Ana - Aluexpo 2015

Transkript

Ana - Aluexpo 2015
08-09 OCT 2015
7thAluminium Symposium
7.ALUMINYUMSEMPOZYUMU
08-09EKİM2015İSTANBULFUARMERKEZİ
www.metalurji.org.tr/alus
/alusist
SEMPOZYUM PROGRAMI
SYMPOSIUM PROGRAMME
TMMOB METALURJİ VE
MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
2 01 5
4. Uluslararası
Alüminyum Teknolojileri,
Makina ve Ürünleri İhtisas
Fuarı
7. Alüminyum Sempozyum Ana Sponsorları
7th Aluminium Symposium Main Sponsors
/ Main Sponsor
Ana
/ Main Sponsor
Ana
/ Main Sponsor
Ana
7. Alüminyum Sempozyum Sponsorları
7th Aluminium Symposium Sponsors
Sponsorlar / Sponsors
PROGRAM
PROGRAMME
8 Ekim Perşembe 2015 // 8 October Thursday
SALON/HALL: EFES
SAAT/TIME
13.00 - 14.20
Açılış Oturumu
Plenary Session
14.40 - 16.00
Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının Kullanım
Alanları
Applications of Aluminium and Aluminium Alloys
16.20 - 17.40
Alüminyum Pazarı ve Ticareti
Aluminium Market
8 Ekim Perşembe 2015 // 8 October Thursday
SAAT/TIME
ALUS’07
SALON/HALL: KAPADOKYA
14.40 - 16.00
Kalite ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Quality and Occupational Health and Safety
16.20 - 18.00
Ticari Bildiriler
Commercial Papers
4
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
PROGRAM
PROGRAMME
9 Ekim Cuma 2015 // 9 October Friday
SAAT/TIME
SALON/HALL: KAPADOKYA
10.00 - 11.00
Alüminyum Döküm Prosesleri
Aluminium Casting Processes
11.20 - 12.40
Alüminyum Döküm Prosesleri
Aluminium Casting Processes
13.30 - 14.50
Alüminyum Döküm Prosesleri
Aluminium Casting Processes
15.10 - 18.00
Öğrenci Oturumu
Student Session
9 Ekim Cuma 2015 // 9 October Friday
SAAT/TIME
SALON/HALL: PAMUKKALE
10.00 - 11.00
Alüminyum Malzemeler
Aluminium As a Material
11.20 - 12.40
Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik
Aluminium Recycling and Sustainability
13.30 - 14.50
Ekstrüzyon Prosesleri
Extrusion Processes
15.10 - 16.30
Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı
Welding of Aluminium and Aluminium Alloys
16.50 - 18.10
Isıl İşlem
Heat Treatment
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
5
ALUS’07
8 Ekim / October 2015
Salon/Hall
Efes
AÇILIŞ OTURUMU
Plenary Session
Oturum Başkanı/Session Chairman
SAFA BAYAR YAVUZ
13:00
13:40
Alüminyum Sektör Değerlendirmesi
Evaluation of Aluminium Sector
Metin Yılmaz
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
Türkiye
13:40
14:20
Küresel Büyüme, Dünya Ekonomisinin
Geleceği ve Metaller
Global Growth and The Future of the World Economy
and Metals
Kerem Alkin
İstanbul Medipol Üniversitesi
Türkiye
(Invited Speakers)
ALUS’07
6
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
8 Ekim / October 2015
Alüminyum ve Alüminyum
Alaşımlarının Kullanım
Alanları
Salon/Hall
Efes
Applications of Aluminium and Aluminium Alloys
Oturum Başkanı/Session Chairman
KENAN ARACI
Beyaz Eşya Sektöründe Alüminyum
Kullanımı
Aluminium Applıcations in White Goods Industry
14:40
15:20
Mustafa Sezer
Arçelik A.Ş.
Türkiye
(Invited Speakers)
Yüksek Binalarda Ekolojik Alüminyum
Cephe Sistemleri
Ecological Aluminum Systems in High Rise Building
15:20
15:40
Hüseyin Gökdemir, Metin Yılmaz
Çuhadaroğlu Metal Sanayi
Türkiye
Taşıt Elemanlarında Kullanılan Alüminyum
Alaşımlarının Enerji Sönümleme
Yeteneklerinin İncelenmesi
Investigation of Energy Absorption Capacity of
Aluminium Alloys Used in Vehicle Parts
15:40
16:00
Emre Doruk, Tanya Aycan Başer, İsmail Durgun
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A. Ş.
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
7
ALUS’07
8 Ekim / October 2015
Salon/Hall
Efes
Alüminyum Pazarı ve Ticareti
Aluminium Marketing
Oturum Başkanı/Session Chairman
MUSTAFA ÇİĞDEM
16:20
16:40
Alüminyum Döküm Parça Sektörü ve Enerji
Savurganlığı
Aluminium Castings Industry and Energy Saving
Yaylalı Günay
Günay Danışmanlık
Türkiye
16:40
17:00
Alüminyum Döküm Sektöründe Uluslararası
Rekabet
