İncele - Vem İlaç

Transkript

İncele - Vem İlaç
·
TRİBESTAN® 250 mg film kaplı tablet
Birim Formülü:
Her bir tablette;
● Etkin madde olarak; 250 mg Tribulus terrestris herba extractum siccum
(demir dikeni otunun kuru ekstresi). Demir dikeni otunun kuru ekstresi,
112,5 mg dan az olmayacak şekilde furostanol saponinlerini içerir.
● Yardımcı maddeler, mikrokristalin selüloz (101 tipi), kolloidal silika
susuz, povidon K25, krospovidon (Tip A), talk, magnezyum stearat ve
film kaplama maddesi olarak titanium dioxide (E171), kırmızı demir
oksit (E172), siyah demir oksit (E172), soya lesitini (E322), xanthan
gum (E415) ve sarı demir oksit maddelerini içeren Opadry AMB Brown
80W26601 içerir.
Tıbbi Özellikleri
TRİBESTAN bir bitkisel ürün olup, Tribulus terrestris (Demir dikeni)
bitkisinin toprak üstü kısımlarının kuru ekstresini içermektedir ve bu
ekstre furostanollerin ağırlıklı olarak steroid saponinlerini içerir. Etki
mekanizması bir steroid saponin olan protodiozin’le ilgilidir. Protodiozin,
vücutta dihidroepiandrosterona (DHEA) metabolize olur ve hücre zarı
bütünlüğü, erektil fonksiyon, kolesterol metabolizması ve bağışıklık
üzerinde olumlu etki gösterir.
Sağlıklı gönüllülerden elde edilen sonuçlardan, TRİBESTAN®, ın adrenal
hormonların ve adrenokortikotropik hormon’un konsantrasyonunu
anlamlı ölçüde değiştirmeden hipofizyal-gonadal eksenin (hipofizle ilgili
cinsiyet bezi - erkekte testis kadında ovaryum) serum hormon düzeyini
etkilediği gösterilmiştir.
TRİBESTAN®, ın ayrıca, dislipoproteinemili hastalarda trigliserid ve
yüksek yoğunluklu lipoproteinin (HDL) serum düzeylerini anlamlı ölçüde
etkilemeden, total kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoproteini (LDL)
önemli ölçüde azaltarak hipolipemik etki gösterdiği lipid metabolizması
üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu bildirilmektedir.
Önerilen kullanım yeri
TRİBESTAN®, azalmış cinsel fonksiyonların düzenlenmesinde, lipid
metabolizma bozukluğu durumunda total kolestrol ve düşük yoğunluklu
lipoprotein düzeylerinin azaltılmasında tedaviye yardımcıdır. Ayrıca
menapoz döneminde ve cerrahi yolla yumurtalığı alınmış kadınlarda
ruhsal gerginliklerin giderilmesinde yardımcıdır.
Kullanılmaması gereken durumlar
· Ürünün içindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu
bilinen bireylerde kullanılmamalıdır.
· Ciddi kardiyovaskülar hastalığınız veya böbrek hastalığınız, prostat
adenomunuz varsa,
· 16 yaşın altında iseniz
Gebe veya emziriyorsanız bu ürünü kullanmayınız.
Uyarılar / Önlemler
● Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
● Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve
eczacınıza bildiriniz.
● Menopozdaki kadınların tedavisinde, tedavi dozundan idame dozuna
geçiş tedricen olmalıdır. Etkin dozun birden bire kesilmesi veya keskin
bir şekilde azaltılması durumunda kompleks menopozal semptomlar
tekrar ortaya çıkabilir.
Yan etkiler / Advers etkiler
Bazı hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Mide müköz
membranında tahriş etkisi mümkündür.
İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye
Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildiriniz.
İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya
kullanmışsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunu belirtiniz. Eğer
diüretik veya antihipertansiyon ilaçları (yüksek kan basıncı tedavisi için)
alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
TRİBESTAN® ‘ın ovulasyon uyarıcı diğer ilaçlarla birlikte kullanımı, bu
ilaçların etkisini artırabilir.
Günlük kullanım şekli ve dozu
TRİBESTAN® ‘ı her zaman bu kullanım kılavuzunda önerildiği gibi
kullanınız. Bir sorunuz olduğunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Tabletleri yemeklerden sonra bir miktar su ile yutunuz.
Cinsel fonksiyonları azalmış erkeklerde günde 3 kez 1-2 tablet
önerilmektedir. Kullanım süresi 90 günden az değildir. Tedavi tatmin
edici bir sonuç alınıncaya kadar tekrarlanabilir.
Endokrin sterilitesi bulunan kadınlarda, önerilen doz günde 3 kez 1-2
tablet olup menstrüel döngünün başlangıcından sonraki 1 inci günden
12 inci güne kadar kullanılmalıdır. Kullanım düzenli aralıklarla gebelik
durumuna kadar tekrarlanabilir.
Kan lipoproteinlerinin azaltılması için önerilen doz günde 3 kez 2 film
kaplı tablettir. Kullanım süresi 3 aydan az olmamalıdır.
Menapoz belirtilerinin giderilmesi için önerilen doz 60-90 gün, günde 3
kez 1-2 tablettir. Bir iyileşme görüldüğünde doz miktarı tedrici olarak 1-2
yıllık bir süre için günlük 2 adet idame doza indirilmelidir.
Şimdiye kadar aşırı doz vakaları rapor edilmemiştir. Eğer aşırı miktarda
ürün kullanılmış ise doktorunuza başvurunuz. Unutulan dozun yerine çift
doz almayınız.
Ticari takdim sekli
Renksiz, şeffaf PVC/aluminyum folyo blisterler 10 adet tablet içermekte
olup, herbir karton kutuda 6 adet blister (=60 adet tablet) ve kullanım
kılavuzu bulunur.
İzin sahibi
VEM İLAÇ San ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilyurt sokak No: 3/2, Çankaya - ANKARA
Tel.: 0312 4274357-58
Fax.: 0312 4274359
Üretim Yeri
SOPHARMA Plc 5660 Vrabevo vlg.,
District of Lovetch, Bulgaristan
Lisans sahibi
Sopharma Plc
16, Iliensko Shose
1220 Sofya, Bulgaristan
TRİBESTAN®’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve
ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kutunun üzerindeki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
BU ÜRÜNÜN TIBBİ YARARI GELENEKSEL KULLANIMA VE
LİTERATÜRE DAYANMAKTADIR. TIBBİ MUSTAHZAR (İLAÇ)
OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMİSTİR.
SADECE ECZANELERDE SATILIR.