1YılıMızı DolDUrDUk

Transkript

1YılıMızı DolDUrDUk
1
YılıMIZI
Doldurduk
ZEKİ BARAN, HACI BAŞKAN
İçişl
nın Marteri Baka
ayında nlığı 2009
toplu
msal
belediye yılıolma
kuru
alınm
lere
k
kayı amacıyla mlara yard ve mesi ası konu
tanım
Façadepo a yolla“ikiyüzlü ımcı yolla ve nasıl larında
polit
önlem bilgi veril
rının
şür yayın litiek) rı” (Wegwij iadıy
Sosy gösterilec alınacağın - meto
zer
ladı.
kend
Broş la bir
Raak alist Parti eği yazıl ın müs du olan
ilerin
AIVD
yansıtan i oldu ürde dışarbro- ne
’nin birmeclis üyes ıyor. kont lümanlarıtakiyyeyi
kları
mecl
ıya
rın tanın sele�i cami
ndan
n devl kullandığ
raporu i van
rol
AIVD ise soru
farkl
ması
üzeri- dikal davaaltına alma etle ilişki ı,
, onla ve kurumla-ı lerin raporund önergesi verm
k isted sini
larını
ra karş
a
i ‘ılım
işti. belediyel
yaym
iği,
lı’ müs sele�ilerin
silcis
ı önle
aya çalış rağer kuru erden
i
kend
m
MEI
öden
igizli gibi göst lümanları
tığı,
ek
günd
ermeye n tem- birlikte luşlarla
emle
ve bele aldığı, di2010
ri oldu çalıştığı, malara çalıştığı
yer verm seklindekdiyelerle
ğu, Şia’n
MAYIS
i suçla
ın
işti.
Yıl:1
Sayfa
Sayı:
3’te
6
haber
•nl
BESTE
HOLL
PARA LiK
NOYA
ADAY
SI
LAR D
EST
2011
JANUARI
Yıl:2 Sayı: 12
haber•nl
Coşku
CDA n Çörüz
- 19.
sıra
EK BE
ISSN:1879-9981
KLİYO
R
an
Sayfa
Seçim 2010’da
6’da
sizi temsiler’de aşağı Hollanda’d
a Gene
daki
l ettiği
ne inandadaylardan l
oyun
,
Keklik
KASIM
2010
» 11’de
» 13’te
10
KRANT
nl
haber•
BESTE
ER
9981
1879-
ISSN:
TÜRK İ
ES
KAHV
NASIL ?
PILIR
ERLAND
VAN NED
ER'LE
VECİH
ŞKANI
İAF EŞBA
HOG
İNE
IMI ÜZER
İAF AÇIL
HOG
ve
'da Den
Kasım
e "Türk ve
AF 29
Otel'd
da
HOGI Kurhaus
Hollan
re
aki
cilerin
Haag'd girişim
mik ilişkile
dalı
ekono yemeği düHollan arasındaki
har
e
sonba Başbakan
lu
Türkiy temalı bir
sorum
rı"
miden Meclis Eskiye
katkıla
or. EkonoVerhagen,
Beledi
» 23’te
e
zenliy
Haag Haag Bühar
Den
cısı Maxim las, Den
Yardım Frans WeisgAartsen, T.C. ağı Sonbaile
nı
van
da katılac rsitesi
Başka Jozias
YA
'ın
nı
Doğan Utrecht ÜniveHollanda- ı
,
AF,
TALJİK Başka isi UğurHOGİ
iş olduğu n ele alındığ
i'nde
acak
BU NOS AFLAR yükelç
alarını
Yemeğ gerçekleştirm
yansım yuyla paylaş
aşa
ortakl ticaretinin
kamuo
e
larını
FOTOĞR AR
acak.
Türkiy
bulun
ma sonuç
larda
açılım
SİZİ YILLNE » 15’te araştır
ve yeni
ÖNCESİ CEK
GÖTÜRE
29 Kasım
Den Haag
Kurhaus'ta
HOGİAF Açılımı
mınız
» 18’de
n Bayra
aktır..
yaşatm Derdi
iyiliği
n... seç.
Kurbanyay, sahiple
yaşamı
İyiliği insanca
paylaş,
Kurba
T!
URIYE
CUMH
KİYOR
ların
R
gücü
E ŞENE
şli,
Rakam
NAFİZ
geçmi
Türk da
Hollan kli
gelece
» 9’da
» 5’de
» 12’de
» 11’de
» 18’de
Hollandalılar gibi azimli, hırslı ve düzenli çalışın. Yaptığınız işte en iyisi olmaya çalışın. En çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri yapacağınız işin tüm
Hollandalılar tarafından istenmesine dikkat edin.
Pazarınızı birtek grupla kısıtlamayın.
Hollandalı işveren gruplarıyla işler yapın ve çevrenizde başarılı insanlarla iletişimde olun. En önemlisi kendine ve yaptığın işe güven.
Sayı:
Sİ
ZETE
İ GA
N İY
NE
» 21’de
Yıl:1
ki
ER
NOVEMB
i
MULTI
FEST
IJN’e
100b
in ziy
are
bekle tçi
niyor
Nost
aljik
dam
Rotter
i, ev sahibi eşi
ve
sevinc
ı.
uriyet
Doğan
yansıd
ada Cumh elçisi Uğur ın yüzlerine
eki kutlam Haag Büyük
oğan'
Otel'd
Babad
Den
Z GERE
MAMI
» 2’de
HOTiAD Yeni
Yönetimini
Seçti
» 4’te
» 5’ta
I
A’ N
» 20’de
YAŞA
ÇOK
UYU AŞ
Sözler
» 10'da
ŞAHİN
Duyuy
oruz
AND
Kaya
Anadoluline Turizm
Şirketi, Spijkenisse'deki
Atlas Otel'de
düzenlediği
yemekli toplantıda geçen sezonun değerlendirmesini yapıp yeni yıla ilişkin
hedefleri konusunda bilgiler verdi.
Gurur
bir
günü
müze ortamda,
etkin
likler kültür, sanattarihten
le dolu
geçe
cek.
4 gün ve çeşitli
13-1
tarihl
renkl
4-15
erind
i
ve 16
e
saatle
rine dekher gün akşamMayıs
Mult
ifestijn, sürecek
sloga
olan
nıyla “Kalıcı Dost
, Utrec
merk
ezind
ht’teki luklara”
e bu
civar
fuar
ında
ziyar yıl 100bin
etçi bekli
yor.
KORK
Koşer
olun
Korfb si
ye
hika
ANADOLULİNE
YENİ HEDEFLERİNİ
AÇIKLADI
N
FUNDA
14’te
ARA
R KON
. SERİ
Geçe
n yıl
ilk
ikinc Hollanda kez geldiği
i bir kons ’ya bu
er için sefer
geldi.
kons Hollanda tekrar
yine erini geçt ’da ilk
Rotterda iğim
m’da iz yıl
ve
topla çok büyü veren
yıl da yan Fund k beğeni
a
yine
Doelen RotterdaArar bu
kons
m De
dinle dolduran er salonunu
yici kitle katıl
sine çokımcı bir
anlar keyifli
yaşattı.
sayfa
KEMA
23’te
» 23’te
L
H OLL
i
Bu sefe Hem de ildir, çün vatand ediğin
çifte
du.
eye çalışı
nda oluşuFeijenoor yi yükse
k
yaba
ncı. Feije yor. Feijed yenileniyoolan insan yorlar.
grup
ları.
r hem
da Türk noord’un noord’a
ler. Bunu 72.000 bakarsanı de Yeni
z%
n yakla nüfusu
şık 17bin var. En 66’sı
i Türk büyük
köke
nli.
Fatma
istiyor
HABER da yayınl
ar mı sonrasında başvurup
okur- mek istiyor
bin'a
ız
k puanl
sayısın sonrasında
i bildire
aj
a telefona yükse arda, itirazın, Ombudsma
tleriniz
röport
konul da iseniz
şikaye .
zdan onlarc dsman
larımı
Ombu
aldık. üzere telefona- konum
» 22’de
13 63 lirsiniz
rmak
671
başvu isteyen vatand- 035 –
rası
i numa
numa
a.
için, gerekl
işte burad
şımız
Nel
abilirs tan, yasakr?
ET
eki sokakmı geçiyo esi
ŞİKAY TEN başvur
dilekç
onlar
ızın önünd
, kamy başvuru mi edildi?
ınız
ret
u halde
ETMEK EYİN Kapın
’ya geç-ede
olduğ iye’ye yaptığyüzünden
derec
Beled bir neden -T’den HAVO
r
için aşırı
VMBO
Ekim saçma
ÇEKİNM
z
unuz okul geçiş ? Buna benze
si'nin
ve
Gazete adığımız Çocuğ
bile haksı
HAB
siz
yeni
sayısında ız için ME'ye
bı tarifi
okurlarımYEMEKNABu
Keba
köşe
köşemizediyoruz.
a Sini temizin
devam aşama aşambını gaze hazırladı. an
defa da . Sini Kebaet Suat Arı k Koç, Gökh
veriyoruz dan AhmŞeyda Gedip Aydos.
yazarların imiz ise r ve Sera
a Çına
Davetliler
n , Havv
Çoba
ralar
AMbuE
KN
in
tesi’n
YEME
ER Gaze değerli
» 12’de
BESTE KRANT VAN NEDERLAND
H O L L A N D A’
yaya
ğinde
verec , İstanbul , Exact Softw
uçac
ak olma ekler
are ile
i brifin Çırağan
ların
izleri
bile yoktua rağm gi için TürkPalace’da
en,
bizza
,
iye’y
. Kahv bunun
t yaptı
e
telaş
e,
ğı kek
söyle
şi
eşliği çay ve Zehr ı ya da
a Hanı
yaptı nde
k.
m’ın
keyif
li bir
U
ŞKUL
EN KU
TİND
DAKA
N SA RutteanLER'İBaşbakanileMaİsverk ç vataya
da
aşlığı
da tutm e
E TÜeğiRK
burnunvatand trol altın ü rencid
RUTT
çiç
“Türk rını kon
a Türk
müze adan.
aşla den fazlu.
AKANvını önüüst
ısıtm vatand
bin iş old
BAŞBr temcit pila
ru dür Türkiyeaş olan 282 e etm
doğ
kü
ifad
Feije
no
Holla ord’da Ye
nda Ol
ni
uşuy
or
Yaptığınız işte
en iyisi olUN
yor .
Sayf
“BEN
iM HO a 4’te
Bu röpo
Aytekin rtajı Atilla iŞiM
OL BiM
Doğa ve Zehr
n
a
Hoofddoçiftinin
EMEK MUŞ...
rp’taki
evler
Li Bi
inde
Arma
10 May
LE
n
yakaladık(9) ve Ozanıs’ta gerçe OLM
AM”
Türkiye onları. ’la (3) akşakleştirdik
. Oğu
Ertes
işbirl
med
lları
iğinin i günü m yeme
HAB -, EYVALLkuAtluHolsu,n
LI YE
A!
IS--VEÇ, E TU KAK
TURK
T.C.
değ
enm
fik
Altuğ, Konsolos Günay
dam Hilton
koy
aynı k, hem ye güv
Rotter
mütte
u Esen
n
nsolos
Muavi
dost ve
e,
daşlığı diyere Türkiye’
Başko Doğan ve
irmey
da gibi
lya
Mano
çalışır” hem de
de Hollan daha da geliştrının
gelecekte ilişkilerini vatandaşla devam
etmiş,
ye
rle
an
i
ülkele
yaşay gayret etme » 5’te
da’da
i'nin 87'inc rdam
uriyet
Hollan huzuru için
Rotte
ve
e Cumh Türkiye'nin
refah
Türkiy
Hilton
" dedi.
ümü
yıldön tarafından
de
edecektir.
kuruluş
n üzerin la
nsolosluğu
Başko verilen ve 500'üresepsiyon i Uğur
e
ığı bir Büyükelçis
ı
Otel'd
katıld
yaptığ
davetlinin T.C. Den Haag vesinde 16.
dı.
u'nun
alar çerçe en büyük
kutlan
n,
Grub , Quote
kutlam
tler
yanın
iz bugü le,
Oruç
Doğan
: "Dün
ülkem
Or Şirke
ın
i Celal ından
mada
gelen diplomasisiy
nda’n
sahib isi taraf
açıkla
misi halinei ve etkin yayan
derg lanan Hollakişisi
» 8’de
ekono
krasis
hazır in 500kez yer
barış takdir
3.
6'da
en zeng
, 85
da
ileri demo istikrar ve
inde
e
» 5 ve
316.
dünya
listes Celal Oruç
ası
bu yıl
çevresineolarak tüm
mda, Türkiy
aldı. n euro
li nokt ibağla
u gibi
milyo a yer aldı.
bir ülke
ır. Bu
en önem de Türk
aktad
işte olduğ
sırad
ARI
ntının bir şekil ve 3,5 yıl
toplam
i, geçm
A. SUAT
topla
ayıp
turiyet
ası
süren ın çok
kapa
Cumh
yapm
iki gün Başbakan nda ayrım bu şekilde is taterane
u.
aynı
nı
stann mecl
arası
Yine
buyd
ayıbı
ası bütü
rini 'çifte yapıl- ye ve İsveç önceki
masının
çalışm dı.” dedi.
anlaş
nda
'nin sözlenda ayrım Albaymaya
kınan
li
Rutte
koalisyon çları, Holla tam
ÇAKIR
tveki Bunu
akan İsveç arası
rafından
SEDAT
var; zira ve sonu ncılar için li
a
rak, Başb iye ile PvdA'lı Millekonusu.
anın
di.
söz
ı, Türk
uygulama daki yaba milletvekioldu, hatt
Varolmılmaz
syon
hat Albay
kli
mun
ış
Neba k yorumlad unu söylekesinlikle kınadılar
dayan
aki koali deste
iyor. D66 yapm
toplu
iği
nda’d dışarıdan
hafifl
olara ayıp olduğstandart partiler
rülem Kaya ile nda’daki
Holla
n
öngö
dart'
RST
erinin ile sonuçlana Holla mu için
a-Koşer
nın çok bir çifte di. Bütü
HILHO
e
ması
ÖR
ada
meti
getir
N: PIETER
ı Fatm z röportajdTürk toplu » 8'de
görüşmel
GÜNG
hükü
DSMA
nda içind farkl
lis dile
VEYİS
rak: “Bur
ve
OMBU
Holla sı arenada ya- ğumudurumu ve ştük.
azınlık
n mec
an, ümit
gerek
bütü
Heyec dolu bir
ması uluslarara ı. Özellikle nda son çlarını görü
iniz?
er için
se
sevinç gecesi
sonu
lik’ten
ele alınd lar arası
gerek
Bosna
ÖZEL
lerde
üman belirsizlik
n Çe
biçim ve müsl
Baka Veren HABER
ma ve
N
bancılar a tartış
Ç SAÇA
» 20’de
ERDİN
çok sayıd
Umut
OKUM
YENİ UŞ: HOLLA
İMAM
INI AR NDA
IYOR
Siret
an ve
bölümün Üniversit
ve
İslam
, Diya İslam TarihHadise Giriş de çalış esi
Aslın
log ve
ıyor.
i, Avru
a
, Tefsi
Nasıl bakarsanı
r Usûl
pa
derslerinİslam’ın
z
Yeni
ü,
Diğe Kültü
isçi semt Holla burada Yeni
yazıy i verirken r Dinl rü içinde
nda
Holla
iydi.
gelir
dokt ere Bakı
Bazı oluşuyor?
görev or. Tezin
nda
seviy
konu ora tezin şı
yapa
esi düşü mahalleler Feijenoor oluşuyor.
heme
su Holl
n Türk
i
n
dini mese
van Zuidonbeş yıldırk, eğitim de işsizlik d eskiden
anda de
imam
yatırı seviyesi az. oranı yükse bir
mese
lelere ların çağd’da
Eğitim
m yapıl
la.
yakla
k,
aş
ıyor Hemen
Böyle düzeyi, gelirYeni insan
şımla
ce hem
ları çekm buraya,
rı.
düze
Holla
Kop
ii
ve
Zehra Doğan
azaba çocukları tsız özg
ürlük
istismamahkum ömür boy
ediy
u
gençlik r ile travma or! Cinsel
Hris
yaş
aya
tiyanlığ
“Bizi
a ina n
tar” kötülükt
nmıyor
en kur(Del
iver
evil)
...
us from
taciz
adıyla
e maru
kork
unç bir yayınlana
zamanın
z kalan
ABD
o
çocu
’de Olivebelgeseld n şimd
kları
adlı
,
r O’Gr e leri inin yetiş
papa
ise
kinzın 70’li ady
lardan
travm yaşadıkla
beri
yılçocu
ğu cins yüzlerce
ların anın, haya rı
ı
taciz
hala ve ailelerinitetme el olar
nıyor.
nasıl
si konu ak
altın
etkis
alıda
O’GradyBelgeseld
i
e papa
ğını kimi bıraktıyapt
mera
z büyü
ıklar
zaman
madan karşısınd ını kak
kimi bir ö�ke
anlatıyor a utan
yle
zam
. Cins - rını tuta an gözy
el
mayarak aşlatıyor
lar.
9 Hazir
anla-
talim
bir araş
Oiko
atıys’a
yayınlantırmanın yaptırıla
n
sonu
bulgular an bir rapo çları
r ilgin
camileri ortaya
ç
koyd
katkısını n Holland u. Rap
or
milyon n her yıl a toplumu
na
en
euro
olduğun az 150
u yazı
Cam
Atilla Aytekin
ERLAND
Batı’nın
tutkusu kayıtsız
şar
BATI
iFLAS
Mevlana
uzu kullan ığınız adaya
1998’d
PvdA Yücel
A. SUAT
belediy e Haarlem
ın.
- 46.
sıra
Neba
meni e encuARI
Kadro
2000-2
girdi. olarak politika
PvdA hat Albay
Harca
arası 010 yılları
- 2. sıra
rak
Devent
2001 Daha sonra ya
(ma)m
belediy
Nilgün
er
ak
CDA’dayılında meclise
Nebaha
görevle esinde çeşitli
Partij Yerli
n giren
bu dönemd
olarak t Albayra
Een
Çörüz,
Keklik r üstlene
k, ilk
- 14.
n
ve idare
e anayas
meclise1998 yılında
Fatm
yılında Yücel, 2006
sıra
10 yaşında
a
a Koşer
hakları hukuku
yılında girdi. 2006
D66
49uncuPvda’dan
,
Holland
hukuk ve uluslara insan
- 5. sıra Kaya
tesinde Pvda’nın
sıradan
NAFİZ
aday
lisilk olaraka’ya geldiğin
Yeşim
olmus
baktı. portföylerinerası
E
aday n ikinci sıradan
Fatma
seçilem
ama
de
olup meclise
yle FrieslanailesiBen Sensiz ŞENER
Partij Candan
giren
2004 Koşer Kaya,
yılında emişti. 2010
yerleşti
Een
d’a
Yapam
bayrak,Nebahat Al- 1. sıra
dönemdyılında ara
Metin
yinede ara dönemd
Amster . Daha sonra
am
Internat
meclise
aldığı o seçimle
e
girdi. e meclise
PvdA Çelik
Yerli, dam’a taşınan
girdi.
Econom ional School
büyük oy oranıyla rde
burda
- 25.
genel 2006 yılındak
eğitimin
ics
yüksek
of
rode
sıra
Nafize
önceki ilgi topladı.da
listesindseçimlerde i
i tamaml
Üniversve Nyen20 yıldır
Het Parool
eğitim
D66
itesi’nd
devlet hükumette Bir
adı.
Partij Şener
tekrar en 6. sıradan
alan Yeşim
görevlis emniye
tesinde
bakanlı
gazee
Candan
Een
tercih
t
görevin
seçildi.
- 5. sıra
oylarıyla
Metin i olarak çalışan
yazarlığ köşe
Gülha
i yaptı. k
VEYİS
yılında , 2006
Geçtiği
6 yaşında
nem meclist
hayattaÇelik, günlük
Holland ı yapan Yerli,
miz döGÜNG
PvdA n Akde
kelimes‘allochtoon’
Holland
gelen
Rotterd
Sosyal
mir
e Maliye,
ÖR
polis
Oy verirk
çeşitli a’da yaptığı
- 62.
culturee i yerine ‘biteşkilat am
ortaokuNafıze Şener,a’ya
kabare
sıra
ve Aile, İşler, Gençlik
komise
riyle tanındı.
en
ında
edece
ldan sonra
Holland l’ kelimes
Adaylar
gösteril
sek eğitimin
ve Spor Sağlık, Refah
ğim üç dikkat
yapmak r olarak görev
a’ya kazandini
earasınd
kriter
yükkişi
en
portföy
dam
genç
ana
olarak
i
ta.
baktı.
a
sıra 1998-2Bunun
yüksek Amsterlerine
Haziran tanınıyo ıran
doğuml olan 1983
Halkla
okulund
arasınd
010 yanı
kurucul seçimle r. 9
Akdem u Gülhan
mündenİlişkiker bölü- a
rine
anaken a Rotterd yılları
Partij uğunu üstlend
fakültesir, Hukuk
am
tamaml mezun
1 ile katılaca iği
3 dönemt belediyesinde
olarak
belediy i mezunu
seçimle adı. 9 Haziran
belediy arka arkaya
k.
SEDA
encümee düzeyin ve
Een’de rinde Partij
Fatih
T ÇAKIR
olarak e encüme
dönemd n olarak de
Hollan
Teoloji
Oku
milletve n 5inci sıradan
ni
çalıştı.
işleri, ir yürüttüğbir
pazarı da At
listede kili adayı
Fakü muş Ams
olarak
Okumuş
yerini
nın Dünya
devamulusal anlamdü
ltesi’
terda
At pazarı
aldı.
a
istiyor. ettirmek
m VU
, Kur’ nin İslam
içinde
önem
FATİH
İYİ G
I N EN
rdam
-9981
VAN NED
EŞiĞiN IN
DE Mi?
Cami
ler
150 mi Hollanda
lyon eu
top
ro kaz lumuna
andır
İçişleri
ıyor
la Stich Bakanlığ
ı’nın
ting
Rotte
1879
A N D A’ N I N EN İYİ GAZETE
Sİ
HABER
OCAK
KRANT
ISSN:
Ant
alya
Futb
ol K
amp
ı Gü
nlüğ
ü
Değerli okurlarımız, Değerli HABER Dostları,
Geçen ay itibarıyla , HABER Gazetesi olarak yayın hayatımızdaki 1 yılı doldurmuş
bulunuyoruz. Geçen 1 yıl zaman sü resince HABER Gazetesi başlangıçta planladığımızdan daha hızlı bir yol katederek tüm Hollanda'da siz okurlarımız sayesinde
çok iyi bir konuma yükselmiştir. Daha Mart 2010 tarihinde,
3. sayımızda, bir araştırma kuruluşunun 50 işadamı
arasında yapmış olduğu mini bir ankette, Hollanda'daki Türk medyası arasında tanınırlık oranı baCam
iler fi
şleniy
kımından 3. sırada idik. Bunda, Ocak 2011 tarihi
or mu
?
itibarıyla şu ana kadar her ay ara vermeden,
HABE
kesintisiz bir biçimde yayın hayatına devam
R
etmemizin rolü büyüktür.
PAPA
ZLAR
IN
(devamı sayfa 2'de)
CiNSE
L
02-01-2011
tarihinde
Eindhoven
Sosyal Demokrat başkanla Hacc üzerine
havaalanında MutDSDF’yi biraz aydınlatalım, Demokratik
lu Sport’tan
Sosyal Dernekler Federasyonu, hiç kimsenin
Mehmet Bey’le
diliyle ve diniyle bir problemi olmaz. Geniş
tanışmamızla
açılı ve geniş bakabilen bir perspektifi
başlayan yolcuvardır. Bizde AK partisine oy verenluğum, Hollanda
ler de var, CHP’ye oy verenler de
takımlarından RBS
var. Dine de daha özgür bakan
Roosendaal ve FC
bir kuruluşun içerisindeyim.
Eindhoven takımBenim Hacca gidişimin
ları ile Antalya’ya
DSDF açısından bir artı ve
rahat bir yolculuğun
ya eksi getirdiğini düşünardından, Süper Lig
müyorum. Ben gittim ve
ekiplerinden Kasımborcumu ödedim. Sonuçta
paşa,
Bank Asya Lig’i
İslam’ın beş şartından bilideri Denizlispor’la
ridir; bu yüzden eşimle
aynı oteldeydim...
birlikte hacca gittim.