Global Competition in Aluminium Casting Industry
Şener Muter
MESS Eğitim Vakfı
Türkiye
17:00
17:20
Hedging’de Küresel Standart
Global Standards on Hedging
Elif Keskin
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye
17:20
17:40
Metalik Malzemelerin 500 Yıllık Serüveni ve
Değişen Üretim Paradigması
500 Years Adventure of Metallic Materials and Changing
of Production Paradigm
Fevzi Yılmaz
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Türkiye
ALUS’07
8
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
8 Ekim / October 2015
Kalite ve İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği
Salon/Hall
Kapadokya
Quality and Occupational Health and Safety
Oturum Başkanı/Session Chairman
VEDAT SANCAKDAR
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Standardının Alüminyum Sektöründe
Uygulanması
ISO 14001 Environmental Management System
Standards Application of Aluminum Industry
14:40
15:00
Mehmet Ergim İman
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Türkiye
Yerinde Anında Kalite Yaklaşımı ile Üretim
Proseslerine Dokunuş
Align the Production Processes with on Place in Time
Quality Approach
15:00
15:20
Sezen İpek, Birol Büyüksivri
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye
Alüminyum Endüstrisinde Enerji
Verimliliği ve Sera Gazları
Energy Effıciency and Greenhouse Gasses in
Aluminum Industry
15:20
15:40
Fevzi Yılmaz, Ebubekir Koç, Yaşar Akça
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Türkiye
Alüminyum Üretiminde İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamaları
Occupational Health and Safety Management System
and Applications in Aluminium Industry
15:40
16:00
Akif Çergel, Recep Anahar, Mehmet Eşitek,
Ali Oğuz Dikmen
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7 ALUMINIUM SYMPOSIUM
th
9
ALUS’07
8 Ekim / October 2015
Salon/Hall
Kapadokya
Ticari Bildiriler
Commercial Papers
Oturum Başkanı/Session Chairman
MERT DEMİRCİ
16:20
16:40
Hybrex - Hybrid Drive Teknolojisi ile Yenilikçi
Ekstrüzyon Presi
HybrEx - The Next Generation of Extrusion Presses
Jens Magenheimer
SMS Group
Germany
16:40
17:00
“Yatay Tesislere Elveda” “Cube Trevisan
Dikey Hatları, Toz Boya ile Profil Kaplamaya
Yeni Bir Bakış Açısı Getiriyor”
Bye Bye Horizontal Lines The Cube Trevisan Compact
Vertical Line Radically Changes The Concept Of
Extrusions Powder Coating
Andrea Trevisan
Cube Trevisan S.R.L.
Italy
17:00
17:20
Dünya’da ve Türkiye’de RUSAL
RUSAL in the World & RUSAL in Turkey
İhsan Kösoğlu
Rusal Marketing GmbH
Türkiye
17:20
17:40
Sıvı Alüminyumun Flaks Malzemeler ile
Temizlenmesinin Altında Yatan Yöntem ve
Mekanizmalar
Mechanisms in the Cleaning of Aluminium Melts with
Flux Preparations
Thomas Klug
Schaefer Metallurgie GmbH
Germany
17:40
18:00
Kovan ve Sabit Pul İşleme Sistemleri
Container and Dummy Block Tooling System
Paul Robbins
Castool Tooling Systems
Canada
ALUS’07
10
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
9 Ekim / October 2015
Alüminyum Döküm
Prosesleri
Salon/Hall
Kapadokya
Aluminium Casting Processes
Oturum Başkanı/Session Chairman
ALİ KALKANLI
Al-Si-Mg Döküm Alaşımlarında Sıvı Metal
Hareketinin Mekanik Özelliklere Etkisi
The Effects of Liquid Metal Movement on Mechanical
Properties of Cast Al-Si-Mg
10:00
10:20
Tansel Tunçay¹, Süleyman Tekeli², Dursun Özyürek¹,
Derya Dışpınar³
¹Karabük Üniversitesi, ²Gazi Üniversitesi,
³İstanbul Üniversitesi
Türkiye
AlSi6Cu4 Alaşımında Stronsiyum
Optimizasyonu
Strontium Optimization of AlSi6Cu4 Alloy
10:20
10:40
Engin Kılınç¹, Serap Akbalık¹, Yücel Birol²
¹Cevher Döküm Sanayi A.Ş., ²Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye
A356 Alüminyum Alaşımının
Al-10Sr Master Alaşımı ile Silisyum
Modifikasyonunun Sıcaklığa ve
Süreye Bağlı Değişimi
10:40
11:00
Effect of Duration and Temperature on
Sr Modification of A356
Sadık Kaan İpek, Eray Erzi, Derya Dışpınar
İstanbul Üniversitesi
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
