1933) I, 14;
Ocak
Söndürenler (1972) I, 299; Oduncunun
Çocuklarý (1966) I, 184; Of Of Emine
(1984) II, 199; Oðlum (1961) I, 101;
Oðlum (1972) I, 299; Oðlum Ýçin (1950) I,
28; Oðlum Oðlum (1965) I, 164; Oðlum
Osman (1973) I, 320; Oðlum ve Ben
(1993) III, 71; Oðul (1974) II, 24; Oh De
Yavrum Oh De (1975) II, 47; Oh De
Yavrum Oh De (1979) II, 123; Oh Oh
(1978) II, 95; Oh Olsun (1973) I, 321; Oku
Beþikten Mezara Kadar (1971) I, 275;
Oldu Olacak (1976) II, 65; Oldu Olacak
(1979) II, 123; Olmadý Baþtan (1978) II,
95; Olmaz Böyle Þey (1974) II, 24; Olmaz
Böyle Þey (1980) II, 138; Olmaz Olsun
(1981) II, 152; Olmaz Þimdi (1979) II, 123;
On Güzel Bacak (1964) I, 146; On Kadýn
(1987) II, 316; On Kadýna Bir Erkek (1970)
I, 253; On Korkusuz Adam (1964) I, 146;
On Korkusuz Kadýn (1965) I, 164; On
Küçük Þeytan (1971) I, 275; 14 Numara
(1985) II, 239; Oniki Çýlgýn Kýz (1975) II,
47; Onlar da Sevdiler (1985) II, 239;
Onsuz Olamam (1978) II, 95; Onu Affettim
(1950) I, 28; Onu Allah Affetsin (1970) I,
253; Onu Beklerken (1993) III, 71; Onu
Ben Öldürdüm (1952) I, 42; Onu Kötü
Vurdular (1977) II, 78; O'nun Hikayesi
(1975) II, 47; Onun Süvarisi (1959) I, 81;
Onüç Kahraman (1943) I, 19; Onyedi
Yaþýnda Aþk (1986) II, 271; Onyedinci
Yolcu (1965) I, 164; Ortadirek Þaban
(1984) II, 214;
Ortak (1987) II, 317;
Ortaþark Yanýyor (1967) I, 202; Osman
Çavuþ (1960) I, 92; Osman Efe (1969) I,
235; Osmanlý Kabadayýsý (1967) I, 202;
Osmanlý Kartalý (1969) I, 235; Oteldeki
Cinayet (1986) II, 272; Otobüs (1974) II,
24;
Otobüs Neriman (1979) II, 123;
Otobüs Yolcularý (1961) I, 101; Otostop
(1996) III, 136; Oturak (1974) II, 24; Oy
Deposu (1994) III, 94; Oy Emine (1975) II,
47; Oy Farfara Farfara (1961) I, 102;
Oyna Kýzým Oyna (1954) I, 50; Oyun Bitti
(1971) I, 276; Oyun Bitti (1985) II, 241;
Oyun Bozuldu (1993) III, 71; Oyun Ýçinde
Oyun (1993) III, 71; Oyuncu Kýz (1955) I,
59; Oyunun Kuralý (1987) II, 317; Oyunun
Sonu (1989) II, 362; Oyunun Sonu (1994)
III, 94
Ö
Öç (1984) II, 214; Ödeþme (1992) III, 39;
Ödlek (1986) II, 272; Öfke (1972) I, 299;
Öfke (1994) III, 94; Öfke Daðlarý Sardý
(1965) I, 164; Öfkeli Genç (1994) III, 95;
Öfkenin Bedeli (1974) II, 24; Öðren de Gel
(1979) II, 123; Öðret de Gel Bana (1980)
II, 138;
Öðretmen (1988) II, 345;
Öðretmen Kemal (1981) II, 152; Öðretmen
Zeynep (1989) II, 363; Öksüz (1968) I,
219; Öksüz Ayþe (1957) I, 69; Öksüz
Gülnaz (1970) I, 253; Öksüz Hasan (1963)
I, 129; Öksüz Kýz (1964) I, 146; Öksüzler
(1973) I, 321; Öksüzler (1986) II, 272; Öl
Seve Seve (1977) II, 78; Öldür Beni
(1963) I, 129; Öldürdüðüm Sevgili (1956)
I, 63; Öldüren Aþk (1969) I, 235; Öldüren
Bahar (1962) I, 118;
Öldüren Darbe
(Karate) (1972) I, 299; Öldüren Miras
(1993) III, 71; Öldüren Örümcek (1972) I,
299; Öldüren Sýr (1954) I, 52; Öldüren
Þarký (1972) I, 300; Öldüren Þehir (1953)
I, 48;
Öldüren Þehir (1971) I, 276;
Öldüren Takip (1972) I, 299; Öldüren
Yalan (1961) I, 102; Öldüren Yumruk
(1971) I, 276; Öldürme Beni (1983) II, 189;
Öldürmek Hakkýmdýr (1968) I, 219;
Öldürmeye Yeminliyim (1970) I, 253;
Öleceksek Ölelim (1970) I, 253; Ölmeden
Tövbe Et (1971) I, 276; Ölmek Ýstiyorum
(1962) I, 118; Ölmek mi Yaþamak mý
(1966) I, 185; Ölmek Var Dönmek Yok
(1966) I, 185; Ölmek Var Dönmek Yok
(1972) I, 300; Ölmeyen Adam (1971) I,
276; Ölmeyen Arkadaþlýk (1981) II, 153;
Ölmeyen Aþk (1959) I, 82; Ölmeyen Aþk
(1966) I, 185; Ölmeyen Þarký (1977) II, 78;
Ölmez Aðacý (1984) II, 215; Ölmüþ Bir
Kadýnýn Evraký Metrukesi (1956) I, 63;
Ölmüþ Bir Kadýnýn Mektuplarý (1969) I, 235;
Ölü Bir Deniz (1989) II, 363;
Ölüler
Konuþmaz ki (1970) I, 253; Ölüm Allahýn
Emri (1964) I, 146; Ölüm Bana Výz Gelir
(1971) I, 276; Ölüm Bebekleri (1972) I,
299; Ölüm Benden Korksun (1972) I, 300;
Ölüm Bizi Ayýramaz (1963) I, 130; Ölüm
Busesi (1966) I, 184;
Ölüm Çemberi
(1965) I, 164; Ölüm Çemberi (1970) I, 253;
Ölüm Çemberi (1978) II, 95; Ölüm Deresi
(1956) I, 63; Ölüm Dönemeci (1959) I, 82;
Ölüm Dönemeci (1972) I, 299; Ölüm
Elçileri (1972) I, 299; Ölüm Emri (1970) I,
253; Ölüm Emri (1979) II, 123; Ölüm
Fermaný (1970) I, 253; Ölüm Film Çekiyor
(1961) I, 102; Ölüm Görevi (1978) II, 95;
Ölüm Kalým Oyunu (1974) II, 25; Ölüm
Kanunu (1972) I, 299; Ölüm Kararý (1973)
I, 321; Ölüm Kayalýklarý (1961) I, 102;
40
Ölüm Korkusu (1955) I, 59; Ölüm Korkusu
(1971) I, 276; Ölüm Korkusu (1972) I, 299;
Ölüm Meydaný (1973) I, 321; Ölüm Nöbet
Bekliyor (1972) I, 300;
Ölüm Pazaný
(1970) I, 253; Ölüm Pazarý (1963) I, 130;
Ölüm Perdesi (1960) I, 92;
Ölüm
Peþimizde (1960) I, 92; Ölüm Peþimizde
(1972) I, 300; Ölüm Peþimizde (1994) III,
95; Ölüm Saati (1954) I, 52; Ölüm Saati
(1967) I, 202;
Ölüm Saçan Dudaklar
(1965) I, 164; Ölüm Saçan Hayalet (1973)
I, 321; Ölüm Saçtýlar (1972) I, 300; Ölüm
Savaþçýsý (1984) II, 215; Ölüm Savaþý
(1978) II, 95; Ölüm Þart Oldu (1969) I,
235; Ölüm Tarlasý (1966) I, 185; Ölüm
Tarlasý (1974) II, 25; Ölüm Temizler (1966)
I, 185; Ölüm Vuruþu (1986) II, 272; Ölüm
Yaklaþýyor (1966) I, 185; Ölüm Yarýþý
(1953) I, 48; Ölüm Yarýþý (1978) II, 95;
Ölüm Yolcularý (1966) I, 185;
Ölüm
Yolcusu (1974) II, 25; Ölüm Yolu (1985) II,
241; Ölümden Acý (1994) III, 95; Ölümden
de Acý (1958) I, 75; Ölümden de Acý
(1971) I, 276; Ölümden Korkmuyorum
(1971) I, 276; Ölüme Çeyrek Var (1963) I,
130; Ölüme Giden Yol (1969) I, 235;
Ölüme Kadar (1965) I, 164;
Ölüme
Koþanlar (1973) I, 321; Ölüme Köprü
(1972) I, 300; Ölüme Son Adým (1972) I,
299; Ölüme Son Adým (1983) II, 189;
Ölüme Yaklaþma (1972) I, 300; Ölüme
Yalnýz Gidilir (1962) I, 118; Ölüme Yalnýz
Gidilir (1976) II, 65; Ölümle Seviþenler
(1972) I, 300; Ölümle Uðraþanlar (1972) I,
300; Ölümlü Dünya (1960) I, 92; Ölümsüz
(1982) II, 176; Ölümsüz Adam (1968) I,
219;
Ölümsüz Aþk (1995) III, 111;
Ölümsüz Kadýn (1967) I, 202; Ölümsüz
Karanfiller (1995) III, 111; Ölümsüzler
(1971) I, 276; Ölümü Yaþamak (1991) III,
18; Ölümün Aðzý (1996) III, 136; Ölümün
41
Ücreti (1964) I, 146; Ölümüne Sevda
(1994) III, 95; Ölümünü Kendin Seç (1971)
I, 276; Ölünceye Kadar (1949) I, 25;
Ölünceye Kadar (1967) I, 202; Ölünceye
Kadar (1970) I, 253; Ölür Ayak (1990) II,
378; Ölür müsün Öldürür müsün (1972) I,
299; Ölürüm de Ayrýlmam (1959) I, 82;
Ömer Hayyam (1973) I, 321; Ömercik
Babasýnýn Oðlu (1969) I, 235; Ömre Bedel
kýz (1967) I, 202; Ömrüm Böyle Geçti
(1959) I, 82; Ömrümce Aðladým (1967) I,
202; Ömrümce Unutamadým (1971) I, 276;
Ömrümün Tek Gecesi (1959) I, 82;
Ömrümün Tek Gecesi (1968) I, 219;
Ömrümün Tek Gecesi (1984) II, 215;
Ömür Boyu (1969) I, 235; Önce Hayaller
Ölür (1981) II, 153; Önce Ýnsan (1989) II,
363; Önce Kuþlar Öttü (1989) II, 363;
Önce Sev Sonra Öldür (1971) I, 276;
Önce Vatan (1974) II, 24; Öp Annemin
Elini (1964) I, 147; Öp Babanýn Elini
(1955) I, 59; Öp Babanýn Elini (1993) III,
71; Öp Beni (1970) I, 254; Öpme Sev
(1974) II, 25; Öpüþmek Yasak (1964) I,
147; Ördek Çýkacak Kaz Çýkacak (1975) II,
47; Örgüt (1976) II, 65; Örümcek (1972) I,
300; Örümcek Adam (1966) I, 185; Öttür
Kuþu Ömer (1979) II, 123; Öyle Bir Kadýn
ki (1979) II, 124; Öyle Bir Kadýn ki (1989)
II, 363; Öyle Olsun (1976) II, 66; Özlem,
Düne... Bugüne... Yarýna (1995) III, 110;
