Travel PLC - TUI Group

Transkript

Travel PLC - TUI Group
1
2
3
4
1
%100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır
Travel PLC
Otellerde Çevresel
Sürdürülebilirlik Kılavuzu
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
Mart 2011
10
ÖNSÖZ
1
içindekiler
Önsöz 2
TUI Travel PLC ve Sürdürülebilirlik 4
Kılavuz Arka Planı 5
Bir Mühendisten Diğerine 6
planlama ve tasarim öncesi 7
Mimari Yapı ve Tasarım Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC’nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir
süredir bizimle çalışıyorsanız, sürdürülebilirlik meselelerini ciddiye aldığımızı
zaten biliyor olacaksınız. Turizm sadece iklim değişikliğinden etkilenmez.
Asgariye indirilmesi gereken dikkate değer bir başka mesele de çevresel
etkidir. İşte bu yüzden biz TUI Travel’da, havayolu şirketlerimizi, ofislerimizi,
perakende satış mağazalarımızı ve tatil operasyonlarımızı denetlemek
ve bunlardan kaynaklanan karbon salınımını azaltmak amacıyla kapsamlı
programlar hazırladık.
Ancak, sadece kendi başımıza değil, ortaklaşa hareket edebiliriz. Bizim kendi
çevresel etkilerimizi stratejik olarak yönetmemizin yanında, tedarikçilerimizin
de aynı şeyi yapma hususundaki bağlılıklarını göstermeleri önemlidir. Bu
nedenle otelinizin çevresel sürdürülebilirlik performansının arttırılmasına
elimizden geldiğince katkıda bulunmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık.
Tasarımdan günlük operasyonlara kadar her şeyi kapsayacak şekilde, önemli
olduğuna inandığımız noktaları ve sistemleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünden önemli derecede farklı bir gelecek için hazırlık yapmamız gerekiyor.
Turizm’in, ‘düşük karbon’ toplumuna hazırlanmaya ihtiyacı vardır. Çünkü
dünya genelinde ülkeler, iklim değişikliği etkilerinin daha açık ortaya
çıkmasıyla ağır çevresel yasalar oluşturacak ve vergilendirmeye gideceklerdir.
Turizm işletmeleri bu nedenle, sadece çevresel sürdürülebilirliği ve bunun
sonucunda ortaya çıkan itibarı en iyi hale getirme değil, aynı zamanda
operasyonel yükümlülüklerini ve maliyetlerini düşürme noktasına da gerektiği
gibi kendilerini uyarlamalıdırlar. Bu durum şu anda ve uzun vadede ticari
anlamda ciddi sonuçlar getirebilir.
Ortağımız olarak sizden bu kılavuzu birlikte uygulamaya koymak için bağlılık
bekliyoruz. Ortak müşterilerimizin benzersiz tatil deneyimleri yaşadıkları
değerli çevremizin korunmasına yardım ederken, otelinizin sürdürülebilirlik
performansını en iyi şekilde sağlamak için sizleri teşvik ediyoruz.
9
Bina Oryantasyonu 10
Malzemeler 12
Havalandırma 14
Aydınlatma 15
Peyzaj 16
yapim ve yenileme 17
mühendislik ve enerji yönetimi̇ 21
Alternatif Enerjiler 22
Kontrol Sistemleri ve Cihazlar 24
Isıtma, Havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) 26
Aydınlatma 29
Aygıtlar 32
Su Temini ve Armatürler 34
Yüzme Havuzları 39
OPERASYONLAR 41
Otel Yönetimi 42
Yiyecek ve içecek 45
Kat Hizmetleri 47
Bakim Ve Teknik Servi̇
53
Kamu Hizmeti izleme ve Ekipman verimliliği 54
Su Yönetimi 58
Atık ve Kimyasal Madde Yönetimi 60
Bahçeler ve Araziler 63
çalişanlar ve topluluk 65
travelife sürdürülebilirlik sistemi̇
73
RAPorlama ve izleme 77
REFERANSLAR 79
Bir bakışta Amiral Gemisi Standartları 80
Diğer Okuma Önerileri 81
Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.
Johan Lundgren
2
3
4
5
6
7
8
9
Genel Müdür TUI Travel UK
Sürdürülebilir Kalkınmadan sorumlu TUI Travel PLC Yönetim Kurulu Başkanı
10
Kapak, İlk Tercih ‘Aliathon Tatil Köyü’, Kıbrıs
Atlantica Imperial Resort, Rodos, Yunanistan
TUI Travel PLC, bu projeye içten katkılarından dolayı Seyahat Vakfına teşekkür eder
1
2
3
tui travel plc ve sürdürülebilirlik
TURİZM ETKİLERİNİN YÖNETİLMESİ
Seyahat ve Turizm dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olup, büyümeyi ve istihdamı tetiklemesi onu dünya ekonomisinin en önemli
öğelerinden biri haline getirmiştir. Sektör şu anda dünyanın Gayrisafi Yurtiçi hâsılasının %9,2 sini oluşturmakta ve dünya çapında 235
milyondan fazla iş imkânı oluşturmaktadır. Bu rakamın 2020 yılında 300 milyondan fazla olması bekleniyor.¹
Müşterilerimiz için tatillerimizi çekici kılan şey, otel konaklamasının yanı sıra, çevrenin kalitesi ve varış yerlerindeki toplulukların karşılama
samimiyetidir. Biliyoruz ki, eğlence seyahati endüstrisi, çok geniş etmenlere bağlı olarak, doğal çevre ve topluluklar üzerinde hem olumlu
hem de olumsuz etkilere sahiptir.
Bununla birlikte, yakın zamanda yaşananlar oturup düşünmemize sebep oldu. Zorlu ekonomik koşullar belirsizliklere neden oldu;
değişken para piyasaları müşteri tercihlerini etkiledi; fosil yakıtlar, fiyatlandırmalardaki iniş ve çıkışlara rağmen, görünürde sürekli yükseliş
eğiliminde; bir taraftan da yasalar, birçok ülkede, çevresel performansımıza daha yakından dikkat etmemiz noktasında bizi zorlamaktadır.
Tüm bunların bir dayanağı olarak, müşteriler, otomobilden ev aletleri ve ürünlerine kadar, satın aldıkları ürün ve hizmetlerin çevresel
olarak sürdürülebilir olduğuna her zamankinden daha çok dikkat etmektedir.
Sektörümüzün çevresel etkileri gerçekten kayda değer ve geniş kapsamlıdır. Örneğin, uçaklar ve geleneksel kara taşımacılığı kirliliğe sebep
olmaktadır ve nasıl yönetildiğine bağlı olarak atık, atık su ve kimyasal maddelerin çeşitli derecelerde etkileri olabilir. Oteller de genel olarak
enerjiye yoğun talep olan ve su kaynaklarının genellikle az olduğu bölgelere kurulur, nihayetinde bu durum biyolojik çeşitliliğe geniş
ölçüde zarar verebilmektedir.
BM Dünya Turizm Örgütü tahminlerine göre, seyahat ve turizm endüstrisi küresel karbon salınımının %5’inden sorumludur, bunun %2'si
havacılıkla ve kalanı ise çoğunlukla konaklama ve buna bağlı kara taşımacılığıyla ilgilidir.² TUI Travel PLC, dünyanın en büyük tur operatörü
olarak, bir taraftan biyolojik çeşitliliği koruyarak, turizm karbon salınımı ve su kullanımını azaltma ve üzerine düşeni yapması gerektiğinin
farkındadır. Bunun, yerel topluluklara gerçek ekonomik fayda sağlarken, aynı zamanda ev sahibi kültürlere saygı göstermeyi sağlayacak bir
şekilde başarılması gerekmektedir. İşte burası zor olan kısımdır.
4
5
1
¹ Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, 2010: www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Research
Sosyal bir bakış açısıyla, varış bölgelerindeki toplulukların turizmden bekledikleri kazanç ile turistlerin bu bölgelerde edinecekleri deneyim
beklentileri arasında genellikle bir uyumsuzluk olur. Ev sahibi topluluklar için eşit faydaları sağlama yönünde zorluklar mevcut iken, iyi bir
şekilde yönetilmesi durumunda, turizm, kültürel mirasın ve toplumsal hassasiyetlerin korunmasına yardımcı olabilir. Turizm değer zinciri
(oteller, barlar, restoranlar, mağazalar, günübirlik gezintiler ve diğerleri dahil olmak üzere) doğrudan ve dolaylı istihdam temin etmekte,
yerel girişimleri ve yatırımları canlandırmaktadır. Bu kılavuz otellerin çevresel sürdürülebilirliğine odaklanırken, biz de otellerin dikkate
alması gereken sosyal etkilerinin kapsam ve önemini ortaya koyan bir Çalışanlar ve Sosyal Hayat bölümünü buna dahil ettik.
Deneyimlerimizden biliyoruz ki, çevresel ve sosyal etkilerin etkili bir biçimde yönetilmesi otellere maliyetlerini düşürmede, müşteri ve
topluluklar üzerindeki saygınlıklarını arttırmada ve aynı zamanda yüksek kaliteli ürün ve hizmet temin etme noktasında büyük katkı
sağlayacaktır. Örneğin, Travelife Sürdürülebilirlik Sisteminden ödül alan otellerde daha yüksek müşteri memnuniyeti geri bildirim
puanları görmekteyiz (bkz. sayfa 73). İnanıyoruz ki, turizm’in olumlu ve olumsuz etkileri noktasında müşteri anlayışı giderek artmaktadır
ve araştırmalarımız tatil şirketleri üzerinde bu konudaki beklentilerin gittikçe yükseldiğini göstermektedir. Bugün, eğlence seyahat
sektörünün etkilerinin tümüyle anlaşılması ve iyi yönetilmesi bir zorunluluktur. Ancak bu şekilde müşterilerimizin ve yerel toplulukların
beklentilerini geleceğe taşıyabiliriz.
Kılavuz boyunca bu kutuyu fark edeceksiniz. Bunlar oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz
uygulamalardır. Bütün oteller, mümkün olan yerlerde, kendi operasyonlarında bu uygulamaların
kullanılmasını sağlamalıdır
2
3
4
5
² Turizm Sektörü Çerçevesinde İklim Değişikliği Adaptasyonu ve Uyarlama, Araçlar ve Uygulamalar- UNEP et al. 2008
6
6
7
7
8
8
9
9
10
Hidra, Yunanistan
10
1
2
3
4
5
6
7
BİR MÜHENDİSTEN DİĞERİNE
Bugünlerde iklim değişikliği konusunda en azından bir
hikâyeyle karşılaşmadan haberleri okumak oldukça zor.
Sadece birkaç yıl önce beklenmedik bir teori olarak görünen
şey, bugün uzun ve kısa vadede insanlık için ciddi sonuçlar
oluşturabilecek apaçık bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
Problemin temelinde fosil yakıtlar için sonu gelmeyen
iştahımızın olduğu hakkında geniş bilimsel bir görüş birliği
var. Bunların kullanımı, gezegenimizi yavaşça ısıtan ve iklim
koşullarının değişmesine sebep olan karbon salınımını
arttırmakta olup, aynı zamanda tatlı su bulunabilirliğini ve
biyolojik çeşitliliği önemli ölçüde etkilemektedir.
Neyin tehlikede olduğu göz önüne alındığında, eylemsizlik bir seçenek değildir. Hepimiz bu problemin ortaya çıkmasından sorumluyuz ve
bu yüzden tüm bireyler, işletmeler ve devletler sorunu çözme noktasında üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Fakat bu durum bir yük olarak
görülmemeli, bunun yerine büyük bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Otellerde enerji ve su, işletme maliyetinin önemli ve gittikçe artan
bir öğesi haline gelmiştir. Bunları sıkı kontrol altında tutmak sürdürülebilirliği iyileştirebilir ve karlılığı arttırabilir, aynı zamanda müşteri
deneyimlerin iyileşmesinde önemli katkılar sağlayabilir.
Teknolojideki son gelişmeler enerji ve su verimliliğini daha ekonomik ve kullanışlı hale getirmiş, hatta önde gelen mimar ve
mühendislerin uygulanabilir ‘sıfır enerji’ binaları meydana getirmelerini mümkün kılmıştır. Bu binalar tesiste ürettiklerinden fazla enerji
tüketmemektedirler. Yeni tasarlanan otellerde en dikkat çekici tasarruf oranlarına ulaşılırken, aynı zamanda verimlilik meselesi de mevcut
işletmelere çok etkili bir şekilde entegre edilebilir. Oysaki başarı için kritik olan şey, tüm çalışanların ve otel yönetiminin destekçi olmalarını
sağlamaktır. Olası tasarruflar ancak herkesin farkındalığını artırmak ve davranışlarını geliştirmekle, sürdürülebilir otel işletmesine daimi
bağlılığın bir parçası olmakla başarılabilir.
Dünya çapındaki, içinde bir düzineden fazla TUI Travel PLC en iyi otellerinin de bulunduğu 150’den fazla otelde gerçekleştirdiğim çevresel
kontrol denetimlerinde edindiğim deneyim şunu gösteriyor: Enerji ve su tüketimini yüzde on ila yirmi arasında azaltmak genellikle
mümkündür. Dahası, Yunanistan’daki 400 odalık bir otelde gerçekleştirdiğim 2009 denetiminde gördüm ki, otel 2010 sezonunda
(normalinden bir miktar fazla doluluk oranıyla) su ve enerji tasarrufunu 100.000 Avro’nun üzerine çıkarabilmeyi başarmıştı. Önemli
tasarruflar, düşük maliyetli koruma önlemleri ile elde edilebilir. Bunlar hızlı ve kolay uygulanabilir ve genellikle birkaç ay içinde yatırımın
tamamının geri dönüşü elde edilebilir. Ek tasarruflar daha karmaşık enerji koruma önlemleri ile elde edilebilir. Bu yöntemler yüksek
sermaye yatırımı gerektirse de, % 20 veya daha fazla düzeyde çekici kar imkânları sunmaktadır.
Bir otel mühendisi olarak, mülkiyetinizin enerji kullanımını belirlemede önemli rol oynar ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik
kararlar alınmasına yardımcı olabilirsiniz. Otel sahipleri ve yöneticileri artık kuvvetli bir şekilde biliyorlar ki, sürdürülebilirlik; müşteriler, tur
operatörleri ve genel olarak turizm endüstrisi için temel bir mesele haline gelmiştir. İçtenlikle umuyorum ki, işletmenizin iyiliği, çevre ve
toplum için her fırsattan istifade ederek mülkünüzün sürdürülebilirlik yolunda ilerlemesini akıllıca yönlendireceksiniz.
GREEN
is
GOLD
8
9
10
Patricio Gonzalez Morel dünya çapındaki
otellerde ‘Çevre Kontrol Denetimleri’
yürütmede on beş yıllık deneyime sahip
bir çevre mühendisi. 2009 Mayısında
yapılan bir denetim sonrasındaki
değişikliklerin bir sonucu olarak,
Yunanistan’daki TUI UK otellerinin en
büyüğünün enerji faturaları, takip eden
yıl içerisinde 100.000 Avro’nun üzerinde
azalma göstermiştir.
6 | GİRİŞ
Bu kutu kılavuz boyunca, çevresel sürdürülebilirliğin iyileştirilmesinin, finansal anlamda nasıl
iyi sonuçlar doğurduğunu örnekler ile göstermek amacıyla kullanılmıştır. Hesaplamalar, yakın
zamanda www.energy.eu adresinden erişilen ortalama enerji fiyatlarına dayanmaktadır.
Ortalama varsayımlar yapılmış olup, tasarruflar belirtilenden daha fazla olabilir.
1. PLANLAMA VE TASARIM ÖNCESİ
1
1. PLANLAMA VE TASARIM ÖNCESİ
Planlama ve tasarım öncesi aşamasında, tüm otel yapılarının uyum göstermesi gereken birçok gereksinim mevcuttur. Bunlardan birkaçı,
bileceğiniz üzere, yasal gereksinimlerdir.
2
3
Planlama yönetmelikleri inşaat sırasında güvenliği sağlamak ve çevresel etkileri en aza indirmek de dahil olmak üzere bir dizi işlevi yerine
getirmektedir. Tüm yeni inşa edilen oteller ve büyük restorasyonların ilgili makamlardan gerekli planlama izinlerini almaları zorunludur.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), birçok devlette yeni bina yapılarında planlama onayı almak için zorunlu bir gerekliliktir. Bu aynı
zamanda, önemli inşaat işleri de içeren büyük çaptaki restorasyonlar ve yenileştirmeler için de gereklidir. Eğer ÇED gerekli ise, bunun
ehliyetli çevre uzmanları tarafından üstlenilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin, önerilen iyileştirme ile ilgili yürürlükteki tüm çevresel,
sosyal ve ekonomik sorunları değerlendirmesi ve gerektiği durumda uygun azaltma stratejilerini sunması gerekir.
ÇED süreci, konsept geliştirme aşamasında devreye konulmalı ve daha sonra tasarım süresi boyunca referans alınmalıdır. Böylece herhangi
bir azaltma önlemi veya ÇED sürecinde tanımlanan çevresel önerilerin uygun bir şekilde planlamasına imkan sağlar. ÇED, tasarım aşaması
tamamlandığında kesinlikle ‘eklenti’ olarak dahil edilmemelidir. Çünkü ÇED dikkate alınarak ilave değişikliklerin dahil edilmesi sınırlı olabilir.
1.1 GELİŞTİRME AŞAMASINDA TOPLUMU DAHİL ET
4
5
Bir otel projesi hazırlarken, toplumu dahil etmek için çaba harcamak kesinlikle tavsiye edilir. Yerel halk ve işletme sahipleri yeni
oluşumların doğası ve kapsamı hakkında kaçınılmaz bir şekilde meraklı (ve bazen de alakalı) olacaklardır. Toplumu başlangıçta dahil
etmek güven ilişkisinin ve karşılıklı saygının oluşmasına katkıda bulunacaktır. Açıklık ve şeffaflık işletmenize en iyi şekilde hizmet edecektir,
yeni gelişmelerin olumlu etkilerinin farkındalığını sağlamalısınız. Mesela istihdam imkânları ve otel operasyonuna destek sırasında yerel
işletmelerin bunlardan istifade etmesi örnek olarak verilebilir.
Toplumla birlikte olmanın sunduğu bir başka fırsat ise halkın çevresel etkiler hakkındaki endişelerinin yatıştırılmasıdır. Örneğin, enerji
ve su tasarrufu, atık su yönetimi ve atıkların en aza indirgenmesi ile ilgili planlarınızı özetleyerek, topluma, verimli ve sorumlulukla
çalışacağınız noktasında güven verebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar bu nedenle tavsiye edilir:
•yerel medyayı planlanan otel hakkında makaleler yayınlamaları noktasında teşvik edin; otel operasyonunun toplum üzerindeki olumlu
etkilerini özetlemeyi hedef edinmelisiniz
6
•yerel toplum için bir davet yayımlayın (yukarıda ifade edilen hususun bir parçası veya ayrı olarak), forum tarzında olacak bu davette
planlarınızı özetleyebilirsiniz. Sorular için fırsat olmasını sağlayın. Takip işleminin gerekmesi durumunda, bunun mümkün olan en hızlı
şekilde yapılmasını sağlayın
•tüm iş fırsatlarının yerel ölçekte iyi tanıtıldığından emin olun
•yerel işletmeler ile tedarik olanaklarını araştırın (bkz. Yerel Satın Alma Politikası, sayfa 69)
7
•bir açılış öncesi etkinliği olarak ‘Halka Açık Gün’ organize edin; katılan sayısını kısıtlayabilirsiniz, buna rağmen bu etkinlik yerel desteğin
güçlenmesine yardımcı olabilir ve size çalışmalarınızın provasını yapma imkânı tanıyabilir
1.2 TUI TRAVEL SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME YÖNETİCİLERİNE DANIŞIN
8
9
10
‘Amiral Gemilerimiz’; örneğin TUI UK ve İrlanda First Choice Holiday Villages veya TUI Almanya Sensimar Otelleri, sadece ticari olarak
değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik performansları açısından da bizim için büyük önem ifade etmektedirler. En sadık müşterilerimizin
tatillerini geçirmek için yıllarca bizi tercih etmeye devam etmeleri amacıyla, bu otellerde ürünümüzü farklılaştırmak için etkili bir şekilde
çalışıyoruz. Müşterilerimizle ilişkilerimizi güven üzerine inşa ettik. TUI Travel markasının yüksek görünürlüğü dikkate alındığında, çevresel
farkındalık ve uygulamalar kapsamında saygınlığımızı arttırmak ve bunu devam ettirmek için sıkı çalışmalıyız.
Bu gözde otellerin gelişimi planlanırken, TUI Travel Sürdürülebilir Gelişme Yöneticileri sürece dahil edilmelidirler. Bu yaparken temin
edilen ürün özellikleriyle uyumun nasıl sağlanacağı hakkında rehberlik sunulacak ve aynı zamanda projenin başlangıcından itibaren
anahtar sürdürülebilirlik durumlarının göz önünde bulundurulması sağlanacaktır. Örneğin, güneş ısısı artışını en aza indirmek için
otel binalarının, hem konaklama hem de diğer hizmetler açısından, en uygun şekilde yönlendirilmesini isteyeceksiniz. Binaların nasıl
konumlandırıldığı geri dönülemez bir karardır. Ancak bu karar bir kez alındığında, otelinizin ömrü boyunca oluşabilecek enerji maliyetlerini
dolaylı olarak belirleyecektir.
TUI Travel PLC’nin her biri sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusuna odaklanmış yöneticileri vardır. Bu yöneticilerimiz aynı zamanda Çevresel
Etki Değerlendirmesi bulgularının yürürlüğe koyulması ve Çevresel Etki Planlarının sonuçları hakkında fikir ve tavsiyelerde bulunabilirler.
Grubumuzun Sürdürülebilir Kalkınma Ekibi aracılığıyla bize şu adresten ulaşabilirsiniz: [email protected]
8 | PLANLAMA VE TASARIM ÖNCESİ
2. MİMARİ YAPI VE TASARIM
1
1
2. MİMARİ TASARIM
2.1 BİNA YÖNLENDİRME
2
3
2
2.1.1 OTEL DÜZENİNİN İDEAL BİR ŞEKİLDE YÖNLENDİRİLMESİ
Yeni otel yapılarının (veya mevcut bir mülkle ilgisi olan yeni binalar) enerji tüketim seviyesini azaltmak için, yerel iklim ve coğrafi yapı
her nerede mümkün olursa olsun dikkate alınarak yönlendirilmelidir. Sıcak ülkelerde, yeni binaların yönlendirmesinde güneş ısısı artış
potansiyeli en az seviyeye indirilmelidir (klima gereksinimlerini azaltmak için), buna karşın soğuk ülkelerde güneşin doğal ısı potansiyelini
avantaja dönüştürmek için güneş ışığı kazanımı en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Bütün yıl boyunca açık ve çeşitli koşullara maruz kalan
otellerde değerlendirme daha karmaşık olacaktır. Bununla birlikte, mimari tasarımın bir parçası olarak varış bölgesi hava modelinin
dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi kayda değer bir deneyim ortaya çıkaracaktır. Bunun, gelişen müşteri hizmetlerinden düşük enerji
maliyetlerine kadar birçok faydası vardır.
Güneş ışığı ışımasına maruz kalan konuk odası pencerelerinin dış (44,7° C) ve iç cam (37,6° C) yüzey sıcaklığı. Konuk odası ortam sıcaklığı 24° C’dir.
4
5
6
3
4
Ciddi düzeyde güneş ışığı kazancına maruz kalan kahvaltı yemek odası.
5
Duvar çıkıntıları (sol), pencere panjurları (orta), tavan pencere panjurları (sağ).
Restoranlar gibi türü ve muhtemel çalışma saatleri otel alanları içinde farklılık gösteren mekânların otel tasarımı sırasında yapımlarına
daha özenle dikkat edilmeleri gerekir. Örneğin, birçok penceresi olan bir restoranın (yukarıdaki görüldüğü gibi) yüksek direk güneş
ışığına maruz kalan bir mekâna kurulması tavsiye edilmez. Öncelikle, birçok müşteri doğrudan güneş ışığı altında oturmak istemez. Bu
yüzden eğer oturma yerlerinin önemli bir kısmı güneş ışığına maruz kalmışsa, yoğun iş zamanlarında müşterilerinizin memnuniyetinden
taviz vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda, yapılabilecek sınırlı şeylerden biri gölgeleme yöntemi olacaktır. Ancak bu da manzarayı
kısıtlayacaktır. İdeal olarak farklı tasarlanmış olmasına rağmen, böyle bir mekan için en uygun seçim bir akşam yemeği restoranı olabilir.
Böylece pencereler, gün içerisinde güneş ısısı kazanımını en alt seviyede tutmak için tamamen gölgelendirilebilirler.
6
Yeni binaların yönlendirilmesi ve yerleşimi, mevcut peyzaj düzenine müdahaleyi en aza indirmelidir. Yapım alanının doğal kanalizasyon
sistemi, manzarası ve bitki örtüsü koruma altına alınmalıdır.
7
8
7
2.1.2 PENCERELERİ, TAVAN PENCERELERİNİ VE CAM KAPILARI DİREK GÜNEŞ IŞIMASINDAN
KORUYUN
Otellerde kullanılabilecek çok sayıda gölgelendirme seçeneği vardır. Bunlar tasarım, restorasyon veya işletme aşamasında uygulanabilirler.
Bunlar binalara etki edecek güneş ısısı kazanımlarını sınırlandırabilir, böylece iklimlendirme sistemlerinde enerji tüketimini azaltabilir ve müşteri
memnuniyetini arttırabilirler.
Perdeler (sol), harici tente (orta), asma kaplı çardaklar (sağ).
8
Güneş ışıması saatte metrekare başına 1 kWh kadar enerji iletebilir. Bu enerjinin büyük bir kısmı iklimlendirme alanlarına açık pencereler, tavan
camları ve cam kapılar aracılığıyla ‘transfer’ olabilir.
Bu unsurları direk güneş ışımasından korumak için kullanılabilecek temel seçenekler; güneşlikler, duvar çıkıntıları, panjurlar, kanatçıklar, kepenkler
ve harici tenteler olabilir. Bitkiler (örn. asma yapraklarıyla kaplanmış ağaçlar veya çardaklar) verimli bir gölgelendirme seçeneği olarak da
kullanılabilirler. Yaprak döken bitkilerin kullanılması, yazın iyi gölgeleme imkânı sunarken, kışın yararlı güneş ışığından istifade edilmesini sağlar.
9
10
Uygun gölgelendirme cam yüzeylerden geçen ısı yükünü %80’den daha fazla oranda azaltabilir, fakat kullanılan gölgelendirme seçeneklerinin
korunması gereken öğelerin yönlendirmesine en uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için dikkat edilmelidir. Örneğin, güneşlikler ve duvar
çıkıntıları, doğu ve batıya bakan yüzeylerde yalnızca bir miktar verimli olabilirler. Çünkü güneş ufukta alçakta olduğu vakitlerde, direk güneş
ışımasını engelleyemezler.
Camlı yüzeyleri güneş etkisinden korumak için verimli olabilecek bir başka alternatif de camlı alanlara uygulanan güneş ışığı kontrol filmidir.
Normal koşullarda cam içinden geçebilecek olan ısının %70’e yakın kısmını dışarı yansıtabilir, parlaklığı oldukça azaltabilir ve %99 oranında
ultraviyole ışınımını engelleyebilir. Ayrıca kumaş ve döşemelerin kısa zamanda solmalarını azaltır ve elbette ki müşteri konforunun artmasına
imkân sağlar.
10 | MİMARİ TASARIM
9
Güneş ışığı kontrol filmi.
MİMARİ TASARIM | 11
10
1
2.2 MALZEMELER
1
•Hayvanlar ve bitkiler için doğal ve biyolojik çeşitlilik ortamı temin ederek çevresel ve ekolojik sorumluluk sergiler
•Su geçirmezlik sayesinde ultraviyole ışınımı ve diğer iklimsel aşırılıkların önlemi alınabilir ve çatının yaşamı uzatılabilir
2
2.2.1 YÜKSEK TERMAL KÜTLEYE SAHİP İNŞAAT MALZEMELERİNİN EN YÜKSEK SEVİYEDE KULLANIMI
•Bina ses yalıtım verimliliği, ses dalgalanmalarını emmek veya yansıtmak suretiyle arttırılır
Yüksek termal kütle bazı inşaat malzemeleri için olumlu bir nitelik taşır. Bu, malzemenin enerjiyi, hava veya daha az yoğun malzemelere
göre, daha yavaş içine almasına ve daha uzun süre tutmasına olanak verir. Bu durum malzeme içindeki ısı transferinin geciktirilmesi ve
azaltılması açısından faydalıdır.
•Estetik değerleri arttırmak için verimli bir yol olup, aynı zamanda müşteri tatmini için duygusal bir özellik temin eder
Beton ve kagir, yüksek termal kütleye sahip iki yaygın inşaat malzemeleridir. Otel yapımlarında bu tür malzemeleri kullanmak aşağıda
belirtilen enerji tasarruf avantajlarını sağlar:
• Dış hava sıcaklığının en yüksek olduğu zamanlarda, içerideki soğuk havanın muhafazası
3
•Binalardaki ısıtma ve soğutma gereksinimlerinde oluşacak ani artışların en az seviyede tutulması; çünkü yüksek termal kütle tepki
süresini yavaşlatır ve iç sıcaklık dalgalanmalarını dengeler. Enerji gereksinimlerini düzenli hale getirmek aynı zamanda otelin enerji
sistemleri veya yerel elektrik şebekesi üzerindeki genel talebi azaltacaktır
5
2.2.3 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMELERİ
Piyasada, otel geliştirme ve yenileştirme işlerinde kullanıma uygun bir dizi sürdürülebilir malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemeler
aşağıdaki özelliklere sahiptir:
•Uluslararası kabul görmüş standartların kullanımı noktasında sorumludurlar. Örneğin ahşap ürünler için Orman Yönetim Konseyi
(FSC) (www.fsc-uk.org) sertifikası kullanılır
•Geri dönüşüm malzemeleri ve yeniden kullanılabilir olmak kaydıyla, asgari düzeyde ambalaj kullanırlar
• Daha az ısı transferi nedeniyle daha düşük bir termal kütleye sahip binalara göre, genel olarak daha düşük enerji kullanımı ve maliyeti
•Tedarik zinciri, kaynakları ve enerji tasarruf fırsatlarını en üst seviyede tutarak malzemelerin somut etkilerini en alt düzeye indirir
3
•Malzemeler insanlar ve çevre için toksik olmayan türdedir
‘Yeşil Çatılar’ kısmen veya tamamen bitki örtüsü ve katmanların üzerinde örneğin su geçirmez membran, kök bariyeri ve sulama
sistemi gibi bir gelişen ortam ile kaplanmıştır. Yeşil çatılar temelde inşa edilmiş bir ortamda çevredeki biyolojik çeşitliliği arttırmak için
oluşturulmuştur. Bunlar, özel türde bitki ve hayvanlara, genellikle böceklere ve aynı zamanda kuş türlerine doğal ortam sağlayabilmek
amacıyla çeşitli şekillerde inşa edilebilir veya düzenlenebilirler. Bu tür hayvanlar için kalıcı bir ev oluşturabilir veya yerel alan içinde diğer
doğal ortamlar arasında önemli bir basamak rolü oynayabilir. Bu tür ekolojik faydalar yerel alanların doğal değerlerini koruyabilir, aynı
zamanda müşteri memnuniyetini ve tatil mekanının çevresel sürdürülebilirliğini arttırabilir.
Çok çeşitli faydalara sahip olarak tanımlanan bu çatılar uzun dönem potansiyel faydalar ve aynı zamanda olumlu çevresel sürdürülebilirlik
etkileri gibi otellere birçok avantajlar sunarlar.
Bir dizi varyasyon ile birlikte yoğun ve kapsamlı olmak üzere temelde iki çeşit yeşil çatı tarzı vardır. Yoğun çatıların daha derin büyüme
ortamları vardır ve geniş çeşitlilikte bitki örtülerine yaşama imkânı sunarlar. Fakat kapsamlı çatılara göre daha ağırdır ve daha çok bakım
gerektirirler. Çünkü kapsamlı çatılarda yetiştirme ortamı sığ bir tabaka ve hafif bitki örtüsü ile kaplanmıştır. Uygun yeşil çatı türünün
tercihi genel olarak kullanım amacı ve yapılabilecek bakım seviyesiyle oldukça alakalıdır.
6
2
• Enerji talebini, normalde daha az pahalı olan yoğun dönemler dışındaki zamanlara aktararak daha az enerji kullanım oranının sağlanması
2.2.2 YEŞİL ÇATILAR
4
•Güneş ışığını yansıtmakla soğutucu bir mikroiklim oluşturur
Bir dizi sürdürülebilir malzeme şu uygulamalar için mevcuttur: Döşeme malzemeleri, balkon korkulukları ve bahçe kafesi, boyalar
ve yalıtım malzemeleri. Bazı bilinen en iyi malzemeler FSC sertifikalı ahşabı ve ahşaba alternatif olarak alanı hızla genişleyen geri
dönüşümlü ahşap/polimer (plastik) kompozitleri içerir.
4
Piyasadaki iyi markaların modern geri dönüşümlü ahşap ve geri dönüşümlü polimer kompozitleri inanılmaz bir şekilde gerçekçi olup
görünüş olarak doğal ahşaba benzemektedir ve şu avantajları vardır:
•Çevre etkilerini azaltır; çünkü % 100 oranında üretim sonrası ahşap ve tüketim sonrası plastikten üretilmiştir
•Birçok doğal ahşapla karşılaştırıldığında genellikle uygun maliyetlidir
•Doğal ahşabın aksine, boyama, renklendirme veya yağlamaya ihtiyaç duymadığı için çürümeye karşı dayanıklıdır ve çok az bakım
gerektirir
5
•Ağaç kıymığı barındırmaması ve kaymaya dirençli oluşu sayesinde sağlık ve güvenlik avantajları sunar
Bu tür kompozit ahşaplar için çeşitli uygulama alanları vardır. Otel geliştirmeleri ve yenilemeleri için tüm seçenekler özenle incelenmelidir.