11
ALUS’07
9 Ekim / October 2015
Salon/Hall
Kapadokya
Alüminyum Döküm
Prosesleri
Aluminium Casting Processes
Oturum Başkanı/Session Chairman
YÜCEL BİROL
11:20
11:40
A356 Alaşımının Ablation Dökümü ve
Mikroyapısı
Ablation Casting of A356 Alloy and Its Microstructure
Ege Demirtaş, Altan Türkeli
Marmara Üniversitesi
Türkiye
11:40
12:00
Simülasyon Desteği ile Al-Si Alaşımlarında
Sıcak Yırtılmanın Analizi
Hot Tearing Analysis of Al-Si by Simulation
Muhammet Uludağ¹, Murat Akçin², Remzi Çetin³,
Derya Dışpınar4
¹Selçuk Üniversitesi, ²MagmaSoft – Türkiye,
³Haliç Üniversitesi, 4İstanbul Üniversitesi
Türkiye
12:00
12:20
Al - %1 Ni Alaşımından Modifiye-SIMA
Yöntemiyle Non-Dendritik Küresel
Malzeme Üretimi
Non-Dendritic Materials Production With ModifiedSIMA Process in Al - 1 Wt % Ni Alloy
Zeynep Özdemir, Altan Türkeli
Marmara Üniversitesi
Türkiye
12:20
12:40
A357 Alaşımında Modifikasyon, Tane
İnceltme ve Döküm Kalitesinin Korozyon
Davranışına Etkisi
The Relationship Between Grain Size, Modification
and Corrosion Behaviour of A357
Mustafa Kocabaş¹, Ceyhun Kuru¹, Muhammet Uludağ²,
Derya Dışpınar³, Nurhan Cansever¹
¹Yıldız Teknik Üniversitesi, ²Selçuk Üniversitesi,
³İstanbul Üniversitesi
Türkiye
ALUS’07
12
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
9 Ekim / October 2015
Alüminyum Döküm Prosesleri Salon/Hall
Aluminium Casting Processes
Kapadokya
Oturum Başkanı/Session Chairman
DERYA DIŞPINAR
Farklı Magnezyum İçeriği ile İkiz Merdaneli Sürekli Döküm
ile Üretilmiş AA5754 Alüminyum Alaşımının Şekillendirme
Kabiliyetlerinin İncelenmesi
Investigation of Forming Capability for Production of AA5754
Aluminum Alloys With Different Magnesium Contents by
Twin-Roll Casting Process
13:30
13:50
Koray Turbalıoğlu¹, Ferhat Gül², Yavuz Sun³,
Hayrettin Ahlatçı³, Yunus Türen³
¹Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
²Gazi Üniversitesi, ³Karabük Üniversitesi
Türkiye
Alçak Basınçlı Döküm Teknolojisinde Ergitme Fırını ve
Transfer Potası Dibinde Biriken Kalıntıların
İncelenmesi ve Oluşumlarının Önlenmesi
Investigation and Prevention of the Residues Formed in
Melting Furnaces and Transfer Ladles Used in
Low-Pressure Al-Casting Technologies
13:50
14:10
Alper Güneren¹, Uğur Karaali¹, Bora Yay¹, Esra Dokumacı¹,
Yücel Birol¹, A.Bülent Önay¹, H.Emre Çubuklusu²
¹Dokuz Eylül Üniversitesi, ²CMS Jant ve Makine Sanayi
Türkiye
Tane İnceltmenin Alüminyum Silindir Kapaklarının
Mekanik Özelliklerine Etkisi
The Effects of Grain Refinement on the Mechanical
Properties of Aluminium Cylinder Heads
14:10
14:30
Onur Özaydın
Dortmund Teknik Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi
Germany
Sıkıştırma ve Kokil Döküm Yöntemleri ile Üretilmiş
Alüminyum 7075 ve 7085 Alaşımlarının
Termo-Mekanik İşlemleri
Thermo-mechanical Treatments of Squeeze and Permanent
Mould Cast 7075 and 7085 Aluminum Alloys
14:30
14:50
Tayfun Durmaz¹, Ali Kalkanlı¹, Tamer Özdemir²
¹Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ²Gazi Üniversitesi
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
13
ALUS’07
9 Ekim / October 2015
Salon/Hall
Pamukkale
Alüminyum Malzemeler
Aluminium As a Material
Oturum Başkanı/Session Chairman
MURAT DÜNDAR
10:00
10:20
Gazlı İçecek Ambalajlarının Tasarım ve
Üretiminin İncelenmesi
Observing of Production and Designing of
Carbonated Beverages Packing
A.Akın Uzunköprü¹, Leyla Şimşek¹, Nadide Yıldar¹,
E.Burak Özsoy², Ümit Cöcen¹, Yücel Birol¹
¹Dokuz Eylül Üniversitesi, ²Rexam Paketleme A.Ş.
Türkiye
10:20
10:40
AlMnMg Alaşımında Homojen Tav
Parametrelerinin Malzeme Özellikleri
Üzerine Etkileri
Effect of Homogenization Annealing Parameters on
the Properties of AlMnMg Alloy
Onur Meydanoğlu, Cemil Işıksaçan,
Hatice Mollaoğlu Altuner, Mert Günyüz, Onur Birbaşar
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye
10:40
11:00
Alüminyum Levha ve Folyo Yüzeylerindeki
