PERITONSILLER A PSE DRENAJI AME LIYATI ONAM FO RMU

Transkript

PERITONSILLER A PSE DRENAJI AME LIYATI ONAM FO RMU
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
GN.FR.1344
06.08.2013
00
-1/1
PERİTONSİLLER APSE DRENAJI AMELİYATI
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Hasta Adı
……………………….
Dosya No
……………………….
Tarih / Saat
………………..………….
Yöntem: Girişim lokal (yerel) anestezi altında yapılır. Anesteziyi takiben ağız açıldıktan sonra yumuşak damak
bölgesinde absenin olduğu yere bistüri (neşter) ile kesi yapılarak abse içeriği boşaltılır.
Alternatifler: Medikal Tedavi, Enjektör ile seri abse aspirasyonları
Ameliyat Başarı oranı: Bu hastalığın tedavisinde öncelikle apse drene edilmelidir. Ortalama %22 oranında
rekürrens (nüks) görülür.
Ameliyatın Riskleri: Operasyon esnasında yada sonrasında kanama olabilir. Şiddetli kanamalar; anormal
seyreden bir damar varlığında veya bilinmeyen pıhtılaşma bozukluğunda görülebilir, gerektiğinde kanı
durdurmak için boynun dış kısmından ameliyat yapılabilir. Dişleriniz zarar görebilir. Çene eklemi yakınmaları
olabilir.
Genel riskler ve komplikasyonlar Hastalığın kendisine ve yapılan operasyona bağlı ağrı, yutma güçlüğü, hafif
ses değişikliği ve burundan konuşma, tat almada hafif değişiklik, hafif ağız kokusu olabilir. Kan veya pü aspire
edilirse pnömoni veya pulmoner apseye neden olabilir.Bahsedilen komplikasyonlar geliştiği taktirde hastanede
kalma süresi uzayabilecektir.
Tedavi Olmazsanız: Peritonsiller apse yeterince tedavi edilmezse enfeksiyon çevre dokulara ve uzak bölgelere
yayılabilir. Lokal olarak venöz tromboz (damar tıkanıklığı) ve flebite neden olabilir. Boyundaki büyük
damarların erozyonuna bağlı spontan (kendiliğinden) kanamalar görülebilir. Supraglottik ödem nedeniyle
trakeotomi (nefes borusuna delik açılması) gerekebilir. Endokardit (kalp zarı iltihabı), nefrit (böbrek iltihabı) ve
beyin apsesine neden olabilir.
Onam Doğrulama: Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı
cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman
vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.
Tarih / Saat :
___________ /_________
Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________
İmzası: _____________
İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : ___________ ___________
Çalıştığı Kurum:
İmza : _____________
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

Benzer belgeler

INTRAVENOZ METI LPREDNIZOLON

INTRAVENOZ METI LPREDNIZOLON “Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

Detaylı

ADENOTONSILLEKT OMI AMELIYATI A YDINLATILMI ONA M

ADENOTONSILLEKT OMI AMELIYATI A YDINLATILMI ONA M İleride kalp yetmezliğine neden olabilecek kalp romatizması (akut romatizmal ateş), kalp kapakçığı iltihabı İleride böbrek yetmezliğine neden olabilecek böbrek iltihabı (glomerülonefrit) Vücutta de...

Detaylı

anjıyo hemsıresı görev tanımı - Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

anjıyo hemsıresı görev tanımı - Meram Tıp Fakültesi Hastanesi  Hastanın kurum içi ve kurum dışına güvenli transferini sağlar.  Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili raporları tutar, ilgili birimlerle gerekli önlemlerin alınması için iletişim kurar.  Bölümü...

Detaylı

DKY ATREZISI-AT REZI ACILMASI A MELIYATI ONAM F ORMU

DKY ATREZISI-AT REZI ACILMASI A MELIYATI ONAM F ORMU nedenle geç kalınmamalıdır. Ayrıca konjenital(doğumsal) kolestatom(kulak içinde et büyümesi) gelişebilmektedir ve bu durumda daha büyük bir cerrahi gerekecektir.Kulak kıkırdak gelişimi tamamlanır v...

Detaylı