» 16'da
» 20'de
GENC
BATAKLIK
TAVil
ica
AZETESİ
» 4'te
Slotervaart CEO'su
Aysel Erbudak ile röportaj
MANIFESTO DEGIL
!
O
K
S
A
FiY
Kendilerini Türk-Hollandalı
profesyoneller olarak adlandıran bir grubun Volkskrant'ta
yayınladıkları manifesto toplumun farklı kesimlerinden ilginç tepkiler aldı.
10
Ocak tarihinde Hollanda’nın ciddi gazetelerinden birinde yayınlanan
ve altına imza koyanların bazılarını
da yakından tanıdığımız bir manifestoda, kendilerini Türk Hollandalı
profesyoneller olarak adlandıran
yazarlar “gençlik sorunlarının oldukça kaygı verici” olduğunu belirtiyorlar. Aralarında kendi
ifadele-
Turgut Torunoğulları, Faruk Halıcı,
Şerif Aktürk, Celal Oruç, Veysel
Hut, Recep Doğanyiğit, Ali Bekdur,
Şahin Güneş, Adil Karakaya,
İsmail Üngüç, Osman Çelik,
Metin Yılmaz, Behzat Eren.
er?
Ne dedil
» 13'te
TURiZM FUARINDAN BEKLENTiLER ÇOK
riyle araştırmacılar,
eğitim ve istihdam
uzmanları, memur
ve bürokratlar olduğu halde bir
manifesto kaMehmet Emin Ateş
leme alıp Hollanda’daki Türk gençlerinin durumundan duydukları kaygıları dile
getiriyorlar. Bir iş toplantısı
dolayısıyla Güney Afrika'da
bulunan Mehmet Emin Ateş'i
telefonla arayarak Volkskrant
Gazetesi'nde yayınlanan manifestoyu sorduk.
» 6'da
A. SUAT ARI
» 8'de
» 7’de
VEYİS GÜNGÖR
Hollanda Seçim Atmosferine Girdi
Eyalet seçimlerine mutlaka katılmalıyız
Türk toplumuyla
dalga geçmeyin
» 10’da
AYHAN TONCA
Eyalet Seçimleri
» 13’te
Mustafa Ayrancı
Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği
adına açıklama yapan Mustafa Ayrancı "Bu seçimler hükümet için
ne denli önemliyse bizim için de o
denli önemlidir. Eğer hepimiz sandık
başına gidip oyumuzu kullanırsak
hükümetin senatoda çoğunluğu ele
geçirmek şansı azalır.
Türkler siyasette ağırlıklarını hissettirmeliler
Eyalet
Seçimleri
2 Mart'ta
» 12'de
2 Mart'ta yapılacak eyalet
seçimleri dolayısıyla bir açıklama yapan UETD "Hollanda, diğer Avrupa ülkelerine
göre, ülkedeki göçmenlere
seçme ve seçilme hakkını çok daha önce vermiştir.
INTERKREASYON
SEDAT ÇAKIR
Mark Zuckenberg
» 21’de
Geçen sayımızdan itibaren başladığımız ve okurlarımızdan çok
beğeni gören yeni köşemize devam ediyoruz.
» 15'te
Veyis Güngör
De OlIjventuIN SAHiBİ
Mustafa Cingöz
Yemek bahane,
sohbet şahane
YEMEKNAME
Hariçten gazel
okumak
Yemekname'nin
bu ayki aşçısı
Mustafa Cingöz'ün
'nev'i şahsına münhasır' bir kişiliği
var. 17 yaşında
Türkiye'den maceralı bir yolculukla Hollanda'ya
gelen Antalyalı
genç Mustafa, ilk
önce Arnhem'de
bir İtalyan
Restoran'da işe
başlamış.
» 22'de
HABER
2
JANUARI - OCAK 2011
HABER Gazetesi 1. yılını doldurdu
Değerli okurlarımız,
Değerli HABER Dostları,
Bu ay itibarıyla , HABER Gazetesi olarak yayın hayatımızdaki 1 yılı doldurmuş bulunuyoruz. Geçen 1 yıl zaman
sü resince HABER Gazetesi başlangıçta
planladığımızdan daha hızlı bir yol katederek tüm Hollanda'da siz okurlarımızın
teveccühüyle çok iyi bir konuma yükselmiştir. Bunda, Ocak 2011 tarihi itibarıyla
şu ana kadar her ay ara vermeden, kesintisiz bir biçimde yayın hayatına devam
etmemizin rolü büyüktür. Başlangıçta
10bin olarak start verdiğimiz tirajımız
daha sonraki aylarda, daha da yükselerek
12bine yükseldi ve hali hazırda bu sayıyla devam etmektedir. Daha Mart 2010
tarihinde, 3. sayımızda, bir araştırma kuruluşunun 50 işadamı arasında yapmış
olduğu mini bir ankette, Hollanda'daki
Türk medyası arasında tanınırlık oranı
bakımından 3. sırada idik.
HABER Gazetesi içinde bulunduğu
durum itibarıyla tamamen bağımsız ve
özgür bir gazete olup, Hollanda'daki Türk
toplumunun bütün bireylerine, cemaatlerine, gruplarına, kurum ve kuruluşlarına eşit mesafede bulunmayı kendine ilke
edinmiştir ve toplumdaki farklı ögelerin
temsilinde tarafsız haber ve bilgi aktarımını hedeflemektedir. Bu ilkemizi, 1. sayımızdan itibaren böyle koyduk ve bunu
korumak adına, toplumumuzun farklı kesimlerinde öne çıkan insanımızı, köşelerimizde yazması, muhteva ve yazılarımıza eleştirel yaklaşması anlamında teşvik
etmek istedik. Tarafsızlığımızı sağlamak
ve sürdürmek için, toplumun her kesimine, politik, dini ya da geleneksel görüşlere sahip olan tüm insanlarımıza, satır
ve sütunlarımızda yer vermek için gayret
sarfettik ve önümüzdeki yıllarda da, bu
gayret içinde olacağız. Tek ölçümüz aşırı
uçlara kaçmamak kaydıyla, kendini ifade etmek isteyenlere, görüş bildirmek,
eleştirel yaklaşmak isteyenlere, gerekirse bir saygı dairesinde tartışmak isteyenlere sayfalarımızın açık olmasıdır.
Başlangıçtan beri süregelen zaman içinde Hollanda'da tanınmış birçok simaya,
HABER'de düzenli ya da düzensiz olarak,
yazı yazmalarını önerdik. Toplumumuzun her kesiminden tanıdık simalara
ricamızın göstergesi olarak bu isimlerden birkaçını burada telaffuz etmek istiyorum. Murat Ersoy, Abdulwahid van
Bommel, Sadık Yemni, Mustafa Ayrancı,
Nafize Şener, Hacı Karacaer, Ertuğrul Gültekin, Fatma Koşer-Kaya, Ahmet Suat Arı,
Nebahat Albayrak, Hamit Karakuş, Prof.
Mehmet Akşit, Veyis Güngör, Fikri Demirtaş, Ebubekir Öztüre, Atilay Uslu, Ayhan
Tonca, Kaya Turan Koçak, Kemal Şahin,
Sedat Çakır, Erdinç Saçan gibi bir şekilde,
toplumda kendisine saygın yer edinmiş
bu tür isimlere yazarlık teklifleri götürdük. Ancak doğaldır ki, insanlarımızın
kendi yoğunlukları ve üzerlerine aldıkları sorumlulukların kesifliği nedeniyle,
yukarıda yazdığımız isimlerin çoğunun
yazılarını siz değerli okurlarımıza kazandıramadık. Önümüzdeki yıllarda bu
çabamız devam edecektir. Hollanda'da
tanınmış birkaç Hollandalı simayı da
yakın bir gelecekte yazarlar kadromuza
katma düşüncesindeyiz.
HABER Gazetesi herhangi bir politik, dini ya da felsefi görüşü olmayan,
bağımsız bir gazetedir. Ancak bağımsız
olmamız, toplumumuzda zaman zaman
görülen yanlış ya da aksaklıkların üzerine gitmemize, bunları kamuoyunun dikkatine sunma çalışmamıza engel değil.
Çarpıklıkların, sorunların ya da eksiklik
olarak bilinen şeylerin takipçisi olacağız
ve okurlarımızı bilgilendirmeye ve onların faydasına olacak hareket biçimlerini
ilke edinmeye devam edeceğiz. Yargılayıcı olmak istemiyoruz, ama eleştirel
olacağız. Haksız yere suçlayıcı olmak
istemiyoruz, ancak sorunlara dikkat çekeceğiz. Engelleyici değil, teşvik edici
olmak istiyoruz. Yaralayıcı değil, tamir
edici olmak istiyoruz. Nefret ettirmeme-
Camiler fişleniyor mu?
İçişleri Bakanlığı 2009 yılının Mart ayında belediyelere ve
toplumsal kurumlara yardımcı
olmak amacıyla “ikiyüzlü politikayı tanıma yolları” (Wegwijzer
Façadepolitiek) adıyla bir broşür yayınladı. Broşürde dışarıya
kendilerini olduklarından farklı
yansıtan sele�i cami ve kurumların tanınması, onlara karşı önlem
alınması konularında bilgi verilmesi ve nasıl önlem alınacağının
yollarının gösterileceği yazılıyor.
Sosyalist Parti meclis üyesi van
Raak AIVD’nin bir raporu üzerine meclise soru önergesi vermişti.
AIVD raporunda sele�ilerin kendilerini ‘ılımlı’ müslümanların temsilcisi gibi göstermeye çalıştığı,
gizli gündemleri olduğu, Şia’nın
Camiler Hollanda toplumuna
150 milyon euro kazandırıyor
metodu olan takiyyeyi kullandığı,
müslümanların devletle ilişkisini
kontrol altına almak istediği, radikal davalarını yaymaya çalıştığı,
belediyelerden ödenek aldığı, diğer kuruluşlarla ve belediyelerle
birlikte çalıştığı seklindeki suçlamalara yer vermişti.
Rotterdam Mevlana Camii
Sayfa 3’te
HABER
MEI
2010
MAYIS
haber•nl
Yıl:1 Sayı: 6
Atilla
ISSN:1879-9981
G
EN İYİ
Aytek
Sayfa 4’te
in
“BENiM HOBiM
iŞiM OLMUŞ...
EMEKLi BiLE
OLMAM”
ve
Zehra
Doğan
Bu röportajı Atilla
Aytekin ve Zehra
Doğan çiftinin
Hoofddorp’taki
evlerinde 10 Mayıs’ta gerçekleştirdik. Oğulları
Arman (9) ve Ozan’la (3) akşam yemeğinde
yakaladık onları. Ertesi günü, Exact Software ile
Türkiye işbirliğinin, İstanbul Çırağan Palace’da,
medyaya verecekleri brifingi için Türkiye’ye
uçacak olmalarına rağmen, bunun telaşı ya da
izleri bile yoktu. Kahve, çay ve Zehra Hanım’ın
bizzat yaptığı kek eşliğinde
keyifli bir
söyleşi
yaptık.
BESTE KRANT VAN NEDERLAND
NIN
H O L L A N D A’
İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Stichting Oikos’a yaptırılan
bir araştırmanın sonuçları
yayınlanan bir rapor ilginç
bulgular ortaya koydu. Rapor
camilerin Hollanda toplumuna
katkısının her yıl en az 150
milyon euro olduğunu yazıyor .
AZETESİ
14’te
PAPAZLARIN
CiNSELLiK
PARANOYASI
.
FUNDA ARAR KONSERİ
Batı’nın kayıtsız şartsız özgürlük
tutkusu çocukları ömür boyu
azaba mahkum ediyor! Cinsel
istismar ile travma yaşayan
gençlik Hristiyanlığa inanmıyor...
BATI
iFLASIN
“Bizi kötülükten kurtar” (Deliver us from
evil) adıyla yayınlanan
korkunç bir belgeselde
ABD’de Oliver O’Grady
adlı papazın 70’li yıllardan beri yüzlerce
çocuğu cinsel olarak
taciz etmesi konu alınıyor. Belgeselde papaz
O’Grady yaptıklarını kamera karşısında utanmadan anlatıyor. Cinsel
EŞiĞiNDE Mi?
ADAYLAR DESTEK BEKLİYOR
Geçen yıl ilk kez geldiği
Hollanda’ya bu sefer
ikinci bir konser için tekrar
geldi. Hollanda’da ilk
konserini geçtiğimiz yıl
yine Rotterdam’da veren
ve çok büyük beğeni
toplayan Funda Arar bu
yıl da yine Rotterdam De
Doelen konser salonunu
dolduran katılımcı bir
dinleyici kitlesine çok keyifli
anlar yaşattı.
tacize maruz kalan o
zamanın çocukları,
şimdinin yetişkinleri ise yaşadıkları
travmanın, hayatlarını ve ailelerini
hala nasıl etkisi
altında bıraktığını kimi zaman
büyük bir ö�keyle
kimi zaman gözyaşlarını tutamayarak anlatıyorlar.
Sayfa 6’da
sayfa 23’te
» 23’te
KEMAL ŞAHİN
Gurur Duyuyoruz
» 4’te
9 Haziran 2010’da Hollanda’da Genel
Seçimler’de aşağıdaki adaylardan,
sizi temsil ettiğine inandığınız adaya
oyunuzu kullanın.
A. SUAT ARI
Kadro
Harca(ma)mak
» 5’ta
NAFİZE ŞENER
Ben Sensiz
Yapamam
» 11’de
VEYİS GÜNGÖR
Coşkun Çörüz
CDA - 19. sıra
1998’de Haarlem
belediye encumeni olarak politikaya
girdi. Daha sonra
2001 yılında meclise
CDA’dan giren Çörüz,
bu dönemde anayasa
ve idare hukuku, insan
hakları ve uluslararası
hukuk portföylerine
baktı.
Keklik Yücel
PvdA - 46. sıra
2000-2010 yılları
arası Deventer
belediyesinde çeşitli
görevler üstlenen
Keklik Yücel, 2006
yılında Pvda’dan
49uncu sıradan
aday olmus ama
seçilememişti. 2010
yılında ara dönemde
yinede meclise girdi.
Nebahat Albayrak
PvdA - 2. sıra
Nilgün Yerli
Partij Een - 14. sıra
Nebahat Albayrak, ilk
olarak 1998 yılında
meclise girdi. 2006
yılında Pvda’nın listesinden ikinci sıradan
aday olup meclise
giren Nebahat Albayrak, o seçimlerde
aldığı oy oranıylada
büyük ilgi topladı. Bir
önceki hükumette
devlet bakanlık
görevini yaptı.
10 yaşında
Hollanda’ya geldiğinde
ilk olarak ailesiyle Friesland’a
yerleşti. Daha sonra
Amsterdam’a taşınan
Yerli, burda yüksek
eğitimini tamamladı.
Het Parool gazetesinde köşe
yazarlığı yapan Yerli,
Hollanda’da yaptığı
çeşitli kabare gösterileriyle tanındı.
Fatma Koşer Kaya Yeşim Candan
D66 - 5. sıra
Partij Een - 1. sıra
Fatma Koşer Kaya,
2004 yılında ara
dönemde meclise
girdi. 2006 yılındaki
genel seçimlerde D66
listesinden 6. sıradan
tekrar tercih oylarıyla
seçildi. Geçtiğimiz dönem mecliste Maliye,
Sosyal İşler, Gençlik
ve Aile, Sağlık, Refah
ve Spor portföylerine
baktı.
FATİH OKUMUŞ: HOLLANDA
YENİ İMAMINI ARIYOR
Fatih Okumuş Amsterdam VU Üniversitesi
Teoloji Fakültesi’nin İslam bölümünde çalışıyor.
Okumuş, Kur’an ve Hadise Giriş, Tefsir Usûlü,
Siret ve İslam Tarihi, Avrupa Kültürü içinde
İslam, Diyalog ve İslam’ın Diğer Dinlere Bakışı
derslerini verirken doktora tezini de
yazıyor. Tezin konusu Hollanda’da
görev yapan Türk imamların çağdaş
dini meselelere yaklaşımları.
» 12’de
2010
NOVEMBER
Yıl:1 Sayı: 10
-
NIN
Nafize Şener
Partij Een - 5. sıra
Gülhan Akdemir
PvdA - 62. sıra
6 yaşında Hollanda’ya
gelen Nafıze Şener,
ortaokuldan sonra yüksek eğitimini Amsterdam yüksek okulunda
Halkla İlişkiker bölümünden mezun olarak
tamamladı. 9 Haziran
seçimlerinde Partij
Een’den 5inci sıradan
milletvekili adayı olarak
listede yerini aldı.
Adaylar arasında
en genç olan 1983
doğumlu Gülhan
Akdemir, Hukuk
fakültesi mezunu ve
belediye düzeyinde
encümen olarak bir
dönemdir yürüttüğü
işleri, ulusal anlamda
devam ettirmek
istiyor.
Oy verirken dikkat
edeceğim üç ana
kriter
» 13’te
SEDAT ÇAKIR
Hollanda At
pazarının Dünya
At pazarı içindeki
önemi
» 21’de
MULTIFESTIJN’e
100bin ziyaretçi
bekleniyor
Aslına bakarsanız burada Yeni Hollanda oluşuyor.
Nasıl Yeni Hollanda oluşuyor? Feijenoord eskiden bir
isçi semtiydi. Bazı mahallelerde işsizlik oranı yüksek,
gelir seviyesi düşük, eğitim seviyesi az. Hemen
hemen onbeş yıldır yatırım yapılıyor buraya, Kop
van Zuid mesela. Yeni insanları çekmeye çalışıyorlar.
Eğitim düzeyi, gelir düzeyi yüksek olan insanları.
Böylece hem Feijenoord yenileniyor hem de Yeni
Hollanda oluşuyor. Feijenoord’a bakarsanız % 66’sı
yabancı. Feijenoord’un 72.000 nüfusu var. En büyük
grup da Türkler. Bunun yaklaşık 17bini Türk kökenli.
Nostaljik bir ortamda, tarihten
günümüze kültür, sanat ve çeşitli
etkinliklerle dolu 4 gün renkli
geçecek. 13-14-15 ve 16 Mayıs
tarihlerinde her gün akşam
saatlerine dek sürecek olan
Multifestijn, “Kalıcı Dostluklara”
sloganıyla, Utrecht’teki fuar
merkezinde bu yıl 100bin
civarında ziyaretçi bekliyor.
haber•nl
ISSN:1879-9981
BESTE KRANT VAN NEDERLAND
H O L L A N D A’
20 yıldır emniyet
görevlisi olarak çalışan
Metin Çelik, günlük
hayatta Rotterdam
polis teşkilatında
komiser olarak görev
yapmakta. Bunun yanı
sıra 1998-2010 yılları
arasında Rotterdam
anakent belediyesinde
3 dönem arka arkaya
belediye encümeni
olarak çalıştı.
Feijenoord’da Yeni
Hollanda Oluşuyor
HABER
KASIM
Metin Çelik
PvdA - 25. sıra
International School of
Economics ve Nyenrode Üniversitesi’nde
eğitim alan Yeşim
Candan, 2006
yılında ‘allochtoon’
kelimesi yerine ‘bicultureel’ kelimesini
Hollanda’ya kazandıran
kişi olarak tanınıyor. 9
Haziran seçimlerine
kuruculuğunu üstlendiği
Partij 1 ile katılacak.
GAZETESİ
EN İYİ
-,
TÜRK
KAHVESİ
NASIL
YAPILIR?
» 20’de
HOGİAF EŞBAŞKANI
29 Kasım
Den Haag
Kurhau
HOGİAF s'ta
Açılımı
VECİH ER'LE
HOGİAF AÇILIMI ÜZERİNE
HOGIAF 29 Kasım'da Den
Haag'daki Kurhaus Otel'de "Türk ve
Hollandalı girişimcilerin Hollanda ve
Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere
katkıları" temalı bir sonbahar yemeği düzenliyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan
Yardımcısı Maxime Verhagen, Meclis Eski
Başkanı Frans Weisglas, Den Haag Belediye
Başkanı Jozias van Aartsen, T.C. Den Haag Büyükelçisi Uğur Doğan'ın da katılacağı Sonbahar
Yemeği'nde HOGİAF, Utrecht Üniversitesi ile
ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu, HollandaTürkiye ticaretinin yansımalarının ele alındığı
araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak
ve yeni açılımlarda bulunacak.
» 23’te
BU NOSTALJİK
FOTOĞRAFLAR
SİZİ YILLAR
ÖNCESİNE » 15’te
GÖTÜRECEK
» 18’de
ISVEÇLI
YE EYVALLAH,
-,
TURK E TU KAKA! kutlu olsun
Kurban Bayramınız
Kurban iyiliği yaşatmaktır..
İyiliği yay, sahiplen... Derdi
paylaş, insanca yaşamı seç.
BAŞBAKAN RUTTE TÜRKLER'İN SADAKATİNDEN KUŞKULU
Bu sefer temcit pilavını önümüze çiçeği burnunda Başbakan Mark Rutte
koydu. Hem de doğru dürüst ısıtmadan. “Türk vatandaşlığı ile İsveç vatandaşlığı aynı değildir, çünkü Türkiye vatandaşlarını kontrol altında tutmaya
çalışır” diyerek, hem çifte vatandaş olan 282 binden fazla Türkü rencide
etmiş, hem de Türkiye’ye güvenmediğini ifade etmiş oldu.
Rotterdam Hilton Otel'deki kutlamada Cumhuriyet sevinci, ev sahibi Rotterdam
Başkonsolosu Esen Altuğ, T.C. Den Haag Büyükelçisi Uğur Doğan ve eşi
Manolya Doğan ve Muavin Konsolos Günay Babadoğan'ın yüzlerine yansıdı.
-
ÇOK YAŞA CUMHURIYET!
» 5 ve 6'da
Nebahat Albayrak, Başbakan Rutte'nin sözlerini 'çifte stan- iki gün süren toplantının en önemli noktası
dart' olarak yorumladı, Türkiye ile İsveç arasında ayrım yapıl- buydu. Başbakanın çok ayıp bir şekilde Türkimasının çok ayıp olduğunu söyledi. PvdA'lı Milletvekili Albay- ye ve İsveç arasında ayrım yapması ve 3,5 yıl
önceki ayıbını bu şekilde kapatrak: “Burada bir çifte standart kesinlikle söz konusu. Bunu
bütün meclis dile getirdi. Bütün partiler kınadılar, h a t t a
maya çalışması bütün meclis tarafından kınandı.” dedi.
ŞİKAYET
Neler için
ETMEKTEN başvurabilirsiniz?
Kapınızın önündeki sokaktan, yasak
ÇEKİNMEYİN olduğu
halde, kamyonlar mı geçiyor?
OMBUDSMAN: PIETER HILHORST
HABER Gazetesi'nin Ekim Belediye’ye yaptığınız başvuru dilekçesi
sayısında yayınladığımız saçma bir neden yüzünden ret mi edildi?
röportaj sonrasında okur- Çocuğunuz VMBO-T’den HAVO’ya geçlarımızdan onlarca telefon mek istiyor ve okul geçiş için aşırı derecede
aldık. Ombudsmana yüksek puanlar mı istiyor? Buna benzer
başvurmak üzere telefon konularda, itirazınız sonrasında bile haksız
numarası isteyen vatanda- konumda iseniz, Ombudsman'a başvurup
şikayetlerinizi bildirebişımız için, gerekli numa035 – 671 13 63 lirsiniz.
ralar işte burada.
YEMEKNAME
HABER Gazetesi’nin bu
sayısında siz değerli
okurlarımız için yeni
köşemiz YEMEKNAME'ye
devam ediyoruz. Bu
defa da aşama aşama Sini Kebabı tarifi
veriyoruz. Sini Kebabını gazetemizin köşe
yazarlarından Ahmet Suat Arı hazırladı.
Davetlilerimiz ise Şeyda Gedik Koç, Gökhan
Çoban , Havva Çınar ve Serap Aydos.
ye özen göstereceğiz, iyiliği, iyilikseverliği ve iyimserliği ve ahlakı davranışları
seçeceğiz. Tahammülsüzlüğü, saygısızlığı, aşağılamayı, küfretmeyi ve terörize
etmeyi reddediyoruz. İnsanlığın iyiliğine ve faydasına olan her türlü hareketi
destekleyeceğiz. Asgari müştereklerle
hareket etmeyi, her zaman, farklılıkları öne çıkarmaya yeğleyeceğiz. Hak
ve hukuku savunacağız, üretkenliği ve
emek sarfetmeyi önde tutacağız. Yanlışlarımızda bizi uyaranlar olduğunda,
onlara kulak vermeye çalışacağız.