Tavlama Sürecinde Oluşan Nanometre
Mertebesindeki Alüminyum Oksit ve
Magnezyum Oksit Kalınlığının Belirlenmesi
için İnfrared Spektroskopisine Dayalı Yeni
Metotların Geliştirilmesi
Development of an Infrared Spectroscopic Method
for the Determination of Aluminum and Magnesium
Oxide Thickness at Nanometer Scale Which Results
from Annealing Process of Aluminum Foil and
Sheets
Özlem İnanç Uçar¹, Murat Dündar¹, Ayten Ekin Meşe²,
Durmuş Özdemir²,³
¹Assan Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş.,
²İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
³OBA Kemometrik Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hiz.
Türkiye
ALUS’07
14
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
9 Ekim / October 2015
Geri Dönüşüm ve
Sürdürülebilirlik
Salon/Hall
Pamukkale
Aluminium Recycling and Sustainability
Oturum Başkanı/Session Chairman
ONURALP YÜCEL
İkincil Alüminyum Üretimi Özelinde İkincil Metal
Üretimi ve Metalurji Mühendisliği:
Değişimler-Etkileşimler
Secondary Metal Production-Based on Secondary
Aluminium Production- and Metallurgical
Engineering : Evolutions-Interactions
11:20
11:40
Erman Car
Metkim Metal Sanayi Ltd.Şti.
Türkiye
Atık Tetra Pak Ambalajlarından
Polietilen – Alüminyum Kompozitlerinin Üretilmesi
Production of Polyethylene - Aluminum Composites
from Waste Tetra Pak Packages
11:40
12:00
Büşra Akoğlu¹, Kübra Azgı¹, Armağan Özpektürk¹,
Sevil İncir², Murat Çopur², Ahmet Turan¹
¹Yalova Üniversitesi, ²Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.
Türkiye
Alüminyum Parça Üretiminde İşletme
Geri Dönüşleri Kullanımının İncelenmesi
The Impact of Using Aluminium Returns on the
Cost and Quality of Aluminium Foundry Alloys
12:00
12:20
Ayşe Gizem Sever¹, Damla Aydöner¹, Kazım Önel¹,
Yücel Birol¹, Mustafa Güngil², Hulusi Atalay³
¹Dokuz Eylül Üniversitesi, ²Mahle,
³Alpar Metal Enjeksiyon Ltd. Şti.
Türkiye
Alüminyum Siyah Curufundaki Alüminyumun ve
Bileşiklerinin Hidro ve Pirometalurjik
Yöntemler ile Geri Kazanılması
Recovery of Aluminium and Its Compounds With Hydro and
Pyrometalurgical Methods from Aluminium Black Dross
12:20
12:40
Osman Halil Çelik¹², Onuralp Yücel¹, Hakan Morcalı¹
¹İstanbul Teknik Üniversitesi, ²END Alüminyum
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
15
ALUS’07
9 Ekim / October 2015
Salon/Hall
Pamukkale
Ekstrüzyon Prosesleri
Extrusion Processes
Oturum Başkanı/Session Chairman
ÖZGÜL KELEŞ
13:30
13:50
Ekstrüzyon için Alüminyum Biyetlerin
İndüksiyon ile Isıtılması
Induction Billet Heating for Aluminium Extrusion
Gerhard Kleinert
IAS GmbH
Germany
13:50
14:10
Alüminyum Sıvı Metal Kalitesinin Profil
Üzerindeki Etkileri
The Effect of Aluminum Molten Metal Cleanines on
the Quality of Aluminum Profile
Emrah Fahri Özdoğru
BCM Makine & Kimya San. Tic. Ltd.Şti.
Türkiye
14:10
14:30
Anodizasyon Proses Parametrelerinin
Alüminyum Anodik Oksit Film Sertliği
Üzerine Etkisi
The Effect of Process Parameters on Aluminum
Anodic Oxide Film Hardness
B.Deniz Polat¹, Can Akyıl², Selahattin Ayçiçek³,
Veli Küçük³, Halil Çebitürk³, Özgül Keleş¹
¹İstanbul Teknik Üniversitesi, ²Politeknik Metal San.
Tic. ve A.Ş., ³Asaş Alüminyum San. Tic. A.Ş.
Türkiye
14:30
14:50
Yapısal Profil Üretiminde Biyet Biyete
Kaynama Karakteristiğinin İncelenmesi
ve Kalıp Geometrisinin Enine Kaynama
Mesafesine Etkisi
Investigation on Transversal Weld Characteristics
(Charge Weld) for Structural Profile Production and
Influence of Die Geometry on the Transversal Weld
Length
Sadık Mutlu Ayan¹, Yavuz Çınar¹, Berk Yörüker¹,
Hüsnü Öztürk¹, Hasan Sofuoğlu², Özgül Keleş³
¹ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., ²Karadeniz Teknik
Üniversitesi, ³İstanbul Teknik Üniversitesi
Türkiye
ALUS’07
16
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
9 Ekim / October 2015
Alüminyum ve Alaşımlarının
Kaynağı
Salon/Hall
Pamukkale
Welding of Aluminium and Aluminium Alloys
Oturum Başkanı/Session Chairman