Aynı zamanda ‘yaşayan çatılar’ olarak bilinen yeşil çatıların otellere sunduğu avantajlar şunlardır:
6
•Yükseltilmiş termal performansla birlikte çatı sistemi içinden geçen ısı akışının yazın yaklaşık % 70-90, kışın ise % 10-30 oranında
azaltılması
•Yağmur sularının yaklaşık % 60 ile % 100 arasında muhafaza edilmesi ve su boşaltımının yavaş ve kontrollü sağlanması sayesinde otel
kanalizasyon sisteminin rahatlatılması. Bu durum gerekli borulamada ve diğer kanalizasyon sisteminde kullanılan boru miktarında
azalmayı beraberinde getirir
7
7
Ağaç/plastik kompozit döşeme malzemeleri renk örnekleri www.maine-deck.co.uk adresinden temin edilebilir.
8
9
8
(1) Teras döşemesi, yalıtım ve Su geçirmez hale getirme
(4) Kök geçirgen Filtre Katmanı
(2) Muhafaza ve Depo Katmanı
(5) Kapsamlı Gelişme Ortamı
(3) Tahliye ve Kılcallık Katmanı
(6) Bitkiler, Bitki örtüsü
Tipik bir kapsamlı Yeşil Çatı’nın fonksiyonel katmanları.
10
12 | MİMARİ TASARIM
9
FSC sertifikalı ahşaplar (sol), ve ağaç/plastik kompozit fayanslar www.moistureshield.com (sağ).
MİMARİ TASARIM | 13
10
1
2.3 HAVALANDIRMA
2.3.1 FAN VE DOĞAL HAVALANDIRMANIN EN UYGUN KULLANIMI
2
3
Herhangi bir yeni otel geliştirme veya yenileme binanın doğal havalandırmasını geliştirmek için çalışmalıdır. Böylece klima gereksinimleri
azalacaktır. Bu durum, lobi, koridor (buralarda genellikle iki nokta arasında hava akışı sağlama imkanı vardır) ve aynı zamanda restoran
ve barlar gibi ortak kullanım alanları için özellikle önemlidir. Dikkatli planlama ve değerlendirme klima ihtiyacını tamamen ortadan
kaldırmasa da, önemli ölçüde azaltacaktır. Yatak odalarında klimaların tamamen kaldırılması pek muhtemel değildir. Çünkü müşteri
konforunun muhafazası ve tatil satın alırkenki büyük beklentilerinin karşılanması gerekir. Bununla birlikte, müşterilerin klimaları daha az
sıklıkta veya daha az yoğunlukta kullanmalarına imkan vermek için tasarım tercihleri oluşturabilirsiniz.
2.4 AYDINLATMA TASARIMI2.4.1 Maximising Natural Light Sources
Cam yüzeylerden gelen güneş ışığı ısı kazanımını en aza indirmekle, doğal aydınlatmanın getireceği faydaları en üst seviyeye çıkarmak
arasında sağlanması gereken ince bir denge vardır. Kayda değer doğal ışık, direk günışığı haricinde, yeterli donanımla elektrik tüketen
yapay aydınlatma kullanımını azaltabilir. Pencerelerin ve tavan camlarının konumu önemli bir husustur. Doğal ışığın en üst seviyede
kullanımı için yenilikçi yaklaşımlar aynı zamanda ticari olarak mevcuttur: Solatubes “yüksek-performanslı günışığı sistemleri gelişmiş
mercekler kullanarak günışığı kullanımını önemli ölçüde arttırır” (www.solatube.com). Gündüz kullanmak zorunda olduğunuz yapay
aydınlatma elbette enerji tasarruflu olmalıdır. Fakat bu doğal ışık kaynağının kullanımının yerine geçmemeli, tamamlayıcı bir şekilde
kullanılmalıdır.
2.1.1 Kısmında gösterildiği gibi, temel mesele ‘binaların en uygun şekilde yönlendirilmesi’ olmalıdır. Doğal iklimlendirme, hakim hava
akımlarını yakalayarak güneş ışığı kazanımını en aza indirebilir. Örneğin, tavan fanlarının önemli ölçüde soğutma etkisi olup aynı zamanda
olumlu estetik özelliklere de sahiptirler. Pencere tasarımı da önemli bir husustur. Bir koridorun her iki ucunda asılı menteşeli bir pencere,
en sıcak koşullar haricinde, klima ihtiyacını azaltabilecek hava akımı sağlamaya yardımcı olur.
1
2
3
Konuk odaları alttan menteşeli, kullanışlı bir pencere ve pencere/veranda kapı yapılandırması ile ideal bir şekilde tasarlanmalıdır. Bu
durum müşterilere en azından bir pencere açarak klimaya bağlı kalmak yerine odada doğal bir havalandırma oluşması için güvenli bir
seçenek sunacaktır. Konuk odaları teras kapıları ve/veya açılabilir pencerelere, özellikle böceklerin aktif olduğu alanlara, ince gözenekli
sineklikler kurulabilir. Böylece, müşteriler odalarını soğuk tutmak için klimayı kullanmak yerine pencere açma ve doğal havalandırmayı
kullanmaya teşvik edilecektir.
4
4
Solatube yapay ışığa olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltabilir.
2.4.1 AYDINLATMA TASARIMI VE DÜZENİ
Verimsiz ve aşırı aydınlatma tasarımı yüksek miktarda enerji tüketimine sebebiyet verebilir. Aynı zamanda kullanılan ışık kaynağının da
belli bir süre sonra yenilenmesine ve eğer eski ısı üreten aydınlatma teknolojisi kullanılıyorsa ek bir klimaya gereksinim duyabilirsiniz.
Tuhaftır ki, yapılan bu çalışmaların genellikle gözle görülür bir faydasına rastlayamayız. Aşağıdaki basit teknikleri uygulayarak enerji
tüketimi önemli ölçüde azaltılabilir:
5
•Enerji açısından verimli aydınlatma armatürleri ve girintili aydınlatma düzenekleri kullanın. Bu armatürler içinde ürettiği ışığın en az %
75’ini dışarıya iletebilecek kapasitede olmalıdır. Kötü tasarlanmış ve takılmış aydınlatma armatürleri üretilen ışığın yarısından fazlasına
engel olabilir ve bunun sonucunda kullanılan aydınlatma armatür miktarını artabilir veya elektrik gücü daha yüksek lamba kullanma
ihtiyacı hissedebilirsiniz ki bu durum enerji tüketimini arttıracaktır
6
•Işıklandırmadan en yüksek verimi alabilmek için yansıtıcı aydınlatma armatürleri ve şeffaf tonlar kullanın
5
6
•Odaları tasarlarken mümkün olduğunca boya olarak ışığı yansıtabilecek açık ve parlak renkler kullanın
•Dış alanları nasıl ışıklandıracağınızı dikkatlice tasarlayın, miktara değil kaliteye odaklanın ve asla müşteri güvenliğini tehlikeye atmayın
•Mutfak gibi çalışma alanlarında, lambaları en uygulanabilir tarzda ve güvenli bir yükseklikte monte edin
•Belirli zamanlarda özel bir sunuş olarak, uzun süreli olmamak kaydıyla, dekoratif aydınlatmalar tasarlayabilirsiniz
7
7
•Enerji açısından verimli lambaların kullanılabileceği tasarım özellikleri sağlayın
Gölgeli bölgede tavan fanı (sol) doğal hava akışı (orta), alttan menteşeli pencere (sağ).
8
8
9
9
Verimsiz aydınlatma armatür örnekleri.
Ayrıca bkz. Aydınlatma, Kısım 4.4
10
14 | MİMARİ TASARIM
MİMARİ TASARIM | 15
10
1
2.5 PEYZAJ
2.5.1 BİTKİ ÖRTÜSÜ SEÇİMİ
2
3
Gerek yeni bir otel geliştirmesinin parçası olarak peyzaj tasarımı yaparken, gerekse devam eden bahçe bakımının bir parçası olarak
yeniden ağaçlandırma işinde, sürdürülebilir bitki seçimi biyolojik çeşitliliği geliştirecek, su tüketimini azaltacak ve müşteri memnuniyetine
kapsamlı bir etki yapacaktır. Mevcut doğal ortam genellikle otel geliştirmeleri tarafından etkilenir, bu sebeple onları korumak, otelin
zeminlerinde veya bahçelerde, kısaca her nerede mümkün olursa olsun, yeniden oluşturmak için fırsatlar değerlendirilmelidir.
Bitki örtüsü seçiminde yerel bitki seçimi, biyolojik çeşitlilik değerlerinin zenginliğini, böcekler ve kuşlar gibi yerli hayvan topluluğunu teşvik
ederek, geliştirecektir. Herhangi bir çim alanı için doğal otlar dikmek daha az sulama gerektirecek, biyolojik çeşitliliğe ve su tasarrufuna
katkıda bulunacaktır. Bitki ve sebzelerle oluşturulan ‘mutfak bahçeleri’nin hem maliyet hem de hissedilen menü kalitesi açısından olumlu
faydaları vardır. Ayrıca yemek vakitlerinde müşterilere gerçekten yerel ve otantik tatlar sunar. Bu durum aynı zamanda otelin genel
sürdürülebilirlik değerlerinin iletişimi açısından verimli, fakat incelikli bir yoludur.
Yerel alanda yetiştirilebilecek ideal bitki seçimi için yerel bahçe uzmanlarına danışın. Yerli türlerin seçimi, onların su ihtiyaçlarının mevcut
yağmur seviyesiyle karşılanabileceği anlamına gelir.
Yerli türleri dikmek, aynı zamanda saldırgan bitkilerin otel sahasından dışarı gitmelerini sağlayacak, yerel ekolojiye olumsuz etki
oluşturmalarını da azaltacaktır.
4
2.5.2 DOĞAL ÇEVREYİ KORUMA
Yeni bir otel tasarımı veya büyük bir restorasyon çalışması, otel bölgesi ve etrafının doğal çevreye olan etkisini en aza indirmeyi ve doğal
değerleri korumayı temin etmelidir.
Tüm çabalar, kaldırılması gereken bitki miktarının azaltılması için sergilenmelidir. Eğer bu, özellikle doğal yerel bir bitki örtüsü ise ve
doğal ortama faydası varsa veya içeriğinde nadir bitkileri bulunduruyorsa durum daha da önemlidir. Bitki örtüsü kaldırılacağı yerlerde,
otel etrafındaki diğer alanların yeniden ağaçlandırılması veya bitki örtüsü şeridi tarzında oluşturulacak olan ‘doğal yaşam koridorları’nın
muhafaza edilmesi tavsiye edilir.
5
2.5.3 DÜŞÜK SU TÜKETİMİ İÇİN PEYZAJ TASARIMI
Bahçe ve çimenlerin sulanması, bir otelin su kullanımında en büyük oranı teşkil eder. Aşağıda sıralanan tasarım tavsiyeleri peyzaj
alanlarındaki sulama gereksinimini azaltacaktır:
•Yerli olmayan ve yoğun su isteyen mevcut türler yerine yerel iklim koşullarına daha çok uyum sağlayabilecek yerel bitkiler yerleştirin
6
•Benzer su ihtiyaçları olan bitkileri bir araya getirerek gruplandırın, böylece su uygulama oranları her bir alanda dikilmiş bitkiler için
değişiklik gösterebilir
•Bahçenin diğer alanlarını sulamak için yer altı su akış miktarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla hem doğal hem de yapay coğrafi
peyzaj tasarımları sağlanmalıdır
•Toprak yüzeyi üzerinde malç malzemeleri tarzında bir tabaka tasarlayın ve içeriğinde çakıl taşı, ağaç kabuğu, kereste, fındık veya kabuk
parçacıkları olsun. Malç tabakası yüzeyi serin tutar, yüzey buharlaşmasını düşürür, sulama ihtiyaçlarını azaltır, zararlı ot büyümesini
önler ve ayrıca estetik bir görünüm de kazandırır
7
Ayrıca bkz.
Sulama
Faaliyetlerinde
Su Koruma
Tedbirleri,
Kısım 4.6.5 ve
Bahçeler ve
Araziler, Kısım
6.4
8
9
10
16 | MİMARİ TASARIM
3. YAPIM VE YENİLEME
1
3. YAPIM VE YENİLEME
İnşaat ve yenileme sırasında izlenecek olan çevresel sürdürülebilirlik süreçleri, elbette ki üstlenilen işin ölçeğine bağlı olarak değişecektir.
Ancak yeni bina ve tesislerin inşaatı sırasında kapsamlı çevresel koruma önlemleri her daim benimsenmelidir.
2
3.1 BİR ÇEVRE YÖNETİM PLANININ (ÇYP) UYGULANMASI
1
Tipik bir Çevre Yönetim Planı şunları kapsar:
SU YAPILARININ BÖLGEDEN AKAN SUDAN KORUNMASI
Tasarım aşamasında akarsu, gölet veya sulak alan sistemlerinde oluşabilecek inşaat sırasında atık oluşturan malzemelerin etkilerini en
aza indirmek için çaba sarf edilmelidir (örneğin, çimento, kum ve diğer inşaat ürünleri ile karışmış atık su). ÇYP içine detaylı azaltma
önlemleri de dahil edilmeli ve uygulanmalıdır.
2
BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLEME İŞLEMİNİN AZALTILMASI
3
Yapım sürecinin en gerekli öğelerinden biri de bir Çevre Yönetim Planının (ÇYP) geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Bu, inşaat ve önemli
tadilat çalışmaları ile ilgili tüm olası çevresel etkileri tanımlar. Her türlü hafifletme önlemleri Çevresel Etki Değerlendirmesinde (bkz. sayfa
8) açıklanacaktır.
ÇYP çevresel etkilerin hafifletilmesinde alınması gereken eylemleri açıkça betimlemeli ve bunun yapım personeline nasıl anlatılacağını
tanımlamalıdır. Bu plan şunları içermektedir:
• bölgede bulunan peyzaj veya tarihi eser ve su kaynaklarını korumak için önlemler
4
Yukarıdaki gibi, yapım sırasında bitki örtüsü temizleme işlemini en aza indirme noktasında tüm makul girişimlerde bulunulmalı ve
ağaçlar ve bitkiler, özellikle içinde değerli türleri barındırıyorsa, gerektiği şekilde yeniden yerleştirilmelidir.
PEYZAJ VEYA TARİHİ ESERLERİN KORUNMASI
Tasarım aşamasında, şantiyede veya yakınlarında bulunan herhangi bir peyzaj veya tarihi eser alanlarında oluşabilecek etkinin en
aza indirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Bu tür eserlerin niteliğine bağlı olarak, yapım işleri sırasında koruma önlemlerinin alınması
gerekli olabilir.
• bitki örtüsü temizleme işlemini azaltma önlemleri
TOZ KONTROL ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASI
• gürültü ve hava emisyonlarının oluşumunu azaltma önlemleri
Yerel iklim koşullarına bağlı olarak, otel yapımı veya tadilatı sırasında toz oluşumu olası bir durumdur. Bu yerel halk ve işletmeler için
rahatsızlığa ve sıkıntıya neden olabilir. Bu sebepten bu durumun yerel toplum üzerindeki etkisini azaltmak için önlemler alınmalıdır.
Bu tür önlemler, toz üreten malzemelerin taşınması ve kullanılması için özel yöntemleri içerebilir. Taşıma sırasında oluşacak tozu
ortadan kaldırmak için su kullanılabilir, örneğin kamyonlar çalışma bölgesinden ayrılmadan önce yıkanabilir.
• ulaşımla ilgili çevresel etkilerin yönetim önlemleri; mesela, yapım sırasında araçların yeri, hareketleri ve dolaşım sıklıkları
3
4
GÜRÜLTÜ KONTROL ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASI
Yürütülen işin niteliğine ve çevrede oturanların yakınlığına bağlı olarak, yapım veya yenileme sırasında oluşan sesler problem teşkil
edecektir. Yerel topluluğa olan etkiyi en aza indirmek için uygun önlemler tatbik edilmelidir. Mesela çalışma saatlerinin zamanlaması ve
gürültü bastırma tekniklerinin uygulanması gibi.
5
5
BÖLGEDE SU KULLANIMININ AZALTILMASI
Birçok tatil beldesinde su kısıtlı bir kaynaktır. ÇYP mümkün olan her yerde su kullanımının en alt seviyede tutulması için yöntemler
tanımlayacaktır. Bu noktada, suyun nasıl kullanıldığı gözden geçirilmeli ve bu anlamda uygun olan yerlerde yapım sürecinde
değişiklikler yapılmalıdır.
6
6
AĞIR MAKİNE KULLANIMININ AZALTILMASI
İnşaat sürecinde ağır makine kullanımı, genellikte kaçınılmaz olsa da, salınıma sebep olur, toprak sistemine zarar verir ve çevresel
bozulmaya neden olabilecek potansiyeli vardır. Ağır makinenin gerekli olduğu yerlerde, kullanımları en alt seviyede tutulmalı ve
işlemler en pratik çalıştırma yöntemlerine uygun olarak yapılmalıdır.
7
FOSİL YAKIT DEPOLAMA TANKLARININ ÇEVRELENMESİ
8
Çevrelenmiş bir alan, temeli ve kenarları betondan oluşmuş ve depolama tamburları içinde tutulan sıvıdan daha fazla hacimde (en
az depolama kabının % 110’dan fazlası) olmalıdır, çünkü yağmur suyu toplanması sebebiyle yer gerekecektir. Böyle bir alan inşa
edileceği zaman daha detaylı teknik rehberlik hizmeti alınmalıdır.
Benzin veya mazot gibi petrol kökenli yakıtların sızıntılarından meydana gelebilecek su veya toprak kirliliği riskini azaltmak için,
bütün depolama tankları önleme amaçlı olarak ‘çevrelenmiş alanlar’a veya çift katmanlı yerlere yerleştirilmelidir. Bu, inşaat süresince
kullanılmak üzere kısa süreli depolama amacıyla geçici ve hareketli bir tesis olabilir. Sürekli depolama için, sağlam ve kalıcı tesisler
oluşturulmalıdır.
7
8
ATIK YÖNETİMİ
Binaların yapımı ve yenileme çalışmalarında önemli miktarda atık oluşabilmektedir. Bu durum dikkatlice ve temel atık hiyerarşisi ‘azalt,
yeniden kullan, geri dönüştür’ gereğince yönetilmelidir.
9
İlk etapta kaynakta üretilen atık miktarını azaltmak için çaba harcanmalıdır. Yapı bölgesine giren malların yanı sıra yenileme işlemi
için toplam üretim sürecine dikkatle bakılmalı ve bunu yapmak için kullanılan tekniklerle nelerin değiştirilmeye ihtiyacı olduğu
incelenmelidir.
Bir Çevre Yönetim Planı tüm otel yapım projelerinde uygulanmalıdır.
10
18 | YAPIM VE YENİLEME
9
İnşaat malzemeleri, mobilya, ekipman ve aygıtlar gibi öğelerin bir yenileme çalışması sırasında kaldırılacağı yerde, bunların çöpe
atılmaları yerine otelin diğer bölgelerinde (örn. personel alanlarında) yeniden kullanılmalarına çalışılmalıdır. Alternatif olarak, yerel
topluma satış veya bağış amacıyla sunulabilir.
YAPIM VE YENİLEME | 19
10
1
2
Bir şekilde tekrar kullanım imkânı olmayan atık malzemeler, eğer mevcutsa, uygun geri dönüşüm tesislerine verilmeli veya mevcut
atığı geri dönüştürmek mümkün bir seçenek değilse, yasal olarak uygun atık imha tesislerinde imha edilmelidir. Büyük çaptaki
yenileme işlerinde, özel atık yönetim teknikleri ve dahası ÇYP içine dahil edilecektir. Bu tekniklere her zaman için uyulmalıdır.
TOPLAMA KABI DÜZENEKLERİ
Boyalar, yakıtlar ve diğer kimyasalların kullanıldığı yerlerde, uygun imkânlar dâhilinde, dökülme ve insan sağlığını tehlikeye atma
riskini en aza indirmek için bu kimyasalların doğru bir şekilde taşınma ve depolanmalarını sağlamak amacıyla adımlar atılması
önemli bir husustur. Bununla birlikte, yakın suyollarına, toprak ve yer altı su sistemlerine verilebilecek zararı azaltmak için, dökülme
riskinin büyük olduğu çalışma alanı çevresinde bir veya daha fazla toplama kabı düzeneği bulunmalıdır.
3
Toplama Kabı Düzenekleri genellikle endüstri ve yapı alanlarında kullanılır ve içeriğinde küçük yerel döküntüleri temizlemek ve
dağılmasını önlemek için araçlar bulunur. Tipik öğeleri, farklı yakıt türleri ve kimyasallar ve kişisel koruma ekipmanları, eldiven ve
çöp torbaları için uygun emici malzemeleri içerir. Genellikle açık bir şekilde, etiketli plastik çöp kutusu içinde bulunurlar ve çok
sayıda çevrimiçi tedarikçileri vardır. Yapı yüklenicilerinin de aynı zamanda yerel distribütörlere bildirimde bulunmaları gerekir.
ŞANTİYE PERSONELİ İÇİN ÇEVRE BİLİNCİ BRİFİNGİ
4
Tüm personel, yapım veya yenileme sürecinde yapılması gerekli tüm önlem ve işlemler hakkında çevreyi korumak için
bilgilendirilmelidir. Bu, mekândaki Toplama Kabı Düzeneklerinin konumu ve kullanımı, kimyasalların doğru kullanımı ve atık tasfiye
seçenekleri ile elverişli olan her yerde geri dönüşüm uygulaması hakkında bilgilendirme içerecektir. Bu durum, sorumlu bir şantiye
operatörünün kullanabileceği tarzda sağlık ve güvenlik gibi rutin bilgilendirmelerle bağlantılı olarak gerçekleştirilmelidir.
5
6
7
8
9
10
20 | YAPIM VE YENİLEME
4. MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
1
4. MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
1
4.1.1 EVSEL SICAK SU ÜRETİMİ İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIN
4.1 ALTERNATİF ENERJİLER
2
3
4
5
6
Binaların yönlendirilmesi ve enerji tasarruflu ekipmanları belirleme ve ışıklandırmanın (bu bölümde daha sonra işlenecektir) ötesinde,
çevresel sürdürülebilirliği en uygun hale getirmenin anahtar adımı otel enerji tüketiminin gerçekten ihtiyaç duyulandan daha fazla
olmamasını sağlamaktır. Enerji tüketimini en alt seviyede tutmanın ötesinde, oteller aynı zamanda, mümkün olan her yerde yenilenebilir
enerji üreten kaynakları kullanmalıdır. Bu durum kapsamlı çevre etkilerini azaltacak ve cazip finansal tasarruf sağlayacaktır. Yapım veya
büyük bir yenileme sırasında uygulaması kolay olsa da, otelin enerji yönetimi düzenlemeleri kesinlikle kapalı sezonlarda ve hatta devam
eden bir otel çalışması sırasında yapılmalıdır.
Mevcut bir dizi teknolojiyi bünyesinde barındıran bir uygun enerji birleşiminin geliştirilmesi tavsiye edilir. Yerel iklim ve yenilenebilir
enerji seçeneklerine bağlı olarak, sizi aşağıda sunduğumuz enerji çözümlerini düşünmeye davet ediyoruz:
Yeşil Enerji Tedarikçileri. Mümkün olduğu taktirde, oteller çalışmalarında yenilenebilir enerji kullanmayı düşünmelidirler. Bunu çalışma
alanı içinde yapacakları bir girişimle ya da enerji şirketlerinden satın alma yoluyla gerçekleştirebilirler. Bu şirketlerden birçoğu, elektrik
satın alma seçeneğini ‘yeşil’ veya yenilenebilir kaynaklardan kısmi ya da elektrik teminin tamamı olarak sunabilmektedirler. Rüzgâr
ve gel git enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santralleri gittikçe yaygınlaşmaktadır. Daha eski ve oturmuş teknoloji
olan hidroelektrik gücü tamamlayıcı olarak kullanılır. Satın alınan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini güvence altına alan
sertifikasyon programları birçok Avrupa ülkesinde geliştirilmiştir.
Güneş enerjisi tesiste kullanılan yenilenebilir enerji formlarından en yaygın olanıdır. Özellikle sıcak su temini için verimli olan en kullanışlı
enerji çözümü güneş enerjisidir. Güneş panelleri yapı dışındaki çatı üstlerine veya çitle çevrili arka kısımlara veya binaların arkalarında
estetik görünümü etkilemeyecek tarzda etkili bir şekilde yerleştirilebilirler. Güneş panellerinden elektrik elde etme işlemi (fotovoltaik
yöntem) uzun vadeli yatırım geri dönüşü açısından daha karmaşık bir seçenek olmasına karşın, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler,
fosil yakıtlara alternatif olarak, güneş enerjisi ile sıcak su elde etmenin nispeten daha basit ve maliyetler açısından daha verimli olmasını
sağlamıştır ve oteller için çok sayıda bu tarz seçenekler bulunmaktadır (karşı sayfaya bakınız).
Güneş enerjili su ısıtma kolayca elde edilebilen ve kanıtlanmış bir teknolojidir. Güneş enerjisi geleneksel ısıtma sistemlerinin yerine ya da
onları tamamlayıcı olarak kullanılır.
Güneş enerjili su ısıtma sistemleri, bir otelin bir yılda ihtiyaç duyabileceği evsel sıcak su (ESS) temini için gereken enerji miktarını
ortalama % 60'ın üzerinde bir oranda azaltır. Soğuk hava koşullarında veya yoğun sıcak su kullanımının olacağı zamanlarda gerekli
sıcak su ihtiyacını karşılamak için bu sistem bir yedek ısıtıcı ile donatılmış olmalıdır. İdeal olarak, bu yedekleme sistemi, geleneksel fosil
yakıtlardan ziyade, yenilenebilir bir enerji kaynağı ile beslenebilmelidir (örn. yenilenebilir elektrik veya biyogaz).
Çoğu durumda, ESS için güneş enerjili ısıtma sistemlerinin maliyeti, enerji tasarrufları çerçevesinde, 3 ile 5 yıl arasında geri kazanılabilir
durumdadır ve bununla birlikte birçok tedarikçi böyle bir zaman dilimi için yapılandırılmış finansman seçenekleri sunabilmektedir. Güneş
enerjili ısıtma sistemleri en az seviyede bakım gerektirir ve teknik ömürleri yaklaşık 15 ila 20 yıl arasında değişir.
2
3
4.1.2 HAVUZ ISITMA
Havuz güneş enerjili su ısıtıcıları düşük sıcaklık sistemleridir ve ESS güneş enerjili su ısıtıcılarına göre önemli ölçüde daha basit ve ucuzdur.
Genellikle camsız plastik panellerden oluşmuşlardır ve paneller üzerindeki havuz suyu dolaşımı için havuzun pompalarına bağımlıdırlar.
Havuz güneş enerjili su ısıtıcıları oldukça uygun maliyetlidirler ve genellikle geri ödeme süresi 2 ile 4 yıl arasında değişir.
Isıtılmış havuzlar kullanılmadıkları zaman kapaklarla korunmaları idealdir. Bu durum günün en soğuk zamanlarında bile havuz suyunun ısı
kaybını, güneş enerji sisteminin maliyetini ve kapasitesini ve yedek ısıtıcı sistem kullanımını azaltır. Klima sistemlerinden çıkan atık ısı da
aynı zamanda muhafaza edilebilir ve yüzme havuzlarının ısıtılmasında kullanılabilir. Ancak, bu durum yüzme havuzu su sıcaklıkları genel
itibariyle soğuk olduğunda ve klima kullanımı sürekli olmadığında geçerlidir.
4
5
Rüzgar otel konumuna bağlı olarak, yapı yerinde kurulabilen, kullanışlı bir yenilenebilir enerji kaynağıdır ve eğer iklim koşulları müsaitse
düşünülmesi gerekir. Büyük bir otelin enerji ihtiyacını rüzgârdan karşılama olasılığının düşük olmasına karşın, bu yatırım kayda değer
getiri sağlayan bir seçenektir. Cazip ve kesintisiz bir rüzgâr tribünü bir miktar enerji temini için kullanılabilir, aynı zamanda müşterilere ve
topluma olumlu bir görsel ifade sunar.
Toprak Kaynaklı Isı Pompaları atık ısı için depo olarak toprağın soğuk kısımlarını kullanırlar. Örneğin, bu durum klima sistemlerinin
kullanımını daha verimli hale getirir. Bu teknoloji en iyi şekilde yapım sürecinin bir parçası olarak kurulabilmesine karşın, otelin yenileme
çalışmalarının bir parçası olarak da adapte etmek aynı zamanda mümkündür. Isı pompalarının kullanımı jeotermal enerji ile aynı değildir.
Çünkü ikincisinde enerji yoğun volkanik hareketliliğin olduğu alanlarda yer altından sıcak formda alınır.
6
Biyogaz geri dönüşümlü biyolojik kütle, gübre, atık su, yeşil atıklar ve enerji bitkileri ile üretilmektedir. Biyogaz düşük maliyetli olup,
karbon dioksit [CO2] doğal enerji kaynağı ile yemek pişirme dahil her türlü ısıtma amacıyla kullanılabilir. Biyogaz, doğal gaz gibi
sıkıştırılabilir, saklanabilir ve tanklarda taşınabilir. Genellikle mevcut kazanlar biyogaza dönüştürülebilir.
7
Yenilenebilir bir yakıt olarak biyogaz dünyanın birçok yerinde enerji sübvansiyonları için uygundur ve bu durum onu cazip kılmaktadır. Bu
yakıt kaynağının tipik bir otel çalışmasında kullanılabileceği alanlar aşağıda örneklendirilmiştir:
Havuz güneş enerjili su ısıtıcısının plastik paneli (sol); Havuz güneş enerjili su ısıtıcısı otelin düz çatısına direk olarak bağlanmış (sağ).
7
•Mutfak çalışmalarında, doğalgaz veya LPG’ye alternatif olarak
•Güneş enerjisi ile sıcak su üretimi için yedek gaz olarak
Ayrıca bkz. Yüzme Havuzları, Kısım 4.7
•Bahçe makinelerinde benzin veya mazot yerine
8
8
9
9
Termosifon güneş enerjili su ısıtma sistemi; genellikle daha küçük ve bağımsız evsel sıcak su tedarik eden sistemler için kullanılır (sol); Aktif güneş enerjili su ısıtma
sistemi; genellikle daha büyük ve merkezi evsel sıcak su tedarik eden sistemler için kullanılır (sağ).
10
22 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ | 23
10
1
2
4.2 KONTROL SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI
• T
elevizyonlar, bekleme modundaki enerji tüketimini azaltmak amacıyla konuk odası enerji yönetim sistemi ile ideal bir şekilde kontrol
edilmelidirler
En uygun çevresel sürdürülebilirlik yönetimini ve karlılık getiren en yüksek maliyet avantajlarını temin etmek için, kontrol sistemleri ve
cihazlarının yerinde olması çok önemlidir.
• K
onuk odası enerji yönetim sistemi kullanıcılar tarafından kolayca devre dışı bırakılamayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Örneğin,
enerji tasarruf anahtarı sadece uygun kart veya anahtar zinciriyle çalışmalıdır. Resepsiyon da aynı zamanda anahtar kart basımını
sınırlamalıdır, böylece müşteriler başka bir yerde bir tane daha olmayacağı için anahtar-kartı odalarında bırakıp ayrılamayacaklardır.
• İdeal olarak, en fazla bir tane konuk odası lambası enerji yönetim sistemi tarafından kontrol edilen devrenin dışında tutulmalıdır
4.2.1 BİR BİNA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) KURUN VE ONU VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİN
• M
inibar elektrik prizine ek olarak, konuk odalarında elektriğin sürekli olarak verildiği bir veya iki adet priz bulunmalıdır ve müşteriler
odalarından ayrıldıklarında şarj edebilecekleri kişisel aygıtlarını bırakabilmelidirler. Bu prizler, müşteriler onları kolayca ayırt edebilsin
diye işaretlenmelidir
1
2
BYS bilgisayar donanımı ve yazılımından oluşmuş bir sistemdir, ana fonksiyonu bir otelin mühendislik ve enerji sistemlerini kontrol
etmektir. İçeriğinde ısıtma, soğutma ve iklimlendirme, ışıklandırma, yangın söndürme, su temini ve evsel su ısıtma sistemleri bulunur.
3
Bakımı yapılıyor, düzgün hizmet veriyor ve doğru şekilde kullanılıyorsa, bir BYS işletme verimliliğini arttıracak ve aynı zamanda enerji ve su
tüketimini önemli ölçüde azaltacaktır. Bir BYS genel olarak:
• S
ezonun ve günün belirli saatlerine uygun olarak otelin çeşitli alanlarında, aydınlatma devreleri ve Isıtma, İklimlendirme ve Klima
sistemlerinin (HVAC) işletimini otomatik olarak kontrol eder
• Gerçek iklim koşullarına bağlı olarak HVAC sistemlerinin işletme parametrelerini adapte eder
4
• HVAC, aydınlatma, su temini ve diğer mühendislik sistemlerinin çalışması ile birlikte sorunları hemen algılar
• Ö
nemli otel alanları ve sistemlerindeki enerji ve su tüketimini sürekli olarak kontrol eder. Böylece performans eğilimleri ve raporlama
kullanımı için bilgi sağlar
4.2.3 KONUK ODASI HVAC İŞLETİM KONTROLÜ İÇİN PENCERE VE KORİDOR KAPI SENSÖRLERİ
KULLANIN
Konuk odası pencereleri ve avlu kapıları, açık kaldıkları zaman HVAC sistemini devre dışı bırakan sensörlerle donatılmalıdırlar. İnşaat
esnasında donatılması ideal olduğu halde, sensörlerin donanımsal açıdan iyileştirilmesi değerlendirilmelidir. Yatırımın geri dönüşü buna
değecektir. Bu basit sensörler kayda değer bir miktarda enerji tasarrufu sağlayabilirler. Müşteriler pencere ve koridor kapılarını düzgün
kapatmadıkları sürece ısıtma/soğutma sistemlerini kullanamayacaklardır.
