Özgeçmiş Dosyası İndir - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik

Transkript

Özgeçmiş Dosyası İndir - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik
Prof.Dr. FARUK BOZGÖZ
ÖZGEÇMİŞ DOSYASI
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yılı :
Doğum Yeri :
Sabit Telefon :
Faks :
E-Posta Adresi :
Web Adresi :
Posta Adresi :
1962
AKSARAY
T:
F:
[email protected]
[email protected]
http://medeniyet.edu.tr/Dogu_Dilleri_ve_Edebiyatlari_Akademi
k_Personel.html
Ünalan Mah. E 5 Karayolu Üstü, Edebiyat Fakültesi, Kuzey
Kampüsü (B Blok), Üsküdar/İstanbul
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Temel İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı, 1994-2000
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, 1990-1994
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, , 1983-1988
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Kur’an-ı Kerim ve Mecaz Kavramı", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri
Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, "Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitab’a Dair Üç Ayetle İlgili Tarihi ve Semantik Bir Çalışma", ANKARA
ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ocak, 1993.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
İbranice, Orta
Arapça, Çok İyi
AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Doç.Dr., DİCLE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2012
Doç.Dr., Sanaa Devlet Üniversitesi, Diller Fakültesi, 2007 - 2010
Yrd.Doç.Dr., DİCLE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2000 - 2007
Arş.Gör.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2000 - 2000
Arş.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 1994 - 2000
MESLEKİ VE İDARİ DENEYİM
Yemen Ülke Koordinatörlüğü, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA TİKA, , 15.06.2011
- 03.02.2015
Bölüm Başkanı, --Seçiniz-- Sanaa Devlet Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türk Dili ve Tercüme, 20.06.2007 - 24.08.2010
ARAŞTIRMA ALANLARI
Arap Dili ve Edebiyatı
Ortadoğu Araştırmaları
Siyasi Tarih
Yemen
Yemen Lehçesi
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Abdülhadioğlu, "Abdurrahman Münif’in ‘Şarku’l-Mutevassit’ Adlı Romanının İncelenmesi”, Dicle
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Diyarbakır", DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, S.Atalay, "Oryantalizm Oryantalistler ve Arap Dili Çalışmaları, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Diyarbakır", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, Ü.Tuğrul, "Abdurrahman Münif’in ‘Şarku’l-Mutevassit’ Adlı Romanının İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Diyarbakır", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bozgöz F., "Türk Devlet Anlayışının Oluşum Sürecindeki Mezhepsel Polemikler; Tuhfetu’t-Turk fîma Yacibu en Yu’mele
fi’l-Mulk Kitabı Örneği", Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.56-74, 2006
Bozgöz F., "Arap Milliyetçiliği", Doğu Batı Düşünce Dergisi; Milliyetçilik II , cilt.2, no.39, ss.58-72, 2006
Bozgöz F., " “‫"”ييييي ييييي ييييييي ي ييي ييييييي ييييييي يييييييي يييييييي يييييييي يييي ييييييي يي يييييييي ييييييي‬, Dicl
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.42-55, 2005
Bozgöz F., "Aydınlar Toplumsal Sınıflar ve İdeoloji", Doğu Batı Düşünce Dergisi; Dün-Bugün-Yarın İdeolojiler 2 , cilt.2,
no.29, ss.173-207, 2004
Bozgöz F., "Dil-Toplum İlişkisi ve Ari-Sami Polemiğinde Diller ve Sami Dilleri", EKEV Akademi Dergisi, cilt.8, ss.277-294,
2004
Bozgöz F., "Kadına Yönelik Şiddetin Sosyo-Ekonomik, Dinsel Ve Kültürel Boyutları: Diyarbakır Örneği", Ekev Akademi
Dergisi, cilt.8, ss.219-242, 2004
Bozgöz F., "Haris bin Hillize ve Muallakası", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.77-99, 2003
Bozgöz F., "Kabîle-Aşîret, Asabiyet ve Savaş", Doğu Batı Düşünce Dergisi, cilt.6, ss.173-207, 2003
Bozgöz F., "Suriyeli Öykücü Zekeriyyâ Tâmir ve Edebî Dünyası", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.155-173,
2003
Bozgöz F., "Dilin Kaynağı ve İlk Dil Problemi", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.22-37, 2003
Bozgöz F., "Veliyyuddin Yeken, Hayatı ve Eserleri", Nüsha, cilt.1, ss.131-144, 2002
KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
Bozgöz F., "Yemen Lehçesi", MAS MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş, İSTANBUL, 2011
Bozgöz F., "Arapça Okuma", Liberty Yayınevi, İSTANBUL, 2006
Bozgöz F., "An-Noumour fi al-Yawmi’l-A’sher / The Tigers on the Tenth Day and Other Stories by Zakaria Tamer, [from
Arabic into Turkish], Ankara.", Çeviri, Araştırma Yayıncılık, ANKARA, 2004