HAKAN GÜR
6000 Serisi Alüminyumlarda Farklı MIG
Kaynak Tellerinin Nihai Parçaya Etkileri
Effect of Different MIG Welding Wires on 6000 Series
Aluminum Properties
15:10
15:30
Zeki Ayaz, Gürkan Yılmazoğlu
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Türkiye
Alüminyum – Çelik CMT Kaynaklı
Bağlantılarının Özellikleri ve
Optimizasyonu
Properties and Optimization of CMT welded
Aluminum – Steel Joints
15:30
15:50
Erdem Ünel¹, Emel Taban²
¹Romak, ²Kocaeli Üniversitesi
Türkiye
1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006 Alüminyum
Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Nokta
Kaynağı Üzerine Deneysel Çalışmalar
Experimental Studies on Friction Stir Spot Welding of
Aluminum Alloys 1050, 3003, 5754, 7072 and 8006
15:50
16:10
Özlem Sağıroğlu, Tansu Yaral, Özgür Çınar,
Arif Nihat Güllüoğlu
Marmara Üniversitesi
Türkiye
1050 ve 5005 Serisi Alüminyum
Alaşımlarının Elektrik Direnç Kaynağında
Kaynak Parametrelerinin Bağlantı
Özelliklerine Etkisi
16:10
16:30
The Effect of Welding Parameters on Welding Joint of
1050 and 5005 Aluminum Alloys
B.Umut Yakışan¹, Emre Gökçil¹,
Seracettin Akdı¹, Mustafa Acarer²
¹Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş., ²Selçuk Üniversitesi
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7 ALUMINIUM SYMPOSIUM
th
17
ALUS’07
9 Ekim / October 2015
Salon/Hall
Pamukkale
Isıl İşlem
Heat Treatment
Oturum Başkanı/Session Chairman
GİZEM OKTAY
16:50
17:10
AlSi7MgCu0.5 Alaşımlı Silindir Kapak
Özelliklerine Isıl İşlemin Etkisinin
İncelenmesi
Investigation of Heat Treatment Effects on
AlSi7MgCu0.5 Alloy Cylinder Head
Engin Kılınç¹, Yücel Birol²
¹Cevher Döküm Sanayi A.Ş., ²Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye
17:10
17:30
Alüminyum İşlem Alaşımlarının T6
Isıl İşleminde Yaşlandırma Sıcaklık ve
Sürelerinin İncelenmesi
Investigation of Aging Parameters in T6 Heat
Treatment of Aluminum Alloys
A. Asım Eser¹, Emre Gökçil¹, Seracettin Akdı¹,
Yücel Birol²
¹Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş.,
²Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye
17:30
17:50
Yeniden Kristalleşme Tav Rampasının 3105
Alaşımlarının Malzeme Özelliklerine Etkisi
Effect of Heating Rate During Recrystallization
Annealing on Material Properties of 3105 Alloys
Mert Günyüz, Onur Meydanoğlu, Cemil Işıksaçan,
Hatice Mollaoğlu Altuner, Onur Birbaşar
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye
17:50
18:10
Al-Mg-Si Alaşımlarının Boya Sonrası
Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
The Effect of Bake Hardening on Mechanical
Properties in Al-Mg-Si Alloys
Emre Yiğitoğlu¹, Tanya Aycan Başer², Mesut Kaya¹,
Metin Çallı¹, Adem Karşı¹, Emre Doruk², İsmail Durgun²
¹Coşkunöz Metal Form A.Ş.,
²TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A. Ş.
Türkiye
ALUS’07
18
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
9 Ekim / October 2015
Öğrenci Oturumu
Student Session
Salon/Hall
Kapadokya
Oturum Başkanı/Session Chairman
TINAZ TİTİZ
Sempozyum’da Sn. Tınaz TİTİZ’in
koordinatörlüğünde bir öğrenci
oturumu gerçekleştirilecektir.
Sektörü; ekonomik, teknolojik
ve bilimsel alanlarda irdelemeyi,
yeni
gelişmeler
hakkında
bilgilenmeyi,
Türkiye’nin
alüminyum dünyasındaki yeri
ve geleceği için bir vizyon oluşturmayı hedefleyen
sempozyumumuz bir taraftan da genç nesilin bu
sektöre yönlendirilmesini ve bilgilendirilmesini
amaçlamaktadır.
Sempozyum
oturumunda;
bünyesinde
planlanan
15:10
18:00
öğrenci
1. Öğrenci ve genç mühendislerde alüminyum
sektörüyle ilgili farkındalık yaratılması,
2. Sektör firmalarını; öğrenci ve genç mühendislerin
beklentileri, hedefleri ve hayata bakışları
konularında bilgilendirmeyi,
3. Öğrenci ve genç mühendislere sektörü
sevdirecek, ilginç ve cazip kılacak olanakları
tanıtmayı,
4. Öğrenci ve genç mühendislere sektörde
çalışanların çalışma koşulları ve gelecek
stratejileri ile ilgili bilgilendirmeyi,