Pencere ve koridor kapı sensörlerinin kurulmasını planlarken veya seçerken dikkat edilmesi gereken bazı meseleler aşağıda özetlenmiştir:
3
4
• S
ensörler uygulanabilir tüm konuk odası pencere ve koridor
kapılarına takılmalıdır
5
6
7
4.2.2 VERİMLİ BİR KONUK ODASI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KURUN
Konuk odası enerji yönetim sistemi, müşterilerin odalarında olmadıkları halde açık bıraktıkları ışıklandırma ve ısıtma/soğutmadan
kaynaklanan enerji israfını önlemek için tasarlanmıştır. Bu durum gün içinde 12 saatten fazla olabilmektedir, böylece önemli ölçüde enerji
azaltımı ve maliyet tasarrufu yapılabilmektedir. Enerji yönetim sistemleri inşaat sırasında en iyi şekilde kurulmasına karşın, aynı zamanda
mevcut konuk odalarına yeniden uyarlanabilir. Kullanımı en yaygın olan konuk odası enerji yönetim sistemleri, enerji tasarruf anahtarları
ve yakın zamanda kullanıma sunulan kullanım sensörü denetleyicilerini içerir.
• B
ir enerji tasarruf anahtar sistemi, odanın ışıklandırma ve ısıtma/soğutma sistemlerinin işleyişini kontrol etmek amacıyla kapıya
göre yerleştirilmiş özel bir anahtar kullanır. Odaya girildiği zaman, müşteri anahtar kartı veya anahtar halkayı düğmeye takar ve
ışıkların, güç soketlerinin ve ısıtma/soğutma sistemlerinin çalışmasını sağlar. Odadan ayrılırken, müşteri anahtar kartı veya anahtar
halkayı düğmeden çıkarır, kısa bir gecikmeden sonra ışıkların, güç soketlerinin ve ısıtma/soğutma sistemlerinin çalışması sona erer
(veya ısıtma/soğutma sistemlerini daha enerji tasarruflu olan bekleme modunda tutar)
• K
ullanım sensör kontrol birimi bir hareket-sensör sistemine dayanır ve genellikle, bir kapı anahtarı ile odadaki insan varlığını
tespit eder. Kontrol birimi doluluğu tespit ederse, ışıkları aktif hale geçirir ve ısıtma/soğutma sistemlerinin normal çalışmasına ve
oda sıcaklığının müşterinin ayarladığı şekilde kalmasına imkân tanır. Bununla birlikte, kontrol birimi kullanımı tespit etmediği zaman,
ışıkları söndürür ve ısıtma/soğutma sistemini kapatır veya geçici olarak termostat ile birlikte daha enerji tasarruflu bir konuma getirir.
Bir konuk odası enerji yönetim sistemi kurulumunu planlarken veya seçerken düşünülmesi gereken hususları bir sonraki sayfanın üst
kısmında özetlenmiş olarak bulabilirsiniz
• S
istem, pencereler ve koridor kapılarının önceden ayarlanmış
bir zaman dilimi kadar (30 sn tavsiye edilir) açık kaldığı zaman
HVAC sistemini kapatacak şeklinde tasarlanmalıdır
5
• M
üşterileri rahatsız etmekten kaçınmak için sistem, pencereler
ve koridor kapıları kapandığı zaman HVAC sistemini otomatik
olarak devreye sokmalıdır
• P
encere ve kapı sensörlerinin çalışma sistemi uygun işaretlerle
açıklanmalıdır. Aksi halde müşteriler rahatsız olabilir ve yardım
için resepsiyonu arayabilirler
Bir koridor kapısına kurulmuş sensör.
6
4.2.4 SU VE ENERJİ TÜKETİMİNİ DENETLEMEK İÇİN ARAÇLAR BULUNDURUN
7
BYS (bkz. 4.2.1) kapsamına bağlı olarak, su, elektrik ve yakıt tüketimini takip etmek için ek ölçüm cihazı ve aygıtlar gerekebilir. Havuz ve
sulama sistemlerindeki su tüketimi, büyük otel bloklarında ve önemli donanım parçalarındaki elektrik tüketimi, kazanların mazot tüketimi
ve mutfak ve çamaşırhanelerdeki gaz tüketimi hedeflenen takip izleme örnekleri olabilir. Ölçüm cihazları, su, elektrik ve yakıt tüketimini
hesaplamak ve tüketim indeksi oluşturmak için düzenli bir şekilde okunmalıdırlar.
8
8
9
9
10
Soldan sağa doğru: hareket sensörü; konuk odasında kurulu hareket sensörü; konuk odası kapısında kurulu kapı sensörü; anahtar kartla birlikte enerji tasarruf
anahtarı.
24 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
Elektrik, gaz ve su ölçüm cihazları (soldan sağa doğru).
MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ | 25
10
1
1
4.3 ISITMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME (HVAC)
2
4.3.1 KLİMALI VE ISITILAN ALANLARIN DIŞ DUVARLARINA VE ÇATILARINA YALITIM UYGULAYIN
Klimalı/ısıtılan alanların dış duvarları ve çatıları yeterli termal yalıtım barındırmalıdır.
3
Bu bina elemanlarının düzgün yatılımı yazın ısı kazanımını, kışın ise ısı kaybını ve gerekli HVAC donanımlarına duyulan ihtiyacı ve sonradan
ortaya çıkabilecek masrafları önemli derecede azaltabilir. HVAC sisteminin enerji maliyetlerini % 30'u aşan bir oranda düşürebilir. Yalıtımın
hizmet ömrü genellikle binanın ömrüyle aynıdır.
Mümkün olan her yerde, yalıtım malzemesinin üzerine parlak bariyer eklemek suretiyle çatı yalıtımının performansı arttırılmalıdır. Aynı
zamanda, çatı yapısında oluşabilecek ısı artışı, yansıtıcı çatı malzemeleri ve çatı boşluklarında havalandırma kullanılarak azaltılmalıdır.
4.3.2 SICAK SU VE SOĞUTULMUŞ SU DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ BORULARI VE YÜZEYLERİ
YALITIN
Borular, depolama tankları, sıcak veya soğuk su dağıtım sistemlerinin yüzeylerine yalıtım uygulamak önemli derecede enerji ve maliyet
tasarrufuna imkân verir. Kapsamlı yalıtım her zaman yeni inşa sırasında yapılmalıdır. Örneğin gömülü boruları izole etmek daha sonra
imkansız ya da zor olacaktır.
2
Örneğin, aşağıdaki tablo da gösterildiği gibi, sürekli olarak 60° C su taşıyan 5 cm plastik boruya 30 mm’lik elastomerik sünger yalıtımı
eklemek, % 80 oranında ısı kaybını azaltacak ve bir metre boru başına yılda yaklaşık 400 kWh enerji tasarrufu sağlayacaktır. Geleneksel
LPG şofben tarafından sıcak su üretildiğini varsayarsak, bu yalıtım, bir metre boruda yılda 39 kg veya 31 € LPG tasarruf edecektir.
Dolayısıyla yalıtım (~10 €/metre) için harcanan parayı her dört ayda bir telafi edecektir.1
Yalıtım seçiminde dikkat edilmesi gereken birkaç husus aşağıda özetlenmiştir.
•Plastik sıcak su dağıtım boruları (CPVC, polipropilen, vb.) da aynı zamanda doğru bir biçimde yalıtılmış olmalıdır. Kaplamasız plastik
borular, kaplamasız bakır veya çelik borulara nazaran daha az enerji kaybetmelerine rağmen, bu boruların hiçbir şekilde kendi
yalıtımları yoktur ve eğer yalıtımsız bırakılırlarsa ciddi ısı kayıplarına neden olabilirler
3
•Sıcak (veya soğuk) boru ve yüzeylerde önemli ölçüde ısı kaybı (veya kazanımı) sağlamak için yeterince kalın ve iyi yalıtım malzemeleri
kullanın
4
5
•Toprak altına su geçirmez yalıtımla gömülmüş olan sıcak veya soğuk su borularını toprağın uygulayabileceği baskıdan korumalısınız
4
5
Soldan sağa doğru: kırılmış, sert ve şişmiş yalıtım.
6
6
Yer altındaki geleneksel elastomerik sünger yalıtımının birkaç yıl sonraki durumu (sol); üstünde veya yer altı kurulumu için tasarlanmış önceden yalıtılmış borular (sağ).
7
Soldan sağa doğru: yalıtımlı çatı kiremitleri; yansıtıcı çatı malzemesi; çatı havalandırma tepesi.
¹www.energy.eu sitesindeki ortalama enerji
maliyetleri temel alınmıştır
5 cm plastik borudaki ısı kaybı (metre
başına boru, yıllık kWh)
600
8
9
7
500
8
400
300
200
100
Kaplamasız
boru
10 mm
yalıtımlı borular
20 mm
yalıtımlı borular
9
30 mm
yalıtımlı borular
0
Şekil 4.3.2: Yalıtımın, sürekli olarak 60°C (ortalama ortam sıcaklığı = 25°C) su taşıyan 5 cm plastik borudaki
yıllık ısı kaybının üzerindeki etkisi.
10
26 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ | 27
10
1
4.3.3 KLİMA SİSTEMLERİNDEKİ TÜM SOĞUTUCU EMME BORULARINI İZOLE EDİN
2
4.4 AYDINLATMA
Klima sistemlerinin soğutucu emme boruları, buharlaştırıcıdan
sıkıştırıcıya doğru hareket eden ısının soğutulmuş gaz tarafından
alınmasını önlemek amacıyla doğru bir biçimle yalıtılmış
olmalıdırlar.
4.4.1 ENERJİ TASARRUFLU LAMBALAR KULLANIN
2
Oteller, akkor ve halojen lambalar kullanmaktan kaçınmalı ve bunun yerine enerji tasarruflu alternatiflerden yararlanmalıdırlar, örneğin,
yoğun flüoresan ve doğrusal flüoresan lambalar ve aynı zamanda ışık yayıcı diyotlar gibi (genellikle LED olarak ifade edilir). Bu tür enerji
tasarruflu lambaların, geleneksel akkor ve halojen lambalara göre sunduğu temel avantajlar aşağıda özetlenmiştir.
Yalıtımı iyi kalitede yapılmış emme boruları, soğutulmuş gazı
koruyarak klima sisteminin işletim verimliliğini arttırmakla kalmayıp
aynı zamanda yalıtımın dış yüzeyindeki yoğunlaşmayı da önler.
•Enerji tasarrufu: Enerji tasarruflu lambalar, üretilen bir birim ışık başına (lümen), akkor ve halojen lambalardan % 60 ile % 90
oranları arasında daha az enerji tüketir. Buna ek olarak, bu tür enerji tasarruflu lambalar, daha az enerji tüketerek, aynı zamanda daha
az ısı oluştururlar ve böylece otelin klima sisteminin yükünü azaltırlar
3
İzole edilmiş buzdolabı emme borusu.
4
1
4.3.4 DIŞ ORTAMA MARUZ KALAN TÜM BORU İZOLASYONLARINI KORUYUN
Yağmur ve güneş ışığına maruz kalan tüm yalıtım boruları su ve UV geçirmeyen kılıf ve örtülerle korunmalıdır. Bu koruma, su geçişini ve
UV bozunmasını önleyerek kullanım ömrünü uzatacak ve yalıtımın performansını koruyacaktır. Bu ortamlara maruz kalınması yalıtımı
birkaç yıl içinde tahrip edebilir.
3
•Kullanım ömrü: Enerji tasarruflu lambalar, akkor ve halojen lambalara göre en az 5 ile 40 kat daha fazla uzun ömürlüdür. Böylece
otelin lamba yenileme harcamalarını azaltırlar. Buna ek olarak, bu durum bakım personelinin çalışma yükünü azaltır ve otelin diğer
işlerine ve müşterilerin diğer hizmet ihtiyaçlarına daha fazla zaman ayırabilirler
• M
aliyet etkinliği: Düşük enerji tüketimi ve uzun hizmet ömrü dikkate alındığında, enerji tasarruflu lambalar,
standart akkor ve
Pipe with
Pipe with
Pipe with
20mm insulation
Pipe
with
insulation
halojen lambalara kıyasla önemli 20mm
ölçüde
finansal
tasarruf
imkânı
sunarlar.
Örneğin,
bir
sonraki
sayfada
tabloda
gösterildiği
gibi, 75 W
30mm insulation
30mm insulation
Bare pipe
Bare pipe 20 W gücünde yoğun bir flüoresan lamba ile değiştirildiğinde yatırımın geri dönüşü enerji tasarruflu lamba
gücünde bir akkor lamba
ömrü üzerinden % 690 fazladır. 50 W gücünde halojen yansıtıcı lamba 7 W gücünde bir spot lamba ile değiştirildiğinde yatırımın geri
Enerji tasarrufu, kullanım ömrü ve maliyet etkinliği birleştirildiğinde, aşağıdaki grafik, yoğun flüoresan lambalar ile aynı çıktıyı veren,
Pipe with
Pipesaat
with arasında çalışan, 25, 50 ve 75 Watt akkor lambaların değişiminden
10mm insulation
yılda 6 ay ve gün içinde 1 ile10mm
24
edinilen yıllık finansal tasarrufu
insulation
göstermektedir. Tasarruflar, 2010 yılı ortalama lamba ve AB enerji maliyetleri temel alınarak yazılmıştır.
5
4
5
LED
Doğrusal flüoresan
LED
LED
Doğrusal
flüoresan
Yoğun flüoresan
(27-40 W)
Yoğun flüoresan
Yoğun flüoresan
(5-26 W)
6
6
Halojen
Halojen
Akkor
Akkor
Güneş ışığına maruz kalma nedeniyle zarar görmüş elastomerik sünger yalıtımı.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
Şekil 4.4.1a: Çeşitli lamba türlerinde üretilen ışık miktarı (lümen cinsinden)
(elektrik Watt başına).
7
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Şekil 4.4.1b: Çeşitli lamba türlerinin kullanım ömrü (saat cinsinden).
7
8
8
Doğru bir biçimde korunmuş sıcak ve soğuk su boruları.
4.3.5 ISI KAZANIM HAVALANDIRMASI
9
Isı kazanım havalandırması (IKH), aynı zamanda mekanik havalandırma ısı kazanımı (MHIK), bir enerji ısı kazanımı havalandırma sistemi
olup, ısınma veya soğutma gereksinimlerini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Bu sistem, ısı kazanım vantilatörü, ısı değiştiricisi, hava
değiştiricisi veya havadan havaya değiştirici tarzında bilinen ekipmanları kullanır. Bu sistemler, gelen ve giden hava akımı arasında ters
akışlı bir ısı değişimi uygular. IKH taze hava ve gelişmiş iklim kontrolü temin eder, aynı zamanda ısıtma veya soğutma gereksinimlerini
azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
IKH verimli bir enerji tasarruf sistemi olabilir ve eğer uygulanabilir ise, otel inşaatı veya büyük bir yenileme çalışması sırasında bir enerji
tasarruf önlem unsuru olarak kurulması tavsiye edilir.
10
28 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
9
Soldan sağa doğru: Yoğun flüoresan lambalar; doğrusal flüoresan lambalar; LED.
MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ | 29
10
1
2
GREEN
is
GOLD
Enerji tasarruflu lambaları seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus aşağıda özetlenmiştir:
•Sadece tanınmış firmaların üretimi olan enerji tasarruflu lambaları satın alın. Bazı flüoresan ve LED lamba üreticileri, standart altı
üretim yapmakta ve bu durum lambaların daha az verimli ve olması gerektiğinden daha az dayanıklı olmasına sebebiyet vermektedir
75 W AKKOR LAMBA
20 W CFL
• ‘A’ enerji tasarrufu derecesine sahip lambaları tercih edin
8.000 saatteki enerji tüketimi
600 kWh
160 kWh
Enerji maliyeti (0,10 €/kWh)
60,00 €
16,00 €
•Ayar rezistansları ve lambaları ayrı yoğun flüoresan sistemleri seçin. Daha pahalı olmalarına karşın, standart CFL ile karşılaştırıldığında
daha düşük yaşam maliyetine sahiptirler ve yeniden kullanılabilir ayar rezistansları 3 ile 5 lamba değişimi arası kadar ömre sahiptirler
8.000 saatteki lamba değişimi
7 lamba
0 lamba
3,50 €
0€
Lamba değiştirme maliyeti (0,50 €/lamba)
YAPILAN TASARRUF = 47,50 €
3
Uygulama maliyeti = 6 € (bir 20 w CFL’nin genel maliyeti)
50 W HALOJEN YANSITICI LAMBA
7 W LED
2.000 kWh
280 kWh
Enerji maliyeti (0,10 €/kWh)
200,00 €
28,00 €
40.000 saatteki lamba değişimi
12 lamba
0 lamba
18,00€
0€
218,00€
28,00€
40.000 saatteki enerji tüketimi
Lamba değiştirme maliyeti (1,50 €/lamba)
40.000 saatlik işletme maliyeti
5
2
•CFL ve doğrusal flüoresan lambalar cıva içerir ve dikkatli bir şekilde bertaraf edilmelidir. Avrupa Birliğinde, CFL ürünleri, Atık Elektrikli
ve Elektronik Cihazlar (AEEC) geri dönüşüm düzenlemesine sahip birçok üründen biridir. Bu yönetmelikler altında, tüm elektronik
donanım ve bataryalar geri dönüşümlü olmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız www.europa.eu/legislation_summaries/
environment/waste_management/l21210_en.htm
3
Energia
Yatırımın geri dönüşü = % 690
Şekil 4.4.1c: 75W akkor lamba ile 20W CFL lambanın değişiminden elde edilen tasarruf
4
1
A
B
C
D
E
F
G
1350
20
8000
A
4
Lumen
Watt
h
Soldan sağa doğru: lamba enerji tasarrufu değerlendirmesinin iki örneği; ayrı ayar rezistanslı modüler CFL.
YAPILAN TASARRUF = 190,00 €
5
Uygulama maliyeti = 20,00 € (7 W LED kalitesinde lamba maliyeti)
4.4.2 SADECE PERSONELE AÇIK VE ORTAK KULLANIM ALANLARINDAKİ AYDINLATMA
DEVRELERİNİN ÇALIŞMASINI KONTROL ETMEK İÇİN KULLANIM SENSÖRÜ KULLANIN
Yatırımın geri dönüşü = % 850
Şekil 4.4.1d: 50 W halojen lamba ile 7 W LED lambanın değişiminden elde edilen tasarruf
6
Enerji tasarrufu, kullanım ömrü ve maliyet etkinliği birleştirildiğinde, aşağıdaki grafik, yoğun flüoresan lambalar ile aynı çıktıyı veren,
yılda 6 ay ve gün içinde 1 ile 24 saat arasında çalışan, 25, 50 ve 75 Watt akkor lambaların değişiminden edinilen yıllık finansal tasarrufu
göstermektedir. Tasarruflar, 2010 yılı ortalama lamba ve AB enerji maliyetleri temel alınarak yazılmıştır.
20
10
7
16
Finansal tasarruflar (€/yıl)
8
18
75 W dahil 20 W CFL’ye kadar
50 W dahil 15 W CFL’ye kadar
25 W dahil 7 W CFL’ye kadar
14
12
10
6
4
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
lambalar,
soğuk beyaz ışıktan ılık sarı ışığa kadar
çeşitlilikte, akkor ve halojen lambaların
ürettiği kaliteden neredeyse ayırt
edilemeyecek kalitede ışık üretir
• L
amba estetiği: Yoğun flüoresan, doğrusal
flüoresan ve LED lambaları, tür ve stilleri
açısından geniş bir çeşitliliğe sahiptir
ve aydınlatma armatürlerinin her türlü
fonksiyonel ve estetik ihtiyaçlarına cevap
verebilecek durumdadır
8
0
9
75 W dahil 20 W CFL’ye kadar
50 W dahil 15 W CFL’ye kadar
• Işık kalitesi: Enerji tasarruflu
25 W dahil 7 W CFL’ye kadar
Lamba yanma saatleri (saat/gün)
Kullanım sensörleri, ortak kullanım, personele özel ve aynı zamanda dış alanlardaki ışık kullanım miktarını azaltmak için kullanılabilir.
Hareket sensörlerinin kullanılabileceği bazı otel alan örnekleri şunlardır: Ortak kullanım alanları ve personel dinlenme odaları, toplantı ve
konferans salonları, depolama alanları, az kullanılan koridorlar veya yürüyüş yerleri ve ışıkların güvenli bir şekilde elle kontrol edilmediği
diğer alanlar.
Işık devrelerini kontrol etmek için kullanılan kullanım sensörlerini seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç husus aşağıda
özetlenmiştir:
•Her bir uygulama için doğru sensör teknolojisini tercih edin. Kullanım sensörleri, insanların bir alanda bulunup bulunmadığını tespit
etmek için pasif kızılötesi, ultrasonik veya ikili teknoloji sistemleri kullanır. Her bir teknolojinin avantajları, dezavantajları ve sınırlamaları
vardır.
30 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
7
•Uygulanabildiği yerde, yoğun ortam ışığı seçeneği olan kullanım sensörleri tercih edilmelidir. Çünkü yeterli gün ışığının olduğu
zamanlarda ışıkların yanmasının engellenmesi gerekir
•Banyo kabini tarzı alanlarda, sensörler bir kişi girer girmez aktif hale geçebileceği şekilde tasarlanmalıdır. Bununla birlikte, devrenin
rahatsız edici bir şekilde açılıp kapanmasını önlemek amacıyla, sensörler kapı dışındaki alanın gözetlemesini sağlayacak şekilde
yerleştirilmemelidir
8
•Flüoresan lambalarla donatılmış aydınlatma devrelerini kontrol ederken, sensörler, ışığı 10 ile 15 dk kadar açık bırakacak şekilde
ayarlanmalıdırlar. Bu ayar elde edilen enerji tasarrufunu azaltırken, kısa çalışma döngüsüne uygun olarak tasarlanmamış olan
flüoresan lambalara gelebilecek ani hasarı da önler
Şekil 4.1.1e: CFL kullanıldığında elde edilebilecek finansal tasarruf.
Enerji israfını ve yüksek maliyetli geleneksel lambaların sonuçlarını anlayan birçok otel, akkor lambalardan yoğun flüoresan lambalara
geçiş yapmıştır. Bununla birlikte, halojen yansıtıcı lambalar, öncelikli olarak dekoratif ve vurgu kalitesi sebebiyle hala kapsamlı olarak
kullanılmaktadır (örneğin yiyecek ve içecek dükkânları, konuk odaları ve diğer yerler). Karşı sayfada gösterildiği gibi, tanesinin yaklaşık 20
€ olması, ‘pahalı’ olarak düşünülmesine sebep olmasına rağmen, LED lambalarının uzun dönem tasarruf getirisi dikkate değerdir. Halojen
lambaların ömrü tamamlanmadan değiştirilmesi, ‘israf’ olarak görülmesine rağmen, onları tutmak uzun vadede daha büyük maliyet
getirecektir.
6
9
Sol: Duvara monteli kullanım sensörü. Sağ: Doğru konumlandırılmamış kullanım sensörü, kapı açık kaldığı zaman sensör banyonun dışında kalan bölümü görebilmektedir.
MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ | 31
10
1
2
4.5 AYGITLAR
4.5.1 KONUK ODALARINDAKİ AYGITLARIN ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMASINI SAĞLAYIN
Bir otelin konuk odalarında uygulamayı düşünmesi gereken bazı tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
3
1
4.5.2 YİYECEK VE İÇECEK ALANLARINDAKİ AYGITLARIN ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMASINI
SAĞLAYIN
Otellerin uygulaması gereken bazı önlemler aşağıda sıralanmıştır:
•Soğuk büfe stantları veya soğuk içecek cihazlarını bulunduran kabinleri doğru bir şekilde havalandırın. Zayıf havalandırılan
kabinlerdeki sıcaklık, ortam sıcaklığının 20°C üstüne çıkabilmekte ve bu durum donanım performansını ve enerji tüketimini
arttırmaktadır
•Enerji tasarruflu mini barları tercih edin. ‘A’ enerji sınıf derecesi idealdir. Konuk odası mini barları, oteller tarafından tüketilen toplam
elektrik miktarının % 10’u kadar bir tüketime sahiptirler.
•Büfe stantlarında büyük ekmek kızartma makineleri yerine küçük ekmek kızartma makineleri kullanın. Büyük ekmek kızartma
makineleri tasarruflu değildir. Çünkü, çalıştığı sürenin %20'sinden daha düşük bir kısmında ekmek kızartır ve geleneksel bir büfe
standında bile sürekli olarak 2 ile 3 kW arasında enerji tüketir
•Konuk odası mini barlarını seçerken kapasitesinin yalnızca yeterli büyüklükte olmasına dikkat edin. Büyük birimlerin daha fazla enerji
tükettiklerini düşünürsek, bunlar eğer birkaç küçük parçayı saklamak için kullanılacaksa, büyük kapasiteli mini barları kullanmak büyük
bir israf demektir
•Büfe stantlarında tek kullanımlık yakıt kutuları kullanmak yerine, gaz veya elektrik kullanın. Bu önlemler atık oluşumunu ve maliyeti
önemli ölçüde azaltacaktır, aynı zamana tek kullanımlık yakıt kutuları oldukça pahalı bir enerji kaynağıdır
2
3
•Mini barları yalnızca iyi havalandırılan ve üretici şirketin tavsiyelerine uygun şekildeki kabinlerle çevreleyin. Zayıf havalandırılan
kabinlerin sıcaklıkları 50° C’ye varabilmekte ve bu durum mini bar performansını ciddi bir biçimde etkilemekte ve enerji tüketimini
arttırmaktadır
4
4
•Televizyon seti seçerken, Energy Star veya AB Enerji Etiket programlarına göre enerji tasarruflu olarak tanımlanmış olanları tercih edin
•Su ısıtıcılarını, odaların doluluk oranlarına göre uygun kapasitede seçin (örn. çift kişilik bir oda için 0,5 litre kapasiteli su ısıtıcısı uygun
olur). Büyük su ısıtıcıları müşteriler tarafından genellikle aşırı dolduruldukları ve ihtiyaçtan fazla su kaynatıldığı için enerji israfına
neden olurlar
5
5
Sol: Kötü havalandırılmış soğuk büfe masası. Orta: Yüksek kapasiteli küçük ekmek kızartma makinesi. Sağ: büyük ekmek kızartma makinesi.
6
6
7
7
8
8
Yüksek-kapasiteli mini bar (sol); 51oC sıcaklıkta kötü havalandırılan mini bar kabini (orta); iki kişilik odada 1,7 litrelik elektrikli su ısıtıcısı (sağ).
GREEN
is
GOLD
9
10
Sol: Tek kullanımlık yakıt kutularına sahip geleneksel yemek takımı. Orta: Elektrikli yemek ısıtma takımı. Sağ: Elektrikli ısıtma elemanları kullanılarak geliştirilmiş
geleneksel yemek ısıtma takımı.
32 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
Günde üç öğün olmak üzere, bir öğünde on yemek takımı kullanan
bir büfe tezgâhında, tek kullanımlık yakıt kutuları yerine elektrik
dirençleri kullanılırsa, operasyon maliyetini yaklaşık olarak her yıl
9.000 € kadar düşürecektir.1
9
¹www.energy.eu sitesindeki 10 Kasım ortalama enerji maliyetleri temel alınmıştır
MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ | 33
10
1
1
4.6 SU TEMİNİ VE ARMATÜRLERİ
4.6.1 SU İŞLEME SİSTEMLERİ
2
Birçok tatil bölgesinde, suyun sıcak su kazanlarında kullanılmasından veya tüm tatil beldesine ulaşmasından önce kalsiyum ve
magnezyum iyonlarından arındırılmasını sağlayacak şekilde suyun ‘yumuşatılması’ için su işleme sistemlerine gereksinim vardır.
Verimli duş başlıkları.
Akış sınırlayıcılar (sol), duş başlığı dibine monte edilmiş akış sınırlayıcı (sağ).
Yerel su koşullarına bağlı olarak, geleneksel iyon-değiştirici su filtrasyon cihazına alternatif olarak elektronik su işleme sisteminin
kullanılması tavsiye edilir. Bu tarz sistemlerin tedarikçilerini şu internet sitelerinde bulabilirsiniz: ‘www.scalewatcher.co.uk’ ve ‘www.
desincal.com’
2
İyon-değiştirici filtrasyon cihazlarıyla karşılaştırıldığında, elektronik su işleme sistemlerinin anahtar faydaları şunlardır:
3
• Neredeyse bakım gerektirmezler
3
• Çok düşük seviyede enerji tüketirler
• İyon-değiştirici filtrasyon cihazları gibi geri yıkama, tazeleme ve kurulama yapmadıkları için hiç su tüketmezler
•İyon-değiştirici filtrasyon cihazlarının aksine, tuzla tazelenmelerine gerek yoktur ve yüksek miktarda kalsiyum ve sodyum yoğunluklu
atık su dışarı atmazlar; (bu durum sulama kalitesini düşürür)
4
5
4.6.2 DUŞ AKIŞ HIZININ DAKİKADA 10 LİTREYİ AŞMAMASINI SAĞLAYIN
Konuk odalarında, personel değişim odalarında ve otelin diğer alanlarında kurulan duş başlıklarının dakikada en fazla 10 litre (L/dk) su
akışına izin vermeleri gerekir. Yüksek akış hızına sahip duş başlıkları su ve enerji israfına sebep olur. Bu yüzden verimli duş başlıkları ile
değiştirilmeleri ya da verimli su tasarruf cihazları ile donatılmaları gerekir (mesela akış sınırlayıcı veya duş akış kontrol cihazı gibi).
• V
erimli duş başlıkları müşterilerinizin dakikada 8-10 litre suyla tatmin edici bir duş almalarına imkân tanıyan özel olarak tasarlanmış
cihazlardır. Piyasada hazır bulunabildikleri gibi, çok geniş bir kalite yelpazesinde, malzeme ve türde mevcutturlar ve genellikle birim
maliyetleri 10 € ile 30 € arasında değişir. Verimli bir modeli, yüksek akış hızına sahip bir duş başlığı ile değiştirmenin geri ödeme süresi
2 ile 6 ay arasında değişmektedir
6
•Akış sınırlayıcılar küçük delikli yuvarlak levhalar olup, bakır, paslanmaz çelik veya sert plastik maddelerden yapılabilirler. Bunlar duş
başlıklarının üst kısmına takılıp su akış hızının dakikada 10 litreden az olmasını sağlarlar. Akış sınırlayıcılar, genel olarak tanesi 1 €
altında sıhhi tesisat ürün tedarikçilerinden satın alınabilir veya çok az bir maliyetle kurum içinde yapılabilir
•Duş akış kontrolörleri su tasarruf cihazları olup, duş başlıklarının üst kısımlarına kurulurlar ve akış kontrol modeline bağlı olarak
azami çıkışı dakikada 8 veya 10 lt'ye düşürürler
7
8
•Akış kontrolörleri, akış sınırlayıcılarına kıyasla daha kapsamlı ve genel olarak daha iyi performans sergilerler. Örneğin, bazıları basınç
giderme özelliği ile donatılmışlardır, bu özellik geniş bir su basıncı yelpazesinde normal akış oluşturmayı sağlar
•Genellikle bu cihazların birim maliyeti yaklaşık olarak 5 € ve geri ödeme süresi 1 ile 3 ay arasındadır
GREEN
is
GOLD
‘Tipik’ 100 odalı bir otele duş akış kontrolörü kurmak ve konuk odalarındaki duş
başlıklarından çıkan azami çıkışı dakikada 15 litreden 10 litreye indirmek1:
•
Otelin yıllık su tüketimini 2.700 m3 azaltır
•
Su ısıtmak için harcanan LPG tüketimini yılda 6.250 kg azaltır
•
Su ve LPG maliyetini yılda 7.300 € azaltır
•
Sera gazı salınımını yılda 9.800 kg CO2 azaltır
Bu su koruma önlemleri 500 € yatırım maliyeti gerektirir ve yatırımın geri dönüşü 1 ayda
kazanılabilir veya yatırım geri dönüş oranı % 1.360’dır.
9
10
Akış kontrolörü (sol); duvara monte duş başlığına kurulmuş akış kontrolörü (orta); hortumlu bir el duş başlığına kurulmuş akış kontrolörü (sağ).
BİR DUŞ BAŞLIĞININ SU AKIŞ HIZI NE DEMEKTİR?
Aşağıda göreceğiniz üzere, duş başlığı akış derecesinin makul düzeyde olmasını sağlamak
değerli bir yatırım olacaktır.
İlk olarak, formülün görünüşünden rahatsız olmayın. Bu gerçekten basit ve bir sonraki
odaya geçmeden iki dakikadan fazla vaktinizi almayacaktır.
TOP
TIP
5
Kapta toplanan su hacmi x 60 = Akış hızı (L/dk)
Kabı doldurmak için gerekli saniyeler
6
Gerekli ekipmanlar:
- 5 veya 10 litrelik bir kap (5 litrelik bir kap normalde yeterlidir)
- bir kronometre veya saniye göstergesi olan bir saat
- bir hesap makinesi *
Şunları yapın:
1. Duşu tamamıyla açın (hem sıcak hem de soğuk vanalar tamamıyla açılmalıdır)
2. Kabı duş başlığının altına yerleştirin ve süreyi başlatın
3. Kapasite çizgisine kadar kabı doldurun
4. Süreyi not edin
5. Litre hacmini saniyelere bölün
6. Ortaya çıkan sayıyı 60 ile çarpın
7. Bu sayı sizin dakikadaki duş başlığı akış hızını gösterir
7
Örneğin (5 litrelik bir kap 20 saniyede dolsun):
5, 20 ile bölündüğünde= 0,25
0,25 ; 60 ile çarpıldığında= dakikada 15 litre
8
Bu örnekte, eğer duş başlığı akış hızını dakikada 15 litreden 10 litreye düşürmek için 5 Avro’ya akış kontrolörü aldıysanız, bu cihaz
maliyetini 25 gün sonra kurtarmış olacaktır. Bu, günde 20 dakika süresince duş alındığı varsayımına göre temel alınmıştır. Karşı
sayfada ‘Yeşil Altın Değerindedir’ kutusuna göz atıp otel çapında ne kadar büyük tasarruflar yapabileceğinizi görebilirsiniz.