Özleyiþ (1961) I, 102; Özleyiþ (1973) I,
321
P
Palavracýlar (1974) II, 25; Pamuk Prenses
ve Yedi Cüceler (1970) I, 254; Pamukçu
Güzeli Halime (1959) I, 82; Panayýrdaki
Cinayet (1955) I, 59; Panik (1975) II, 47;
Pantalon Bankasý (1965) I, 164; Papatya
(1956) I, 63; Papatya (1987) II, 317;
Papazlar Þebekesi (1973) I, 321; Paprika
Gaddarýn Aþký (1972) I, 300; Para Babasý
(1985) II, 241; Para Kadýn ve Silah (1966)
I, 186; Paralý Askerler (1970) I, 254;
Paralý Yýldýrým (1972) I, 301; Paramparça
(1985) II, 241; Paranýn Esiri (1985) II, 241;
Parasýzlar (1974) II, 25; Parayla Deðil
Sýrayla (1975) II, 47;
Parçala Behçet
(1972) I, 300;
Parmaklýklar Arkasýnda
(1967) I, 202; Parmaksýz Salih (1950) I,
28; Parmaksýz Salih (1968) I, 219; Parola
Kartal (1976) II, 66; Paþa Kýzý (1967) I,
202; Paþo (1986) II, 272; Patron (1973) I,
321; Patron Duymasýn (1985) II, 241;
Patroniçe 2
Patroniçe (1987) II, 317;
(1987) II, 318; Patronun Kýzlarý (1979) II,
124; Paydos (1954) I, 52; Paydos (1968)
I, 219; Paylaþýlmayan Kadýn (1980) II, 138;
Paylaþýlmayan Sevgili (1964) I, 147;
Peçeli Efe (1959) I, 82; Pehlivan (1984) II,
216; Pembe Dünya (1973) I, 322; Pembe
Kadýn (1966) I, 186; Pembe Panter (1975)
II, 47; Pembe Panter Gangsterlere Karþý
(1975) II, 48; Pençe (1917) I, 10; Periþan
(1963) I, 130;
Periþan (1976) II, 66;
Periþandý Gördüðümde (1986) II, 273;
Periþaným (1980) II, 138; Petrol Krallarý
(1978) II, 95; Piano Piano Bacaksýz (1990)
II, 378; Piç (Kahpe Dünya) (1956) I, 63;
Pir Sultan Abdal (1973) I, 322; Pire Nuri
(1968) I, 219; Pisi Pisi (1975) II, 48;
Piþkin Delikanlý (1965) I, 164; Piyade
Osman (1970) I, 254;
Piyangocu Kýz
(1986) II, 274; Plaj Horozu (1975) II, 48;
Plajda Seviþelim (1964) I, 147;
Polis
Dosyasý (1989) II, 364; Polis Dosyasý
(1995) III, 111;
Polis Görev Baþýnda
(1990) II, 378; Polizei (1988) II, 345;
Ponente Feneri (1988) II, 346; Portakal
(1976) II, 66; Posta Güvercini (1965) I,
164; Postacý (1984) II, 217; Poyraz
Osman (1964) I, 147; Pranga Mahkumu
(1967) I, 203;
Prangasýz Mahkumlar
(1964) I, 147; Prenses (1986) II, 272;
Profesyonel (1976) II, 66; Profesyoneller
(1971) I, 277; Pusu (1957) I, 69; Pusu
(1974) II, 25;
Pusu (1987) II, 318;
Püsküllü Bela (1970) I, 254; Püsküllü Bela
(1979) II, 124
R
Rabia (1973) I, 322; Rabia (Ýlk Kadýn
Evliya) (1973) I, 322; Rahmet ve Gazap
(1980) II, 138; Rakors (1986) II, 266;
Ramize (1989) II, 364; Randevu (1975) II,
48; Raziye (1990) II, 378; Red Kit (1970)
I, 254; Reis Bey (1988) II, 346; Reise der
Hoffnung (1990) II, 379; Reisin Kýzý (1974)
II, 25; Rejisörün Yatak Odasý (1975) II, 48;
Renkli Dünya (1980) II, 138; Reþo (1974)
II, 25; Rezalet (1979) II, 124; Rezil (1978)
II, 96; Rýfat Diye Biri (1962) I, 118; Ringo
Gestapo'ya Karþý (1967) I, 203; Ringo
Kazým (1967) I, 203; Ringo kid (1967) I,
203; Ringo Vadiler Kaplaný (1969) I, 235;
Robert'in Filmi (Robert's Movie) (1990) II,
378;
Robert's Movie (1990) II, 378;
Romalý Dilber (1978) II, 96; Röntgenci
(1979) II, 124; Ruhlarýn Mucizesi (1954) I,
51;
Rumuz Goncagül (1987) II, 318;
Rumuz Sev Beni (1993) III, 72; Rüya Gibi
(1971) I, 277; Rüyada Buluþuruz (1996)
III, 136; Rüyalar Gerçek Olsa (1972) I,
301; Rüzgar (1980) II, 138; Rüzgar Gibi
Geçti (1968) I, 219; Rüzgar Hafiye (1969)
I, 235;
Rüzgar Murat (1971) I, 277;
Rüzgar Zehra (Sünger Avcýlarý) (1963) I,
130; Rüzgarlý Tepe (1963) I, 130
42
S
Saadet Güneþi (1970) I, 254; Saadet
Þarkýsý (1958) I, 75; Saadet Þehri (1970) I,
254; Sabah Olmasýn (1963) I, 130; Sabah
Olmasýn (1969) I, 236; Sabah Olmasýn
(1990) II, 379; Sabah Yýldýzý (1968) I, 220;
Sabahýn Ýlk Iþýklarý (1989) II, 364;
Sabahsýz Geceler (1952) I, 42; Sabahsýz
Geceler (1968) I, 220; Sabýkalý (1974) II,
25; Sabýr Taþý (1978) II, 96; Sabýrlý Kullar
(1980) II, 138; Sabýrtaþý (1961) I, 103;
Sabýrtaþý (1969) I, 236;
Sabrýn Sonu
(1969) I, 236; Sabu Hýrsýzlar Prensi (1972)
I, 301; Sabu Kahraman Korsan (1972) I,
301; Saffet Beni Affet (1976) II, 66; Safiye
Sultan (1955) I, 59;
Sahibini Arayan
Madalya (1989) II, 364; Sahildeki Ceset
(1964) I, 147; Sahildeki Kadýn (1954) I, 52;
Sahildeki
Yabancý
(1974)
II,
26;
Sahipsizler (1974) II, 25;
Sahipsizler
(1989) II, 364; Sahte Cennete Veda (Aidu
au Faux Paradis) (1988) II, 346; Sahte
Kabadayý (1976) II, 66;
Sahte Nikah
(1962) I, 118; Sahte Prens (1961) I, 103;
Sahte Sevgili (1964) I, 147; Sahtekar
(1972) I, 301; Sakar Þakir (1977) II, 78;
Saklambaç (1994) III, 96; Salak Bacýlar
(1975) II, 48; Salak Milyoner (1974) II, 26;
Salako (1974) II, 26; Saldýrganlar (1979)
II, 124; Salgýn (1954) I, 52; Salýncakta Üç
Kiþi (1988) II, 346; Samanyolu (1959) I,
82; Samanyolu (1967) I, 203; Samson
(1919) I, 11; Sana Aðlamak Yakýþmaz
(1969) I, 236; Sana Can Dayanmaz (1988)
II, 346; Sana Dönmeyeceðim (1969) I,
236; Sana Layýk Deðilim (1965) I, 165;
Sana Öyle Hasretim ki (1985) II, 241;
Sancý (1982) II, 176; Sansar (1975) II, 48;
Sapýk (1969) I, 236; Sapýk (1977) II, 78;
43
Sapýk Kadýn (1988) II, 347;
Saraylar
Meleði (1971) I, 277; Sarhoþ (1986) II,
274; Sarhoþ (1994) III, 96; Sarý Bela
(1985) II, 242; Sarý Çizmeli (1969) I, 236;
Sarý Gül (1966) I, 186; Sarý Güneþ (1987)
II, 318; Sarý Kýz (Kýz Evliya) (1973) I, 322;
Sarý Kurdelem Sarý (1969) I, 236; Sarý
Necmiye (Ýt Adasý) (1975) II, 48; Sarý Öküz
Parasý (1972) I, 301; Sarý Öküz Parasý
(1985) II, 242; Sarý Tebessüm (1992) III,
40; Sarý Zeybek (1953) I, 48; Sarýþýn
Tehlike (1980) II, 138; Sarýþýným (1987) II,
319; Sarmaþdolaþ (1977) II, 79; Sarmaþýk
Gülleri (1968) I, 220; Sarsýlmaz Kuvvet
(1974) II, 26; Satýlýk Gelin (1969) I, 236;
Satýlýk Kadýn (1972) I, 301; Satýlýk Kalp
(1965) I, 165; Satýlýk Kýzlar (1964) I, 147;
Satýn Alýnan Adam (1960) I, 92; Satýn
Alýnan Koca (1971) I, 277;
Satmýþým
Anasýný (1985) II, 242; Savulun Geliyorum
(1972) I, 301; Savunma (1986) II, 274;
Sayýlý Dakikalar (1965) I, 165;
Sayýlý
Kabadayýlar (1965) I, 165;
Sayýlý
Kabadayýlar (1974) II, 26; Sayýn Baþkan
(1990) II, 379; Sayýn Bayan (1963) I, 130;
Saymadým Kaç Yýl Oldu (1974) II, 26;
Sazlý Damýn Kahpesi (1956) I, 63; Sazlý
Damýn Kahpesi (1969) I, 236;
Sefer
Seferde (1975) II, 48; Sefiller (1967) I,
203; Sefiller (1987) II, 319; Seher Vakti
(1966) I, 186; Seher Vakti (1986) II, 274;
Sekiz Kuruþ (1964) I, 147; Sekizinci Saat
(1994) III, 96; Sekreter (1985) II, 242;
Seks Fýrtýnasý (1971) I, 277; Seks ve
Cinayet (1972) I, 301; Seks ve Silah
(1971) I, 277; Seks ve Þantaj (1975) II, 49;
80. Adým (1995) III, 111;
Selahattin
Eyyubi (1970) I, 254; Selam Doskum
(1976) II, 66; Selamsýz Bandosu (1987) II,
319; Selvi Boylum Al Yazmalým (1977) II,
79; Semer (1993) III, 72; Sen Aðlama
(1987) II, 319; Sen Alýn Yazýmsýn (1972) I,
301; Sen Aþk Nedir Bilir misin (1977) II,
80; Sen Benimsin (1967) I, 203; Sen
Benimsin (1988) II, 347; Sen Bir Meleksin
(1969) I, 236; Sen de Bizdensin (1970) I,
254; Sen de Gitme (1995) III, 113; Sen de
mi Leyla (1982) II, 177; Sen de Yüreðinde
Sevgiye Yer Aç (1987) II, 320;
Sen
Neymiþsin Be Abi (1986) II, 275; Sen
Türkülerini Söyle (1986) II, 274; Sen ve
Ben (1977) II, 79; Sen ve Ben (1988) II,
347; Sen Vur Ben Kýrayým (1964) I, 147;