5. Alüminyum Sempozyumu’nun
tarafından sahiplenilmesini,
genç
nesil
6. Sempozyumu’nun gençlerin neşesi ve enerjisi ile
cazip hale getirilmesini,
amaçlanmaktadır.
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
19
ALUS’07
Poster Sunumları / Poster Session
08-09 OCT 2015
7thAluminium Symposium
7.ALUMINYUM
SEMPOZYUMU
Posterler / Posters
ALUS-P01
Ötektik Üstü Al-Si Alaşımında
Modifikasyon, Döküm Kalitesi ve Mekanik
Özellikler Arası İlişki
Modification, Melt Quality and Mechanical Property
Relationship of Hypereutectic Al-Si Alloys
Muhammet Uludağ¹, Lokman Gemi², Derya Dışpınar³
¹Selçuk Üniversitesi, ²Necmettin Erbakan Üniversitesi,
³İstanbul Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P02
A356 ve A413 Alaşımında Sıvı İşlemleri İle
Döküm Kalitesi Arası İlişki
Melt Treatment and Casting Quality of A356 and A413
Muhammet Uludağ¹, Remzi Çetin², Derya Dışpınar³
¹Selçuk Üniversitesi, ²Haliç Üniversitesi, ³İstanbul
Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P03
A357 Alaşımında Farklı Soğuma Hızlarında
Sr Modifikasyonunun Si Morfolojisine
Etkisi
Effect of Sr Modification on Si Morphology in A356 at
Various Cooling Rates
Muhammet Uludağ¹, Remzi Çetin², Lokman Gemi³,
Derya Dışpınar4
¹Selçuk Üniversitesi, ²Haliç Üniversitesi,
³Necmettin Erbakan Üniversitesi, 4İstanbul Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P04
Al-Si Alaşımlarında Porozite ile Bifilm
Arası İlişki
Bifilms and Porosity in Al-Si Alloys
Muhammet Uludağ¹, Derya Dışpınar²
¹Selçuk Üniversitesi, ²İstanbul Üniversitesi
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
21
ALUS’07
Posterler / Posters
ALUS-P05
Al-7Si ve Al-12Si Alaşımlarında Mikroyapı
ile İşlenebilirlik Arası İlişki
Comparison of Machinability and Microstructure of
Al-7Si and Al-12Si
Muhammet Uludağ¹, Şakir Yazman¹, Barış Bakırcıoğlu¹,
Derya Dışpınar²
¹Selçuk Üniversitesi, ²İstanbul Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P06
A356 Alüminyum Döküm Alaşımına
Al-5Ti-1B Tane İnceltici İlavesinin Süreye
Bağlı Etkisi
The Time Dependent Effect of Adding Al-5Ti-1B
Grain Refiner on A356 Aluminium Casting Alloy
Özen Gürsoy¹, Eray Erzi¹, Derya Dışpınar¹,
Çağlar Yüksel²
¹İstanbul Üniversitesi, ²Yıldız Teknik Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P07
Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak
Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının
İncelenmesi
Fluidity of Lost Foam Cast Al-Si Alloys
Nazlıcan Yüksel¹, Saitali Tomoğlu¹, Eray Erzi¹,
Çağlar Yüksel², Derya Dışpınar¹
¹İstanbul Üniversitesi, ²Yıldız Teknik Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P08
6XXX Serisi Alüminyum Alaşımlarının
Gaz Giderme İşlemi ile Metal Kalitesinin
Kıyaslanması
Metal Quality Benchmarking of 6XXX Series
Aluminium Alloys With Degassing Process
Koray Turbalıoğlu
Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye
ALUS’07
22
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
Posterler / Posters
ALUS-P09
A356 Alaşımında Demirin Mekanik
Özellikler Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi
Measurement of Effects of Iron on Mechanical
Properties in A356 Alloy
Ezgi Yiğit¹, Merve Saçıntı¹, H. Emre Çubuklusu²,
Yücel Birol¹
¹Dokuz Eylül Üniversitesi, ²CMS Ar-Ge Merkezi
Türkiye
ALUS-P10
Alüminyum Alaşımlarında Katkı
Elementlerinin Tane Yapısına Etkisi:
Teorik Yaklaşım ve Uygulamada Yeri
Effect of Alloying Elements on Grain Structure of
Aluminum Alloys: Theoretical Approaches and
Applications
Alpay Tamer Ertürk
Kocaeli Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P11
Yeniden Ergitilmiş A356 Alüminyum
Alaşımı Hurdasının Çekme Dayancı
Üzerine Olan Etkisi
Effects of Remelted of A356 Aluminium Alloy Scraps
on Tensile Strength
Çağlar Yüksel¹, Eray Erzi², Özge Tamer¹,
Derya Dışpınar², Mustafa Çiğdem¹
¹Yıldız Teknik Üniversitesi, ²İstanbul Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P12
AA6063 Alaşımında Yaşlandırma
