ek-5 orman genel müdürlüğüne devredilecek genel bütçe 254 grubu

Transkript

ek-5 orman genel müdürlüğüne devredilecek genel bütçe 254 grubu
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
1
2
3
4
5
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
254010302080001
ADANA AGM ŞUBE MÜD.
01 TK 074
KAMYON
DODGE
1997
GENEL BÜTÇE
254010302080004
ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
01 UK 631
PICK - UP
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
254010302080005
ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
01 RD 735
PICK - UP
NISSAN
1996
GENEL BÜTÇE
253020401110001
ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
01 ARZ 18
TRAKTÖR
NEWHOLLAD
2011
GENEL BÜTÇE
253020401110002
ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
01 ARZ 17
TRAKTÖR
NEWHOLLAD
2011
GENEL BÜTÇE
01 EN 196
TRAKTÖR
FORD - 3000
1973
GENEL BÜTÇE
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
6
ADANA
253020401080002
ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
7
ADANA
253020401080003
ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
01 HC 570
TRAKTÖR
FORD - 6600
1976
GENEL BÜTÇE
8
ADANA
253020401080004
ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
01 EN 021
TRAKTÖR
FORD - 5000
1993
GENEL BÜTÇE
253020401080005
ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
28.04.110
1100 MB TRAK
MERCEDES
1979
GENEL BÜTÇE
253020401080006
ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
28.04.086
1100 MB TRAK
MERCEDES
1979
GENEL BÜTÇE
25401010210000001
ADIYAMAN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
02 HF 548
KAMYONET
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401010210000002
ADIYAMAN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
02 HF 525
KAMYONET
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
25401010210000003
ADIYAMAN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
02 AY 154
KAMYONET
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
25401010210000004
ADIYAMAN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
02 AE 230
KAMYONET
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
24302040109000001
ADIYAMAN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
02 HF 524
STEYR
TRAKTÖR
1991
GENEL BÜTÇE
02 FT 740
NEW HOLLAND
TRAKTÖR
2011
GENEL BÜTÇE
9
10
11
12
13
14
15
ADANA
ADANA
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
16
ADIYAMAN
24302040109000002
ADIYAMAN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
17
AFYON
25302040107000002
AFYON ORMAN TOPRAK
MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞÜ
03 DY 501
TRAKTÖR
TRAKTÖR
1984
GENEL BÜTÇE
18
AFYON
25302040107000003
AFYON ORMAN TOPRAK
MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞÜ
42 V 0737
TRAKTÖR
TRAKTÖR
1990
GENEL BÜTÇE
25302040107000004
MUĞLA ORMAN ĐŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
48 DL 316
TRAKTÖR
TRAKTÖR
1980
GENEL BÜTÇE
25302040107000005
AFYONKARAHĐSAR ĐL ÇEVRE
VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
03 AL 952
TRAKTÖR
TRAKTÖR
1980
GENEL BÜTÇE
25302040107000006
MĐLLĐ PARKLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
26 EV 954
TRAKTÖR
TRAKTÖR
1980
GENEL BÜTÇE
25302040107000007
MĐLLĐ PARKLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
03 DZ 832
TRAKTÖR
TRAKTÖR
1983
GENEL BÜTÇE
03 VP 018
TRAKTÖR
TRAKTÖR
2011
GENEL BÜTÇE
19
20
21
22
AFYON
AFYON
AFYON
AFYON
23
AFYON
25302040111000001
AFYONKARAHĐSAR ĐL ÇEVRE
VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
24
AFYON
25401030207000001
AFYONKARAHĐSAR AGM
BAŞMÜHENDĐSLĐĞĐ
03 DH 383
KAMYON
KAMYON
1985
GENEL BÜTÇE
25
AFYON
25401030307000001
AFYONKARAHĐSAR ĐL ÇEVRE
VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
03 AE 191
KAMYONET
KAMYONET
1996
GENEL BÜTÇE
25401030307000002
AFYONKARAHĐSAR AGM
BAŞMÜHENDĐSLĐĞĐ
03 DU 220
KAMYONET
KAMYONET
1997
GENEL BÜTÇE
AFYONKARAHĐSAR ĐL ÇEVRE
VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
03 ET 912
KAMYONET
KAMYONET
1993
GENEL BÜTÇE
26
AFYON
27
AFYON
25401030308000002
28
AFYON
25401030507000002
ORKÖY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
03 EN 928
PĐCK-UP
PĐCK-UP
1999
GENEL BÜTÇE
25302040411000001
AFYONKARAHĐSAR ĐL ÇEVRE
VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Plakasız
KEPÇE
KEPÇE
2010
GENEL BÜTÇE
Plakasız
EKSKAVATÖR
EKSKAVATÖR
2010
GENEL BÜTÇE
25 DD 145
TRAKTÖR
Ştayer
1983
GENEL BÜTÇE
1986
29
AFYON
30
AFYON
25302040511000001
AFYONKARAHĐSAR ĐL ÇEVRE
VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
31
AĞRI
25302040108000001
AĞRI ĐL ÇEV.VE ORM.MÜD.
32
AĞRI
25302040108000002
AĞRI ĐL ÇEV.VE ORM.MÜD.
33
AĞRI
25302040111000001
34
AKSARAY
35
AKSARAY
TRAKTÖR
mercedes
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
GENEL BÜTÇE
GENEL BÜTÇE
254.01.03.05
AKSARAY ĐL ÇEVRE VE
ORM.MD.
68 EC 061
ARAZĐ BĐNEK
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
254.01.03.04
AKSARAY ĐL ÇEVRE VE
ORM.MD.
68 DY 602
KAMYON
FORD
1985
GENEL BÜTÇE
68 DU 507
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
STAYR
1981
GENEL BÜTÇE
36
AKSARAY
253.02.04.01
AKSARAY ĐL ÇEVRE VE
ORM.MD.
37
AKSARAY
253.02.04.01
AKSARAY ĐL ÇEVRE VE
ORM.MD.
68 DU 506
38
AMASYA
2540103020700000'1
AMASYA ĐÇO
05 AY 114
KAMYON
DESOTO
1982
GENEL BÜTÇE
39
AMASYA
2530204010700000'1
AMASYA ĐÇO
05 DE 618
TRAKTÖR
TÜMOSAN
1986
GENEL BÜTÇE
40
AMASYA
2530204010700000'2
AMASYA ĐÇO
05 DE 683
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
Sayfa 1
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
41
AMASYA
2530204010700000'3
AMASYA ĐÇO
55 EZ 057
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
42
AMASYA
2530204010700000'4
AMASYA ĐÇO
05 AF 754
TRAKTÖR
FĐAT 450
1970
GENEL BÜTÇE
43
AMASYA
2530204010700000'5
AMASYA ĐÇO
05 DA 708
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
44
AMASYA
2530204011100000'1
AMASYA ĐÇO
05 EY 444
TRAKTÖR
NEVHOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
45
ANKARA
253.02.04.01-07-01
42 EL 435
TRAKTÖR
5000 FORD TRAKTÖR
1972
GENEL BÜTÇE
1988
GENEL BÜTÇE
1979
GENEL BÜTÇE
1982
GENEL BÜTÇE
7 - ANKARA
46
ANKARA
253.02.04.01-07-02
7 - ANKARA
42 E 8928
TRAKTÖR
42 E 8928 FĐAT
TRAKTÖR
47
ANKARA
253.02.04.01-07-04
7 - ANKARA
06 SC 495
TRAKTÖR
06 SC 495 STAYER 65
TRAKTÖR
48
ANKARA
253.02.04.01-07-05
7 - ANKARA
06 VK 808
TRAKTÖR
49
ANKARA
253.02.04.01-07-07
7 - ANKARA
06 RGH 37
TRAKTÖR
50
ANKARA
253.02.04.01-07-08
7 - ANKARA
06 RIF 24
TRAKTÖR
51
ANKARA
253.02.04.01-07-09
7 - ANKARA
22 DS 711
TRAKTÖR
52
ANKARA
253.02.04.01-07-11
7 - ANKARA
28 04 105 TCO
TRAKTÖR
53
ANKARA
253.02.04.01-07-12
7 - ANKARA
06 ZP 755
54
ANKARA
253.02.04.01-07-13
7 - ANKARA
06 YC 635
55
ANKARA
253.02.04.01-07-14
ORMAN GENEL
7 - MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
06 ZR 689
06 VK 808 STAYER
TRAKTÖR
NEW HOLLAND 8066 TRAKT.
AGRIA TRAKT.9900
AD.
22 DS 711 STAYER
768 TRAKTOR
Mercedes taraktör 28 04
105
2001
GENEL BÜTÇE
1999
GENEL BÜTÇE
1979
GENEL BÜTÇE
1977
GENEL BÜTÇE
TRAKTÖR
768 Steyr traktör
( 06 ZP 755 )
1984
GENEL BÜTÇE
TRAKTÖR
768 Steyr traktör
( 06 YC 635 )
1983
GENEL BÜTÇE
1984
GENEL BÜTÇE
1979
GENEL BÜTÇE
TRAKTÖR
768 Steyr Traktör
06 ZR 689 )
(
768 Steyr traktör
06 TT 050 )
(
56
ANKARA
253.02.04.01-07-15
7 - ANKARA
06 TT 050
TRAKTÖR
57
ANKARA
253.02.04.01-07-16
7 - ANKARA
06 RV 521
TRAKTÖR
768 Steyr traktör
( 06 RV 521)
1977
GENEL BÜTÇE
58
ANKARA
253.02.04.01-07-17
06 RV 522
TRAKTÖR
768 Steyr traktör
( 06 RV 522)
1977
GENEL BÜTÇE
768 Steyr traktör
( 06 E 2070)
1984
GENEL BÜTÇE
OGM.TOPRAK
MUHAFAZA
7 - ANKARA
59
ANKARA
253.02.04.01-07-18
7 - ANKARA
06 E 2070
TRAKTÖR
60
ANKARA
253.02.04.01-07-19
7 - ANKARA
16 SE 289
TRAKTÖR
TRAKTÖR
1980
GENEL BÜTÇE
06 HAB 23
TRAKTÖR
MERCEDES 1000'LĐK
TRAKTÖR
1985
GENEL BÜTÇE
61
ANKARA
253.02.04.01-08-01
62
ANKARA
253.02.04.01-08-02
ORMAN ĐŞLETME
7 - ANKARA
MÜDÜRLÜĞÜ BEYPAZARI
06 BAA 35
TRAKTÖR
MERCEDES 1000'LĐK
TRAKTÖR
1985
GENEL BÜTÇE
63
ANKARA
253.02.04.01-09-01
ORMAN ĐŞLETME
7 - ANKARA
MÜDÜRLÜĞÜ BEYPAZARI
06 BDT 52
TRAKTÖR
TRAKTÖR
MERCEDES MB 1000 )
1985
GENEL BÜTÇE
64
ANKARA
253.02.04.01-09-02
42 V 2204
TRAKTÖR
65
ANKARA
253.02.04.01-09-03
NALLIHAN ORMAN ĐŞLETME
7 - ANKARA
MÜDÜRLÜĞÜ
06 ZP 563
TRAKTÖR
66
ANKARA
253.02.04.01-09-04
ORMAN ĐŞLETME
7 - ANKARA
MÜDÜRLÜĞÜ BEYPAZARI
06 BBT 83
TRAKTÖR
67
ANKARA
253.02.04.01-09-05
06 BCN 79
TRAKTÖR
68
ANKARA
253.02.04.01
69
ANKARA
253.02.04.01-10-1
70
ANKARA
253.02.04.01.10-02
71
ANKARA
253.02.04.01
72
ANKARA
253.02.04.04-07-01
73
ANKARA
254.01.03.05-07-01
74
ANKARA
254.01.03.02-07-01
75
ANKARA
254.01.01.02-07-01
76
ANKARA
254.01.03.05-07-02
77
ANKARA
254.01.03.05-07-03
78
ANKARA
254.01.03.05-09-01
79
ANKARA
254.01.03.05-09-02
80
ANTALYA
25401030207000001
7 - ANKARA
7 - ANKARA
BEYPAZARI
7 - ANKARA
7 - ANKARA
MANAVGAT ORMAN ĐŞLETME
7 - ANKARA
MÜD.
TRAKTÖR
07 LD 332
TRAKTÖR
7 - ANKARA
39 DZ 470
TRAKTÖR
7 - ANKARA
22 FC 153
TRAKTÖR
7 - ANKARA
ANKARA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
7 - ANKARA
MÜD.
ORMAN FĐDANLIK
7 - ANKARA
MÜD.ANKARA
ORMAN 7BAKANLIĞI
- ANKARA
ORMAN BAKANLIĞI AGM
7 - ANKARA
GENEL MÜD.
ANKARA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
7 - ANKARA
MÜD.
ORMAN GENEL
7 - MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
ANKARA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
7 - ANKARA
MÜD.
ANTALYA ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
06 HT 223
KEPÇE
06 LMK 42
PĐCK-UP
06 VBC 35
KAMYON
06 LHV 17
BĐNEK OTO
06 ZPZ 13
PĐCK-UP
06 SJ 997
TRAKTÖR FĐAT (42 V
2204)
TRAKTÖR STEYR (06
ZP 563)
TRAKTÖR STEYR (06
BBT 83)
TRAKTÖR MASSEY
FERGUSON
U.GOLDĐNĐ BAHÇE
TRAKTÖRÜ
MERCEDES
TRAKTÖR
MERCEDES
TRAKTÖR
TRAKTÖR
MERCEDES 1100
06 HT 223 FORD 5000
KEPÇE
06 LMK 42 DODGE
PĐKAP
06 VBC 35 BMC
KAMYON
HĐZMET ARACI
RENAULT SW
1991
GENEL BÜTÇE
1983
GENEL BÜTÇE
1988
GENEL BÜTÇE
1992
GENEL BÜTÇE
1985
GENEL BÜTÇE
1980
GENEL BÜTÇE
GENEL BÜTÇE
GENEL BÜTÇE
1972
GENEL BÜTÇE
1993
GENEL BÜTÇE
1996
GENEL BÜTÇE
1993
GENEL BÜTÇE
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
PĐCK-UP
ISIZU
1999
GENEL BÜTÇE
PĐCK-UP
ISUZU ÇĐFT KABĐN
PĐCK-UP
1999
GENEL BÜTÇE
06 SM 273
PĐCK-UP
ISUZU ÇĐFT KABĐN
PĐCK-UP
1999
GENEL BÜTÇE
07 D 2585
KAMYON
FATĐH
1996
GENEL BÜTÇE
06 SJ 996
Sayfa 2
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
81
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ANTALYA
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
25401030207000002
ANTALYA ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
07 F 6815
KAMYON
FATĐH
1999
GENEL BÜTÇE
07 F 6338
KAMYONET/ARAZĐ
TAŞITI
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
82
ANTALYA
25401030507000006
ANTALYA ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
83
ANTALYA
25401030507000005
ANTALYA ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
07 CYR 78
KAMYONET/ARAZĐ
TAŞITI
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
84
ANTALYA
25401030507000010
ANTALYA ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
07 S 6576
KAMYONET/ARAZĐ
TAŞITI
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
85
ANTALYA
25302040107000003
ANTALYA -2498
28 04 042
TRAKTÖR
1100 MERC
1980
GENEL BÜTÇE
86
ANTALYA
25302040107000004
87
ANTALYA
25302040107000010
88
ANTALYA
25302040107000011
89
ANTALYA
ANTALYA -2485
ORMAN AĞAÇLANDIRMA
ĐŞL.MD./ANTALYA
ORMAN
AĞAÇ.GRUP.MD./ANTALYA
25302040107000012
ANTALYA ÇEVRE ĐL
MÜDÜRLÜĞÜ
28 04 044
TRAKTÖR
1100 MERC
1980
GENEL BÜTÇE
07 FK 080
TRAKTÖR
STEYR
1981
GENEL BÜTÇE
07 DA 529
TRAKTÖR
FORD-5000
1970
GENEL BÜTÇE
07 AU 195
TRAKTÖR
FORD-3000
1971
GENEL BÜTÇE
90
ANTALYA
25302040107000013
ORMAN ĐŞLETME MD.