Sen Yaþa (1989) II, 364; Senden Ayrý
Yaþayamam (1962) I, 118; Senede Bir
Gün (1946) I, 20; Senede Bir Gün (1965)
I, 165; Senede Bir Gün (1971) I, 277;
Seni Affedemem (1967) I, 203;
Seni
Arýyorum
(1989)
II,
364;
Seni
Seni
Bekleyeceðim (1962) I, 118;
Bekleyeceðim (1966) I, 186; Seni Benden
Alamazlar (1961) I, 103; Seni Kalbime
Gömdüm (1982) II, 177;
Seni
Kaybedersem (1961) I, 103;
Seni
Kaybedersem (1993) III, 72;
Seni
Seviyorum (1966) I, 186; Seni Seviyorum
(1983) II, 189; Seni Seviyorum (1987) II,
321; Seni Seviyorum Rosa (1991) III, 18;
Seni Sevmek Kaderim (1971) I, 277; Seni
Sevmekle Suçluyum (1976) II, 66; Seni
Sevmeyen Ölsün (1986) II, 275; Seni
Unutmadým (1951) I, 34; Seni Yakacaklar
(1981) II, 153; Senin Ýçin (1957) I, 69;
Senin Ýçin Affettim (1961) I, 103; Senin
Ýçin Bir Kadeh (1993) III, 72;
Senin
Olmaya Geldim (1980) II, 139; Seninle
Düþtüm Dile (1969) I, 236; Seninle Ýlk
Defa (1988) II, 347;
Seninle Ölmek
Seninle
Son Defa
Ýstiyorum (1969) I, 236;
(1978) II, 96; Sensiz Yaþanmaz (1974) II,
26; Sensiz Yaþayamam (1977) II, 79;
Sensiz Yaþayamam (1985) II, 242; Sensiz
Yýllar (1960) I, 92; Sensizliðe Alýþacaðým
(1985) II, 242; Sensizliðe Ýsyan (1995) III,
114; Sepetçioðlu (1961) I, 103; Serbest
Kürsü Hüsnü (Cici Kýzlar) (1987) II, 321;
Serseri (1959) I, 82; Serseri Aþýk (1965) I,
165;
Serseri Aþýklar (1989) II, 364;
Serseri Kabadayý (1969) I, 236; Serseri
Kral (1972) I, 301; Serseriler Kralý (1967) I,
203; Sert Adam (1986) II, 275; Ses
(1986) II, 275; Sessiz Çýðlýk (1994) III, 97;
Sessiz Fýrtýna (1989) II, 364; Sessiz Harp
(1961) I, 103; Sessiz Karanlýk (1992) III,
42; Sessizlik (1994) III, 97; Sev Beni
Behçet (1974) II, 26; Sev Dedi Gözlerim
(1972) I, 301; Sev Doya Doya (1975) II,
49; Sev Kardeþim (1972) I, 301; Sev
Ölesiye (1984) II, 218; Sev Yeter (1984) II,
218; Sevda (1967) I, 203; Sevda (1986)
II, 275; Sevda (1996) III, 136; Sevda Ateþi
(1986) II, 275; Sevda Çiçeðim (1966) I,
186; Sevda Sahilleri (1956) I, 63; Sevda
Yolcusu (1973) I, 322; Sevda Yolu (1985)
II, 242;
Sevdalandým (1984) II, 218;
Sevdalarýn Ölümü (1992) III, 42; Sevdalý
(1984) II, 218; Sevdalý Efe (1961) I, 103;
Sevdalý Gelin (1959) I, 82;
Sevdalý
Kabadayý (1965) I, 165; Sevdalýlar (1976)
II, 66; Sevdalým (1981) II, 153; Sevdam
Benim (1987) II, 321; Sevdan Öldürdü
Beni (1986) II, 277; Sevdaya Koþanlar
(1959) I, 82; Sevdelý Gelin (1969) I, 237;
Sevdiðim Adam (1969) I, 237; Sevdiðim
Sendin (1955) I, 59; Sevdiðim Uþak (1971)
I, 278; Sevdiðimi Biliyorsun (1987) II, 321;
Sevdikten Sonra (1987) II, 321; Sevdim
(1989) II, 364; Sevdim Seni (1987) II, 321;
Seveceksen Sev Artýk (1975) II, 49;
Seveceksen Yiðit Sev (1965) I, 165;
Sevemez kimse Seni (1968) I, 220; Seven
Kadýn Unutmaz (1965) I, 165; Seven
Kýskanýr (1986) II, 275; Seven Ne Yapmaz
44
(1947) I, 21; Seven Ne Yapmaz (1970) I,
254; Seven Sevene (1979) II, 124; Seven
Unutmaz (1978) II, 97; Sevenler Aðlar
(1996) III, 136;
Sevenler Kavuþurmuþ
(1971) I, 277; Sevenler Ölmez (1963) I,
130;
Sevenler Ölmez (1970) I, 254;
Sevenler Ölmez (1982) II, 177; Severek
Ayrýlalým (1971) I, 277; Severek Ayrýlalým
(1984) II, 218; Severek Döðüþenler (1966)
I, 186; Severek Öldüler (1987) II, 321;
Severek Ölenler (1965) I, 165; Sevgi
Çýkmazý (1986) II, 275; Sevgi Damlacýklarý
(1985) II, 242; Sevgi Dünyasý (1980) II,
139; Sevgi Kuþlarý (1994) III, 97; Sevgiler
Düþlerde Kaldý (1989) II, 364; Sevgilerin
En Güzeli (1988) II, 347; Sevgili Babam
(1969) I, 237; Sevgili Bayan (1988) II, 347;
Sevgili Bebeklerim (1987) II, 322; Sevgili
Dayým (1977) II, 80; Sevgili Halam (1975)
II, 49;
Sevgili Hocam (1972) I, 302;
Sevgili Kardeþ (1978) II, 97;
Sevgili
Muhafýzým (1970) I, 255; Sevgili Oðlum
(1977) II, 80; Sevgili Ortak (1993) III, 72;
Sevgili Öðretmenim (1965) I, 165;
Sevgilim Bir Artistti (1966) I, 186; Sevgilim
Mazurka (1970) I, 255; Sevgiliye Söz
Verdim (1962) I, 118; Sevgim ve Gururum
(1965) I, 165; Sevginin Bedeli (1984) II,
218;
Sevginin Böylesi (1993) III, 72;
Sevgiye Hasret (1987) II, 322; Sevilmek
Ýstiyorum (1973) I, 322;
Sevimli Aþýk
(1979) II, 124;
Sevimli Frankenstein
(1975) II, 49; Sevimli Haydut (1961) I, 103;
Sevimli Haydut (1971) I, 278; Sevimli
Hýrsýz (1971) I, 278; Sevimli Kabadayý
(1969) I, 237; Sevimli Serseri (1962) I,
119;
Sevimli Serseri (1970) I, 254;
Sevince (1988) II, 347; Sevinç Gözyaþlarý
(1965) I, 166; Seviþerek Ölenler (1975) II,
49; Seviþmek Bir Dakika (1975) II, 49;
Seviþmek
Yasak
(1965)
I,
166;
45
Seviþtiðimiz Günler (1961) I, 103;
Seviyorum (1986) II, 277;
Seviyorum
Allahým (1981) II, 153; Sevmek (1974) II,
26; Sevmek (1985) II, 242; Sevmek
Günah mý (1958) I, 75; Sevmek Günah mý
(1985) II, 242; Sevmek mi Ölmek mi
(1978) II, 97; Sevmek Neye Yarar (1986)
II, 275; Sevmek Ölesiye (1976) II, 66;
Sevmek Seni (1965) I, 166;
Sevmek
Seninle Güzel (1994) III, 97; Sevmek ve
Ölmek Zamaný (1971) I, 278; Sevmek ve
Ölmek Zamaný (1989) II, 365; Sevmek
Yeniden Doðmak (1984) II, 218; Sevmek
Sevmekten
Zamaný (1965) I, 166;
Korkuyorum (1968) I, 220; Seyyar Kamil
(1987) II, 322; Seyyid (1985) II, 243;
Seyyit Han (Topraðýn Gelini) (1968) I, 220;
Sezercik Aslan Parçasý (1972) I, 302;
Sezercik Küçük Mücahit (1974) II, 26;
Sezercik Yavrum Benim (1971) I, 278;
Sýcak Geceler (1986) II, 277; Sýcak Tatlý
Yaz (1986) II, 277; Sýcak Yatak (1986) II,
277; Sýfýr Nokta (Amastris) (1989) II, 365;
Sýðýntý (1960) I, 92; Sýðýntý (1974) II, 26;
Sýðýntý (1988) II, 347; Sýký Dur Geliyorum
(1964) I, 147; Sýmsýcak (1978) II, 97;
Sýmsýcak (1986) II, 277; Sýnýfta Þenlik Var
(1975) II, 49; Sýra Bende (1995) III, 114;
Sýra Sana Gelecek (1978) II, 97; Sýra
Sende Fýstýk (1971) I, 278; Sýra Sende
Yosma (1971) I, 278; Sýra Sende Yosma
(1975) II, 49; Sýra Sende Yosma (1984) II,
218; Sýralardaki Heyecan (1976) II, 67;
Sýralardaki Heyecanlar (1963) I, 130; Sýrat
Köprüsü (1966) I, 186; Sýrtýmdaki Býçak
(1965) I, 166; Sýzý (1987) II, 322; Sýzlayan
Kalp (1948) I, 23; Sihirli Boru (1955) I, 59;
Sihirli Define (1950) I, 29; Sihirli Gözlük
(1977) II, 80; Sihirli Þamdan (1976) II, 67;
Silah Arkadaþlarý (1962) I, 119; Silah
Arkadaþlarý (1977) II, 80; Silah Arkadaþlarý
(1986) II, 277; Silaha Yeminliydim (1965)
I, 166; Silaha Yeminliydim (1987) II, 322;
Silahýmda Altý Kurþun (1975) II, 49; Silahýn
Elinde Kardeþ (1974) II, 27;
Silahýna
Sarýlan Adam (1966) I, 187;
Silahlar
Affetmez (1971) I, 278; Silahlar Konuþuyor
(1961) I, 104; Silahlar Konuþuyor (1971) I,
278; Silahlar Patlayýnca (1966) I, 186;
Silahlar Susmasýn (1971) I, 278; Silahlara
Veda (1976) II, 67; Silahlarý Ellerinde
Öldüler (1967) I, 203; Silahlarýn Kanunu
(1966) I, 187; Silahlarýn Sesi (1965) I, 166;
Silahsýz Dövüþelim (1967) I, 203; Silahsýz
Paþazade (1967) I, 203;
Silemezler
Gönlümden (1974) II, 27; Silik Çehreler
(1948) I, 23; Sinanoðlu (1968) I, 220;
Sinanoðlu'nun Dönüþü (1968) I, 220;
Sinderella Kül Kedisi (1971) I, 278; Sinekli
Bakkal (1967) I, 204; Sis (1987) II, 323;
Sis (1988) II, 347; Sisli Hatýralar (1972) I,
302; Sivri Akýllýlar (1977) II, 80; Siyabend
ile Heco (1991) III, 19; Siyah Eldivenli
Adam (1973) I, 322; Siyah Gelinlik (1973)