Parametrelerinin Mekanik Özelliklere
Etkisi
Effects of Aging Heat Treatment Parameters to
Mechanical Properties at AA6063 Allloy
Koray Turbalıoğlu, Tuna Yıldız, Cemal Özsüt
Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
23
ALUS’07
Posterler / Posters
ALUS-P13
Özgün Bir Proses ile EN AW 6082 Dövme
Bileşenlerin Üretilmesi
A Novel Processing Route for the Manufacture of EN
AW 6082 Forged Components
Emre Gökçil¹, A. Asım Eser¹, Seracettin Akdı¹,
Yücel Birol²
¹Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş.,
²Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P14
Oksalik Asit Miktarının Anodik Oksit Film
Tabakasının Sertliğine Etkisi
The Effect of Oxalic Acid Amount on the Hardness of
Aluminum Anodic Oxide Film
Burçin Bilici¹, Ceren Yağşi¹, B.Deniz Polat¹, Can Akyıl²,
E. Aksu³, Hüsnü Öztürk³, Özgül Keleş¹
¹İstanbul Teknik Üniversitesi, ²Politeknik Metal San. Tic.
ve A.Ş., ³Asaş Alüminyum San. Tic. A.Ş.
Türkiye
ALUS-P15
Doğrudan Ekstrüzyon Yöntemi ile
7020 Alüminyum Alaşımından Üretilen
Ekstrüzyon Profillerinde Yaşlandırma
Proses Parametrelerinin Optimizasyonu
The Optimization of Heat Treatment Process
Parameters of 7020 Aluminium Alloy Extruded
Profiles Produced by Direct Extrusion Process
Mehmet Mümtaz Dokur, Timuçin Sebiboğa,
Mustafa Serkan Özcan, Hüsnü Öztürk,
Sadık Mutlu Ayan
ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
Türkiye
ALUS-P16
CVD Kaplanmış Ekstrüzyon Kalıplarında
Uzun Dönemli Aşınmaların İncelenmesi
Long Term Wear Investigation on CVD coated
Extrusion Dies
Joachim Maier, Rolf Beckert, Thuy-Vu Tran
WEFA Inotec GmbH
Germany
ALUS’07
24
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
Posterler / Posters
ALUS-P17
Parçacık Boyutunun ve Takviye Karbür
Oranının Mekanik Alaşımlama Yöntemi ile
Üretilen Al -WC Kompozit Tozunun Ergime
Sıcaklığına Etkisi
TheEffect of Particle Size and Reinforcing Carbide
Ratio on the Melting Temperature of Mechanical
Alloyed Al - WC Composite Powders
Aydın Şelte, Burak Özkal
İstanbul Teknik Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P18
SIMA Yöntemi ile SiC Takviyeli A380 ve
6063 Kompozit Üretimi
SiC Particle Reinforced A380 and 6063 Composite
Production by SIMA
Emirhan Aydın¹, Eray Erzi¹, Çağlar Yüksel²,
Derya Dışpınar¹
¹İstanbul Üniversitesi, ²Yıldız Teknik Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P19
Düşük Hızlı Darbe Görmüş Alüminyum
Levhaların Darbe Davranışlarının
İncelenmesi
Investigation of Impact Behaviors for Underspeed
Impacted Aluminium Sheets
Mustafa Arat¹, Furkan Hakan Atik¹, Mesut Uyaner¹,
Memduh Kara²
¹Selçuk Üniversitesi, ²Necmettin Erbakan Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P20
Al-Mg-Si Alaşımlarının Artımsal
Şekillendirme Yöntemi ile
Şekillendirilmesi
Formingofal-Mg-Si Alloys With the Incremental
Forming Method
İsmail Durgun, Tanya Aycan Başer, Emre Doruk
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A. Ş.
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
25
ALUS’07
Posterler / Posters
ALUS-P21
Döküm, Ekstrüzyon ve Dövme
Durumundaki AA6082 Alaşımının Çökelme
Sertleşmesinde Çözeltiye Alma Sıcaklık ve
Sürelerinin İncelenmesi
Effect of Solution Heat Treatment Parameters on the
Precipitation Hardening of 6082 Alloy in the As-Cast,
Extruded and Forged States
Emre Gökçil¹, A.Asım Eser¹, Seracettin Akdı¹,
Yücel Birol²
¹Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş.,
²Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P22
Alüminyum Dövme Sıcaklığının ve
Deformasyon Oranının Tane Yapısı ve
Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisi
The Effect of Aluminum Forging Temperature
and Strain Experimental Rate on Grain Size and
Mechanical Properties
Seracettin Akdı¹, Muhammet Uludağ², Remzi Çetin³,
Necmettin Tarakçıoğlu²
¹Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş., ²Selçuk Üniversitesi,
³Haliç Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P23