ELMALI/ANTALYA
07 KF 790
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
91
ANTALYA
25302040107000014
ANTALYA ÇEVRE ĐL MÜDÜRLÜĞÜ
07 AN 616
TRAKTÖR
TÜMOSAN
1985
GENEL BÜTÇE
92
ARDAHAN
25401040110000001
ARDAHAN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
75 AR 132
LAND CRUĐSER 4X4
TOYOTA
1993
GENEL BÜTÇE
25401010210000001
ARDAHAN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
75 AN 796
ARAZĐ BĐNEK
TOYOTA
1997
GENEL BÜTÇE
25401040107000001
ARDAHAN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
75 AN 714
ARAZĐ BĐNEK
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
28.03.050
MB 1000 TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
93
94
ARDAHAN
ARDAHAN
95
ARDAHAN
25302040107000001
ERZURUM ORMAN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
96
ARDAHAN
25302040107000002
ERZURUM ORMAN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
25 AZ 609
MB 1100 TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
25401010207000001
ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
08 DA 806
OTOMOBĐL
RENAULT
1993
GENEL BÜTÇE
08 AL 889
ARAZĐ TAŞITI-JEEP
TOYOTA
1993
GENEL BÜTÇE
08 AL 376
KAMYONET
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
08 DA 670
KAMYONET
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
97
ARTVĐN
98
ARTVĐN
25401040108000007
99
ARTVĐN
25401040108000003
100
ARTVĐN
25401040108000005
101
ARTVĐN
25401030208000001
102
ARTVĐN
ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
08 AP 480
KAMYON
FATĐH
1996
GENEL BÜTÇE
25302040108000003
ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
08-2008-001
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
08 AN 705
TRAKTÖR
TÜMOSAN
1985
GENEL BÜTÇE
103
ARTVĐN
25302040108000001
ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
104
ARTVĐN
25302040108000002
ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
08 AP 663
TRAKTÖR
STEYR
1995
GENEL BÜTÇE
105
AYDIN
25302040108000005
AYDIN TOPRAK
MUH.GRUP.MÜD
09 HS 561
TRAKTÖR
TÜMOSAN
1984
GENEL BÜTÇE
106
AYDIN
25302040108000006
09 FV 590
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
107
AYDIN
25302040108000007
108
AYDIN
25302040108000008
109
BALIKESĐR
25401010211000001
110
BALIKESĐR
25401030508000001
111
BALIKESĐR
25401030511000000
112
BALIKESĐR
25302040107000000
113
114
115
116
BALIKESĐR
BALIKESĐR
BALIKESĐR
BALIKESĐR
AYDIN TOPRAK
MUH.GRUP.MÜD
AYDIN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
AYDIN AGM BAŞ
MÜHENDĐSLĐĞĐ
BALIKESĐR ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESĐR ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESĐR ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
09 AL 262
TRAKTÖR
FORD 2000
1966
GENEL BÜTÇE
09 FK 945
TRAKTÖR
STEYR
1982
GENEL BÜTÇE
10 F 5114
Hizmet Araçları
RENAULT 12 TX2
1992
GENEL BÜTÇE
10 D 2799
Pick-uplar
ISUZU PĐCK-UP
1999
GENEL BÜTÇE
10 D 2401
Pick-uplar
ISUZU PĐCK-UP
1999
GENEL BÜTÇE
10 AL 611
Traktörler
MB TRAC-1100
1981
GENEL BÜTÇE
25302040107000002
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
28.04.028
Traktörler
MB TRAC-1100
1980
GENEL BÜTÇE
25302040107000003
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 AN 582
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1983
GENEL BÜTÇE
25302040107000004
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 EE 692
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1978
GENEL BÜTÇE
25302040107000005
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 AN 552
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1983
GENEL BÜTÇE
10 AN 611
Traktörler
MB TRAC-1100
1982
GENEL BÜTÇE
117
BALIKESĐR
25302040107000006
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
118
BALIKESĐR
25302040107000007
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
28.03.036
Traktörler
MB TRAC-1000
1980
GENEL BÜTÇE
25302040107000008
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 AN 551
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1983
GENEL BÜTÇE
25302040107000009
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 HE 292
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1985
GENEL BÜTÇE
25302040107000010
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 FD 989
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1982
GENEL BÜTÇE
119
120
121
BALIKESĐR
BALIKESĐR
BALIKESĐR
Sayfa 3
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
122
123
124
125
126
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
BALIKESĐR
BALIKESĐR
BALIKESĐR
BALIKESĐR
BALIKESĐR
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
25302040107000011
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 AN 802
Traktörler
FORD
1957
GENEL BÜTÇE
25302040107000013
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 AN 899
Traktörler
Ford 5000
1971
GENEL BÜTÇE
25302040107000014
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 FD 990
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1982
GENEL BÜTÇE
25302040107000015
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
48 FE 212
Traktörler
MB TRAC-800
1981
GENEL BÜTÇE
25302040107000016
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
48 DC 474
Traktörler
MB TRAC-1000
1985
GENEL BÜTÇE
10 FS 158
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1984
GENEL BÜTÇE
127
BALIKESĐR
25302040107000017
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
128
BALIKESĐR
25302040107000018
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
43 EK 361
Traktörler
MB TRAC-800
1986
GENEL BÜTÇE
129
BALIKESĐR
25302040107000021
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
10 VR 981
Traktörler
MB TRAC-800
1981
GENEL BÜTÇE
10 VR 985
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1988
GENEL BÜTÇE
10 VR 984
Traktörler
FORD 6600
1977
GENEL BÜTÇE
10 VR 983
Traktörler
Massey Ferguson
1958
GENEL BÜTÇE
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
130
BALIKESĐR
25302040107000022
131
BALIKESĐR
25302040107000023
132
BALIKESĐR
25302040107000024
133
BALIKESĐR
25302040107000025
134
BALIKESĐR
25302040107000026
135
BALIKESĐR
25302040108000001
136
BALIKESĐR
25302040109000001
137
BALIKESĐR
25302040109000002
138
BALIKESĐR
25302040110000001
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
139
BALIKESĐR
25302040111000002
140
BALIKESĐR
25302042311000002
141
BALIKESĐR
25401040111000001
142
BALIKESĐR
25401010207000001
143
144
145
BARTIN
1981
GENEL BÜTÇE
2001
GENEL BÜTÇE
10 ER 312
Traktörler
Viktor Traktör
2002
GENEL BÜTÇE
10 DD 807
Traktörler
STEYR TRAKTÖR
1988
GENEL BÜTÇE
10 AD 057
Traktörler
TÜMOSAN TRAKTÖR
1986
GENEL BÜTÇE
10 F 6558
Traktörler
NEW HOLLAND
TRAKTÖR
2011
GENEL BÜTÇE
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
Traktörler
AGRĐMAC AGRĐA 935 BELDEN KIRMA
2011
GENEL BÜTÇE
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
KEPÇE-Beko Loder
MST M 542 PLU
KAZICI-YÜKLEYĐCĐ
2010
GENEL BÜTÇE
10 VF 576
ÇĐFT KABĐNPĐCK-UP
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE ORMAN
12-BALIKES
MÜDÜRLÜĞÜ
R-ARAZĐ TAŞITI
TOYOTA
1993
GENEL BÜTÇE
10 AD 061
Traktörler
Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
BARTIN ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
74 BL 145
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
74 BL 160
TRAKTÖR
MERCEDES 1100
1980
GENEL BÜTÇE
72 DS 265
KAMYONET(Arazi
Taşıtı)
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
72 DS 268
TRAKTÖR
MERSEDES-BENZ
1981
GENEL BÜTÇE
69 AE 356
RESMĐ OTOMOBĐL
RENAULT
1994
GENEL BÜTÇE
254.01.02.02
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
69 AD 836
RESMĐ MĐNĐBÜS
FORD
1977
GENEL BÜTÇE
69 AD 288
RESMĐ TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
25401030507000000
25302040107000000
BATMAN
25401040108000000,
147
BATMAN
25302040108000000,
148
BAYBURT
254.01.01.01
BAYBURT
MB TRAC-800
NEW HOLLAND
TRAKTÖR
10 EK 457
146
149
Traktörler
Traktörler
ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESĐR
BARTIN
10 VR 982
10 VD 548
BARTIN ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
BATMAN Đ ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
BATMAN Đ ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
150
BAYBURT
253.02.04.10
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
151
BAYBURT
253.02.04.10
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
69 AD 283
RESMĐ TRAKTÖR
STEYR
1979
GENEL BÜTÇE
152
BAYBURT
253.02.04.10
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
69 AD 835
RESMĐ KAMYONET
FARGO
1987
GENEL BÜTÇE
153
BAYBURT
253.02.04.10
ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD
69 AR 301
RESMĐ TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
253.02.04.10
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
69 AD 286
RESMĐ TRAKTÖR
MERCEDES-900
1985
GENEL BÜTÇE
254.01.03.02
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
69 AD 837
RESMĐ KAMYON
LEYLAND
1986
GENEL BÜTÇE
254.01.03.05
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
69 AE 060
PĐCKUP
ĐSUZU
1999
GENEL BÜTÇE
BAYBURT
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
06 ZP 760
RESMĐ TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
158
BAYBURT
ORMAN FĐDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
-
RESMĐ TRAKTÖR
ÜNĐVERSAL
GOLDONĐ
1985
GENEL BÜTÇE
159
BĐNGÖL
25401040107000001
BĐNGÖL ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
12 AP 348
KAMYONET
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
160
BOLU
25302040110000001
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
TRAKTÖR
GOLDONĐ
25302040108000001
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
TRAKTÖR
FORD
154
155
156
157
161
BAYBURT
BAYBURT
BAYBURT
BOLU
14 DC 340
Sayfa 4
GENEL BÜTÇE
1977
GENEL BÜTÇE
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
162
163
164
165
166
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
BOLU
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
25302040108000002
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
14 AE 994
TRAKTÖR
FERGUSON
1965
GENEL BÜTÇE
25302040108000003
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
3105025
TRAKTÖR
FĐAT
1988
GENEL BÜTÇE
25302040108000005
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
2804003
TRAKTÖR
MBTRAC
1980
GENEL BÜTÇE
25302040108000006
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
14 DR 846
TRAKTÖR
STAYER
1980
GENEL BÜTÇE
25302040108000007
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
14 AE 183
TRAKTÖR
FORDSON
1963
GENEL BÜTÇE
14 BP 670
TRAKTÖR
NEW-HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
BMC
1981
GENEL BÜTÇE
167
BOLU
25302040110000002
168
BOLU
25401020108000001
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
14 DR 845
OTOBÜSLER
14 BU 408
KAMYONLAR
FORD
1991
GENEL BÜTÇE
169
BOLU
25401030208000002
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
170
BOLU
25401030508000004
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
14 DS 089
PĐCK-UPLAR
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
14 DZ 056
PĐCK-UPLAR
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
171
BOLU
25401030508000001
BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
172
BURDUR
25302040107000001
ĐL ÇEVRE ORMAN MÜD
15 DP 047
TRAKTÖR
Steyr
1985
GENEL BÜTÇE
173
BURDUR
25302040107000002
ĐL ÇEVRE ORMAN MÜD
15 DC 408
TRAKTÖR
Steyr
1981
GENEL BÜTÇE
174
BURDUR
25302040107000003
ĐL ÇEVRE ORMAN MÜD
15 DN 448
TRAKTÖR
Steyr
1985
GENEL BÜTÇE
175
BURDUR
25302040107000004
ĐL ÇEVRE ORMAN MÜD
15 DC 407
TRAKTÖR
Mercedes
1980
GENEL BÜTÇE
176
BURDUR
254
ĐL ÇEVRE ORMAN MÜD
15 NY 119
TRAKTÖR
New Holland
2011
GENEL BÜTÇE
177
BURSA
25401030507000001
Đl Çevre Ve Orman Müd.
16 AG 844
Pick.up
Nıssan
1996
GENEL BÜTÇE
178
BURSA
25401030507000004
Đl Çevre Ve Orman Müd.
16 AG 437
Pick-Up
ısuzu
1999
GENEL BÜTÇE
179
BURSA
25401030507000005
Đl Çevre Ve Orman Müd.
16 BV 140
Pick-Up
ısuzu
1997
GENEL BÜTÇE
180
BURSA
25302040107000003
Orman Fidanlık Müd.
16 LD 022
Traktör
Şteyr
1984
GENEL BÜTÇE
181
BURSA
25302040108000005
Bursa Đşl.Md.Fid.Şef.
16 KU 672
Traktör
Şteyr
1984
GENEL BÜTÇE
182
BURSA
25302040108000002
Muğla Orm.Đşl.Müd.
48 DZ 425
Traktör
Mercedes
1981
GENEL BÜTÇE
183
BURSA
25302040108000006
Yenişehir Fid.Şefliği
16 PD 212
Traktör
Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
184
BURSA
25302040107000007
Bursa Orman Đşl.Müd.
16 RA 999
Traktör
Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
185
BURSA
25302040107000009
Đnegöl Orm.işl.Müd.
16 F 0234
Traktör
Mercedes
1987
GENEL BÜTÇE
186
BURSA
25302040107000002
Yenişehir Fid.Şefliği
16 DH 148
Traktör
FORD
1971
GENEL BÜTÇE
187
BURSA
25302040108000001
Uludağ Milli Par Müd.
16 HA 044
Traktör
FORD
1977
GENEL BÜTÇE
188
BURSA
25302040108000003
Bursa Fidanlık
16 A 230
GOLDONĐ
Üniversal
1985
GENEL BÜTÇE
189
BURSA
25302040108000004
Yenişehir Fid.
16 A 230
GOLDONĐ
Üniversal
1989
GENEL BÜTÇE
190
BURSA
25302040110000001
Đl Çevre Ve Orman Müd.
16 BJC 17
Traktör
New Holl
2011
GENEL BÜTÇE
191
BURSA
25302040110000003
Đl Çevre Ve Orman Müd.
16 BPF 31
Traktör
New Holl
2011
GENEL BÜTÇE
192
ÇANAKKALE
254010102080000001
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
17 DH 847
BĐNEK OTO
RENAULT
1994
GENEL BÜTÇE
193
ÇANAKKALE
2540300507000001
ORKÖY BAŞMÜHENDĐSLĐĞĐ
17 EL 611
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
194
ÇANAKKALE
2540300507000002
ORM.ĐŞLT.MÜD.ÇANAKKALE
17 EF 022
PĐCK-UP
TOYOTA
1987
GENEL BÜTÇE
17 EL 635
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
195
ÇANAKKALE
2540300507000003
ETÜT PROJE
BAŞ.MÜH.ÇANAKKALE
196
ÇANAKKALE
2540300507000004
AĞAÇLANDIRMA BAŞ.MÜH.
17 AR 709
PĐCK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
197
ÇANAKKALE
2540300507000005
ĐL ÇEVRE VE ORM.MÜD.
17 DV 050
PĐCK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
198
ÇANAKKALE
25401060207000006
AGM.BAŞ.MÜH
17 EL 637
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
199
ÇANAKKALE
25302040107000001
ORMAN ĐŞLETME MÜD.
17 AC 330
PĐCK-UP
2005
GENEL BÜTÇE
17 AP 606
TRAKTÖR
MASSEY
FERGUSON
FORD
1963
GENEL BÜTÇE
17 DY 675
TRAKTÖR
STEYR
1972
GENEL BÜTÇE
1987
GENEL BÜTÇE
EZĐNE ORMAN FĐDANLIK
MÜD.
EZĐNE ORMAN FĐDANLIK
MÜD.
200
ÇANAKKALE
25401060207000002
201
ÇANAKKALE
25401060207000003
202
ÇANAKKALE
25401060207000004
BAHÇE TĐPĐ
203
ÇANAKKALE
25401060207000005
ORMAN ĐŞLETME MÜD.
48 DZ 170
TRAKTÖR
MERCEDES
2005
GENEL BÜTÇE
204
ÇANAKKALE
25401060207000006
ORMAN ĐŞLETME MÜD.
17 DK 436
TRAKTÖR
STEYR
2005
GENEL BÜTÇE
205
ÇANAKKALE
25401060207000008
MPGM AV YAB.HAY BAŞMÜH.
17 EH 407
TRAKTÖR
MASSEY
FERGUSON
2005
GENEL BÜTÇE
TRAKTÖR
Sayfa 5
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
206
ÇANAKKALE
25401060207000009
YENĐCE ORMAN ĐŞLETME
MÜD.
17 EA 420
TRAKTÖR
TÜMOSAN
2005
GENEL BÜTÇE
207
ÇANAKKALE
25401060209000001
BURSA ORMAN ĐŞLETME
MÜD.
16 LV 666
TRAKTÖR
MERCEDES
2005
GENEL BÜTÇE
208
ÇANAKKALE
254010602010000001
ĐL ÇEVRE VE ORMAN EZĐNE
FĐD.
17 SR 191
TRAKTÖR
JOHN DERE
205
GENEL BÜTÇE
209
ÇANKIRI
25401010207000002
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 DK
312
BĐNEK OTO
RENAULT
1976
GENEL BÜTÇE
210
ÇANKIRI
25401010209000001
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AB
271
BĐNEK OTO
TOYOTA
COROLLA
1996
GENEL BÜTÇE
211
ÇANKIRI
25401030507000001
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 DE
472
PICK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
25401030207000001
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AU
328
KAMYON
FORD
1985
GENEL BÜTÇE
25302042311000001
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23- ÇANKIRI
ĐŞ MAKĐNESĐ
2010
GENEL BÜTÇE
25302040107000003
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AD
361
TRAKTÖR
1965
GENEL BÜTÇE
25302040107000002
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AC
577
TRAKTÖR
M.FER. 35
1960
GENEL BÜTÇE
25302040107000004
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AE
343
TRAKTÖR
FORD TM 5000
1969
GENEL BÜTÇE
25302040107000001
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AV
795
TRAKTÖR
MERCEDES (MB1000)
1985
GENEL BÜTÇE
25302040107000005
ORMAN FĐD.MÜD.
ÇERKEŞ/ÇANKIRI
23ÇANKIRI
18 AD
400
TRAKTÖR
FORDSAN DEXTRA
1963
GENEL BÜTÇE
23ÇANKIRI
18 AT
481
TRAKTÖR
ŞTAYR (KEPÇELĐ)
1984
GENEL BÜTÇE
212
213
214
215
216
217
218
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇANKIRI
MST M542 PLUS
KAZIYICI
FORD 2000
DEXTER
219
ÇANKIRI
25302040107000006
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
220
ÇANKIRI
25302040107000007
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AS
138
TRAKTÖR
STAYR
1981
GENEL BÜTÇE
221
ÇANKIRI
25302040107000012
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AU
670
TRAKTÖR
MERC. MB (1000)
1985
GENEL BÜTÇE
25302040107000013
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AD
577
TRAKTÖR
MERC. MB 900
1985
GENEL BÜTÇE
25302040107000014
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AU
490
TRAKTÖR
MERC. MB 1000
1985
GENEL BÜTÇE
23ÇANKIRI
18 AD
079
TRAKTÖR
MERC. MB 900
1985
GENEL BÜTÇE
222
223
ÇANKIRI
ÇANKIRI
224
ÇANKIRI
25302040107000009
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
225
ÇANKIRI
25302040107000016
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AT
317
TRAKTÖR
ŞTAYR
1984
GENEL BÜTÇE
226
ÇANKIRI
25302040107000011
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AK
956
TRAKTÖR
FORD 6600
(KEPÇELĐ)
1976
GENEL BÜTÇE
227
ÇANKIRI
25302040107000017
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 AC
825
TRAKTÖR
M.FER. 65
1964
GENEL BÜTÇE
228
ÇANKIRI
25302040110000001
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
18 DR
604
TRAKTÖR
ERKUNT
2010
GENEL BÜTÇE
229
ÇANKIRI
25302040107000008
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23- ÇANKIRI
-
BAH.TRAK.
GOLDENĐ
-
GENEL BÜTÇE
230
ÇANKIRI
25302040107000010
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23- ÇANKIRI
-
BAH.TRAK.
GOLDENĐ
-
GENEL BÜTÇE
231
ÇANKIRI
254
ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
23ÇANKIRI
06 NS
049
MĐNĐBÜS
WOLKSVAGEN
1972
GENEL BÜTÇE
232
ÇORUM
25401030308000001
ÇORUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
19 TL 105
KAMYONET
FARGO
1993
GENEL BÜTÇE
233
ÇORUM
25401030507000001
ÇORUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
19 KE 150
KAMYONET
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
234
ÇORUM
25401030508000001
ÇORUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
19 TL 104
KAMYONET
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
235
ÇORUM
25302040107000001
ÇORUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
19 DP 296
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
236
ÇORUM
25302040107000003
ÇORUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
19 DD 426
TRAKTÖR
STEYR
1979
GENEL BÜTÇE
237
ÇORUM
25302040111000001
ÇORUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
TRAKTÖR
Traktörler GB-3765 NEW
HOLLAND TD75D 4WD
M.No:8045.25A-313 T 231404
Ş.No:HFD093082)
2011
GENEL BÜTÇE
238
ÇORUM
2530201030108000001
ÇORUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
Çim Biçme Makineleri
ve Traktörleri
Sayfa 6
GENEL BÜTÇE
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
MARKASI
DENĐZLĐ
25401030507000001 25- DEN
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
20 ZA 223
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25401030507000002 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
20 ZA 538
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25401030508000001 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
20 R 4279
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25401030207000001 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25302042308000001 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25302040508000001 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
245
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25302040108000001 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
246
DENĐZLĐ
25302040107000003 25- DEN
247
DENĐZLĐ
239
CĐNSĐ
ÇĐFT KABĐN
ARAZĐ PĐCK-UP
ARAZĐ TAŞITIJEEP
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
KAMYONET
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
20 YH 560
KAMYON
DODGE
1997
GENEL BÜTÇE
20-08-002
BEKO LODER
LANNEN
1993
GENEL BÜTÇE
20-08-001
EKSKAVATÖR
LANNEN
1993
GENEL BÜTÇE
20 AU 128
TRAKTÖR(Tarım)
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
20 YA 973
TRAKTÖR(Tarım)
STEYR
1997
GENEL BÜTÇE
25302040107000002 25- DEN
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
20 DC 056
TRAKTÖR(Tarım)
TÜMOSAN
1984
GENEL BÜTÇE
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25302040107000001 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
20 AP 940
TRAKTÖR(Tarım)
STEYR
1988
GENEL BÜTÇE
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25302040108000003 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
20 AV 053
TRAKTÖR(Tarım)
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25302040108000004 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
20 AP 684
TRAKTÖR(Tarım)
FORD
1969
GENEL BÜTÇE
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25302040108000005 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
20 AY 616
TRAKTÖR(Tarım)
FORD
1973
GENEL BÜTÇE
252
DENĐZLĐ
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
25302040108000006 25- DEN
MÜDÜRLÜĞÜ
20-08-004
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
253
DENĐZLĐ
25302040108000007 25- DEN
DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
20-08-003
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
254
DENĐZLĐ
25302040111000001 25- DEN
PLAKASIZ
NEW-HOLLAND
2012
GENEL BÜTÇE
255
DĐYARBAKIR
254.01.03.05.08000003
256
DĐYARBAKIR
240
241
242
243
244
248
249
250
251
257
258
DĐYARBAKIR
DĐYARBAKIR
KABĐNLĐ
TRAKTÖR
KABĐNLĐ
TRAKTÖR
TRAKTÖR
(KABĐNLĐ)
Orman Genel Müd.