* alternatif olarak, her duş için harcanılan zamanı not edin, basit bir çalışma sayfası kullanarak bütün hesaplamaları tek bir seferde yapın.
9
¹www.energy.eu sitesindeki 10 Kasım ortalama enerji maliyetleri temel alınmıştır
34 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
4
MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ | 35
10
1
1
4.6.3 MUSLUKLARIN GEREKTİĞİNDEN FAZLA SU TÜKETMEMELERİNİ SAĞLAYIN
2
Dakikada 15 ile 25 litre arasında su tüketen ve israfa sebep olan muslukları otel alanlarında görmek çok genel bir hadisedir. Bu yüksek
akış durumu sebepsiz, savurgan ve pahalıdır. Muslukların gereksiz yere fazla akmasına izin vermek su ve enerji israfına sebep olur, aynı
zamanda su sıçramalarından kaynaklanan problemleri arttırır ve hiçbir fayda getirmez. Banyo küvetini doldurmak için uzun süre açık
bırakılan musluk bir istisna olarak kabul edilebilir. Bir otel müşterilerini bu tarz bir kullanımdan dolayı rahatsız etmemelidir.
Muslukların ideal azami akış çıkısı şu şekilde sınırlandırılmalıdır:
• Ortak kullanılan ve personel banyolarında dakikada 2 ile 4 litre (muslukların özellikle el yıkamak için kullanıldığı yerlerde)
3
• Müşteri banyolarında dakikada 4 ile 6 litre; ve
• Bütün barlar, mutfaklar, çamaşırhane ve diğer çalışma alanlarında dakikada 8 ile 10 litre
Yemek pişirme kaplarını ve kap yıkama lavabolarını doldurmak için kullanılan musluklar dakikada 10 L den daha fazla su harcayabilirler.
Tuvaletler, otellerde bina içi su kullanımının % 40 oranına yakın bir seviyede su tüketirler. Bu yüzden bu kısımları mümkün olan en iyi
seviyede su verimli hale getirmek anlamlı olacaktır. İdeal olarak, müşteri, personel ve ortak kullanım alanlarında bulunan banyolarda çift
sifon modeli kurulmalıdır, bunlar sıvı atıklar için kısmi sifon kullanımı ve 6 veya daha az litrelik bütün sifon kullanımıdır.
2
Su tasarruflu tuvaletler seçilirken dikkat edilmesi gereken birkaç husus aşağıda özetlenmiştir:
•Çift sifon mekanizmasının anlaşılır ve belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde hem müşteriler, hem de çalışanlar tarafından nasıl
kullanılacağının açıklanması gerekir. Çift sifon tuvaletlerin su tasarruf edebilmeleri için onları kullananların bu sistemin nasıl çalıştığını
iyi anlamaları ve sistemi kolayca kullanabilmeleri gerekir
•Tuvalet seçiminde, geçmişteki performansları kanıtlanmış olan saygın üreticilerden alım yapın
3
•Bakımı, piyasada kolayca bulunabilen yedek parça ve kaynaklarla yapılabilen tuvaletleri tercih edin
•Tuvalet türlerini standartlaştırın. Bakım ve tamir işlerini kolay yapabilmek için otelde kurulmuş musluk ve sifon musluklarını kullanın
Verimsiz musluk akışını azaltmak için alınması gereken önlemler şunlardır:
4
4.6.4 TUVALETLERİN SU TASARRUFLU OLMALARINI SAĞLAYIN
•İstenilen akış hızını oluşturmak için havalandırıcı takılmış musluklar tasarlanabilir. Musluk havalandırıcıların maliyeti genellikle 3 € ile 5
€ arasında değişebilir ve geri ödeme süresi 2 ile 4 aydır
4
Ayrıca bkz.
Tuvalet
Sistemlerinin
Bakımı,
Kısım 6.2.2
• Musluğa suyu iletmesi için boru üzerlerinde kurulu köşe vanalarını kısmen kapayabilirsiniz
• Muslukların yüksek akış hızını düşürmek için akış sınırlayıcılar kullanın
Yeni musluklar takılırken, muslukların ürettikleri su akışının kolay erişilebilir ve lavabonun köşelerinden uzak olması için doğru şekilde
yerleştirilmeleri otel tarafından sağlanmalıdır.
Rahat anlaşılır çift sifon tuvalet mekanizmaları kullanıcıları anlaşılır bir şekilde
yönlendirir.
5
5
4.6.5 SULAMA İŞLEMLERİNDE SU TASARRUF ÖNLEMLERİ
6
6
Peyzaj alanlarının bakımında suyun yoğun bir şekilde kullanımı bilinen bir husustur. Hatta olağandışı durumlarda otel altyapısından daha
fazla su kullanımı olabilir.
Su tüketimini ve maliyetini azaltmak için uygulanması gereken önlemler aşağıda özetlenmiştir:
•Mümkünse, sulama için arıtılmış atık su kullanın. Bununla birlikte, arıtılmış atık suyun uygun yasal gereksinimleri karşıladığından ve
hem müşterilerin hem de personelin sağlığı ve güvenliği açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığından emin olun
7
•Arazi ve bahçelerdeki su tüketim miktarını ölçmek için sulama sistemlerine su ölçüm cihazı monte edin
7
•Sulama için kullanılan su miktarını düzenli olarak izleyin ve kaydedin, hedefler koyun ve su verimliliğinin artmasını bekleyin
Soldan sağa doğru: Dişli kol ile birlikte bütün havalandırıcı, plastik yerleştiriciler ve yıkayıcı; köşe vanaları; verimsiz havalandırıcıya yerleştirilmiş akış sınırlayıcı.
•Tarla ve benzeri alanlarda damla sulama sistemi kurun
•Çimenlere sabit fıskiye sistemi kurun, böylece geceleyin bularlaşmayı en aza indirmek için bu alanları kolayca sulayabilirsiniz
8
GREEN
is
GOLD
9
‘Tipik’ 100 odalı bir otelin konuk odalarındaki azami su akışını dakikada 15 L den 6 L ye indirmek
için kuracağınız verimli havalandırıcılar şunlara imkân sağlar:1
•
Otelin su tüketimini yılda 1.850 m3 azaltır
•
Su ısıtmak için harcanan LPG tüketimini yılda 1.050 kg azaltır
•
Su ve LPG maliyetini yılda 2.600 € azaltır
•Buharlaşma kayıplarını en aza indirmek için çimenleri, tarlaları ve diğer peyzaj alanlarını günün en serin saatlerinde (tercihen güneşin
batışı ve doğuşu arasında) sulayın
8
Ayrıca bkz. Peyzaj, Kısım 2.5 ve Bahçeler ve Araziler, Kısım 6.4
9
Bu su koruma önlemleri 400 € yatırım maliyeti gerektirir ve yatırımın geri dönüşü 2 ayda
sağlanılabilir veya yatırım geri dönüş oranı % 550’dir.
¹www.energy.eu sitesindeki 10 Kasım ortalama enerji maliyetleri temel alınmıştır
10
36 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ | 37
10
1
1
4.6.8 YAĞMUR SUYU BİRİKTİRME VE TEMİZ SU AKIŞLARINI TUTMA İŞLEMİ
Bir otelin bünyesinde, uygun sistem tasarımıyla, birçok yerde temiz su toplanabilir ve arıtıma gerek duyulmadan otel operasyonlarının
değişik alanlarında kullanılabilir. Bırakıldığı zaman atık olabilecek temiz su akışları, toplandığı zaman önemli ölçüde su tasarrufu
kazandırabilir.
Bazı teknik süreçlerin ürünü olarak üretilen temiz su akışlarının olası kaynakları şunlardır: Klima santralleri, klima sistemleri ve soğutma
bobinlerinden çıkan yoğunlaştırılmış su ve su soğutmalı buzdolaplarından çıkan soğutulmuş su ve buz yapıcılardan çıkan erimiş su.
Genellikle göz ardı edilmesine rağmen, bu su kaynakları önemsiz değildir, tek büyük bir klima santrali potansiyel olarak günde en az 350
litre veya ayda 10.800 litre yoğunlaştırılmış temiz su üretir.
2
2
Doğal yağmur suyu biriktirme işlemi, yılın belli zamanlarında, birçok bölgede, diğer potansiyel temiz su kaynaklarından biridir. Yağmur
suyu, merkezileştirilmiş yağmur suyu veya atık su toplama sistemlerinin dışında bırakılmak yerine, doğrudan bina çatılarından toplanabilir
ve çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
İster yağmur suyu olsun ister temiz yoğunlaştırılmış su, uygun boru tesisatının kurulumu ile bu tür temiz su kaynakları yeniden dağıtım
için merkezi toplama noktalarına aktarılabilir veya mevcut tedarik kanallarına doğrudan boru ile taşınabilir. Bu sular, sulama, yerlerin
temizliği ve dekoratif bahçe havuzlarını doldurmak amacıyla kullanılabilir.
3
3
Toplanan suyun türüne ve onun nasıl kullanılacağına bağlı olarak, suyun amacına uygunluğundan emin olmak için standart bir su kalite
testinin uygulanması tavsiye edilir.
4.7 YÜZME HAVUZLARI
4
4
4.7.1 YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASI
Yüzme havuzu tesislerinin ısıtılması yoğun enerji gerektiren bir süreçtir, bir tur operatörü konfor ürünü olarak belirtilmediği sürece, bu tür
bir uygulamadan kaçınılmalı ya da en alt seviyede tutulmalıdır. Aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
•Eğer ısıtılmış havuz tesisleri gerekli ise, ısıtılmış havuz boşluk alanı, ısıtma miktarını en aza indirmek için, sınırlandırılmalı mıdır?
5
Sol: Damla sulama sistemi. Sağ: Sabit fıskiyeler.
•Isıtılması gereken hacim miktarı belirlendiği zaman, çeşitli yenilenebilir enerji ısıtma seçeneklerini araştırın (örn. güneş enerjisi, toprak
kaynaklı ısı pompaları ve biyogaz); böylece fosil yakıtları tercih etmek yerine en enerji tasarruflu sistem kullanılabilir
5
•Isıtmanın yalnızca gerektiği zaman yapılması için termostatların uygun olmasını sağlayın
•Isıtılmış bir havuzu kullanılmadığı zaman örtmeniz enerji kaybını önemli ölçüde azaltacaktır
6
4.6.6 SULAMA İÇİN ARITILMIŞ ATIK SU KULLANIN
Bir belediye veya ortak atık su toplama ve işletim sistemiyle bağlantı kuramayan oteller, kendi atık sularını, yasal olarak izin verilen
yerlerde, kendi yerleşkesinde atık suyun işlenmesinin ve bunun sulama için yeniden kullanılmasının teknik olanaklarını değerlendirmelidir.
7
Uygun olan yerlerde, sulama için kullanılan arıtılmış su, otellere bütün su ihtiyaçlarını azaltma noktasında önemli bir imkân sunar ve ayrıca
atık sularını değerlendirme açısından çevresel olarak mantıklı bir alternatif oluşturur. Bununla birlikte, kötü arıtılmış atık suyun ciddi sağlık
riskleri oluşturabildiği dikkate alındığında, eğer otel yönetimi, atık suyu sulama için yeniden kullanılabilir güvenli bir hale getiren gerekli
teknoloji ve ustalığa yatırım yapmaya gönüllü değilse, bu sistemi kullanmamalıdır.
6
4.7.2 YÜZME HAVUZU ÖZELLİKLERİ VE DONANIMLARI
Yüzme havuzları hem enerji hem de suyun yoğun kullanıldığı tesislerdir. Ancak, belirli tasarım ve operasyonel değişiklikler bu tür
kaynakların tüketimini en alt seviyeye indirecektir.
Dekoratif su spreyleri ve su kaydırakları gibi havuz suyu özellikleri, büyük ve enerji yoğunluklu pompalama gerektirir ve bunların birçoğu
müşteriler tarafından, çalışma saatlerine kıyasla kısa bir süre kullanılırlar. Bu tür su özelliklerinin enerji ihtiyaçları şu şekillerde azaltılabilir:
•Büyük su fıskiyeleri bir zamanlayıcı üzerinden kontrol edilmelidir, böylece, örneğin, her saat başı, sürekli çalıştırmak yerine, yalnızca 20
dk. çalıştırmak yeterli olacaktır
7
•Küçük su özelliklerinin kontrolü, örn. müşteri talebine göre çalıştırılan, müşterilerin oynaması için tasarlanmış zaman kontrol düğmeli
su perdeleri. Tercih edilen herhangi bir zaman kontrol düğmesi son derece sağlam olmalıdır
•Su kaydıraklarını tüm gün çalıştırmak yerine, işletimde olacağı saatler kontrol edilebilir
8
8
4.6.7 GRİ SU İŞLETİM VE YENİDEN KULLANIM SİSTEMİ
Gri su geri kazanım sistemi, içinde insan ve yiyecek atığı bulunmayan atık suyun geri dönüştürülmesi için kullanılır. Genellikle su, banyolar,
duşlar, lavabolar ve çamaşırhanelerden yerinde arıtma sistemine doğru borularla gider. Burada suyun, tuvalet sifonları ve sulama için
güvenli bir şekilde yeniden kullanılabilmesi sağlanır.
9
Ayrıca bkz.
Yüzme Havuzu
Geri Yıkama
İşlemleri,
Kısım 6.2.1
Otellerin su tüketimini önemli ölçüde azaltabilmeleri için siyah su arıtma sistemi yerine (içinde insan ve yiyecek atığı bulunur) daha az
arıtım işlemi gerektiren gri su geri dönüşüm sistemi kurmaları mümkündür. Gri su arıtma sistemi (yine yasaların izin verdiği yerlerde)
ideal olarak yeni bir otel gelişiminin parçası olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, eğer bir otel kapsamlı bir yenileme işine giriyorsa, gri su
geri dönüşüm sisteminin teknolojik olarak yenilenmesi mümkün olabilir ve bu durumun tasarım aşamasında araştırılması gerekir.
9
Sol: Büyük su fıskiyesi. Sağ: Küçük su perdesi. Farklı yollarla kontrol edilen farklı yüzme havuzu özellikleri.
10
38 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ | 39
10
1
Farklı donanımlar ve operasyonel tercihler ile de enerji ve su tasarrufu elde edilebilir. Örneğin:
•Genel yüzme havuzu su dolaşımına uygun ve yüzme havuzunun hacmine uygun kapasitede filtre geri yıkaması için uygun pompalar
tercih edin. Havuz pompaları, tüm havuz hacmini 6 saatlik dönemlerle süzebilecek, yani gün içinde 4 devir yapabilecek kapasitede
olmalıdır. Eğer pompalar daha büyük kapasitede olurlarsa ve havuz hacmi günde 4 devirden daha sık süzülürse, enerji israfı ortaya
çıkacaktır
2
•Geri yıkama işlemi sırasında, suyun temizliliğinin kolay bir şekilde görsel denetimi için, şeffaf bir gözetim penceresi veya ‘kontrol camı’
ile birlikte uygun bir havuz süzme sistemi seçilmelidir
•Hortumla yıkanabilen türlerin dışında, özellikle kaygan olmayan, süpürülebilen ve silinebilen havuz döşemelerini tercih edin
3
4
5
Sol: Yüzme havuzu süzme sisteminin gözetim penceresi. Sağ: İyi temizlenmemiş ve düzensiz döşenmiş yüzme havuzu çevresi.
Ayrıca bkz. Otel Geri Yıkama İşlemleri, Kısım 6.10
6
7
8
9
10
40 | MÜHENDİSLİK VE ENERJİ YÖNETİMİ
5. OPERASYONLAR
1
5. OPERASYONLAR
5.1 OTEL YÖNETİMİ
2
Bir otelin operasyonlarına başarıyla yerleştirilebilmesi için, çevresel sürdürülebilirlik otel yönetimi tarafından tamamen onaylanmalı
ve yapılan tüm işlerde kademeli olarak uygulanmalıdır. Aşağıdaki girişimler otel yönetimi tarafından uygulanmalıdır. Not: Mühendislik
uygulamaları Kısım 6’da ayrı olarak işlenmiştir.
1
5.1.3 BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELİŞİM PROGRAMI KURUN
Bir sürdürülebilir gelişim programının kurulması, sürdürülebilirliğe bağlılığın gösterilmesi adına önemli bir öğedir. Bu programın içinde, atık
yönetimi, su ve enerji tüketimi gibi önemli sürdürülebilirlik konuları hedef alınmalıdır. Bu tür bir program ÇYS’nin bir parçası olabilir, fakat
aynı zamanda otelin sürdürülebilirlik faaliyetlerine rehberlik için basit bir araç olarak uygulanabilir.
2
Bir sürdürülebilirlik gelişim programı şu anahtar konuları kapsamalıdır:
• otelin genel sürdürülebilirlik hedefleri
• su, enerji ve atık yönetimi gibi önemli alanlar için geliştirilmiş hedefler
5.1.1 ÇEVRE POLİTİKASININ UYGULANIYOR OLMASINI SAĞLAYIN
3
5
6
Genellikle bir sayfayı geçmeyecek uzunlukta, kısa bir doküman olmalı ve detaylı hedefler yerine yüksek düzeyde çevresel isteklere
odaklanmalıdır.
Çevre Politikası, otel yönetimi ve kilit operasyon personeli ile birlikte geliştirilmeli ve işletmenin gerçek vizyonunu yansıtmalıdır. Bu bildiri
otel çevresinde dikkat çeken, önemli yerlerinde sergilenmeli ve süregelen eğitimler ve görevlendirmeler ile personel ile açık bir şekilde
iletişime geçilmelidir.
5.1.2 ÇEVRESEL İŞLEMLERİ BELGELENDİRİN
Önemli çevresel etkileri içeren veya içerecek olan, önemli işlemlerin belgelenmesi, işlemlerin doğru yapılmasının temini için önemlidir.
Belgelenmesi gereken işlem türlerinin örnekleri şunlardır: yüzme havuzu süzgeçlerinin bakımı ve geri yıkanması, aydınlatma devrelerinin
ve klima sistemlerinin işleyişi ve kontrolü ve otelin atık yönetim operasyonları ve geri dönüşüm programları.
İşlemler, düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Bunlar personele etkili bir biçimde anlatılmalı ve gerekli
eğitimlerle desteklenmelidir.
İşlemlerin kopyaları, yetkili personelin ulaşabileceği merkezi belgeleme sisteminde ve aynı zamanda otelin uygun bölgelerinde muhafaza
edilmelidir. Örnek vermek gerekirse, bütün mühendislik işlemlerinin kopyası bakım ofisinde tutulmalıdır.
Belgelendirilecek işlemlerde genellikle şunlar yer alır:
7
•bir görev amaç bildirisi
•görevin tamamlanması için uygulanması gereken önemli adımların tanımı
•yerine getirilmesi gereken görevlerin zamanlanması ve/veya sıklığı
•görevleri yerine getiren sorumlu personelin isimleri
8
3
• personel sorumlulukları ve bitiş tarihleri
Çevre Politikası, bir otelin sürmekte olan çevresel uygulamaları için gerekli bir ‘vizyon bildirisi’dir. Aynı zamanda bu politika, çevresel
etkilerin yönetiminde işletme sadakatini ifade eder. Bu vizyon bildirimi, çevresel yönetim sisteminin (ÇYS, örn. ISO 14001, bkz. sayfa 78)
zorunlu bir öğesidir ve aynı zamanda bir otelin Travelife ödülü kazanması için gereklidir. (bkz. sayfa 73).
4
• geliştirilmiş hedeflerin başarılması için gerçekleştirilmesi gereken eylemler
•görevle ilgili olarak izleme ve raporlama gereksinimleri
• izleme ve raporlama faaliyetleri
5.1.4 BİR OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMSİLCİSİ TAYİN EDİN
4
Bir Sürdürülebilirlik Temsilcisinin tayin edilmesi, bir otelin sürdürülebilirlik gelişim önlemlerini koordine etmesi ve onlarla irtibatlı olması
açısından mükemmel bir yöntemdir. Aynı zamanda maliyet tasarrufları ile ilgili sürdürülebilirlik önlemlerinin tanımlanması noktasında
temsilci yardımcı olabilir.
Bir otel, otelin sürdürülebilirliğine doğrudan müdahale eden bir personel üyesinin atanmasını tercih edebilir. Bu personel bir Baş
Mühendis veya İnsan Kaynakları / Kalite Müdürü olabilir. Alternatif olarak, oteller personeline ‘uygulayıcı’ rol fırsatını temin edebilir. Bu
kişi otelin sürdürülebilirlik savunucusu olmalı, sürdürülebilirlik meseleleri üzerine yönetim ve teknik personelle iletişime geçmeli, aynı
zamanda iş arkadaşlarının sürdürülebilirlik tavsiyelerini yönetime iletmeli ve sonradan aldığı geri bildirimi onlarla paylaşmalıdır.
5
5.1.5 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESELELERİ ÜZERİNE MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM KURUN
Otelin sürdürülebilirlik için ne yaptığı hakkında müşterileri ile iletişime geçmesi, onların su ve enerji tasarrufu gibi girişimlerine etkide
bulunmalarını teşvik etmek için etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte, müşterilerle birliktelik için, iletişimin açık, öz ve doğru üslupta
olması gerekir.
6
Normal bir sürdürülebilirlik iletişimi şu alanlara odaklanmalıdır: Su ve enerji tasarrufu, atık yönetimi ve yerel biyolojik çeşitliliğin
korunması. Birkaç örnek vermek gerekirse:
•Üzerinde, müşterilerin otelde kaldıkları süre boyunca, tasarruf hakkında neler yapabileceklerine dair tavsiyelerin yazılı olduğu konuk
odası bilgi kartları
7
•Yanına, müşterilerin odadan ayrılmadan önce kapatmaları gerektiğini belirten işaretler yerleştirilmiş ışık anahtarları veya klima kontrol
düğmeleri
•Müşterilerin havlu yeniden kullanım programlarına nasıl katılacaklarını açıklayan özel konuk odası işaretleri
•Genel kullanım alanlarına asılan, yerel çevresel ve toplumsal girişimler ile müşterilerin bunlara nasıl katılabileceklerini veya katkıda
bulunabileceklerini belirten bilgilendirme yazıları
8
• Mevcut toplu taşıma seçeneklerinin kullanımını teşvik eden ve konuyla ilgili bilgi sağlayan iletişimler
Ayrıca bkz. Çevresel Yönetim Sistemi, Kısım 9.3. Çevresel işlemlerin belgelenmesi ve aynı zamanda bir çevresel politikanın
varlığı, ÇYS’nin ayrılmaz öğeleridir.
9
10
9
Sürdürülebilirlik meseleleri için müşterilerle iletişim kurmaya yarayan işaret örnekleri.
42 | OPERASYONLAR
OPERASYONLAR | 43
10
1
5.1.6 MİSAFİR İLİŞKİLERİNDE KÂĞIT KULLANIMINI AZALTIN
Müşteri konaklaması sırasında, kâğıt ve diğer kaynak kullanımını azaltmak için, yazılı ve basılı iletişimi en aza indirin. Müşterilerle, gizli
olmayan iletişim ve hoş geldin mektupları için zarf kullanmaktan kaçının. Mümkün olan yerlerde mesajları birleştirip iletin.
1
5.2 YİYECEK VE İÇECEK
5.2.1 RESTORAN, BAR VE ODA SERVİS SEÇENEKLERİ
2
5.1.7 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESELELERİ ÜZERİNE PERSONEL İLE İLETİŞİME GEÇİN VE ONLARI
EĞİTİN
Personeli, hem kendi konaklama yerlerinde hem de otelde çalıştıkları süre boyunca, enerji ve su tasarrufları hususunda kendilerini
sorumlu tutmaları için teşvik edin.
3
Günlük işlerin sürdürülebilirlik meseleleri için personele özel eğitim temin edin. Genel personel eğitiminin bir parçası olarak,
sürdürülebilirlik hakkında mesajlar vermeye çalışın ve onlara su ve enerji tasarrufu hakkında nasıl davranacaklarını örneklerle açıklayın.
Personelin ortak kullanım alanlarında ve tesislerde; su, enerji ve atık mesajlarını sergilemek amacıyla, konuk odalarında ve personel
konaklamalarında enerji etiketi kullanın, örn. ‘ışığı söndür’ etiketi gibi.
4
Restoran bar ve oda servisi seçeneklerini tercih ederken, herhangi bir sağlık ve güvenlik yönetmeliklerinin gereksinimleri dikkate alınarak,
mümkün olan her yerde tek kullanımlık malzemelerin kullanımının en alt seviyeye indirilmesi gerekir. Aşağıdaki seçenekler tavsiye edilir:
•Otelin mümkün olan her yerinde, tek kullanımlık plastik çatal bıçak takımı ve kâğıt tabaklar yerine, yeniden kullanılabilir metal çatal
bıçak takımı ve porselen tabaklar kullanın
2
• T ek kullanımlık plastik kapları tercih etmek yerine yıkanabilir cam eşyalar kullanmaya özen gösterin. Camın uygulanabilir bir seçenek
olmadığı alanlarda (örn. havuz çevresi ve çocuk alanları) polikarbonat bardaklar kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık plastik kaplar temin
edilmesi yerine toplanabilen ve yıkanabilen cam eşyalar veya polikarbonat bardaklar genellikle çevre dostu ve kullanımı daha az maliyetlidir
•Tek porsiyon paketleri kullanmak yerine, maliyet ve israfı azaltmak için yeniden doldurulabilir tuzluk, biberlik ve şekerlik kullanın
•Tek kullanımlık servis ve bardak altlıkları kullanmak yerine, kullanım sonrası temizlenebilen dayanıklı türleri tercih edin. Benzer şekilde,
tek kullanımlık kağıt alternatifleri yerine, dayanıklı ve yıkanabilir oda servisi tepsileri kullanın
5.1.8 SÜRDÜRÜLEBİLİR OFİS YÖNETİMİ
3
4
Aşağıdaki uygulamaların birçoğu maliyet avantajları ile ilgilidir ve otel operasyonları boyunca, malzeme tüketimini ve atık üretimini
azaltmak için tatbik edilmelidir:
• Doldurulabilir yazıcı ve fotokopi kartuşları ve geri dönüşümlü toner kartuşları kullanın
• Geri dönüşümlü kâğıt ve kart malzemeleri kullanın
5
•Çift taraflı baskı özelliği mevcut yazıcı ve fotokopi makinelerinde uygulanabiliyorsa, bu özelliği standart varsayılan olarak değiştirin.
Eğer çift taraflı kapasite mevcut ekipmanlarla desteklenemiyorsa, ekipmanları bir üst modele dönüştüreceğiniz zaman bu seçeneğin
mümkün olmasını sağlayın
• Belediye tarafından desteklenen kağıt ve kart geri dönüşüm mekanlarını kullanın
• Tek tarafı yazılı olan belgelerin arka sayfasını, taslak belgesi, iç yazışmalar veya müsvedde kâğıt kullanımı için teşvik edin
6
•Tur operatörleri tarafından basılan broşür veya haritaların yeniden kullanım veya geri dönüşüm için toplanmasını teşvik edin ve
destekleyin
5.1.9 SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA VE TEDARİK
Otel ihtiyaçlarının sağlanması, yenileme ve genel olarak otel çevresinde parçaların temini ve rutin yenilemeleri, sürdürülebilir tedarik ve
satın alma politikası çerçevesinde yürütülmelidir. Bu tür bir politika otel operasyonlarının tüm yönlerine uygulanmalıdır ve yalnızca sarf
malzemelerinin veya tek kullanımlık araçların temini için kullanılmamalıdır.
7
Bir sürdürülebilir tedarik ve satın alma politikası şu elemanları içerecektir:
Sol: Polikarbonat kaplar ve tek kullanımlık polyester kaplar (sağ).
Dayanıklı servis altlıkları tek kullanımlık servis altlıkları ile değiştirilebilirler.
5.2.2 YİYECEK VE İÇECEK UYGULAMALARI
Yiyecek ve içecek operasyonları boyunca standart su ve enerji tasarruf uygulamaları oluşturun. Bunları personele, eğitim seanslarının bir
parçası olarak ve dikkat çeken alanlarda yazılı iletişimlerle aktarabilirsiniz. Klasik bir mesaj şunları içerebilir:
•Muslukların gerekenden daha uzun süre çalıştırılmasına izin vermeyin
6
•Yerleri temizlerken, hortum yerine bir kova ve paspas kullanın
•Buzu çözülecek olan donmuş etler ve diğer yiyecek ürünlerini su altında bekletmek yerine buzdolabında bekletin
•Klima ayarlarına dokunmayın; soğuk hava çıkışını engellemek için kapıları kapalı tutun
•Servis öncesi ve sonrası aydınlatma ve klima kullanımını azaltın
•İhtiyaç olmayan bütün gereksiz makinelerin kapatılmasını sağlayın (tabak ısıtıcıları, ekmek kızartma ve kahve yapma makineleri, v.b)
•Mümkün olan yerel etik kaynaklar
•Öncelik, Adil Ticaret-Yağmur Ormanı Birliği sertifikalı ürünler temin eden ‘yeşil tedarikçiler’e verilmelidir
5
7
5.2.3 İÇME SUYU SEÇENEKLERİ
Bazı otellerde, içme suyu müşterilere plastik şişelerde sunulur. Bu durum, birçok bölgede müşterilerin işlenmiş yerel içme suyu ile ilgili
sağlık riski algısından kaynaklanmaktadır.
8
Also see Local Purchasing Policy, Section 7.2.5
Büyük miktarlarda içme suyu satın alınması, özellikle her şey dahil otellerde, oldukça maliyetli olabilir ve aynı zamanda malzeme kullanımı
ve atık üretimi açısından önemli çevresel etkiler oluşturabilir. Özellikle bu durum, yeterli geri dönüşüm tesisinin bulunmadığı alanlarda
ortaya çıkmakta ve atıklar araziye gömülmektedir. Plastik içme suyu şişelerinin kullanımı şu yöntemlerle azaltılabilir:
8
•Dünya Sağlık Örgütü standartlarına ve tur operatörleri sağlık ve güvenlik gereksinimlerine uygun, içme suyu üretebilecek gerekli bir su
arıtma sisteminin kurulması
• Plastik şişeler yerine depozitolu cam şişe kaynaklarının kullanılması ve bunların düzenli bir şekilde toplanıp tedarikçilere geri döndürülmesi
•Restoranlarda ve barlarda yeniden doldurulabilir cam veya plastik sürahi/çömlek kullanılması ve eğer otelde mümkünse bunların
arıtılmış su ile doldurulması. Alternatif olarak, sürahileri yeniden doldurulabilir büyük su sebillerinden doldurun (klasik 19 L kapasiteli).
Bunlar müşterilerin görebileceği alanlarda konumlandırılmalı ve böylece çeşme suyu yerine sürahilerde damacana suyun kullanıldığını
gözlemlemeleri sağlanmalıdır
9
9
•Otel çevresinde yeniden doldurulabilir su sebilleri temin edin, böylece müşteriler ihtiyaçları kadar kendilerine su temin edecekler ve
daha az şişe su kullanma eğiliminde olacaklardır. Su sebillerinin üzerine müşterilerin tek kullanımlık kapları yeniden kullanmalarını veya
geri dönüştürmelerini önerecek bir not yapıştırın. Tek kullanımlık kaplar temin edildiğinde, bir geri dönüşüm kutusu yerleştirin
10
44 | OPERASYONLAR
OPERASYONLAR | 45
10
1
5.2.4 BAYİ İADE ÜRÜNLERİ
2
Yiyecek ve diğer ürünleri satın alırken, ürünlerini
depozitolu ve yeniden kullanılabilir şişe, konteynır
veya sandık içinde tedarik eden bayiler tercih
edilmelidir. Aynı zamanda malzeme tüketimi
ve atık oluşumunu azaltma açısından bayi
iade ürünlerinin kullanımı genellikle daha az
maliyetlidir.
1
5.3 KAT HİZMETLERİ
Yiyecek ve İçecek birimlerinde olduğu gibi, Kat hizmetlerinde de sürdürülebilirliğin büyük ölçüde uygulanabileceği fırsatlar vardır. Her
otel, müşterilerini sunduğu hizmet ve temizlik standartlarıyla memnun etmek ister. Fakat çoğu zaman, günlük işler yapılırken gereksiz bir
şekilde enerji, su, kimyasal madde ve kaynak atığı ortaya çıkmaktadır.
Bir depozitolu cam şişede içme suyu (sol), 19L yeniden doldurulabilir damacana (sağ).
Otellere, mevcut uygulamalarını yakından incelemelerini ve uygun olan yerlerde ilerleyen sayfalarda sunulan önerileri uygulamalarını
tavsiye ederiz.