Bu yolda birlikte hareket etmek isteyenler olursa, onlara kapımızı açık
tutacağız.
İlerleyen zaman içinde siz değerli
okurlarımızın karşısına birçok yeniliklerle çıkmak istiyoruz. HABER'i okuyup,
izleyicisi olursanız, katkıda bulunup sahiplenirseniz bu bizim en büyük kazanımımız olacaktır.
Değerli okurlarımıza teşekkürü bir
borç biliriz.
Selam ve sevgilerimle.
İbrahim Karaman
HABER Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni.
» 22’de
Türkiye Cumhuriyeti'nin 87'inci
gelecekte de Hollanda gibi dost ve müttefik
kuruluş yıldönümü Türkiye'nin Rotterdam ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmeye,
Başkonsolosluğu tarafından Hilton
Hollanda’da yaşayan vatandaşlarının
Otel'de verilen ve 500'ün üzerinde
refah ve huzuru için gayret etmeye devam
davetlinin katıldığı bir resepsiyonla
edecektir." dedi.
» 5’te
kutlandı. T.C. Den Haag Büyükelçisi Uğur
Doğan kutlamalar çerçevesinde yaptığı
açıklamada: "Dünyanın en büyük 16.
ekonomisi haline gelen ülkemiz bugün,
ileri demokrasisi ve etkin diplomasisiyle,
Or Şirketler Grubu'nun
çevresine istikrar ve barış yayan
Quote
sahibi Celal Oruç,
bir ülke olarak tüm dünyada takdir
dergisi tarafından
hazırlanan Hollanda’nın
toplamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye
en zengin 500 kişisi
Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi
listesinde 3. kez yer
KORKUYU AŞMAMIZ GEREKİYOR
Fatma Koşer Kaya
Hollanda’daki koalisyon
görüşmelerinin dışarıdan destekli
azınlık hükümeti ile sonuçlanması gerek Hollanda içinde
gerekse uluslararası arenada farklı
biçimlerde ele alındı. Özellikle yabancılar ve müslümanlar arasında
çok sayıda tartışma ve belirsizlik
Korfbolun
hikayesi
» 20’de
aldı. Celal Oruç, 85
316.
milyon euro bu yıl
sırada yer aldı.
var; zira koalisyon anlaşmasının
uygulama ve sonuçları, Hollanda
toplumundaki yabancılar için tam
öngörülemiyor. D66 milletvekili
Fatma-Koşer Kaya ile yapmış olduğumuz röportajda Hollanda’daki
son durumu ve Türk toplumu için
sonuçlarını görüştük.
» 8'de
Bakan Çelik’ten
Umut Veren HAÖZEL
Sözler
BER
» 8’de
A. SUAT ARI
Yine aynı terane
» 5’de
SEDAT ÇAKIR
Varolmanın
dayanılmaz
hafifliği
» 9’da
VEYİS GÜNGÖR
Heyecan, ümit ve
sevinç dolu bir
Bosna gecesi
» 11’de
ERDİNÇ SAÇAN
Türk geçmişli,
Hollanda
gelecekli
» 12’de
NAFİZE ŞENER
Rakamların gücü
» 2’de
» 18’de
HABER Gazetesi Abone Formu
Adı - Soyadı / (Naam):
Cep Telefonu / (Mobiel):
Adres / (Adres):
Doğum Tarihi / (Geboortedatum):
Posta Kodu / (Postcode):
E-posta / (E-mail):
Şehir / (Woonplaats):
Banka no / (Rekeningnummer):
Tarih / (Datum):
İmza / (Handtekening):
Yıllık abone bedeli olan 19,- EURO’nun
1 defaya mahsus olmak üzere yan
tarafta yazılı olan banka hesabımdan
çekilmesine onay verdiğimi beyan
ederim.
Ondergetekende verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging aan:
HABER om een bedrag af te
schrijven van 19,- EURO eenmalig.
indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u
binnen 30 dagen uw bank om terugboeking verzoeken.
Yandaki bilgileri
eksiksiz
doldurup
aşağıdaki
e-mail
ya da posta
adresimize
verilerinizi
ulaştırdığınızda
aboneliğiniz
başlatılacaktır.
Posta adresi:
HABER
Laan op Zuid 474
3071 AB Rotterdam
[email protected]
Tel: 010 -2 900 900
3
HABER
JANUARI - OCAK 2011
BİLETLERİNİZİ TEMİN
EDEBİLECEĞİNİZ ACENTALARIMIZ
Sevdiklerinize kavuşmak için
güvenli uçuşlar dileriz.
İstanbul, İzmir, Dalaman, Bodrum, Ankara,
Kayseri, Antalya, Konya, Sivas ve Elazığ'a
günlük uçuşlarımızla hizmetinizdeyiz.
Önümüzdeki yıllarda da, sizi kaliteli hizmet anlayışımızla Türkiye'ye
taşımak için Corendon, Sun Expres, Onur Air, Pegasus ve Transavia gibi
saygın havayollarıyla işbirliği yapıyoruz.
www.anadoluline.nl
020 - 411 14 55
ARENA REISBUREAU
SARAY REIZEN
TRAVEL DUTCH
SOLMAZ REIZEN
TURKISH TRAVEL
ASLAN REIZEN
GUL REIZEN
HILAL REIZEN
INTER SETIA TOURS
KIZILTEPE REIZEN
MEDISUN HOLIDAYS
MIDAS REIZEN
SVS REIZEN
SU TRADE
EGE REIZEN
TURHOLLAND TRAVEL
O-Z REIZEN
TOURJET HOLIDAYS
KAAN TRAVEL
TUNA REIZEN
ADO REIZEN
BAHAR REIZEN
COSKUN AKSARAY B.V.
DIVANA REIZEN
EMRE REIZEN
ENKA REIZEN
LALE REIZEN
MARATHON REIZEN
YADIN REIZEN
YAVUZ REIZEN
COSKUN REIZEN
KERVAN REIZEN
SEFA REIZEN
GUNAYDIN REIZEN
AKTAS REIZEN
BAKHUS REIZEN
BALCI REIZEN
BECAN REIZEN
ENDER REIZEN
ERCANLAR REIZEN
REISBUREAU TWENTE
MOBILE UNLIMITED TRAVEL
AKSIYON REIZEN
BEKDUR REIZEN
JOIN TRAVEL
KANMAZ CONTINU WERK
REISBUREAU CORENDON
CEM TRAVEL
LIDER REIZEN
ALL AROUND
SUPER TOURS
IDEAL HOLIDAYS
AKTIE REIZEN
SUNNY TRAVEL
PALET REIZEN
ERKA REIZEN
MURAT REIZEN
HITIT REIZEN
FREE SUN TRAVEL
ATA TOURS
FATIH REIZEN
GOZDEM REIZEN
ISTANBUL REISBUREAU
MARMARA TRAVEL
MOON FLY TRAVEL
TOPKAPI REIZEN
TOURLINE HOLIDAYS
SAHIN REIZEN
MUTLU REIZEN
BEYTOURS
ELITE REIZEN
BOLAY TRAVEL
ALATTIN REIZEN
QK REIZEN
ZAAN TRAVEL
ZONFLY
GS TRAVEL
SUNMAKERS
ALKMAAR
ALMELO
ALMERE
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
APELDOORN
ARNHEM
ARNHEM
BARNEVELD
BERGEN OP ZOOM
BEVERWIJK
BREDA
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEVENTER
DORDRECHT
DORDRECHT
EDE
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
ENSCHEDE
ENSCHEDE
ENSCHEDE
ENSCHEDE
GRONINGEN
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HEERLEN
HELMOND
HILVERSUM
HILVERSUM
HOOGVLIET
LEIDEN
LEIDEN
MAASSLUIS
NIJMEGEN
NIJMEGEN
OSS
PIJNACKER
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
SCHIEDAM
TILBURG
UTRECHT
UTRECHT
VEGHEL
ZAANDAM
ZAANDAM
ZAANDAM
ZAANDAM
ZWOLLE
ZWOLLE
072-540 53 11
0546-433 449
036-546 40 70
033-465 48 13
033-476 74 29
020-688 56 45
020-681 23 00
020-693 98 98
020-618 37 82
020-625 60 60
020-489 33 72
020-685 57 04
020-845 75 40
055-522 00 20
026 442 89 92
026-446 12 12
0342-419 191
0164-751877
0251-21 67 49
076-571 78 49
070-445 27 45
070-220 16 03
070-380 06 29
070-356 20 30
070-388 77 17
070-388 77 88
070-388 22 07
070-388 83 76
070-380 76 98
070-402 00 80
0570-63 00 10
078-613 58 31
078-631 68 74
0318-751 303
040-243 61 67
040-211 59 45
040-286 81 44
053-433 55 17
053-434 47 54
053-434 19 49
053- 478 19 12
050-3138666
023-542 52 93
023-202 14 38
023-540 53 95
023-844 81 35
023-5253450
045-520 00 56
0492-565 686
035-642 48 65
035-624 82 50
010-438 18 51
071-512 20 70
071-514 74 30
010- 592 23 66
024- 373 11 24
024-354 22 07
0412-62 79 22
015-364 24 83
010-485 26 28
010-465 31 91
010-486 62 62
010-484 03 06
010-476 42 32
010-425 85 83
010-436 92 00
010-291 00 36
010-426 28 02
013-544 22 23
030-293 18 18
030-223 29 51
0413 350 655
075-614 14 11
075-653 10 20
075-631 87 42
075-616 43 80
038-422 43 52
038-453 32 87
HABER
4
JANUARI - OCAK 2011
RÖPORT
AJ
Hollandalı işveren
gruplarıyla işler yapın
Aysel Erbudak
ız işte
n
ı
ğ
ı
t
Yap
maya
l
o
i
s
i
en iy
.
çalışın
Aysel Erbudak kimdir?
FOTO | Martine Sprangers
Geboren in april 1968 in Turkije.
Burgerlijke staat: ongehuwd
Moeder van 3 kinderen: Michael (19) , Rowena (18) en Merdan (6)
Komt in 1979 met haar familie naar Nederland.
Opleiding: HBO propedeuse maatschappelijk werk
Start in 1988 als zelfstandig ondernemer. Onder andere
oprichter en bestuurder van inbound call-centra in Nederland
en oprichter en bestuurder van een resort in Turkije.
Oprichter van investeringsmaatschappij Meromi Holding B.V.
Middels overname in september 2006 van het Slotervaartziekenhuis
in Amsterdam, ontstond het eerste Nederlandse ziekenhuis in private
handen. Aysel Erbudak is daar voorzitter van de Raad van Bestuur.
Oprichter van Sezoz (abortuskliniek)
Bestuurder Jan van Goyenkliniek Amsterdam
Lid raad van toezicht St. Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers
Veel gevraagd spreker
Columnist
Hollandalılar gibi azimli, hırslı ve düzenli çalışın. Yaptığınız işte en
iyisi olmaya çalışın. En çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan
biri yapacağınız işin tüm Hollandalılar tarafından istenmesine
dikkat edin. Pazarınızı birtek grupla kısıtlamayın.
RÖPORTAJ | Sedat Çakır
K
onuşmamız Aysel
Hanım'ın randevularının uzamasından dolayı bir
yarım saat geç
başlıyor. Özenle dizayn edilmiş
bürosu burada çalışılıyor havası
içinde sade bir şıklıkla misafirlerini ağırlıyor.
Aysel Hanım kapıyı kapamaya giderken Christian Loubout'ın
çizmelerinin kırmızı tabanı kendi
gibi meydan okuyan bir havada.
Burada kontrolün kimde olduğundan kimsenin şüphesi olmaması
gerektiğini bildiren sessiz göstergelerden biri.
Yaşımın büyümesi ve bu sayede daha çabuk okula gidebilmem
için Türkiye’de mahkemede hakim
önündeyim, daha çocuğum ve amcama "hakime ne diyeyim" diye
soruyorum. Amcam, sanki hayatımda daha sonra olacakları biliyormuş gibi, "insanlara ve insan-
lığa yardım etmek
istiyorum de" dedi.
Ben de o gün sanki
buna inandım ve ha- y a t ı m
da, insanlara ve insanlığa yardım
etmekle geçiyor diyebilirim.
Konuşmamızın sonuna doğru
geçen bu cümleler beni derinden
etkiliyor.
Karşımda oturan mütavazi kadın sanki Hollanda’nın en güçlü işverenlerinden biri değil gibi. Kibir
olmadan, sağlıklı, sağlam bir kendine güvenililirlik ve özgüven var.
1979 yılında aile birleşimi ile
Hollanda’ya gelen Aysel Hanım
1988 yılında işhayatına atıldı. Çok
başarılı olan ve halen devam eden
bir call center şirketi var. Call cen-
ter ve diğer girişimleri ile kazandığı birikimleri hem Türkiye’de yeni
yatırımlara hemde Hollanda’da o
güne kadar olmayan bir hastane
yatırımına yönlendirdi.
Aysel Hanım ilk olarak
Slotervaart hastanesini almaya
karar verdiğinizde zorluklarla
karşılaştınız mı?
Hollanda’da ilk kez bir girişimci bir hastane satın aldığından bu
konuda çok tereddütler vardı.
Tabii ki epey zorluklarla karşılaştım. Ama bu zorluklar Türk olduğumdan değil daha çok sistemin
bu tip bir girişime alışık olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu önyargıları Slotervaart
hastanesini devir aldığımız ilk yıl
kar ederek kırdık. Kuruluşundan
devir aldığımız 2006 yılına kadar
hastane her yıl 4-4,5 milyon Avro
zarar etmiş ve biz ilk yılımızda 6,5
milyon Avro kar açıkladık.
Yine de Flevopolder hastanesini devralmak istediğinizde
önünüze inanılmaz engeller çıkarıldı değil mi?
Evet, ama bu şahsıma olan bir
zorluktan çok sistemin o gün bu
işleme hazır olmamasından kaynaklanıyor. Bugün aynı işlemler
olsa daha değişik sonuçları çıkar
diye düşünüyorum. Slotervaart
hastanesinin başarısı gelecek için
umut vaad ediyor.
10 yaşında Hollanda’ya gelen
Aysel Erbudak başarılarını mütevazi olarak anlatıyor. Başarılı bir
ekiple ve kimseyi dışlamadan hareket etme özeninin altını çizerek anlatıyor. İşini seven insanların heyecanı ve aynı zamanda da sakinliği
mevcut. Konuşmamızın ortasında
hastane sorumluları odaya geliyorlar. Tüm oda ve yataklar dolu
olduğundan bugün saat 16.00’ya
kadar hasta kabul edemeyeceklerini söylüyorlar. Bu da daha sonraki
sorumuza kapı aralıyor.
CZ sağlık sigortası tarafından yapılan araştırmada bazı
hastanelerin gögüs kanseri
ameliyatlarında daha az başarılı olduğu belirtiliyor ama özel
olarak anılan bir tek Slotervaart
Ziekenhuis oldu, bunu nasıl
karşılıyorsunuz?
CZ kriter olarak hastane içinde yapılan ameliyatları aldığından,
belirli bir sayıdan az ameliyat yapan hastaneler kriterlere uymayan hastaneler olarak açıklandı.
Geçtiğimiz dönemde benim kızkardeşim de kendi hastanemde
ameliyat oldu. Yani ben kendi öz
kardeşimi güvenecek kadar iyi
ameliyat yaptığımıza inanıyorum.
Ayrıca, burada ameliyat yapan
doktorlarımız başka hastanelerde de ameliyat yaptıklarından her
halükarda bu kriterlere fazlasıyla uyuyorlar. CZ sağlık sigortası
bizim açıklamalarımızdan sonra
geri adım attı. Tabii ki bu kamuoyunda olumsuz etki yaratabiliyor.
Biz de normalden daha fazla hizmet ve ilgi ile bu tip olumsuz açıklamaların üstesinden geliyoruz.
Ayrıca ben de Hollanda'da önemli
televizyon proğramlarına katılarak her zaman kendi düşüncelerimi açıklıyorum. Özellikle Pauw
en Witteman gibi proğramlara
açık net olarak fikirlerimi beyan
ettiğimden dolayı da davet ediliyorum.
Aysel Erbudak Pauw en
Witteman proğramında iki defa çıkan tek Türk işverenimiz. Kanımca
Hollanda medyası tarafından en
yakından takip edilen işverenimiz-
5
de diyebiliriz. Internet üzerinden
yapılan basit bir araştırma bile
Aysel Hanım'ın medyatik tarafını vurgulamaya yetiyor. Olumlu
ve olumsuz yazılar hemen hemen
aynı oranda yer alıyor diyebilirim.
Türkler ve Türk basını tarafından
bazen olumsuz olarak eleştirilmek
Aysel Erbudak tarafından büyük
bir sıkıntı kaynağı. Çoğu insanın
kendisini tanımadan olumsuz fikirler öne sürdüğünü belirtiyor.
Ağırlıklı 2006 yılında bu tip fikirlerin yayımlandığını ve o dönemde
kendisini çok üzdüğünü belirtiyor.
Başarılı Türklerin Türk camiasında bazen horlandığı konusunda
hemfikir kalıyoruz.
Kadın girişimcilerimiz için
tam bir ilham kaynağı olan
Aysel Erbudak Hollanda’da
Hollandalı kadın girişimciler
tarafından da şikayet konusu
HABER
JANUARI - OCAK 2011
yapılan ‘Glazen Plafond’ olarak
adlandırılan görülmez engelleri nasıl aşıyor ya da bu görülmez engellerin var olduğunu
düşünüyor mu?
Kadınlar ve yabancı girişimciler için belirli ve özel bir olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki burada iş yapmak isteyen kişilerin
kendilerini birtek küçük bir piyasa ile kısıtlamamaları gerekiyor.
Yapacağın işin Hollanda geneline
yayarsan ve müşteri potansiyelini tüm Hollanda ve Hollandalılar
olarak gördüğün sürece başarılı
olmaman için neden yok. Bu demek değildir ki kadın ve yabancı
girişimcilerin özel sorunları yok.
Ben şahsen bu konularda zorluk
çekmedim.
Dünya genelinde başarılı
işadamlarının başlattığı bir
akım var. Kurdukları vakıflar
aracılığıyla yardım yapmaları.
(Bu tabii ki belki dünya kurulduğundan beri var ve Osmanlı
döneminde de dünyaya örnek
olmuş ve bugünlerde unutmaya başladığımız bir olgudur)
Sizin Hollanda ve Türkiye’de
hayır ve yardımlar konusunda
çalışmalarınız var mı?
Ben insanların insanca yaşamaları ve kendi hayatlarını kendileri kazanmaları taraftarıyım.
Yani insanların kendi saygınlığını
yitirmeden kazanç kapıları oluşturması gerektiğine inanıyorum.
Türkiye’de hem yatırımlarım sayesinde insanların gelir kapılarını açılmasına çalışıyorum, hem
de çeşitli ve kontrol edilebilecek projelere destek veriyorum.
Hollanda içinde Wajong olarak tanımlanan genç malülen emeklilere yönelik Maastricht Üniversitesi
ile birlikte bir proğram hazırlıyoruz. Kısa bir zaman içinde bu
proje bizim hastanemizde pilot
proje olarak başlayacak ve başarılı olması durumunda Hollanda
genelinde uygulamaya konulacak.
Bu sayede toplum dışına itilmiş
ve kendi özgüvenini kaybetmeye
başlamış genç malülen emekliler yeniden işhayatına kazandırılacaktır. Sosyal hayatı önemli
ölçüde olumlu etkileyecek bu
proje için uzun zamandır çalıştığımızdan şu anda hayata geçmeye başlamasından dolayı büyük
bir gurur duyuyorum. Özellikle
yabancı genç malülen emeklilere büyük imkanlar sağlayacağına
inanıyorum.
Her başarılı kişinin kendinden
sonra gelecek olan nesillere anlatacakları vardır. Aysel Erbudak
adını biz de Hollanda'da uzun zaman zevkle duyacağız diye düşünüyorum. Aysel Erbudak gibi başarılı işkadınlarımıza ihtiyaç var.
Aysel Erbudak Hollanda’da olduğu kadar Türkiye’de de başarılı
işlere imza atan birisi. Hastane yatırımlarını yanı sıra diğer alanlardada yatırımları mevcut.
Aysel Hanım sizin genç işverenlere tavsiyeleriniz ne
olur? Neleri yapsınlar? Neleri
yapmasınlar ve nelere dikkat
etsinler?
Hollandalılar gibi azimli, hırslı
ve düzenli çalışın. Yaptığınız işte
en iyisi olmaya çalışın. En çok
dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri yapacağınız işin tüm
Hollandalılar tarafından istenmesine dikkat edin. Pazarınızı birtek
grupla kısıtlamayın.
Hollandalı işveren gruplarıyla
işler yapın ve çevrenizde başarılı insanlarla iletişimde olun. En
önemlisi kendine ve yaptığın işe
güven.
Çok yağmurlu ve soğuk bir
günde Aysel Erbudak ile yapılan
söyleşi sonrası Aysel Hanım'ın
enerjisi bana da bulaşıyor. Uzun
zaman sonrası ilham veren birisi
ile röportaj yapmak insanın kendisinede bulaşıyor gibi. Aysel hanıma sıcak ilhamları ve röportaj
için teşekkür ediyorum.
Her toplumun ilham perilerinin olması gerek. Aysel Erbudak
benim için Türk toplumunun ilham perilerinden, kendisine başarılarının devamını diliyorum.
LASTMINUTE
CORENDON.COM’ DA KAMPANYALAR BAŞLAMIŞTIR
Utrecht Turizm fuarında sizleri de aramızda
görmekten mutluluk duyarız...
11 ocak - 16 ocak arası
✆023-751 06 06
BAŞL
A
VERGYAN FİY
İLER ATLAR
DAH
İLDİRLA
59
€
’dan
İnanılmaz
Fırsatlar
Corendon.com’da
A
I
R
L
I
N
E
S
BEZORGING MOGELIJK
HABER
Z
ANALİ
M
YORU
6
JANUARI - OCAK 2011
Manifesto değil
fiyasko
PROF. M. AkŞit
SONGÜL MUTLUER
Sen ve Ben El Ele, Damla Gazetesi
PvdA Zaandam Grup Başkanı
Manifesto bilimsellikten uzak
Gazetede yayınlanan
bu manifestonun bilimsel
gözlemlere dayandığını
gösteren bir kaynak yok.
Ben, yıllarca verdiğim
emeğin bana kazandırdığı alışkanlıktan dolayı, bilimsel kanıtlara dayanmayan açıklamalara çekingen
yaklaşıyorum.
Herhangi bir sosyal
oluşum ile ilgili, iyi ya
da kötü diye bir yorum yapabilmeniz
için, neyi amaçlandığınızı belirterek, toplumsal kanıtları
toplamanız ve en
önemlisi, bu
oluşumu
dünyadaki benzer olu-
şumlar ile sağlıklı verileri
kaynak göstererek göreceli karşılaştırmanız gerekir. Maalesef bu bilgiler
eksik. Benim kendi görüşüme göre, istenen uyum
ancak, azınlıklara ana dillerini öğreterek, eşlerini
serbestçe seçebilmek gibi
temel haklarını vererek
ve onların başarısı
için gerekli ortamı
oluşturarak sağlanır.
Türk gençlerinin durumu bu manifestoyla küçümseniyor, maalesef yine
kurban rolüne itiliyorlar.
Fakat bu durumlarının çok
iyi olduğu anlamına gelmez. Tabii ki Türk gençleri
arasında sorunların olduğu
düzenli olarak görülüyor. Bu
çoğunlukla
sosyo
ekonomik
d u -
10 yıl IOT müdürlüğü, 4 yıl da Gilze-Rijen'da encümen üyeliği yaptı
Gizli bir ayrımcılık var
nında önlem alınmazsa
yani bu gençler için perspektifsizlik devam ederse, Dr. Kadir Canatan bunu
yıllar önce de söylemişti,
kriminal olaylar daha da
artabilir. Tabii ki başarılı
gençlerimizin sayısı da giderek artıyor ama aynı zamanda, bu soruna dikkat
çekmek ve dayanışmak
gerekli. Bazı gençlerimiz
sorunumuz yok diyorlar.