I, 322; Siyah Gözler (1965) I, 167; Siyah
Gül (1966) I, 187; Siyah Melek (1961) I,
104; Siyah Otomobil (1966) I, 187; Siyah
Sis (1994) III, 97; Siyahlý Kadýn (1966) I,
187; Size Selam Getirmiþem (1986) II,
277; Skandal (1979) II, 125; Soðuk
Geceler (1994) III, 97;
Soðukkanlýlar
(1973) I, 322; Soðukoluk (1982) II, 178;
Soðuktu ve Yaðmur Çiseliyordu (1990) II,
379; Sokak Çocuðu (1958) I, 75; Sokak
Çocuðu (1988) II, 348;
Sokak Kadýný
(1976) II, 67; Sokak Kavgacýsý (1986) II,
278; Sokak Kedisi (1969) I, 237; Sokak
Kýzý (1962) I, 119; Sokak Kýzý (1966) I,
187;
Sokak Þarkýcýsý (1959) I, 82;
Sokaklar
Yanýyor
(1965)
I,
167;
Sokaklardan Bir Kýz (1974) II, 27;
Sokaklarýn Kanunu (1964) I, 147; Sokakta
Kan Vardý (1965) I, 167; Sokaktaki Adam
(1995) III, 114; Sokaktan Gelen Kadýn
(1961) I, 104; Sokaktan Gelen Kadýn
(1984) II, 219; Solan Bir Yaprak Gibi
(1971) I, 278; Solgun Bir Sarý Gül (1996)
III, 137; Soluk Gecelerin Aþk Hikayeleri
(1966) I, 187; Son Akýn (1982) II, 178;
Son Baskýn (1954) I, 52; Son Beste (1955)
I, 59; Son Buse (1952) I, 42; Son Darbe
(1965) I, 167; Son Darbe (1985) II, 243;
Son Defa (1996) III, 137; Son Duaný Et
(1972) I, 302; Son Durak Ölüm (1972) I,
302; Son Düello (1972) I, 303; Son Gece
(1952) I, 42; Son Gece (1967) I, 204; Son
Gülen Tam Güler (1977) II, 80; Son Gün
Son Gece (1994) III, 98; Son Günah
(1970) I, 255; Son Günah (1979) II, 125;
Son Hatýra (1968) I, 220; Son Hýçkýrýk
(1971) I, 278; Son Kahramanlar (1987) II,
323; Son Karar (1964) I, 148; Son Kýzgýn
Adam (1970) I, 255; Son Kurban (1967) I,
204; Son Kuþlar (1965) I, 167; Son
Mektup (1957) I, 69; Son Mektup (1969) I,
237; Son Nefes (1958) I, 75; Son Nefes
(1970) I, 255; Son Saadet (1958) I, 76;
Son Saat (1979) II, 125; Son Sabah
(1978) II, 97; Son Savaþçý (1982) II, 178;
Son Söz (1979) II, 125; Son Söz Benim
(1967) I, 204; Son Söz Benim (1970) I,
255; Son Þarký (1954) I, 52; Son Tren
(1964) I, 148; Son Urfalý (1986) II, 278;
Son Vurgun (Kurþunlarýn Yaðmuru) (1968)
I, 221; Son Yolcu (1959) I, 83; Sona
Kalan Dona Kalýr (1979) II, 125; Sonbahar
(1959) I, 82; Sonbahar Rüzgarlarý (1969) I,
237; Sonbahar Yapraklarý (1961) I, 104;
Sonsuz Acý (1946) I, 20; Sonsuz Acý
(1960) I, 92; Sonsuz Aþk (1986) II, 278;
Sonsuz Geceler (1965) I, 167; Sonsuz
Izdýrap (1949) I, 24; Sonsuz Ýhtiras (1970)
I, 255;
Sonsuz Kaçýþ (1990) II, 379;
46
Sonsuz Sokaklar (1984) II, 219; Sonsuza
Yürümek (1991) III, 19; Sormagir Sokaðý
(1978) II, 97; Sosyete Behçet (1974) II,
27;
Sosyete Þaban (1985) II, 243;
Sosyete Þakir (1970) I, 255; Soy ve Öldür
(1967) I, 204;
Soygun (1953) I, 48;
Soygun (1973) I, 322; Soysuz (1950) I, 29;
Soysuzlar (1975) II, 49; Soytarý (1962) I,
119; Soytarý (1965) I, 167; Sönen Gözler
(1955) I, 59; Sönen Ocak (1957) I, 67;
Sönen Ocak (1993) III, 73; Sönen Rüya
(1948) I, 23; Sönen Yýldýz (1956) I, 63;
Söyleyin Anama Aðlamasýn (1950) I, 29;
Söyleyin Anama Aðlamasýn (1969) I, 237;
Söyleyin Anama Aðlamasýn (1976) II, 67;
Söyleyin Genç Kýzlara (1967) I, 204; Söz
Bir Allah Bir (1933) I, 14;
Söz
Söz
Müdafaanýndýr (1952) I, 42;
Müdafanýn (1970) I, 255; Sözde Kýzlar
(1924) I, 12; Sözde Kýzlar (1967) I, 204;
Sözde Kýzlar (1990) II, 379; Splettring
(1984) II, 210; Stres (1988) II, 347; Su
(1981) II, 153; Su (1986) II, 277; Su da
Yanar (1986) II, 277; Su Gibi Berrak
(1994) III, 98; Su Perisi Elmasý (1976) II,
67; Su Taþý (1993) III, 73; Su Testisi
(1966) I, 187; Suçlu (1960) I, 92; Suçlu
(1972) I, 302; Suçlu (1989) II, 365; Suçlu
Aþýklar (1961) I, 104; Suçlu Benim (1953)
I, 48; Suçlu Çocuklar (1965) I, 167; Suçlu
Gençlik (1985) II, 243; Suçlu Kim (1986)
II, 278; Suçlular Aramýzda (1964) I, 148;
Suçlular Cehennemi (1979) II, 125;
Suçsuz (1987) II, 323;
Suçsuz Firari
(1966) I, 187; Suçsuz Firari (1971) I, 278;
Suçumuz Ýnsan Olmak (1986) II, 278;
Suçumuz Kadýn Olmak (1989) II, 365;
Sultan (1978) II, 97; Sultan (1987) II, 323;
Sultan Gelin (1973) I, 322; Sultanoðlu
(1986) II, 277;
Sus Sus Kimseler
Duymasýn (1968) I, 221; Suskun Duvarlar
47
(1985) II, 244; Susuz Yaz (1963) I, 130;
Susuz Yaz (1973) I, 322; Suya Düþen
Hayal (1972) I, 302; Suyun Öte Yaný
(1991) III, 21; Süleyman Çelebi (1962) I,
117; Sünger Avcýlarý (1963) I, 130; Süper
Adam (1971) I, 279;
Süper Adam
Ýstanbul'da (1972) I, 302; Süper Adam
Kadýnlar Arasýnda (1972) I, 302; Süper
Kadýn Dehþet Taþýyor (1972) I, 302; Süper
Selami (1979) II, 125; Süpermen Dönüyor
(1979) II, 125;
Süpermen Fantoma'ya
Karþý (1969) I, 237; Süpermenler (1979) II,
125; Süpürgesi Yoncadan (1972) I, 302;
Süreyya (1972) I, 302; Süreyya (1986) II,
278; Sürgün (1951) I, 34; Sürgün (1976)
II, 67; Sürgün (1988) II, 349; Sürgün
(1992) III, 42; Sürgündeki Adam (1987) II,
323; Sürgünden Geliyorum (1971) I, 279;
Sürgünler (1969) I, 237; Sürtüðün Kýzý
(1967) I, 204; Sürtük (1942) I, 18; Sürtük
(1965) I, 167; Sürtük (1970) I, 255; Sürtük
(1979) II, 126; Sürü (1978) II, 97; Süt
Kardeþler (1976) II, 67;
Süt Kuzularý
(1952) I, 42;
Sütçü (1973) I, 319;
Sütçünün Rüyasý (1974) II, 27; Sütü Bozuk
(1976) II, 67
Þ
Þaban Çingeneler Arasýnda (1952) I, 42;
Þaban Ýstanbul'da (1973) I, 323; Þaban
Karaman'ýn Koyunu (1954) I, 52; Þaban
Papuçu Yarým (1985) II, 244; Þabancýk
(1981) II, 154; Þabaniye (1984) II, 219;
Þabanoðlu Þaban (1977) II, 80; Þafak
Bekçileri (1963) I, 131; Þafak Sökecek
(1951) I, 35; Þafak Sökerken (1988) II,
349; Þafak Sökmesin (1968) I, 221; Þafak
Yýldýzý (1964) I, 148; Þafakta Buluþalým
(1961) I, 104; Þafakta Buluþalým (1975) II,
50; Þafakta Silah Sesleri (1971) I, 279;
Þafakta Üç Kurþun (1966) I, 187; Þafakta
Vuruþanlar (1972) I, 303; Þah Mat (1989)
II, 365; Þahadet (1985) II, 244; Þahane
Ýntikam (1969) I, 237;
Þahane kadýn
(1961) I, 104; Þahane Züðürtler (1964) I,
148; Þahin (1976) II, 67; Þahin (1979) II,
126; Þahinler Diyarý (1958) I, 76; Þahinler
Diyarý (1971) I, 279; Þahit (1978) II, 99;
Þahmaran (1993) III, 73; Þahmeran (1972)
I, 303; Þaka Yapma (1962) I, 119; Þaka
Yapma (1981) II, 154; Þakayla Karýþýk
(1965) I, 168; Þalvar Bank (1986) II, 279;
Þalvar Davasý (1983) II, 190; Þampiyon
(1970) I, 255; Þansýzým (1987) II, 323;
Þark Bülbülü (1979) II, 126; Þark Yýldýzý
(1967) I, 204; Þarkýcý Kýz (1962) I, 119;
Þarlo Ýstanbul'da (1954) I, 53; Þaþýrtma
Beni (1979) II, 126; Þaþkýn (1974) II, 27;
Þaþkýn Baba (1963) I, 131; Þaþkýn Damat
(1975) II, 50; Þaþkýn Gelin (1984) II, 219;
Þaþkýn Hafiye Killing'e Karþý (1967) I, 204;
Þaþkýn Milyoner (1980) II, 139; Þaþkýn
Ördek (1983) II, 191; Þeftali (1975) II, 50;
Þeftalisi
Ala
Benziyor
(Yirmidört
Ayardayým) (1975) II, 50; Þehir Eþkiyasý
(1969) I, 237; Þehir Yýldýzlarý (1956) I, 63;
Þehirde Ýki Kadýn (1987) II, 323; Þehirdeki
Yabancý (1962) I, 119; Þehitler (1974) II,
27; Þehitler Kalesi (1949) I, 26; Þehmuz
(1972) I, 303; Þehrazat (1964) I, 148;
Þehvet (1972) I, 303; Þehvet Kurbaný
(1940) I, 17; Þehvet Kurbaný (1972) I, 303;
Þehvet Kurbaný Þevket (1975) II, 50;
Þehvet Uçurumu (1959) I, 83; Þehvet
Uçurumu (1962) I, 119; Þehvet Uçurumu
(1979) II, 126; Þehvetin Esiriyiz (1965) I,
168; Þehzade Murat ve Gülnaz Sultan
(1966) I, 187;
Þehzade Sinbad Kaf
Daðýnda (1971) I, 279; Þeker Gibi Kýzlar