2
5.2.5 TEK KULLANIMLIK ARAÇLARI VE ATILABİLİR ÜRÜNLERİ AZALTIN
3
Yiyecek ve İçecek operasyonları genellikle bir dizi tek kullanımlık ve atılabilir ürün kullanırlar. Tur operatörlerinin sağlık ve güvenlik
kriterlerini dikkate almalarını temin ederken, bu tür ürünlerin doldurulabilir veya daha uzun kullanılabilir alternatifleriyle nasıl
değiştirilebileceğinin düşünülmesi gerekir. Bu durum malzeme tüketimini ve atık oluşumunu azaltmakta ve genellikle maliyet açısından
daha verimli bir alternatif olmaktadır. Aşağıdaki uygulamaları Yiyecek ve İçecek operasyonlarına adapte edin:
3
•Şu tarz atılabilir ürünleri almaktan kaçının: Tek kullanımlık tabaklar, kaplar, kamış, çatal bıçak takımı, yemek kabı, tabak altlığı, önlük ve
yemek şapkası. Bunların yerine, dayanıklı ve yeniden kullanılabilir öğeler temin edin
• Aşırı ambalaj malzemesi ile kaplanmış ürünleri almaktan kaçının ve mümkünse ürünleri toplu olarak satın alın
4
4
•Tur Operatörlerinin sağlık ve güvenlik kurallarına uyulurken, bar ve restoranlarda tek servis paketi üzerinden sunulan gıda ürünleri
kullanımının azaltılması düşünülmelidir. Gıda ürünlerinin toplu satın alınmalarını ve yeniden doldurulabilir kaplarda sunulmalarını
araştırın
•Otomatik olarak tüm içeceklerde pipet vermek yerine, sadece karışım ve çocuk içeceklerinde pipet servis edin ve diğer içeceklerde
istek üzerine hareket edin
• Yiyecek ve içecek sunacağınız zaman, atık ve/veya kirli tabak miktarını arttıran gereksiz süslü sunumlardan kaçının
5
5.3.1 KONUK ODASI HİZMET PROGRAMI
Enerji ve su tasarruf uygulamalarını bir araya getiren, sürdürülebilirlik meseleleri üzerine müşterilerin görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda
bir konuk odası hizmet programı kurun. Aşağıda yazılanları uygulamaları için kat hizmetleri personelini eğitin ve bir oda temizlendiğinde,
performanslarını izlemek için, yerinde düzenli kontroller yapın:
5
• Tüm ışıkları ve televizyonu kapatın
•Isıtma/soğutma sistemlerini kapatın veya, alternatif olarak, termostatı makul bir ‘boş oda’ ayarına getirin (örn. kış sezonunda: 24°C ve
yaz sezonunda: 20°C olarak ayarlayabilirsiniz)
6
•Gün boyunca direk güneş ışığına maruz kalan pencere ve koridor kapıları için koruyucu güneşlikler kullanın veya perdeleri tamamen
kapatın ve ayrıca dekoratif perdeleri 3/4 oranında kapatın. Direk güneş ışığından gelen ısı kazanımını azaltmak, sıcak iklimlerde konuk
odası klima kullanımını önemli ölçüde azaltacaktır
6
•Sıkı bir şekilde kapanmayan pencere ve kapılar için ve ayrıca arızalı çalışan ısıtma/soğutma sistemleri ve kontrolleri için bakım birimine
raporlama yapın
•Bunlara ek olarak, konuk odalarında arızalı çalışan donanım ve armatürleri kontrol edin ve raporlayın, örneğin: tuvaletlerdeki sızıntı
veya sifon mekanizmalarındaki arıza; aşırı su akıtan musluklar ve duş başlıkları; düzgün kapanmayan banyo küveti ve lavabo tıpaları;
kaynayan sıcak su veya sıcaklıktaki önemli dalgalanmalar
7
7
Sol: Tek kullanımlık tereyağı porsiyonu. Orta: Doldurulabilir tahıl dağıtıcıları. Sağ: Ek kâğıt bardak altlığı gerektiren kahve sunumu, kâğıt peçete ve tabak.
8
9
10
5.2.6 MASA AYDINLATMASI
Otel restoran ve barlarında, tek kullanımlık çay
masası aydınlatma mumları genellikle masa
aydınlatmak için kullanılır. Masa aydınlatması
gerekli ise, çay masası aydınlatma mumlukları
küçük gaz lambaları ile değiştirildiğinde
malzeme tüketimi ve atık üretimi azalacak ve
personelin servis öncesi ve servis boyunca
mumları değiştirmesi için gereken zamandan
tasarruf edilecektir. Klasik bir küçük masa gaz
lambası, bir ayda yaklaşık olarak 0,5 – 0,6 litre
lamba gazı kullanır ve değiştirilmeden önce
kullanımı yaklaşık olarak 6 saat sürebilir.
46 | OPERASYONLAR
8
9
Tek kullanımlık çay masası aydınlatma mumları (sol), gaz lambasının alternatif örnekleri (sağ)
Kat hizmetleri kartı (sol), kirli çamaşırları toplamak için kullanılan kumaş torba (orta), müşteri çamaşırlarını odaya götürmek için kullanılan hasır sepet (sağ).
OPERASYONLAR | 47
10
1
1
5.3.2 KONUK ODALARINDA BİR GÖNÜLLÜ HAVLU YENİDEN KULLANIM PROGRAMI DÜZENLEYİN
2
Otellerdeki kirli çamaşırların toplam ağırlığının % 30’a kadar olan kısmını konuk odalarındaki yalnızca bir gün kullanılmış havlular
oluşturmaktadır. Bu havluları yıkamak ciddi miktarda çaba, su, enerji ve kimyasal madde tüketimine sebebiyet vermekte ve çamaşır suyu,
çamaşır deterjanı ve diğer kimyasallarla kirlenmiş büyük hacimde atık su oluşturmaktadır.
Kaynakları korumak ve gereksiz atık üretimini önlemek için, oteller, müşterilerinin havlularını bir günden daha uzun süre kullanmalarını teşvik
eden bir gönüllü havlu yeniden kullanım programı düzenlemelidir. Bir havlu yeniden kullanım programı açıkça yönlendirici olabilir: Banyo ve el
havlularını, tekrar kullanmak istedikleri zaman havlulukta, duş başlığı üzerinde veya duş askısında bırakmalarını ve değiştirilmesini istedikleri
zaman sepete veya banyo küvetine bırakmalarını isteyin.
3
4
Havlu yeniden kullanım programına sahip olan veya sahip olmayı planlayan oteller aşağıdakilere dikkat etmelidirler:
•Müşterileri bilgilendirin: Havlu yeniden kullanım programından haberi olmayan konuklar, bu programa katılmayacaklar ve eğer ‘etkili’ bir
program kötü servis izlenimi veriyorsa, şikayet edebileceklerdir. Havlu yeniden kullanım programı müşterilere banyolarda işaretler yoluyla
doğru bir biçimde iletilmeli ve açıklanmalıdır. Bu bilgilendirme ön büro personeli veya karşılama personeli ve aynı zamanda tur operatör
temsilcileri karşılama toplantılarında yapılabilir. İdeal olarak, banyo işaretleri duvara veya aynaya sabitlenmelidir
• H
avluların asılması için yeterli boş alanın olduğundan emin olun: Müşteriler, eğer havlularını asacak yer bulamazlarsa, onları
yeniden kullanamayacaklardır. Banyoların yeteri kadar askı ve havluluğu olmalıdır, böylece müşteriler rahatlıkla havlularını tekrar kullanım
için asabilirler. Ayrıca, havluluklar, havluların bütün boyutunu kapsayacak şekilde yeteri kadar geniş olmalıdır
•Kat hizmetleri personelini eğitin: Otel kat hizmetlileri, havlularını yeniden kullanmak isteyen müşterilerin kararlarına saygı duymak
zorundadırlar. Havlu yeniden kullanım programı olan bir çok otelde, kat hizmetlileri günlük işlerinde programı aşarak, yeniden kullanılmak
için asılan havlular dahil tüm kullanılmış banyo havlularını değiştirebilmektedirler. Birçok havlu yeniden kullanım programı başarısız
olmaktadır, çünkü bunun sebebi, genellikle inanıldığı gibi, müşterilerin programa aktif bir şekilde katılmamaları değil, kat hizmetleri
personelinin kötü eğitilmiş olmasıdır
5
• H
avluların tamamen kurumasını sağlayın: Bir konuk odası hazırlanırken, kat hizmetlileri ‘yeniden kullanılmış’ havluları, otelin standart
görünümü için katlamak yerine, kurumaları için bırakmalıdırlar. Bu durum hazırlanmış banyonun görünümünü biraz değiştirecek olsa da,
programa iştirak eden müşteriler, havlularının ancak tamamen kuruduklarında yeniden kullanabileceklerini bilirler
•Programın verimliliğini takip edin: Programın verimliliğini, her ayın sonunda kullanılan havlu miktarıyla konaklayan müşteri sayısını
karşılaştırarak izleyebilirsiniz
6
Standart havlu yeniden kullanım programı, günlük havlu değişim servisi vermeyen oteller tarafından uygulanmamalıdır (örn. havluların
üç günde bir değiştirildiği yerlerde), çünkü bu durum müşteri ve kat hizmet personeli arasında karışıklılığa sebep olmakta ve ayrıca havlu
kullanımını arttırmaktadır. Böyle otellerde havlu yeniden kullanım programı uygulanacağı zaman, olumlu faydalar elde edilecekse dikkatli bir
değerlendirme yapılmalıdır.
ÖRNEK HAVLU YENİDEN KULLANIM PROGRAMI BİLGİ KARTI
7
Sadece bir gün kullanılmış havluların yıkanması gereksiz kirlilik oluşturacak, su ve enerji israfına sebep olacaktır.
Çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmak için, sizleri kaldığınız süre boyunca havlularınızı yeniden kullanmaya ve bir farklılık
yaparak bize yardımcı olan binlerce müşterimizin arasına katılmaya davet ediyoruz.
Yeniden kullanacağınız havlularınızı lütfen asın ve değişmesini istediklerinizi kirli çamaşır sepetine bırakın.
8
GREEN
is
GOLD
Bir tipik 100 odalı otelde havlu yeniden kullanım programı başlatmak şu sonuçlara sebebiyet verir1:
• Her yıl çamaşırhanede yıkanan havlu miktarını 12.300 kg azaltır
• Yıkama makinelerinde 20 kg yük ile gerçekleştirilen yıkama işlemini yıl başına 610 adet azaltır
• Kurutma makinelerinde 10 kg yük ile gerçekleştirilen kurutma işlemini yıl başına 1.220 adet azaltır
• Deterjan ve diğer çamaşır kimyasallarının kullanımını % 7,5 azaltır
9
• Yıllık su ve enerji maliyetini 1.650 € azaltır
Yukarıdakiler, mutedil rakamlardır. Bunlara ek olarak, havlu yeniden kullanım programı, çamaşır
ekipmanlarının servis ömrünü arttıracak ve bakım gereksinimlerini azaltacaktır; havlu üzerindeki yırtık
ve aşınmaları azaltıp aynı zamanda çamaşırhane birimindeki personel gereksinimini düşürecektir.
¹www.energy.eu sitesindeki 10 Kasım ortalama enerji maliyetleri temel alınmıştır
10
48 | OPERASYONLAR
5.3.3 NEVRESİMLERİN DEĞİŞİM SIKLIĞINI AZALTACAK BİR PROGRAM UYGULAYIN
Nevresimlerin günlük değiştirildiği otellerde, %30 seviyesine kadar olan çamaşırhane yükünü sadece bir kez kullanılan yatak çarşafları
ve yastık kılıfları oluşturmaktadır. Havlular gibi, bu nevresimleri yıkamak ciddi miktarda çaba, su, enerji ve kimyasal madde tüketimine
sebebiyet vermekte ve çamaşırhane kimyasallarıyla kirlenmiş büyük hacimde atık su oluşturmaktadır. Kaynakları korumak ve gereksiz
atık üretimini önlemek için, birçok otel daha fazla çevre dostu olan nevresim değiştirme politikasını bünyelerine adapte etmiş olup, şu an
bu değişim işini her iki veya üç günde bir yapmaktadırlar.
2
İşte burada nevresim yeniden kullanım programı oluşturmak için üç alternatif yaklaşım sunulmaktadır:
1) Otel, standart bir kat hizmetleri uygulaması olarak iki veya üç günlük bir nevresim değişim programı uygulayabilir.
2) Otel, bir gönüllü nevresim değiştirme programı kullanabilir, bu durumda müşterilerden bazı uygulamalar istenebilir, (örn. yatağa
bir nevresim yeniden kullanım kartı bırakılması gibi) ve böylece kat hizmetlisi nevresimin bugün değişmesinin istenmediğini
anlayabilecektir.
3
Bu yaklaşımın işe yaramasına rağmen, genellikle daha az bir katılım oranı ile karşılaşılmaktadır. Çünkü çevresel anlamda hassas olan
müşteriler dahi, nevresimleri yeniden kullanacakları hususunu kat hizmetlilerine bildirmeyi unutabilmektedirler.
3) Otel bir gönüllü nevresim yeniden kullanma programı ortaya koyar, bu programda müşteri, nevresiminin hangi sıklıkla değiştirileceği
noktasında bilgilendirilir ve bu anlamda bir uygulama yapması beklenir (örn. eğer nevresimlerin günlük değişimi istenmiyorsa,
müşteriler nevresim değiştirme kartını yatak üzerine bırakabilir ya da kat hizmetleri birimini bilgilendirebilir).
4
Bu yaklaşım müşterilerin, eğer günlük nevresim değişimi istiyorlarsa, ekstra bilgi vermesini gerektirdiğinden, yukarıdaki ikinci
programdan daha iyi sonuçlar alınacaktır.
Havlu yeniden kullanım programında olduğu gibi, nevresim programının başarılı olabilmesi, otel kat hizmetleri personelinin verimli bir
şekilde katılımına bağlıdır. Bu yüzden, bütün kat hizmetleri personeli bu doğrultuda eğitilmeli, rol ve sorumluluklarını iyice anlamaları
sağlanmalıdır.
Nevresim yeniden kullanım programının oluşturacağı faydaları en üst seviyede tutmak için otelin şunları yapması gerekir:
5
• nevresim değişim işlemleri noktasında kat hizmetlilerini düzenli aralıklarla yeniden eğitin ve denetleyin
•kat hizmetleri personelinin, dolu odalarda nevresimlerin ne zaman değiştirileceğini anlamaları için etkin ve uygun bir
mekanizma tasarlayın
• programın verimliliğini kontrol etmek için, her ay sonunda nevresim kullanımı ile gecelik doluluk oranlarını karşılaştırın
GREEN
is
GOLD
6
• Kurutma makinelerindeki 10
kg’lık kurutma işlemini yılda
2.720 adet azaltabilirsiniz
7
• Deterjan ve diğer çamaşır
kimyasallarının tüketimini %
15 azaltabilirsiniz
• Her yıl su ve enerji
maliyetlerini 3.700 €
azaltabilirsiniz.
8
Yukarıdakiler, mutedil
rakamlardır. Bunlara ek
olarak, 3 günde bir nevresim
3 günde bir nevresim değişim değişim politikası, çamaşır
politikasını ‘tipik’ 100 odalı
ekipmanlarının servis
bir otelde uygularsanız,
ömrünü arttıracak ve bakım
kazanımlarınız şunlar olacaktır1: gereksinimlerini azaltacaktır;
nevresimler üzerindeki
• Çamaşırhanede yıkanan
yırtık ve aşınmaları azaltıp
nevresim miktarını yılda
aynı zamanda çamaşırhane
27.300 kg azaltabilirsiniz.
birimindeki personel
• Çamaşır makinesinde işlem
gereksinimini düşürecektir.
gören 20 kg’lık yıkamaları yılda
¹www.energy.eu sitesindeki 10 Kasım
1.360 adet azaltabilirsiniz.
ortalama enerji maliyetleri temel alınmıştır
9
OPERASYONLAR | 49
10
1
2
5.3.6 MİNDER VE YATAK TAKIMI
Müşteri banyolarında ve umumi tuvaletlerde tek kullanımlık kaplar kullanmak yerine, sabun ve şampuan için yeniden doldurulabilir
dispenserler kullanılması tavsiye edilir. Dispenser kullanımı paketleme israfını azaltacak ve aynı zamanda maliyet açısından daha verimli bir
alternatif olacaktır. Piyasada, duvara monteli ve taşınabilir şekilleriyle, bir dizi dispenser çeşidi bulunmaktadır. Dispenserler, dünya çapında
oteller tarafından kullanılmakta ve ürün tedarikçileri tarafından sıklıkla hediye ürün olarak verilmektedirler.
Yatak malzemelerini satın alırken veya yenilerken, bunların niteliğinin yerel iklime uygun olduğundan emin olun. Bir yorgan ya da battaniye
ile bir yatak serin aylar için uygun olabilir, fakat ılıman iklim koşullarında, yatakları bu şekilde hazırlamak ve özellikle üste örtülebilecek bir
çarşaf tedarik edilmediğinde, müşterilerin klimaları gece odalarını serin tutmak için çalıştırmaları kaçınılmaz olacaktır.
Bölgeye bağlı olarak, dispenserleri doldurmak için yerel sabun ürünlerini kullanmak maliyet açısından oldukça verimli olabilir ve müşterilere
cazip gelebilir. Dispenserler, ideal olarak elle işletilmeli veya alternatif olarak bir kablo sensörü ile aktive edilmelidir, fakat pil ile işletim
kullanılmamalıdır.
Eğer tek kullanımlık ikram paketleri temin edildiyse, aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmeniz, malzeme tüketimi, atık üretimi ve satın alma
maliyetinin azalmasında size yardımcı olacaktır:
• Müşterilere sunulan ve konaklama standardı için şart olan tek kullanımlık ikram paketleri seçimini azaltın
3
1
5.3.4 SABUN, ŞAMPUAN DİSPENSERLERİ VE İKRAM PAKETLERİ
Ilıman iklimlerde bir yorgan veya battaniye temin etmek yerine, yatağın yalnızca üste örtülebilecek bir çarşafla düzenlenmesi tavsiye
edilir, eğer daha özenli bir tarz tercih edilecekse, tabandan etraflıca bir dekoratif yolluk serilebilir. Dolapta bir yorgan ya da battaniye
bulundurulabilir. Alternatif olarak, eğer ilk görüşte daha lüks bir görüntü verilmek isteniyorsa yatak üzerine bir yorgan yerleştirilebilir ve
ertesi gün dolaba kaldırılabilir. Aynı zamanda yatak üzerine bir kart bırakarak müşterilerden yorganı gerekli olduğu zaman alabilecekleri bir
yere koymalarını isteyebilirsiniz.
2
Minderler de iklim koşulları dikkate alınarak seçilmelidir, sıcak iklimlerde ‘üstün konfor’ minderleri yatağı gereğinden fazla sıcak yapacak ve
müşterileri klima kullanma konusunda zorlayacaktır.
• Resepsiyonda bulunabilecek ek malzemelerin listesini çıkarın (örn. makyaj paketi, hidrofil pamuk, v.b)
3
•Mümkün olan en az paketli ürünleri tercih edin ve kullanılabilecek yerlerde paketsiz ürün temin edin, örneğin ambalajı açılmış sabun kalıpları gibi
• Ortalama müşteri konaklama süresi için uygun büyüklükte olan ve bu süre boyunca yenilenmesi gerekmeyecek ürünleri seçin
•Kat hizmetleri personelini, müşteriler otelden ayrılana kadar kısmen kullanılmış sabun kalıplarını ve diğer ikram paketlerini değiştirmemeleri
hususunda eğitin
4
4
5
5
Sol: gösterişli doldurma kabı seçeneği. Orta: standart doldurma kabı. Sağ: beş yıldızlı bir otelde ambalajsız sabun.
6
6
5.3.5 VERİMLİ ÇAMAŞIRHANE UYGULAMALARI
Daha az enerji, su ve kimyasal madde kullanımı için, çamaşırhane personelini aşağıdaki uygulamaları benimsemeleri noktasında eğitin:
•Yıkama ve kurutma makinelerini yalnızca anma kapasitelerine ulaştıklarında çalıştırın
•Çamaşırhanede yeniden işleme tabi tutulması gerekebilecek malzeme miktarını azaltmak için ağır lekeli parçaları ayırın ve ön yıkama yapın
7
7
•Bütün nevresimleri ve özellikle ağır parçaları, örn. yatak örtüsü, battaniye ve yer halılarını, mümkünse, sererek kurutun. Yoğun enerji
harcayan kurutucular yerine, güneşi tercih etmeniz para tasarrufu oluşturacak ve nevresim üzerindeki yırtık ve yıpranmayı önemli
ölçüde azaltacaktır
•Kurutucuda işlem gören parçaların türüne göre kurutma zamanını ayarlayın
•Kurutucuların iplik filtresini düzenli aralıklarla, en azından yoğun çamaşır günlerinde her gün temizleyin
8
•Durulama suyu dolaşım sisteminin verimli çalışmasını sağlayın
•Hiç kullanılmamış parçaların gereksiz temizliğini önlemek için, kirlenmiş ve yırtılmış parçaları ayıran güvenli bir sistem tesis edin
Sıcak iklimlerde, yatak düzeni için alt ve üstte bir çarşaf ve yerde yolluk olması yeterlidir.
8
5.3.7 MALZEME YENİDEN KULLANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Otel operasyonları boyunca malzemeleri yeniden kullanmak ve geri dönüşüm uygulamak malzeme tüketimini ve satın alma maliyetlerini
azaltmaktadır. Birçok parça yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir, personelin bu konuda önerilerde bulunmalarını teşvik edin.
Kolayca uygulanabilir örnekler şunlardır:
•Hasar görmüş nevresim ve havlular temizlik bezi olarak kullanılabilir
9
•Müşteriler ayrıldıktan sonra kısmen kullanılmış sabunlar geri dönüşüm yoluyla sıvı hale getirilebilir ve temizlik bezlerini yıkamak için sabun
deterjanı olarak kullanılabilirler
9
•Hasar görmüş müşteri çarşafları personel konaklamalarında yeniden kullanılabilir. Müşteri çarşafları ile karışmaması için yıpranmış
çarşaflar farklı bir renge boyanmalıdır
10
Bir malzeme yeniden kullanım ve geri dönüşüm programı geliştirmek ve bunları personelle paylaşmak, personelin dahil edilmesi noktasında
ve mevcut çeşitli girişimlerin gelişmesi açısından verimli bir yoldur.
50 | OPERASYONLAR
OPERASYONLAR | 51
10
1
5.3.8 TEK KULLANIMLIK PLASTİK TORBALARIN KULLANIMINI AZALTIN
Kat hizmetleri operasyonu boyunca kullanılan tek kullanımlık plastik torbaların kullanımının azaltılması para tasarrufunu arttırır ve atık
oluşumunu azaltır. Otellerin tek kullanımlık plastik torba tüketimini azaltma noktasında ortaya koymaları gereken önlemler aşağıda
sıralanmıştır.
2
•Nevresim takımlarının ve havluların konuk odalarına götürülmesi veya oradan getirilmesi sırasında bez çantalar, sepetler veya kat
hizmetleri arabası kullanılabilir
•Müşteri çamaşırlarını odalara götürürken sepet veya elbise çantası kullanın. Müşteri çamaşırları odalarda bırakıldığı zaman sepet veya
çantalar tekrar çamaşırhaneye götürülebilir
•Konuk odalarındaki çöp kutularını tek kullanımlık plastik torbalarla kaplamaya gerek kalmadan kullanın
•Eğer bir konuk odası çöp kutusunun bir tek kullanımlık plastik astarla kaplanması gerekiyorsa, sadece gerekli büyüklükte plastik torba
tercih edin ve onları sadece kirlendiğinde veya hasar gördüğünde değiştirin
3
•Konuk odalarında plastikle kaplanmış bardak ve kapların bulunmasına izin vermeyin. Uygun bir alternatif olarak, onları ters çevirip bir
tepsi veya bardak altığı üzerine yerleştirebilirsiniz
•Gazeteleri konuk odalarında tek kullanımlık çanta içinde sunmayın
4
5
6
7
8
Gereksiz kullanılan tek kullanımlık plastik torba (sol), plastik içermeyen çöp kutusu (üst sağ), içki bardakları (orta sağ), yeniden kullanılabilir gazete çantası (alt sağ).
9
10
52 | OPERASYONLAR
6. BAKIM VE TEKNİK SERVİS
1
1
6. BAKIM VE TEKNİK SERVİS
6.1 KAMU HİZMETİ İZLEME VE DONANIM VERİMLİLİĞİ
2
3
4
Otellerde uygun çevresel sürdürülebilirliğin başarılabilmesi büyük ölçüde, işletim boyunca su ve enerji (elektrik, LPG, LNG,
dizel, benzin, v.b) tüketim bilgilerinin toplanması ve analiz edilerek belgelenmiş sistemler haline dönüştürülmesiyle ilgilidir. Bu
sorumluluğun, tüm ekipmanların her zaman doğru çalışmasını bir koruyucu bakım uygulaması kurarak temin edebilecek Baş
Mühendise verilmesi şiddetle tavsiye edilir.
6.1.1 BİR KAMU HİZMETİ İZLEME PROGRAMI OLUŞTURUN
Sürdürülebilir Gelişim Programını destekleyen bir unsur olarak (bkz. sayfa 42), oteller verimli bir kamu hizmeti izleme programı
ortaya koymalıdırlar. Bu durumun otellere şu tür katkıları olacaktır: Normal su ve enerji tüketim yapısının tanımlanması, geliştirmeler
için hedefler belirleme, su ve enerji kullanımlarının uzun vadeli eğilimlerini takip edebilme ve tüketimdeki olağandışı değişimleri
belirleyebilme.
7
•Enerji yönetim sistemlerinin, örn. anahtar kartlar, kullanılmadığı boş odalarda tüm ışıkların kapatıldığından emin olun
•Otelin tüm kilit alanlarında kolayca anlaşılıp uygulanabilecek bir aydınlatma programı geliştirin. Fırtınalı havalar ve değişen gündüz
saatleri için esneklik sağlayan aydınlatma seviyelerine "sahip olunmasını" sağlayın
•Tüketimde önemli bir değişim veya hedeflenen performanstan bir sapma olması durumunda problemleri zamanında teşhis etmek ve
hemen harekete geçmek için enerji ve su kullanımını yeterince sık izleyin. İdeal olarak, ana su, elektrik ve yakıt ölçüm cihazlarının her
gün kontrol edilmesi gerekir. Otelin küçük kısımlarındaki su ve enerji tüketimini ölçen ikincil ölçüm cihazları daha az sıklıkla izlenebilir,
fakat en azından ayda bir kez okunmalıdır. Tüm toplanan veriler bir izleme günlüğüne kaydedilmelidir
•Bütün otel ve bütün ikincil ölçüm alanlarını kapsayacak şekilde, aylık su ve enerji tüketim endekslerini (örn. gecelik her müşteri için su
ve enerji kullanımı) hesaplamak için her ayın sonunda kamu hizmet tüketim ve doluluk verilerini kullanın. Önceki ay veya bir önceki yılın
aynı ayı için hesaplanan sonuçlarla bu endeksleri karşılaştırın. Su ve enerji tüketimindeki olağandışı değişimleri araştırın ve kontrol edin
3
•Ofislerde ve diğer ortak kullanım alanlarında, gerekli olmadıkça, tüm ışıkların kapatıldığından emin olun
Bir kamu hizmeti izleme programı kurabilmek için, otelin aşağıdaki önlemleri alması gerekir:
6.1.3 EKİPMAN VE AYGITLARIN VERİMLİ İŞLETİMİ
Birçok otel gereksiz ekipman ve cihazlar çalıştırır. Bu maliyetli bir uygulama olup, enerji israf eder, ekipmanların kullanım ömrünü azaltır
ve bakım personelinin çalışma yükünü arttırır. Aşağıda açıklanan enerji tasarruf uygulamaları, standart otel işletim uygulamalarına entegre
edilmeli ve personel eğitim programlarına dahil edilmelidir:
4
5
• Öğün aralarında, tüm büfe ısıtma ve soğutma sistemlerinin kapalı olduğundan emin olun veya enerji tasarruflu bir sıcaklığa ayarlayın
•Büfe yiyeceklerinin üstündeki ısıtma lambalarını, yalnızca yiyeceklerin üstü açık olduğu zaman açık bırakın ve servis sonunda yiyecekler
kaldırıldığı zaman bu lambaları hemen kapatın
•Tabak ve bardak yıkama makinelerinin tam kapasite kullanılmalarını sağlayın
•Bütün otel ve bütün ikincil ölçüm alanlarını kapsayacak şekilde, yıllık su ve enerji tüketim endekslerini hesaplamak için her yılın
sonunda kamu hizmet tüketim ve doluluk verilerini kullanın. Otelin su ve enerji kullanımındaki uzun vadeli eğilimlerini ve gelişen
hedeflerine yönelik koruma çalışmalarının etkisini ölçmek için önceki yıl hesaplanan endekslerle bunları karşılaştırın
•Çalışma günü sonunda, ofiste ve diğer personel alanlarındaki klimaların, fanların ve diğer aygıtların kapalı olduğundan emin olun
•İzleme hedeflerinin uygun bir şeklide sahiplenilmesini ve anlaşılır olmasını sağlayın, böylece bunlar istenilen sıklıkta doğru bir biçimde
yürütülebilirler
•Müşteriler tarafından aralıklı olarak kullanılan jakuzi havalandırıcılarını, sauna ısıtıcılarını ve diğer benzeri ekipmanları kontrol etmek için
elle çalışan zamanlayıcı anahtarlar kullanın
•Çalışanlara otelin performansı hakkında geri bildirimde bulunmak için izleme bilgilerini onlarla paylaşın ve verimliliğin daha da
iyileştirilmesini teşvik edin
•Gece vakti veya müşterilerin gün içinde çok az bulunduğu zamanlarda dekoratif çeşmelerin dolaşım pompalarını kapatın
6.1.2 AYDINLATMANIN VERİMLİ İŞLETİMİ
8
•Boş mekanik odalarda, depolama alanlarında, çamaşır dolaplarında, soğuk hava deposu ve dondurucularda ve diğer sık kullanılmayan
alanlarda ışıkların kapalı olduğundan emin olun. Bu alanlardaki ışıklar fark edilmeden günlük 12 ile 24 saat arasında açık
kalabilmektedirler
•Kilit alanlara işaretler koyarak personeli aydınlatma programını takip etmeleri için eğitin ve teşvik edin
•Son dönemde tüketilen su, elektrik ve yakıt miktarını hesaplamak için toplanan verileri kullanın. Ekipman veya işletim problemlerinden
kaynaklanabilecek, tüketimdeki olağandışı değişimleri kontrol etmek için, önceki izleme dönemleri için hesaplanan sonuçlarla bu
tüketim rakamlarını karşılaştırın
6
Yeteri kadar doğal ışık olduğu halde dış aydınlatma işlemi.
Bir otel yüksek özellikte bir Bina Yönetim Sistemine (BYS) sahipse, otomatik olarak otel içindeki kullanımları kayıt altına alacaktır.
•Yüksek kullanım alanlarındaki su ve enerji tüketimini ölçmek için bir ikinci ölçüm cihazı (eğer kurulan BYS kapsamında yoksa) kurun
5
2
6
•Otel ofislerinde ve resepsiyon alanlarında, uzun süre kullanılmayan bilgisayarları kapatın; çalışma saatleri içinde kullanılmayan
bilgisayar ekranlarını kapatın
7
•Özellikle yiyecek ve içecek ve kat hizmetleri ve çamaşırhane personelini, gerekli olmayan ekipmanları ve aygıtları kapatma hususunda
eğitin ve teşvik edin
Gerekmediği zamanlarda aydınlatmaları çalıştırmak veya aşırı yüksek çevre aydınlatmalarının sürdürülmesi birçok otelde yaygındır. Bu
durum enerji tüketimini arttırır, lamba ömürlerini azaltır, bakım personelinin çalışma yükünü artırır ve gereksiz maliyetlere sebebiyet verir.
Günlük işlerde aşağıdaki uygulamaların takip edilmesi gerekir:
8
•Bir alandaki aydınlatma seviyesini, o alanda yapılan aktivitelere uygun hale getirin
•İç ışıkları gündüz saatlerinde sadece gerektiği zaman kullanılmalıdır
•Yeterli doğal ışık olan yerlerde, aydınlatma kullanımından kaçının ya da en alt seviyede tutun
9
9
•Bahçe ve yürüyüş yolu aydınlatmalarını sadece yeterli doğal ışığın olmadığı zamanlarda sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak
amacıyla faaliyete geçirin
•Dış dekorasyon ışıklarının çalışma saatlerini en alt seviyede tutun, günün ilk ışıklarında onları söndürün
•Öğün aralarında, restoranlardaki tüm ışıkların söndürüldüğüne emin olun
Yemek servisi bittiği zaman sıcak lambaları açık bırakmak enerji israfına sebep olur ve
maliyetleri arttırır.
10
54 | BAKIM / TEKNİK SERVİS
BAKIM / TEKNİK SERVİS | 55
10
1
2
6.1.6 KLİMALI ALANLARDA SICAK HAVA SIZINTISINI AZALTIN
Konaklamada süresince enerji kullanımını en uygun seviyede tutmaları açısından enerji yönetim sistemleri düzenli bir şekilde kontrol
edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. Anahtar kart sistemleri, aynı zamanda balkon ve pencere sensörleri, zayıf ve yetersiz bakım sonucunda
veya müşteriler tarafından müdahale sonucu devre dışı bırakılmalarından dolayı bazen işlemez hale gelebilirler. Bunların verimli çalışması
için, aşağıdakileri uygulayın:
Klimalı alanlarda sıcak hava sızıntısının en aza indirilmesi enerji tüketimini azaltacaktır ve aşağıdaki önlemlerle kolayca uygulanabilir:
•Hatalı sistemlerin tespit edilmesi ve hemen tamir edilmesi için tüm konuk odalarına düzenli (örn. aylık) olarak inceleyin
•Klimalı alanlarda hava delikli veya panjurlu pencereler kullanmaktan kaçının. Bu tür pencereler hava çıkışına sebep olur ve klima
maliyetlerini büyük ölçüde arttırır
•Sistem verimliliğinin kat hizmetleri personeli tarafından günlük kontrol edilmesini ve verimli bir bakım raporlama sürecinin parçası
olarak sorunların raporlanmasını sağlayın
•Pencere anahtarının doğru konumlandırıldığından ve pencere açık kaldığı zaman klima sisteminin devre dışı bırakılacağından emin
olun. Bu, özellikle aşağıya doğru açılan pencereler için hassastır
3
GREEN
is
GOLD
Figure x: Inefficient operation of guestroom energy management system
4
5
1
6.1.4 KONUK ODASI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN VERİMLİ İŞLETİMİ
•Bütün dış kapıların ve çalışan pencerelerin hava yalıtımının yapılmış olduğundan emin olun
•Tüm dış kapıların kapı süpürgelerinin olduğuna emin olun
•Klimalı alanlardaki kapılarda yaylı kapama mekanizmaları kurun
•Servis süreleri boyunca kapılara destek koyarak açık bırakmayın ve klima çalıştığı zaman pencere ve kapıların kapatılması hususunda
personeli eğitin
3
% 34 - anahtar kart düğmesi çalışmıyor
6.1.7 KLİMA TERMOSTATLARININ KORUNMASI
7 - anahtar kart ve koridor kapı düğmeleri çalışmıyor (ayrıca
%
yukarıda sayıldı)
Ortak kullanım alanlarında, özellikle spor salonları ve oyun odalarında, yerleştirilen klima termostatları genellikle müşteriler tarafından
en alt sıcaklığa ayarlanmakta ve bunun odayı daha hızlı soğutacağına inanılmaktadır. Aşırı soğuyan alanlarda sıcaklığı düşük seviyede
tutmak, klima sistemlerinin fazla çalışmasına ve yüksek enerji tüketmesine sebebiyet verir. Gereksiz enerji tüketiminden kaçınmak için
termostat çevresine kilitlenebilir bir kapak yerleştirmek, müşterilerin ve yetkisiz personelin klima sisteminin ayarlarını değiştirmesini
önleyecektir.