Belki bu onlar için doğru
ama, sorunlu gençlerimiz
için de dayanışmacı olmamız gerekmez mi?
Tel: 030-8890206
E-fax: 0847-292120
E-mail: [email protected]
Lid van College Belastingadviseurs
Tafelbergdreef 36
3564 AB Utrecht
www.profa.nl
Belastingadvies
Opstellen jaarcijfers
Aangiften inkomstenbelasting
Aangiften vennootschapsbelasting
YUSUF ALTUNTAŞ
ISBO (İslam Okulları Yönetimleri Kurumu) Genel Müdürü
Manifesto Türk gençlerini
kurban rolüne itiyor
HATiCE CAN-ENGİN
Manifesto da Türk
gençlerinin sorunlarına
dikkat çekilerek, hükümet, işveren ve diğer kurum ve kuruluşlardan somut adımlar talep ediliyor.
Bu talebin oldukça
doğru ve gerekli bir talep
olduğunu düşünüyorum.
Birçok üniversite mezunu olup kendi branşında
iş bulamayan gençlerimiz
var. Bu durum, gençlerin
topluma katkısını engelliyor ve gençlerimizi ve ailelerini psikolojik olarak
ümitsizliğe itiyor. Gizli bir
ayırımcılık var. Eğer zama-
!
OYU
T
S
E
F
I
N
A
M
DİRDİLER
DEĞERLEN
Verilerden yoksun bir manifesto
boş kovanla ateş açmak gibidir
rumları, eğitim alıp almadıkları, çoğunlukla da
sosyal kontrolün eksikliligi veya yanlış arkadaş
edinmelerinden kaynaklanıyor. Bazı Türk gençlerinin kendilerini Hollanda
toplumundan yabancılaşmış hissettiklerini anlayabiliyorum. Ancak, ortaya
çıkan izlenimin ve bahsi
gecen kötü döngüyü kabul
etmiyor ve onaylamıyorum. Tam aksine çevremde
çok fazla olumlu örnekler
görüyorum. Birden fazla
bölüm bitiren gençler, iyi
iş bulan veya oluşturabilenler var. Geleceklerini
Hollanda’da gören gençlerimiz var. Ben de onlardan
biriyim. Olaylara bir de bu
açıdan bakalım.
AHMET TAŞKAN
İlk olarak Türk gençlerinin toplumda sorunları
olduğunu, bu sorunların
bugünlerde başlamadığını,
çok öncelere dayandığını
belirtmek isterim. Buradaki nüans farkı her azınlığın
herhangi bir toplumda tarih boyunca sorunları olacağıdır ve bunları aşarak
topluma ayak uydurmasıdır. Bu süreç yıllar boyu
sürecektir ve bunu da böyle görmemiz gerekiyor. Sorunları fark etmenin katkısı ancak bunları veriler ile
destekleyip karşılaştırarak
olabilir, mesela CBS’in rakamları ile karşılaştırılabilir. Bana göre bu
verilerden yoksun bir
şekilde bir manifesto yazmak sadece bazı kişilerin
kişisel bir çağrısı olarak algılanır ve boş kovanla ateş
açmaktan öteye gitmez.
Directeur Taskan Consulting
"İşler kötüye gidiyor" deme yerine "daha iyi nasıl olabilir?" demeli
Yeni bir ülkeye gelen her
yeni toplulukta olduğu gibi
Hollandalı-Türkler’de de kendine toplum içerisinde yer
edinmeyle alakalı bir takım
sorunlarla karşılaşmaktadır.
Bunu ilk önce doğal bir süreç olarak görmekte fayda
vardır. Bu
dünyanın
her yerinde böyle
ölmüştür
ve olmaya
da devam
edecektir. Aslında
burada
YASEMiN CEGEREK
Gelderland Eyalet Parlamentosu adayı
dikkat edilecek asıl mesele içinde bulunduğumuz bu
prosesin nasıl en az sıkıntı
ile atlatılabileceği konusudur.
Volkskrant’ta manifestosu yer
alan arkadaşların da dertlerinin bu olduğu ve bu safhayı
nasıl daha kolay bir şekilde atlatırız düşüncelerinin bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
Bu hepimizi düşündüren ve bir
çok çalışmanın içerisine sokan
bir durum. Beni biraz tedirgin
eden mesele söylemlerimizle
toplumumuzu gereksiz yere
kriminalize etmememiz ve
Faslıların düştüğü duruma
zorla kendimizi kendi elimizle
zorla sokmamamızdır. Bildiğiniz gibi Hollanda’daki Türk
toplumunun bir çok konuda
örnek olacak çalışmaları var.
18 bini aşkın girişimcimiz, 8
binin üzerindeki üniversiteli
öğrencimiz, eğitim alanındaki bir çok çalışma, politikada
ve bir çok toplumsal alandaki
aktif durumumuz bence hiç te
küçümsenecek bir durum değil. O yüzden ben “işler kötü ve
kötüye gidiyor” yerine “işler
nasıl daha iyi olabilir?” denilerek meseleye bakılmasının hepimiz için daha iyi olacağı kanaatindeyim. Yoksa hepimizin
bildiği gibi maalesef Hollanda
içerisinde bir gurup zaten bu
tür negatif meseleler arıyor
gündemi gereksiz yere meşgul etmek için.
Toplumdaki farklılıkların iyi sonuçları görmezlikten gelinemez
Bu manifestonun ortaya çıkardığı tartışmayı olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Yüksek eğitimli Türk gençlerinin sayısı gittikçe artıyor, fakat kültürel
ve dini arka planları ile ilgili var olan negatif imajdan dolayı bu gençlerin konumları
çabuk değişmeyecektir. Yeni konum için
yeni tartışmalar ve yeni sorular gerekiyor. Bu yeni jenerasyonun başarısı sosyo
ekonomik durumlarının dışında kültürel
ve psikolojik yönlerinin de bir etken ol-
duğu ortaya çekmiştir. Başarı için eğitim
düzeyi iyi bir ölçek değildir. Düşük eğitimli
insanlar da iyi entegre olmuş olabilirler.
Toplum ile olan bağın dışında toplum ile
kaynaşmak ta önemlidir. Bu tür tartışmaların toplumsal olarak değil de daha çok
kişisel olarak yapılması taraftarıyım. Yoksa
biz ve onlar tartışması devam eder ve bu
hedefimiz olmaması gerekir. Toplumdaki
farklılıkların çok iyi sonuçları da oluyor,
bunu da görüp dillendirmemiz gerekiyor.
7
HABER
JANUARI - OCAK 2011
MEHMET EMiN ATEŞ

STO
MANiFE
L DEĞİL
BİLİMSE
Bir iş toplantısı dolayısıyla Güney Afrika'da
bulunan Mehmet
Emin Ateş'i telefonla
arayarak Volkskrant
Gazetesi'nde yayınlanan manifestoyu
sorduk. Mehmet
Emin Ateş bize,
Volkskrant'ta yayınlananın aksine, manifesto başlığıyla yazılan
yazıların maksadı
aşan şeyler olduğunu
ve genellemelerin
gerçekleri yansıtmayan ham bilgiler
olduğunu belirtti.
Uğur Pekdemir
Volkskrant'ın manifestoyu veriş biçimi ahlaki değil
Şu an ben işim dolayısıyla bir toplantı için güney Afrika’dayım. Manifestoyu yayınlayanlar arasında benim
ismimde var diye gazeteciler
de beni Hollanda’dan aradılar.
Sıcak gündemi tam anlamıyla takip edemedim, ancak internetten izlediğim kadarıyla
olay Volkskrantin haberi verme biçimindeki çarpıklığı da
kafa karıştırıcı. Denk tanktaki
grubunda geçen görüşmeler
sanırım 6 ay önce yapılmıştı.
Benim ağırlıklı olarak üzerinde durduğum konu, gençlerin
içinde bulunduğu boşluktan
ötürü Türkiye’ye dönmek istemeleriyle alakalıydı, bu konuda
endişelerimi dile getirmiştim
bu görüşmeler sırasında. Ancak oradaki görüşmelerden çıkan doğal sonuç bir manifesto
bildirisi olamaz. Hazırlık aşamasında görüşülen özel olarak
verdiğim bilgileri manifesto
haline getirirseniz yanlış yapmış olursunuz.
Eğer iş pazarında ayrımcılık
devam ederse, gençler için o
zaman iki tane seçenek kalıyor.
Bir tanesi bir iş bahanesiyle
Türkiye’ye gitmek, onu başaramazlar ise bu sefer çok boşluğa düşecekler, boşluğa düşmüş
genclerin şu tarafa veya bu tarafa çekilmeleri daima büyük
bir risktir. Yani kendine güveni
olmayan insanlar ya kötü yola
gider ya radikal yola gider. Olayın temeli buydu. Ancak sonradan benim gördüğüm kadarıyla aşırı genellemeler yapılarak
maksadı aşan şeyler söylenmiş.
O arkadaşlarla görüşme fırsatım olmadı, ancak yarin
Hollanda’ya dönünce
ilk işim onlarla görüşmek olacak. Manifestodaki hususların
esasında birtakım
gerçeklik payı var.
Ancak Hollanda
basını sansasyon
aradığı için, olayı başka türlü
veriyor. Durup durur-
ken milletin kirli çamaşırını
ortaya dökmek doğru değil.
Yararlı mıdır değil midir o tartışmanın yapılması lazım. Özel
görüşmelerde ben bu meseleleri hep dile getirdim. Hele su
andaki politik iklimde topluma
karşı olumsuz düşüncelerinin
artması yol açar diye endişeleniyorum. Mesela bahsi geçen
yerde çok genelleme var, orada ifade edilen şeyler öyle ifade
edilmesine karşıyım. Hollanda’daki cami konularında olduğu gibi. Hollanda’da 400 tane
cami var, genel ifade olarak
camiler bu işin kaynağıdır
demek tabii ki doğru değil. Bir toplantıda görüş
alış verişinde bulunulabilir, ama bunlar bir
manifesto anlamına
gelmez.
TANNET
Volkskrant'ın manifestoyu veriş biçimi ahlaki değil
Tannet olarak böyle bir grup arkadaşın, kendimizin özeleştirisi niteliğinde yazmış olduğu manifesto,
bence iyi bir gelişme, içerik olarak
konulara bakacak olursak daha çok
topluma, hükümete ve özörgütlere
bir sinyal vermek istediklerini görüyorum. Bu iyi bir şeydir ama maalesef her zamanki olduğu gibi, medyanın bunu, verdiği başlıkla içeriği
aslında güzel olan bir manifestoyu,
sanki Türk toplumunun bir problemi toplum olarak göstermesi bence
ahlaki değil. Volkskrant’ın verdiği alt
başlığa baktığımızda da içerik olarak
iyi olduğu halde, sanki bir başka etnik grubun veya yeni Hollandalıların problemleri bitmemiş te yeni bir
problem grubu daha doğuyormuş
gibi bir imaj verilmeye çalışılması
ARiF YAKIŞIR
çok yazık olmuş bana sorarsanız.
Yeni Hollandalılar, Türkler yani,
başarılı bir grup. Hem akademik
hem işletmecilik hem de yöneticilik
anlamında; aslında çok iyi prim sağlamış, kendi geleceğini Hollanda’nın
bir parçası olarak gören bu grubu,
diğer problem grupları gibi yansıtmak güzel bir olay değil. Medya birden sanki yeni bir problem grubu
yakalamış gibi yaklaşıyor. Aslında
bu manifestonun içeriğine bakacak
olursak, içeriği aslında özeleştiri
yanısıra daha çok devletin bugüne
getirdiği politikayı eleştiriyor, çünkü
şimdi Wilders on plana çıkıyor ama
bildiğiniz gibi Verdonk’la başladı bu
konular, o diyordu ki: ‘okul bahçesinde anne-baba çocuklarıyla Hollandaca konuşmaları gerekiyor’, Bu
yaklaşık 10
yıldır olan
bir surecin
getirdiği
maalesef
bir sonuç.
Aslında manifestonun ana
mesajı
bence
topluma ‘yeni
Türkiye
kökenli Hollandalıları veyahut Hollandalı
Türkleri, kendimize nasıl kazanabiliriz?’ mesajı vermek isterken, medya bunu değiştirip “işte bunlar da
problem grubu” diye yansıtmaları
olağanüstü yanıltıcı bir durum.
TIKDF (Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu) Başkanı
Açıklanan görüşler abartılı ve çok yanlışlar içeriyor
10 ocak 2011 tarihli Volkskrant
gazetesinde çıkan ve 11 kişinin isminin yer aldığı ``Hollanda’da yaşayan
Türk gençlerinin genel sorunları``nı
dile getirdiklerinin belirten yazı federasyonumuz ve vatandaşlarımız
tarafından hayretle karşılanmıştır.
Bu yazıda yer alan konuların bir
kısmı abartıldığı kadar olmadığı gibi,
bir kısmı da gerçeği yansıtmamakta.
Toplumumuz ve insanlarımızı yakından tanımayan, onların içinde olmayan kişilerin, bu insanlar üzerinden
neler yapmak istediklerini de anlamakta zorlanıyoruz.
Hollanda’da yaşayan, doğup büyüyen gençlerimizin uyum sorunu yoktur. Psikolojik sorunlar, eviçi şiddet
gibi konularda gençlerimizin, vatandaşlarımızın sorunları çok az oranda varsa bile, abartılacak boyutlarda
değildir. İçinde yaşadığımız Hollanda
insanının bu alandaki sorunları çok
daha fazladır.
Hollanda’daki cami ve diğer sosyal kültürel dernek ve vakıflarda
senelerdir hiçbir yerden sübvansiyon almadan, üyelerine, gençlere,
bayanlara, cemaate ve ziyaretcilere
sosyal- kültürel alanda, Hollanda’da-
ki gelişmelerden, kanunlardan, Hollanda eğitim sistemi, okul seçimi, CITO testi ve
neticesi, evödevi yardımları,
velilerin eğitime katılımını sağlamak, genel
sağlık konuları, uyum,
katılım v.s.. gibi konularda bilgilendirme
vermektedirler.
Cami ve der-
Yusuf Alan
nekler zaman zaman Hollandalı
kuruluşlarla birlikte ortak faaliyetler organize etmekteler. Ramazan aylarında camiler ve
derneklerde Hollandalı
komşulara, sosyal kurumlara, belediye meclis üyeleri ve memurlarına ve herkes açık
olan iftar yemekleri
verilmekte.
Directeur Taskan Consulting
Morale, ümide, şefkate ihtiyacımız var
Uzman arkadaşların tespitleri
ve çözüm önerileri dikkat çekici
ve rasyonel. Aşırılık, dengesizlik, uyumsuz ve
huzursuzluk; her insanı bekleyen riskler.
Kök sorunlar derinlerde yatıyor. Kainatla,
yaratılışla, sonsuz
hayatla entegre
olamayan, hiç
bir yere entegre
olamaz, kendi-
ni her yerde yabancı hisseder. Dinamik denge, yenilikçi ve üretken
düşünce, uyum ve dayanışma; ancak benlik hapishanesinden kurtulmakla gerçekleşir. Hollanda'nın
sosyal enerjisine ciddi katkılarda
bulunma potansiyeli taşıyan gençlerimizin, entellektüel genişlik ve manevi derinliğe
ulaşmaları için morale,
ümide, adanmışlık ruhuna ve şefkate ihtiyaçları var.
Hariçten Gazel Okumak
Toplam 200 ile 250 bin arasında bir seçmen kitlesidir söz konusu olan.
Yaklaşık 80 bin oy da mecliste bir sandalye anlamına geleceği için azami
3 sandalyelik bir taban gücü var demektir. Tabii bu durum sandığa
giden bütün Müslümanların bu etnik partiye oy vermesi halinde
geçerlidir.
AHMET SUAT ARI
[email protected]
Yürümeyi yeni öğrenmeye başlayan bir çocuk düşünün. Emeklemekten dizleri nasır tutmuş ve yürümeyi
kafasına koymuştur artık. Her bulduğu
desteğe yüklenip adımlarını dikkatlice atmanın çabası içindedir. Bu destek
bazan bir anne, bazan bir baba, bazan
da bir abi veya abla olur. Çoğu zaman
da ona destek olacak ebeveynini, abi
ve ablasını beklemeden odadaki mobilyalardan faydalanmayı dener. Düşe
kalka, bazan da hafif sıyrıklarla bu mücadelesini sürdürür ve eninde sonunda
yürümeyi başarır. Yeter ki onun başlattığı bu mücadele süreci dahili ve harici
herhangi bir sebepten dolayı sekteye
uğratılmasın.
Bu örneği 10 Ocak tarihinde
Hollanda’nın ciddi gazetelerinden birinde yayınlanan ve altına imza koyanların bazılarını da yakından tanıdığımız bir manifestodan dolayı verdim.
Kendilerini Türk Hollandalı profesyoneller olarak adlandıran yazarlar
“gençlik sorunlarının oldukça kaygı
verici” olduğunu belirtiyorlar. Aralarında kendi ifadeleriyle araştırmacılar,
eğitim ve istihdam uzmanları, memur
ve bürokratlar olduğu halde bir manifesto kaleme alıp Hollanda’daki Türk
gençlerinin durumundan duydukları
kaygıları dile getiriyorlar.
Kaygının sebeplerinin uzun uzadıya sıralandığı manifestoya göre Türk
gençleri her alanda oldukça olumsuz
şartlarda yaşamaktadırlar. Eğitimde
geri kalmışlık, iş pazarında ayrımcılık ve bu sebepten ortaya çıkan yüksek oranda işsizlik, dışlanmışlık, aile
içi şiddete maruz kalma, ruh sağlığının bozulması, radikalleşme gibi bir
çok sorundan bahsedilmektedir. Bu
manifesto yayınlanır yayınlanmaz hemen hemen bütün medya kuruluşları
konuya bir şekilde yer verdi. Zira
manifesto bugüne kadar varolan
Türk gençlerinin en sorunsuz
grubu oluşturduğu düşüncesinin
tamamen zıddını iddia etmektedir.
Manifesto’da araştırmaların da
ortaya koyduğu eğitimde geri kalmışlık ve istihdam sorunu haklı olarak belirtilirken, bir çok konuda
varsayımlardan yola çıkılmaktadır. Mesela Hollanda’da yetişen gençlerin kategoral olarak
aile içi şiddete maruz kaldıklarını hangi araştırma ortaya
koymaktadır? Yine gençlerin
dışlanmadan dolayı radikalleştiklerini bir genelleme yaparak
iddia etmek mümkün değildir.
Bir diğer önemli husus ise
sosyal dayanışmanın ortadan
kalkmasıyla gençlerin bir nevi
kendi kaderlerine terk edildiği iddia edilmektedir. Halbuki
burada söz konusu olan geleneksel dayanışmanın yavaş yavaş terkedilip kurumsallaşmaya
gidilmesidir. Bu da aslında Hollanda toplumuna ‘uyum’ sağlandığını göstermektedir. Şayet bu,
bazı gençlerde, aynen Hollanda
yerlisi gençlerde de olabildiği gibi,
yalnızlık ve terkedilmişlik duygusu
yaratıyorsa bunun musebbibi uyum
sağlanan ‘kültür’dür.
Manifestoda özörgütlerin maddi
ve manevi yetersizlikler nedeniyle
gençlere hitap edemedikleri ifade edilirken camilerin
doğan boşluğu doldurmaya
çalıştıkları, ancak bunun pek
de olumlu bir sonuç doğur-
madığından bahsedilmektedir. Zira
‘profesyonellere’ göre Türk camileri
Türkiye ile sıkı ilişki içindedirler ve
onlar vasıtasıyla Türk devleti ve dini
kuruluşlar Hollanda’da yaşayan Türkleri kontrol altında tutmaktadırlar.
Bir taraftan özörgütlerin başarısızlığına vurgu yapılırken, diğer taraftan
onların aldığı kategoral yardımların
kesilmesinin doğurduğu sonuçlardan
bahsedilmektedir. Camilerin Türkiye
ile ilişkileri olumsuz bir durum olarak
değerlendirilirken özörgütlerin politik
yapılanmaları gözardı edilmektedir.
Bana göre bu manifesto hiç bir
bilimsel gerçeğe dayanmamaktadır.
Sosyolojide bir grup ele alınırken bir
çok faktör göz önünde bulundurulur.
Hele hele bu bir göçmen grubu ise durum daha da karmaşıktır. Hollanda’da
varoluş tarihi henüz yarım asır bile
olmayan bir göçmen grubunu sadece mahallede gözlem yaparak analiz
edemezsiniz. Onu yapabilmeniz için
toplumun eğitim seviyesi, ekonomik
durumu, sosyal konumu, değişik alanlarda kurumlaşması, temsil kabiliyeti
gibi bir çok faktörü bir süreç dahilinde
değerlendirmeniz gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde varsayımlar ve
yanılgılar sizi yönlendirecektir ki bu
da sizi çoğu zaman sağlıklı bir sonuca
götürmez.
50 yıla bile varmayan bir göç tarihinin güncel durumuna bakacak olursak,
her alanda büyük sıçramalar yapıldığını görürüz. Yüksek ögrenim görenlerin oranları henüz istenen seviyede
olmasa da gün geçtikçe yükselmektedir. Siyasette, bürokraside, iş hayatında
önemli pozisyonlar Türkler tarafından
doldurulmaktadır. Bunlar ilk neslinin
neredeyse okuma yazma bilmez olduğu bir toplum için devrim niteliğinde gelişmelerdir. Tabii ki
olumsuzluklar da vardır, ama
bunu sanki toplumun geneline mahsusmuş gibi göstermek yeni nesillerin motivasyonunu etkileyeceği
gibi toplumun imajını da lekeleyecektir.
Manifestoyu kaleme alanların bunu
istemediklerinden
adım gibi eminim.
Yapılması gereken mahallede duyduklarından yola çıkarak bir manifesto
yayınlamak değil,
manifestoda anılan
sorunlarla topyekün
bir mücadele başlatmaktır. Manifestonun
altına imza atanlardan
birisi daha kısa zaman
öncesine kadar Hollanda devletine Türkler adına tavsiyelerde bulunan
IOT’nin başkanıydı. Keşke
bunu sorumlu olarak gereken yerlere çözüm önerileri
ile sunsaydı. Bence o zaman
daha etkili olurdu. Şimdi
yapılan ise emeklemekten
yürümeye geçme çabasında olan birinin özgüvenini
kırmaktır.
Not: IOT eski başkanı
Sayın Mehmet Emin Ateş’in
manifestodan haberi olmadığı ve imzasının da onun
bilgisi olmadan kullanıldığı
anlaşılmıştır.
Ahmet Suat ARI is groepsleerkracht en onderbouwcoördinator op een VSO ZMLschool te Enschede. Hij schrijft columns in diverse bladen en is o.a. secretaris van
UETD-Nederland.
HABER
8
JANUARI - OCAK 2011
Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı Başladı
ında ülkemizi
y
a
ir
b
n
o
k
il
ın
2010 yılın
bancı sayısı
ziyaret eden ya
27.466.301
TURiZM FUARINDAN BEKLENTiLER ÇOK
750 metrekarelik bir alanda yaklaşık 40 katılımcı
kuruluş ile katılan Türkiye, aynı zamanda fuarına
en büyük 10 katılımcısı arasında yer alıyor.
Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan “Çok heyecan verici bir gündeyiz. Uluslar arası Utrecht
Turizm Fuarına Türkiye’den 34 firma katılıyor.
Gördüğünüz gibi çok görkemli çok güzel bir
standımız var. Türkiye’ye biliyorsunuz her
alanda olduğu gibi Turizm tanıtma ve kültürümüzün yurt dışında tanıtılması bağlamında
da büyük atılımlar gerçekleştirmektedir.2010
yılında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 27
milyon kişiye ulaşmıştır.Tabiî ki buna bağlı
olarak da turizm geliri de artmıştır.”
THY Hollanda Müdürü Metin Gözüaçık yaptığı açıklamada: “Bu fuar Avrupa’da önemli
fuarlardan biri.THY, Turizm Bakanlığı ile
birlikte organizasyon yaptı.Başarılı geçtiğine
inanıyorum. Çok katılımcı var.150 ülke katılıyor.Hollanda’da transit taşıdığımız yolcu sayısı
artmaktadır.” dedi. THY Orta Avrupa Pazarlama-Satış Başkan Yardımcısı H.Ziya Taşkent
“Özellikle THY’nın Hollanda çıkışlı olarak
Türkiye’ye destinasyon sayısını arttırmaya
devam ediyor.Her yıl düzenli olarak gerçekleşen Utrecht Uluslar arası Turizm Fuarı Türkiye
için çok önemli. 2011 için Hollanda’dan
ciddi artış bekliyoruz.”