06 VM 504
Pick-Up
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
254.01.03.05.
Orman Genel Müd.
06 VM 514
Pick-Up
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
254.01.03.05.
DĐYARBAKIR ORKÖY BAŞ
MÜH.
21 DA 620
Pick-Up
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
254.01.03.05.
DĐYARBAKIR
AGM.GEN.MÜD.OR.FĐD.MÜD.
21 ED 787
Pick-Up
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
21 EH 453
Kamyon
IVECO
1990
GENEL BÜTÇE
259
DĐYARBAKIR
254.01.03.02.08000001
DĐYARBAKIR
AGM.GEN.MÜD.OR.FĐD.MÜD.
260
DĐYARBAKIR
253.02.04.01.08000003
DĐYARBAKIR
21 EC 630
Traktör
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
261
DĐYARBAKIR
253.02.04.01.
DĐYARBAKIR
21 FH 086
Traktör
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
262
DĐYARBAKIR
253.02.04.01.
KONYA EREĞLĐ
42 V 0726
Traktör
FIAT
1990
GENEL BÜTÇE
263
DĐYARBAKIR
253.02.04.01.
DĐYARBAKIR
21 FH 078
Traktör
AGRIMAC
2011
GENEL BÜTÇE
264
DĐYARBAKIR
253.02.04.01.
23 AV 249
Traktör
STAYER
1979
GENEL BÜTÇE
265
DĐYARBAKIR
253.02.04.01.08000005
KONYA EREĞLĐ
42 V 2205
Traktör
FIAT
1991
GENEL BÜTÇE
25401010207000004
DÜZCE ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
81 BV 685
Binek
Renault 12 SW
1986
GENEL BÜTÇE
25401020109000001
DÜZCE ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
81 BT 571
Minibüs (18+1)
Fiat 50 NC
1982
GENEL BÜTÇE
81 AL 864
Traktör
MB. 900 Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
266
267
DÜZCE
DÜZCE
268
DÜZCE
25302040107000004
DÜZCE ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
269
DÜZCE
25302040107000003
DÜZCE ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
81 AL 753
Traktör
Steyr Traktör
1983
GENEL BÜTÇE
270
DÜZCE
25302040107000002
DÜZCE ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
81 AL 754
Traktör
Steyr Traktör
1985
GENEL BÜTÇE
25302040107000004
DÜZCE ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
14 FS 969
Goldoni
Goldoni Traktör
1977
GENEL BÜTÇE
25302040407000001
DÜZCE ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
81 001
Đş Makinesi
Üniversal
1974
GENEL BÜTÇE
39 DY 464
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
271
272
DÜZCE
DÜZCE
273
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
KIRKLARELĐ ORMAN FĐD.
MÜD.
274
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 HA 147
TRAKTÖR
STAYER
1981
GENEL BÜTÇE
275
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 HA 148
TRAKTÖR
MF
1964
GENEL BÜTÇE
276
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 EE 233
TRAKTÖR
STAYER
1984
GENEL BÜTÇE
277
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 FC 148
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
Sayfa 7
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
278
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 DK 858
TRAKTÖR
STAYER
1972
GENEL BÜTÇE
279
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 FD 102
TRAKTÖR
STAYER
1988
GENEL BÜTÇE
280
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 DZ 538
TRAKTÖR
STAYER
1984
GENEL BÜTÇE
281
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 EE 236
TRAKTÖR
STAYER
1984
GENEL BÜTÇE
282
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 HA 146
TRAKTÖR
STAYER
1982
GENEL BÜTÇE
283
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 FC 155
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
284
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
KEŞAN ORMAN ĐŞL.MÜD.
22 FC 158
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
285
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
KEŞAN ORMAN ĐŞL.MÜD.
22 FC 154
TRAKTÖR
MERCEDES
1982
GENEL BÜTÇE
286
EDĐRNE
28- ED
253.02.04.01
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 DZ 918
TRAKTÖR
LS
2011
GENEL BÜTÇE
287
EDĐRNE
28- ED
254.01.03.05
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 DH 177
ARAZĐ BĐNEK
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
288
EDĐRNE
28- ED
254.01.03.05
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 FK 049
ARAZĐ BĐNEK
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
289
EDĐRNE
28- ED
254.01.02.02
EDĐRNE Đ.Ç.O.M.
22 DD 053
MĐNĐBÜS
FORD
1977
GENEL BÜTÇE
290
ELAZIĞ
25302040107000001
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 DD 541
TRAKTÖR
STAYR
1984
GENEL BÜTÇE
291
ELAZIĞ
25302040107000003
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 HR 845
MB TRAC 900
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
292
ELAZIĞ
25302040107000004
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 DE 934
TRAKTÖR
STAYR
1984
GENEL BÜTÇE
293
ELAZIĞ
25302040107000005
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 DF 527
MB-TRAC 1000
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
294
ELAZIĞ
25302040108000001
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 AF 790
TRAKTÖR
FORD
1968
GENEL BÜTÇE
295
ELAZIĞ
25302040108000002
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 DC 583
TRAKTÖR
ŞTAYR
1982
GENEL BÜTÇE
296
ELAZIĞ
25302040108000003
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
28 03 053
MB TRAC 1000
MERCEDES
-
GENEL BÜTÇE
297
ELAZIĞ
25302040408000001
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 ĐÇO 01
TRAKTÖR KEPÇE
HĐDROMEK
2008
GENEL BÜTÇE
298
ELAZIĞ
25302040511000001
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 ĐÇO 02
EKSKAVATÖR
KUBATO
2010
GENEL BÜTÇE
299
ELAZIĞ
25302042311000001
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 ĐÇO 03
TRAKTÖR KEPÇE
MST
2010
GENEL BÜTÇE
300
ELAZIĞ
25401030507000001
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 AN 274
PĐCK-UP
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
301
ELAZIĞ
25401030507000002
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 EA 907
PĐCK-UP
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
302
ELAZIĞ
25401030508000001
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 ET 352
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
303
ELAZIĞ
25401030508000002
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 AN 386
PĐCK-UP
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
304
ELAZIĞ
25401030207000001
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 AH 805
KAMYON
FATĐH
1996
GENEL BÜTÇE
305
ELAZIĞ
25401030207000002
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 AH 806
KAMYON
FATĐH
1996
GENEL BÜTÇE
306
ELAZIĞ
25401030208000001
ELAZIĞ
29-ĐÇO
ELAZI
23 DF 254
KAMYON
FORD
1985
GENEL BÜTÇE
307
ELAZIĞ
Elazığ Or. Đşl. Md.
62 AD 566
TRAKTÖR
ŞTAYR
1983
GENEL BÜTÇE
308
ERZĐNCAN
25401030507000001
Or Köy Baş Mühendisliği
24 DK 726
4X4 HĐLÜX PKAP
ĐSUZU
1999
GENEL BÜTÇE
309
ERZĐNCAN
25401030507000003
AGM Baş Mühendisliği
24 AU 898
4X4 HĐLÜX PKAP
ĐSUZU
1999
GENEL BÜTÇE
310
ERZĐNCAN
25401030507000002
AGM Baş Mühendisliği
24 DC 150
4X4 HĐLÜX PKAP
TOYOTA
1987
GENEL BÜTÇE
311
ERZĐNCAN
25401030207000002
Fidanlık Müdürlüğü
24 DF 841
KAMYON
FORD
1981
GENEL BÜTÇE
312
ERZĐNCAN
25302040107000001
Fidanlık Müdürlüğü
24 AF 972
TRAKTÖR
5000 FORD
1968
GENEL BÜTÇE
313
ERZĐNCAN
25302040107000005
Fidanlık Müdürlüğü
24 AK 774
TRAKTÖR
ŞTAYER
1981
GENEL BÜTÇE
314
ERZĐNCAN
25302040107000006
Fidanlık Müdürlüğü
24 AZ 199
MB TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
315
ERZĐNCAN
25302040107000007
Đl Çevre ve Orman Müd.
24 AR 416
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
316
ERZĐNCAN
25302042311000001
Đl Çevre ve Orman Müd.
24 ĐÇOM 001
MB TRAKTÖR 900
KEPÇE-MST
542PLUS
BEKO LODER
2010
GENEL BÜTÇE
Sayfa 8
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
317
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ERZĐNCAN
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
25302040107000008
Orman Đşletme Müdürlüğü
24 AY 518
TRAKTÖR
Plakasız
B. Traktörü
24 AZ 930
CĐNSĐ
MARKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
MF 165
1963
GENEL BÜTÇE
Bahçe Traktörü
Goldoni
1994
GENEL BÜTÇE
MB1100 TRAKTÖR
MERCEDES
1981
GENEL BÜTÇE
318
ERZĐNCAN
25302040107000009
Fidanlık Müdürlüğü
319
ERZĐNCAN
25302040107000002
AGM Baş Mühendisliği
320
ERZĐNCAN
25302040107000003
AGM Baş Mühendisliği
24 AT 193
TRAKTÖR
STAYER
1983
GENEL BÜTÇE
321
ERZĐNCAN
25302040110000001
Đl Çevre ve Orman Müd.
24 EH 673
TRAKTÖR
New Holland
2011
GENEL BÜTÇE
322
ERZĐNCAN
25401060207000002
Đl Çevre ve Orman Müd.
24 DV 470
MOTOSĐKLET
HONDA
1991
GENEL BÜTÇE
323
ERZURUM
25401010208000001
Đl Çevere ve Orman Müd.
25 LC 445
Hizmet Araçları
Renault
1993
GENEL BÜTÇE
324
ERZURUM
25401040107000001
Đl Çevere ve Orman Müd.
25 EK 332
Binek Arazi Taşıtları
Isuzu
1999
GENEL BÜTÇE
325
ERZURUM
25401040107000004
Đl Çevere ve Orman Müd.
25 EK 327
Binek Arazi Taşıtları
Isuzu
1999
GENEL BÜTÇE
326
ERZURUM
25401040109000001
Đl Çevere ve Orman Müd.
25 LC 481
Binek Arazi Taşıtları
Toyota
1998
GENEL BÜTÇE
327
ERZURUM
25401030207000002
Đl Çevere ve Orman Müd.
25 DK 834
Kamyonlar
Ford
1992
GENEL BÜTÇE
328
ERZURUM
25401030209000001
AGM BÖL.BAŞ.MÜD.
25 AT 749
Kamyonlar
Ford
1977
GENEL BÜTÇE
329
ERZURUM
25401030207000001
Đl Çevere ve Orman Müd.
25 DV 191
Kamyonlar
Fargo
1997
GENEL BÜTÇE
330
ERZURUM
25302040409000001
ORMN.FĐD.ŞEF.HORASAN
25 AU 184
Kepçeler
Ford 5000
1967
GENEL BÜTÇE
331
ERZURUM
25302040509000001
Đl Çevere ve Orman Müd.
Plakasız
Ekstraktör (Ayırıcı)
Lönen
1993
GENEL BÜTÇE
332
ERZURUM
25302040108000002
ORMN.FĐD.ŞEF.HORASAN
25 DH 814
MB900Traktörler
Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
333
ERZURUM
25302040107000001
AGM ĐŞLT.MÜD.ERZURUM
25 AZ 608
MB 1100 Traktörler
Mercedes
1980
GENEL BÜTÇE
334
ERZURUM
25302040109000002
Đl Çevere ve Orman Müd.
25 AN 365
MB900Traktörler
Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
335
ERZURUM
25302040110000001
ORMAN FĐD.MÜD.ERZURUM
25 AH 571
Traktörler
Ford
1964
GENEL BÜTÇE
336
ERZURUM
25302040109000003
ORMAN FĐD.MÜD.ERZURUM
25 DR 103
Traktörler
Goldoni
1987
GENEL BÜTÇE
337
ERZURUM
25302040108000003
Đl Çevere ve Orman Müd.
25 AF 052
Traktörler
Steyr
1984
GENEL BÜTÇE
338
ERZURUM
25302040107000002
ORMAN ĐŞLT.MÜD.ARTVĐN
08 AD 109
MB1000Traktörler
Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
339
ERZURUM
25302040109000005
Đl Çevere ve Orman Müd.
Plakasız
MB1000Traktörler
Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
25 AZ 562
340
ERZURUM
25302040108000001
BÖLGE
AĞAŞL.BAŞ.MÜD.ERZURM
Steyr
1979
GENEL BÜTÇE
341
ESKĐŞEHĐR
25401040107000001
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 KT 449
32- ESKARAZĐ BĐNEK
TOYOTA
1993
GENEL BÜTÇE
342
ESKĐŞEHĐR
25401030508000005
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 TS 569
32- ESK KAMYONET
DODGE
1993
GENEL BÜTÇE
343
ESKĐŞEHĐR
25401030508000001
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 PP 547
32- ESK KAMYONET
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
344
ESKĐŞEHĐR
25401030307000001
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 NP 097
32- ESK KAMYONET
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
345
ESKĐŞEHĐR
25401030508000003
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 TR 883
32- ESK KAMYONET
T-8 ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
346
ESKĐŞEHĐR
25401030508000002
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 EP 802
32- ESK KAMYONET
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
347
ESKĐŞEHĐR
25401030308000001
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 DA 063
32- ESK KAMYONET
DODGE
1992
GENEL BÜTÇE
348
ESKĐŞEHĐR
25401030307000002
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 NN 504
32- ESK
KAMYON
DESOTO
1997
GENEL BÜTÇE
349
ESKĐŞEHĐR
25401030208000001
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 DH 721
32- ESK
KAMYON
350
ESKĐŞEHĐR
25302040408000001
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 ĐÇOM 01
32- ESK ĐŞ MAKĐNASI
351
ESKĐŞEHĐR
25302040308000001
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 ĐÇOM 02
352
ESKĐŞEHĐR
25302040107000005
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 ĐÇOM 03
353
ESKĐŞEHĐR
25302040107000006
Eskişehir Đ.Ç.O.M
354
ESKĐŞEHĐR
25302040108000011
Eskişehir Đ.Ç.O.M
355
ESKĐŞEHĐR
25302040107000003
356
ESKĐŞEHĐR
25302040107000004
357
ESKĐŞEHĐR
25302042311000002
Traktörler
FORD
1981
GENEL BÜTÇE
LANNEN
1993
GENEL BÜTÇE
32- ESK ĐŞ MAKĐNASI
MB TRAC 1000
1987
GENEL BÜTÇE
32- ESK ĐŞ MAKĐNASI
BM FERGUSON
1959
GENEL BÜTÇE
26 ĐÇOM 04
32- ESK ĐŞ MAKĐNASI
KM FERGUSON
1959
GENEL BÜTÇE
26 ĐÇOM 05
32- ESK ĐŞ MAKĐNASI
MB TRAC 1100
1982
GENEL BÜTÇE
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 ĐÇOM 06
32- ESK ĐŞ MAKĐNASI
AGRIA
2000
GENEL BÜTÇE
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 ĐÇOM 07
32- ESK ĐŞ MAKĐNASI
GOLDANĐ
1985
GENEL BÜTÇE
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 ĐÇOM 08
32- ESK ĐŞ MAKĐNASI
MST M542
2010
GENEL BÜTÇE
Sayfa 9
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
358
ESKĐŞEHĐR
25302040111000005
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 ĐÇOM 09
359
ESKĐŞEHĐR
25302040108000001
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 FL 536
32- ESK TRAKTÖR
360
ESKĐŞEHĐR
25302040108000002
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 TS 810
32- ESK TRAKTÖR
361
ESKĐŞEHĐR
25302040108000006
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 TS 811
32- ESK TRAKTÖR
362
ESKĐŞEHĐR
25302040108000007
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 TS 812
32- ESK TRAKTÖR
363
ESKĐŞEHĐR
25302040108000009
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 TS 814
32- ESK TRAKTÖR
364
ESKĐŞEHĐR
25302040108000010
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 TS 815
32- ESK TRAKTÖR
365
ESKĐŞEHĐR
25302040108000003
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 EA 092
32- ESK TRAKTÖR
366
ESKĐŞEHĐR
25302040108000004
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 EV 186
32- ESK TRAKTÖR
367
ESKĐŞEHĐR
25302040108000005
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 AT 235
32- ESK TRAKTÖR
368
ESKĐŞEHĐR
25302040111000004
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 UT 059
32- ESK TRAKTÖR
369
ESKĐŞEHĐR
25302040111000003
Eskişehir Đ.Ç.O.M
26 UT 060
32- ESK TRAKTÖR
370
GAZĐANTEP
25302040110000001
46 AF 678
TRAKTÖR
371
GAZĐANTEP
25302040110000002
79 AC 307
372
GAZĐANTEP
25302040110000003
Gaziantep Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
373
GAZĐANTEP
25302040110000004
374
GAZĐANTEP
375
GENEL BÜTÇE
MB TRAC 900
1986
GENEL BÜTÇE
MB TRAC 900
1987
GENEL BÜTÇE
MB TRAC 1100
1980
GENEL BÜTÇE
MB TRAC 1000
1985
GENEL BÜTÇE
FORD
1977
GENEL BÜTÇE
STEYR
1981
GENEL BÜTÇE
STEYR
1981
GENEL BÜTÇE
FORD-5000
1972
GENEL BÜTÇE
NEWHOLLAND
2001
GENEL BÜTÇE
NEWHOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
NEWHOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
FORD
1970
GENEL BÜTÇE
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
01 AC 324
TRAKTÖR
TÜMOSAN
1984
GENEL BÜTÇE
Gaziantep Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
52 AT 906
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
25401030507000001
Gaziantep Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
27 TE 957
PĐCK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
GAZĐANTEP
25401030507000002
Gaziantep Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
27 TD 957
PĐCK-UP
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
376
GAZĐANTEP
25401030507000003
Gaziantep Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
27 TC 815
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
377
GAZĐANTEP
25401030210000001
Gaziantep Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
45 HN 626
KAMYON
FORD
1985
GENEL BÜTÇE
378
GĐRESUN
25302040107000001
GĐRESUN ĐL ÇEV. VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
28 AT 970
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
379
GĐRESUN
25302040107000002
GĐRESUN ĐL ÇEV. VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
28 AT 504
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
2540103030700002
GĐRESUN ĐL ÇEV. VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
TRAKTÖR
MERCEDES MB
TRAC
1981
GENEL BÜTÇE
25302040408000001
GĐRESUN ĐL ÇEV. VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
KEPÇE
JCB
2008
GENEL BÜTÇE
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
TD65D
2010
GENEL BÜTÇE
380
381
GĐRESUN
GĐRESUN
28 AN 768
AGRĐMAC AGRĐA
BÜTÇESĐ
2011
Gaziantep Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
Gaziantep Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
32- ESK ĐŞ MAKĐNASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
GĐRESUN ĐL ÇEV. VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKARĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜD
29 AD 009
Arazi Binek Aracı
Isuzu 4*4 Pckup
1997
GENEL BÜTÇE
30 AL 407
PĐCK-UP
Pick-Up ısızu
1998
GENEL BÜTÇE
382
GĐRESUN
383
GÜMÜŞHANE
384
HAKKARĐ
2540103050700000
385
HATAY
37- HATAY
25401030207000001
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 AC 489
Kamyon
BMC
1978
GENEL BÜTÇE
386
HATAY
37- HATAY
25401030507000002
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 D 1376
Arazi Binek
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
387
HATAY
37- HATAY
25401030507000001
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 DT 720
Arazi Binek
ISUZU
2000
GENEL BÜTÇE
388
HATAY
37- HATAY
25401040109000002
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 HT 152
Kamyonet
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
389
HATAY
37- HATAY
25302040107000001
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 AN 213
Traktör
NUFFĐELD
1967
GENEL BÜTÇE
390
HATAY
37- HATAY
25302040107000002
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 AC 532
Traktör
MASSEY
FERGUSON
1959
GENEL BÜTÇE
391
HATAY
37- HATAY
25302040107000003
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 FH 745
Traktör
STEYR
1982
GENEL BÜTÇE
392
HATAY
37- HATAY
25302040107000004
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 FP 292
Traktör
FORD
1972
GENEL BÜTÇE
393
HATAY
37- HATAY
25302040107000005
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 D 9131
Traktör
FĐAT
1991
GENEL BÜTÇE
394
HATAY
37- HATAY
25302040107000006
Hatay Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
31 EN 458
Traktör
NEW HOLLAND
2001
GENEL BÜTÇE
395
IĞDIR
25401030507000001
AGM.ŞUBE MÜD.