(1965) I, 168; Þeker Hafiye (1965) I, 168;
Þekerli misin Vay Vay (1965) I, 168;
Þekerpare (1983) II, 191; Þen Ola Düðün
Þen Ola (1969) I, 237; Þendul Þaban
(1985) II, 244; Þenlik Var (1974) II, 27;
Þenlik Var (1994) III, 98; Þenol Birol Gool
(1965) I, 168; Þepkemin Altýndayým (1965)
I, 168; Þeref Kavgasý (1966) I, 187; Þeref
Sözü (1977) II, 80; Þeref Yumruðu (1977)
II, 80; Þerefimle Yaþarým (1971) I, 279;
Þerefsiz Þeref (1978) II, 99; Þeyh Ahmed
(1968) I, 211; Þeyh Ahmed'in Gözdesi
(1955) I, 59;
Þeyh Ahmed'in Torunu
(1962) I, 119; Þeyh Ahmet (1968) I, 221;
Þeyh Þamil (1967) I, 205; Þeytan (1974)
II, 27; Þeytan Bunun Neresinde (1962) I,
119; Þeytan Buradan Geçti (1972) I, 303;
Þeytan Diyor ki (1976) II, 67; Þeytan
Kafesi (1968) I, 221;
Þeytan Kan
Kusturacak (1972) I, 303; Þeytan Kayalarý
(1970) I, 255; Þeytan Kýz (1960) I, 92;
Þeytan Köþeyi Döndü (1978) II, 99;
Þeytan Mayasý (1959) I, 83;
Þeytan
Pençesi (1972) I, 303; Þeytan Týrnaðý
(1972) I, 303; Þeytana Uyduk Bir Kere
(1971) I, 279; Þeytanýn Kýlýcý (1961) I, 104;
Þeytanýn Kurbanlarý (1965) I, 168;
Þeytanýn Kurbanlarý (1973) I, 323;
Þeytanýn Oðlu (1967) I, 205; Þeytanýn
Oðullarý (1987) II, 324; Þeytanýn Oyunu
(1969) I, 237; Þeytanýn Uþaklarý (1964) I,
149; Þýllýk (1970) I, 256; Þýllýk (1979) II,
126; Þýngýrdak Melahat (1965) I, 168;
Þýngýrdak Þadiye (1982) II, 178; Þýpsevdi
(1963) I, 131; Þiki Þiki Baba (1984) II, 219;
Þimal Yýldýzý (1954) I, 53; Þimdi Sýra
Kimde (1975) II, 50;
Þimdi Silahlar
Konuþacak (1971) I, 279; Þimdi Yavrum
Þimdi (1975) II, 50;
Þimdiki Zamanýn
Peþinde (1993) III, 74; Þimþek Hafiye
(1970) I, 256; Þipþak Basarým (1975) II,
50; Þiribim Þiribom (1974) II, 28; Þirvan
(1969) I, 238; Þirvan (1974) II, 28; Þirvan
48
ile Nazlý (1973) I, 323; Þoför (1976) II, 67;
Þoför (1993) III, 74; Þoför Ahmet (1961) I,
105; Þoför Deyip Geçmeyin (1966) I, 188;
Þoför Mehmet (1976) II, 68;
Þoför
Nebahat (1960) I, 93; Þoför Nebahat
(1970) I, 256;
Þoför Nebahat Bizde
Kabahat (1965) I, 168; Þoför Nebahat ve
Kýzý (1964) I, 149; Þoför Ömer (1959) I,
78; Þoför Parçasý (1967) I, 205; Þoför
Parçasý (1987) II, 324;
Þoförler Kralý
(1964) I, 149; Þoförün Aþký (1962) I, 120;
Þoförün Karýsý (1962) I, 120; Þoförün
Kýsmeti (1963) I, 131; Þoförün Kýzý (1965)
I, 168; Þok (1976) II, 68; Þöhret Budalasý
(1975) II, 50; Þöhret Tutkusu (1989) II,
365;
Þöhretin Bedeli (1977) II, 80;
Þöhretin Bedeli (1994) III, 98; Þu Kýzlarýn
Elinden (1964) I, 149; Þüphe (1973) I,
323; Þüpheci (1993) III, 74; Þüphenin
Bedeli (1995) III, 115
T
Tabancamýn Sapýný (1986) II, 279;
Tabancamýn Sapýný (1987) II, 324; Tabutta
Rövaþata (1996) III, 137; Taçsýz Kral
(1965) I, 169; Taçsýz Kraliçe (1984) II,
219; Tadýna Bakarým (1975) II, 50; Tahir
ile Zühre (1952) I, 42; Tahir ile Zühre
(1972) I, 303; Tahran Macerasý (1968) I,
221; Tahrik (1989) II, 365; Tak Fiþi Bitir Ýþi
(1974) II, 28; Tak Fiþi Bitir Ýþi (1975) II, 45;
Takip (1972) I, 303; Takip (1981) II, 154;
Takma Kafaný (1979) II, 126; Taksi Þoförü
(1976) II, 68; Talih Kuþu (1982) II, 178;
Talih Kuþu (1989) II, 365; Talihli Amele
(1980) II, 139; Talihsiz Baba (1970) I, 256;
Talihsiz Bilo (1994) III, 98; Talihsiz Evlat
(1974) II, 28; Talihsiz Gelin (1969) I, 238;
Talihsiz Gelin (1971) I, 279;
Talihsiz
Meryem (1968) I, 221; Talihsiz Yavru
49
(1960) I, 93; Talihsiz Yavru Fatoþ (1970) I,
256; Talihsizler (1959) I, 83; Talihsizler
(1987) II, 324; Tam Ýsabet (1972) I, 303;
Tamam mý Caným (1971) I, 279; Tamam
mý Caným (1979) II, 127; Tamam mý
Devam mý (1975) II, 51; Tamirci Parçasý
(1965) I, 169; Tanýk (1992) III, 42; Tanrý
Misafiri (1972) I, 303; Tanrý Seni Korusun
(1988) II, 349;
Tanrý Sevenleri Korur
(1974) II, 28; Tanrý Þahidimdir (1951) I,
35; Tanrý Þahidimdir (1971) I, 279; Tanrý
Þahidimdir (1991) III, 21; Tanrým Beni
Baþtan Yarat (1974) II, 28; Tanrýya Feryat
(1980) II, 140; Tantana Kardeþler (1976)
II, 68;
Tantana Kemal (1975) II, 51;
Tapýlacak Kadýn (1967) I, 205; Tapýlacak
Kadýn (1985) II, 244; Tapulu Irgat (1987)
II, 324; Tarkan (1969) I, 238; Tarkan Altýn
Madalyon (1972) I, 304;
Tarkan
Camako'ya Karþý (1969) I, 238; Tarkan
Canavarlý Kule (1969) I, 238;
Tarkan
Gümüþ Eyer (1970) I, 256; Tarkan Kolsuz
Kahramana Karþý (1973) I, 323; Tarkan
Viking Kaný (1971) I, 279;
Tarzan
Ýstanbul'da (1952) I, 42; Tarzan Korkusuz
Adam (1974) II, 28; Tarzan Rýfký (1986) II,
279; Taþ Bebek (1960) I, 93; Taþ Parçasý
(1939) I, 16; Taþra Kýzý (1976) II, 68;
Taþralý Amca (1965) I, 169; Taþralý Kýz
(1964) I, 149; Taþralý Kýz (1974) II, 28;
Tatar Ramazan (1990) II, 379; Tatlý Bela
(1961) I, 105; Tatlý Bela (1985) II, 244;
Tatlý Cadý (1975) II, 51; Tatlý Cadýnýn
Maceralarý (1975) II, 51; Tatlý Dillim (1972)
I, 304; Tatlý Günah (1961) I, 105; Tatlý
Günler (1969) I, 238; Tatlý Hayat (1970) I,
256; Tatlý Ýstanbul Geceleri (1979) II, 127;
Tatlý Kaçýk (1977) II, 81; Tatlý Meleðim
(1970) I, 256; Tatlý Melek (1977) II, 81;
Tatlý Nigar (1978) II, 100; Tatlý Serseri
(1969) I, 238; Tatlý Sert (1963) I, 131;
Tatlý Sert (1975) II, 51; Tatlý Sevgilim
(1969) I, 238; Tatlý Sevgilim Kaymaklý
Lokum (1978) II, 100; Tatlý Tatlý (1975) II,
51; Tatlý Yumruk (1965) I, 169; Tatlým
(1973) I, 323; Tavan Arasý (1965) I, 169;
Tavþan Kýzlar (1976) II, 68; Tayfun (1960)
I, 93; Tecelli (1989) II, 365; Tehlikeli
Adam (1965) I, 169; Tehlikeli Adýmlar
(1965) I, 169; Tehlikeli Görev (1972) I,
304;
Tehlikeli Kadýn (1994) III, 98;
Tehlikeli Kadýnlar (1979) II, 127; Tehlikeli
Oyun (1966) I, 188; Tehlikeli Oyun (1970)
I, 256; Tehlikeyi Severim (1971) I, 280;
Tek Ayaklý Kuþlar (1995) III, 115; Tek
Baþýna (1974) II, 28; Tek Baþýna (1974) II,
28; Tek Baþýna (1976) II, 68; Tek Baþýna
(1988) II, 349; Tek Kollu Bayram (1973) I,
323; Tek Kollu Canavar (1954) I, 53; Tek
Kurþun (1968) I, 221; Tekerlek (1975) II,
51; Tekrar Güneþ Doðacak (1972) I, 304;
Tel Örgü (1969) I, 238; Tel Örgü (1995) III,
115; Tele Anahtar (1994) III, 99; Tele
Kýzlar (1985) II, 245; Televizyon Çocuðu
(1975) II, 51; Televizyon Niyazi (1974) II,
28; Telli Kurþun (1960) I, 93; Temas
(1987) II, 324; Temem Bilakis (1963) I,
131; Tepedeki Ev (1976) II, 68; Tersine
Dünya (1993) III, 74; Teslim Ol Baba
(1973) I, 323;
Teþekkür Ederim
Büyükanne (1975) II, 51; Teyzem (1986)
II, 279; Týð Gibi Delikanlý (1964) I, 149;
Týrpan (1987) II, 324; Tilki Leman (1958) I,
76; Tilki Payý (1976) II, 69; Tilki Selim
(1966) I, 188; Tipsiz (1974) II, 28; Tokatçý
(1983) II, 191; Tokatçýlar (1986) II, 280;
Tokmak Nuri (1975) II, 51; Tolga (1975) II,
52; Tombul Aþýðýn Dört Sevgilisi (1919) I,
11; Tomruk (1982) II, 178; Tomurcuk
(1994) III, 99; Topal (1973) I, 323; Topal
Osman (1966) I, 188; Tophaneli Murat
(1971) I, 280; Tophaneli Murat (1972) I,
304; Tophaneli Osman (1964) I, 149;
Toplumun Kadýný (1988) II, 349; Topraðýn
Gelin (1968) I, 220; Topraðýn Gücü (1988)
II, 349; Topraðýn Kaný (1966) I, 188;
Topraðýn Kaný (1983) II, 191; Topraðýn
Oðlu (1978) II, 100; Topraðýn Teri (1981)
II, 154; Topraðýn Teri (1987) II, 324;
Toprak (1952) I, 42; Toprak Ana (1973) I,
323; Tornavida (1979) II, 127; Tornavida
Yaþar (1975) II, 52; Toros Canavarý (1961)