Her yıl yaklaşık 135.000 kişinin ziyaret ettiği
Utrecht Turizm Fuarı'ndan Türk tur operatörleri ve
otel yöneticileri yeni işler için beklenti içindeler.
Corendon, 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yeni hava yolu şirketi olan CORENDON DUTCH AİRLİNES adıyla piyasaya
çıkıyor. Mısır, Yunanistan ve diğer ülkelere
bu yeni isim ile uçacak olan Corendon
Balkan ülkelerine açılan imkanları hizmete
sunmayı planlıyor. Bu sene tüm destinasyonlarda 455bin paxı hedefleyen Corendon CEO'su Atilay Uslu, bunun 350binini
Türkiye'ye hedeflediklerini söyledi. 2010
yılında 350bin paxı yakalayan Corendon
böylelikle bilet satışlarında ve rezervasyonlarında %50lik bir artış bekliyor.
Kısa süre önce Corendon bünyesinde Türk
medyasından sorumlu bir pozisyonu da
üstlenen Atacan Uslu, vatandaşlarımıza
verdiği mesajda, Türkiye'ye memleketlerine
giden gurbetçilerin, tatillerinin 1 haftasını
da Corendon aracılığı ile anlaşmalı oldukları otellerde geçirmelerini istedi. Türkiye'de
yaz tatilindeyken bile, websiteleri aracılığıyla otel rezervasyonlarının yapılabileceğini
aktardı.
HOGİAF İkinci Başkanı Vecih Er
“Hollanda’da faaliyet gösteren şirketlerin burada yer alması gerçekten bizleri
sevindirdi. Umarım 2011 yılı Türkiye adına
Turizm alanında bir atılım yılı olur.Gerçekten Uluslararası Utrecht Turizm fuarında
coşkulu bir katılım var.HOGİAF olarak yurt
dışına geziler düzenliyoruz.Bu geziler hem
gezi ve hem de ticari bir yatırım olduğundan dolayı turizme de önemli bir katkı
yaptığı kanaatindeyiz.”
Esat Aksak
Bu sene geçen seneye göre daha iyi. Anlaşmalarımızı yeniledik. Onur Havayolları
olarak tekrar bir ağırlık vereceğiz. Rotterdam Eindhoven ve Rotterdam’dan nisan
itibarı ile normal seri uçuşlara başlayacağız, bu sene daha iyi olacak inşallah.
UTRECHT - Dünyanın
en büyük fuarları arasında
yer alan ve insanların tatil
tercihlerini belirlemelerinde büyük bir etkide bulunan Uluslararası Utrecht
Turizm Fuarı başladı. 11-16
Ocak arası ziyaretçilere açık
olan fuarı 135bin kişinin
ziyaret etmesi bekleniyor.
Bu yıl 40'cısı düzenlenen
fuara aralarında Türkiye'nin
de yer aldığı 150 ülkeden 1400 dolayında turizm kuruluşu katılıyor.
ETT Telecom Direktörü Ali Yavuz ve DEHA
Turizm Direktör Asistanı Cengiz Yılmaz
ile sohbeti esnasında Komfortours sahibi
Osman Çelik “Hollanda’da uzun yıllardır
havacılık sektöründe tecrübeye sahip Komfortours 2011 yılında da çıtayı yükselterek
yolcu sayısında artış kaydedecek.Fuar son
derece verimli geçiyor.” Saray Bosna ve
Fas’ın farklı bölgelerine uçuş projelerimizi
sürdürmekteyiz. Erken al ucuz uç kampanyamız da hala devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
Türk standında catering'i üstlenen Meram
Restoran direktörü Erdoğan Yüce ve ortaklardan Hasan Tanyeri, Meram'ın markalaşma yolundaki hareketlerinin piyasada
yakından takip edildiğini ve artık kendilerine
franchising sistemi kurmaları yönünde istekler
ulaştığını söylediler.
9
Mustafa Birkiye (Yıldırım Reizen)
Biz Yıldırım Reizen olarak önümüzdeki
sezonda hedeflerimizi daha sağlıklı ve
daha emin adımlarla atmak istiyoruz. 2011
yılında paket bazındaki satışlardan artış
bekliyoruz. Yolcularımıza sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışı 2011 yılında da devam
edecektir.
Hakan Eren (Profesyonel Turizmci)
Türkiye’siz turizm yok Avrupa’da. Bilinen,
aranan ve sorulan bir destinasyon.
JANUARI - OCAK 2011
Selçuk Öztürk (Eyalet Parlamentosu adayı)
2 Mart'ta yapılacak olan Eyalet Seçimleri
dolayısıyla HOTİAD'daki görevinden ayrılan
Selçuk Öztürk, Turizm fuarının ilk gününde
katılımcılar arasındaydı.
Anadoluline Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Karacadal ve yakınlarda genel
koordinatörlük görevine getirilen Aydın
Bayka, yeni döneme ait planları hakkında,
Rotterdam başkonsolosu Esen Altuğ'u bilgilendirdirler.
Refii Kileci (Ebru Sanatevi)
Roumi Sanat Enstitüsü Ebru Sanatevi yöneticisi ve sahibi Refii Kileci farklı ortamlarda
olduğu gibi Utrecht Turizm Fuar'ında da
stand kurarak, ziyaretçilere ebru sanatının
tanıtımını üstlendi.
Actie Reizen sahibi Durmuş Doğan, fuar
alanını kızıyla birlikte gezdi ve şirketi hakkında açıklamalarda bulundu.
Girne’de Aralık
ayında düzenlenen Miss Globe
International
isimli yarışmada
“Miss Avrupa”
unvanını kazanan
Belçika doğumlu
Türk güzeli
Bahar Kolkıran
Marmara Travel'in ortakları Yakup ve
Beyhan, Turizm Fuarı'nın ayrılmaz ikilisi
olarak basına görüntü verdiler.
HABER
Kültür ve Tanıtma Ataşesi Ahmet Temurci:
"Toplam altı gün süren fuar süresince müşavirliğimiz standında Türk yemeklerinden
örneklerin sunulduğu kokteyl ve ikramların
yanı sıra çeşitli yörelerimizden folklor gösterileri, canlı Türk müziği, geleneksel el sanatlarımızdan örneklerin yer aldığı bir sergi ile
ebru ve cam sanatına da yer verilerek hem
kültümüzün tanıtılması ve hem de standımıza olan ilginin canlı tutulması sağlanacak."
Gökhan Çoban ve Erhan Çoban
http://www.turkseten.nu/ ve internette
onlarca seyahat alanı sahibi olan ikizler
Gökhan ve Erhan, birlikte çalışabilecekleri
tur operatörleri ve seyahat şirketleri bulabilmek için ilk günden itibaren fuara büyük
ilgi gösterdiler.
HABER
Türk toplumuyla dalga geçmeyin
Biz bu duygular ve hesaplar içindeyken, daha 2011’in ilk on günü yeni
dolmuşken, bomba gibi açıklamalar yapılıyor Hollanda Türk toplumu
hakkında… Aman Allah’ım içinde yaşadığımız toplumu ne kadar az
tanıyormuşuz? Hollanda Türk toplumu uçurumun kenarına gelmiş de, biz
farkına varmamışız. Üstüne üstlük bir de bir sivil toplum örgütünün hasbel
kader başkanlığını yapıyoruz. Bu ne vurdumduymazlık değil mi?
VEYİS GÜNGÖR Yeni bir yıla heyecanla girdik. 2011
yılında neler yapacağımızı düşündük. Bu
yıl, bir taraftan Avrupa gönüllülük yılı
diğer taraftan Konya Kriterleri yılı. Dolu,
dopdolu bir yıl var önümüzde. Hemen
arkasından 2012 yılı geliyor. Hollanda
Türkiye ilişkilerinin 400. yıldönümü.
Müthiş bir heyecan var içimizde. Kıpır
kıpır oynuyor yüreğimiz. Onlarca etkinlik, sayısız proje uçuşuyor kafamızda.
Tek tek yazıyoruz kağıda bunları, uçup
gitmesin diye.
Biz bu duygular ve hesaplar içindeyken, daha 2011’in ilk on günü yeni dolmuşken, bomba gibi açıklamalar yapılıyor Hollanda Türk toplumu hakkında…
Aman Allah’ım içinde yaşadığımız toplumu ne kadar az tanıyormuşuz? Hollanda
Türk toplumu uçurumun kenarına gelmiş de, biz farkına varmamışız. Üstüne
üstlük bir de bir sivil toplum örgütünün
hasbel kader başkanlığını yapıyoruz. Bu
ne vurdumduymazlık değil mi?
Neden bahsettiğimizi farkettiniz.
Bizim bazı gözü açıklar, yani kendilerini profesyonel olarak müteala edenler,
oturmuşlar aylarca Hollanda Türk toplumu ve Hollanda Türk gençliği nereye
gidiyor sorusuna cevap aramışlar. En
son dört beş ay önce yine bir araya gelip “Ne olacak bu milletin hali?” diye kafa
yormuşlar. Sizin anlayacağınız bir think
tank kurmuşlar. Eee, oluşturdukları
“think tank” grubunun saat ücreti o kadar pahalı ki, bu ücreti ne hükümet ödeyebilir ne de özel sektör. Böyle bir strateji ve yöntem geliştirme grubununun
giderlerini kim üstlenebilir? Kolay mı o
kadar uzman ve bir o kadar profesyonel
insanın saat ücretini karşılayabilmek.
Zaten iş başındaki hükümet bir oradan
kısıtlama yapıyor bir buradan. Kültür
ve sanat subvansiyonları alt üst
oldu. Sanatçılar, film yapımcıları, senaristler ne yapacaklarını
bilmiyorlar. Eee profesyoneller
nereden cukka bulacaklar? Kolay. Hollandalı profesyoneller
nasıl yapıyorlarsa bizimkiler
de öyle yapsınlar. Peki
ne yapmak lazım.
Öncelikle bir senaryo yazılması gerekir.
Yazılan senaryo ile
cıngar çıkartılması
gerekir. Yaygara yapılması gerekir. O zaman, belki senorya tutar. Devlet, bakanlık filan
yaygara üzerine bunları muhatap alır. Belki
der ki, alın şu cukkayı
da susun be kardeşim der. Der mi? Der
kardeşim. Bilinmez
ki. Burası Hollanda.
Oyun kuralına göre
oynanır… Üstelik, her
ne hikmetse, manifestoda iş başındaki hükümetle ilgili olumsuz herhangi
bir görüş beyan edilmemiş.
Acaba neden?...
Ve yazılan senorya uygulanmaya konur. Hollanda’nın
günlük gazetelerinden De
Volkskrant’da bir manifesto yayınlanır. Manifestoya
göre Türk gençleri bitmiş.
İflas etmişler. Eğitimde, iş
pazarında ve diğer alanlarda
başarısızlar. Psikolojik sorunlarla boğuşuyorlar. Ne Hollanda
Türk toplumuna faydaları var ne
10
JANUARI - OCAK 2011
[email protected]
kendilerine ne de Hollanda toplumuna. Toplum için tehlike arzediyorlar.
Durumları içler acısı. Sadece bunlar mı? Hayır. Daha bilmediğimiz
neler var neler. Tabiiki bir takım
suçlamalar ve göndermeler de
var uzmanların manifestosunda. Hele hele camiler vasıtasıyla,
Türk devletinin Hollanda’daki
Türk gençlerini kontrol altına
alması suçlaması yenilir içilir
cinsten değil. Manifestonun içeriği ile ilgili kurum ve kuruluşlar
açıklamalarını yapacaklardır. Biz
olayların gelişmesine ilişkin gözlemlerimize devam edelim.
İlginçtir. Bu manifesto yayınlanmadan tam 48 saat önce bir başka Hollanda günlük gazetesinde köşe yazarı olan
Hans Goslinga bizim uzmanları zor duruma sokacak bir yazı yazdı. Goslinga’ya
göre göçmenler Hollanda’ya eskiye göre
daha iyi uyum sağlamaktalar. Yazısında
kullandığı bilgileri de, Merkezi İstatistik Bürosunun verileri ve göç ve göçmenler uzmanı tanınmış bilim adamı
Han Entzinger’in yaptığı açıklamalara
dayanarak yazmış. Şu cümle çok ilginç:
“Göçmen çocuklarının, özellikle ikinci
neslin eğitim düzeyleri dramatik olarak
artmıştır. Aynı zamanda iş pazarında da
konumları iyileşmiştir. Hollanda toplumuna oryantasyonları da eskiye nazaran çok daha belirgin haldedir”. İlginçtir, yazar Goslinga’ya göre Hollanda’da
göçmenlerin imajı kasıtlı olarak negatif
gösterilmektedir.
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.
Yukarıda, iki gün içinde, yani 48 saat
içinde Türk toplumuyla (Hollanda’daki göçmenlerle) iligili birbirine zıt iki
ayrı açıklama yapılıyor. Bunların hangisi
doğru? Bunların hangisine inanalım?
Cevabımı vermeden önce, 2001 yılına
şöyle bir gidelim. 2001 yılında yapılan bir araştırmaya göre; Türkler
Faslılara göre Hollanda toplumuna
daha az uyum sağladılar açıklaması
yapılmıştı. Kanatime göre önümüzdeki aylarda yine bir araştırma sonucu açıklanacak
ve Türkler uyumsuz grup
olarak gösterilecek.
Bunlar zaman zaman
bu ülkedeki Faslılara yapılıyor, zaman
zaman da Türklere.
Herhalde böyle devam
edip gidecek. Ama işin garibi, bu defa bizim uzman ve
profesyonellerimizin bu
tekerlemeye, hangi hesapla olursa olsun, iştirak etmiş olmalarıdır.
Sanki Hollanda Türk
toplumuyla dalga geçiyorlar…
Bize göre, Hollanda
Türk toplumu hak ettiği
konumda olmasa bile, bir
çok yönden düne göre
daha iyi bir konumdadır.
Bu durum Türk gençleri için de geçerlidir. Karamsar olamayız. Geleceğe ümitle bakıyoruz.
Veyis Güngör is advisuer van SMHO (Samenwerkende Moslims Hulp Organisaties)
in Amsterdam. Tevens is hij voorzitter van UETD Nederland (Union of European
Turkish Democrats).
ANADOLULİNE YENİ
HEDEFLERİNİ AÇIKLADI
A
nadoluline turizm şirketi, Spijkenisse'deki Atlas
Otel'de düzenlediği yemekli toplantıda geçen sezonun değerlendirmesini yapıp yeni yıla
ilişkin hedefleri
konusunda
bilgiler
verdi.
Anadoluline'ın
sahibi
Ahmet
Karacadal'ın yanı sıra Hollanda Türk
sivil toplum temsilcileri, siyasiler ile çok
sayıda işadamı katıldı.
Programda bir konuşma yapan Ahmet Karacadal, geçen sene 100 bin kişiye hizmet verdiklerini anlatarak, bu
sayıyı 2011'de 30 bin artırmayı planladıklarını kaydetti. Tecrübelerine dayanarak bu hedefi rahatlıkla yakalayacaklarına inancının tam olduğunu ileri
süren Karacadal şöyle konuştu: "2010
çok güzel geçti. 100 bin kişiye hizmet
verdik. Bu sayıyı daha da artıracağız.
THY, Corendon, Sun Expres, Turkuaz,
Onur Air, Pegasus ve Transavia gibi saygın havayollarıyla işbirliği yapıyoruz.
1984 yılında kurulan şirketimiz geçen
süre zarfında önemli bir gelişme gösterdi. İstanbul, İzmir, Dalaman, Bodrum,
Ankara, Kayseri, Antalya, Konya, Sivas ve
Elazığ gibi noktalara direkt uçuşlarımız
var. En iyi havayolu şirketleriyle yaptığımız uçuşlarımızda bilet satışı yanında,
seyahat paketlerimizle 2011 yılında hedeflerimize rahat ulaşacağımızı tahmin
ediyoruz. Hollanda'da seyahat alanında
yaklaşık 21 yıllık bir tecrübemiz var. Dolayısıyla bu tecrübemizi Anadolu Line ile
2010 yılında iyi bir çıkış yaptığımıza inanıyoruz. Tabii ki bu çıkışta Corendon'un
büyük bir desteği oldu. Biz bu işi çok iyi
biliyoruz demiyoruz, çünkü çok eksiklerimiz var. Ancak çok iyi bir ekibimiz var,
onlara güveniyoruz. Anadolu Line olarak
insanımıza hizmeti ayaklarına getirdik.
Bundan dolayı mutluyuz. Anadolu Line
bundan sonra da 2011 yılında başarılı
bir sezonlar getirecektir."
Ahmet Karacadal, yeni yılda seyahat sektöründe tecrübe sahibi Aydın
Bayka'nın da aralarına katıldığını belirterek, "Aydın Bayka genel koordinatörümüz olacak. Bu bize güç verecektir." dedi.
Yeni İmamlar Konsolos Esen Altuğ ile tanıştı
Hizmet yılını dolduracak
ve yeni göreve başlayacak olan din görevlileri,
başkonsoloslukta biraraya
gelerek, Başkonsolos Altuğ
ile tanışma fırsatı buldular ve Ataşe Hamurcu ile
vedalaştılar.
Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) bünyesinde 4 yıllığına görev yapmak için Hollanda’ya
gelen din görevlileri Rotterdam Konsolosluk merkezinde biraraya geldiler.
Rotterdam Başkonsolosluğu görev bölgesinden 76 din görevlisi, T.C. Rotterdam
Başkonsolosu Esen Altuğ’un davetlisi olarak
katıldıkları toplantıya ayrıca Din Hizmetleri Ataşesi Fevzi Hamurcu ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Ataşesi Özkan Suat Özmen
de katıldı.
Din görevlilerine hitaben bir konuşma
yapan Başkonsolos Esen Altuğ, Din görevlilerimiz aynı zamanda bir psikolog, sosyolog
hatta birer sırdaştırlar, dedi.
Topluma yön veren, onlara her platformda tavsiyelerde bulunan din görevlilerinin
büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen Başkonsolos Altuğ, “Din görevlisi,
cami içindeki başarısıyla ölçülemez. Cami
dışında, sosyal ilişkiler ağıyla ölçülür. Bu
sebeple, aslolan insan ilişkilerinde başarı
sağlamaktır.” ifadesini kullandı.
Rotterdam Başkonsolosu Esen Altuğ
şöyle
konuştu: “İyi bir dini eğitim, iyi bir dilin öğretilmesiyle mümkündür.
Bu sebeple Hollanda’daki Türk toplumunun
geleceği olan çocuklarımızın iyi eğitim almaları mutlak suretle sağlanmalı, çünkü
onlar geleceğimizdir. Siz din görevlilerimiz,
velileri bu konuda uyarmalı ve tavsiyelerde
bulunmalısınız. Cami lokallerinde çocuklarımıza Türkçe dersleri verilmesi çok önem-
lidir. Her çocuğun anadilinin yanısıra
Flamancayı da çok iyi bilmesi gerekir.”
Son günlerde sıkça meydana gelen
camilere saldırı olaylarıyla ilgili olarak
ise Başkonsolos Altuğ, benzer hadiseler yaşanması durumunda din görevlilerinden acilen başkonsoloslukla irtibat kurmalarını da söyledi.
31 Aralık günü itibariyle görevi sona
eren Rotterdam Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Fevzi Hamurcu’yla çok iyi
bir çalışma dönemi geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Esen Altuğ, “Verimli, etkin
ve uyumlu bir mesai arkadaşlığımız oldu.
Görevini layıkıyla yerine getirdi. Bundan
sonra da kendisine başarılar diliyorum.”
açıklamasında bulundu.
Demokratlar Birliği Seçimlere hazırlanıyor
Demokratlar Birliği başkanı Bekir Cebeci partinin kuruluş amacı ve hedefleri
ile ilgili şöyle konuştu:
“Demokratlar Birliği; ülküleri, hedefleri
ve vizyonu olan bir program partisidir.
Toplumun ve devletin nasıl şekillenmesi
gerektiği ile ilgili idealleri olan bir partidir. Demokrasi, insan hakları, demokratik hukuk devleti, azınlık hakları, ekonomi, eğitim ve adaleti savunacağız ve
Mart 2011 tarihinde yapılacak Güney
Hollanda Eyalet Meclisi seçimlerine katılacağız. Son yıllarda gerek Hollanda'da
gerekse de Avrupa'da ırkçılık yükselişe
geçti. Bu durumda yapılması gereken
hayati öneme sahip olan bütün demokratların birlik ve dayanışmasını sağlamaktır. Ve demokrasiyi, demokratik
hukuk devletini savunmaktır. Böylece
ırkçılığa gereken cevabı, demokrasiye
ve demokratik özgürlüklere sahip çıkarak vermektir.” dedi
11
Rotterdam Gültepe Camii bilardo turnuvası
düzenledi
Rotterdam Gültepe Camii Gençlik
Teşkilatının organize ettiği dördüncü
gençler arası bilardo turnuvasına bu yıl
(HDV) Hollanda Diyanet Vakfına bağlı
dört camii katıldı. Sevginin, hoşgörünün
centilmenliğin gölgesinde kıran kırana geçen maçlarda seyirciler yenenler
kadar yenilenleri de aynı coşkuyla alkışladı.
Hollanda Diyanet Vakfına bağlı 146
cami ve kültür derneklerinin ön müracaata bulunduğu ama Hollanda'daki
ağır kış şartlarından dolayı dört cami-
HDV Almere
Sultan Ahmet
Camiine saldırı
Hollanda
Diyanet
Vakfı'na
b a g lı olan
Almere
Sultan Ahmet Camiinin camları kimliği belirsiz kişiler tarafından yılbaşı gecesi kırıldı. 5bin euro civarında
maddi hasar meydana gelen camiide,
3 yıl önce takılan kepenkler sayesinde
son 3 yıldır terörize edilmiyordu. HDV
Almere Sultan Ahmet Camii başkanı
ramazan Gül, 'Yılbaşı gecesi saat 02:30
sularında bu saldırı meydana geldi.
Camiinin kepenkleri levye ile kaldırılarak, camları kırıldı. İçeriye herhangi
birşey atmamışlar. Camiimiz 1995 yılında ibadete açıldı. Son üç yıldır, kepen
yaptırdığımızdan dolayı hiç bir saldırı
olmuyorduç Daha önce bu tür saldırılar
oluyordu, fakat kepenklerin yapımından sonra ilk defa böyle bir saldırıya
maruz kalıyoruz. Tahminen 5bin euro
civarında maddi hasarımız varç Almere
polisine rapor tuttrduk. Polisin verdiği bilgiye göre kasıtlı olarak yapılmış
bir saldırı.' dedi. Bunun yanı sıra HDV
Almere Sultan Ahmet Camii yönetimi
bundan sonra camiiyi nöbetleşe olarak
koruyacaklarını belirtti.
Suffe International'dan
gençlerin problemleri
hakkında sempozyum
Suffe International tarafından
düzenlenen 'Gençliğin problemleri
ve çözümleri' konulu sempozyum
18 aralık 2010 tarihinde Erasmus
üniversitesinin Tokyo salonunda
gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak katılan Drs.Mehmet
Okuducu, Drs. A.van Noppen ve Dr.
Bahri Bulut katılan gençlere ve öğrencilere bu zamandaki gençlerin
problemleri hakkında bilgi verdi.
Programın son bölümünde gençler kendi problemlerini ve çözüm
tekliflerini içeren bir tartışma çalışması yaparak, problem konularında çözüm üretilmesi için kafa
yordular.
HABER
JANUARI - OCAK 2011
nin iştirak ettiği bilardo turnuvasına
beklenenin üzerinde seyirci ve sporcu
katıldı. Turnuvaya
Rotterdam Noord
İlçesinden Gültepe
Camii, Rotterdam
Feijenoord İlçesinden Anadolu Camii,
Maassluis'den Yeni Camii ve Rotterdam Delfshaven İlçesinden Mevlana Camii adına toplam
16 bilardocu katıldı. Eleme sistemiyle yapılan tur- nuvada çeyrek finale Sadık Demir, Yunus Çınar, İbrahim Karadut, Tunahan Akdil, Mehmet
Karagöz, Nevzat Macit. Cem Şenyürek ve
İsmet Yücel kaldılar. Yarı finalde ise Gültepe camii bilardocuları üstün performans göstererek adlarını finale yazdırma başarısını gösterdiler. Cem Şenyürek
adlı
gencin turnuvanın şampiyonu olduğu
programda sırasıyla Nevzat Macit ikinci,
İsmet Yücel üçüncü ve Mehmet Duran
Karagöz dördüncü oldu. HDV Gültepe
Camii Din Görevlisi Yusuf Kabakçı ve
cemiyet başkanı Kemal Cavlak ise cemi
gençlik kollarını bu turnuvayı organize
ettikleri için tebrik ettiler.