76 AT 010
4X4 PĐCK-UPLAR
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
396
ISPARTA
25302040107000001
ORMAN FĐDANLIK
MÜD..EĞĐRDĐR
32 EE 936
Traktör
STEYR-8037
1988
GENEL BÜTÇE
25302040111000001
254.01.04.01
Sayfa 10
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
397
ISPARTA
25302040107000002
AGM
32 AU 537
Traktör
FORD
1977
GENEL BÜTÇE
398
ISPARTA
25302040107000003
AGM
15 DF 163
Traktör
STEYR
1983
GENEL BÜTÇE
399
ISPARTA
25302040107000005
OGM BURDUR
15 DK 056
Traktör
MERCEDES
1983
GENEL BÜTÇE
400
ISPARTA
25302040107000006
OGM EĞĐRDĐR
32 AK 188
Traktör
FORD
1973
GENEL BÜTÇE
401
ISPARTA
25302040107000007
OGM BURDUR
15 AH 870
Traktör
FORD
1972
GENEL BÜTÇE
402
ISPARTA
25302040111000001
AGM BAŞ MÜH ISPARTA
32 DP 343
Traktör
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
403
ISPARTA
25401030207000001
ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
ISPARTA
32 FV 766
Kamyon
FATĐH
1999
GENEL BÜTÇE
404
ISPARTA
25401030507000002
ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
ISPARTA
32 DC 367
Pick-up
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
32 FU 243
Pick-up
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
STAYER
405
ISPARTA
25401030507000004
ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
ISPARTA
406
ĐSTANBUL
25302040107000010
AGM
54 DR 936
Traktörler
407
ĐSTANBUL
25302040107000011
AGM
37 AY 827
Traktörler
408
ĐSTANBUL
25302040107000012
AGM
34 VY 106
Traktörler
409
ĐSTANBUL
25302040107000013
AGM
60 DS 899
410
ĐSTANBUL
25302040107000014
AGM
411
ĐSTANBUL
25302040107000015
412
ĐSTANBUL
413
GENEL BÜTÇE
1978
GENEL BÜTÇE
STAYER
1979
GENEL BÜTÇE
Traktörler
MB TRACK 900
1996
GENEL BÜTÇE
34 SY 798
Traktörler
STAYER
1978
GENEL BÜTÇE
AGM
34 JL 887
Traktörler
FRGOSUN
2000
GENEL BÜTÇE
25302040107000016
AGM
TARAL 9900 Z1
Traktörler
2000
GENEL BÜTÇE
ĐSTANBUL
25302040107000017
AGM
MB TRACK 900
Traktörler
MERCEDES
1986
GENEL BÜTÇE
414
ĐSTANBUL
25302040107000018
AGM
34 BZS 88
Traktörler
STAYER
1983
GENEL BÜTÇE
415
ĐSTANBUL
25302040107000019
AGM
34 BZS 87
Traktörler
STAYER
1984
GENEL BÜTÇE
416
ĐSTANBUL
25302040107000020
AGM
TARAL 9900 Z
Traktörler
417
ĐSTANBUL
25302040107000021
AGM
34 K 3725
Traktörler
MB TRACK 1100
418
ĐSTANBUL
25302040107000022
AGM
39 DZ 432
Traktörler
MB TRACK 1100
GENEL BÜTÇE
419
ĐSTANBUL
25302040107000023
AGM
34 K 3727
Traktörler
FORD
GENEL BÜTÇE
420
ĐSTANBUL
25302040110000001
AGM
34 HM 2100
Traktörler
421
ĐSTANBUL
25302042311000001
AGM
MS.42.PLUS
Beko Loderler
422
ĐSTANBUL
25401030207000002
ĐST. ĐL ÇEVRE VE ORM. MÜD.
34 APR 59
Kamyon
423
ĐSTANBUL
25401030307000007
ĐST. ĐL ÇEVRE VE ORM. MÜD.
34 UR 5858
Kamyonet
424
ĐSTANBUL
25401030507000006
ĐST. ĐL ÇEVRE VE ORM. MÜD.
06 KFF 55
Pick-up
425
ĐSTANBUL
25401040107000001
ĐST. ĐL ÇEVRE VE ORM. MÜD.
34 ZH 0129
Binek Arazi Taşıtları
426
ĐSTANBUL
25302040107000010
427
ĐSTANBUL
25302040107000022
428
ĐZMĐR
25401030507000003
429
ĐZMĐR
430
GENEL BÜTÇE
1979
GENEL BÜTÇE
2010
GENEL BÜTÇE
2011
GENEL BÜTÇE
FORD
1985
GENEL BÜTÇE
MAZDA
2000
GENEL BÜTÇE
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
TRAKTÖR BAHÇE
230 GOLDĐNĐ
1984
GENEL BÜTÇE
34 K 3724
TRAKTÖR
MB 1100
1980
GENEL BÜTÇE
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 AC 8713
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
25401030507000001
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 KBR 24
PĐCK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
ĐZMĐR
25401030507000006
ORMAN TOPRAK LAB. ĐZMĐR
35 KYZ 79
PĐCK-UP
TOYOTA
1987
GENEL BÜTÇE
431
ĐZMĐR
254
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 KPN 53
PĐCK-UP
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
432
ĐZMĐR
25401030507000010
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 AE 5924
PĐCK-UP
ISUZU
2000
GENEL BÜTÇE
433
ĐZMĐR
25401030507000004
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 AC 8209
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
434
ĐZMĐR
TORBALI ORMAN FĐDANLIK
MÜD.ĐZMMĐR
35 TCF 52
PĐCK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
ĐZMĐR
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 AC 8712
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
435
25401030507000002
Sayfa 11
KAZIYICI
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
254
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 PL O62
STATĐON -WAGON
TOYOTA
1992
GENEL BÜTÇE
25401030507000011
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 AC 7233
PĐCK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
25302040107000002
MĐLLĐ PARK.AV YABAN
HAYATI ĐZMĐR
35 KPL 19
TRAKTÖR
TÜRK FĐAT
1997
GENEL BÜTÇE
25302040107000005
MĐLLĐ PARK.AV YABAN
HAYATI ĐZMĐR
35 KPL 20
TRAKTÖR
TÜRK FĐAT
1997
GENEL BÜTÇE
ĐZMĐR
MĐLLĐ PARK.AV YABAN
HAYATI ĐZMĐR
35 BBA 45
TRAKTÖR
TÜRK FĐAT
1993
GENEL BÜTÇE
441
ĐZMĐR
MĐLLĐ PARK.AV YABAN
HAYATI ĐZMĐR
35 KKJ 75
TRAKTÖR
TÜRK FĐAT
1995
GENEL BÜTÇE
442
ĐZMĐR
25302040107000004
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 BBA 43
TRAKTÖR
TÜRK FĐAT
1993
GENEL BÜTÇE
443
ĐZMĐR
25302040111000001
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 AY 7657
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
25302040111000002
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
35 AY 8117
TRAKTÖR
AGRĐMAC AGRĐA
2011
GENEL BÜTÇE
SIRA
NO
436
437
438
439
440
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ĐZMĐR
ĐZMĐR
ĐZMĐR
ĐZMĐR
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
444
ĐZMĐR
445
ĐZMĐR
ĐZMĐR ORMAN ĐŞLETME MÜD.
35 KPL 83
PĐCK-UP
TOYOTA
1997
GENEL BÜTÇE
446
ĐZMĐR
ĐZMĐR ORMAN ĐŞLETME MÜD.
35 YE 114
KAMYON
FORD CARGO
1987
GENEL BÜTÇE
447
ĐZMĐR
ĐZMĐR ORMAN ĐŞLETME MÜD.
35 TBY 03
KAMYON
FORD CARGO
1985
GENEL BÜTÇE
448
ĐZMĐR
KEPÇE
ÜNĐVERSAL
449
ĐZMĐR
FOTLĐF
DAYVU
2004
GENEL BÜTÇE
450
ĐZMĐR
ĐZMĐR ARAŞTIRMA MÜD.
35 EH 479
KEPÇE TRAKTÖR
FORD 5000
1969
GENEL BÜTÇE
451
ĐZMĐR
ĐZMĐR ORMAN ĐŞLETME MÜD.
35 YL 794
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
452
ĐZMĐR
TRAKTÖR
VIKTOR
2002
GENEL BÜTÇE
453
ĐZMĐR
ĐZMĐR ORMAN FĐD.MÜD.
35 YH 199
TRAKTÖR
GORDONĐ
1985
GENEL BÜTÇE
454
ĐZMĐR
ĐZMĐR ARAŞTIRMA MÜD.
35 HV 501
TRAKTÖR
FORD
1975
GENEL BÜTÇE
455
ĐZMĐR
35 YH 198
TRAKTÖR
BAŞAK
1975
GENEL BÜTÇE
456
ĐZMĐR
ORM.TAM.MÜD.GĐRESUN
28 AU 781
TRAKTÖR
TUMASAN
1984
GENEL BÜTÇE
457
ĐZMĐR
MANĐSA ORMAN ĐŞLETME
MÜD.
45 AD 878
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
458
ĐZMĐR
ĐZMĐR ORMAN FĐD.MÜD.
35 TAF 44
TRAKTÖR
AGRIA
2000
GENEL BÜTÇE
459
ĐZMĐR
ĐZMĐR ORMAN FĐD.MÜD.
35 NT 894
TRAKTÖR
ŞTAYIR
1977
GENEL BÜTÇE
460
ĐZMĐR
MPG.
461
ĐZMĐR
462
ĐZMĐR
463
464
465
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
2530201060607000001
ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
GENEL BÜTÇE
TRAKTÖR
FĐAT
GENEL BÜTÇE
HOLMAC
HOLMAC - AĞAÇ
SÖKME
MAKĐNELERĐ
GENEL BÜTÇE
ĐZMĐR ORMAN BÖLGE MÜD.
35 AC 509
TRAKTÖR
FORD
1974
GENEL BÜTÇE
25401030307000002
ĐL ÇEVRE VER ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
46 HD 716
KAMYON
FARGO
1997
GENEL BÜTÇE
25401030507000002
ĐL ÇEVRE VER ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
46 AD 320
PĐCK-UP
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401030507000003
ĐL ÇEVRE VER ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
46 HN 791
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
25401030507000004
ĐL ÇEVRE VER ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
46 HS 525
PĐCK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
ĐL ÇEVRE VER ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
YOK
KAZICI
YÜKLEYĐCĐ
MST M 542
PLUS ĐŞ MAK.
2011
GENEL BÜTÇE
466
KAHRAMANMARAŞ
467
KAHRAMANMARAŞ KAYNAĞI BELLĐ DEĞĐL
468
KAHRAMANMARAŞ
25302040107000004
ĐL ÇEVRE VER ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
46 AS 962
TRAKTÖR
FORT
6610
1976
GENEL BÜTÇE
469
KAHRAMANMARAŞ
25302040107000005
ĐL ÇEVRE VER ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
46 KV 724
TRAKTÖR
TÜMOSAN
1985
GENEL BÜTÇE
Sayfa 12
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
470
KARABÜK
471
KARAMAN
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
253.02.04.01
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLĞÜ
KARAMAN ORMAN ĐŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
78 AS 957
Mb Track Traktör
TRAKTÖR
1979
GENEL BÜTÇE
42 E 0559
TRAKTÖR
STEYR
1985
GENEL BÜTÇE
36 FC 697
TRAKTÖR
New Holland
2011
GENEL BÜTÇE
36 EV 990
TRAKTÖR
5000 FORD
1968
GENEL BÜTÇE
39 DZ 468
TRAKTÖR
Mercedes-MB 1100
1981
GENEL BÜTÇE
Orman Genel Müdürlüğü
36 EV 908
PĐCK-UP ARAZĐ
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
Giresun
36 EV 991
TRAKTÖR
Mercedes Benz-1000
1985
DÖNER
SERMAYE
472
KARS
253.02.04
Ankara Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
473
KARS
253.02.04
Orman Genel Müdürlüğü
474
KARS
253.02.04
475
KARS
254.01.03.05
476
KARS
477
KASTAMONU
25401030507000003
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 PA 984
PĐCKUP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
478
KASTAMONU
25401030507000004
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 PA 985
PĐCKUP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
479
KASTAMONU
25401030507000002
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 PA 986
PĐCKUP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
480
KASTAMONU
25302040107000002
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 DE 759
Traktör
Ştayr
1979
GENEL BÜTÇE
481
KASTAMONU
25302040107000003
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 AU 763
Traktör
Ford
1977
GENEL BÜTÇE
482
KASTAMONU
25302040107000001
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 AF 912
Traktör
Fordson
1965
GENEL BÜTÇE
483
KASTAMONU
25302040107000006
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
23 AZ 513
MB-Trac
1100 Mercedes
1982
GENEL BÜTÇE
484
KASTAMONU
25302040107000005
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
28.04.050
MB-Trac
1100 Mercedes
1982
GENEL BÜTÇE
485
KASTAMONU
25302040107000004
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 DS 682
MB-Trac
1000 Mercedes
1986
GENEL BÜTÇE
486
KASTAMONU
25401030207000002
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 DF 763
Kamyon
Ford
1981
GENEL BÜTÇE
487
KASTAMONU
25302040108000003
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 DP 988
Traktör
Ştayr
1984
GENEL BÜTÇE
488
KASTAMONU
25302040108000007
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 AZ 634
Traktör
Ştayr
1978
GENEL BÜTÇE
489
KASTAMONU
25302040108000002
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 AK 115
Traktör
M.Feguson
1964
GENEL BÜTÇE
490
KASTAMONU
25302040108000001
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 AD 862
Traktör
M.Feguson
1963
GENEL BÜTÇE
491
KASTAMONU
25302040108000008
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 DS 661
Traktör
Tümosan(Kepçe)
1984
GENEL BÜTÇE
492
KASTAMONU
25302040108000005
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 EH 088
MB-Trac
900 Mercedes(kepçe)
1985
GENEL BÜTÇE
493
KASTAMONU
25302040108000004
Kastamonu Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü Agm Şube Müdürlüğü
37 DT 806
MB-Trac
900 Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
494
KASTAMONU
2540103050700000.1
Kastamonu Orköy Baş Müh.
37 AV 401
PĐCKUP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
495
KAYSERĐ
25401010207000003
KAYSERĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
38 AC 099
STATĐON VAGON
RENAULT
1991
GENEL BÜTÇE
496
KAYSERĐ
25401040108000001
KAYSERĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
38 UY 686
ARAZĐ BĐNEK
TOYOTA
1993
GENEL BÜTÇE
497
KAYSERĐ
25302040111000001
KAYSERĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
38 YS 504
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
498
KAYSERĐ
25302040107000001
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
38 AS 933
TRAKTÖR
FORD
1968
GENEL BÜTÇE
499
KAYSERĐ
25302040108000002
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN
55 EZ 170
TRAKTÖR
MERCEDES
1979
GENEL BÜTÇE
500
KIRIKKALE
25401010207000005
KIRIKKALE ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
71 EE 359
Binek Oto
Renault Toros
1994
GENEL BÜTÇE
501
KIRIKKALE
OGM
ANKARA ORMAN
ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TCO NO: 28.03.041
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
25401030307000001
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
39 ES 869
Kamyonetler
FARGO
1997
GENEL BÜTÇE
25401030507000001
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
39 ER 984
Pick-uplar
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
502
503
KIRKLARELĐ
KIRKLARELĐ
Sayfa 13
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
504
505
506
507
508
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
KIRKLARELĐ
KIRKLARELĐ
KIRKLARELĐ
KIRKLARELĐ
KIRKLARELĐ
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
25401030507000003
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
39 ET 898
Pick-uplar
ISUZU
2000
GENEL BÜTÇE
25302040110000004
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
39 DU 829
Traktörler
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
25302040110000006
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
39 ER 231
Traktörler
MERCEDES-BENZ
1985
GENEL BÜTÇE
25302040110000003
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
39 DZ 544
Traktörler
FORD
1966
GENEL BÜTÇE
25302040110000005
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
39 ER 214
Traktörler
MERCEDES-BENZ
1985
GENEL BÜTÇE
39 EL 796
Traktörler
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
39 DZ 437
Traktörler
MERCEDES-BENZ
1985
GENEL BÜTÇE
39 ER 218
Traktörler
MERCEDES-BENZ
1980
GENEL BÜTÇE
39 ES 853
Pick-uplar
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
39 DZ 467
Traktörler
MERCEDES-BENZ
1985
GENEL BÜTÇE
2011
GENEL BÜTÇE
2011
GENEL BÜTÇE
509
KIRKLARELĐ
25302040110000007
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
510
KIRKLARELĐ
25302040110000001
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
511
KIRKLARELĐ
25302040110000002
512
KIRKLARELĐ
25401030507000002
513
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELĐ
CĐNSĐ
MARKASI
AGRIMAC-AGRIA
935
AGRIMAC-AGRIA
935
BÜTÇESĐ
514
KIRKLARELĐ
25302040111000001
PLAKASIZ
Traktörler
515
KIRKLARELĐ
25302040111000002
PLAKASIZ
Traktörler
516
KIRKLARELĐ
OGM
39 AN 522
PİCK-UP
Toyota
1997
GENEL BÜTÇE
517
KIRKLARELĐ
39 DV 016
Traktörler
Tümosan
1984
GENEL BÜTÇE
518
KIRKLARELĐ
55 EY 579
Traktörler
MB 1000
1985
GENEL BÜTÇE
519
KIRKLARELĐ
39 AC 545
Traktörler
Massey Ferguson
1958
GENEL BÜTÇE
520
KIRKLARELĐ
39 AC 547
Traktörler
Massey Ferguson
1962
GENEL BÜTÇE
521
KIRKLARELĐ
34 FF 634
Traktörler
Ford 5000
1965
GENEL BÜTÇE
522
KIRKLARELĐ
PLAKASIZ
Traktörler
MB Trac 800
523
KIRKLARELĐ
PLAKASIZ
Traktörler
MB Trac 1100
524
KIRKLARELĐ
525
526
KIRŞEHĐR
KIRŞEHĐR
GENEL BÜTÇE
1980
GENEL BÜTÇE
PLAKASIZ
Traktörler
SAFİR 120
25401030507000000
KIRŞEHĐR ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜD.