I, 105;
Toros Çocuðu (1946) I, 20;
Torpido Yýlmaz (1965) I, 169; Tosun Ýle
Yosun (1963) I, 132; Tosun Paþa (1939) I,
16; Tosun Paþa (1976) II, 69; Toto Ali
Milyoner (1961) I, 105; Toto Kralý (1971) I,
280; Töre (1978) II, 100; Tövbe (1981) II,
156; Tövbekar (1972) I, 304; Tövbekar
(1977) II, 81; Trafik Belma (1967) I, 205;
Trafik Cemal (1975) II, 51; Turhanoðlu
(1975) II, 52; Turist Ömer (1964) I, 149;
Turist Ömer Almanya'da (1966) I, 188;
Turist Ömer Arabistan'da (1969) I, 238;
Turist Ömer Boða Güreþçisi (1971) I, 280;
Turist Ömer Dümenciler Kralý (1965) I, 169;
Turist Ömer Uzay Yolunda (1973) I, 324;
Turist Ömer Yamyamlar Arasýnda (1970) I,
256; Turist Zehra (1967) I, 205; Tuþ (Bir
Aþk Hikayesi) (1955) I, 59; Tutku (1974) II,
28; Tutku (1984) II, 219; Tutku (1993) III,
76; Tutsak (1987) II, 324; Tuzak (1948) I,
23; Tuzak (1973) I, 324; Tuzak (1976) II,
69; Tuzak Oteli (1956) I, 63; Tuzsuz Deli
Bekir (1972) I, 304; Türk Aslanlarý (1974)
II, 29; Türk Komandolarý (Ýstanbul 44)
(1967) I, 205; Türk Tutkusu (La Passion
Turca) (1994) III, 99; Türkiyem (1983) II,
191; Türkün Aþký Baþkadýr (1966) I, 188;
Tütün Zamaný (1959) I, 83; Tütüncü Kýz
Emine (1969) I, 238; Tütüncü Kýzý Emine
(1958) I, 76
50
U
Uç Baba Torik (1953) I, 48; Uç Güzel
Güvercinim (1984) II, 219; Uçan Adam
Killing'e Karþý (1967) I, 205; Uçan Daireler
Ýstanbul'da (1955) I, 60; Uçan Kýz (1972) I,
304; Uçurtmayý Vurmasýnlar (1989) II, 366;
Uçurum (1957) I, 69; Uçurum (1972) I,
304; Uçurum (1978) II, 100; Uçurum
(1986) II, 280; Uçuruma Doðru (1949) I,
26; Uçuruma Giden Kadýn (1956) I, 64;
Uçurumdaki Kadýn (1964) I, 149;
Uçurumdaki Kadýn (1979) II, 127; Ufukta
Bir Aðaç (1993) III, 76; Uðraþ Ölümden
Ötesi Yok (1973) I, 324; Ula Ula Niyazi
(1991) III, 21; Umuda Yolculuk (Reise der
Hoffnung) (1990) II, 379;
Umudumuz
Þaban (1979) II, 127; Umut (1970) I, 256;
Umut Dilencisi (1982) II, 179;
Umut
Dünyasý (1973) I, 324; Umut Hep Vardý
(1991) III, 22; Umut Mahkumlarý (1984) II,
220; Umut Sokaðý (1986) II, 281; Umut
Yarýna Kaldý (1988) II, 349; Umut Zamaný
(1987) II, 325; Umutlarýn Ötesi (1987) II,
325;
Umutlarýn Ötesi (1988) II, 349;
Umutsuz Þafaklar (1986) II, 260; Umutsuz
Yollar (1991) III, 21; Umutsuzlar (1971) I,
280;
Umutsuzlar (1986) II, 280;
Unutamadýðým
(1987)
II,
325;
Unutamadýðým Kadýn (1961) I, 105;
Unutamadým (1985) II, 245; Unutamam
Seni (1976) II, 81; Unutma Beni (1974) II,
29;
Unutulan Kadýn (1971) I, 280;
Unutulan Sýr (1946) I, 20; Unutulmayan
Aþk
(Zeynebim)
(1959)
I,
83;
Unutulmayanlar (1981) II, 156;
Urfa
Ýstanbul (1968) I, 221;
Usta Beni
Öldursene (1996) III, 138; Ustura Behçet
(1972) I, 304; Utanç (1972) I, 304; Utanç
51
Kapýlarý (1967) I, 205; Utanýyorum (1984)
II, 220; Utanmaz Adam (1963) I, 132;
Utanmaz Adam (1975) II, 69; Uyanýk
Aptallar (1981) II, 156; Uyanýk Gazeteci
(1988) II, 349; Uyanýk Kardeþler (1974) II,
29; Uyanýklar Dünyasý (1985) II, 245;
Uyanýþ (1978) II, 100; Uygunsuzlar (1974)
II, 29; Uykusuz Geceler (1969) I, 238;
Uzakta Kal Sevgilim (1965) I, 169;
Uzlaþma (1991) III, 22; Uzun Bir Gece
(1986) II, 281; Uzun Ýnce Bir Yol (1991) III,
24
Ü
Üç Ahbap Çavuþlar (1975) II, 52; Üç
Arkadaþ (1958) I, 76; Üç Arkadaþ (1971) I,
281; Üç Balýkçý Kýz (1973) I, 324; Üç
Çapkýn Gelin (1963) I, 132; Üç Dev Adam
(1973) I, 324; Üç Garipler (1957) I, 69; Üç
Gelin Altý Damat (1975) II, 52; Üç Halka 25
(1986) II, 281; Üç Kabadayý (1971) I, 281;
Üç Kabadayý (1983) II, 191; Üç Kaðýtçý
(1981) II, 157; Üç Kaðýtçýlar (1972) I, 305;
Üç Kaðýtçýlar (1975) II, 52; Üç Kardeþe Bir
Gelin (1965) I, 170; Üç Kardeþtiler (1981)
II, 156; Üç Karýþlýk Dünya (1984) II, 220;
Üç Kýzgýn Cengaver (1971) I, 281; Üç
Kýzýn Hikayesi (1959) I, 83; Üç Kral Serseri
(1970) I, 257; Üç Kurþun (1959) I, 83; Üç
Mahkum (1972) I, 305; Üç Namus Bekçisi
(1969) I, 238; Üç Öfkeli Adam (1971) I,
281; Üç Öfkeli Genç (1963) I, 132; Üç
Sevdalý Kýz (1967) I, 205; Üç Sevgili
(1972) I, 305; Üç Sevgili (1979) II, 127;
Üç Sevgilim (1979) II, 127; Üç Silahþörler
(1972) I, 305; Üç Silahþörlerin Ýntikamý
(1972) I, 305; Üç Süper Adam (1973) I,
324; Üç Süpermen Olimpiyatlarda (1984)
II, 220; Üç Tatlý Bela (1979) II, 127; Üç
Tekerlekli Bisiklet (1962) I, 120; Üç Yaman
Bakire (1975) II, 52; Üç Yetimenin Izdýrabý
(1956) I, 64; Üçümüze Bir Dünya (1993)
III, 76;
Üçüncü Göz (1988) II, 349;
Üçüncü Kat Cinayeti (1954) I, 53; Üçüncü
Selim'in Gözdesi (1950) I, 29; Üçünüze Bir
Mezar (1971) I, 281; Üçünüzü de Mýhlarým
(1965) I, 170; Üçüzler (1993) III, 76; Ümit
Dünyasý (1969) I, 238; Ümit Kurbanlarý
(1966) I, 188; Ümit Sokaðý (1966) I, 188;
Ümitler Kýrýlýnca (1962) I, 120; Ümitler
Kýrýlýrsa (1988) II, 350; Ümitsiz Bekleyiþ
(1961) I, 105; Ümitsiz Kapý (1961) I, 105;
Ümmiye (1981) II, 157; Üsküdar Ýskelesi
(1960) I, 93; Üsküdar'a Giderken (1968) I,
216; Üsküdar'dan Topkapý'ya (1966) I,
188; Üþütük (1978) II, 101; Üþütük (1984)
II, 220; Üvey Ana (1967) I, 205; Üvey Ana
(1971) I, 281; Üvey Ana (Bar Kadýný)
(1954) I, 53; Üvey Baba (1949) I, 26;
Üzümcü Kýzýn Kaderi (1961) I, 105
V
Vagon (1992) III, 43;
Vah Baþýmýza
Gelenler (1979) II, 128; Vahþet (1973) I,
324; Vahþetin Esirleri (1972) I, 305; Vahþi
Arzu (1953) I, 48; Vahþi Arzu (1972) I,
305; Vahþi Aþk (1972) I, 305; Vahþi Aþk
(1985) II, 245; Vahþi Bir Erkek Sevdim
(1968) I, 221; Vahþi Bir Kýz Sevdim (1954)
I, 53; Vahþi Bir Kýz Sevdim (1972) I, 305;
Vahþi Çiçek (1971) I, 281; Vahþi Gelin
(1965) I, 170; Vahþi Gelin (1978) II, 101;
Vahþi Kan (1983) II, 191; Vahþi Kedi
(1961) I, 106; Vahþi Kýz (1954) I, 53;
Vahþi Ölüm (1967) I, 205; Vahþi Sevda
(1966) I, 188; Vahþi Sevgili (1977) II, 81;
Vahþi ve Güzel (1972) I, 305; Vahþi ve
Güzel (1989) II, 367; Vahþi ve Tatlý (1978)
II, 101; Vahþiler (1987) II, 325; Valizdeki
Ceset (1972) I, 305; Var mý Bana Yan
Bakan (1964) I, 149; Varan Bir (1964) I,
149; Varyemez (1991) III, 24; Vatan
Borcu (1969) I, 239;
Vatan Fedaileri
(1961) I, 106; Vatan Ýçin (1951) I, 35;
Vatan Kucaðýnda (1982) II, 179; Vatan
Kurtaran Aslan (1966) I, 188;
Vatan
Uðruna (1959) I, 83; Vatan Uðruna (1962)
I, 120; Vatan ve Namýk Kemal (1951) I,
35; Vatan ve Namýk Kemal (1969) I, 239;
Vatan ve Namus (1960) I, 93; Vatandaþ
Rýza (1979) II, 128;
Vatansýz Haydut
(1964) I, 150; Vatansýzlar (1969) I, 239;
Vay Anasýný 17 (1975) II, 52; Vazgeç
Gönlüm (1980) II, 157; Vazgeçtim Senden
(1985) II, 245; Vazife Uðruna (1986) II,
281; Ve Allah Aptallarý Yarattý (1960) I, 93;
Ve Allah Gençleri Yarattý (1964) I, 150; Ve
Güneþe Kan Sýçradý (1972) I, 305; Ve Onu
Vurdular (1973) I, 324; Ve Recep ve Zehra
ve Ayþe (1983) II, 191; Ve Silahýný Çekti
(1972) I, 305; Ve Silahlara Veda (1966) I,
188; Veda (1974) II, 29; Veda Busesi
(1965) I, 170; Veda Türküsü (1986) II,
281; Venedik'te Aþk Baþkadýr (1974) II,
29; Ver Allahým Ver (1972) I, 306; Ver
Elini Ýstanbul (1962) I, 120; Vesikalý Yarim
(1968) I, 221; Veysal Garani (1965) I, 170;
Vicdan Azabý (1958) I, 77; Vukuat Var
(1972) I, 306; Vur (1972) I, 306; Vur Be
Ramazan (1974) II, 29;
Vur Davula
Tokmaðý (1975) II, 52; Vur Emri (1966) I,
188; Vur Emri (1973) I, 324; Vur Gardaþ
Vur (1972) I, 306; Vur Gözünün Üstüne