Güney Hollanda Eyaleti'ndeki Türk kökenli
adaylardan seçime katılım çağrısı
2 Mart tarihinde yapılacak seçimlerle ilgili olarak Güney Hollanda Eyaleti için hazırlanan listelerde
D66 Partisinden aday Mehmet Eser
Hollanda Genç İşadamları Federasyonunu ziyaret etti.
D66 Partisi Güney Hollanda Adayı Mehmet Eser, 2 Mart seçimleri
sonrasında seçildiğinde Türk toplumunun eğitim sorunlarını en iyi
şekilde takip edeceğini söyledi.
Eser “D66 listesinden 34’cu sırada adayım. HBO-MER emlakçilik bölümünü bitirmiş olup su an emlakçi
olarak topluma hizmet vermekteyim. Özelikle kendim dernekler,
Diyanet Vakfına bağlı Mescidi Aksa
camiinde muhasiplik, Turkse Platform Den Haag´ta sekreterlik, Sosyal
çalışmalar yaptım.
2 Mart 2011 Eyalet Seçimleri son
derce önemli. Özellikle yeni hükümet partilerinin alacakları oy oranı
hükümetin devamı için belirleyici
olacak. D66, bugüne değin izlediği
politika ile gayet başarlı bir politika
izledi özellikle parti başkanı Alexander Pechtold parti politikalarından
odun vermeyerek başarılı bir şekilde yükselişine devam ediyor.
HABER
12
JANUARI - OCAK 2011
Hollanda Seçim Atmosferine Girdi
Eyalet seçimlerine
mutlaka katılmalıyız
Hollanda’da 2 Mart 2011 tarihinde tarihi bir seçim yapılacak. Bu
seçimler eyalet seçimi yanında Hollanda senatosunu da seçecek. Eğer
bu seçimlerde şuan ki hükümet senatoda çoğunluğu ele geçirirse o zaman
uygulamaya koymayı düşündükleri
her yasayı değiştirebilecekler.
Bu konu ile ilgili olarak Hollanda
Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF), Rotterdam Demokrat Sosyal Birlik (DSB) ve Sosyal
Demokrat İşçi Partisi (PvdA) Güney
Hollanda’nın (PvdA zuid Holland)
ortak çalışmasıyla bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya PvdA Partisi Güney
Hollanda (Zuid Holland) Eyalet meclis adayı Bahattin Erbaş, PvdA Partisi
Gelderland Eyalet meclis adayı Yasemin Çegerek, PvdA Partisi Kuzey Hollanda (Noord Holland) Eyalet meclis
adayı Adnan Tekin, Rotterdam Bü-
yükşehir Belediye Başkan Yardımcısı
Hamit Karakuş, Rotterdam Belediye
Meclis Üyesi ve DSDF Başkanı Zeki
Baran, Feijenoord Belediye Başkanı Seyit Yeyden, PvdA Partisi Güney
Hollanda
Güney Hollanda Eyaletinden,
PvdA partisinden, 17. sıra adayı Bahattin Erbaş, Gelderland Eyaletinden, PvdA partisinden, 4.sıra adayı
ve halen meclis üyesi olan Yasemin
Çegerek, Kuzey Hollanda Eyaletinden, PvdA partisinden, 7.sıra Eyalet
Meclis adayı Adnan Tekin, Rotterdam
Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş, Rotterdam Meclis Üyesi- DSDF Başkanı Zeki Baran,
Feijenoord Belediye Başkanı Seyit
Yeyden, yaptıkları ortak çağrıda vatandaşlarımızın öncelilkli olarak oy
kullanmalarını ve bu konuda stratejik davranmalarını teşvik edici konuşmalar yaptılar.
Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği adına açıklama
yapan Mustafa Ayrancı "Bu
seçimler hükümet için ne
denli önemliyse bizim için
de o denli önemlidir. Eğer
hepimiz sandık başına gidip oyumuzu kullanırsak
hükümetin senatoda çoğunluğu
ele geçirmek şansı azalır. Böylelikle bizim aleyhimizdeki kanunları
parlamentodan geçiremez. Ayrıca
, hem mecliste, hem de senatoda
azınlık konumuna düşeceği için
prestij kaybına uğrar ve ömrü
kısa olur. Bu nedenlerle, bu seçimlerde hepimiz sandığa gitmeli
ve hükümeti senatoda da azınlık
konumuna düşürmeliyiz.
Diğer yandan, bu seçimler eyaletlerdeki konumumuz açısından
da önemlidir. Unutmayalım ki oturduğumuz
şehirler ve semtler için
alınan kararların bir
çoğunun eyalet parlamentosundan geçmesi
gerekiyor. Eğer, eyalet
parlamentolarına istediğimiz adayları ve partileri seçersek toplumdaki etkinliğimiz
artar, yaşamımız daha da iyileşir
ve kolaylaşır. Bu nedenlerle bu
seçimlere katılmak hem senato,
hem de eyaletler açısından büyük
önem taşıyor.
Unutmayalım bu seçimde her
oy, iki oy sayılıyor. Biri eyalet meclisi , diğeri ise Senato için. Oyunu
esirgeme. Sandık başına git ve
oyunu çocuklarının, hepimizin
geleceği için kullan.
JILPAQ Holding
Groothandel in Horeca benodigdheden
Yeni adresimize taşındık.
Ledeboerstraat 39-41
5048 AC Tilburg
tel: 013 - 455 40 18
fax: 013 - 455 12 66
Türkler siyasette
ağırlıklarını hissettirmeliler
2 Mart'ta
yapılacak eyalet seçimleri
dolayısıyla bir
açıklama yapan
UETD "Hollanda, diğer Avrupa ülkelerine
göre, ülkedeki göçmenlere
seçme ve seçilme hakkını
çok daha önce vermiştir.
Göçmenlerin siyasette tecrübeleri her geçen dönem
daha da artmaktadır. Elbette belediye ve milletvekilleri seçimleri çok önemlidir. Ancak ülkede yapılan
her seçim bu ülkede yaşayan göçmenler için ayrı
bir önem arz eder. Göçmenlerin siyasette temsil
edilmeleri, karar vericiler
arasına girmeleri, yürütmede söz sahibi olmaları Hollanda demokrasisi
açısından çok önemlidir.
İçinde yaşanılan ülkenin
geleceği hakkında sorumluluk almak göçmenler için ise bambaşka bir
onurdur. Kısacası seçimler var olmanın ve varlığı
hissettirmenin önemli bir
enstrümanıdır. Dolayısıy-
la göçmenlerin ve
tabii ki Hollanda
Türklerinin her
seçimde olduğu
gibi 2 Mart 2011
tarihinde yapılacak il genel meclisi
seçimlerine etkin
bir şekilde katılmaları olmazsa olmazlarımızdandır. Çünkü 2 Mart 2011
tarihinde yapılacak olan il
genel meclisi seçimleri, şu
anda mevcut olan hükümetin kaderini doğrudan
etkileyecektir. 12 vilayette
yapılacak seçimler aynı zamanda 75 kişilik Hollanda
Senatosu’nun belirlenmesi açısından da son derece
önem arz ediyor. Dolayısıyla 2 Martta sandığa gittiğimizde sadece il genel
meclisi üyelerini seçmekle kalmayacağız, aynı zamanda hükümetin aldığı
kararları onaylayan ya da
geri çeviren senato üyelerinin belirlenmesinde rol
oynayacağız. Bu yüzden de
üzerimizde çok önemli bir
sorumluluk bulunmaktadır. " dedi.
Doğal Lezzet
Melkproducten
Tel : 010 290 72 77
www.goremeayran.com
13
HABER
JANUARI - OCAK 2011
HOTiAD Yeni Yönetimini Seçti
Başkonsolos
Esen Altuğ:
“Sizler, Türkiye
– Hollanda
Arasındaki
İlişkilerin Canlı
Tutulmasını
Sağlıyorsunuz”
yapılan çalışmaların bilançosu ele alındı. Genel muhasip tarafından üyelere
sunulan mali rapor, üyelerin tamamının
ve denetleme kurulunun da onayı ile kabul edildi.
T.C. Rotterdam Başkonsolosu Esen
Altuğ işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada, “7 yıl bir dernek için büyük
bir süre, siz HOTİAD üyelerini tebrik
ediyoruz. Bu durum aynı zamanda bize,
derneğin kurumsallaştığını gösteriyor.
Türkiye’nin temsilcileri olarak bizler
Murat Bayka
Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD), Spijkenesse Atlas Otel’de, üyelerinin
çoğunluğunun katılımıyla, 'olağan genel
kurulunu' yaptı.
2004 yılının Kasım ayında kurulan
HOTİAD, Hollanda'da ticari faaliyetlerini aktif olarak sürdürmekte olan Türk
müteşebbislere yönelik önemli çalışmalara imza atarak, Hollanda kamuoyunda
kabul gören bir kurum haline geldi.
Atlas Otel’de gerçekleşen 'olağan genel kurul' toplantısında, 2010 yılında
burada, sizlerin başarınızdan dolayı büyük güç alıyoruz. Hollandalı
makamlarla görüşmeler yaptığımızda, bu ekonomik güç ve başarınız
bizlere gurur veriyor, başımız daha
dik konuşuyoruz. İşadamlarımız
artık bugün Hollanda ekonomisine
çok önemli katkılarda bulunmakta. Zaten 1960’lardan beri Türk
insanı, işçilerimiz buraya gelerek,
Hollanda’nın işgücü açığının azaltılması noktasında çok büyük rol
oynadı. Artık bugün de 2000’li yıllarda da işadamlarımız bu ülkeye
büyük yatırımlar yaparak, vergilerini ödeyerek başarılı işadamları olarak
ekonomiye canlanma getirmektedirler.
Yeniden başkan seçilmesinin ardından kürsüye gelen Turgut Torunoğulları, "HOTİAD olarak, akademisyenler,
siyasetçiler, öğrenciler ve girişimcilerle
toplantılar yaparak biraraya geliyoruz.
Bugünkü dünya şartlarında eğitimin iş
dünyasındaki rolünü ve ‘dünya markası’
olmanın iyi bir eğitimden geçtiğini anlatıyoruz. HOTİAD, eğitime verdiği önemi,
kurduğu ‘eğitim fonu’ ile de açıkça ortaya
HOTİAD yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan : Turgut Torunoğulları, Başkan Yardımcısı:
Faruk Halıcı, Başkan Vekili:
Şerif Aktürk, Başkan Vekili:
Celal Oruç, Sekreter: Veysel
Hut, Muhasip: Recep Doğanyiğit, Üyeler: Ali Bekdür,
Şahin Güneş, Adil Karakaya,
İsmail Üngüç, Osman Çelik,
Metin Yılmaz, Behzat Eren.
aGürcüoğlu, İlhan Döne, İbrahim Atilla ve Esat Şengül.
Bir insanın
nasıl güldüğünden
terbiyesini, Neye
güldüğünden akıl
seviyesini anlarsın
(Hz.Mevlana)
Annesinden dayak
yediği halde, yine
'Anne' diye ağlayan
bir çocuktur aşk ..
(Cemal Süreyya)
`Acı Doruğa Ulaştığında Gözyaşı Gelmezmiş Gözlerden..
Şimdi Neden Hiç Ağlamadığımı Anladım.`
(Can Yücel)
koymaktadır.
HOTİAD, Yurtdışı Türklerden Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik’e
bir mektup yazarak, Domuz Gribi Belgesi ve Kapıkule’de yaşanan
sorunlara da çare bulunmasını istedi. Bu konuda da önemli mesafe
kaydederek sorunları en üst mertebeye ulaştırdık. Sorunların çözümü yönünde yapılan çalışmaları da
yakından takip ederek kamuoyuyla
paylaşıyoruz." dedi.
HOTİAD Başkan Vekili Celal Oruç
şöyle konuştu: “Yeni yıl, yeni atılım
demek. Bir öncekinden daha iyi daha
güzel, daha profesyonel ve daha çok
büyük hedeflere kilitlenmek demektir. Gerek iş dünyası gerek siyasette
bürokraside, sanatta, esnaf, sanatkâr
ve eğitim ve idarede yer almalıyız.
Bu ülke hepimizin ve neslimizindir.
Biz Hollanda’yı bir ortalama Hollandalı kadar belki kurumumuz icabı
daha çok seviyoruz. Bugün gördük
ki Hotiad zirveleri, gün geçtikçe çok
daha profesyonelleşiyor ve her yıl
daha güzel bir şekilde olgunlaşma
yolunda adım atıyor.”
Eyalet Seçimleri
Hollanda’daki seçmenlerin yüzde elli civarında katılımı
bekleniyor. Nedir bu eyalet seçimleri ve eyaletler neler yapıyor?
Bu sorulara sizlere kısaca cevap vermeye çalışacağım.
AYHAN TONCA
İlk önce bütün Haber okurlarının yeni yılını candan kutlar; sağlık
ve huzur dolu bir 2011 dilerim.
Belki biliyorsunuz belki de
bilmiyorsunuz, 12 mart 2011’de
Hollanda’da 12 eyalette seçimler
var. Bu seçimler vatandaşlarımız
arasında pek de bilinmiyor. Aynı
zamanda bu seçimlere katılımda
hayli düşük oluyor. Hollanda’daki
seçmenlerin yüzde elli civarında
katılımı bekleniyor. Nedir bu eyalet seçimleri ve eyaletler neler yapıyor? Bu sorulara sizlere kısaca
cevap vermeye çalışacağım.
Hollanda’da 12 tane eyalet (Provincie) var, Noord-Holland, ZuidHolland, Zeeland, Braband, Limburg, Utrecht, Flevoland, Friesland,
Groningen, Drenthe, Overijssel ve
Gelderland. Bu eyaletler tarihte
şimdiki Hollanda’nın kurulmasında önemli rol oynamıştır.
Bu eyaletlerinde bir meclisi
(Provinciale Staten) ve yönetimi (Gedeputeerde Staten) var.
Bu meclis de her 4 yılda bir
seçimlerle seçilir. Aynı
zamanda eyalet meclis
üyeleri Hollanda’daki
senato (Eerste Kamer) üyelerini seçerler. Onun içinde
bu eyalet seçimlerinin önemi çok
büyük. Hele hele bu
12 mart da ki seçimler
senato seçimleri için
çok önemli. Çünkü
azınlık hükümetinin
şu anda senatoda
bir çoğunluğu yok,
çünkü PVV senatoda yok.
Bunun için PVV bu
sene tüm eyaletlerde seçimlere katılıyor ve böylece senatoya da girmek
istiyor ve böylelikle de senatoda hükümete destek
vermek istiyor.
Bu eyaletler neler yapmakta ve nelerden sorumlu? Genel
olarak şunu söyleyebiliriz. Eyaletler belediyelerin bütçelerini
denetlerler, şehirler arası ulaşımdan, otobüs ve kara yollarından sorumludurlar. İmar
konularında aynı şekilde bele-
[email protected]
diyeleri denetlerler. Tarım ve hayvancılıkla ilgili mevzuatlarda ilgi
alanlarındandır. Sosyal konularda
gençlere yönelik yardım kurumu
olan ‘Jeugdzorg’tan sorumludurlar.
Bunlar ana hatlarıyla eyaletlerin
yaptıkları bazı konular.
Bunlardan anlaşılıyor ki eyaletin
çalışmaları sokaktaki vatandaşı çok
yakından ilgilendiren konular değil.
Bunun içindir ki eyalet seçimlerine
ilgi pek fazla olmuyor.
Yalnız bu önümüzdeki seçimlerin önemi geçen seçimlere göre
daha büyük olacak çünkü daha
önce de belirttiğim gibi eyalet seçimleri yeni senatoyu da belirleyecek ve bununla birlikte azınlık
hükümetinin kaderini belirleyecek.
Bunun için bizlerde her seçimlerde olduğu gibi hele hele bu seçimlerde mutlaka oyumuzu
kullanmalıyız. Az katılım
olan bir seçimlerde sizlerin oylarınızın değeri daha
da önemli olacak.
Bu seçimlerde de çeşitli partilerden Türk
asıllı adaylar var.
Bu arkadaşlar
kendi eyaletinde
seçim kampanyaları yapacaklardır. Bunları takip
etmeniz gerekir
ve mutlaka oyunuzu kullanmanız gerekir. Bu demokratik hakkınızı
boşa harcamayın. Seçim kartlarınız şubat
ayı içinde evinize gelecektir
buna dikkat edin ve
saklayın. Oyunuzu kullanamıyorsanız vekalet
verip başkasına oyunuzu kullandırabilirsiniz.
Haydi bakalım
2 Mart’ta sandık başına.
Drs. Ayhan Tonca is Programmaleider Grote Steden Beleid Provincie
Overijssel. Tevens is hij CDA raadslid Gemeente Apeldoorn. Daarnaast
actief (geweest) in vele landelijke zelf organisaties.
HABER
14
JANUARI - OCAK 2011
€200 HEDİYE
10 yüklemeden sonra görüşme kredisi
Lebara
€10=€20
+
HER ZAMAN:
€10 yüklemeye €10 HEDİYE
10 yüklemeden
sonra
10 ay boyunca
€10 HEDİYE
www.lebara.nl/200 adresinden hemen kaydolun
HA_12-10_spaar
Ön ödemeli SIM kart
www.lebara-mobile.nl
Müşteri Hizmetleri 0900 4321 321
arama başına €0,35
www.lebara.nl/tr ‘den online satın alın veya altdaki satış noktalardan birine gidiniz:
Bu promosyondan yararlanmak için 31 Mart 2011 tarihine kadar cep telefonu numaranızı www.lebara-mobile.nl/200 adresine kaydedin 100 € yükledikten sonra, 10 ay boyunca numaranıza her ay 10 € hediye görüşme kredisi yükleyeceğiz. Bu promosyondan yararlanabilmek için 31 Aralık
2011 tarihinden önce kaydolup yükleme yapmanız gereklidir. Bu promosyon sadece Hollanda Lebara cep telefonu numaraları için geçerlidir.Bu promosyon bir cep telefonu numarası için sadece bir kez geçerlidir. Bir cep telefonu numarası bir promosyona sadece bir kez kaydedilebilir.
15
HABER
JANUARI - OCAK 2011
İbrahim Emili CDA
listesinden Guney
Hollanda Eyalet
Parlamentosuna aday
İbrahim
Emili 2 mart
2011 tarihinde yapılacak İl Genel Meclisi
(Provinciale
Staten) seçimlerine
Güney Hollanda (Zuid
Holland)
CDA listesinin 16. sırasından aday.
Basın mensuplarına yaptığı
açıklamada gerçekleştireceği projelerin hemen tümünde Türk toplumunun sağlık, refah ve eğitimini ön
plana çıkarıp, onların sağlık, sosyal
ve ekonomik durumunu ve refah
seviyesini iyileştirmeyi hedeflediğini belirtti.
2 mart 2011 tarihinde yapılacak Güney Hollanda Eyalet Meclisi
seçiminde, 1. listenin 16. sırasında yer alan İbrahim Emili, sıradan
meclise girme şansi olsa dahi, aşırı sağcı PVV partisinin de seçimlere katılması, Leefbaar Rotterdam
partisinin PVV’yi destekleyeceğini
açıklaması ve en önemlisi Türk ve
diğer göçmenlerin sandığa gitme
alşıkanlığının olmamasi sebepleriyle bu şansının azaldığı ve tercihli
oya ihtiyaci olduğu görülmekte.
INTERKREASYON
Değerli Okurlarımız,
Geçen sayımızdan itibaren başladığımız ve okurlarımızdan çok beğeni
gören yeni köşemize devam ediyoruz. Farklı kültürlerin kendine ait norm ve
değerlerinin biraraya gelmesiyle oluşan yeni durumlar bazen ilginç olabiliyor.
Bu farklılıkların kendilerine ait elementleri biraraya geldiğinde bir zenginlik
arzedebileceği gibi, çelişkiler ortaya çıkaran durumlar da oluşturabilecektir.
Biz bu yeni kreasyonumuzla, bu tür kültürlerarası oluşan durumları bazen
komik yönleriyle, bazen ibret alınması gereken düşündürücü yönleriyle
sizlere sunmaya çalışacağız. Kahramanlarımız Lydia ve Can. Lydia bir Hollandalı ama epey Türkçe biliyor. Can ise master okumak için Türkiye'den
gelmiş genç ve dinamik bir arkadaşımız. Her sayımızda bu genç ve neşeli
çiftin yaşamlarından kesitler yansıtacağız. Senaryolarımız tamamen hayal
mahsülü olup, gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Beğeniyle takip
edeceğinizi umuyoruz...
Dolapta da birşey
Lydia haftasonu için
kalmamış, gidip bi alışannesine gitmiştir
Lydia, evde şeker var mı?veriş yapmak lazım
Lydia
Can
BUZDOLABI
1 dakika sonra...
dia
e Ly
ş list
veri
r
Alış- komme
m
1 ko nkool
re
e
o
B
ing
Hon aas n kaas
ak
e
Pind beleg ool
g
k
Jon bloem
½ kg anen
2 ban
i
stes
iş li
Alış-ver
ia
Beyaz pe iş listesi Can
ynir Yum
urta
Tulum pe
yniri Kay
mak
Zeytin
Bal
Makarna
Pekmez
Sucuk
Mercime
Sosis
k
Bamya
Pastırma
L
a
hana
Salam
5 kg pata
Pide
te
3 kg dom s
Yoğurt
ates
Patlıcan
Lyd
-ver
er
omm
k
m
1 ko enkool
r
Boe ng
i
Hon kaas n kaas
a
d
ge
Pin
bele ol
g
n
Jo emko
lo
½ b nanen
b
2 a
Alış
Yumurta, sucuk, zey...ve Star Market'e gelir Can
tin, makarna, beyaz
1 dakika sonra...
Peki yağ var mı? peynir...hmm...sanırım
Evet,aldım
var...
hepsini
O da var?!...
Bey
Tulu az pe
y
Zey m pe nir Y
ynir
u
Mak tin
i K murt
ay
a
Suc arna
Bal mak
Sosi uk
Pek
s
Pas
Me mez
rcim
Sal tırma
Bam
am
ek
Pid
Lah ya
e
Yoğ
5 k ana
urt
g
3 k patat
g
Pat dom es
lican ate
s
E un var mı?
Can, Hollandalı bıraktığım buzdolabını yine
Niye helva yapmıyoruz o zaman?
Türk yapmışsın!!!
SERi iLANLAR
Sağlıklı yaşam için artık
ATC Organik cörek otu yağı
BIO sertifikatlı olarak
HOLLANDA'DA
Siparişleriniz için
06 43 90 54 09
Bayilikler vermekteyiz,
ilgililerin dikkatine sunulur.
Pek yakında online olarak ta
siparişlerinizi verebilirsiniz.
GALAXYBIKE FIETS
REPARATIE
Wij repareren alle soorten
fietsen voor lage prijzen. Wij komen uw fiets
ophalen,repareren en terug
brengen
tel:0313-419163
Mob:0642048297
Adres: Dr.kuyperstr.7 Dieren
voor meer info kijk naar
www.galaxybike.com
uzd
Türk b
i
Şinas
olabı
Lydia eve geldiğinde
buzdolabını açar...
Mail: [email protected]
Bahçe taşı yapılır
Bahçe taşı döşemesi, sokak ve yer
döşemeleri yapılır.
Aynı zamanda
kepçe de kullanıyorum ve iş arıyorum.
İlgilenenler arasın
0684365545
Heb jij ook
een feestje?
Maak dan een
afspraak
Voor de mooiste
hoofddoekmodellen
en achtergronden van
bruidstafels
[email protected]
SU ARITMA CİHAZI
Temiz SU hayattır.
Evinizde, işyerinizde
ücretsiz, SU arıtma cihazı
tanıtımı için arayınız.
Hollanda’nın her yerinde
sunum yapılır.