40 EE 971
KAMYONET
DODGE
1993
GENEL BÜTÇE
25401030508000000
KIRŞEHĐR ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜD.
40 AK 770
KAMYONET
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
40 DC 831
KAMYONET
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
25302040107000001
GENEL BÜTÇE
527
KIRŞEHĐR
25401030508000000
KIRŞEHĐR ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜD.
528
KIRŞEHĐR
25302040108000000
ĐSTANBUL OR.ĐŞL.MÜD.
34 K 3722
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
529
KIRŞEHĐR
25302040108000000
KIRKLARELĐ OR.ĐŞL.MÜD.
39 DZ 431
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
530
KIRŞEHĐR
25302040108000000
ORMAN GENEL MÜD.
42 E 8929
TRAKTÖR
FĐAT
1989
GENEL BÜTÇE
531
KIRŞEHĐR
25302040108000000
KIRŞEHĐR OR.FĐD.MÜD.
40 DC 376
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
532
KĐLĐS
25401010207000001
79 DA 420
Binek Oto
Toros
1992
GENEL BÜTÇE
27 RR 815
Kamyonet
(Açık Kasa)
Toyota
1997
GENEL BÜTÇE
1999
GENEL BÜTÇE
1996
GENEL BÜTÇE
1999
GENEL BÜTÇE
1962
GENEL BÜTÇE
2002
GENEL BÜTÇE
1998
GENEL BÜTÇE
2011
GENEL BÜTÇE
533
KĐLĐS
OGM
Kilis Đl Çevre ve
Orman Müdürlüğü
Gaziantep Orman Đşletme
Müdürlüğü
534
KOCAELĐ
254.01.01.0207000002
KOC.ĐL. ÇEV.VR ORM.MÜD.
41 FC 775
Pick-up
535
KOCAELĐ
254.01.01.0207000001
KOC.ĐL. ÇEV.VR ORM.MÜD.
41 HS 953
Pick-up
536
KOCAELĐ
254.01.01.0207000003
KOC.ĐL. ÇEV.VR ORM.MÜD.
41 KU 139
Kamyonet
537
KOCAELĐ
253.02.04.01.07000001
KOC.ĐL. ÇEV.VR ORM.MÜD.
41 AD 701
Traktör
538
KOCAELĐ
253.02.04.01.07000002
KOC.ĐL. ÇEV.VR ORM.MÜD.
Plakası Yok
Traktör
539
KOCAELĐ
253.02.04.0109000001
KOC.ĐL. ÇEV.VR ORM.MÜD.
41 PC 450
Traktör
540
KOCAELĐ
253.02.04.0111000001
KOC.ĐL. ÇEV.VR ORM.MÜD.
541
KOCAELĐ
KOCAELĐ OR.ĐŞL.MÜD.
41 DS 724
Traktör
Đsuzu
(OKÖY)
Đsuzu
(AGM)
Ford
(AGM)
Fiat
(FĐDANLIK
Viktor
(FĐDANLIK)
New Holland TS 135
A DT
AGRĐMAC-AGRĐA935
STEYER
1980
GENEL BÜTÇE
542
KOCAELĐ
ĐZMĐT KAV.VE
HIZ.GEL.OR.ARAŞ.MD.
41 DR 304
Traktör
MERCRDES
1985
GENEL BÜTÇE
543
KONYA
25401010207000003
Đl Çevre ve Orman Md
42 ANM 05
BĐNEK OTO
RENAULT
1994
GENEL BÜTÇE
544
KONYA
25401030207000001
Mersin Or.Đşlt.Müd.
33 EN 173
KAMYON
BMC
1978
GENEL BÜTÇE
Traktör
Sayfa 14
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
545
KONYA
25401030207000002
Đl Çevre ve Orman Md
42 AJB 46
KAMYON
BMC
1975
GENEL BÜTÇE
546
KONYA
25401030207000004
Đl Çevre ve Orman Md
42 AHP 92
KAMYON
FORD
1984
GENEL BÜTÇE
547
KONYA
25401030207000005
Đl Çevre ve Orman Md
42 BBY 33
KAMYON
FĐAT
1991
GENEL BÜTÇE
548
KONYA
25401040107000002
Orman Đşletme Müd.
70 E 2616
KAMYONET
TOYOTA PĐKAP
1997
GENEL BÜTÇE
549
KONYA
25401040107000003
Orman Đşletme Müd.
42 AB 310
KAMYONET
TOYOTA PĐKAP
1998
GENEL BÜTÇE
550
KONYA
25401040107000006
Đl Çevre ve Orman Md
42 BBY 32
KAMYONET
ISUZU PĐKAP
1997
GENEL BÜTÇE
551
KONYA
25401040107000010
Đl Çevre ve Orman Md
42 ANM 03
KAMYONET
TOYOTA PĐKAP
1998
GENEL BÜTÇE
552
KONYA
25302040107000018
Orman Fidanlık Müd
42 DU 893
TRAKTÖR
NEWHOLLAND
2001
GENEL BÜTÇE
553
KONYA
2530204010700020
Orman Đşl Müd
42 NL 993
TRAKTÖR
TÜMOSON
1985
GENEL BÜTÇE
554
KONYA
25302040107000012
AGM
42 E 4913
TRAKTÖR
GOLDĐNĐ
1985
GENEL BÜTÇE
555
KONYA
25302040107000021
Orman Fidanlık Müd
42 E 4912
TRAKTÖR
MERCEDES
1986
GENEL BÜTÇE
556
KONYA
25302040107000003
Bey.Or.Đşl.
42 H 1445
TRAKTÖR
FORTSON
1965
GENEL BÜTÇE
557
KONYA
25302040107000002
Đl Çevre Orman
42 LV 313
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
558
KONYA
25302040107000001
Bey.Or.Đşl.
42 H 0810
TRAKTÖR
STAYĐR
1981
GENEL BÜTÇE
559
KONYA
25302040107000004
Orman Genel Müd
42 E 8927
TRAKTÖR
FIAT TURBO
1989
GENEL BÜTÇE
560
KONYA
25302040107000019
Orman Đşl Müd
42 LP 352
TRAKTÖR
STAYĐR
1984
GENEL BÜTÇE
561
KONYA
25302040107000007
Ereğli Orman fid Müd
42 V 2201
TRAKTÖR
FIAT TURBO
1991
GENEL BÜTÇE
562
KONYA
25302040107000008
Orman Fidanlık Müd
42 V 9887
TRAKTÖR
NEV HOLLAND
1997
GENEL BÜTÇE
563
KONYA
25302040107000010
Ereğli Orm.Fid,Müd
42 V 6677
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
1998
GENEL BÜTÇE
564
KONYA
25302040107000011
Orman Genel Müd
42 E 8930
TRAKTÖR
FIAT TURBO
1989
GENEL BÜTÇE
565
KONYA
25302040107000013
Osmaniye Đl Çevre Orm
01 AD 504
TRAKTÖR
Stevens 8073
566
KONYA
25302040107000023
Orm Đşl Müd
42 KV 671
TRAKTÖR
Steyr 768
1983
GENEL BÜTÇE
567
KONYA
25302040107000017
Top.Mah.Mar.Đşl.Müd
42 D 0696
TRAKTÖR
Steyr 768
1984
GENEL BÜTÇE
568
KONYA
25302040410000001
JCB Kepçe
JCB Kazıcı Yükleyici
2010
GENEL BÜTÇE
569
KONYA
25302040107000006
Đl Çevre ve Orm Müd
28 04 091
TRAKTÖR
Mercedes
570
KONYA
25302040107000022
Đl Çevre ve Orm Müd
28 04 089
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
571
KONYA
25401030211000001
Ermenek Or.Đşlt.Müd.
33 EH 802
KAMYON
FORD
1976
GENEL BÜTÇE
572
KONYA
25302040111000001
KONYA MP. BAŞ MÜH.
42 HL 846
TRAKTÖR
UNĐVERSAL
1979
GENEL BÜTÇE
43 NV 947
PĐCK-UP
Isuzu
1996
GENEL BÜTÇE
GENEL BÜTÇE
GENEL BÜTÇE
573
KONYA
25401030507000001
Kütahya Orman Fidanlık
Müdürlüğü
574
KONYA
25401040107000002
Kütahya Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
43 RY 521
PĐCK-UP
Isuzu
2001
GENEL BÜTÇE
575
KONYA
25401010208000001
Kütahya Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
43 RV 375
TAKSĐ
Renault STW
1993
GENEL BÜTÇE
576
KONYA
25302040107000004
Kütahya Toprak Muhafaza Grup
Müdürlüğü
43 EL 770
TRAKTÖR
Mercedes 1100
1979
GENEL BÜTÇE
577
KONYA
25302040107000001
Gediz Orman Đşletme Müdürlüğü
43 EK 038
TRAKTÖR
Mercedes 1000
1985
GENEL BÜTÇE
578
KONYA
25302040107000002
Kütahya Orman Đşletme Müdürlüğü
43 EC 723
TRAKTÖR
Mercedes 1000
1985
GENEL BÜTÇE
579
KONYA
25302040107000006
Kütahya Toprak Muhafaza Grup
Müdürlüğü
43 DT 279
TRAKTÖR
Steyr
1983
GENEL BÜTÇE
580
KONYA
25302040107000007
Kütahya Valiliği Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
43 EL 168
TRAKTÖR
Mercedes 1000
1985
GENEL BÜTÇE
581
KONYA
25302040107000003
PLAKASIZ
TRAKTÖR
Mercedes 1000
1985
GENEL BÜTÇE
582
KONYA
25302040107000008
Kütahya Or.Fidanlık Müd.
43 EL 215
TRAKTÖR
Ferguson
1968
GENEL BÜTÇE
583
KONYA
25302040107000011
Kütahya Đl Çevre Or.Müd.
43 AH 157
ĐŞ MAKĐNASI
Newholland
1997
GENEL BÜTÇE
584
MALATYA
25302040109000001
MALATYA ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜD.
44 AT 492
TRAKTÖR
STEYR
1977
GENEL BÜTÇE
Sayfa 15
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
585
586
587
588
589
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
25302040109000002
MALATYA ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜD.
44 DF 722
TRAKTÖR
STEYR
1983
GENEL BÜTÇE
25302040109000003
AĞAÇ.EROZY.KONT.BAŞMÜH
D.
44 AT 166
TRAKTÖR
FORD
1977
GENEL BÜTÇE
25302040109000004
AĞAÇ.EROZY.KONT.BAŞMÜH
D.
44 DF 182
TRAKTÖR
STEYR
1982
GENEL BÜTÇE
25302040109000005
MALATYA ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜD.
44 DH 506
TRAKTÖR
MERCEDES
1979
GENEL BÜTÇE
25302040111000002
MALATYA ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜD.
44 EA 437
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
44 FC 248
ÇĐFT KAB.PĐCK-UP
TOYOTA-HĐLUX
1998
GENEL BÜTÇE
PĐCK-UP
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
590
MALATYA
25401010209000001
MALATYA ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜD.
591
MALATYA
25401030509000002
AĞAÇ.EROZY.KONT.BAŞMÜH
D.
44 DA 307
592
MALATYA
25401030509000003
AĞAÇ.EROZY.KONT.BAŞMÜH
D.
44 DD 308
PĐCK-UP
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
25401030209000001
MALATYA ĐL ÇEVRE ORMAN
MÜD.
44 EA 416
R-AÇ-AHŞ-KSKAMYON
FATĐH
1996
GENEL BÜTÇE
593
MALATYA
594
MANĐSA
254
45 M 5667
Pick-up
Isuzu
1999
GENEL BÜTÇE
595
MANĐSA
254
45 M 5647
Pick-up
Isuzu
1999
GENEL BÜTÇE
596
MANĐSA
254
45 AE 336
Pick-up
Nissan
1996
GENEL BÜTÇE
597
MANĐSA
254
45 M 5634
Pick-up
Isuzu
1999
GENEL BÜTÇE
598
MANĐSA
254
45 FR 518
Pick-up
Desoto
1982
GENEL BÜTÇE
599
MANĐSA
254
45 AE 162
Pick-up
Isuzu
2001
GENEL BÜTÇE
600
MANĐSA
254
45 HR 569
Kamyon
Ford
1985
GENEL BÜTÇE
601
MANĐSA
254
45 KN 624
Kamyon
Ford
1986
GENEL BÜTÇE
602
MANĐSA
254
45 AE 897
Taksi
Reno
1992
GENEL BÜTÇE
603
MANĐSA
253
PLAKASIZ
Traktör
Taral
2005
GENEL BÜTÇE
604
MANĐSA
253
45 KP 815
Traktör
GOLDONĐ
1987
GENEL BÜTÇE
605
MANĐSA
253
45 AC 675
Traktör
GOLDONĐ
1987
GENEL BÜTÇE
606
MANĐSA
253
45 AD 877
Traktör
Mercedes
1980
GENEL BÜTÇE
607
MANĐSA
253
45 ER 289
Traktör
Steyr
1977
GENEL BÜTÇE
608
MANĐSA
253
45 HE 071
Traktör
Steyr
1982
GENEL BÜTÇE
609
MANĐSA
253
45 FS 922
Traktör
Steyr
1981
GENEL BÜTÇE
610
MANĐSA
253
PLAKASIZ
Traktör
Taral
2000
GENEL BÜTÇE
611
MANĐSA
254
PLAKASIZ
Traktör Kepçe
Lönnen
1986
GENEL BÜTÇE
612
MANĐSA
253
45 DZ 487
Traktör
Newholland
2011
GENEL BÜTÇE
613
MANĐSA
253
45 KP 811
Traktör
Kepçe
1971
GENEL BÜTÇE
614
MANĐSA
253
35 E 0199
Traktör
Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
615
MANĐSA
253
45 AD 875
Traktör
Mercedes
1980
GENEL BÜTÇE
616
MANĐSA
253
45 E 2676
Traktör
VICTOR
2002
GENEL BÜTÇE
617
MANĐSA
253
45 LA 849
Traktör
Steyr
1984
GENEL BÜTÇE
618
MANĐSA
253
45 AC 663
Traktör
Mercedes
1985
GENEL BÜTÇE
619
MANĐSA
253
45 UA 680
TraktörKepçeli
Steyr
1988
GENEL BÜTÇE
620
MANĐSA
253
45 EL 213
Traktör
Ford
1977
GENEL BÜTÇE
621
MANĐSA
253
45 ER 419
Traktör
Steyr
1978
GENEL BÜTÇE
622
MANĐSA
254
PLAKASIZ
Traktör
Agrimag Agriya
2011
GENEL BÜTÇE
623
MARDĐN
25401030207000001
42 V 0751
KAMYON
ĐVECO
1990
GENEL BÜTÇE
MP.GEN.MÜD.-GEF D 74
Sayfa 16
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
624
625
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
MARDĐN
MARDĐN
626
MARDĐN
627
MARDĐN
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
25401030307000001
MARDĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
47 DP 384
KAMYON
ĐSUZU
2002
GENEL BÜTÇE
25401030507000001
MARDĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
47 AS 906
KAMYONET
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
25401030507000002
MARDĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
47 AS 907
KAMYONET
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
AGM
06 RBU 54
LAND CRUISER
TOYOTA
1993
GENEL BÜTÇE
38 SD 607
TRAKTÖR
MERCEDEC
1985
GENEL BÜTÇE
21 DV 110
TRAKTÖR
FĐAT
1984
GENEL BÜTÇE
14 DT 707
TRAKTÖR
MERCEDEC
1984
GENEL BÜTÇE
47 DL 613
TRAKTÖR
STYIR
1988
GENEL BÜTÇE
47 AE 961
TRAKTÖR
FERGUSON
1974
GENEL BÜTÇE
42 GA 994
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
ORMAN BAKANLIĞI
AĞAÇLANDIRMA VE EROZ.
KONT. MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN BAKANLIĞI
AĞAÇLANDIRMA VE EROZ.
KONT. MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN BAKANLIĞI
AĞAÇLANDIRMA VE EROZ.
KONT. MÜDÜRLÜĞÜ
MARDĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
MARDĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
ORMAN BAKANLIĞI
AĞAÇLANDIRMA VE EROZ.
KONT. MÜDÜRLÜĞÜ
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
628
MARDĐN
25302040107000002
629
MARDĐN
25302040107000003
630
MARDĐN
25302040107000004
631
MARDĐN
25302040107000005
632
MARDĐN
25302040107000006
633
MARDĐN
25302040111000001
634
MERSĐN
25302040107000002
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 LA 358
TRAKTÖR
TÜMOSAN
1986
GENEL BÜTÇE
635
MERSĐN
25302040107000003
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 EH 366
TRAKTÖR
FORD
1981
GENEL BÜTÇE
636
MERSĐN
25302040107000004
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 SZ 520
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
637
MERSĐN
25302040107000006
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 EL 848
TRAKTÖR
STEYR
1977
GENEL BÜTÇE
638
MERSĐN
25302040107000007
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 EL 849
TRAKTÖR
STEYR
1978
GENEL BÜTÇE
639
MERSĐN
25302040107000008
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 AAP 25
TRAKTÖR
NEWHOLLAND
2002
GENEL BÜTÇE
640
MERSĐN
25302040107000009
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 SV 802
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
641
MERSĐN
25302040107000010
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 SZ 634
TRAKTÖR
FORD
1970
GENEL BÜTÇE
642
MERSĐN
25302040107000011
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 DA 719
TRAKTÖR
FĐAT
1971
GENEL BÜTÇE
643
MERSĐN
25302040107000012
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 FF 569
TRAKTÖR
STEYR
1982
GENEL BÜTÇE
644
MERSĐN
25401030507000001
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 RU 485
PĐCAP
ISUZU
2000
GENEL BÜTÇE
645
MERSĐN
25401030507000002
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 AF 881
PĐCAP
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
646
MERSĐN
25401030507000003
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 EK 145
PĐCAP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
647
MERSĐN
25401030507000007
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 B 3547
PĐCAP
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
648
MERSĐN
25401030507000008
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 FN 223
PĐCAP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
649
MERSĐN
25401030507000010
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 AAP 27
PĐCAP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
650
MERSĐN
25401030507000012
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 AAP 29
PĐCAP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
651
MERSĐN
25401030507000014
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 UP 139
PĐCAP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
652
MERSĐN
25401030507000015
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 D 4176
PĐCAP
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
653
MERSĐN
25401030207000001
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 SD 004
KAMYON
FATĐH
1999
GENEL BÜTÇE
654
MERSĐN
25401030207000002
Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü
33 UP 952
KAMYON
FATĐH
1996
GENEL BÜTÇE
655
MUĞLA
25401010207000001
ORKÖY BAŞMÜHENDĐSLĐĞĐ
48 AK 995
PICK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
656
MUĞLA
25401010207000002
ORKÖY BAŞMÜHENDĐSLĐĞĐ
48 AK 344
PICK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
657
MUĞLA
25401010207000005
Muğla Đl Çevre ve Orman Müd.
48 NS 755
PICK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
658
MUĞLA
25401060207000003
Muğla Đl Çevre ve Orman Müd.
48 NY 558
MOTOSĐKLET
Honda
2002
GENEL BÜTÇE
659
MUĞLA
25302040107000002
FETHĐYE Orman Đşletme Md.
48 FE 218
Traktör
Ford 5000
1971
GENEL BÜTÇE
660
MUĞLA
25302040108000001
Denizli Đl Müdürlüğünden devir
28.03.018
Traktör
MB Trac 1000
1979
GENEL BÜTÇE
661
MUĞLA
25302040110000001
Muğla Đl Çevre ve Orman Müd.