Alüminyum Sıcak Dövmede Ön
Isıtma Teknolojisinin Yaşlandırma
Parametrelerine Etkisi
The Effect of Preheating Technology to Aging
Parameters on Aluminum Hot Forging
Seracettin Akdı¹, Muhammet Uludağ², Remzi Çetin³,
Necmettin Tarakçıoğlu²
¹Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş., ²Selçuk Üniversitesi,
³Haliç Üniversitesi
Türkiye
ALUS’07
26
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
Posterler / Posters
ALUS-P24
1050, 3003, 5754, 7072 ve 8006 Alüminyum
Alaşımlarının Lazer Nokta Kaynağı Üzerine
Deneysel Çalışmalar
Experimental Studies on Laser Spot Welding of
Aluminum Alloys 1050, 3003, 5754, 7072 and 8006
Tansu Yaral, Özlem Sağıroğlu, Burcu Nilgün Çetiner,
Arif Nihat Güllüoğlu
Marmara Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P25
Deformasyon Oranına Göre 4006 ve 99.5 Al
Alaşımında İletkenlik Değişimi
Conductivity of Several Times Deformed
99.5 Al and 4006
İremnur Akçakoca¹, Eray Erzi¹, Çağlar Yüksel²,
Derya Dışpınar¹
¹İstanbul Üniversitesi, ²Yıldız Teknik Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P26
Alaşım Bileşimi Optimizasyonu İçeren
EN AW 6082-T5 Dövme Bileşenlerin
Üretilmesi
Production of EN AW 6082-T5 Forgings Through
Alloy Composition Optimization
Emre Gökçil¹, B.Umut Yakışan¹, Seracettin Akdı¹,
Yücel Birol²
¹Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş.,
²Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P27
Döküm Kalıplarında Termal Sprey
Kaplama Uygulamalarının Sıvı Alüminyum
Akışkanlığına Etkisinin İncelenmesi
An Investigation of Thermal Spray Coatings Effect to
Molten Aluminum Fluidity on the Casting Moulds
Samet Türkan¹, Ekrem Altuncu¹, Fatih Üstel¹,
Ömer Burak Çe²
¹Sakarya Üniversitesi, ²CMS Jant ve Makine San.A.Ş.
Türkiye
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM
27
ALUS’07
Posterler / Posters
ALUS-P28
6016-T4 Al Alaşımının Şekillendirilebilme
ve Geri Esneme Özelliklerinin Deneysel ve
Nümerik İncelenmesi
Experimental and Numerical Investigation of
Formability and Springback Characterization of
6016-T4 Al Alloy
Adem Karşı¹, Serkan Toros², Taner Karagöz¹,
Mustafa Yenice¹, Emre Yiğitoğlu¹
¹Coşkunöz Metal Form A.Ş., ²Niğde Üniversitesi
Türkiye
ALUS-P29
Alüminyum Levha ve Folyo Ürünlerindeki
Hadde Yağı ve Ağır Yağ Kirliliklerinin
Elementel Analiz ve Infrared
Spektroskopisine Dayalı Kemometrik
Çok Değişkenli Kalibrasyon Metotları ile
Belirlenmesi
Determination of Aluminum Rolling Oil Additives
and Contaminants on the Surface of Foil and Shets
Using Industrial Elemental Analysis and Infrared
Spectroscopy Combined with Chemometrics
Multivariate Calibration Methods
Özlem İnanç Uçar¹, Murat Dündar¹, Durmuş Özdemir²,³
¹Assan Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş., ²İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, ³OBA Kemometrik Yazılım Eğitim ve
Danışmanlık Hiz.
Türkiye
ALUS’07
28
7. ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU / 7th ALUMINIUM SYMPOSIUM

Benzer belgeler

2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI ÖSYS İLE ÜNİVERSİTEMİZE

2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI ÖSYS İLE ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ Fakülte Bölüm

Detaylı

EURASIA GRAPHICS 2012 International Workshop on Computer

EURASIA GRAPHICS 2012 International Workshop on Computer Partitioning in the Spectral Domain,” Uluğ Bayazıt; Istanbul Technical University, Umut Konur; Boğaziçi University, Hasan F. Ateş; Işık University, Istanbul

Detaylı

özgeçm ş - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

özgeçm ş - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Systems”, 1st International Fuzzy Systems Symposium - FUZZYSS'09, pages 409-414, 1 - 2 October 2009, TOBB University of Economics, and Technology Ankara. B5. Beyhan S. ve M. Alci, “Mixed Structured...

Detaylı

IMMC 2010

IMMC 2010 Hall Karadeniz / Salon Karadeniz

Detaylı