Saadet Hanım
0644-653 961
[email protected]
Sahibi olduğum dededen
kalma yerlerimi (10 tapu )
satıyorum.Yazlık olabilecek
ve yatırım yapabileceğiniz
geleceği parlak yerlerdir.
Ayrıca sahil köyü babakalede
taşev ve denize sıfır,sahili kum
24 dönüm ,çok özel yazlık evi
de ekledim.5 ay önce düşündüğüm fiyatları oldukça
indirdim.Ayrıntılı bilgi ve mail
isterseniz gönderebilirim.İyi
günler diliyorum.Saygılarımla
ALİ ŞENGÖREN
0-532-3222105
0-286-2176567
çanakkale
MEDiATiON HİZMETİ
Boşanan çiftler için
mediation ve danışmanlık
hizmetleri verilir.
Geniş bilgi için:
Mediation @ Potentia legis
www.potentialegis.nl
Tenzile Erdal, mediator
Tel: 0650-520 457
ENES KOZIJNEN
RAMEN&DEUREN
Hollanda`da bir ilk!!
Plastik pencere sistemleri
25 yil garanti ile montaj
ve satışını yapmaktayız.
Ücretsiz ev, pencere ve
panjur ölcüleriniz alınıp
fiyat teklifi veriyoruz.
tel:0616757849
tel:0634926883
Satılık: Hisar Store
İçerisindeki tüm
malzemeleriyle işyeri
satlıktır. Satış fiyatını
özel görüşülür.
Oranjestraat 15
3111 AM SCHIEDAM
Tel:010-2730002
Mobiel:0624101522
AQUAawz
Su arıtma kazandırmaya devam ediyor.
Hollandan'ın her yerinden satış temsilcileri aramaktayız.
Beraber çalışıp
beraber kazanalım
istiyoruz. Arayın
görüşelim.
Tel.: 06 223 87882
İbrahim Efetaşkın
Çocuk kıyafetleri
Uygun fiyatlarla satılık çocuk
kıyafetlerı bulunur. İhtiyacı olanlaraşağıdaki numara
ve mail'den bize ulaşabilirler. Her türlü tekstil, düğme,
lastik, fermuar ve kumaş'ta
aynı zamanda bulunur.
Tel: 06-21625136
Mail:melahatuysal1958@
hotmail.com
Buzpaten Avrupa
Şampiyonası
14-16 Ocak tarihleri arasında
Heerenveen’de Thialf Buzpaten
Stadyumunda düzenlenecek
“Kısa mesafe sürat pateni Avrupa Şampiyonası”na Türk Paten
Milli Takımı da iştirak edecektir.
Katılım için bilgi:
Pim Mulierlaan 1
8443 DA Heerenveen
T: 0900-2020026
www.schaatsen.nl/kpn-ekshorttrack/programma
HABER
16
JANUARI - OCAK 2011
Antalya Futbol Kampı Günlüğü
02-01-2011 tarihinde Eindhoven
havaalanında Mutlu Sport’tan Mehmet Bey’le tanışmamızla başlayan
yolculuğum, Hollanda takımlarından
RBS Roosendaal ve FC Eindhoven
takımları ile Antalya’ya rahat bir yolculuğun ardından, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bank Asya Lig’i
lideri Denizlispor’la aynı oteldeydim.
Sabah izlediğim antrenmanlar bir
tarafa, ilk günler Antalya’nın meşhur birden bastıran yağmurları ile
geçti. İlginç karşılaşmalardan biri,
bir zamanlar aynı takımda oynamış iki oyuncunun şimdinin teknik
direktör olmaları ve Antalya’da aynı
donemde, aynı otelde kalmalarıydı.
Kasımpaşa teknik direktörünün eski takımı ile aynı otelde olması ikinci tesadüftü.
Antrenmanlar sonrası öğle yemeklerinden sonraki boş zamanların
güzel sohbetler eşliğinde geçip, aksam yemeklerinden sonra
soh-
bet- röportajlarla devam
ettiği, sıcak, güzel, içten,
eski hatıralarında paylaşıldığı zamanlar yaşadım.
Mutlu Sport’tan Mehmet
Bey’in aracılığı ile Bursaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile röportaj
öncesi ne kadar heyecanlı
olduğuma Bursaspor basın
sözcüsü şahitti. Ertuğrul
Bey’in (gerçekten) kısıtlı olan zamanının da bir
canlı yayından çıkıp hemen
röportajımıza gelmesi
ise, sporcu kişiliğinin,
beyefendiliğinin gözümün
önünde yaşanmış haliydi.
Galatasaray’ın yeni
transferinin konuşulduğu günlerde antrenmanı izlememe yardımcı
olan Türk muhabirlerde maalesef sadece
fotoğraf çekebildi-
Galatasar
ay kampın
dan antre
nman gör
üntleri
ler. Röportaj yapmanın ve
soru sorulmasının yasak
olduğu bizlerinde oraya
gittiğimizde öğrendiği bir durumdu.
Bir hafta içinde
yaptığım röportajların, çektiğim fotoğrafların yanında
gördüğüm düzgün
insanlar, düzeyli ortamlar, yapılan profesyonelce çalışmalar
futbolun ve sporun ne
kadar ciddiye alınması gerektiğini bana bir
kez daha gösterdi. Bu
tecrübeyi bu kadar kısa
süre içinde yaşama şansı
veren herkese teşekkürler.
da olan BurLig arasında Antalya kampın
n, Hollandasaspor kaptanı Ömer Erdoğa
anlayışlarını
lı oyuncuların disiplinli oyun
lıların futbola
beğendiklerini,bunun Avrupa
ı söyledi.
bakışını en iyi şekilde yansıttığın
a seneye
Feyyaz Uçar’d
r
tö
ek
ir
d
ik
tekn
hırsı ile çalışlı futbolcu ve
edi. Kazanma
yl
sö
Eski Beşiktaş'
i
in
iğ
d
te
le sezon sonu
lıştırmak is
plerden biriy
lü
ku
yine takım ça
ı
az
b
ğü
i ve görüştü
mayı özlediğin
ni söyledi.
anlaşabileceği
Antalya K
ampı sür
ecinde ka
lınan
Kremlin P
alace
Denizlispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu
Hamza Bey, futbolculuğunuzdan başlayıp, teknik direktörlüğe kadar gelen futbol kariyerinizi
özetleyerek anlatır mısınız?
Futbola İzmir’de altyapılarda
başladım. Sonra Sepp Piontek Milli
Takımlar Teknik Direktörü iken Fatih
Terim’le Ümit Milli Takım’da görev
aldım. 1991de Galatasaray’a transfer
oldum, dört sezon oynadım. O zaman
Arif Erdem ile beraber başlamıştık,
sonrasında Hakan, Tugay, Okan,
Bülent, Suat’la oynadım. 1995de
Galatasaray’dan ayrıldığımda iki lig
şampiyonluğu, iki kez Şampiyonlar
Ligi’nde oynama şansım olmuştu.
İstanbulspor’a transfer olduğumda yirmi beş yaşındaydım, zamanın
İstanbulspor teknik direktörü beni
çok istemişti, Oğuz, Aykut, Sergen’le
beraberdik takımda.
Siz futbolcu iken yabancı hocalardan çok şeyler öğrendiniz ama
hala yabancı hocaların Türk futboluna sizce ne kadar katkısı var?
Son yıllarda çok katkıları olduğunu söyleyemeyiz çünkü başarılı
değiller, Türkiye onlar için maddi
olarak cazip bir ülke ama Avrupa
ülkelerinden farklı bir futbol anlayışı ve beklentiler var. Yabancı hocalar bunu anlamakta zorlanıyorlar.
Mesela Frank Rijkaard bu durum için
güzel bir örnektir. İlk maçlar güzel
giderken tamam ama bir sene sonra
nerdeyse ‘Bu da hoca mı!’ dedik. Ne
oldu? Rijkaard futbolu mu unuttu?
Tabii ki hayır, ama ülkemizdeki futbola bakış maalesef bu durumda. Birde
sabır yok, başarı sadece sonuç odaklı. Bunun dışında kulübün borçsuz
oluşu, istikrarlı bir takım oluşu, genç
oyuncuların yetişmesi bunlar başarı
sayılmıyor maalesef.
Denizlispor için siz neler yapıyorsunuz?
Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama ben bu kulübün iki- üç sene
sonrası içinde iyi bir takım yapmak
istiyorum. Benden sonra gelecek olan
teknik direktöre düzgün bir takım
bırakmak isterim.
Futbol bu kadar değişti ve gelişti derken, futbolcular eğitiliyor,
www.mutlu.nl ▪ [email protected]
teknik direktörler eğitiliyor, ama
istikrarsızlık varsa bunu sebebi
yöneticiler değil mi? Herkes eğitiliyor ama yöneticiler eğitilmiyor.
Tabii o da profesyonelce
yapılmalı, aynı zamanda
menajerlerde daha düzgün kurallarla çalışmalı.
Aslında biz teknik direktörler işimizde başarılı olursak, gerekmiyorsa
oyuncu almayarak bunu
durdurabiliriz. Ama yabancı teknik direktörler ister, çünkü onlar
genç oyuncularla uğraşmak istemiyorlar.
O zaman diğer
tehlike ile karşı karşıyayız. Büyük takımların hocaları
altyapıdaki gençlere şans vermezlerse, Guus Hiddink ne
yapacak? Milli takım
ne olacak?
Hiddink
Bank
Asya’yı takip edecek! Milli takımı çalıştıran kişi o ise izleyecek.
Zamanında Sepp Piontek ve Fatih
Terim o zaman son on beş yılın takımının temelini attılar. Şu anda
yine böyle bir yapılanmaya ihtiyaç
var. Bunu Fatih Terim yapabilirdi,
yapacaktı ama dediğim gibi Türk
insanı bir Türk hocaya bu sabrı
göstermedi. Şenol Güneş’te
Dünya Üçüncülüğünden
sonra devam edebilirdi
ama biz karizma falan gibi başka şeyler
aradığımız için yarıda kaldı. Fatih
Terim’inde hatasını bekledik göndermek için. Bu durumda bir yabancı
neden bizim çocuklarla uğraşsın ki!
Son olarak Türk kulüplerinin
başarılı olmasında teknik direktörlere düşen görev nedir?
Önemli olan anlık başarılara
kapılmayıp uzun vadede düşünebilmektir. Ben sahada oyuncuların
kazanmak için ne yaptıklarına bakıyorum. Hatalar olur ama kazanmak için verilen çaba ve emekte çok
önemlidir.
Wilt u uw trainingskamp laten organiseren door
een specialist, dan bent u op het goede adres
Vanaf heden zal Mutlu Sports ook trainingskampen organiseren voor amateurclubs. Ook zullen
wij in de toekomst een nog ruimere keuze bieden naar o.a. Turkije. Mutlu Sports heeft te maken
met een toenemend aantal aanvragen. De reden
is dat Mutlu Sports jarenlange ervaring heeft met
het organiseren van trainingskampen en de trainingskampen tot in de puntjes worden verzorgd.
Tevens is gedurende uw verblijf in het buitenland
altijd persoonlijke begeleiding aanwezig.
Broekstraat 32
Doordat Mutlu Sports goede contacten onder6828 PZ Arnhem
houdt met de verschillende toplocaties in binnen- en
Tel: +31 (26) 389 53 77
buitenland en diverse malen per jaar een bezoek
Fax: +31 (26) 443 71 52
brengt aan de toplocaties kunnen wij uw club een
Mobiel: +31 (0) 643 07 2343
trainingskamp aanbieden voor een zeer aantrekMobiel: +31 (0) 643 07 2345
kelijke prijs-kwaliteitsverhouding.
17
HABER
JANUARI - OCAK 2011
Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam
Türkiye’de Sivasspor’la
kımların camialabaşlayan bir çıkış vardı.
rı, medya desteSiz geçen sene şampiyon
ği ve taraftar
oldunuz, bu sezonun
destekleri var.
Bunlarla müilk yarısını da Trabzon
cadele edebilider, sizde ikinci bilen takımlar
tirdiniz. Türkiye’de
oluştuğunda
bir Anadolu devrimi
Serap Torremans
(Bursa gibi) futtabiri kullanılıyor ama
Hollanda’da AZ Alkmaar ve
bolu seven bir şehir
Twente’de şampiyon oldu. Bunu
taraftar desteği de varsa,
nasıl değerlendirirsiniz? Bir doğru planlama ve programla başaAnadolu devrimi yaşanıyor mu rılı olunabileceğini gösterdik.
Türkiye’de?
Planlama darken teknik diEvet, Hollanda’da onlar şam- rektör ve oyuncu seçimi dışında
piyon oldu, buraya baktığımızda yöneticilerinde artık daha proTrabzonspor yirmi altı sene önce fesyonel düşünmesi, profesyonel
şampiyon olmuştu. Sonrasında menajer ve organizatörlerle çalıuzun yıllar bu durum yaşanmadı. şılmasında etkisi vardır sanırım.
Ligin zirvesi zorlandı tabii ama şamTabii, bu bir ekip çalışmasıdır o
piyonluğa ulaşılamadı. Mücadele yüzden yardım eden tüm birimlerin
ettiğimiz takımlarla aramızda çok sorumluluk alması gerekir. Teknik
farklılıklar var. Bu yüzden bizlerin kadro, yöneticiler ve futbolcular dıbaşarısı çok önemli. Bizim Süper şında şehrin ileri gelenleri, medyası
Lig şampiyonluğumuzun dışın- da sorumlu olmalıdır. Mesela sadeda Fair Play şampiyonluğumuzda ce çok para harcayarak hiçbir takım
var. Bu senede bir Anadolu takımı şampiyon olamadı. Başarı için tüm
şampiyon olursa o zaman Anadolu unsurların bir arada olması gerekir.
devriminin başlangıcı diyebiliriz.
Türkiye’de çok söylenen sözBugün Trabzonspor’un da başarısı lerden biride sabır ve istikrarın
varsa, bunda gecen seneki şampi- olmayışı. Özellikle sezon sonu
yonluğumuzun payı vardır.
şampiyon olunmayınca ilk önce
Son üç sene öncesine kadar teknik direktörün eleştirilmesi
Anadolu takımlarının bu kadar gibi. Sizde bunun etkisini görübaşarılı olmayışlarının sebep- yor musunuz?
lerinden biri de tecrübesizlikti
Tabii ki başarıda istikrar çok
diyebilir miyiz?
önemli. Ben belki Beşiktaş’ta beş
Mücadele ettiğimiz takımların sene daha kalıp yinede başarısız
imkanları üst seviyede. Daha önce olabilirdim. Oyuncu kadrosundaki
şampiyonluklar yaşamız olan ta- istikrarda çok önemli buna başkan
ve yönetim kadrosunun da devamlılığını eklemek lazım. İstikrarı sağlamış kulüplere bakıyoruz, mesela
bir yerde yirmi altı sene çalışmış,
on beş sene çalışmış ve karşılığı
başarı olarak gelmiş.
Başarıda futbolcuların performansı çok önemli, ama kulübün maddi durumu da çok
önemli. Sizin kulübünüzdeki
bazı oyunculara İstanbul kulüplerinden teklifler var. Bu durumda bu futbolcuları satıp maddi
olarak iyi olmak ya da bu sezonu
aynı oyuncularla bitirip şampiyonluğa ulaşmak mi dersem hangisi daha ağır basar?
Burada başkan ve yöneticilerle
diyalog çok önemlidir, alınan kararlar fikir birlikteliği içinde olmalıdır.
Anadolu takımlarının ilerlemeleri
için öncelikle kendi oyuncularına
sahip çıkmalı. Belli bir başarıdan
sonra bu oyuncular satılıp yerlerine yeni oyuncular gelmelidir. Bence
şuan bunun zamanı değil. Bizim bu
sene içinde hedefimiz şampiyonluk, dolayısıyla bu oyunculara ihtiyacımız var.
Sezon öncesi Hollanda’ya geldiğinizi duymuştuk, oyuncu bakmak için gelmiştiniz. Hollanda
kulüplerinden oyuncu bakıyorsunuz…
Evet, baktığımız ve beğendiğimiz oyuncular oldu ama bedeli bizi
aştığı için alamadık maalesef.
Hollanda’da artık Türk kulüplerinin altyapı okulları var
ve bu okullara Türk aileler ço-
Fuat Bey, siz daha önce
Belçika’da Turnhout’u çalıştırdınız ve şampiyon oldunuz.
Sonrasında 2003-2004 sezonunda Guus Hiddink’ten eğitim aldınız. Türkiye’ye gelip
Genclerbirliği’nde kısa dönem
çalıştıktan sonra MVV Maastricht, RBC Roosendaal ve şimdi
Kasımpaşa’ya geldiniz. Öncelikle
sormak isterim ki şimdi Guus
Hiddink Türkiye’de, siz nasıl değer lendiriyorsunuz bu tercihi?
Guus Hiddink Kore milli takımına çok şey kattı, güçlendirdi ve
sonrasında o milli takımda oynamış
oyunculardan bazıları Avrupa’da
oynadılar. Rusya milli takımındaki
başarısını da göz önüne aldığımız-
Peki, Kasımpaşa
ligde son sırada. Sizin bu kulüple basari hedefiniz
nedir?
Ligde
kalmak tabii ki hedeftir ki
seneye
daha
Spor muhabirimiz Serap Torremans Antalya Futbol Kampı'nda Ertuğrul Sağlam'la
içerikli bir söyleşi gerçekleştirdi
cuklarını gönderiyorlar. Yaşanan
bir Mesut Özil olayı varken, siz
yurtdışındaki Türk kulüplerinin
bu girişimleri için neler söylersiniz?
Tabii buralar önemli kaynaklar, çünkü bugün Türkiye’de oynayan ama Avrupa’da yetişmiş
futbolcular var. Bizde bu kaynağı
değerlendirmek için Köln’de bir
ofis kurduk. Almanya, Hollanda ve
Belçika’daki yetenekleri değerlendirmek için iki arkadaşımız görevli.
Bu Bursaspor’un kendi projelerinden biri.
Sezon öncesi kamp içinde Avrupa çok tercih ediliyor.
Mesela Bursa üç sene önce
Hollanda’daydı, gecen sene
Avusturya’da. Yurtdışı kamplarının etkisi nasıl oluyor?
Avrupa özellikle iklim şartları
için tercih ediliyor, tesisler ve sahalar iyi, en etkili sebeplerden biri
orda Avrupa takımlarıyla maç yapma şansının olması, bu oyuncunun
kendini geliştirmesi için önemli.
Avrupa futbol seviyesine yükselmemiz için sizce en öncelikli
düzeltmemiz gereken şey nedir?
Yabancı oyuncu sayısının düzenlenmesidir. Böylelikle hem Türk
oyuncuların şansı artacak hem de
tüm kulüpler altyapılarına daha
çok ağırlık verecek, bu milli takıma da yansıyacaktır.
Guus Hiddink burada çalışıyor. Ne düşünüyorsunuz?
Kendisi önemli bir hoca. Şanssız
bir başlangıç yaptı ama ben düzeleceğini düşünüyorum.
Hollanda’ya geldiğinizde
Türkleri görüyorsunuz. Onlar
için ne söylersiniz?
İnanıyorum ki hepsinin içinde
bir vatan hasreti var, herkes hayatında farklı amaçlar peşinde. O
ülkelerde onlara iş veren kişiler
içinde önemli bir durum. Aslında
karmaşık duygular, bir huzur varsa bile yanında özlem ve hasrette
vardır. Onları seviyoruz.
iyi şeyler yapabilelim. Ama birde
şu var, başarının ölçüsü ne? Bizde
başarı demek hep birinci olmak
olarak algılanıyor. Bütçesi kısıtlı olan kulüplerde yüksek ücretli
oyuncu transfer edemeyeceğimiz için
elindeki oyuncular ve altyapıdan oyunculara ağırlık
vererek bu
ligi bitireceğiz.
Hollanda
d ü ny a
kupasında
fi-
nal oynadı, kaybetti. Buna benzer bir başarı Belçika’da yok maalesef, neden sizce?
Her ülke inişler ve çıkışlar gösterir, Hollanda dört beş sene önce kupalara katılamıyordu, Belçika çok
başarılı senelerin ardından inişe
geçti, Almanya, Fransa, İngiltere’de
bu dönmelerden geçti.
Şuan Türk milli takımı için ne
söylersiniz?
Türk oyuncuların mutlaka
Avrupa’da oynamaları gerekir,
tecrübe açısından. Zaten Guus
Hiddink’in Ersun Yanal’la özellikle
altyapılara yönelik çalışmaları var.
İnanıyorum ki dört, beş yıl içinde
daha iyi yerlerde olacağız.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa
Biz ADA Accountancy mali muhasebe ve vergi danışmanlık bürosu olarak,
Mubarek Ramazan Bayramı’nın,
bu konularda müşterilerimize gerekli
kolaylıkları
sağlıyoruz.
herkeseyardımları
huzur, barış ve
ve mutluluk
getirmesini
dileriz.
Yılların deneyimi ve uzmanlığıyla mali muhasebe, vergi sorunları ve her
türlü mevzuatla ilgili, işyerinize uygun çözümler üretiyoruz.
Bayramınız kutlu olsun.
2011 yılında daha da gelişen uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.
msterdam
en Haag
rnhem
e
seb
a
h
u
i, m
g
r
nlık
a
Ve
m
n
anış
d
all-i
n
ve
i
ri iç
e
l
t
i
e
ntis
a
r
hizm
t ga
a
y
fi
da, Türk milli takımının iyi olduğu
bu dönemde Guus Hiddink’in burada olmasını çok olumlu buluyorum. Ama unutmamak lazım ki her
yeni yola başlamak zordur. Bu bir
rampayı yukarı çıkmak gibi zordur.
Futbol anlayışı ve sistemden dolayı
zor bir dönemden geçiyor ama sabretmek ve bu yoldan vazgeçmemek
gerekiyor.
Sizce Guus Hiddink’in başarısında rol oynayan en önemli
özelliği nedir? Eğitiminiz sırasında siz hangi özelliğini gördünüz?
Öncelikle futbolcularla olan ikili
ilişkileri çok iyidir. Onla çalışan bazı
futbolcularla sonradan benimde çalışma fırsatım oldu. Guus Hiddink
bir kulüple çalışmadan önce çok iyi
araştırır, o ülkenin kültürüne
göre bir sistem çizer, futbolcunun anlayacağı şekilde konuşur.
A
AD
ACCOUNTANCY
HABER
18
JANUARI - OCAK 2011
Tarİhte bu ay
PAZARTESİ
SALI
27
28
ÇARŞAMBA
29
OCAK/Januari
PERŞEMBE
CUMA
31
30
CUMARTESİ
PAZAR
01
02
1852 In Nederland wordt de
postzegel ingevoerd.
1984 Kürtaj yasallaştı.
1936 İlk yılbaşı tatili.
1967 ''Anadol'' marka otomobil
piyasaya sürüldü.
1965 - Eerste uitzending van de
Veronica Top 40.
1967 - Voor het eerst wordt reclame
uitgezonden op de Nederlandse televisie.
1957 - De AOW (Algemene Ouderdomswet) gaat in Nederland
in.
03
04
05
06
07
08
09
1917 - Ardahan Arap Camii'nde
373 Müslüman-Türk Ermeni
çeteciler tarafından camiyle
birlikte yakıldı
1922 - Mersin düşman işgalinden
kurtuldu.
1610 - Sultanahmet Camiinin
temeli atıldı.
1957 - Elvis Presley wordt goedgekeurd voor militaire dienst.
1958 - Spoetnik 1 valt na 92 dagen
in de ruimte terug op aarde.
1922 - Adana'nın düşman işgalinden
kurtuluşu
2005 - Bilinen en büyük cüce gezegen
Eris keşfedildi.
1909 - Colombia erkent de onafhankelijkheid van Panama.
1926 - İstanbul’un nüfusunun
1.022.495 olduğu açıklandı.
1967 - Vietnam Savaşı başladı.
1974 - Laatste autoloze zondag in
Nederland.
1714 - Henry Mill krijgt een octrooi
op de schrijfmachine.
1913 - Ham petrolden benzin
eldesi patentlendi.
1958: Laatste stoomtrein in reguliere dienst in Nederland.
1943 - Aşık Mahsuni, halk ozanı
dogdu (ö. 2002)
1916 - I. Dünya Savaşı: Müttefik güçler
Gelibolu'dan çekildiler. Başarısızlığı nedeniyle İngiliz Deniz
Kuvvetleri komutanı Amiral
Winston Churchill görevinden
istifa etti.