% 41 - koridor kapı düğmeleri çalışmıyor
% 25 - enerji yönetim sistemi tamamen çalışıyor
Yunanistan’da 400 odalı bir otelde gerçekleştirilen
araştırma, konuk odası enerji yönetim sisteminin % 75
oranında doğru çalışmadığını ortaya çıkarmıştır. Verimli
bakım ve tamir yapılması sonucu ortaya çıkan hesaplamalar
şunlardır1:
2
•Kapı ve pencere çerçevelerindeki yarık ve boşlukların uygun şekilde sızdırmaz hale getirildiğinden emin olun
4
7%
34%
41%
• Otelin elektrik tüketim miktarı yılda 200.600 kWh
azalmıştır
5
25%
¹www.energy.eu sitesindeki 10 Kasım
ortalama enerji maliyetleri temel alınmıştır
• Elektrik giderlerinden yılda 18.550 € tasarruf edilmiştir
600
500
400
6.1.5 BUZDOLABI EKİPMANLARININ VERİMLİ İŞLETİMİ
6
Buzdolabı ekipmanlarının verimli işletilmesini sağlayın ve aşağıdakileri uygulayarak işletim maliyetlerini azaltın:
300
6
•Bar, restoran ve mutfaktaki tüm buzdolabı ekipmanlarının yoğunlaştırıcı bobinlerini düzenli bir şekilde temizleyin. Kirli yoğunlaştırıcı
200bobinleri ekipmanın performansını düşürecek, enerji tüketimini arttıracak ve maliyeti yükseltecektir
•Soğuk hava depoları ve donduruculara plastik şerit perde kurulması kapılar açıldığı zaman soğuk hava çıkışını azaltacaktır
100
•Soğuk hava depolarına mutfak personelin giriş sayılarını kısıtlamak için bir giriş kontrol programı tasarlayın
•Buzdolabı ve dondurucu kapılarının düzgün kapatıldığından ve buz artışı olmadığından emin olmak için düzenli denetleme yapın
16:30
7
•Kullanılmadığı durumlarda soğuk hava depoları ve dondurucuların ışıklarını kapalı tutun. Işıkları açık tutmak elektrik israfına ve
istenmeyen ısı oluşumuna sebebiyet verir ve buzdolabı ünitelerini gereğinden fazla çalışmaya zorlar
10
Kompresör açık
8
6.1.9 ENERJİ TASARRUFLU ARAÇLAR
56 | BAKIM / TEKNİK SERVİS
1:00
0:30
20:00
23:30
23:00
22:30
22:00
21:30
21:00
20:30
20:00
19:30
19:00
18:30
18:00
17:30
17:00
Kompresör kapalı
Müşteri ve bakım faaliyetleri için elektrikli (aynı zamanda güneş enerjisi ile çalışan) golf arabaları gibi enerji tasarruflu araçlar kullanın.
Hibrit veya yakıt tasarruflu araçların dış taraftaki otel zeminlerinde kullanımını temin edin. En uygun performans için bütün otel
araçlarına düzenli olarak bakım yapılmasını sağlayın.
16:30
9
Üreticilerin rehberliğinde, düzenli bakım faaliyetleri yapılarak bütün tesis ve teçhizatların verimli işleyişi sağlanmalıdır. Bunlara ek
olarak, uygun bir değiştirme programı kurun, bu programda yaşlanan ve verimsiz hale gelen ekipmanların aşamalı olarak kullanımdan
kaldırılmalarını sağlayın. Bu durum, ana tesis teçhizatlarından küçük aygıtlara kadar her şeyi kapsamalıdır ve yatırım gereksinimi ile
değiştirilmemekten kaynaklanan potansiyel ‘maliyet’ ilişkisi dikkatlice düşünülmelidir.
Yoğunlaştırıcı bobinleri
temizlendikten sonra
Yoğunlaştırıcı bobinleri
temizlemeden önce
7
6.1.8 TESİS VE TEÇHİZATLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI
•Dışarıda konumlandırılan tüm buzdolabı yoğunlaştırıcılarını gölgelendirin
8
Korunmamış ve müşteri tarafından en alt sıcaklık seviyesine getirilmiş bir termostat (sol), kilitlenebilir bir koruma kapağı ile çevrelenmiş bir termostat (sağ).
9
Temizlenmiş buzdolabı kabininin yoğunlaştırıcı bobinleri
(sol) ve temizlenmemiş hali (sağ)
BAKIM / TEKNİK SERVİS | 57
10
1
6.2 SU YÖNETİMİ
Konuk odaları, ortak kullanım alanları, personel tesisleri ve personel konaklama yerlerindeki tüm tuvaletlerin verimli ve sızıntı
oluşturmayacak işleyişini sağlamak için rutin bakım kontrolleri uygulayın. Kat hizmetleri personeli temizlik sırasında, tuvaletleri kontrol
etmeleri ve arızalı veya sızıntı yapan tuvaletlerde gözlemledikleri problemleri bakım birimine raporlamaları için eğitilmelidirler.
SU YÖNETİMİ ÜZERİNE DAHA FAZLA TAVSİYE VE BİLGİ İÇİN, AYRICA BKZ:
Kısım 2.5: Peyzaj Kısım 4.5: Su Temini ve Armatürler Kısım 4.6: Yüzme Havuzları, Kısım
5.2: Yiyecek ve İçecek Kısım 5.3: Kat Hizmetleri
2
6.2.1. YÜZME HAVUZU GERİ YIKAMA İŞLEMİ
3
Kir ve diğer parçacıkların havuz suyundan verimli bir şekilde süzülebilmeleri için yüzme havuzu kum filtrelerinin düzenli temizlenmesi
gerekir, bu durum ayrıca geri yıkama olarak da bilinir. Eğer dikkatli uygulanmazsa, geri yıkama gereksiz su tüketimini arttırabilir. Birçok
otel yüzme havuzu kum filtrelerinin geri yıkamaları, gerektiği zamandan ziyade, verimsiz bir şekilde ya da günlük rutin bir iş olarak yapılır.
Ayrıca, geri yıkama uygulamasını aşırı düzenli yapmak filtrenin performansını azaltabilir.
Uygulanabildiği yerlerde, aşağıda sıralanan maddeler, geri yıkama işlemi için ortaya konulmuş prosedür olarak işleme alınmalıdır:
Sızıntılı ve arızalı tuvaletlerde ve özellikle klasik sifonun eski modellerinde, önemli miktarda su kaybı oluşmaktadır ve birçok bölgede
ender bir kaynak olan suyu israf etmekte ve aynı zamanda maliyetleri arttırmaktadır. Dünya çapındaki otellerde yürütülen su denetleme
çalışmaları şu çarpıcı sonucu ortaya koymuştur: Kurulmuş tüm tuvaletlerin dörtte biri kadarından daha fazlasında su akıntısı ve kaybı
bulmak sıra dışı bir şey değildir. Bu tür problemlerin ihmal edilebilir olarak düşünülmesi ve bazen bakım personeli tarafından göz ardı
edilmesine rağmen, bu sorunlar otelin su tüketiminde ve maliyetlerinde önemli etkiler oluşturmaktadır. Bakım personeli, sızıntı ve arızalı
tuvaletlerden kaynaklanan büyük miktardaki su kayıplarından haberdar olmalı ve aynı zamanda doğru teşhisi koyup genel problemleri
tamir edebilmelidir.
GREEN
is
GOLD
5
6
•Geri yıkama işlemini yalnızca, bir tek gösterge üzerindeki basınç değerinin 0,5 ve 0,7 bar arasında (7-10 psi), temiz filtre basıncından
yukarda olduğunda uygulayın. İkili basınç göstergesi bulunan filtrelerde, geri yıkama işlemi yanlıca üretici kılavuzunda ifade edilen
basınç farklılıkları, genellikle 0.8 bar civarında (11 psi) gerçekleştiği zaman uygulayın
¹www.energy.eu sitesindeki 10 Kasım ortalama enerji maliyetleri temel alınmıştır
•Banyo faaliyetlerinin düşük olduğu havuzlarda,
bazen filtreleri geri yıkama yalnızca 3 ile 5
günde bir gerekli olmaktadır. Eğer geri yıkama
işlemi bir program dahilinde uygulanıyorsa,
örneğin günce bir veya iki kez ‘temiz’ ve
‘kirli’ konumları arasında basınç farklılığı
saptanamamaktadır. Bu durumda, geri
yıkama işleminin gerekli olmadığı ve aslında
suyun gereksiz kullanımdan dolayı filtrenin
performansının düşebileceği anlaşılabilir
2
3
4
Sızıntıların ve diğer genel bakım problemlerinin hızlı onarımı için yaygın yedek parçalar stoklarda hazır bulundurulmalıdır. Önleyici bakım
kontrolleri (tüm standart klasik sifon tuvaletleri için en azından çeyrek dönemlerde) yapılmalıdır
•Tuvalet sifonlarının doğru bir şekilde çalıştığından ve atık suyu bir defada tahliye edebildiklerinden emin olun. Tamamlanamayan sifon
işlemlerinin en genel sebepleri şunlardır:
Geri yıkama işlemi başlangıcındaki su rengi (sol), ve işlem bitimindeki su rengi (sağ), işlem
sonunda çok az bir değişiklik gözlenmesi ve işlemin başında dahi görülen yüksek derecedeki netlik
geri yıkama işleminin gereksiz olduğunu anlatmaktadır.
•Tuvalet rezervuarındaki su seviyesinin oldukça düşük olması ve böylece bütün bir sifon işlemi için yeterli suyun bulunamaması
5
•Kanatların çok kısa sürede kapanması
•Haznedeki su seviyesinin sifon sırasındaki akıntıyı tetikleyemeyecek kadar düşük olması
•Operatörlerin suyun filtreden boşaltımını görebildikleri yerlerde, geri yıkama işleminin süresi, sabit bir zaman diliminden ziyade
filtreden boşaltılan suyun kalitesi temel alınarak belirlenmelidir. Filtreden boşaltılan suyun açık saman renginde olduğu görüldüğü
zaman, filtre yeterli bir şekilde temizlenmiştir ve operatör geri yıkama işlemini bitirmelidir. Bu noktadan sonra geri yıkama işlemine
devam etmek su israfına sebep olacaktır ve ek bir fayda getirmeyecektir
•Filtre geri yıkama işleminden sonra, geri yıkama adımının sonunda filtre altında kalan borulardaki bulanık suyu arındırmak için çok
kısa bir durulama adımı kullanın. Ekipman üreticilerinin genellikle filtrelerin 30 saniye veya daha az süreyle durulanmalarını tavsiye
etmelerine rağmen, birçok havuz operatörü filtreleri 5 dakikaya kadar durulayabilmektedirler
7
Dakikada 0,5 L su akıtan orta dereceli bir tuvalet sızıntısı bir ayda 22 m3 su israfına sebep olmaktadır
Bölgedeki m3’ü 2,00 € olan su maliyetiyle, 5 ayda oluşabilecek sızıntının maliyeti 220 € olmakta ve bu
rakam iki adet yeni klasik sifon tuvaletin maliyetine denk gelmektedir.
Daha ciddi bir bakım problemi, örn. tıkanmış bir sifon mekanizması, dakikada 10 L su akıtmakta ve bir
günde 14 m3 su israfına sebep olmaktadır. m3’ü 2,00 € olan su maliyeti baz alındığında, bu kusurlu sifon
mekanizmasından yalnızca bir haftada israf edilen suyun maliyeti 196 €’dur veya eğer bu mekanizma tamir
edilmeden bırakılırsa potansiyel olarak bir ayda 868 € maliyete sebep olur.
•Tüm basınçlı havuz filtrelerinin yüklü göstergelerinin çalışma düzenine uygun olmasını sağlayın
4
1
6.2.2 TUVALET SİSTEMLERİNİN BAKIMI
•Operatörlerin suyun filtreden boşaltıldığını göremedikleri yerlerde, geri yıkama süresinin, üreticinin talimatları çerçevesinde yaklaşık 4
dakika civarında olması ve 30 saniye de durulama aşamasına ayrılması gerekmektedir
•Rezervuardan tuvalet haznesine sürekli bir su akışı veya sızıntı olmadığından emin olun. Tuvalet sızıntılarının en genel sebepleri
şunlardır:
•Rezervuar dışı ve kanat arasındaki su sızıntısı (kanat yuvası)
6
•Rezervuarda oldukça yüksek su seviyesi nedeniyle üst taraftaki taşma borusunda oluşan su sızıntısı
•Rezervuardaki su seviyesinin doğru düzeyde olduğunu kontrol edin. Eğer gerekli ise, su seviyesini düzeltmek için rezervuar içindeki
şamandıranın konumunu ayarlayabilirsiniz. İdeal su seviyesi, normalde su tankı içinde işaretle gösterilmiştir. Genel bir kural olarak, su
seviyesi taşma borusundan yaklaşık 2 cm daha aşağı bir seviyede tutulmalıdır
•Giriş ve çıkış musluklarının düzenli olarak temizlenmesini sağlayın
•Uygun bir geri yıkama işleminin sağlanabilmesi için, geri yıkama öncesi ve sonrası basınç farklarını gözlemleyerek ve geri yıkama
işlemleri arasında süreyi kademeli olarak arttırarak bir deneme programı yürütün. Sağlık ve güvenlik meseleleri karşılandığı sürece,
uygun basınç değişikliği ve su rengi gözlemleninceye kadar geri yıkamalar arasındaki süreyi azaltın ve geri yıkama süresini kısaltın.
Dolum valfi
(kapama valfi)
İkmal hortumu
7
Taşma borusu
•Denemenin sonuçlarına göre, belgeleme işlemlerini yeniden yazın ve personeli bu doğrultuda yeniden eğitin
8
•Havuz odasına bir günlük kurun ve filtrelerdeki günlük basınçları ve her filtrenin geri yıkandığı zamanı kaydedin
8
Hazne
•Yüzme havuzu operatörlerinin doğru işlemleri uygulamalarını sağlamak için rastgele kontrollerde bulunun
Rezervuar
(tuvalet tankı)
9
GREEN
is
GOLD
¹www.energy.eu sitesindeki 10 Kasım ortalama enerji maliyetleri temel alınmıştır
10
Şamandıra
kolu ayarlama
vidası
TUI tarafından uygulanan su tasarruf denetimleri temel alınarak, orta büyüklükte bir havuza sahip ve filtrelerini sabit
günlük bir takvime göre değil de ihtiyaca göre geri yıkama işlemi yapan bir otel, yılda 3.000 m3 su tasarruf edebilir.
Bu uygulamayı ortaya koymak hiçbir şekilde yatırım gerektirmemekte olup, yalnızca havuz operatörü için kısa bir
eğitim yeterlidir. Akdeniz bölgelerindeki geleneksel belediye su fiyatları temel alındığında (bir m3 su: 2 €), yıllık su
tüketimini 3.000 m3 azaltmak aynı zamanda yılda 6.000 € tasarruf anlamına gelir.
58 | BAKIM / TEKNİK SERVİS
Şamandıra
(akış koluna
iliştirilmiş)
Kapan
Akıntı kaldıraç
kolu
9
Akıntı kaldıraç
zinciri
Kanat
Klasik sifon tuvaletleri için terminoloji.
BAKIM / TEKNİK SERVİS | 59
10
1
2
•Tuvalet sifon mekanizmasını kilitleyen veya düzgün kapanmasını önleyen diğer problemleri veya engelleri kontrol edin. Sifon
mekanizmasının kilitlenmesinin genel sebepleri şunlardır:
•Sifon zinciri gereğinden fazla uzun olabilir ve kanat altında sıkışıp kalabilir
Otel içinde, belediyede veya özel işletmelerde geri dönüşümü yapılacak tüm atık türlerini tanımlayın. Müşterileri kendi atıklarını geri
dönüştürmeye teşvik etmek amacıyla, görsel işaretlerle açıkça belirtilmiş toplama sistemlerini otelin kilit alanlarına yerleştirin.
•Sifon kaldıraç mekanizması aşırı sıkı olabilir ve sifon kolu bırakıldığında sifon kaldıraç kolunu yüksek bir konumda tutabilir
Belli bir şekilde geri dönüştürülebilecek klasik atık türleri şunlardır:
•Sifon kaldıraç kolunun uç kısmı, sifon kolu serbest bırakıldığında, rezervuarın altına düşebilir ve hem kapağın kapanmasını engelleyebilir,
hem de kapağın altında sifon kaldıraç zincirinin sıkışmasına sebep olabilir
•Yeşil mutfak ve bahçe atıkları
•Sifon kolu aşırı bir biçimde aşağı doğru bükülmüş veya rezervuarda çok düşük seviyede kalmış olabilir ve kapağın düzgün kapanmasını
önleyebilir
•Kapak deforme olmuş olabilir veya rezervuar çıkışı ile uyumlu olmayabilir
3
•Dolum valfinden çıkan ve rezervuara giden suyun akış hızının çok yüksek olmadığından emin olun. Tuvalet sifonu çekildikten dakikalar
sonra yüksek akış hızından kaynaklanan türbülans sebebiyle kapak kapanmayabilir. Gerekiyorsa, rezervuara giden suyun akışını azaltmak
için tuvalet su tedarik pompasında konumlanan musluk kısmen kapatılabilir
6.3 ATIK VE KİMYASAL MADDE YÖNETİMİ
4
1
6.3.4 GERİ DÖNÜŞTÜRÜN
Oteller atık ve kimyasal madde yönetimi konusuna özel dikkat göstermelidirler. Bu ikisi için sorumlu bir yönetim temin etmek yalnızca
çevre için iyi ve doğru olanı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda maliyet tasarrufu oluşturmakta ve müşterilerin, çalışanların ve yerel
tarafların gözünde saygınlık kazandırmaktadır.
2
•Kâğıt ve mukavva
•Malzemeler ve kumaşlar
•Plastik şişeler ve kaplar
•Cam şişeler
•Alüminyum ve çelik yiyecek ve içecek teneke kutuları
3
•Kullanılmış motor yağı
•Kullanılmış yemek yağı
Eğer belediye geri dönüşüm imkanları kısıtlıysa, oteller, en azından belli türdeki atıkların geri dönüşümü için yerel otoriteleri teşvik etmek
amacıyla bir araya gelmelidirler (ayrıca bkz. 7.2.3)
4
6.3.1 BİR ATIK YÖNETİM PROGRAMI UYGULAYIN
5
Oteller, atık oluşumunu azaltmak için bir atık yönetim ve geri dönüşüm programı uygulamalıdır. Otel operasyonunun çevresel etkilerini
azaltmakla birlikte, bu uygulama para tasarrufu da sağlayacaktır, örneğin atık toplama maliyetinin azaltılması gibi. En iyi verimi almak için,
stratejik bir yaklaşım tavsiye edilir- program bütün temel operasyonel alanların temsilcileriyle birlikte gerçekleştirilmeli ve 3 önemli kural
(Azalt, Yeniden kullan ve Geri dönüştür) takip edilmelidir.
5
Farklı atık türleri için geri dönüşüm kutu örnekleri.
6.3.2 AZALTIN
6
Tüm atık gidişleri için, tüm satın alma kararlarında sistematik bir inceleme yürütün. Satın alma kararı alırken, elbette maliyet, kalite,
dayanıklılık, güvenilirlik ve benzeri durumların en uygun dengesini gözeteceksiniz. Ancak, atık üretim seviyesi de aynı zamanda
düşünülmelidir. Neredeyse tüm satın alınan ürünlerin atık oluşturacak bir öğesi vardır ve bunun nasıl azaltılacağı noktası dikkatlice
düşünülmelidir. Başka bir ifadeyle otel tesislerinde malzemenin üzerine gelen ambalaj miktarının en aza indirilmesi gibi. Şüphesiz ki,
mümkün olan her yerde, çevreye zararlı ürünlerden kaçınılmalıdır. İşte size atık oluşumunu azaltmak için birkaç ipucu:
•Tek kullanımlık ve atılabilir parçaları kullanmaktan kaçının
•Aşırı paketleme malzemesi olan ürünlerden kaçının- atığı kaynağında azaltın
•Atık toplama istasyonları günlük temizlenmeli ve boşaltılmalıdır
•Oteliniz tarafından kolayca geri dönüşümü yapılabilecek türde geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak paketlenmiş ürünleri temin
eden tedarikçilerle çalışın
•Genellikle kuru atığın oluşturulduğu müşteri odaları ve diğer iç alanlarda, tek kullanımlık plastik poşete ihtiyaç duyulmayacak ve
gerektiğinde kolayca temizlenebilecek çöp kutuları seçilmelidir- çöp kutusunun ideal olarak yuvarlak veya oval plastikten yapılmış sert
bir iç astarı olmalıdır
•Taze ürünler, ekmek ve içecekler için depozitolu sandıklar satın alın ve düzenli teslimat yapan tedarikçileri geri dönüşüm paketlemeleri
yapmaları hususunda teşvik edin
8
Atık yönetiminin en önemli elemanlarından biri atık toplama sisteminin nasıl kurulacağı ve müşteriler ile personele nasıl sunulacağıdır.
Verimli bir sistem atık üretimini ilk etapta azaltacaktır. Atık sistemi kurulurken aşağıdaki noktaların takip edilmesi gerekir:
•Geri dönüşüm kutuları atık türüne göre anlaşılır bir şekilde işaretlenmelidir ve ideal olarak sistemin kolay kullanımı için renk kodları
kullanılmalıdır. Geri dönüşüm kutuları, atıklar kutudan alınırken, birçok atık türü için gerekli olan plastik taşıyıcıya gerek duyulmayacak
şekilde tasarlanmalıdır
•Ayrı ayrı paketlenmiş ürünleri almak yerine toplu alım yapın
7
6.3.5 GENEL ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN ÇÖP KUTULARI
•Kolay bozulabilen ürünleri satın alırken, fiyatın yanında atık meselesini de dikkate alın. ‘Ucuz’ et alıp sonra bunu kullanmak için
etrafındaki fazlalık yağlar alınınca, sonrasında ‘daha pahalı’ya gelebilmektedir
6
7
•Uygulanabilir her yerde, dışarıdaki çöp kutuları da aynı şekilde plastik bir kaplamaya gerek duyulmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Böylece kolayca açılabilir ve gerektiğinde yıkanabilir
•Personeli düzenli aralıklarla eğiterek hangi atığın hangi kutuya gitmesi gerektiğini öğrenmelerini sağlayın
8
6.3.3 YENİDEN KULLANIN
‘Atıklar’ın otel operasyonlarında mı yoksa yerel topluluğa destek olarak mı kullanılabileceğini yakından araştırın.
9
•Bilgisayar ve ofis kâğıtlarının arka yüzleri taslak belge ve şirket içi yazışmalarda kullanılabilir. Ancak gizli çalışmalar, örneğin müşteri faturaları
ve adresleri bu kullanıma dahil edilmemelidir
9
•Konuk odalarındaki çöp kutularının plastik torbalarını yalnızca kirlendikleri ve sürekli kullanımda olmadıkları zaman değiştirin
•Yerel kanunların izin verdiği ölçüde, atık yiyecek ve bahçe atıklarının hayvancılık için kullanılmasını sağlamak amacıyla yerel çiftçilerle ortaklık
tesis edin
•Toprağın altına gömmek yerine, atıktan enerji elde edilebilecek teknolojinin geliştirilmesi için belediyeyi ikna edin veya bu konuda destekleyin
10
Tek kullanımlık kaplamalı konuk odası çöp kutusu (sol) ve kaplamasız verimli bir şekilde kullanılabilen çöp kutuları.
•İstenmeyen mobilya, bilgisayar ve diğer parçaları yerel okul ve vakıflara bağışlayın
60 | BAKIM / TEKNİK SERVİS
BAKIM / TEKNİK SERVİS | 61
10
1
6.3.6 ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN YÖNETİMİ VE İLGİLİLERE AKTARILMASI
Eğer bir atık yönetim sisteminin başarılı olması isteniyorsa, doğru şekilde aktarılmalıdır. Özellikle, aktarılanların müşterilere ulaştırılması da
oldukça önemlidir. Müşterilerle iletişimi oldukça basit tutun, resimlendirilmiş ve parlak renklerle birlikte iyi ölçekli kaplar kullanın.
Ancak, otel çalışanları için atık yönetimi daha zorlu bir iştir. İki temel kural vardır: Anlaşılması için basit tut, uygulanması için kolay yap!
2
Aşağıdaki ipuçları size atık yönetimi hususunda yardımcı olacaktır:
•Personelle iletişimin basit yollarını tanımlamakla başlayın. Örneğin, neye ihtiyaçları var, mesela otel çevresindeki kilit alanlara işaret
yerleştirmek gibi
•Genel personel için eğitim düzenleyin, böylece sezon başında tüm personel eğitilmiş olacaktır
1
6.4 BAHÇELER VE ARAZİLER
Hem biyolojik çeşitliliğin zenginliği hem de müşterilerin keyifli vakit geçirmeleri, sağlıklı bahçe ve zeminlerin bakımıyla arttırabilir. İdeal
olarak çeşitli yerel bitkiler veya yöreye özgü türler kullanılabilir. Bitkilerin bakımına dikkat edilmeli, sezona ait türler gerektiği zaman
değiştirilmeli ve ideal olarak müşteri yemeklerinde kullanılabilecek yerel otlar ve yiyecek türleriyle bir ‘mutfak bahçesi’ muhafaza
edilmelidir.
Kısım 2.5.3’te belirtildiği üzere, toprak yüzeyi üzerinde malç malzemeleri (örn. çakıl taşı, ağaç kabuğu, kereste, fındık veya kabuk
parçacıkları gibi) tarzında bir tabaka ile kaplamak iyi bir bahçıvanlık uygulamasıdır. Malç tabakası yüzeyi serin tutar, yüzey buharlaşmasını
düşürür, sulama ihtiyaçlarını azaltır, zararlı ot büyümesini önler ve ayrıca estetik bir görünüm de kazandırır.
2
•Bir yenileme eğitim etkinliği olarak atık yönetim işlemlerini sezon boyunca anlatın
•Rastgele kontroller uygulayın ve işlemleri takip etmeyen personelle özel ilgilenin
3
3
•Departmanlar için teşvik ve rekabeti dikkate alın, personelin birbiriyle yarışması, aydan aya büyük azalışları sağlayacaktır
6.3.7 BİR KİMYASAL YÖNETİM PROGRAMI UYGULAYIN
4
4
Kimyasal maddelerin kullanımı ve yok edilmesi, genel olarak maliyetli olup, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.
Otellerde, mümkün olan her yerde, tedarik zincirindeki yukarı gidişata bakarak ve satın alınan tüm kimyasal maddeleri tanımlayarak ve
sistematik bir şekilde daha az zararlı, organik ve farklı alternatifleri araştırarak veya kimyasallara gereksinim duymayan alternatif teknik
çözümler ortaya koyarak kimyasal madde kullanımı aşamalı olarak azaltılmalıdır.
5
6
Kimyasal maddelerin kullanıldığı yerlerde, doğru bir eğitim tüm personel için temin edilmelidir. Bu eğitimin içeriğinde, kimyasalların
doğru taşınması ve Kişisel Koruyucu Gereçlerin (KKÇ) uygun kullanımı ve bir sızıntı sırasında ne yapılacağı anlatılmalıdır. Kimyasalların
seyreltildiği ve/veya büyük kaplardan yeniden doldurulabilir basınçlı şişelere taşındığı yerlerde genellikle kat hizmetlileri kullanılır; sızıntı
riskini azaltmak için uygun bir dağıtım sistemi kurulmalıdır ve doğru yoğunlaştırıcıların kullanılması sağlanmalıdır.
Birçok otel, mutfak ve kat hizmetleri temizlik ürünleri için, ulusal veya uluslararası şirketlerin hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.
Alınan eğitimin tüm avantajlarından faydalanılmasını sağlayın, aynı zamanda gerekli malzemenin kullanımını kısıtlamak için ‘dozajlama’
malzemeleri isteyin. Bu durum maliyetleri azaltmakta aynı zamanda çevresel etkileri en alt seviyeye indirmektedir.
6.3.8 MÜMKÜN OLAN HER YERDE KLOROFLOROKARBON VE HİDROKLOROFLOROKARBON
KULLANIMINI ORTADAN KALDIRIN
7
5
6.4.1 ÇİMENLİK ALANLARIN YÖNETİMİ
Çimleri biçme işlemi aşırı derecede yapılmamak üzere planlanmalıdır, bu yüzden sağlıklı bir çim örtüsü temin edilmeli ve fosil yakıtla
çalışan biçme makinelerinden kaynaklanan karbon salınımı en alt seviyede tutulmalıdır. Uygulanabildiği yerlerde, biyodizel kullanmak
karbon salınımını azaltacak ve biçme makinesinin etkilerini düşürecektir. Boş alanların olduğu yerlerde, ‘yeşil’ mutfak atığını gübrelemek
ve bunu bir toprak geliştirici olarak kullanmak mümkündür- kahve telvesi de çok uygun bir pH değerine sahiptir ve çalıların, bitkilerin ve
diğer bitki örtüsünün mevcut olduğu toprağa doğrudan serpilebilir.
6
7
Kloroflorokarbon (CFC) ve Hidrokloroflorokarbon (HCFC) kullanımı birçok ülkede ozon tabakasına zarar verdiği için aşamalı olarak
kaldırılmıştır. CFC ve HCFC kullanımının yaygın olduğu yerlerden biri buzdolabı soğutma elemanlarıdır; birçok eski tarz buzdolabı üniteleri
hala bu tür maddeleri kullanmaktadırlar.
Oteller tüm buzdolabı ekipmanlarını kontrol etmeli ve eğer herhangi biri AB Yönetmeliği (EC 2037/2000) kapsamında ozon delici
maddeler olarak tanımlanan zararlı soğutucu madde üretiyor ise, bu durum belirlenmelidir.
8
Herhangi bir soğutucu zararlı madde bir günlük defteri çerçevesinde tanımlanmalı ve AB Yönetmeliği ile birlikte bir plan dahilinde
değiştirilmelidir. Zararlı soğutucuları içeren herhangi bir zararlı ya da bozuk tesisat da aynı zamanda günlük defterine kaydedilmeli ve
raporlama tarihinden itibaren kısa süre içinde tamir edilmelidir. AB yönetmeliği kapsamında, sızıntı ve zararlı soğutucuları önlemek ve
azaltmak için, tüm ihtiyati tedbir uygulamaları alınmalıdır. Hizmet kullanımında ve mevcut sistemlerin bakımında, yalnızca onaylı ve tescilli
soğutucu firmalar kullanılmalıdır.
8
6.3.9 BATARYALARIN KULLANIMINI AZALTIN
9
10
Bataryalar birçok hükümet tarafından tehlikeli atık olarak sınıflandırılmışlardır, eğer doğru bir şekilde imha edilmezlerse üzerinde
taşıdıkları kimyasal maddelerle insanlar ve çevre için hasara sebep olabilir. Batarya ile çalıştırılması gereksiz olan cihazların kullanımı, örn.
duş başlıkları ve sabun kapları, tüm otel operasyon alanlarında azaltılmalı ve kullanılmış bataryalar, tehlikeli atık olarak geri dönüşümün
de içinde bulunduğu yerel mevzuat çerçevesinde imha edilmelidirler. Yeniden şarj edilebilir bataryalar, mümkün olduğunda, el feneri
ve iki yönlü telsiz v.b uygulamaları için kullanılmalıdırlar. Batarya geri dönüşüm ünitelerinin tüm otel bünyesinde, müşteri ve personel
kullanımı için kurulmaları tavsiye edilir.
62 | BAKIM / TEKNİK SERVİS
9
Bahçe atığını uzaklaştırmak için tek kullanımlık plastik poşet kullanmak yerine dayanıklı çadır bezi veya örgülü çantalar kullanılabilir.
BAKIM / TEKNİK SERVİS | 63
10
1
6.4.2 ATIKLARIN GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Gübreleme, bakterilerle ayrışabilen organik malzemelerin, bakteri ve diğer doğal olarak meydana gelen organizmalar tarafından doğal
yollarla çözünmesidir ve otel bahçe yatakları için kullanılması tavsiye edilir. Çözünme işleminin son ürünü siyah, kolayca ufalanan,
topraksı bir malzeme olup toprak karıştırıcısı olarak bahçe yataklarına direk uygulanabilir veya sıvılaştırılmış tarzda yavaş bir ayırıcı gübre
olarak bitkiler ve çimenler için kullanılabilir. Gübre, çim örtüsünden kırpılan artıklardan veya yapraklardan veya bir mekanik öğütücüden
geçirilmiş diğer bitki garnitürlerinden oluşabilir.