Bozgöz F., "Filistin ve İki Şair; Mahmud Derviş, Emel Dunkul", Araştırma Yayıncılık, ANKARA, 2004
HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bozgöz F., "", , TÜRKİYE,
Bozgöz F., "The Issue of the Term in th Turkish Language, Cairo, Egypt, (postponed due to security) (Arabic).", The
International Literary Congress, Kahire, MISIR, 5-7 Nisan 2011, vol.1, pp.1-1
Bozgöz F., ", ‫ ييييي يي ييييي "ييييي" ييييييي ييييييي يييي ييي‬Narrative in the novel "Love" to the Turkish writer Elif
Shafak", Jordanian Writers Association, Rabitatu’l-Kuttab el Urduniyyin, Multeka esserdi’l-Arabi, Amman, ÜRDÜN, 2-5
Temmuz 2010, vol.1, pp.89-108
Bozgöz F., ", ‫ ييييي يي ييييي "ييييي" ييييييي ييييييي يييي ييي‬Narrative in the novel "Love" to the Turkish writer Elif
Shafak", Jordanian Writers Association, Rabitatu’l-Kuttab el Urduniyyin, Multeka esserdi’l-Arabi, Amman, ÜRDÜN, 2-5
Temmuz 2010, vol.1, pp.89-108
Bozgöz F., "“Courses Plan for Turkish Department of Faculty of Languages at Sana’a University” Ankara University,
Ankara", 7. International Symposium on Teaching of Turkish Language as a Second Language, 7. Dünyada Türkçe
Öğretimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2009, vol.1, pp.1-1
Bozgöz F., "“Men and women of Fırat River Basin at the Arabic Proverbs /Arap Atasözlerinde Fırat Havzası Kadın ve
Erkeği”, Cultural Center of University of Süleyman Demirel, Isparta, Turkey", VI. International Symposium on
Language, Literature and Proverb , ISPARTA, TÜRKIYE, 1-2 Haziran 2006, vol.6, pp.3-10
Bozgöz F., "“The Kosova and Balkans at Poems of Mehmet Akif Ersoy”, Islamic Community of Kosova and Faculty of
Islamic Studies in Prishtina, Prishtina, Kosova", Six Centuries of Islam among Alabanians, Piriştine, KOSOVA, 16-17
Eylül 2006, vol.1, pp.5-18
Bozgöz F., "“Nusaybin at Harîrî’s Makâmât; Mardin at 12th century and Social Structure / Harîri’nin Makâme’sinde
Nusaybin -12. yy Mardin’i ve Sosyal Dokusu”, The Financial Assistance of the European Union, Mardin Governorship
and GAP Büyük Mardin Oteli, Mardin, Turkiye, ", 1st International Symposıum on History of Mardin, MARDİN,
TÜRKIYE, 26 Mayıs - 28 Haziran 2006, vol.1, pp.258-271
Bozgöz F., "“The Harran School at Literatures of Ahmad Ameen” Harran University, Faculty of Divinity, Urfa, Turkey",
1st Symposium with International Participans on History of Scinece, Religion and Philosaphy of Harran School,
ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2006, vol.1, pp.125-138
Bozgöz F., "“Democracy in the Middle East acording to Abdurrahman Munif”, The Association of Muslim Social
Scientists (AMSS UK), The Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA), OIC Youth Forum,
sponsored by Istanbul Metropolitan Municipality, Cemal Reşit Rey Concert Hall and Safir Hall, Grand Cevahir Hotel
and Convention Center Istanbul, Turkey", Citizenship, Security and Democracy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2006,
vol.1, pp.1-1
Bozgöz F., "“An Outobiographic Comparison between Two Ottoman Cities; Amman and Siirt, İki Osmanlı Şehrinin
Otobiyografik Karşılaştırılması; Siirt ve Amman Örneği”", International Symposium of Siirt, SİİRT, TÜRKIYE, 19-21 Ekim
2006, vol.1, pp.1-1
Bozgöz F., "Turkish National Resistance under light of poems’ Turkish Poet Mehmet Akif Ersoy(1873-1936),
Philadelphia University, Faculty of Arts and Science, Amman Jordan", 10th Philadelphia International Conference,
Amman, ÜRDÜN, 25-27 Nisan 2005, vol.10, pp.286-301
Bozgöz F., "Türk Devlet Anlayışının Oluşum Sürecindeki Mezhepsel Polemikler; Tuhfetu’t-Turk fîma Yacibu en Yu’mele
fi’l-Mulk Kitabı Örneği”, Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Kültür Araştırmaları Derneği, Taksimİstanbul", Third International Conference on Cultural Studies, III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL,
TÜRKIYE, 14-17 Haziran 2005, vol.3, pp.26-40
Bozgöz F., "The Democracy Against The Fear and Violence in The Middle East at The Novelest Abdarrahman Mounif,
Philadelphia University, Faculty of Arts and Science, Amman Jordan", 11th International Conference, “Culture of
Fear”, Amman, ÜRDÜN, 23 Mart 2006 - 25 Mart 206, vol.11, pp.304-318
DİĞER YAYINLAR/ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Bozgöz F., "Nahj al-Balaghah; Sermons, Letters, and Sayings of Ameer al-Mu'mineen, the Commander of the Faithful
by Imam Alî Ibn Abi Tâlib [a.s.] Ankara: Birleşik Yayınları, [from Arabic to Turkish]", Diger, ss.608, 1992
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Nisan 2015 Doçentlik Eser İnceleme Aşaması, ÜAK, Ekim, 2015
Doçentlik, Nisan 2013 Doçentlik Eser İnceleme Aşaması, ÜAS, Nisan, 2013

Benzer belgeler