(1964) I, 150; Vur Gözünün Üstüne (1977)
II, 81; Vur Hançerini Kadýným (1987) II,
325; Vur Kýr Geç (1972) I, 306; Vur Okþa
ve Öp (1970) I, 257; Vur Patlasýn Çal
Oynasýn (1952) I, 43; Vur Patlasýn Çal
Oynasýn (1970) I, 257; Vur Tatlým (1975)
II, 52; Vur Vur Kaç Kaç (1972) I, 306; Vur
52
Vur Kaç Kaç (1979) II, 129; Vurgun (1972)
I, 306; Vurgun (1973) I, 324; Vurgun
(1987) II, 325; Vurguncular (1966) I, 189;
Vurma Zalim Vurma (1972) I, 306;
Vurmayýn (1987) II, 326; Vuruldum Bu
Kýza (1968) I, 222; Vurun Beni Öldürün
(1980) II, 157; Vurun Kahpeye (1949) I,
26; Vurun Kahpeye (1964) I, 150; Vurun
Kahpeye (1973) I, 324
Y
Ya Benimsin Ya Toraðýn (1987) II, 326; Ya
Bundadýr Ya Þunda (1978) II, 101; Ya O
Ya Ben (1961) I, 106; Ya Sev Ya Öldür
(1967) I, 205; Ya Sev Ya Öldür (1972) I,
306; Ya Ya Ya Þa Þa Þa (1985) II, 246;
Yaban (1973) I, 325; Yaban (1973) I, 325;
Yaban (1996) III, 139; Yaban Ali (1971) I,
281; Yaban Gülü (1961) I, 106; Yaban
Gülü (1970) I, 257; Yaban Kýz (1954) I, 53;
Yabancý (1973) I, 325; Yabancý (1984) II,
220; Yabancý (1988) II, 350; Yabancý
(1993) III, 77; Yabancý Adam (1961) I,
106; Yabancý Kýz (1963) I, 132; Yabancý
Olduk Þimdi (1965) I, 170; Yadeller (1978)
II, 101;
Yað Yaðmur (1990) II, 380;
Yaðma Hasan'ýn Böreði (1953) I, 49;
Yaðma Hasan'ýn Böreði (1972) I, 306;
Yaðmur (1971) I, 282; Yaðmur Altýnda Bir
Kedi (1989) II, 367;
Yaðmur Baþladý
(1989) II, 367; Yaðmur Beklerken (1992)
III, 43; Yaðmur Çiselerken (1967) I, 206;
Yaðmur Kaçaklarý (1987) II, 326;
Yaðmurdan Kaçarken (1992) III, 44;
Yahya Kaptan (1995) III, 115; Yahya
Peygamber (1965) I, 170; Yak Bir sigara
(1960) I, 93; Yakalarsam Severim (1975)
II, 53; Yakýlacak Kadýn (1982) II, 179;
53
Yakýlacak Kitap (1963) I, 132; Yakýlacak
Kitap (1968) I, 222; Yakýþýklý (1987) II,
326; Yaktý Beni (1983) II, 192; Yaktýn Beni
Dünya (1980) II, 140; Yakut Gözlü Kadýn
(1966) I, 189; Yalan (1949) I, 26; Yalan
(1976) II, 69; Yalan (1982) II, 180; Yalan
Dünya (1972) I, 306; Yalan Yýllar (1968) I,
222; Yalan Yýllar (1993) III, 77; Yalancý
(1965) I, 170; Yalancý (1993) III, 77;
Yalancý (Çok Yalnýzým) (1973) I, 325;
Yalancý Yarim (1973) I, 325; Yalancýnýn
Mumu (1956) I, 64; Yalancýnýn Mumu
(1965) I, 170; Yalý (1990) II, 380; Yalnýz
Adam (1967) I, 206; Yalnýz Adam (1969) I,
239; Yalnýz Adam (1974) II, 29; Yalnýz
Adam (1977) II, 81; Yalnýz Adam (1986) II,
281; Yalnýz Adam (Kibar Haydut) (1966) I,
189; Yalnýz Deðiliz (1964) I, 150; Yalnýz
Deðiliz (1971) I, 282; Yalnýz Deðilsiniz
(1990) II, 380; Yalnýz Efe (1964) I, 150;
Yalnýz Kadýn (1987) II, 326; Yalnýz Kurt
(1994) III, 99; Yalnýzým (1985) II, 245;
Yalnýzlar Ýçin (1962) I, 120;
Yalnýzlar
Rýhtýmý (1959) I, 83; Yalnýzlýk Bir Þarkýdýr
(1987) II, 326; Yalnýzlýk Duygusu (1995)
III, 116; Yaman Delikanlý (1976) II, 69;
Yaman Gazeteci (1961) I, 106; Yaman
Gazeteci (1995) III, 116; Yanaþma (1973)
I, 325; Yangýn (1956) I, 64; Yangýn (1977)
II, 81; Yangýn (1984) II, 220; Yangýn Var
(1960) I, 93; Yanýk Efe (1954) I, 53; Yanýk
Kalpler (1967) I, 206; Yanýk Kaval (1947)
I, 22; Yanýk Kaval (1969) I, 239; Yanýk
Kezban (1957) I, 69; Yanýk Kezban (1970)
I, 258; Yanýk Ömer (1952) I, 43; Yanýk
Ömer (1960) I, 94; Yanýklar Köyü (1958) I,
77; Yankesici (1974) II, 29; Yankesici Kýz
(1964) I, 150; Yankesicinin Aþký (1965) I,
170;
Yanlýþ Numara (1985) II, 245;
Yanmýþým (1979) II, 129; Yansýma (1988)
II, 350; Yansýn Bu Dünya (1977) II, 81;
Yapýþýk Kardeþler (1981) II, 157; Yaprak
Dökümü (1958) I, 77; Yaprak Dökümü
(1967) I, 206; Yara (1947) I, 22; Yara
(1968) I, 222;
Yara (1978) II, 101;
Yarabbim (1980) II, 140; Yaralý (1984) II,
220; Yaralý Aslan (1963) I, 132; Yaralý
Can (1987) II, 327; Yaralý Ceylan (1963) I,
132; Yaralý Ceylan (1970) I, 258; Yaralý
Kalp (1969) I, 239; Yaralý Kalp (1990) II,
377; Yaralý Kartal (1965) I, 170; Yaralý
Kurt (1972) I, 306; Yaralý Kuþ (1967) I,
206; Yaranamadým (1985) II, 245; Yarasa
(1994) III, 100; Yaratýlan Kadýn (1968) I,
222; Yarým Kalan Saadet (1970) I, 258;
Yarýn Aðlayacaðým (1966) I, 172; Yarýn
aðlayacaðým (1971) I, 282;
Yarýn
Aðlayacaðým (1986) II, 281; Yarýn Baþka
Bir Gündür (1969) I, 239; Yarýn Bir Baþka
Gündür (1989) II, 367; Yarýn Bizimdir
(1963) I, 132; Yarýn Cumartesi (1988) II,
350; Yarýn Çok Geç Olacak (1967) I, 206;
Yarýn Olmaz Þimdi (1975) II, 53; Yarýn
Son Gündür (1971) I, 282; Yarýn Yarýn
(1987) II, 327; Yarýna Boþ Ver (1965) I,
171; Yarýný Olmayanlar (1966) I, 189;
Yarýný Olmayanlar (1973) I, 325; Yarýnlar
Bizim (1975) II, 53; Yarýnlar Kimin (1975)
II, 53;
Yarýnsýz Adam (1976) II, 69;
Yarýnsýz Adam (1987) II, 327; Yarýþ (1975)
II, 53; Yarim Ýstanbul'u Mesken mi Tuttun
(1976) II, 69; Yasak Aþk (1961) I, 106;
Yasak Aþk (1981) II, 157; Yasak Aþk
(1995) III, 116; Yasak Cennet (1965) I,
171; Yasak Cennet (1987) II, 327; Yasak
Ýliþki (1988) II, 350; Yasak Sokaklar (1965)
I, 171; Yasemin (1987) II, 328; Yasemin'in
Tatlý Aþký (1968) I, 222; Yaslý Gelin (1970)
I, 258; Yaþadýkça (1984) II, 220; Yaþam
Kavgasý (1978) II, 101; Yaþamadým ki Ben
(1985) II, 245; Yaþamak (1988) II, 350;
Yaþamak Bu Deðil (1981) II, 158;
Yaþamak Daha Zor (1975) II, 53;
Yaþamak Hakkýmdýr (1958) I, 77;
Yaþamak Hakkýmdýr (1969) I, 239;
Yaþamak Haram Oldu (1966) I, 189;
Yaþamak Haram Oldu (1968) I, 222;
Yaþamak Haram Oldu (1985) II, 245;
Yaþamak Ýçin (1970) I, 258; Yaþamak Ýçin
Öldüreceksin (1970) I, 258;
Yaþamak
Ýnsan Gibi (1992) III, 44;
Yaþamak
Ýstiyoruz (1987) II, 328; Yaþamak Kolay
Deðil (1970) I, 258; Yaþamak Ne Güzel
Þey (1969) I, 239; Yaþamak Ne Güzel Þey
(1977) II, 81; Yaþamak Seninle Güzel
(1982) II, 180;
Yaþamaya Mecburum
(1987) II, 328; Yaþanan Dünya (1990) II,
380; Yaþar Ne Yaþar Ne Yaþamaz (1974)
II, 29; Yaþarken Öldüm (1993) III, 77;
Yaþarken Ölmek (1988) II, 350; Yaþayan
Günahlar (1980) II, 140; Yaþayan Hatýralar
(1969) I, 239; Yaþayan Ölüler (1957) I, 67;
Yaþlý Gözler (1955) I, 60; Yaþlý Gözler
(1967) I, 206; Yatak Hikayemiz (1975) II,
53;
Yatak Hikayemiz (1979) II, 129;
Yataktan Yataða (1979) II, 129; Yatýk
Emine (1974) II, 29; Yatýr, Sev, Kaldýr,
Döv (1974) II, 30; Yavaþ Gel Güzelim
(1963) I, 132; Yavaþ Yürü (1962) I, 120;
Yavru ile Katip (1971) I, 282; Yavru Kuþ
(1961) I, 107; Yavru Kuþ (1985) II, 246;
Yavrularým (1984) II, 220; Yavrularýmýn
Katili (1957) I, 69; Yavrum (1970) I, 258;
Yavrum Ýçin (1958) I, 77; Yavuz Sultan
Selim Aðlýyor (1951) I, 36; Yavuz Sultan
Selim Aðlýyor (1952) I, 43; Yaygara 86
(1986) II, 281; Yayla Güzeli Gül Ayþe
(1956) I, 64; Yayla Kartalý (1945) I, 19;
Yayla Kartalý (1968) I, 222; Yayla Kýzý
(1974) II, 30; Yayla Kýzý Gül Ayþe (1969) I,
239; Yayla Kýzý Yýldýz (1967) I, 206; Yaz
Aþklarý (1994) III, 100; Yaz Bekarý (1974)
II, 30; Yaz Bitti (1985) II, 246; Yaz Deftere
54
(1979) II, 129; Yaz Yaðmuru (1993) III, 77;
Yazgý (1976) II, 69; Yazgý (1987) II, 328;
Yazý mý Tura mý (1970) I, 258; Yazýk Oldu
Ali'ye (1972) I, 306; Yazýk Oldu Yarýnlara
(1974) II, 30; Ye Beni Mahmut (1975) II,
53; Ye Kürküm Ye (1975) II, 53; Yedi
Adým Sonra (1968) I, 222; Yedi Bela
Hüsnü (1982) II, 180; Yedi Belalýlar (1970)
I, 258; Yedi Belalýlar (1973) I, 325; Yedi