48 EF 985
Traktör
New Holland
2011
DÖNER SERMAYE
662
MUĞLA
MUĞLA OR.FĐD.MÜD.
48 AR 323
PĐCK- UP
TOYOTA
1993
GENEL BÜTÇE
Sayfa 17
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
663
MUĞLA
TAR.OR.BAK.MUĞLA
48 AF 429
PĐCK- UP
FORD
1985
GENEL BÜTÇE
664
MUĞLA
MUĞLA OR.FĐD.MÜD.
48 AF 122
KAMYON
FORD
1985
GENEL BÜTÇE
665
MUĞLA
MUĞLA AGM B.MÜH.
48 DT 840
KAMYON
FORD
1981
GENEL BÜTÇE
666
MUĞLA
MUĞLA YILANLI OR.ĐŞL.MÜD.
48 DC 774
KAMYON
BEDFORD
1974
GENEL BÜTÇE
667
MUĞLA
MUĞLA ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
48 NT 498
KAMYON
BMC
1973
GENEL BÜTÇE
668
MUĞLA
MUĞLA OR.ĐŞL.MÜD.
48 AL 726
TRAKTÖR
FORD-5000
1971
GENEL BÜTÇE
669
MUĞLA
C1100
TRAKTÖR
LÖNEN
1993
GENEL BÜTÇE
670
MUĞLA
48 AS 249
TRAKTÖR
FORD
1973
GENEL BÜTÇE
671
MUĞLA
3101023
TRAKTÖR
UNI.GOL
1988
GENEL BÜTÇE
672
MUĞLA
48 DC 778
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
673
MUĞLA
48 EH 221
TRAKTÖR
MB1000
1985
GENEL BÜTÇE
674
MUĞLA
48 DV 064
TRAKTÖR
STEYR
1981
GENEL BÜTÇE
675
MUĞLA
ORMAN BÖL.MÜD.MUĞLA
48 DC 931
TRAKTÖR
MB TUR
1985
GENEL BÜTÇE
676
MUŞ
2530204010700000
MUŞ ÇEVRE VE ORMAN
49AK970
TRAKTÖR
TÜMOSAN
1984
GENEL BÜTÇE
677
MUŞ
2530204010700000
" "
"
49AH110
TRAKTÖR
STAYR
1982
GENEL BÜTÇE
678
MUŞ
253020401070000-0
"
"
49AH072
TRAKTÖR
TÜMOSAN
2001
GENEL BÜTÇE
679
MUŞ
253020401090000-0
"
49AH913
TRAKTÖR
FORT
1971
GENEL BÜTÇE
680
MUŞ
253020401070000-0
"
48DZ423
TRAKTÖR
MERCEDES
1981
GENEL BÜTÇE
681
MUŞ
254010401070000-0
"
49AN811
PĐCP-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
682
NEVŞEHĐR
25302040107000001
Nevşehir Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
50 EN 638
Traktörler
Mercedes Benz
1985
GENEL BÜTÇE
683
NEVŞEHĐR
25302040107000002
Nevşehir Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
50 EP 365
Traktörler
Steyr
1984
GENEL BÜTÇE
684
NĐĞDE
25401030207000001
NĐĞDE AGM BAŞ MÜH.
51 DH 813
KAMYON
FATĐH
1999
GENEL BÜTÇE
685
NĐĞDE
25401030507000001
NĐĞDE AGM BAŞ MÜH.
51 DT 437
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
686
NĐĞDE
25302040107000001
NĐĞDE AGM BAŞ MÜH.
01 NE 557
PĐCK-UP
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
687
NĐĞDE
25302040107000002
NĐĞDE AGM BAŞ MÜH.
01 LZ 312
TRAKTÖR
STEYR
1982
GENEL BÜTÇE
688
NĐĞDE
25302040107000003
NĐĞDE AGM BAŞ MÜH.
01 AK 781
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
689
NĐĞDE
25302040111000001
NĐĞDE ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
51 HH 618
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
690
ORDU
25401030507000002
ĐL ÇEVRE VE ORM.MÜD.
52 FK 705
PĐC-UP
ĐSUZU
1999
GENEL BÜTÇE
691
ORDU
25302040111000001
ĐL ÇEVRE VE ORM.MÜD.
52 AD 963
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
692
ORDU
25302040111000002
ĐL ÇEVRE VE ORM.MÜD.
52 AY 325
TRAKTÖR
STEYR
1973
GENEL BÜTÇE
693
ORDU
25302040111000003
ĐL ÇEVRE VE ORM.MÜD.
52 AF 763
TRAKTÖR
STEYR
1977
GENEL BÜTÇE
694
OSMANĐYE
25302040108000002
OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
80 AC 185
TRAKTÖR
STEYR
1982
GENEL BÜTÇE
MUĞLA OR.ĐŞL.MÜD.
MUĞLA OR.FĐD.MÜD.
"
Sayfa 18
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
695
OSMANĐYE
25302040108000001
OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
80 ET 908
R-TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
696
OSMANĐYE
25302040109000004
OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
80 ET 864
R-TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
697
OSMANĐYE
25302040109000003
OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
80 ET 866
R-TRAKTÖR
ÜNĐVERSAL
1974
GENEL BÜTÇE
698
OSMANĐYE
25302040109000001
OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
80 ET 863
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
699
OSMANĐYE
25302040109000002
OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
80 ET 867
TRAKTÖR
STEYR
1982
GENEL BÜTÇE
700
OSMANĐYE
25401030509000001
OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
80 EV 935
PĐKAP
NĐSSAN
1996
GENEL BÜTÇE
701
OSMANĐYE
25401030209000001
OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
80 EC 085
KAMYON CARGO2014
FORD
1987
GENEL BÜTÇE
702
RĐZE
25302040110000012
ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD.
53 DP 119
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
703
SAKARYA
25401010207000001
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
54 TZ 288
BĐNEK
2001
GENEL BÜTÇE
704
SAKARYA
25401010207000005
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
54 DD 409
BĐNEK
1996
GENEL BÜTÇE
705
SAKARYA
25401010207000004
54 EF 544
BĐNEK
RENAULT
1996
GENEL BÜTÇE
706
SAKARYA
25401010207000006
54 ZC 301
BĐNEK
RENAULT
1994
GENEL BÜTÇE
707
SAKARYA
25401030507000003
54 ZC 328
PICK UP
TOYOTA HILUX
1998
GENEL BÜTÇE
708
SAKARYA
25401030507000004
54 KE 909
PICK UP
ĐSUZU
2001
GENEL BÜTÇE
709
SAKARYA
25401030507000001
54 FR 537
PICK UP
NISSAN
1996
GENEL BÜTÇE
710
SAKARYA
25401030207000001
54 KD 514
PICK UP
TOYOTA
1996
GENEL BÜTÇE
711
SAKARYA
25302040107000001
54 TH 276
TRAKTÖR
SAME
1998
GENEL BÜTÇE
712
SAKARYA
25302040107000002
54 EK 603
TRAKTÖR
STEYR
1997
GENEL BÜTÇE
TRAKTÖR
TORAL EL
TRAKTÖRÜ
54 EV 029
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
54 EC 857
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
713
SAKARYA
25302040107000003
714
SAKARYA
25302040107000005
715
SAKARYA
25302040108000001
716
SAKARYA
25302040108000002
717
SAKARYA
25302040108000003
718
SAKARYA
25302040108000000
719
SAKARYA
25302040108000005
720
SAKARYA
25302040108000006
721
SAKARYA
25302040111000001
722
SAKARYA
25401010207000007
723
SAKARYA
25401010207000002
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ĐL ÇEVRE V E
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
RENAULT
SCENIC
RENAULT
TOROS
GENEL BÜTÇE
54 AZ 778
TRAKTÖR
FORD
1973
GENEL BÜTÇE
54 FE 486
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
54 EV 028
TRAKTÖR
STEYR
1985
GENEL BÜTÇE
32 AK 793
TRAKTÖR
GOLDĐNĐ
1985
GENEL BÜTÇE
54 FA 113
TRAKTÖR
FĐAT
1979
GENEL BÜTÇE
39 DE 032
TRAKTÖR
BCS VĐCTOR
2002
GENEL BÜTÇE
SAKARYA ÇEV.ĐL MÜD.
54 TD 970
BĐNEK OTO
RENAULT
1999
GENEL BÜTÇE
SAKARYA ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜD.
54 YK 821
BĐNEK OTO
DOĞAN SLX
1993
GENEL BÜTÇE
55 SC 572
TRAKTÖR
(BAHÇE)
BSC (VĐCTOR)
2002
GENEL BÜTÇE
724
SAKARYA
25302040107000005
SAMSUN ORMAN FĐDANLIK
MÜD.
725
SAMSUN
25401010207000003
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 LF 451
BĐNEK OTO
RENAULT
1986
GENEL BÜTÇE
726
SAMSUN
25401030207000001
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 AU 924
KAMYON
FATĐH
1996
GENEL BÜTÇE
727
SAMSUN
25302040108000003
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 DA 491
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
728
SAMSUN
25302040108000002
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 ET 139
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
729
SAMSUN
25302040108000001
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 EY 582
KEPÇE
MERCEDES
1985
GENEL BÜTÇE
730
SAMSUN
25302040107000004
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 EZ 217
TRAKTÖR
MERCEDES
1979
GENEL BÜTÇE
Sayfa 19
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
55 AE 046
TRAKTÖR
FORT
1966
GENEL BÜTÇE
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
731
SAMSUN
25302040107000001
Samsun Orman Đşletme Müd.
732
SAMSUN
25302040107000002
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 EZ 159
TRAKTÖR
MERCEDES
1980
GENEL BÜTÇE
733
SAMSUN
25302040107000003
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 ER 292
TRAKTÖR
STEYR
1983
GENEL BÜTÇE
734
SAMSUN
25302040110000001
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 BV 421
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
735
SAMSUN
25302040110000001
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 BZ 583
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2011
GENEL BÜTÇE
736
SAMSUN
25302040110000034
Samsun Đl Çevre ve Orman Müd.
55 DJ 708
TRAKTÖR
AGRĐMAC AGRIA
2011
GENEL BÜTÇE
737
SĐNOP
25401040107000002
Đl Çevre ve Or.Müd.
57 AD 093
Arazi Binek
Đsuzu
1996
GENEL BÜTÇE
738
SĐNOP
25302040110000006
Đl Çevre ve Or.Müd.
57 AB 380
Traktör
Steyr
1978
GENEL BÜTÇE
739
SĐNOP
25302040110000005
Đl Çevre ve Or.Müd.
57 AB 413
Traktör
Mersedes
1982
GENEL BÜTÇE
740
SĐNOP
25302040110000004
Đl Çevre ve Or.Müd.
57 AP 914
Traktör
Steyr
1985
GENEL BÜTÇE
741
SĐNOP
25302040110000009
Đl Çevre ve Or.Müd.
57 AS 161
Traktör
Ford 5000
1973
GENEL BÜTÇE
742
SĐNOP
25302040110000002
Đl Çevre ve Or.Müd.
57 AB 379
Traktör
MErsedes
1983
GENEL BÜTÇE
743
SĐNOP
25302040110000001
Đl Çevre ve Or.Müd.
57 AZ 703
Traktör
Mersedes
1980
GENEL BÜTÇE
744
SĐVAS
2540103050700000002
Mülga Đl Çevre ve Orm .Müdl.
58 NK 425
PĐCK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
745
SĐVAS
2540103050700000001
Mülga Đl Çevre ve Orm .Müdl.
58 DL 173
PĐCK-UP
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
746
SĐVAS
254010305100000003
Mülga Đl Çevre ve Orm .Müdl.
58 NA 813
KAMYONET
FARGO
1993
GENEL BÜTÇE
747
SĐVAS
2540103020700000001
Mülga Đl Çevre ve Orm .Müdl.
58 DT 174
KAMYON
FARGO
1997
GENEL BÜTÇE
748
SĐVAS
253020401070000001
Mülga Đl Çevre ve Orm .Müdl.
58 AH 546
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2003
GENEL BÜTÇE
749
SĐVAS
OGM
Sivas Orm. Đşlt. Müdl.
58 AL 955
TRAKTÖR
STEYR
1983
GENEL BÜTÇE
750
SĐVAS
OGM
Sivas Orm. Đşlt. Müdl.
58 DK 685
TRAKTÖR
MERSEDES
1985
GENEL BÜTÇE
751
SĐVAS
OGM
Çanakkale AGM Baş. Müh.
17 EC 489
TRAKTÖR
MERS.1000
1985
GENEL BÜTÇE
752
SĐVAS
OGM
Ordu AGM Baş. Müh.
52 AP 596
TRAKTÖR
STEYR
1978
GENEL BÜTÇE
753
SĐVAS
ĐŞ MAKĐNASI
MST M542 PLUS
KAZICI YÜKLEYĐCĐ
2010
GENEL BÜTÇE
754
SĐVAS
Mülga Đl Çevre ve Orm .Müdl.
ĐŞ MAKĐNASI
NEW HOLLAND
2012
GENEL BÜTÇE
755
ŞANLIURFA
25302040110000001
Đl Çevre ve Orman Müd/Şurfa
63 YZ 028
Traktörler
FIAT
1990
GENEL BÜTÇE
756
ŞANLIURFA
25302040110000002
Đl Çevre ve Orman Müd/Şurfa
63 AE 048
Traktörler
MASSE FER
1962
GENEL BÜTÇE
757
ŞANLIURFA
25302040110000003
Đl Çevre ve Orman Müd/Şurfa
63 YV 597
Traktörler
FIAT
1990
GENEL BÜTÇE
758
ŞANLIURFA
25302040110000004
Đl Çevre ve Orman Müd/Şurfa
63 YV 592
Traktörler
FIAT
1991
GENEL BÜTÇE
759
ŞANLIURFA
25302040110000005
Đl Çevre ve Orman Müd/Şurfa
63 YV 596
Traktörler
FIAT
1991
GENEL BÜTÇE
760
ŞANLIURFA
25302040110000006
Đl Çevre ve Orman Müd/Şurfa
63 AK 596
Traktörler
FORD
1968
GENEL BÜTÇE
761
ŞANLIURFA
2530204011000000-7
Đl Çevre ve Orman Müd/Şurfa
63 YZ 029
Traktörler
STAYR
1979
GENEL BÜTÇE
762
ŞANLIURFA
25302040407000001
Đl Çevre ve Orman Müd/Şurfa
63 YZ 027
Kepçeler(Traktör)
MERCEDES
1978
GENEL BÜTÇE
63 DR 269
Yükleyiciler
(Traktör)
FORD
1977
GENEL BÜTÇE
MERCEDES
1978
GENEL BÜTÇE
763
ŞANLIURFA
25302041310000001
764
ŞANLIURFA
25302041909000001
Sehven Elazığ TĐF e Göre
Sehven
Kırıcı ve Deliciler
765
ŞANLIURFA
25401030207000001
Đl Çevre ve Orman Müd/Ş.Urfa
63 YV 589
Kamyonlar
766
ŞANLIURFA
25401030207000002
Đl Çevre ve Orman Müd/Ş.Urfa
63 PR 860
Kamyonlar
FATĐH
1999
GENEL BÜTÇE
767
ŞANLIURFA
25401030507000001
AGM BAŞ MÜH Ş.URFA
63 KU 001
Pick-uplar
TOYOTA
1993
GENEL BÜTÇE
768
ŞANLIURFA
25401030507000002
ORKÖY BAŞ MÜH Ş.URFA
63 KD 669
Pick-uplar
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
769
ŞANLIURFA
25401030507000003
OGM DEMĐRBAŞI
63 KN 128
Pick-uplar
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
ŞANLIURFA
25401030507000004
AGM BAŞ MÜH Ş.URFA
63 PK 550
Pick-uplar
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
770
Đl Çevre ve Orman Müd/Ş.Urfa
Sayfa 20
GENEL BÜTÇE
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
771
ŞIRNAK
25401010207000001
ŞIRNAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
73 AD 857
OTOMOBĐL
RENAULT
1997
GENEL BÜTÇE
772
ŞIRNAK
25401040107000001
ŞIRNAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
73 AK 808
KAMYONET (Çift
Kabinli )
ISUZU
1996
GENEL BÜTÇE
59 AT 158
Motorsiklet
Honda
2004
GENEL BÜTÇE
773
TEKĐRDAĞ
254 010 602 080 000 01
Çevre ve Orman Müdürlüğü
Tekirdağ
774
TEKĐRDAĞ
KAYNAĞI BELLĐ DEĞĐL
Çevre ve Orman Müdürlüğü
Tekirdağ
39 DP 157
Traktör
Stair 768
1982
GENEL BÜTÇE
KAYNAĞI BELLĐ DEĞĐL
Çevre ve Orman Müdürlüğü
Tekirdağ
39 DZ 469
Traktör
Mercedes 1100
1980
GENEL BÜTÇE
60 AJ 360
ARAZĐ BĐNEK
ĐSUZU
1999
GENEL BÜTÇE
775
TEKĐRDAĞ
776
TOKAT
25401030507000003
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
777
TOKAT
25401010207000001
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
60 DE 798
HĐZMET ARACI
RENAULT
1980
GENEL BÜTÇE
25401030207000001
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
60 AJ 357
DAMPERLĐ
KAMYON
FORD GARGO
KAMYON
1985
GENEL BÜTÇE
25302040107000001
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
60 AR 035
STEYR 768
TRAKTÖR
1984
GENEL BÜTÇE
25302040107000003
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
60 DA 994
STEYR 768
TRAKTÖR
1979
GENEL BÜTÇE
25302040107000005
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
60 AJ 359
MB 1000 TRAK
TRAKTÖR
1985
GENEL BÜTÇE
25302040107000004
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
60 DK 832
STEYR
TRAKTÖR
1983
GENEL BÜTÇE
B. TRAKTÖRÜ
1989
GENEL BÜTÇE
B. TRAKTÖRÜ
1989
GENEL BÜTÇE
778
779
780
781
782
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
GOLDONĐ
TRAKTÖR
GOLDONĐ
TRAKTÖR
783
TOKAT
2530201030108000001
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
784
TOKAT
2530201030108000002
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
25302040107000006
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
60 AJ 358
STEYR 768
TRAKTÖR (KEPÇE)
1988
GENEL BÜTÇE
25302040107000002
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
28.04.046
MB 1100 TRAK
TRAKTÖR
1980
GENEL BÜTÇE
25302040111000001
TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
60 HN 865
MÜD.