2
Gübreleme çok az çaba gerektiren basit bir işlem olup harika faydalar ortaya çıkartabilir, örneğin:
•toprağa organik ve besin maddeleri ekler, böylece toprak kalitesini ve nemi koruma yeteneğini arttırır
•sulama gereksinimlerini ve otel su tüketimini azaltır
•sentetik gübrelerin kullanımını azaltır veya tamamen ortadan kaldırır
3
•bahçe atıklarının toplanıp çöp alanına taşınması için kullanılan tek kullanımlık poşet ihtiyacını ortadan kaldırır
•otel tarafından atılan atık seviyesini önemli ölçüde azaltır
Gübreleme işlemi ve gereksinimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi birçok internet sitesinden temin edilebilir
6.4.3 TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÇANTA KULLANIMINI AZALTIN
4
Bakım operasyonlarında tek kullanımlık plastik poşet kullanımının azaltılması önemli ölçüde potansiyel maliyet tasarrufu oluşturacaktır.
Tek kullanımlık plastik poşetlerin kullanımı şu şekillerde azaltılabilir:
•Bahçe atıkları toplanırken, tek kullanımlık plastik poşet yerine dayanıklı çadır bezi veya örme çanta veya el arabası/atık arabası
kullanılabilir. Eğer yeşil atık gübreye dönüştürülmek yerine otel dışına atıldıysa, ‘lastik şerit’ veya toplayıcı kaplar, mümkün olan her
yerde depolama ve taşıma için kullanılabilirler
5
6
7
8
9
10
64 | BAKIM / TEKNİK SERVİS
7. ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK
1
7. ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK
Sürdürülebilirlik yalnızca çevre ile ilgili olmayıp, aynı zamanda sosyal bir unsurdur. Sürdürülebilirlik, ister otel çalışanları, ister konut veya iş
dünyası mensupları olsun, insanlarla ilgilidir. Oteller, kendileriyle çalışanlara ve çevresindekilere örgütsel etik ve saygılarını göstermelidirler.
2
3
Birçok otel için, bu ek rehber neredeyse gereksiz olarak düşünülmektedir. Sonuçta, satın alma, topluma saygı, çalışanların önemsenmesibunlar sadece ortak bir iş anlayışıdır, öyle değil mi? Bu bölümde, sürdürülebilirliğin soysal tarafına adanmışlığın bir belirtisi olabilmesi
adına otellerin yapması gereken anahtar uygulamaların bir taslağını bulabilirsiniz.
Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi (www.travelife.co.uk)- bkz. Sayfa 73- sürdürülebilirlik performansının ölçümü ve ödüllendirilmesi
amacıyla TUI Travel ve Avrupa’daki tur operatörlerinin birçoğu tarafından kullanılmaktadır. Bu, ‘insanlar’ bölümünde ödül düzeyi için
ulaşılması zorunlu ölçütleri içerir. Tüm bu ölçütler, diğerleriyle birlikte buraya dâhil edilmiştir. Otellere, bu bölümü çevresel olmayan
sürdürülebilirlik performansının devam edebilmesi ve mümkün olan her yerde geliştirilebilmesi için bir referans olarak kullanmaları
tavsiye edilir.
7.1 ÇALIŞANLAR
4
5
6
7
Genellikle, çalışanların herhangi bir iş kolu için en büyük varlık
olduğu söylenir. Ve işletmeler çalışanlarını önemsediğinde, çalışanlar
da işletmeleri önemseyecektir.
Bilindiği gibi, çalışanların iyi performans göstermesi tesadüf değildir.
Bu durum, kısmen iyi istihdam koşullarının sağlanması sonucudur.
Özellikle işi, direk olarak restoran ve resepsiyonda veya dolaylı
olarak mutfak ve çamaşırhanede olan ve müşterilerle ilgilenenler
açısından daha da geçerli bir durumdur. Çalışanlara iyi bakmanın
getirdiği sonsuz bir fayda listesi vardır: Daha iyi moral, daha yüksek
üretim, daha az devamsızlık, daha iyi satışlar, yüksek satışlar,
‘gerekenden fazlasının yapılması’ ve diğerleri. Buna karşılık, şu
sonuçlar görülecektir: yeni alınan işçi sayısında azalma ve akabinde
daha az istihdam maliyeti, daha az temel eğitim ihtiyaçları, daha
yüksek takım becerisi ve yıldan yıla gelişen müşteri tanınırlığı. Bir
işveren olarak bu faydalar, sadece fayda olarak düşünülmektedir.
Her şeyden önce, personele iyi davranılması yapılması gereken
doğru bir şeydir. Örneğin, herkes için sözleşme sağlanması, adaletli
bir ücret ödenmesi, zamanında ödenmesi ve insan haklarına
saygı gibi. Şu tartışmasız bir gerçektir: Çalışanlarınızı ne kadar
önemsediğinizle, onların görevlerini nasıl yaptıkları ve aynı zamanda
işletmenin ilkeleri ve etiklerine nasıl gönüllülükle bağlandıkları
arasında doğrusal, karşılıklı bir ilişki vardır.
7.1.1 İSTİHDAM İÇİN YAZILI POLİTİKA
8
9
10
Büyük otellerin, özellikle bir ulusal yada uluslararası zincire bağlı olanların, genel olarak istihdam için yazılı bir politikaları vardır. Ancak bazı
durumlarda, bu yalnızca İK birimlerinde bulunmakta ve ‘yaşayan bir belge’ olamamaktadır. İstihdam için hazırlanmış bir politikanın, eğer
otelin nasıl işlediğinin bir yansımasıysa, herkes tarafından kullanılabilir ve görülebilir olması gerekir.
1
İstihdam Politikasına destek olarak:
•bir atanmış sorumlu çalışan refahı yönetimi için tanımlanmalıdır. Küçük otellerde, muhtemelen bir İnsan Kaynakları departmanının
bulunmadığı yerlerde, bu tam zamanlı bir rol olmayabilir, fakat tüm çalışanlar bu kişinin varlığından haberdar olmalıdır. Bu kişinin
patron/yönetici ile direk iletişim fırsatlarına sahip olması gerekir ve çalışanlarla ilgilenmenin getirdiği sorumluluklar kayıt altına
alınmalıdır
• İ letişim: tüm çalışanlar İstihdam Politikasından haberdar olmalıdırlar. Bu durum çalışanların alıştırma eğitiminin bir parçası olarak
tanıtılmalıdır. Alıştırma, işletmeler için yalnızca işletmeye yeni gelenler açısından onlardan ne beklediklerini değil, aynı zamanda yeni
çalışanların işverenlerden ne beklediklerini anlatabilecek bir fırsattır. Sağlam bir istihdam politikası ve ilgili faydalarını tanıtmak, sağlam
bir güven temeli inşa etme açısından büyük bir fırsattır. İş rolünün sorumluluğu hangi seviyede olursa olsun, yeni çalışan, muhtemelen,
doğru kararı verip vermediği noktasında güvence arıyor olacaktır. Bu, sıkı bir çalışma ve çabanın karşılığını, işvereninin ona her
anlamda adil davranarak vermesidir. İstihdam politikası, insan kaynakları tarafından, aynı zamanda ilan panolarında da sergilenmelidir,
örneğin; personel değişim alanlarının dışı, kantin gibi.
• K
ayıt tutma: istihdam politikasının bir parçası olarak, her bir çalışan için isim, yaş, çalışma saati ve ödenen ücret meseleleri hakkında
bir kayıt tutulması otel için uygundur
3
• Y
ükleniciler ve Tedarikçiler: her otel, kendi tedarikçisini kendisinin sahip olduğu standartlara sahip olması için teşvik etmeli veya
sözleşmeyle taahhüt ettirmelidir. Otel, bu nedenle, kendi İstihdam Politikası içinde bulunan çalışma standartlarının gözetilmesi
işlemini yapmalıdır. Bu politika içinde yükleniciler, tedarikçiler ve ruhsat sahiplerinin bulunduğu tüm resmi anlaşmaları içeren bir şarttır
Yıllık bir rapor oluşturulmalıdır (bkz. Bölüm 9, Raporlama ve İzleme)
4
7.1.2 ÇALIŞMA KOŞULLARI
İstihdam Politikasına bir destek olarak, otel elbette ki hakim koşullar içinde, her zaman, tüm çalışanlarına yüksek standartlar, pozitif,
güvenli ve adil işyeri koşulları sağlamak zorundadır. TUI Travel, BM Küresel İlkeler Sözleşmesini destekler (www.unglobalcompact.org)
bu kendilerini sürdürülebilirlik ve sorumlu işletme uygulamalarına adamış şirketler için hem bir politika platformu hem de uygulanabilir
bir çerçevedir. İnsan hakları, emek, çevre ve yolsuzluk karşıtlığı alanlarında evrensel kabul gören 10 ilkeyi içerir ve şunlardan
türetilmiştir:
5
• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
• Uluslararası Çalışma Örgütünün çalışma hakkı üzerine yayımladığı temel prensipler
• Çevre ve Kalkınma Rio Deklarasyonu
• Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
6
TUI Travel, bu nedenle, bütün otel tedarikçilerinin aşağıdakilerle uyum göstermelerini bekler:
İ stihdam serbestçe seçilmiş olmalıdır. Zorla çalıştırmanın olmaması ve hiçbir çalışanın, istihdam edildiği süre içinde,
konaklama için ‘depozito’ vermesi veya kimlik kâğıtlarını işverene ibraz gereksinimi olmamalıdır.
yrımcılık. Oteller, tüm çalışanlarına, ırkı, rengi, cinsiyeti, cinsel eğilimi, dini, politik düşüncesi, sosyal kökeni veya diğer ayırıcı
A
karakterleri ne olursa olsun aynı fırsat düzeyini ve davranışları sağlamalıdır.
ocuk İşçiliği. TUI Travel BM’in Çocuk Haklarına dair Sözleşmesini destekler (www.unicef.org/crc), evrensel olarak tartışılmaya
Ç
açık olmayan standartları ve yükümlülükleri içerir ve çeşitli hukuk sistemleri ve kültürel gelenekler üzerine inşa edilmiştir.
Sözleşmenin tam metni aşağıdaki adresten temin edilebilir: www2.ohchr.org/english/law/crc.htm. Sözleşmenin dört temel
prensibi: Ayrımcılık yapmamak; çocukların en iyi çıkarlarına bağlılık; yaşam, hayatta kalma ve gelişme hakkı ve çocuğun görüşlerine
saygı.
• S
özleşme 54 Maddeden oluşmaktadır (tam metin: www2.ohchr.org/english/law/crc.htm). Turizm ile en ilgili maddelerden biri,
Madde 32’dir, içeriğinde:
7
8
o Taraf Devletler, çocuğun ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel,
zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek şartlarda çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler
Bununla birlikte, dünya çapında, bütün çalışanlarına her zaman iyi davrandığını ve önemsediğini belirten oteller vardır, ancak bir politikaya
asla gerek duymazlar. Ve şöyle bir soru sorarlar: Neden herkesin bildiği bir şeyi yazma gereği duyalım.
oTaraf Devletler bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal ve eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve
öteki uluslararası belgelerin ilgili hükümleri göz önünde tutularak, Taraf Devletler özellikle şu önlemleri alırlar:
İstihdam için yazılı bir politika, kapsamlı bir belge olmak zorunda değildir. Bunun basitçe, şirket değerleri ve çalışanların hakları ve
koşullarının bir teyidi olması gerekir. Elbette, Genel Müdür tarafından tarihli bir şekilde imzalanmalıdır.
(a) İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tespit ederler;
Politika, bir otelin çalışanlarına nasıl davranmayı amaçladığını içermelidir ve sözleşmeler, ayrımcılık yapmama, sağlık ve güvenlik ve diğer
konuları kapsamalıdır. Bu bölümde, ilerleyen kısımlarda bu konular hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.
(c) Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya başka uygun yaptırımlar öngörürler.
66 | ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK
2
9
(b) Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemeleri yaparlar;
TUI Travel tüm tedarikçilerinin, ayrıca, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşmesini desteklemelerini ve bulundukları ülkedeki
ilgili yasalarla uygun hareket etmelerini bekler.
ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK | 67
10
1
2
1
Taciz. Tüm çalışanlar görevlerini, korku ve aşırı endişe olmadan, yerine getirmeyi hak ederler. İşveren tarafından yapılabilecek, fiziksel
istismar, fiziksel istismar tehdidi, olağandışı cezalar ve disiplinler, cinsel ve diğer taciz ve yıldırma tamamen yasaklanmıştır.
7.2 TOPLULUK
Örgütlenme Özgürlüğü. Oteller, çalışanlarının sendikalar veya işçi örgütlerine katılmalarına saygı duymak zorundadırlar. Çalışanları için
iyi çalışma koşulları sağlamayı taahhüt eden oteller dikkate alınmamalı; açık iletişim fırsatları temin edilmelidir. Çalışanların, sendika veya
işçi örgütleri tarafından temsil edildikleri yerlerde, işçi temsilcileri her koşulda ayrımcılığa karşı olmalı ve onların sorumluluklarını yerine
getirebilmek için fırsat sağlamalıdırlar.
Aynı yerde konumlanan oteller ve topluluklar, dünya çapında değişen derecelerde de olsa, birbirlerine bağımlıdırlar. Müşteriler, en iyi
otel deneyimini, aynı seviyede keyif alabilecekleri bölge deneyimi ile tamamlanmış olarak isterler. İster bir yatak ve kahvaltı, ister her şey
dahil sisteminde konaklamış olsun, müşterilerin birçoğu, kültürü, yerel halkı, turist ürünlerini ve tatil bölgesinin hizmetlerini keşfetmek
isteyecektir. Yerel topluluklar, otellerin faaliyetlerinde adalet ve sorumluluk göstermesini beklerler ve yerel olarak olumlu algılanmak ve
bunu devam ettirebilmek otellerin yararınadır.
7.1.3 İŞÇİ SÖZLEŞMELERİ, ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÜCRET
2
Bir İstihdam Politikası sağlamaya ve bununla birlikte gelen olumlu çalışma koşullarına ek olarak, aynı zamanda çalışma saatleri ve ücretin
uygun olması ve otel ve çalışan arasında bir sözleşmede yazılı olarak belirtilmesi gereklidir.
3
S
özleşmeler: Hem işletmenin hem de çalışanların güvenliği ve gönül rahatlığı için, istihdam her zaman sözleşme ile
düzenlenmelidir. Hem işveren hem de çalışan imzalı bir kopyaya sahip olmalıdır. İstihdam sözleşmeleri, ilişkinin ana detaylarını
açıklamalıdır, örneğin:
o iş unvanı
o başlangıç tarihi
o ücret ve tatil promosyonları
4
o ödeme tarihleri
o çalışma saatleri ve izin günleri
o sözleşme süresi
o ihbar süresi
5
6
Ç
alışma Saatleri: çalışanların günübirlik deneyimleri, sözleşmenin detaylarını yansıtması noktasında önemlidir. Çalışanlarından en
iyi verimi almak isteyen oteller, çalışanlarının en iyi performansı ancak makul çalışma saatleri içinde ve yeterli dinlenmeden sonra
sergileyebileceklerini bilmelidirler. Bu da aynı zamanda çalışanların güvenliğini daha iyi sağlayabilir. Çalışma saatleri, en alt seviyede,
ulusal veya uluslararası hukuk veya endüstri standartlarının ölçüsüyle uyumlu olmalıdır. Fazla mesai, mümkün olan her yerde, işin
başında, çalışan ve işveren arasında anlaşmaya varılmalıdır.
Ü
cret: çalışanlara en azından geçinebilecekleri kadar ya da ulusal asgari ücret seviyesinde ve sözleşmede belirtilen çalışma saatleri
ve ücret oranında ve anlaşılan tarihte bir maaş ödenmelidir. Bir çalışanın maaşı sözleşmede kararlaştırılan çalışma saati temel
alınarak ödendiği taktirde, kendisi ek çalışılan saatler yerine izin alabilecek veya mesai saatleri için ek ücret alabilecektir. Saat
ücretiyle çalışan işçiler için, tüm çalışma saatlerinin bedeli ödenmelidir. Disiplin cezaları olarak maaş kesintileri asla yapılmamalıdır.
7.2.1 YAZILI TOPLULUK POLİTİKASI
3
Bir otelin bulunduğu yerdeki toplulukla, tutarlı, anlayışlı bir
yaklaşımı daha iyi sağlaması için, yazılı bir politika oluşturması iyi bir
uygulamadır. Bir belgeye çekirdek inançlar ve iş etiği yerleştirirken,
bir otel, sonradan düşüneceği belirli politikalar için sabit bir
noktaya sahip olacaktır. Bir yazılı topluluk politikasının uzun bir
belge olması gerekmez - kâğıdın bir yüzü büyük olasılıkla yeterli
olacaktır. Neredeyse kesin olarak otelin topluma olan bağımlılığının
geniş ve olumlu bir bildirimini içermelidir, aynı zamanda, mümkün
olan yerlerde yerel istihdam ve yerel satın alma konusuna atıfta
bulunmalı ve topluluğa hem doğrudan hem de dolaylı olarak nasıl
hizmet edeceğini anlatmalıdır. Politikaya destek olarak, otel aynı
zamanda aşağıdaki uygulamaları da dikkate almalıdır.
4
5
7.2.2 TOPLUM İLİŞKİLERİ İÇİN OTEL TEMSİLCİSİ
İster otel müdürü veya yardımcısı tarafından direk bir şekilde, ister başka bir personel tarafından, örn. Konuk İlişkileri veya İnsan Kaynakları,
öncelikli sorumluluğu toplum ilişkileri olacak özel bir üyenin atanması şiddetle tavsiye edilmektedir.
6
7.1.4 EĞİTİM VE KARİYER İLERLEYİŞİ
İyi çalışma koşullarının devam ettirilmesinin ötesinde, her otel sahibi çalışanlarının uzun süre bağlılığını ve sadakatini teşvik eden bir çevre
oluşturmanın önemini anlamalıdır.
7
8
Temel iş performansının ötesinde, eğitim imkânı temin edilmesi oteller için önemli mükâfatlar kazandıracaktır. Eğitim, yalnızca genel müşteri
memnuniyetini arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda çalışanların güçlenmesine ve ödüllendirilmesine hizmet eder. İş görevine bağlı olarak,
çalışanların eğitilebileceği bir dizi potansiyel konu vardır. Bunlardan birkaçı, ilk yardım, sağlık ve güvenlik, şikâyet yönetimi, "yukarı yönlü satış"
ve ekip oluşturma deneyimi örnek olarak verilebilir. Eğitim her zaman kayıt altına alınmalı ve bireysel gelişim planlarıyla tamamlanmalıdır
ve bunun bir parçası olarak bir çalışan performans yönetimi ve gelişimi programı düzenlenmelidir. Hizmet dahilinde verilen promosyonlar,
çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttıracaktır, aynı zamanda iyi performansın ödülleri daha genç personel için örnek olacaktır.
Uzun hizmet süresince çalışan sadakatli çalışanların, uzun süredir terfi ettirilen şefler ve müdürler dahil, bir otel işletmesine birçok önemli
faydası vardır. Örneğin, müşteri tanınırlığı, gelişmiş ürün bilgisi, verimlilik, maliyet yönetimi ve azaltılmış işçi maliyetleri gibi.
7.2.3 YEREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FORUM ÜYELİĞİ
7
Birçok tatil bölgesinde, otel sahipleri için sürdürülebilirliğin
tartışılabileceği bir forum vardır. Bu özel bir grup veya mevcut
otel birliklerinin bir parçası olabilir. Bu tür grupların içinde,
sahip olduğunuz sürdürülebilirlik girişimlerini paylaşabilecek bir
fırsatınız olabilir ve aynı zamanda diğer otellerin bu konuda neler
yaptıklarını öğrenebilirsiniz. Kurulmuş sürdürülebilirlik grupları,
aynı zamanda, belediyelerle iletişime geçebilmek ve toplulukla
doğrudan birlikte olabilmek için verimli bir yöntem olarak bu tür
forumları kullanmaktadırlar.
8
9
10
9
68 | ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK
ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK | 69
10
1
1
7.2.4 YEREL SATINALMA POLİTİKASI
2
3
4
5
6
Oteller, yerel satın alma noktasında anlaşılır ve tutarlı bir politikaya
sahip olmalıdırlar. Bu otelin sadece yerel şirketlerden satın
alma işlemi yapacağı anlamına gelmez, çünkü bu durum bazı
oteller için zor olabilmektedir. Duyarlı bir politika olarak, otel,
aktif bir şekilde, mümkün olan her yerde, yerel üretilen ürünleri
ve hizmetleri, ulusal ürün ve hizmetlere tercih etmeli ve ulusal
üretilen ürünleri ve hizmetleri, ithal ürün ve hizmetlere tercih
etmelidir. Elbette ki, her otel, kalite, rekabetçi maliyet, sağlık ve
güvenlik, güvenilir tedarik v.b gibi önemli ölçütlerin devamlılığını
sağlamak isteyecektir. Bununla birlikte, büyük oteller, çevresindeki
toplum için, kendi desteklerinin ne ölçüde somut faydalar temin
edebildiğini veya yaratabildiğini düşünmelidirler.
10
Hayırsever destekler müşteri bağışlarını kolaylaştırmakla yapılabilir veya otel servislerinin, örneğin kaplıca tedavileri veya yemek
sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Özellikle bu toplumda oluşturacağı iyi niyet ve takdir dikkate alındığında bu tür desteklerin
‘maliyetleri’ sınırlıdır. Ayni destek olarak, otele olan maliyeti nispeten düşüktür, örneğin, içeceklerle veya hafif bir büfeyle donatılmış bir
konferans salonunun sağlanması veya yerel bir okul için bir futbol sahasının sağlanması gibi.
Yerel işletme ve ziyaret yerlerinin teşvikinin sağlaması her zaman
uzun dönemde bir otelin faydasınadır. Oteller, tatil beldesi
topluluğunu ne kadar iyi destekler ve teşvik ederse, onlar da aynı
şekilde otele destek vereceklerdir. Bunlar yerel insanların otelde
çalışma gönüllülüğünden, gelen müşterilerle nasıl ilgilendiklerine
kadar her alana yansıyabilir. Bu durum, alışveriş dükkânları ve
restoranlarda hoş bir karşılamaya sebep olacak ve aynı zamanda
otel müşterilerine, fiyat ve hizmet anlamında, özel tekliflerde
bulunacaklardır.
• Yerel turizm kurulu aracılığıyla, sürdürülebilir turizm programlarını araştırın ve mümkün olan her yerde desteğinizi sağlayın
• Yerel toplulukla geri dönüşüm seçeneklerinin arttırılması tarzındaki yerel girişimleri destekleyin
Kabile/yerli insanların yaşadığı yerlerde, arazi boyunca ve
bölgenin ekonomik, kültürel veya manevi önemi olan yerlerindeki
geleneksel erişim hakları korunmalıdır. Yerli insanlar, potansiyel
çalışan, sözleşmeli çalışan ya da tedarikçi olarak ayrımcılığa tabi
tutulmamalıdırlar. Buna ek olarak, yerli insanlar, her daim, kendi
kültürleri hakkında sosyal iletişimlere dâhil olmak için davet
edilmelidirler.
70 | ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK
3
• Otelin, yerel sürdürülebilirlik uygulamalarına dahil olduğunu müşterilere anlatın
4
5
6
7.2.8 ÇOCUKLARIN KORUNMASI
TUI Travel, kendisini çocuklar için güvenli bir çevre oluşturulmasına adamıştır- hem tatilini bizde geçiren misafirlerimizin çocukları hem
de bölgede yaşayan çocuklar için. Biz, çocuk istismarının, çocuğun insan haklarına ve onuruna karşı temel bir kötüye kullanım olduğuna
ve seyahat ve turizm işletmelerinin, çocukların haklarının her yerde koruması için önemli bir rol oynadıklarına inanıyoruz.
Oteller her zaman kamu erişimin devamlılığını temin etmelidirler.
Bu, örneğin bir balıkçının botla açılmasını veya geleneksel bir
yürüyüş yolunun veya geçiş hakkının değiştirilmemesini veya
kapatılmamasını kapsayabilir.
2
Diğer ihtimaller şunlardır:
7.2.5 YEREL İŞLETMELERİN VE ZİYARET YERLERİNİN TEŞVİKİ
7.2.6 KAMU ERİŞİMİ VE DOĞAL HAKLARIN TEMİN EDİLMESİ
9
Otellerin, yerel topluluğu önemsediğinin başka bir göstergesi olarak, yerel yardım kuruluşlarına destekte bulunabilir veya yerel gruplara
finansal veya ayni yardım teklif edebilir.
Satın almanın çoğunluğu, nispeten az sayıda tedarikçilerden olsa bile, oteller, yerel tedarikçilerle bazı küçük sözleşme kalemleri
için iletişime geçme fırsatı bulabilirler. Örneğin, belli bir ürün hattının % 10’u ikinci bir kaynaktan geliyor olsa da, bu düzenleme bir
yerel tedarikçi için işin % 50’si demektir. Oteller, aynı zamanda, yerel işletmelere danışmanlık, satın alma deneyimleri, finans ve tesis
konularında destek verme yollarıyla yardım edebilirler. Hatırlayın, küçük yerel işletmeler bahis konusu olduğunda, ödeme vadelerini kabul
etmek ve bunlara uymak önemli bir husus olmaktadır.
7
8
7.2.7 YEREL YARDIM KURULUŞU VE GİRİŞİMLERİN DESTEKLENMESİ
TUI Travel PLC’nin tüm ana işlemleri bu ‘Kural’ altında imza edilir. Bu Davranış Kuralı, Seyahat ve Turizmde Çocukların Cinsel
İstismarı’nın Korunması için oluşturulmuştur. Bu ECPAT¹ (Çocuk Fahişeliğinin, Pornografisinin ve Trafiğinin son bulması) tarafından
oluşturulmuştur ve TUI Travel ve diğer tur operatörleri tarafından tatil bölgelerinde uygulanmıştır. ECPAT grupları, dünya çapında
otellere, kitapçık ve posterler gibi destekleyici malzemelerle eğitim imkânı sunmaktan mutluluk duyar ve böylece müşteri farkındalığını
arttırır (bkz. www.ecpat.net).
7
8
Oteller çocukların korunmasını temin etmekle sorumludurlar, ister onlar yerel toplumun bir parçası olsun, ister aileleriyle birlikte otelde
kalsınlar- her iki kategorideki çocuklar da, her türlü istismardan muhafaza edilmelidirler. Özellikle turizmle ilgili cinsel istismar riskinin
yüksek olduğu bölgelerde faaliyet gösteren otellerde, otelin, çocukların tesislerde korunmasını sağlamak için, açık ve proaktif politikaları
olmalıdır.
Tüm oteller, çocukların, tesislerinde, cinsel istismar ya da sömürüye karşı korumalı olduğundan emin olmalı ve çalışanları da aynı
zamanda Çocuk Koruma Kuralından haberdar olmalı ve tavsiyelerini izlemelidir, örneğin müşterilerden aldığı her şüpheli davranışı, ilgili
yer ve makama iletmelidir.
ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK | 71
9
10
1
1
7.2.9 HAYVAN SAĞLIĞI
2
3
TUI Travel, hayvan sağlığının yüksek standartlarda olmasına kendisini adamıştır. Biz hayvan sağlığının turizmden etkilendiğine ve bizim
bundan sorumlu olduğumuza inanıyoruz ve onları sömürü, ihmal ve zulümden korumamız gerektiğini biliyoruz. Son yıllarda, İngiltere Tur
Operatörleri Federasyonu (ABTA’nın bir parçası, Seyahat Birliği) ve diğer endüstri ortakları ve hayvan sağlığı sivil toplum kuruluşları (özelikle,
Özgür Doğum Vakfı) ile yakın çalışıyoruz. Müşterilerimizi gönderdiğimiz tatil beldelerindeki halk ve hayvan sağlığının güvenliği için risk
taşıyan uygulamaları tanımalı ve anlamalıyız. Hep birlikte, Travelife Hayvan Gezi El Kitabı ve Denetim aracını geliştirdik.
8. TRAVELIFE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SİSTEMİ
2
TUI Travel Plc kendisini, tatillerde, hayvanlarda dahil, müşterilerimize sunduğumuz muhtemel en iyi uygulamaların sağlanması amacıyla
tedbirlerin oluşturulması ve uygulanmasına adamıştır. Bu yüzden, biz bütün otel tedarikçilerinin Travelife Hayvan Gezi El Kitabına aşina
olmalarını umuyoruz. Tedarikçiler, rehberin içinde bulunan tüm standartların izlendiği ve tamamlandığını garanti etmelidirler. El kitabını
burada bulabilirsiniz: www.fto.co.uk/assets/documents
3
Bütün kuşlar ve sürüngenler de dâhil olmak üzere, oteller hayvanları kullanarak eğlence düzenleyemezler. Bunlara ilaveten, tesislerde
hayvanların para karşılığı birer ‘fotoğraf sahnesi’ olmalarına hiçbir şekilde izin verilmemelidir. Her iki durumda da, hayvanlar genellikle,
Travelife Hayvan Gezi El Kitabında kısaca belirtilen sağlık standartlarına tabidir.
4
İçinde müşteri dükkânları bulunan oteller, tehlikeli bitkilerden veya yabani hayvanlardan üretilmiş ürünlerin satılmaması noktasında gayret
göstermelidirler. Bunlara ek olarak, başıboş veya vahşi kediler tarafından ziyaret edilen oteller, müşterilerin sağlığının güvenliği için bir politika
ortaya koymalı ve aynı zamanda hayvan sağlığını güvenceye almalıdır. Oteller, müşterilerini hayvanları besleme noktasında vazgeçirmelidirler.
Tüm müşteri aktivitelerinden uzak alanlarda yiyecek veya atıklar temin edilebilir. Yerel hayvan grupları ile işbirliği içinde bir kısırlaştırma
programı sponsorluğu da düşünülebilir.
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
72 | ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK
ÇALIŞANLAR VE TOPLULUK | 73
10
1
8. TRAVELIFE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SİSTEMİ
Birçok girişim müşterilerin hemen fark edemeyeceği türde olduğu için, bir Sürdürülebilir işletme olarak tanınmak kolay değildir. Travelife,
size başarılarınız hakkında iletişim kurmada ve müşterilerinize kalmaları için daha fazla sebep göstermede yardımcı olacak bir araçtır.
2
8.1 BİR BAKIŞTA TRAVELIFE
1
8.2 TRAVELIFE TANIMA ŞEMASI
Bir Travelife ödülü alabilmek için eğitilmiş bir denetçinin bir bölge ziyaretini içeren Travelife Denetiminden iyi bir sonuç almak gerekir.
Travelife denetçisi enerji faturalarını gözden geçirecek, personel ile görüşecek ve mevcut çevresel yönetime erişmek için mülkü
denetleyecektir. Denetleme, bu TUI Travel kılavuzunda belirtilen bir çok ‘en iyi standartlar’ın (örneğin enerji, su, atık ve kimyasal madde
yönetimi alanları) bir değerlendirmesini içerecektir. Denetçi aynı zamanda, istihdam meselelerini, satın alma politikalarını ve toplum
ilişkilerini de inceleyecektir. Kazanılabilecek üç seviyede ödül vardır:
Stay at one of our greener hotels
2
BRONZ Çevresel etkileri aktif bir şekilde azaltan politikaları ve prosedürleri olan ve insanlara adil ve
saygılı bir şekilde davranan kuruluşlardır
Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi, kolay kullanımlı, daha fazla sürdürülebilir olmanın önemini ve avantajını anlamış turizm işletmeleri için
‘hepsi bir arada’ çözüm üretebilen bir sistemdir. Mevcut performans düzeylerini kurmak ve geliştirmeleri kolaylaştırmak için gereken
bütün kaynakları sağlar, aynı zamanda çevre yönetimi, istihdam ve toplum ilişkileri alanlarında iyi uygulamaların
ödüllendirilmesi ve Silver is given to hotels
Gold is awarded to
tanınması fırsatını sunar.
hotels that demonstrate
that meet all the bronze
Bronze
is awarded to
Stay at one of our
greener
hotels
hotels that have reduced
3
advanced sustainability
criteria and also play an
practices,
seek continual
active part in helping the
Bu durum, ticari bir girişimden ziyade seyahat endüstrisi tarafından işletildiği için, Travelife Sürdürülebilirlik
Sistemi,
verimli ve konaklama
improvements and
local community and the
tedarikçileri ve ortak müşterilerimize tatil deneyimi sunan tur operatörlerinin bir araya getirilmesi noktasında
düşük
maliyetli
bir
actively communicate
environment.
their progress.
yöntemdir.
Gold is awarded to
4
hotelsgiven
that demonstrate
Over 100
of ourbirlikleri
hotels have
been
a Travelife award.
Şema, Travelife’ın temeli olan ölçütlerin gelişmesinde birlikte çalışmış büyük Avrupa tur operatörleri ve seyahat
ticaret
tarafından
advanced sustainability
desteklenir ve teşvik edilir. Bu, otelciler, araştırma enstitüleri, sürdürülebilirlik uzmanları ve sivil toplum örgütleri dâhil, çok paydaşlı birpractices, seek continual
improvements and
danışma sürecinde elde edildi.
actively communicate
Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi şu bileşenlerden oluşur:
• El kitabı, size Travelife sürdürülebilirlik ölçütlerini karşılamanız için neler yapabileceğinizi gösterecektir
• Kişisel tamamlama kontrol listesi ve geribildirimle, hangi ölçütleri tamamladığınızı görebileceksiniz
• Sürdürülebilirlik performansınızın gelişimi için öneriler
5
• Çevrimiçi sürdürülebilirlik yönetim programı
• Eğitimli bir Travelife denetçisinin yerinde doğrulama işlemi
• Bir doğrulama denetimi üzerinde yüksek işletme puanlaması için Bronz, Gümüş ve Altın tanımlama şemaları
6
their progress.
their impact on the
environment and treat
their people fairly.