Canlý Adam (1970) I, 244; Yedi Daðýn
Aslaný (1966) I, 189; Yedi Evlat Ýki Damat
(1973) I, 325; Yedi Günlük Aþk (1961) I,
107; Yedi Kiþi Ölecek (1972) I, 307; Yedi
Kocalý (1979) II, 130; Yedi Kocalý Hürmüz
(1963) I, 133; Yedi Kocalý Hürmüz (1971)
I, 282; Yedi Köyün Zeynebi (1956) I, 64;
Yedi Köyün Zeynebi (1968) I, 222; Yedi
Uyuyanlar (1988) II, 351; Yedi Yürekli
Þaban (1978) II, 102; Yemen'de Bir Avuç
Türk (1970) I, 258; Yemin (1973) I, 325;
Yemin (1987) II, 328; Yemin Ettim Bir Kere
(1966) I, 189; Yengeç Burcu (1988) II,
351;
Yengeç Sepeti (1994) III, 100;
Yengen (1978) II, 102; Yeni Karagöz
(1933) I, 15; Yer Çekimli Aþklar (1995) III,
116; Yer Demir Gök Bakýr (1987) II, 328;
Yeryüzünde Bir Melek (1973) I, 326; Yeþil
Bir Dünya (1990) II, 380; Yeþil Köþkün
Lambasý (1960) I, 94; Yeþil Kurbaðalar
(1960) I, 94; Yeþil Kurbaðalar (1970) I,
258; Yeþilçam Sokaðý (1977) II, 81; Yeter
(1988) II, 351; Yeter Be (1985) II, 246;
Yetim (1957) I, 69; Yetim (1985) II, 246;
Yetim Ömer (1957) I, 69; Yetim Yavrular
(1955) I, 60; Yetimler Ahý (1956) I, 64;
Yetimler Ahý (1987) II, 330; Yetimlerin
Türküsü (1966) I, 189; Yetimlerin Türküsü
(1986) II, 282; 72. Koðuþ (1987) II, 330;
Yýkýlan Gurur (1967) I, 206; Yýkýlan Gurur
(1983) II, 192; Yýkýlan Yuva (1967) I, 206;
Yýkýlýþ (1978) II, 102; Yýkýlmayan Adam
55
(1977) II, 82; Yýkýlmýþým Ben (1986) II,
282; Yýlan (1980) II, 140; Yýlan Kadýn
(1970) I, 259; Yýlan Soyu (1969) I, 239;
Yýlan Yuvasý (1974) II, 30;
Yýlaný
Öldürseler (1981) II, 158; Yýlanlarýn Öcü
(1962) I, 120; Yýlanlarýn Öcü (1985) II,
246; Yýldýrým Ajan (1972) I, 307; Yýldýrým
Beyazýt ve Timurlenk (1952) I, 43; Yýldýz
Tepe (1965) I, 171; Yýldýzlar da Kayar
(1983) II, 192; Yýldýzlar Revüsü (1952) I,
43; Yýldýzlarýn Altýnda (1965) I, 171; Yýlýn
Kadýný (1989) II, 367; Yýllar (1987) II, 330;
Yýllarýn Ardýndan (1964) I, 150; Yýlmayan
Þeytan (1972) I, 307; Yýlmaz Ali (1940) I,
18;
Yýrt Kazým (1975) II, 53;
Yiðit
Anadolu'dan Çýkar (1969) I, 240; Yiðit Kaný
(1966) I, 189; Yiðit Yaralý Olur (1966) I,
189; Yiðitler Ölmezmiþ (1966) I, 189;
Yiðitler Yataðý (1964) I, 150; Yiðitlerin
Dönüþü (1970) I, 259; Yiðitlerin Kaderi
(1972) I, 307; Yiðitlerin Türküsü (1970) I,
259;
Yirmi Yýl Sonra (1972) I, 307;
Yirmidört Ayardayým (1975) II, 50;
Yirmidört Saat (1976) II, 69; Yok Devenin
Baþý (1975) II, 54; Yoksa Yaþlandým mý?
(1994) III, 101; Yoksul (1979) II, 129;
Yoksul (1986) II, 282; Yol (1981) II, 159;
Yol Palas Cinayet (1955) I, 60; Yolcu
(1963) I, 133;
Yolcu (1993) III, 78;
Yolcular (1979) II, 129;
Yolculuk Var
(1954) I, 54; Yollarýmýz Ayrýlýyor (1954) I,
53;
Yolsuz Mehmet (1967) I, 206;
Yolsuzlar (1974) II, 30; Yolun Sonundaki
Karanlýk (1987) II, 331; Yorgun (1983) II,
192; Yorgun Ölüm (1994) III, 102; Yorum
Yok (1990) II, 380; Yosma (1966) I, 190;
Yosma (1979) II, 129; Yosma (1984) II,
220;
Yosmalar Tuzaðý (1971) I, 282;
Yosmanýn Kýzý (1957) I, 69; Yörük Ali
(1955) I, 60; Yudum Yudum Sev (1979) II,
129;
Yumruk Pazarý (1970) I, 259;
Yumruk Yumruða (1965) I, 171; Yumruk
Yumruða (1971) I, 282;
Yumruklarýn
Kanunu (1966) I, 190; Yumurcaðýn Tatlý
Rüyalarý (1971) I, 282; Yumurcak (1961) I,
107; Yumurcak (1969) I, 240; Yumurcak
Faka Basmaz (1962) I, 121; Yumurcak
Köprüaltý Çocuðu (1970) I, 259; Yumurcak
Küçük Þahit (1972) I, 307; Yumurtanýn
Sarýsý (1976) II, 70; Yumuþak Ten (1994)
III, 102; Yunus Emre (1973) I, 326; Yunus
Emre Destaný (1973) I, 326; Yurda Dönüþ
(1952) I, 43; Yusuf ile Kenan (1979) II,
129; Yusuf ile Züleyha (1970) I, 259;
Yuvamý Yýkamazsýn (1947) I, 22; Yuvamý
Yýkamazsýn (1969) I, 240; Yuvana Dön
Baba (1968) I, 222; Yuvanýn Bekçileri
(1977) II, 82; Yuvasýz Kuþlar (1970) I, 259;
Yuvasýz Kuþlar (1979) II, 130; Yuvasýzlar
(1969) I, 240; Yuvasýzlar (1987) II, 331;
Yuvaya Dönüþ (1986) II, 282; Yüreðimde
Yare Var (1974) II, 30; Yüreðin Aynasý
(1993) III, 79; Yürek Yarasý (1982) II, 180;
Yüz Karasý (1964) I, 150; Yüz Karasý
(1978) II, 102; Yüz Karasý (1981) II, 161;
Yüz Liraya Evlenilmez (1974) II, 30; Yüz
Numaralý Adam (1978) II, 102; Yüzbaþý
Kemal (1967) I, 206; Yüzbaþý Tahsin
(1950) I, 29; Yüzbaþýnýn Kýzý (1968) I, 222;
Yüzme Bilmiyorsan Ýþin Ne Aðaçta (1978)
II, 102; Yüzünü Þeytan Görsün (1989) II,
367
Z
Zafer Güneþi (1953) I, 49; Zafer Kartallarý
(1974) II, 31; Zagor (1970) I, 259; Zagor
Kara Bela (1971) I, 282; Zagor Kara
Korsanýn Hazineleri (1971) I, 282;
Zahidem (1982) II, 180; Zalim (1970) I,
259; Zalim (1973) I, 326; Zalim (1994) III,
102; Zalim Avcý (1973) I, 326; Zalim
Dünya (1984) II, 221; Zalim Kader (1953)
I, 49; Zalim Kader (1960) I, 94; Zalim
Kartal (1973) I, 326; Zalimin Zulmü Varsa
(1969) I, 240; Zalimler (1966) I, 190;
Zalimler de Sever (1967) I, 206; Zaloðlu
Rüstem (1966) I, 190; Zaloðlu Rüstem
(1973) I, 326; Zamansýzlar (1987) II, 331;
Zambaklar Açarken (1973) I, 326;
Zampara (1975) II, 54; Zapata (1971) I,
283; Zarkan Daðlarýn Oðlu (1971) I, 283;
Zavallý (1974) II, 31; Zavallý (1990) II, 380;
Zavallý Kýz (1959) I, 84; Zavallý Necdet
(1953) I, 44; Zavallý Necdet (1961) I, 107;
Zavallý Necla (1960) I, 94;
Zavallý
Yavrucak (Kocamdan Ayrýlamazsýn) (1959)
I, 84; Zavallýlar (1974) II, 31; Zehir Ali
(1959) I, 84; Zehir Hafiye (1963) I, 133;
Zehir Hafiye (1971) I, 283; Zehir Hafiye
(1989) II, 367; Zehir Kaçakçýlarý (1952) I,
43; Zehirli Çiçek (1967) I, 207; Zehirli
Çiçek (1977) II, 82; Zehirli Çiçek (1986) II,
282; Zehirli Çiçek (1996) III, 139; Zehirli
Dudaklar (1967) I, 207;
Zehirli Hayat
(1966) I, 190; Zehirli Hayat (1967) I, 207;
Zehirli Kucak (1966) I, 190; Zehirli Þüphe
(1949) I, 26; Zehra (1972) I, 307; Zengin
Mutfaðý (1988) II, 351; Zengin ve Serseri
(1967) I, 207; Zennube (1965) I, 171;
Zeynebim (1959) I, 83; Zeynel ile Veysel
(1978) II, 103; Zeynep'in Aþký (Güllü
Fatma) (1957) I, 69; Zeynep'in Gözyaþlarý
(1952) I, 41; Zeynep'in Ýntikamý (1956) I,
64; Zeynepler Ölmesin (1987) II, 332;
Zeyno (1961) I, 108; Zeyno (1970) I, 259;
Zeyno (1970) I, 259; Zeytin Gözlüm (1980)
II, 140; Zýkkýmýn Kökü (1992) III, 45;
Zýmba Gibi Delikanlý (1964) I, 151;
Zýmbala Bilal (Her Yol Sana Helal) (1975)
II, 54; Zýt Kardeþler Polis Hafiyesi (1953) I,
49; Zifaf (1983) II, 192; Zifaf Gecesi
(1963) I, 133; Ziller (1994) III, 103; Zilli
56
Nazife (1967) I, 207; Zincir (1987) II, 332;
Zindan (1974) II, 31; Zindandan Gelen
Mektup (1970) I, 259; Zirve (1987) II, 332;
Zirvenin Bedeli (1989) II, 367; Ziyaret
(1987) II, 332; Zor Görev (1992) III, 44;
Zor Günler (1994) III, 103; Zor Oyunu
Bozar (1978) II, 103; Zoraki Kahraman
(1952) I, 43; Zoraki Milyoner (1963) I, 133;
Zorba (1966) I, 190; Zorbanýn Aþký (1972)
I, 307; Zorla Evlendik (1962) I, 121; Zorlu
Damat (1962) I, 121; Zorlu Düþman (1966)
I, 190; Zorro Diþi Fantoma'ya Karþý (1969)
I, 240; Zorro Kamçýlý Süvari (1969) I, 240;
Zorro'nun Ýntikamý (1969) I, 240; Zorro'nun
Kara Kamçýsý (1969) I, 240; Zulüm (1972)
I, 307; Zulüm (1983) II, 192; Zulüm Treni
(1989) II, 367; Zübük (1980) II, 140;
Züðürt Aða (1985) II, 248; Zühtü (1976) II,
61; Zühtü (1976) II, 70; Züleyha (1973) I,
326; Zülfikarýn Gölgesinde (1950) I, 30;
Zümrüt (1959) I, 84
57

Benzer belgeler