NEW HOLLAND
TRAKTÖR
2011
GENEL BÜTÇE
785
786
787
788
789
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TARABZON
TARABZON
25401030208000001
TRABZON ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
61 ER 532
KAMYON
FORD
1985
GENEL BÜTÇE
25401030507000002
TRABZON ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
61 DD 274
PICK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
61 DU 680
PICK-UP
TOYOTO
2001
GENEL BÜTÇE
790
TARABZON
25401030508000003
TRABZON ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
791
TARABZON
25401030508000002
TRABZON ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
61 EH 758
PICK-UP
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
792
UŞAK
25401010207000001
UŞAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
64 LH 441
Hizmet Araçları
RENAULT
1993
GENEL BÜTÇE
25401010209000001
UŞAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
64 DY 526
Hizmet Araçları
RENAULT
1992
GENEL BÜTÇE
25401040107000001
UŞAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
64 DK 101
Binek Arazi Taşıtları
ISUZU
2001
GENEL BÜTÇE
64 LH 442
Binek Arazi Taşıtları
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
64 DP 689
Binek Arazi Taşıtları
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
65 AV 464
TRAKTÖR
STEYR
1984
GENEL BÜTÇE
65 AN 182
TRAKTÖR
STEYR
1978
GENEL BÜTÇE
65 AF 812
TRAKTÖR
FORD
1973
GENEL BÜTÇE
793
794
UŞAK
UŞAK
795
UŞAK
25401040107000002
796
UŞAK
25401040109000002
797
VAN
253
798
VAN
253
799
VAN
253
800
YOZGAT
25401030507000001
UŞAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
VAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
VAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
VAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
66 DY 609
ARAZĐ BĐNEK
NĐSSAN
1996
GENEL BÜTÇE
66 DY 611
ARAZĐ BĐNEK
NĐSSAN
1996
GENEL BÜTÇE
801
YOZGAT
25401030507000002
YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
802
YOZGAT
25401030507000003
YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
66 DP 884
ARAZĐ BĐNEK
ISUZU
1997
GENEL BÜTÇE
803
YOZGAT
25302040607000001
YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
22.07.001
GREYDER
FĐAT HĐTACHĐ
1995
GENEL BÜTÇE
66 AU 158
TRAKTÖR
ŞTAYR
1982
GENEL BÜTÇE
804
YOZGAT
25302040107000001
YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
805
YOZGAT
25302040107000002
YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
66 AU 159
TRAKTÖR
FĐAT 130
1991
GENEL BÜTÇE
806
YOZGAT
25302040107000004
YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
66 DA 649
TRAKTÖR
FĐAT 6076
1991
GENEL BÜTÇE
66 DY 610
KAMYON
BMC
1996
GENEL BÜTÇE
55 EZ 234
TRAKTÖR
MB 1100
1986
GENEL BÜTÇE
807
YOZGAT
25401030207000001
YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN
MÜD.
808
YOZGAT
KAYNAĞI BELLĐ DEĞĐL
SAMSUN ĐL ÇEVRE VE
ORMAN MÜD.
Sayfa 21
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
809
ZONGULDAK
254010305
Zonguldak Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
67 DT 193
ARAZĐ BĐNEK
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
810
ZONGULDAK
25401030507000001
Zonguldak Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
67 AN 988
MĐNÜBÜS
FORD
1991
GENEL BÜTÇE
811
ZONGULDAK
25302040110000002
Zonguldak Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
67 NA 299
Traktör
Steyr
1988
GENEL BÜTÇE
812
ZONGULDAK
25302040110000004
Zonguldak Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
67 AD 271
Traktör
Steyr
1983
GENEL BÜTÇE
813
ZONGULDAK
25302040110000003
Zonguldak Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
67 NA 292
Traktör
FORD
1974
GENEL BÜTÇE
814
ZONGULDAK
25302040110000001
Zonguldak Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
74 AH 409
Traktör
MBTRAC
1981
GENEL BÜTÇE
815
ZONGULDAK
25302040110000006
Zonguldak Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
.-
Traktör
Newholland
2010
GENEL BÜTÇE
816
ZONGULDAK
25302040110000005
Zonguldak Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
.-
Traktör
Goldoni
817
ZONGULDAK
25302040310000001
Zonguldak Đl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
17 EA 640
Traktör Vinç
MBTRAC
1985
GENEL BÜTÇE
818
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
25401010209000001
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 EKF 13
BİNEK OTO
RENAULT
1992
GENEL BÜTÇE
819
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
25401010209000002
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 EKF 23
BİNEK OTO
RENAULT
1992
GENEL BÜTÇE
820
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
25401040107000001
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 KMR 24
STATİON WAGON
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
821
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
25401040109000001
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 M 0074
ARAZİ BİNEK
TOYOTA
1987
GENEL BÜTÇE
822
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
25302040107000001
ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 UN 948
TRAKTÖR
TRAKTÖR
1980
GENEL BÜTÇE
25 EK 709
PĐCK-UP
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
23 DU 724
PĐCK-UP
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
823
DOĞU ANADOLU
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
25401010207000001
824
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
25401040107000001
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BATI AKDENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BATI AKDENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BATI AKDENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BATI AKDENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU AKDENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU AKDENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU AKDENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU ANADOLU
ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ - ERZURUM
GÜNEY DOĞU ANADOLU
ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL BÜTÇE
25401010208000001
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
14 AJ 401
BĐNEK OTO
RENAULT
1993
GENEL BÜTÇE
25401030507000003
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
14 AJ 402
KAMYONET
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401030507000002
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
14 AJ 399
KAMYONET
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401030507000001
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
14 AJ 398
KAMYONET
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401030308000001
BATI KARADENĐZ
ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
14 AJ 400
KAMYONET
FARGO
1993
GENEL BÜTÇE
25401040207000003
BATI AKDENĐZ ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
07 VS 394
PĐCK-UP
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
25401040207000001
BATI AKDENĐZ ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
07 CCS 81
PĐCK-UP
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401040207000002
BATI AKDENĐZ ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
07 CCS 82
PĐCK-UP
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401040107000001
BATI AKDENĐZ ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
07 D 4566
PĐCK-UP ARAZI
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
25401030507000001
DOĞU AKDENĐZ ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS
33 PK 615
PĐCK-UP
FORD RANCER
2000
GENEL BÜTÇE
25401040107000001
DOĞU AKDENĐZ ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS
33 NR 010
PĐCK-UP ARAZI
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
25401040107000002
DOĞU AKDENĐZ ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS
33 NZ 010
PĐCK-UP ARAZI
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
Sayfa 22
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
25401020107000001
DOĞU AKDENĐZ ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS
33 PV 163
OTOBÜS
MAGĐRUS
1997
GENEL BÜTÇE
25302040107000001
DOĞU AKDENĐZ ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS
33 N 4376
TRAKTÖR
8240 NEW
HOLLAND
1996
GENEL BÜTÇE
25401040107000001
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
35 KRL 16
PĐCK-UP ARAZI
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
25401040107000002
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
35 KRL 17
PICK-UP ARAZI
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
25401040107000003
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
35 KSR 86
PICK-UP ARAZI
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401040107000004
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
35 KKE 62
PICK-UP ARAZI
FORD RANGER
2000
GENEL BÜTÇE
25302040107000001
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
35 UAP 23
TRAKTÖR
NEW HOLLAND
2001
GENEL BÜTÇE
25401010107000001
DOĞU K.DENĐZ
OR.ARŞ.M.TRABZON
61 DY 781
BĐNEK OTO
RENAULT
1987
GENEL BÜTÇE
25401030507000001
DOĞU K.DENĐZ
OR.ARŞ.M.TRABZON
61 ER 494
KAMYONET
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401030507000002
DOĞU K.DENĐZ
OR.ARŞ.M.TRABZON
61 ER 496
KAMYONET
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401040107000001
ORMAN TOPRAK VE EKOLOJİ
ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜESKİŞEHİR
26 KU 263
BİNEK OTO
TOYOTA
1993
GENEL BÜTÇE
25401040107000002
ORMAN TOPRAK VE EKOLOJİ
ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜESKİŞEHİR
06 VM 501
KAMYONET
ISUZU
1999
GENEL BÜTÇE
25401040107000001
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 KKF 10
BĐNEK OTO
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
25401040107000002
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 KKF 13
BĐNEK OTO
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
25401040107000003
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 KKF 11
BĐNEK OTO
TOYOTA
1998
GENEL BÜTÇE
25401010207000001
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 LJS 06
BĐNEK OTO
RENO
1993
GENEL BÜTÇE
25401040207000001
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
06 KZD 50
KAMYONET
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
25401010207000001
KAVAK VE HIZLI GELĐŞEN
ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ
41 KK 106
BĐNEK OTO
RENAULT TOROS
1993
GENEL BÜTÇE
855
KAVAK VE HIZLI
GELĐŞEN ORMAN
AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA
ENSTĐTÜSÜ
25401040107000001
KAVAK VE HIZLI GELĐŞEN
ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ
41 DL 254
BĐNEK OTO
TOYOTA
1987
GENEL BÜTÇE
856
KAVAK VE HIZLI
GELĐŞEN ORMAN
AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA
ENSTĐTÜSÜ
25401020207000001
KAVAK VE HIZLI GELĐŞEN
ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ
41 KK 107
MĐNĐBÜS
FĐAT
1991
GENEL BÜTÇE
857
KAVAK VE HIZLI
GELĐŞEN ORMAN
AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA
ENSTĐTÜSÜ
25401040107000002
KAVAK VE HIZLI GELĐŞEN
ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ
41 KH 603
KAMYONET
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
858
KAVAK VE HIZLI
GELĐŞEN ORMAN
AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA
ENSTĐTÜSÜ
25401040107000003
KAVAK VE HIZLI GELĐŞEN
ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ
41 KH 604
KAMYONET
ISUZU
1998
GENEL BÜTÇE
859
KAVAK VE HIZLI
GELĐŞEN ORMAN
AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA
ENSTĐTÜSÜ
25302040107000002
KAVAK VE HIZLI GELĐŞEN
ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ
41 AZ 433
TRAKTÖR
FORD
1975
GENEL BÜTÇE
860
KAVAK VE HIZLI
GELĐŞEN ORMAN
AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA
ENSTĐTÜSÜ
25302040107000003
8240 FORD
TRAKTÖR
TRAKTÖR
1998
GENEL BÜTÇE
SIRA
NO
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
DOĞU AKDENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU AKDENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
EGE ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU KARADENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU KARADENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU KARADENĐZ
ORMANCILIK
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN TOPRAK VE
EKOLOJĐ
ARAŞTIRMALARI
ENSTĐTÜSÜ
(ESKĐŞEHĐR)
ORMAN TOPRAK VE
EKOLOJĐ
ARAŞTIRMALARI
ENSTĐTÜSÜ
(ESKĐŞEHĐR)
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN AĞAÇLARI VE
TOHUMLARI ISLAH
ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
KAVAK VE HIZLI
GELĐŞEN ORMAN
AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA
ENSTĐTÜSÜ
CĐNSĐ
MARKASI
Sayfa 23
BÜTÇESĐ
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
861
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
KAVAK VE HIZLI
GELĐŞEN ORMAN
AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA
ENSTĐTÜSÜ
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
25302040107000001
KAVAK VE HIZLI GELĐŞEN
ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ
41 DR 304
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
CĐNSĐ
MARKASI
TRAKTÖR
MERCEDES
1985
BÜTÇESĐ
GENEL BÜTÇE
254 GRUBU ĐŞ MAKĐNELERĐ EKĐPMANLARI
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
AYDIN
Römorklar
254
25401070207000001
1
1,00
1,00
gen.büt.
ADANA
Römorklar
254
25401070208000001
1
0,01
0,01
gen.büt.
ADANA
Römorklar
254
25401070208000002
1
0,01
0,01
gen.büt.
ADANA
Römorklar
254
25401070208000003
1
0,01
0,01
gen.büt.
ADIYAMAN
Romorklar
254
25401070207000001
1
41,00
41,00
gen.büt.
ADIYAMAN
Romorklar
254
25401070207000002
1
41,00
41,00
gen.büt.
ADIYAMAN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
8,82
8,82
gen.büt.
ADIYAMAN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
10,37
10,37
gen.büt.
AFYON
Tankerler
254
25401050707000002
1
11,20
11,20
gen.büt.
AFYON
Tankerler
254
25401050707000003
1
11,20
11,20
gen.büt.
AFYON
Tankerler
254
25401050707000004
1
0,28
0,28
gen.büt.
AFYON
Römorklar
254
25401070207000002
1
11,87
11,87
gen.büt.
AFYON
Römorklar
254
25401070207000003
1
0,20
0,20
gen.büt.
AFYON
Römorklar
254
25401070207000004
1
0,95
0,95
gen.büt.
AFYON
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
7,20
7,20
gen.büt.
AFYON
Çekili Karavanlar
254
25401070311000001
1
30.680,00
30.680,00
gen.büt.
AĞRI
Römorklar
254
2,54011E+16
1
900,00
900,00
gen.büt.
AMASYA
Arasözler
254
25401050807000001
1
1.661,75
1.661,75
gen.büt.
AMASYA
Römörkler
254
25401070207000001
1
0,01
0,01
gen.büt.
AMASYA
Römörkler
254
25401070207000002
1
2,34
2,34
gen.büt.
AMASYA
Römörkler
254
25401070207000003
1
0,01
0,01
gen.büt.
AMASYA
Römörkler
254
25401070207000004
1
35,00
35,00
gen.büt.
AMASYA
Çekili karavanlar
254
25401070307000001
1
4,28
4,28
gen.büt.
ANKARA
2.5 TONLUK 2 TEK.MAZOT
TANKI
254
254.01.07.02
1
3,00
3,00
ANKARA
Karavan küçük boy
254
254.01.07.03
1
0,75
0,75
gen.büt.
ANKARA
Su tankı 2.5 tonluk
254
254.01.07.02
1
0,15
0,15
gen.büt.
ANKARA
2.5 tonluk su tankı
254
254.01.07.02
1
0,45
0,45
gen.büt.
ANKARA
Karavan büyük boy
S.No:24188
254
254.01.07.03
1
1.000,00
1.000,00
ANKARA
3 TONLUK TREYLER
254
254.01.07.02
1
0,01
0,01
gen.büt.
ANKARA
Su tankı 2.5 tonluk
254
254.01.07.02
1
0,15
0,15
gen.büt.
ANKARA
Su tankı 2.5 tonluk
254
254.01.07.02
1
0,15
0,15
gen.büt.
ANKARA
3 tonluk damper ( saç kasa )
254
254.01.07.02
1
0,69
0,69
254
254.01.07.02
1
0,15
0,15
1
3,00
3,00
1
1,40
1,40
1
0,21
0,21
1
34,74
34,74
894
ANKARA
895
ANKARA
Damper Treyler ( 3 tonluk
romörk )
LASTĐK TEKERLEKLĐ 2.5
TON.SU TANK
254
254.01.07.02
896
ANKARA
DAMPERLĐ ROMÖRK
254
254.01.07.02
897
ANKARA
ROMÖRKLÜ 2LĐ MAZOT
TANKI
254
254.01.07.02
898
ANKARA
4 TEKERLEKLĐ ROMÖRK
254
254.01.07.02
900
ANKARA
901
ANKARA
4 TONLUK YANA
DEVĐRMELĐ TREYLER
2 TEKERLEKLĐ SAÇ
ROMÖRK
4 TONLUK TAMPERLĐ
ROMÖRK
254
254.01.07.02
ARTVĐN
Römorklar
254
25401070207000001
AYDIN
Römorklar
254
AYDIN
Römorklar
AYDIN
Römorklar
AYDIN
899
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
ANKARA
254
254.01.07.02
254
254.01.07.02
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
1
34,74
34,74
1
1,40
1,40
1
57,50
57,50
1
77,00
77,00
gen.büt.
25401070207000002
1
1,00
1,00
gen.büt.
254
25401070207000003
1
1,00
1,00
gen.büt.
254
25401070208000004
1
395,56
395,56
gen.büt.
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
1,00
1,00
gen.büt.
AYDIN
Çekili Karavanlar
254
25302051308000012
1
1,00
1,00
gen.büt.
AYDIN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000003
1
1,38
1,38
gen.büt.
BALIKESĐR
Römorklar
254
25401070207000001
1
1,21
1,21
gen.büt.
BALIKESĐR
Römorklar
254
25401070207000002
1
1,21
1,21
gen.büt.
BALIKESĐR
Römorklar
254
25401070207000003
1
0,09
0,09
gen.büt.
BALIKESĐR
Römorklar
254
25401070207000004
1
0,51
0,51
gen.büt.
BALIKESĐR
Römorklar
254
25401070207000005
1
0,03
0,00
gen.büt.
BALIKESĐR
Römorklar
254
25401070207000006
1
0,14
0,14
gen.büt.
BALIKESĐR
Römorklar
254
25401070207000007
1
400,00
0,00
gen.büt.
BALIKESĐR
Römorklar
254
25401070207000008
1
1.216,00
1.216,00
gen.büt.
BALIKESĐR
Römorklar
254
25401070207000009
1
0,15
0,15
gen.büt.
Sayfa 24
gen.büt.
gen.büt.
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
BALIKESĐR
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
1,20
1,20
gen.büt.
BALIKESĐR
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
0,02
0,02
gen.büt.
BARTIN
Çekili Karavan
254
25401070307000001
1
2.000,00
2.000,00
gen.büt.
BARTIN
Çekili Karavan
254
2540107030700000-1
1
2.000,00
2.000,00
gen.büt.
BURDUR
Römorklar
254
1
0,05
0,05
gen.büt.
BURDUR
Römorklar
254
1
0,05
0,05
gen.büt.
BURDUR
Römorklar
254
1
0,23
0,23
gen.büt.
BURDUR
Çekili Karavanlar
254
1
30,00
30,00
gen.büt.
BURDUR
Çekili Karavanlar
254
1
30,00
30,00
gen.büt.
ÇANAKKALE
Römorklar
254
25401070207000001
1
0,01
0,01
gen.büt.
ÇANAKKALE
Römorklar
254
25401070207000002
1
0,01
0,01
gen.büt.
ÇANAKKALE
Römorklar
254
25401070207000003
1
0,01
0,01
gen.büt.
ÇANAKKALE
Römorklar
254
25401070207000004
1
2,14
2,14
gen.büt.
ÇANAKKALE
Römorklar
254
25401070207000005
1
0,48
0,48
gen.büt.
ÇANAKKALE
Römorklar
254
25401070207000006
1
64,98
64,98
gen.büt.
ÇANAKKALE
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
1,25
1,25
gen.büt.
ÇANAKKALE
Çekili Karavanlar
254
25401070307000003
1
1,17
1,17
gen.büt.
ÇANAKKALE
Çekili Karavanlar
254
25401070307000004
1
1,39
1,39
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000002
1
899,73
899,73
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000004
1
0,01
0,01
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000006
1
0,01
0,01
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000008
1
2,05
2,05
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000009
1
2,05
2,05
gen.büt.
ÇANKIRI
Tankerler
254
25401050707000001
1
499,59
499,59
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000003
1
0,01
0,01
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000001
1
899,73
899,73
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000005
1
0,01
0,01
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000011
1
500,00
500,00
gen.büt.
ÇANKIRI
Römorklar
254
25401070207000012
1
500,00
500,00
gen.büt.
ÇORUM
Römorklar
254
25401070207000001
1
150,00
150,00
gen.büt.
ÇORUM
Römorklar
254
25401070207000002
1
150,00
150,00
gen.büt.
DENĐZLĐ
Toprak Tesfiye Makineleri
254
253020101010307000002
1
1,20
1,20
DENĐZLĐ
Römorklar
254
25401070207000002
1
0,99
0,99
gen.büt.
DENĐZLĐ
Römorklar
254
25401070207000003
1
1,50
1,50
gen.büt.
DENĐZLĐ
Römorklar
254
25401070207000004
1
1,05
1,05
gen.büt.
DENĐZLĐ
Römorklar
254
25401070207000005
1
1,05
1,05
gen.büt.
DENĐZLĐ
Römorklar
254
25401070207000006
1
1,05
1,05
gen.büt.
DENĐZLĐ
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
7,01
7,01
gen.büt.
DENĐZLĐ
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
701,14
701,14
gen.büt.
DĐYARBAKIR
Tankerler
254
25401050708000001
1
250,00
250,00
gen.büt.