3
GÜMÜŞ Bronzdan daha ileri giden bu tür işletmeler, yerel topluluk ve çevre için daha fazla fayda
temin etmek amacıyla yöntemler arayan kuruluşlardır
Silver is givenat
to hotels
Bronze
is awarded to
Stay
one of our
greener
hotels
that meet all the bronze
criteria and also play an
active part in helping the
local community and the
environment.
hotels that have reduced
on the sürdürülebilirlik üzerine çok yüksek bir bağlılık sergilerler. Diğerlerini dahil
ALTINtheir
Buimpact
işletmeler,
environment and treat
olmaları
için
teşvik
ederler, sürekli gelişim için yeni fırsatlar ararlar ve kendi ilerleyişlerini başkalarına
their people fairly.
anlatma noktasında sürekli iletişime geçerler
Silver is given to hotels
Bronze is awarded to
that meet all the bronze
hotels that have reduced
advanced sustainability
criteria and
also play an da verebilir.their
impact
the
Travelife
sizlere fazladan pazarlama
fırsatlarını
Artan
bironşekilde,
tatilciler seçtikleri tatil beldelerinin çevresel ve kültürel
practices, seek continual
active part in helping the
environment and treat
alanlarına
daha
fazla
ilgi
göstermektedirler.
Onlar
güçlü
sürdürülebilirlik
bilinci
ve uygulamaları gösteren oteller ararlar. Avrupa tur
improvements and
local community and the
their people fairly.
actively communicate
operatörleri,
müşterilere hangienvironment.
otellerin endüstri beklentilerini karşıladığını vurgulamak için Travelife ödül logolarını kendi broşür ve
their progress.
4
Gold is awarded to
hotels
that demonstrate
Over 100 of our hotels have been
given
a Travelife award.
web
sitelerinde sergilerler.
Over 100 of our hotels have been given a Travelife award.
5
8.3 NASIL ÜYE OLUNUR?
• Sürdürülebilirlik teklifinizle pazarlamanızı geliştirebilme fırsatı
Sayısı her gün artan Travelife kayıtlı işletmeleri arasına katılmak kolaydır.
• Avrupa’nın önemli tur operatörleri tarafından kullanılan bir sürdürülebilirlik veritabanına giriş
Eğer uzun zamandır Avrupa tur operatörleriyle çalışıyorsanız, onlar sizi Travelife’a ön kayıt yapıp, sizin için bir kullanıcı adı ve şifre
alacaklardır. Sadece ‘www.travelife.co.uk’ internet sitesine bağlanın ve kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş sayfanıza erişebilirsiniz. Eğer
ön kayıt yaptırıldığınızı düşünüyorsanız fakat şifrenizi ve kullanıcı adınızı unuttuysanız, ‘[email protected]’ adresine e-posta
göndererek tekrar talep edebilirsiniz. E-postanız aşağıdaki detayları içermelidir:
Biz, endüstrimizin uzun dönem başarı ile tatillerimizin
çevre ve toplum üzerindeki etkileri arasında güçlü bir
bağ olduğuna ikna olduk.
6
1. Otel veya konaklama tesisinizin ismi
2. Otel veya konaklama tesisinizin açık adresi
3. Hesabınızla ilişkili e-posta adresi
7
8
Konaklama tedarikçilerinin, işletme
sürdürülebilirliklerini maliyet açısından verimli bir
yolla yönetmeyi ve başarılarını geniş bir dinleyici
kitlesine ulaştırmayı sağlayan Travelife'a üye
olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.
Jane Ashton, Sürdürülebilir Gelişim Başkanı,
TUI Travel PLC
Eğer henüz ön kayıt yaptırmadıysanız, sadece Travelife web sitesine girin ve kayıt formunu tamamlayın. Kayıt sonrası, kullanıcı adı ve
şifrenizi hemen alabileceksiniz.
Giriş sayfanızdan, üyeliğinizi güvenlikli bir şekilde satın alabilir veya banka transferi ile ödeme yaparak Travelife’den faturanızı talep
edebilirsiniz.
Üyelik ücretleri şu veriler üzerinden hesaplanmaktadır: (i) coğrafi konumunuz ve (ii) otelde bir gecede kalan en fazla müşteri sayısı (sizin
en fazla doluluk oranınız).
Travelife, sektöre ait olduğu ve buradan yönetildiği için, üyelik maliyeti oldukça düşüktür. Ortalama bir otel yılda 200 Avro ödemektedir.
Ücret, her iki yılda bir gelen Travelife denetçisini ve online sürdürülebilirlik yönetim programına tam erişimi ve Travelife destek ekibini
içerir.
9
10
7
8
9
74 | TRAVELIFE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SİSTEMİ
TRAVELIFE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SİSTEMİ | 75
10
1
8.4 NASIL BAŞLANIR?
www.travelife.co.uk adresine kayıt olduktan sonra, kendi kendine çevrimiçi kontrolü tamamlamanızı tavsiye ederiz. Bu, giriş sayfanızdaki
‘complete cheklists now’ (kontrol listesini şimdi doldur) linkine tıklayarak bulunabilir.
Size şunlar hakkında bir dizi sorular sorulacaktır:
2
(i) Çevresel etkileri yönetirken attığınız adımlar
(ii) Çalışanlarınızla ilişkilerinizi yönetirken kullandığınız sistemler
(iii) İşletmenizi, tatil beldesi ve yerel toplulukla bir araya getirme biçimi
Cevapları gönderdikten hemen ardından sonuçlarınızı görebileceksiniz.
3
Kendi kendine kontrolü basit bir şekilde tamamlayarak bir Travelife ödülünü kazanamazsınız. Başarılı bir Travelife denetçisinin
denetiminden sonra bir ödülü hak edebilmeniz için nelere ihtiyacınız olduğunuz noktasında kendi kendine kontrol size yardımcı olacaktır.
Onayı, yalnızca Travelife üyelik ücretini ödedikten sonra talep edebilirsiniz.
Bir onay denetimi talep ettiğinizde, talebinizi almamızın akabinde 6 gün içinde işletmenizi ziyaret etmesi için Travelife bir denetçi
ayarlayacaktır.
4
8.5 TRAVELIFE İLE İLETİŞİME GEÇMEK
Genel bilgi için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz
Grup indirimi de dahil olmak üzere satış durumunu öğrenmek için lütfen şurada e-posta gönderiniz:[email protected]
Alternatif olarak, Travelife Destek Ekibinin bir üyesiyle konuşabilirsiniz: 00 44 203 117 0591
5
Unutmayın, Travelife yönetim ekibi sizin dilinizi konuşamıyor olabilir. Kendi dilinizde biriyle konuşmak isterseniz, sizin için bölgenizden
sizinle iletişime geçebilecek birini ayarlayabiliriz.
Travelife Sürdürülebilirlik Sisteminin sahibi ve yöneticisi, ABTA Ltd Seyahat Birliğinin (30 Park Street, London) yüzde yüz iştiraki olan
Travelife Ltd’dir.
6
7
8
9
10
76 | TRAVELIFE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SİSTEMİ
9. RAPORLAMA & İZLEME
1
2
3
1
9. RAPORLAMA & İZLEME
Sürdürülebilirlik stratejisi ile birleştirildiğinde, otel işletmesinin her parçasındaki amaç ve hedefler göstermiştir ki, kamu hizmeti maliyet
yönetiminden müşteri memnuniyetine kadar tüm alanlarda otelin performansı, otelin kendi çevresel ve sosyal etkilerini nasıl düşündüğü
ile ilgilidir. Özel hazırlanmış sürdürülebilirlik raporlarından veya alternatif olarak çekirdek işletme raporlarında ayrı bir kısım olarak geçen
sürdürülebilirlik bölümünde, bu durum yansıtılmaktadır.
10. REFERANSLAR
2
Raporların karmaşık olması gerekmez. Bununla birlikte, geçmişte sürdürülebilirlik üzerine hangi amaçların ve hedeflerin konulduğu
ve bunlara karşı nasıl bir süreç işlendiği bu raporlarda açıkça gösterilmelidir. Örneğin, otel enerji tüketimi üzerine rapor hazırlamalıdır
- bir otel olarak ya da, uygulanabilirse, ayrı birimler halinde hangi hedeflerin belirlendiği ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı rapor içinde
yer almalıdır. Hedeflere ulaşılmadığı taktirde, bunun nasıl olduğu ile ilgili yorumların temin edilmesi ve ileriye yönelik nasıl eylemlerin
uygulanacağının anlatılması tavsiye edilir. Buna karşılık, bu durumun bir sonraki sene için belirlenen hedef belgelerine bir katkısı olacaktır.
Tanınan çevresel veya sürdürülebilirlik sertifikasyon sistemlerinin bir gerekliliği olarak her yıl en az bir rapor hazırlanmalıdır (aşağıya
bakınız). Bununla birlikte, işletme, performans izleme ve kontrolü için birden fazla düzenli rapor hazırlamayı faydalı bulabilir.
3
9.1 TOPLUM İLİŞKİLERİ RAPORU
4
5
4
Bölüm 7, Çalışanlar ve Topluluk, içeriğinde otellerin, topluluğa karşı nasıl açık ve anlayışlı bir politika sergileyeceğinin bir özetini
bulabilirsiniz. Hedef ve raporların, çevresel sürdürülebilirlik için aynı şekilde üretildiği gibi, bununla aynı derecede önemli olan bir şey de
bunun sürdürülebilirliğin sosyal elemanları için tamamlanmış olmasıdır. Bir topluluk raporu detaylı bir doküman olmak zorunda değildir,
fakat planladığımız amaç ve hedefleri içermeli ve bunlara karşı sürdürülen performans özetlenmelidir. Muhtemeldir ki, topluluk raporları,
çevresel raporlara göre daha az istatistiğe sahiptir ve bu nedenle içeriğinde nicelikten daha çok nitelik ifadeleri yer alır. Yerel satın alma
veya yerel vakıflara destek için fon yükseltme hedeflerinin kayıtları birer istisna olarak düşünülebilir.
5
9.2 PERSONEL SAĞLIK RAPORLARI
6
6
Büyük otellerde, kayıtlar genellikle istihdam, iş hacmi ve uygulanan eğitimler için tutulur. Bununla birlikte, bu bilgiler ‘canlandırılmış’
ve çalışanlara sunulmuş olmalıdır. Bir yıllık raporun geniş kapsamlı olması gerekmez, sadece herhangi bir yıl içinde çalışanlarla ilgili
konuları ana hatlarıyla belirtmelidir. Rapor aynı zamanda, boşluklar, istihdam, iş hacmi ve disiplin konuları ve bunların nasıl çözüldüğünü
içermelidir. İyi uygulama olması bir kenara, bu, aynı zamanda işletme için eğilimlerin tanınması, maliyetlerin tahmin edilmesi ve
gelecekteki hedeflerin ayarlanmasına yardımcı olabilir.
7
7
9.3 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ÇYS)
Sürekli gelişime bağlılığımızı göstermek için, tüm otellerin lider bir Çevre Yönetim Sistemine (ÇYS) bir akreditasyon elde etmesi tavsiye
edilir, örneğin, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 14001 veya AB Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı (ÇYDP).
8
8
Bir ÇYS sistemi çevre etkilerini yönetim noktasında yapısal ve organize bir yaklaşımdır. Bu sistem:
- gönüllüdür
- tutarlı ve kapsamlı bir çevre yönetimine öncülük eder
- sürekli gelişimi desteklemek için standart işlemler ve mekanizmaların tasarlanmasını temin eder
9
- bir organizasyonun çevresel amaç ve hedeflerini karşılamak için bir çerçeve temin eder
9
- bir organizasyonun çevre üzerindeki etkileri ile ilgili tüm meselelerin ele alındığı bir güven temin eder
- esnek ve adapte edilebilirdir
- kirliliğin önlenmesini teşvik eder
Yukarıdaki bilgilerin bazıları şu adresten temin edilmiştir: www.endscompliance.com Kasım 2010.
10
78 | RAPORLAMA VE İZLEME
REPORTING AND MONITORING | 79
10
1
2
10.2 EN İYİ STANDARTLARA KISA BİR BAKIŞ
1.1 GELİŞTİRME AŞAMASINDA TOPLUMU DAHİL EDİN
1.2 TUI TRAVEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA YÖNETİCİLERİNE DANIŞIN
10.3 OKUMA ÖNERİLERİ
TUI Travel PLC Sürdürülebilirlik Gelişimi:
www.tuitravelplc.com/tui/pages/sustainabledevelopment
2
2.1.2 PENCERELERİ, TAVAN PENCERELERİNİ VE CAM KAPILARI DİREK GÜNEŞ ISISI YAYINIMINDAN KORUYUN
3.1 BİR ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ÇYP) UYGULAYIN
4.1.1 EVSEL SICAK SU ÜRETİMİ İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIN
4.2.1 BİR BİNA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) KURUN VE ONU VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİN
3
1
4.2.2 VERİMLİ BİR KONUK ODASI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KURUN
4.2.3 KONUK ODASI HVAC İŞLETİM KONTROLÜ İÇİN PENCERE VE KORİDOR KAPI SENSÖRLERİ KULLANIN
Otellerde Çevre Yönetimi, Üçüncü Baskı
Uluslararası Turizm Ortaklığı tarafından üretilmiştir, bu kapsamlı bir kılavuzdur. Çekirdek çevresel
sürdürülebilirlik meseleleri hakkında bilgi temin etmenin yanı sıra, gıda güvenliği ve çevre sağlığı,
tehlikeli malzemeler ve hava kalitesi gibi alanlarda daha geniş bilgi temin etmektedir. www.iblf.org
4.2.4 SU VE ENERJİ TÜKETİMİNİ DENETLEMEK İÇİN ARAÇLAR BULUNDURUN
4.3.1 KLİMALI VE ISITILMIŞ BOŞ ALANLARIN DIŞ DUVARLARINA VE ÇATILARINA YALITIM UYGULAYIN
4.3.2 SICAK SU VE SOĞUTULMUŞ SU DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ BORULARI VE YÜZEYLERİ YALITIN
3
Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO):
www.iso.org/iso/home.html
4.3.3 Klima sistemlerindeki tüm soğutucu emiş borularını izole edin
4
4.3.4 DIŞ ORTAMA MARUZ KALAN TÜM BORU İZOLASYONLARINI KORUYUN
4.4.1 Enerji Tasarruflu Lambalar Kullanın
4.4.2 P
ersonel ve Ortak Kullanım Alanlarındaki Aydınlatma devrelerinin Çalışmasını Kontrol Etmek için Kullanım
Sensörü Kullanın
4.5.1 KONUK ODALARINDAKİ AYGITLARIN ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMASINI SAĞLAYIN
4.5.2 YİYECEK VE İÇECEK ALANLARINDAKİ AYGITLARIN ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMASINI SAĞLAYIN
4.6.2 DUŞ AKIŞ HIZININ DAKİKADA 10 LİTREYİ AŞMAMASINI SAĞLAYIN
5
4.6.3 Muslukların Gerektiğinden Fazla Su Tüketmemelerini Sağlayın
4.6.4 Tuvaletlerin Su Tasarruflu Olmalarını Sağlayın
4.6.5 Sulama İşlemlerinde Su Tasarruf Önlemlerini Uygulayın
AB Enerji Portalı:
www.energy.eu/
4
Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi (bkz. Sayfa 73):
www.travelife.eu; www.its4travel.co.uk; www.travelifecollection.co.uk
5
The Travel Foundation (Seyahat Vakfı) (bkz. iç arka kapak):
www.thetravelfoundation.org.uk
4.6.6 Sulama İçin İşlenmiş Atık Su Kullanın
4.6.7 Gri Su İşletim Ve Yeniden Kullanım Sistemi
5.1.1 ÇEVRE POLİTİKASININ UYGULANIYOR OLMASINI SAĞLAYIN
6
5.1.2 ÇEVRESEL İŞLEMLERİ BELGELENDİRİN
5.1.3 BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELİŞİM PROGRAMI KURUN
5.1.4 BİR OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMSİLCİSİ TAYİN EDİN
5.1.5 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESELELERİ ÜZERİNE MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM KURUN
5.1.7 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESELELERİ ÜZERİNE PERSONEL İLE İLETİŞİME GEÇİN VE ONLARI EĞİTİN
5.3.2 KONUK ODALARINDA BİR GÖNÜLLÜ HAVLU YENİDEN KULLANIM PROGRAMI DÜZENLEYİN
7
Sorumlu Turizm Uluslararası Merkezi
www.icrtourism.org/
6
Uluslararası Otel Şirketlerinde örnek Sürdürülebilirlik Programları:
Accor Hotels “Earth Guest” (Dünya Misafiri):
www.accor.com/en/sustainable-development/earth-guest-program.html
5.3.3 NEVRESİMLERİN DEĞİŞİM SIKLIĞINI AZALTACAK BİR PROGRAM DÜZENLEYİN
6.1.1 Bir Kamu Hizmeti İzleme Programı Uygulayın
6.3.1 BİR ATIK YÖNETİM PROGRAMI UYGULAYIN
7
Intercontinental Hotels Group “Green Engage” (Yeşil Odaklı):
www.ihgplc.com/index.asp?pageid=742
6.3.7 BİR KİMYASAL YÖNETİM PROGRAMI UYGULAYIN
6.3.8 MÜMKÜN OLAN HER YERDE KLOROFLOROKARBON VE
HİDROKLOROFLOROKARBON KULLANIMINI ORTADAN KALDIRIN
8
7.1.1 İSTİHDAM İÇİN YAZILI POLİTİKA
8
7.2.1 YAZILI TOPLULUK POLİTİKASI
7.2.2 TOPLUM İLİŞKİLERİ İÇİN OTEL TEMSİLCİSİ
7.2.3 YEREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FORUM ÜYELİĞİ
7.2.4 YEREL İŞLETMELERİN VE ZİYARET YERLERİNİN TEŞVİKİ
7.2.5 YEREL SATINALMA POLİTİKASI
7.2.6 KAMU ERİŞİMİ VE DOĞAL HAKLARIN TEMİN EDİLMESİ
9
Scandic “Better World” (Daha İyi Bir Dünya):
www.scandic-campaign.com/betterworld/index.asp?languageid=en
7.2.7 YEREL YARDIM KURULUŞU VE GİRİŞİMLERİN DESTEKLENMESİ
Hilton Worldwide “LightStay”:
www.hiltonworldwide.com/aboutus/sustainability.htm
Marriott “Environment“ (Çevre):
www.marriott.com/corporate-social-responsibility/corporate-environmental-responsibility.mi
9
7.2.8 ÇOCUKLARIN KORUNMASI
7.2.9 HAYVAN SAĞLIĞI
9.1 TOPLUM İLİŞKİLERİ RAPORU
Atlantica Hotels and Resorts “Go Green” (Sürekli Yeşil):
www.atlanticahotels.com/en/Sustainable_Development/
9.2 PERSONEL SAĞLIK RAPORLARI
9.3 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ÇYS)
10
80 | EN İYİ STANDARTLAR
NOTLAR | 81
10
1
2
1
NOTLAR
2
The Travel Foundation bir İngiltere Vakfı olup, sektörün sürdürülebilir turizm üzerinde etkili eylemlerde bulunmasına yardımcı olur. Biz, tatil
beldelerini gelecek için özel tutmaya çalışıyoruz.
Çevrenin korunması ve doğal kaynakların muhafaza edilmesine yardımcı olarak, yerel kültürler ve gelenekleri canlı tutarak ve bölgede
yaşayan yerel insanların turizmden adil bir yaşam kazanabilmelerini sağlayarak, işletmenizin bağlı olduğu kaynakları korumak için
çalışıyoruz.
3
3
4
4
5
5
Size, daha fazla sürdürülebilir işletme oluşturmanızda yardımcı olmak için bir dizi ücretsiz çevrimiçi iş araçları sunuyoruz, ve çevresel
performansınızı geliştirmek üzere verimli bir eylem almanız için Travelife ortaklığında yeni bir kaynak geliştiriyoruz. Bu yeni çevrimiçi araç,
enerji ve su kullanımınızın düşürülmesine yardımcı olacak ve aynı zamanda sonuç maliyetlerinizi azaltacak detaylı rehberlik ve film klipleri
içerecektir.
6
CLIMATE CHANGE AND TOURISM
MAKE A WORLD OF DIFFERENCE
There is no doubt that global warming is happening – there is a huge
amount of scientific consensus on this now. Climate change is set to
have a dramatic effect on tourism, with rising temperatures and extreme
weather patterns, as well as increasing water shortages. The main
greenhouse gas is carbon dioxide (CO2) and this is generated from
air travel and activities in destination (for example, fuel for buses or
cars to transport guests and the energy and water used in hotels
or other accommodations).
The Travel Foundation is a UK charity that helps the travel industry to take
effective action on sustainable tourism. We help to care for the people
and places your customers love to visit – important work, as it improves
quality and protects the resources on which business depends.
Tourism needs to bring maximum benefits to destinations and the people
who live there, to help balance the argument against travel. Hotels have
an important role to play in giving local communities the opportunity to
benefit from tourism – through employment or the provision of local
goods and services (which also reduces air freight miles).
Tourism is predicted to grow rapidly and so is a major source of
concern for governments, environment organisations and the media.
Future policy and legislation could include increased taxation and
compulsory emissions trading and we will certainly see an increasing
focus on operational efficiency.
7
Hotels and other accommodations need to do everything they can
to minimise the environmental impact of their business and reduce
carbon emissions.
You can find out more about climate change and sustainable tourism
by doing our quick on-line quiz at www.maketravelgreener.com – it only
takes 30 minutes to understand the basics of sustainable tourism and
how it benefits destinations, businesses and guests.
By following the simple advice in this leaflet and attached DVD, hoteliers
can improve business efficiency, reduce costs and carbon emissions and
help local communities benefit from tourism. Sustainable tourism is good
news for travel.
To find out much more about The Travel Foundation, please visit our
website at www.thetravelfoundation.org.uk
SUSTAINABLE
TOURISM
IS GOOD
FOR BUSINESS
FURTHER INFORMATION
The Federation of Tour Operators (FTO) has produced guidelines for
suppliers to the UK travel industry, in the form of a Supplier Sustainability
Handbook. This can be accessed through the ‘Travellife’ website
www.its4travel.com.
IT’S EASY TO MAKE A BIG DIFFERENCE
BY TAKING LITTLE STEPS. HERE’S HOW!
Ten top tips to implement in this leaflet. Some may take thought
and time, but others are so simple that you’ll soon forget you ever
did things the old way.
Striking posters, for each main department of the hotel, help staff
in their day-to-day roles with tips on how to make a difference.
A training DVD including a step-by-step visual guide for staff and
management to ensure proper implementation, guaranteeing you
maximum benefit. It includes many more tips than can be included
in this leaflet, so do refer to both.
On the DVD you’ll also find extra tips for customers (for you to
hand out or put in a welcome pack) and more detailed tips for
each department to supplement the posters.
Staff training – encourage everyone to get involved and keep
them motivated by measuring, reviewing and reporting progress.
Maybe you could offer some kind of incentive?
We also have an on-line resource focussed on snowsports suppliers,
please visit www.makesnowsportsgreener.com.
8
2. RESTRICT TAP OUTPUT
3. USE ENERGY EFFICIENT LAMPS
WHAT
Traditional showerheads have high water flows, wasting both water and energy.
It’s cheap and simple to restrict the maximum flow output to 10L per minute.
WHAT
It is common to find taps consuming 10L to 25L per minute in areas where such
high flows are unnecessary, wasting substantial amounts of water and energy.
HOW
Replace existing units with low flow showerheads (€10 – €30 each) or simply
install water conservation devices, such as flow restrictors (€0,25 – €1 each)
or shower flow controllers (€5 each). Carefully test before implementing,
to ensure a satisfactory shower flow.
HOW
Use tap aerators (€3 – €5 each) that generate the desired maximum flow output.
Restrict the output of taps to 6L per minute in guest, public and employee
bathrooms and 10L per minute in all possible bar, kitchen and laundry sinks.
WHAT
The lighting load in hotels that are mainly equipped with incandescent lamps
can account for more than 25% of total electricity use. However, energy- efficient
alternatives are now available to substitute incandescent lamps in nearly all
lighting applications.
WHY
Impact of reducing flow from 15L to 10L per minute in a ‘typical’ 100 room hotel
– Reduce water consumption by 2700 m3 per year
– Reduce LPG consumption of water heater by 6520 kg per year
– Reduce water and LPG costs by €7,300 per year
– Reduce greenhouse gas emissions by 9800 kg of CO2 per year
REWARD
Restricting flow to 10L per minute, as above, requires an investment of €500
and achieves payback in one month, which is equivalent to a return on
investment of 1400%.
COST
IMPLEMENTATION
WHY
Impact of reducing flow output in all guest rooms in a ‘typical’ 100 room hotel
– Reduce water consumption by 1850 m3 per year
– Reduce LPG consumption of water heater by 1050 kg per year
– Reduce water and LPG costs by €2,600 per year
REWARD
This water conservation measure requires a €400 investment and achieves
payback in 2 months, which is a return on investment of 650%.
COST
IMPLEMENTATION
The Travel Foundation
CREATE Centre Smeaton Road
BRISTOL BS1 6XN UK
T
F
E
W
+ 44 (0) 117 927 3049
+ 44 (0) 117 930 0076
[email protected]
www.thetravelfoundation.org.uk
Printed on Revive 100 – the paper is 100% de-inked post consumer waste, the pulp used
in this product is not bleached, it can be disposed of by recycling, has been awarded
the NAPM Recycled Mark and is produced at a mill that is certified with ISO14001
Environmental Management Standard
9
You have the power to make a huge difference by taking some simple steps. Depending upon existing
practice and scope for improvement, hotels can save up to 25% on water and energy costs.
You can also use ‘sustainability’ to appeal to your British customers, as it’s a really hot topic back in the UK.
It’s also important that the tourism industry contributes positively to local communities, as this helps to
balance any negative effects of travel. You can play a powerful part here too; in sourcing local produce,
products and services and in promoting excursions and attractions to help keep local culture and traditions
alive. This also helps to enrich the holiday experience for your customers.
WHY
CFLs use 70% less energy and last ten times longer than incandescent bulbs.
Fluorescent tube lamps are among the most energy-efficient lamps. They offer
benefits even compared to CFLs including longer life, lower initial cost and greater
efficiency. Both generate less heat, lowering air conditioning loads.
REWARD
Although initially more expensive, fluorescent lamps have lower lifecycle costs
compared to incandescent bulbs. For example, replacing a 100W incandescent
bulb with an equivalent 20W CFL saves approximately €48 over the 8000
hour life of the CFL.
COST
IMPLEMENTATION
MEDIUM
EASY
5. SOURCE LOCALLY
6. REUSE TOWELS AND BED LINEN
7. CONTROL ENERGY USAGE
Differentiate your business by creating a great environment to work in.
Well-rewarded and motivated staff always deliver a better service and an
improved guest experience.
Buying locally is crucial, enabling local communities to benefit from tourism.
It can help to differentiate your business and improve quality. The potential is
endless; local suppliers can provide food, crafts, souvenirs, soft furnishings,
handmade soaps, staff uniforms, etc.
WHAT
Up to 70% of laundry in hotels is towels and bed linen used for one day.
Take action to reduce towels and linen sent to the laundry to avoid wasting
water, energy, chemicals and effort.
WHAT
Energy management systems control the operation of lights and heating/cooling
in guest rooms. They dramatically reduce wasted consumption by switching all
systems off as guests exit their rooms.
– Check your salary scales are in line with market rates
– Provide opportunities to develop new skills, e.g. language courses,
shadowing schemes
– Provide staff benefits, e.g. free laundry, meals, transport
– Invite staff-customer interaction, e.g. a weekly cricket or football match
– Involve staff in hotel operations and invite their comments regarding
improvements
– Encourage seasonal staff to return next year, e.g. year round contracts
– Offer untypical benefits, e.g. flexible hours, job sharing, pensions,
medical insurance
– Conduct exit interviews with departing staff to identify any patterns
that can be addressed
– Source locally by researching skills, products and any cooperatives
– Mentor local suppliers so they quickly become part of your regular
supply chain
– Include traditional dishes and drinks on the menu
– Guests love authenticity; you can host a souvenir market, invite craft
demonstrations, allow permanent showcases
– Promote local culture with themed evenings and traditional entertainment
– Introduce activities where visiting and local children meet and learn about
each others’ culture in a fun way
– Work with your tour operators to make sure excursions use local suppliers
and include cultural events
– See our Making Tourism Count for the Local Economy guide at
www.thetravelfoundation.org.uk/ Research (scroll down to bottom right
home page) and select Increasing Local Economic Benefits
HOW
– Put in place a voluntary towel reuse programme
– Change linen every 2 – 3 days if contractual obligations with operators allow,
or set up a means of letting guests decide to use linen for more than one day
– Effectively communicate the voluntary programmes to guests
– Train and retrain staff about procedures so they can respect guests’ decisions
– Track towel and linen usage to monitor the effectiveness of the programmes
HOW
The most commonly used energy management systems are occupancy sensor
controllers and energy-saver switches.
REWARD
Reduce electricity consumption in guest rooms by 15 – 30%
Achieve a payback period of 1 to 2 years.
COST
IMPLEMENTATION
COST
IMPLEMENTATION
REWARD
Impact of implementing a towel reuse programme and a three day bed linen
change in a ‘typical’ 100 room hotel
– Reduce the amount of material processed in the laundry by 39600 kg per year
– Reduce 20kg loads processed in the washers and dryers by 1980 per year
– Reduce consumption of laundry chemicals by 22%
– Reduce water and energy costs by €5,300 per year
– Extend the life of linen and laundry equipment
– Reduce maintenance and labour requirements
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
COST
IMPLEMENTATION
GOING GREENER BRINGS BENEFITS FOR
YOUR BUSINESS, THE ENVIRONMENT AND
THE DESTINATION YOU OPERATE IN.
LOW
EASY
LOW
EASY
HOW
Replace incandescent bulbs with compact fluorescent lamps (CFLs or LEDs)
for lighting switched on for longer periods of time. Use fixtures equipped with
T8 or T5 fluorescent tube lamps in all possible areas.
4. TREAT STAFF FAIRLY
Good working practices help recruit and retain high quality people, as well
as reduce recruitment and induction costs and increase productivity.
Our main website has a range of sustainability communication, training
and other tools to help transform business – including a tool to help
businesses run an effective water and energy conservation project.
Please visit www.thetravelfoundation.org.uk / our work with industry.
1. HAVE LOW FLOW SHOWERS
8. USE LIGHTING AND EQUIPMENT
EFFICIENTLY
WHAT
Turn off all lights and equipment when not needed, to use less energy,
extend appliance life, reduce maintenance and save money.
HOW
– Incorporate energy conservation practices into your daily operations
– Train all staff to turn off interior and exterior lighting, pumps, air conditioners,
fans, computers, printers, etc.
– Use timers, occupancy sensors and photocells to make this function automatic
REWARD
Leaving on 50 x 50W halogen spotlights needlessly, in a lobby that receives
sufficient natural light during daytime hours, wastes more than 25kWh per
day, which is equivalent to the lighting load of 25 to 50 occupied guest rooms.
Keeping these lights off during the day would save €730 in electricity and
45 lamp replacements each year.
COST
IMPLEMENTATION
LOW
EASY
10. MAINTAIN TOILETS
WHAT
Reduce by up to 50% the amount of waste sent to the dump. Save money
by improving the use of materials and lowering waste disposal costs.
WHAT
Water leaks from toilets significantly impact upon water consumption.
Depending upon the quality of the maintenance service, these leaks can
account for 5 – 50% of total indoor water consumption.
HOW
REDUCE – Buy in bulk; avoid butter, condiments and other food items in
single-portion packages; avoid disposable cups, plates and products;
use refillable amenity dispensers in guest bathrooms.
REUSE – Choose returnable bottles; allow guests to refill plastic water bottles at
water fountains; buy produce in returnable crates and containers; use both sides
of office paper for printing; only replace bin liners when absolutely necessary;
use refillable printer and copier cartridges; use rechargeable batteries for
torches, radios, etc.
RECYCLE – Recycle paper and cardboard, glass, plastic, metals (aluminium, steel,
copper, brass), used cooking oil, used motor oil. Place recycle bins throughout
property to allow guests to recycle whenever possible. Compost waste from
kitchen and garden.
COST
IMPLEMENTATION
LOW
MEDIUM
HOW
To minimise water loss
– Train employees, especially housekeeping, to identify and report leaks and
faulty toilets immediately
– Make maintenance staff aware and train to diagnose and repair effectively
– Make sure there is no leakage or a constant water flow from cistern to
toilet bowl
– Check for any obstruction that could affect the flush mechanism
– Keep regularly needed spare parts in stock and make repairs promptly
– Inspect all toilets at least quarterly and undertake preventative maintenance
– Purchase toilets from suppliers who are reputable manufacturers and/or
have a proven track record locally
COST
IMPLEMENTATION
LOW
EASY
7
WHY
In locations with long cooling seasons, energy management systems typically
save up to 2500 kWh or €200 per guest room per year.
COST
IMPLEMENTATION
MEDIUM
MEDIUM
8
MINIMAL
EASY
9. MANAGE WASTE WISELY
6
POSITIVE PLANNING
Building projects undertaken by hotels are an opportunity for built-in
efficiency, which can reduce demand on energy and water by up to 50%.
Energy and water-efficient features should be incorporated during design
of construction, expansion or refurbishment plans. Efficiency measures
designed in early are less costly, more effective and reduce the size,
capacity and initial cost of systems and equipment. The attached DVD
includes a list of detailed actions for your architect’s reference.
TUI Travel PLC bizim önde gelen ortaklarımızdan biri olup, tatil bölgelerindeki işlerimizi destekler ve aynı zamanda Dünya Bakım Fonu
bağışlarıyla fonlarını arttırır.
9
Seyahat Vakfı’nın çalışmaları hakkında daha fazla bilgi ve bir dizi ücretsiz işletme araçlarına
erişmek için, lütfen www.thetravelfoundation.org.uk adresini ziyaret ediniz.
10
82 | NOTLAR
NOTLAR | 83
10