DĐYARBAKIR
Römorklar
254
25401070208000001
1
7.134,00
7.134,00
gen.büt.
DĐYARBAKIR
DOĞU AKDENĐZ
ORM.ARŞ.MÜD.
Römorklar
254
25401070208000002
1
250,00
250,00
gen.büt.
Römorklar
254
25401070207000001
1
350,00
350,00
gen.büt.
DÜZCE
Römorklar
254
25401070207000002
1
247,80
247,80
gen.büt.
DÜZCE
Römorklar
254
25401070207000003
1
250,16
250,16
gen.büt.
DÜZCE
Römorklar
254
25401070207000004
1
306,80
306,80
gen.büt.
DÜZCE
Tankerler
254
25401050707000001
1
295,00
295,00
gen.büt.
DÜZCE
Tankerler
254
25401050707000002
1
177,00
177,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000001
1
500,00
500,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000002
1
500,00
500,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000003
1
600,00
600,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000004
1
600,00
600,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000005
1
600,00
600,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000006
1
600,00
600,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000007
1
600,00
600,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000008
1
600,00
600,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000009
1
700,00
700,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000010
1
700,00
700,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000011
1
800,00
800,00
gen.büt.
EDĐRNE
Römorklar
254
25401070207000012
1
800,00
800,00
gen.büt.
EDĐRNE
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
400,00
400,00
gen.büt.
EDĐRNE
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
400,00
400,00
gen.büt.
ELAZIĞ
Römorklar
254
25401070207000001
1
0,64
0,64
gen.büt.
ELAZIĞ
Römorklar
254
25401070207000002
1
1,49
1,49
gen.büt.
ELAZIĞ
Römorklar
254
25401070207000003
1
46,13
46,13
gen.büt.
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
Sayfa 25
gen.büt.
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
ELAZIĞ
Römorklar
254
25401070207000004
1
46,13
46,13
gen.büt.
ELAZIĞ
Römorklar
254
25401070207000005
1
0,99
0,99
gen.büt.
ELAZIĞ
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
930,96
930,96
gen.büt.
ELAZIĞ
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
930,96
930,96
gen.büt.
ELAZIĞ
Çekili Karavanlar
254
25401070307000003
1
5,60
5,60
gen.büt.
ELAZIĞ
Çekili Karavanlar
254
25401070307000004
1
7,20
7,20
gen.büt.
ELAZIĞ
Çekili Karavanlar
254
25401070307000005
1
7,20
7,20
gen.büt.
ELAZIĞ
Çekili Karavanlar
254
25401070307000006
1
3,38
3,38
gen.büt.
ERZĐNCAN
Tankerler(SU TANKI)
254
25401050707000003
1
0,15
0,15
gen.büt.
ERZĐNCAN
Römorklar
254
25401070207000001
1
400,00
400,00
gen.büt.
ERZĐNCAN
Römorklar
254
25401070207000004
1
7,39
7,39
gen.büt.
ERZĐNCAN
Römorklar
254
25401070207000005
1
0,01
0,01
gen.büt.
ERZĐNCAN
Tankerler(Su Tankı)
254
25401050707000001
1
0,18
0,18
gen.büt.
ERZĐNCAN
Tankerler(Su Tankı)
254
25401050707000002
1
0,15
0,15
gen.büt.
ERZĐNCAN
Römorklar
254
25401070207000002
1
0,75
0,75
gen.büt.
ERZĐNCAN
Römorklar
254
25401070207000003
1
0,75
0,75
gen.büt.
ERZĐNCAN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
14,78
14,78
gen.büt.
ERZĐNCAN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
6.764,24
6.764,24
gen.büt.
ERZĐNCAN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000003
1
0,40
0,40
gen.büt.
ERZĐNCAN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000004
1
0,40
0,40
gen.büt.
ERZURUM
Römorklar
254
25401070207000001
1
929,00
929,00
gen.büt.
ERZURUM
Römorklar
254
25401070207000002
1
1.271,00
1.271,00
gen.büt.
ERZURUM
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
1.001,38
1.001,38
gen.büt.
1006 ERZURUM
Depo Vagonlar(Genleşme Dep)
254
25404020407000001
1
10,00
10,00
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
ESKĐŞEHĐR
Römorklar
254
25401070207000001
1
12,87
12,87
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Römorklar
254
25401070207000002
1
12,85
12,85
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Römorklar
254
25401070207000003
1
75,00
75,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Römorklar
254
25401070207000004
1
270,25
270,25
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Römorklar
254
25401070207000005
1
290,00
290,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Römorklar
254
25401070207000006
1
50,00
50,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Römorklar
254
25401070207000007
1
50,00
50,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Römorklar
254
25401070207000008
1
1.000,50
1.000,50
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Römorklar
254
25401070208000001
1
10.000,00
10.000,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
150,00
150,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
150,00
150,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Çekili Karavanlar
254
25401070307000003
1
150,00
150,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Petrol veya Gaz Tankeri
254
25402020107000001
1
26,00
26,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Petrol veya Gaz Tankeri
254
25402020107000002
1
26,00
26,00
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Petrol veya Gaz Tankeri
254
25402020107000003
1
6,83
6,83
gen.büt.
ESKĐŞEHĐR
Treyler
254
25404020507000001
1
50,00
50,00
gen.büt.
GAZĐANTEP
Çekili Karavan
254
25401070307000001
1
80,00
80,00
gen.büt.
GĐRESUN
Tankerler
254
25401050707000001
1
500,00
500,00
gen.büt.
GĐRESUN
Römork
254
25401070207000001
1
700,00
700,00
gen.büt.
GĐRESUN
Römork
254
25401070207000002
1
700,00
700,00
gen.büt.
GĐRESUN
Römork
254
25401070207000003
1
600,00
600,00
gen.büt.
GĐRESUN
Römork
254
25401070207000004
1
400,00
400,00
gen.büt.
GĐRESUN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
14.900,00
14.900,00
gen.büt.
HATAY
Römorklar
254
25401070207000001
1
0,68
0,68
gen.büt.
HATAY
Römorklar
254
25401070207000002
1
0,16
0,16
gen.büt.
HATAY
Römorklar
254
25401070207000003
1
0,60
0,60
gen.büt.
HATAY
Römorklar
254
25401070207000004
1
0,99
0,99
gen.büt.
ISPARTA
Römorklar
254
25401070207000001
1
2,28
2,28
gen.büt.
ISPARTA
Römorklar
254
25401070207000004
1
0,20
0,20
gen.büt.
ISPARTA
Römorklar
254
25401070207000005
1
1,60
1,60
gen.büt.
ISPARTA
Römorklar
254
25401070207000006
1
2,43
2,43
gen.büt.
ISPARTA
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
11.679,38
11.679,38
gen.büt.
ISPARTA
Petrol veya Gaz Tankeri
254
25402020107000001
1
0,01
0,01
gen.büt.
ISPARTA
Petrol veya Gaz Tankeri
254
25402020107000002
1
103,00
103,00
gen.büt.
ĐZMĐR
Römorklar
254
25401070207000003
1
50,00
50,00
gen.büt.
ĐZMĐR
Römorklar
254
25401070207000005
1
2.400,00
2.400,00
gen.büt.
ĐZMĐR
Römorklar
254
25401070207000007
1
1.100,00
1.100,00
gen.büt.
ĐZMĐR
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
500,00
500,00
gen.büt.
gen.büt.
ĐZMĐR
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
100,00
100,00
gen.büt.
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000001
1
0,40
0,40
gen.büt.
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000002
1
0,40
0,40
gen.büt.
Sayfa 26
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
BÜTÇESĐ
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000003
1
0,40
0,40
gen.büt.
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000004
1
0,40
0,40
gen.büt.
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000005
1
0,40
0,40
gen.büt.
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000006
1
0,40
0,40
gen.büt.
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000007
1
0,40
0,40
gen.büt.
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000008
1
0,10
0,10
gen.büt.
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000009
1
0,02
0,02
gen.büt.
KASTAMONU
Tankerler
254
25401050707000010
1
0,10
0,10
gen.büt.
KASTAMONU
Römorklar
254
25401070207000001
1
0,70
0,70
gen.büt.
KASTAMONU
Römorklar
254
25401070207000002
1
0,70
0,70
gen.büt.
KASTAMONU
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
0,25
0,25
gen.büt.
1059
KAVAK VE
HIZ.GELĐŞ.ORM.AĞA Römorklar
Ç.ARŞ.MÜD.
254
25401070207000001
1
17,14
17,14
1060
KAVAK VE
HIZ.GELĐŞ.ORM.AĞA Römorklar
Ç.ARŞ.MÜD.
254
0,10
0,10
KAYSERĐ
Römorklar
254
254.01.07.02
1
5.500,00
5.500,00
gen.büt.
KIRKLARELĐ
Tankerler
254
25401050711000003
1
2.500,00
2.500,00
gen.büt.
KIRKLARELĐ
Römorklar
254
25401070211000001
1
1.000,00
1.000,00
gen.büt.
KIRKLARELĐ
Römorklar
254
25401070211000002
1
1.000,00
1.000,00
gen.büt.
KIRKLARELĐ
Römorklar
254
25401070211000003
1
1.000,00
1.000,00
gen.büt.
KIRKLARELĐ
Römorklar
254
25401070211000004
1
1.000,00
1.000,00
gen.büt.
KIRKLARELĐ
Römorklar
254
25401070207000001
1
450,00
450,00
gen.büt.
KIRKLARELĐ
Römorklar
254
25401070207000002
1
450,00
450,00
gen.büt.
KIRKLARELĐ
Tankerler
254
25401050711000001
1
1.500,00
1.500,00
gen.büt.
KIRKLARELĐ
Tankerler
254
25401050711000002
1
1.500,00
1.500,00
gen.büt.
KIRŞEHĐR
Tankerler
254
25401050707000001
1
400,00
400,00
gen.büt.
KIRŞEHĐR
Römorklar
254
25401070207000001
1
938,30
938,30
gen.büt.
KOCAELĐ
Römork
254
25401070207000001
1
0,01
0,01
gen.büt.
KÜTAHYA
Mazot tankeri
254
4
360,00
1.440,00
gen.büt.
KÜTAHYA
Su tankeri
254
1
99,50
99,50
gen.büt.
KÜTAHYA
Karavan ( 6'lık )
254
1
108,00
108,00
gen.büt.
KÜTAHYA
Karavan (2'lik)
254
1
75,00
75,00
gen.büt.
KÜTAHYA
Römork (4 tonluk)
254
1
217,65
217,65
gen.büt.
KÜTAHYA
Römork (6 tonluk)
254
1
339,00
339,00
gen.büt.
KÜTAHYA
Römork
254
1
4.000,00
4.000,00
1081 KÜTAHYA
Römork (3 ton 2 tekerlekli)
254
1
0,23
0,23
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
KÜTAHYA
Römork (2 tekerli)
254
1
50,00
50,00
KÜTAHYA
Ön yükleyici
254
1
800,00
800,00
gen.büt.
MALATYA
Römorklar
254
25401070207000001
1
0,02
0,02
gen.büt.
MALATYA
Römorklar
254
25401070207000002
1
0,02
0,02
gen.büt.
MALATYA
Römorklar
254
25401070207000003
1
46,37
46,37
gen.büt.
MALATYA
Römorklar
254
25401070207000004
1
46,37
46,37
gen.büt.
MALATYA
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
926,31
926,31
gen.büt.
MALATYA
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
926,31
926,31
gen.büt.
MALATYA
Çekili Karavanlar
254
25401070307000003
1
7,20
7,20
gen.büt.
MALATYA
Çekili Karavanlar
254
25401070307000004
1
0,09
0,09
gen.büt.
MALATYA
Çekili Karavanlar
254
25401070307000005
1
0,13
0,13
gen.büt.
MANĐSA
Tankerler(Su Tankı)
254
25401050707000001
1
100,00
100,00
gen.büt.
1094 MANĐSA
Tankerler(Akaryakıt Tankı)
254
25401050707000002
1
100,00
100,00
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
MANĐSA
Römorklar
254
25401070207000003
1
200,00
200,00
gen.büt.
MANĐSA
Römorklar
254
25401070207000004
1
200,00
200,00
gen.büt.
MANĐSA
Römorklar
254
25401070207000005
1
200,00
200,00
gen.büt.
MANĐSA
Römork
254
2540107021100001
1
4.255,00
4.595,40
gen.büt.
MANĐSA
Römork
254
2540107021100002
1
4.255,00
4.595,40
gen.büt.
MANĐSA
Römork
254
2540107021100003
1
4.255,00
4.595,40
gen.büt.
MARDĐN
Römorklar
254
25401070207000001
1
1,00
1,00
gen.büt.
MARDĐN
Römorklar
254
25401070207000002
1
1,00
1,00
gen.büt.
MARDĐN
Römorklar
254
25401070207000003
1
1,99
1,99
gen.büt.
MARDĐN
Römorklar
254
25401070207000004
1
2,45
2,45
gen.büt.
MARDĐN
Römorklar
254
25401070207000005
1
1,00
1,00
gen.büt.
MARDĐN
Römorklar
254
25401070207000006
1
1,00
1,00
gen.büt.
MERSĐN
Römorklar
254
25401070207000004
1
3.000,00
3.000,00
gen.büt.
MERSĐN
Römorklar
254
25401070207000005
1
2.200,00
2.200,00
gen.büt.
MERSĐN
Römorklar
254
25401070207000006
1
2.200,00
2.200,00
gen.büt.
SIRA
NO
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
CĐNSĐ
MARKASI
25401070207000002
Sayfa 27
gen.büt.
1
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
gen.büt.
EK-5
MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDĐLEN GENEL
BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE ĐŞ MAKĐNELERĐ LĐSTESĐ (253 GRUBU DAHĐL)
EK: 5
SIRA
NO
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
TAŞINIRIN
BULUNDUĞU ĐL
ARACIN TAŞINIR
DÜZEY KODU
(DEMĐRBAŞ NOSU)
ARACIN TESCĐLLĐ OLDUĞU
BĐRĐM (RUHSATINDA KAYITLI
OLDUĞU YER)
PLAKASI
MODELĐ
TAŞINIR BĐLGĐLERĐ
CĐNSĐ
MARKASI
BÜTÇESĐ
MERSĐN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
5.000,00
5.000,00
gen.büt.
MERSĐN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000003
1
5.000,00
5.000,00
gen.büt.
MERSĐN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000004
1
11,99
11,99
gen.büt.
MERSĐN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000005
1
11,99
11,99
gen.büt.
MERSĐN
Çekili Karavanlar
254
25401070307000006
1
11,99
11,99
gen.büt.
MUĞLA
Römorklar
254
25401070207000001
1
2.419,00
2.419,00
gen.büt.
MUĞLA
Römorklar
254
25401070207000002
1
2.301,00
2.301,00
gen.büt.
MUĞLA
Römorklar
254
25401070207000003
1
1.652,00
1.652,00
gen.büt.
MUĞLA
Römorklar
254
25401070207000004
1
4.130,00
4.130,00
gen.büt.
MUĞLA
Römorklar
254
25401070207000005
1
4.130,00
4.130,00
gen.büt.
MUĞLA
Römorklar
254
25401070207000009
1
4.130,00
4.130,00
gen.büt.
MUĞLA
Römorklar
254
25401070207000010
1
4.130,00
4.130,00
gen.büt.
MUĞLA
Römorklar
254
25401070207000011
1
4.130,00
4.130,00
gen.büt.
MUĞLA
Römorklar
254
25401070207000012
1
4.130,00
4.130,00
gen.büt.
MUĞLA
Petrol veya gaz tankeri
254
25402020107000001
1
1.987,12
1.987,12
gen.büt.
MUĞLA
Petrol veya gaz tankeri
254
25402020107000002
1
1.711,00
1.711,00
gen.büt.
NĐĞDE
Römorklar
254
25401070207000001
1
0,07
0,07
gen.büt.
NĐĞDE
Römorklar
254
25401070207000002
1
1.500,00
1.500,00
gen.büt.
NĐĞDE
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
1.250,00
1.250,00
gen.büt.
NĐĞDE
Çekili Karavanlar
254
25401070307000002
1
10,50
10,50
gen.büt.
ORDU
Römorklar
254
25401070207000001
1
3.000,00
3.000,00 gen.büt.
ORDU
Römorklar
254
25401070207000002
1
3.000,00
3.000,00 gen.büt.
ORDU
Römorklar
254
25401070207000003
1
3.000,00
3.000,00 gen.büt.
ORDU
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
10,18
OSMANĐYE
Römorklar
254
25401070210000001
1
1.000,00
1.000,00
gen.büt.
RĐZE
Römorklar
254
25401070207000001
1
750,00
750,00
gen.büt.
Sakarya
Römorklar
254
25401070207000001
1
1.173,00
1.173,00
gen.büt.
Sakarya
Römorklar
254
25401070207000002
1
760,00
760,00
gen.büt.
Sakarya
Römorklar
254
25401070207000003
1
3.100,00
3.100,00
gen.büt.
SAMSUN
Tanker
254
25401050707000003
1
3,00
3,00
gen.büt.
SAMSUN
Römork
254
25401070207000001
1
1,30
1,30
gen.büt.
SAMSUN
Römork
254
25401070207000002
1
0,99
0,99
gen.büt.
SAMSUN
Römork
254
25401070207000003
1
0,51
0,51
gen.büt.
SAMSUN
Römork
254
25401070207000004
1
0,15
0,15
gen.büt.
SAMSUN
Römork
254
25401070207000005
1
3,55
3,55
gen.büt.
SAMSUN
Römork
254
25401070207000006
1
10,00
10,00
gen.büt.
SĐNOP
Tankerler
254
25401050708000001
1
400,00
400,00
gen.büt.
SĐNOP
Tankerler
254
25401050708000002
1
400,00
400,00
gen.büt.
SĐNOP
Tankerler
254
25401050708000003
1
600,00
600,00
gen.büt.
SĐNOP
Tankerler
254
25401050708000004
1
1.000,00
1.000,00
gen.büt.
SĐNOP
Tankerler
254
25401050708000005
1
1.000,00
1.000,00
gen.büt.
SĐNOP
Römorklar
254
25401070208000001
1
300,00
300,00
gen.büt.
SĐNOP
Çekili Karavanlar
254
25401070308000001
1
1.500,00
1.500,00
gen.büt.
SĐVAS
Arazözler
254
25401050807000001
1
1.840,00
1.840,00
gen.büt.
gen.büt.
10,18 gen.büt.
SĐVAS
Çekili Karavanlar
254
25401070307000001
1
6.865,28
6.865,28
TOKAT
Römorklar
254
25401070207000001
1
1.700,00
1.700,00
gen.büt.
TOKAT
Römorklar
254
25401070207000002
1
350,00
350,00
gen.büt.
TOKAT
REMORK (ARAZÖZ)
254
25401070207000001
1
TOKAT
REMORK
254
25401070207000002
1
gen.büt.
TOKAT
ÇEKLĐ KARAVAN
254
25401070308000001
1
gen.büt.
YOZGAT
RÖMORKLAR
254
25401070207000002-3
2
1.500,00
3.000,00
gen.büt.
YOZGAT
RÖMORKLAR(TANK)
254
25401070207000006
1
1.250,00
1.250,00
gen.büt.
YOZGAT
RÖMORKLAR
254
2540107020700001-4-5
3
1.500,00
4.500,00
gen.büt.
YOZGAT
ÇEKĐLĐ KARAVANLAR
254
25401070307000001-2
2
1.500,00
3.000,00
gen.büt.
Sayfa 28
gen.büt.
EK-5