1962 - Treinramp bij Harmelen, waarbij
91 doden vielen.
1910 - Tarihi Çırağan Sarayı yandı.
1966 - 800 kişilik ilk işçi kafilesi
Almanya'ya hareket etti.
14
15
16
1945 - Müttefik Kuvvetler gemilerinin Boğazlardan geçişine
izin verildi.
1949 - İmam Hatip Liseleri açıldı..
1909 - (Koninklijke) Vereniging De
Friesche Elf Steden wordt
opgericht.
1914 - Oprichting van de Turkse
voetbalclub Altay Izmir.
1998 - Refah Partisi'nin Anayasa
Mahkemesi'nce kapatılmasıyla Necmettin Erbakan
siyasi yasaklı duruma düştü.
10
11
12
13
1919 - İngilizler, Bağdat'ı işgal etti.
1964 - Beatles grubunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk albümleri
satışa sunuldu.
1998 - Anayasa Mahkemesi, Refah
Partisi'nin kapatılmasına karar
verdi.
1942 - Japan verklaart Nederland de
oorlog en valt Nederlands-Indië
binnen.
1454 - Büyük İstanbul yangını
1820 - In Frankrijk wordt het eerste
roestvrij staal geproduceerd.
1935 - Amelia Earhart vliegt als eerste
solo over de Grote Oceaan.
1920 - Son Osmanlı Mebusan Meclisi
İstanbul'da görüşmelere başladı.
1998 - 19 Avrupa ülkesi, insan
klonlanmasının yasaklanması
konusunda anlaştılar.
1940 - II. Dünya Savaşı: Rusya,
Finlandiya'yı bombalıyor.
1915 - Avezzano'da (İtalya) deprem: 1903 - In Amsterdam breekt een
29.800 kişi öldü.
spoorwegstaking uit.
1930 - Mickey Mouse strip wordt
1920 - Mustafa Kemal Atatürk,
voor het eerst uitgebracht.
Meclis-i Mebusan’ın açılışını
2001 - Een aardbeving treft El
kutladı.
Salvador: ruim vierhonderd
doden.
17
18
19
20
21
22
23
1841 - Hong Kong wordt door de
Britten bezet.
1920 - Maraş'ta Fransızlar'a karşı
Maraş Savunması başladı
1921 - Teşkilatı Esasiye Kanunu
kabul edildi.
1774 - Osmanlı Padişahı III.
Mustafa öldü. I. Abdülhamit
tahta çıktı.
1793 - Vatana ihanetten suçlu
bulunan Fransa kralı XVI.
Louis, giyotinle idam edildi.
1932 - İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar
(Okur) tarafından Yerebatan
Camii'nde okundu.
2003 - De Mexicaanse staat Colima
wordt getroffen door een
aardbeving.
1942 - Sietze de Groot wint de
achtste Elfstedentocht.
1556 - Tarihin en yüksek ölü sayısına
sahip depremi, Çin'in Shaanxi
eyaletinde meydana geldi:
yaklaşık 830,000 kişi ölü.
2007 - Dagblad De Pers verschijnt
voor het eerst in Nederland.
A
AD
ACCOUNTANCY
A
AD
COUNTANCY
A
TANCY
2007 - Gazeteci Hrant Dink, uğ1773 - Zuidpool - James Cook bereikt 1910 - Çırağan Sarayı yandı. Saray
1865'te Sultan Abdülaziz tarafınradığı silahlı saldırı sonucu
als eerste de Zuidpoolcirkel.
öldürüldü
1997 - Nederland - Recordverkoop
dan inşa ettirilmişti
van de cd "De Waarheid" van
2002 - Prins Willem-Alexander
2005 - 800 yolcu kapasiteli yolcu
Marco Borsato.
zegt dat het rapport van
uçağı Airbus A380, Toulouse'da
professor Baud over de
(Fransa) basına tanıtıldı
vader van Máxima slechts
'een mening' is.
24
25
26
27
28
29
30
1679 - İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.
1961 - Yassıada duruşmalarında
Başsavcı Altay Ömer Egesel, Adnan Menderes'in idamını istedi.
1924 - Sint-Petersburg wordt hernoemd
tot Leningrad.
1363 - Sırp Sındığı Savaşı'nı Osmanlı
Devleti kazandı.
1919 - Milletler Cemiyeti kuruldu.
1988 - Türkiye, BM İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı.
1919 - De Volkenbond wordt opgericht.
1531 - Lissabon wordt getroffen door
een zware aardbeving.
1926 - Televizyonun icadı.
2001 - Gujarat'da (Hindistan) deprem:
20.000 den fazla kişi öldü.
2006 - Dünya Ekonomi Forumu,
Davos'ta (İsviçre) toplandı.
1299 - Osmanlı Devleti kuruldu.
2006 - Endonezya'nın doğusunda 7,7
büyüklüğünde deprem meydana
geldi.
1942 - Laagste minimumtemperatuur
in Nederland ooit gemeten
(-25,7 C).
1517 - Yavuz Sultan Selim komutasındaki
Osmanlı ordusu Kahire'ye girdi.
1923 - İzmit ilinin adı Kocaeli olarak
değiştirildi.
1887 - In een sneeuwstorm in
Montana worden de grootste
sneeuwvlokken ooit gemeten (38
bij 20 centimeter).
1595 - William Shakespeare'in oyunu
Romeo ve Juliet muhtemelen ilk
kez sahnelendi.
1923 - Mustafa Kemal Paşa İzmir'de
Latife Hanım'la evlendi.
1950 - İran'da deprem; yaklaşık 1500
kişi öldü.
1649 - Koning Charles I van Engeland
wordt op last van Oliver Cromwell onthoofd.
1933 - Adolf Hitler wordt ingezworen als
Kanselier van Duitsland
1820 - Edward Bransfield ontdekt
Antarctica.
ebe
s
a
uh
m
,
i
g
nlık
a
Ver
m
ş
n
anı
d
all-i
e
n
v
i
iç
tleri
i
e
ntis
a
r
hizm
t ga
fiya
Yeni bir işyeri açmak istediğinizde, ya da yeni girişimlerinizde
hiç düşünmediğiniz sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu konuda
size yardımcı olabilecek ve yol gösterebilecek bir mali
muhasebe ve danışmanlık bürosu işinizi kolaylaştıracaktır.
Yeni yılınızı kutlar, işlerinizde yeni
atılımlar ve üstün başarılar dileriz.
“Bizim gücümüz sizin gücünüzdür”
ADA ARNHEM
Broekstraat 32
6826 PZ Arnhem
T +31 (0) 26 389 53 77
F +31 (0) 26 443 71 52
[email protected]
Biz ADA Accountancy mali muhasebe
ADA DEN
HAAG
ADA AMSTERDAM
ve vergi
danışmanlık
bürosu olarak,
Hoefkade 875
t.t. Vasumweg 18
bu konularda
müşterilerimize gerekli
2525 HC DEN HAAG
1033 SC AMSTERDAM
yardımları
T +31 (0)ve
70 kolaylıkları
– 427 43 57 sağlıyoruz.
T +31 (0) 20 – 694 66 00
F
+31
(0)
70
–
363
80
97
F +31
(0) 20 – 694 18 00
Yılların deneyimi ve uzmanlığıyla
mali
[email protected]
[email protected]
muhasebe, vergi sorunları ve her
türlü mevzuatla ilgili, işyerinize uygun
çözümler üretiyoruz.
gücümüz sizin gücünüzdür”
www.ada-accountancy.nl
ADA DEN HAAG
Zichtenburglaan
Hoefkade 875 31 -6
2544
EA Den
2525 HC
DENHaag
HAAG
T +31 (0) 70 – 427 43 57
F +31 (0) 70 – 363 80 97
[email protected]
gücünüzdür”
7
2
ADA AMSTERDAM
t.t. Vasumweg 18
1033 SC AMSTERDAM
T +31 (0) 20 – 694 66 00
F +31 (0) 20 – 694 18 00
[email protected]
w.ada-accountancy.nl
G
57
97
y.nl
ADA AMSTERDAM
t.t. Vasumweg 18
1033 SC AMSTERDAM
T +31 (0) 20 – 694 66 00
F +31 (0) 20 – 694 18 00
[email protected]
Mubarek Ramazan Bayramı’nın,
herkese huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileriz.
y
tanc Bayramınız kutlu olsun.
n
u
o
Acc
a
ADA
lund
o
y
ı
r
z
başa
erini
n
t
r
i pa
en iy
msterdam
en Haag
rnhem
M
A
AD
ACCOUNTANCY
19
HABER
BULMACA
JANUARI - OCAK 2011
Fevzi Hamurcu BULMACA
için veda
USTALARI
İŞ BAŞINA!
toplantısı
Hazırlayan: Abdurrahman Gündüz
uzunluk birimi
hollanda'ca
fuar
Türkiye'nın imi
Avusturya'nın
plakası
Hollanda'ca
kültür
Yük taşıyıcı
Avare, serseri
Alımlı, nazlı
Milimetre
Mısır tanrısı
Plan
İstek arzu
Kısa zaman
Tümör
Sulama
yöntemi
Bulmaya
çalışan
Argoda hayır
İskambilde birli
Kara kuvvetler
İngilizce'de bay
Hollanda'da görev süresi dolan Rotterdam Başkonsolosluğu Din Hizmetleri
Ataşesi Fevzi Hamurcu için Rotterdam'da
yemekli bir veda toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Deventer Başkonsolosluğu Din
Hizmetleri Ataşesi Mustafa Kahraman,
Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) yöneticileri, Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri
Federasyonu (HTİKDF) Başkanı Arif Yakışır, cami dernek başkan ve yöneticileri,
din görevlileri, Hollanda Türk İşadamları
Derneği (HOTİAD) üyeleri, ailesi ve 300
civarında davetli katıldı.
Toplantıda söz alan cemiyet yöneticileri, din görevlileri Din Hizmetleri Ataşesi
Fevzi Hamurcu'nun yaptığı çalışmalardan
övgüyle bahsettiler.
1 Aralık 2006'da başladığı görev süresini 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle dolduran
Ataşe Fevzi Hamurcu kürsüye geldiğinde
duygulu anlar yaşandı.
Fevzi Hamurcu, "Dört yıllık görev sürem içinde hep birlikte güzel işler başardık. Görev süremde elbette zaman zaman
sıkıntılar, fikir ayrılıkları olmuştur. Ancak
hizmetlerin daha iyi olması noktasından
asla ödün vermedik. Bilerek kimsenin kalbini kırmadım, hakkı olan varsa hakkını
helal etsin. Bende herkese hakkımı helal
ediyorum. Görev sürem boyunca çok iyi
dostluklar edindim. Siz değerli dostlarımdan ayrılıyor olmak üzücü. Bir o kadar da
mutluyum, çünkü anavatana gidiyor olmak, ayrı bir heyecan veriyor. Buradan
güzel hatıralarla dönüyorum." şeklinde
duygularını dile getirdi.
Toplantının sonunda HDV'ye bağlı cami
şubeleri tarafından Fevzi Hamurcu'ya plaket ve hediye verildi. Fevzi Hamurcu, bundan sonraki iş yaşamını Ankara'da Diyanet
İşleri Başkanlığında sürdürecek.
Büro
Yağ
toplanması
Küçük beden
Kumluk yer
İlkel silah
Süslü boyun
atkısı
Küçük tekne
Padişahın eşi
İşsizlik
sigortası
Potasyum
imgesi
Alfabenin
ilk harfi
Yagış
almayan yer
Antalya
ilçesi
Roma rakamı
Tutacak kulp
Pazar
sepeti
Almanya'nın
plakası
Kütahya
ilçesi
Hollanda Turizm
müşaviri
İsviçre'de bir
ırmak
Eşek sesi
Kahkaha sesi
Slayt film
gösterimi
Ankara.
raylı sistemi
Haddini bilen
Ahiret
terazisi
Mengenezin
imi
Kinci
Toprağa döşenen patlayıcı
Adana'nın
ilçesi
Bulmaya
çalışma
Ortadoğuda bir
ülke
İkileme
Bir hak arama
talebi
Bir şirket
türü
Ulaşmış,
ulaşan
HDV başkanı
Cetvel türü
Değişim, takas
Yabanci kadın
ismi
Bir düzine
İsviçre'de bir
göl
İtalya'nın imi
Üflemeli çalgı
Lanet, kötü
Yapılan iş
Orta oyunda
tipleme
Bİr sayı
Trakya bölümü
Türk lirası
Kendisine
inanılan
Lityumun
simgesi
Ayak direyen
4. halife
Umar, çare
23. harf
İlave
Maydanozgillerden faydalı bitki
Arapça'da
oğul
Rumi Sanat Enstitüsü
Rotterdam Ebru Evi
GELENEKSEL TÜRK EBRU
V E H AT S A N AT I
-
Kurs ve workshop etkinlikleri
Ebru, hat sanatı sergi ve gösterileri
Sanat ve kültür projeleri organizesi
Ebru ve hat sanatı eserleri ve malzemeleri
Hat, ebru, ney ve tezhip sanatı
kurs kayıtları devam ediyor
Genis bilgi için;
Dr.Mehmet Refii Kileci
web: www.kileci.net | www.roumi.nl
e-mail: [email protected] tel: +31(0)618884955
Rotterdam/HOLLANDA
Moonstar şirketi
direktörü değerli dostumuz
Hayati Tahtalı'nın
muhterem validesi
Anadolu Ajansı
muhabiri değerli dostumuz
Yasin Yağcı'nın muhterem
validesi
Ayşe Tahtalı'nın
Lütfiye Yağcı'nın
vefatını teessürle öğrenmiş
bulunuyoruz. Merhumeye
Allah’tan rahmet, ailesine
ve yakınlarına başsağlığı,
geride kalan dostlarına
sabır ve iyilikler dileriz.
vefatını teessürle öğrenmiş
bulunuyoruz. Merhumeye
Allah’tan rahmet, ailesine ve
yakınlarına başsağlığı, geride
kalan dostlarına sabır ve
iyilikler dileriz.
HABER Gazetesi çalışanları
HABER Gazetesi çalışanları
HABER
20
JANUARI - OCAK 2011
ZEKİ BARAN, HACI BAŞKAN
"ORADA Mahşerin
bir provasını
hissediyorsunuz"
Zeki Bey, DSDF gibi sosyal demokrat bir kuruluşun başkanısınız. O yüzden Hacc'a gidişiniz
kamuoyunda kısmen merakla
karşılandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Önce, DSDF’yi biraz aydınlatalım, Demokratik Sosyal Dernekler
Federasyonu'nun, hiç kimsenin diliyle ve diniyle bir problemi olamaz.
Geniş açılı ve geniş bakabilen bir
perspektifi vardır. Bizde AK Parti'ye
oy verenler de var, CHP’ye oy verenler de var. Dine, daha özgür bakan
bir kuruluşun içerisindeyim.
Benim Hacca gidişimin DSDF
açısından bir artı veya eksi getirdiğini düşünmüyorum. Ben gittim ve borcumu ödedim. Sonuçta
İslam’ın beş şartından biridir bu;
bu yüzden eşimle birlikte Hacca
gittim. Riyadan uzak olmak şartıyla herhangi bir gösteriş ve reklam amacı gütmeksizin. Bu bana
DSDF’de artı birşey getirsin diye
gitmedim. Lütfen bunun altını çizin.
İnsanlarımızın bilgilenmesi için bir
faydamız olması amacıyla bu röportajı yapıyorum.
Federasyon başkanının gözüyle, kişisel yargılar ve gidişdönüş yolu nasıl geçti?
Diyanet aracılığı ile
Hacca gittim, çok önceden
karar vermiştim ama geçen yıl aktif düşünmeye
başladım ve bu
yıl nasip oldu.
Dernekteki arkadaşların görüşleri nasıl?
Herhangi bir negatif tepki olmadı, olması da mümkün değil.
Genelde pozitif tepkiler aldım.
Biliyorsunuz biz Türkiye’nin
siyasetinden uzak durmaya çalışıyoruz. Sorun Türkiye olunca
tabii ki ülke meselelerini görüşürüz. Geçenlerde bakan geldi ve
ben onu ziyaret edip ve teşekkür
ettim. Çünkü ilk defa Türkiye’de
Hollanda büyükelçiliği bir Türk
bakan tarafından çağırılıp benim
ülkemin vatandaşlarına nasıl davranıyorsunuz diye bir soru soruldu.
Bu bizim için gurur verici bir olay
bunu AKP de yapsa, CHP de yapsa
alkışlarız. Kimsenin özgür iradesine karışmayız ve mutlaka oy kullanmalarını söyleriz.
Tabii önümüzdeki seçimler
farklı; çünkü Türk toplumuna faydalı olacak bir partiye oy verin diyoruz. Şu andaki konjünktür gereği
muhalefet ve bunun
yanında işçi partisine oy verin diyesim bile geliyor.
Pvda’lı olduğunuz halde
CDA Türkler
için iyi işler yapsa halkı CDA’ya
yönlendirir miydiniz?
Tabii ki! Biz özgür bir derneğiz.
Başka türlüsü yanlış bir davranış
biçimi olur.
Hac konusuna dönersek...
Eşiniz de memnun kaldı mı sizinle birlikte gitmekten?
Tabii ki, ilk defa gittik, Mekke
ve Medine’deki ibadet yerleri çok
güzel. Gücü yeten her müslümanın gitmesini tavsiye ederim. Hani
derler ya Kabe’yi görünce herşeyi
unutuyor insan diye gerçekten de
öyle. Orada riya yok ve kendinizi
muhakeme ediyorsunuz yani aynayı kendine tutuyorsun. Dinimizde
herşeyin affı var, ama kul hakkının
yok, orada düşünüyorsun acaba
bilmeden bir kardeşimin hakkına
girdim mi gibi. Çok değişik ve ilahi
bir atmosfer. 42 derece ama yanmıyorsunuz.
Nasıl yaşadınız orayı?
Orasını bir müslüman platformu olarakta görebilirsiniz. Orada
insanlar eşit, Arafat’a gittiğinizde
herkesin üzerinde iki parça
beyaz bir bez var ister
başbakan ol ister federasyon başkanı fark etmiyor. Orası çok önemli. Mahşerin bir provasını
hissediyorsunuz.
En güzel Hacc yapan
insanlar Malezyalı ve
Endonezyalılar. İnsan hakkına tecavüz etmeden hac
ibadetini yerine getiriyorlar. Onlar gitmeden önce iki
yıl boyunca kurs görüyorlarmış. Bence burada da olmalı
seminere katılmayanı kuruluşlar götürmemesi lazım.
Gitmeden bir seminere
katıldınız mı?
Ben üç ayrı seminere
gittim ve çok faydası oldu.
Herkese tavsiye ederim.
Orada hiçbir zorluk çekmeden tavaf yapabilirsin.
Hac aynı zamanda disiplin
gerektiren bir olay, dinler-
sen sana faydalı olur en azından ilk
iki hafta hocanın sözünden çıkmamalarını tavsiye ediyorum.
Hacıları Arafat’a götürmek çok
büyük bir organizasyon, Diyanet’ten
başka kimse hakkıyla yapamıyor.
100.000 kişiyi ne zaman nerede, ne
yapacaklarını organize etmişler, bu
çok güzel bir şekilde ayarlanmış.
Ama bazen terslikler de olabiliyor.
Pek hoş olmayan bir olaya da şahit
oldum, Diyanet’ten kaynaklanma-
sanlar sıkışıyorlar. 250 metrelik bir
alt geçiş yapılsa sorun çözülecek.
Şeytan taşlamaya giderken yolları
çok güzel yapmışlar 5 ayrı katlarda
çok geniş yollar var ve insanlar rahatça gidebiliyorlar. Bu benim çok
hoşuma gitti. Dönüş yolunda şehre girerken izdiham yaşıyorsunuz
çünkü orada seyyar satıcılar ve dilenciler var yolu tıkıyorlar halbuki
bu çok gereksiz.
Farklı milletler ve ırklar do-
yan bir olay. Müzdelife ile Mina’nın
arasında bir geçiş kapısı var orada
sırayla 3er dakika otobüslere ve yayalara yol veriliyor, orada bir izdiham yaşanıyor arkadan gelen baskı
var ve önde kapı kapanıyor ve in-
layısıyla bir sorun yaşıyor musunuz?
Hayır, ama Nijeryalı’lar daha
cüsseli insanlar ve galiba hac eğitimi almamışlar, Endonezyalılar daha
farklı, Türkler daha farklı.
Hacca gidip geldikten sonra başka
bir insan olmuyorsun, sadece
üzerindeki borçtan kurtuluyorsun.
Hacca giden insan ticaret
yapmaz gibi şeyler yanlış. Yalan
söylemeyecekse hiç bir zaman
söylenmez ve kul hakkini hiçbir
zaman yememesi lazım.
HABER Gazetesi
Hollanda’nın çeşitli
bölgelerinde temsilciler
aramaktadır. İlgilenenlerin
mail ya da telefonla
başvurmaları rica olunur.
Müracaat: 010-2 900 900
E-mail: [email protected]
21
Şeytan taşlamak manevi bir olay. Çünkü
normal şartlar altında şeytani sembolize
eden bir şeyi taşlıyorsunuz. Siz nasıl içselleştirdiniz bu olayı?
Aslında taşladığınız şeytan değil, içinizdeki
nefsiniz. Ben nefsimin kötü olan tarafını taşladım. Toplam 49 tane taş atıyorsunuz. Benim
algılayışım bu ve nefsimdeki kötü tarafa attım,
Allah hiç kimseyi onunla terbiye etmesin, nefsimize uydurmasın ve bizlere yardım etsin.
Mekke ve Medine arasındaki farkı anlatabilir misiniz?
Mekke’de ki şehirleşme çarpık, raylı sistem
yok, bir tramvay sistemi kurulsa, hava kirliliği
olmaz trafikte sorun olmaz ve herkes rahat
eder. 2 milyon kişiyle birlikte namaz kılıyoruz
ve herkes otobüslerle veya yaya otele gitmek
için yola çıkıyor. Kimse arabasını stop etmiyor çünkü benzin çok ucuz. 16 riyal’e yani 3
Euro’ya 70 litre benzin alabiliyorsun. Mazot 15
kuruş. Arabaların hepsi çarpık, sağlam araba
yok. Ama ibadet yerleri çok güzel. Çarpık yapılaşma tamamen insan hatası. Allah-u Teala
iki kişilik yer açıyor ve tavafını yapıyorsun.
Mescidi Haram’ın içerinde eşinizle yan yana
namaz kılabilirsiniz, sadece orada bu mümkün,
onun dışında kılamazsınız.
Öte yandan yönetim şekli, tamamen bir
erkek dünyası orası. Onları gördükçe insan
özgürlük ne kadar güzel şey diye düşünüyor.
Mekke’nin insanı biraz asabi zaten Peygamber
Efendimiz de oradan göç etmek zorunda kalmış.
Medine biraz daha mülayim, sessiz, daha
temiz ve yabancıya biraz daha alışkın hicretten
beri yabancıları bağırlarına basmışlar. Medine
çok güzel ve görmeye değer.
Mekke Medine arası mesafe nasıl?
470 km. Yollar güzel ama şoförler hep
Arabistan dışından gelmişler, hep yorgunlar
ve iki adımda bahşiş istiyorlar, vermek de lazım çünkü çok ucuza çalışıyorlar. Medine’de
8 gün Mekke’de 20 gün olmak üzere toplam
28 gün kaldık.
Dostlarınıza hediyeler getirdiniz mi?
İster istemez birşeyler alıyorsunuz hatıra
olması için, ama artık burada da onlardan olduğu için buradan alıp veriyorsun ama bence
bu adeti kaldırmak lazım. Çünkü orası ibadet
için gidilen bir yer. İnsan namaz kılarken acaba şu arkadaşıma ne alsam diye düşünmeden
edemiyor. Halbuki namazda aklınıza gelmemesi gereken şey bunlar. Hacc değişik bir ibadet
ve yaşlıların yeri değil, gençlerin gitmesini
tavsiye ediyorum. Hacca gidip geldikten sonra
başka bir insan olmuyorsun, sadece üzerindeki borçtan kurtuluyorsun. Hacca giden insan
ticaret yapmaz gibi şeyler yanlış. Yalan söylemeyecekse hiç bir zaman söylenmez ve kul
hakkını hiçbir zaman yememesi lazım. Helaller
ve haramlar belli.
80 yaşında bir teyzeyi 48 günlüğüne götürmüşler, farzların dışında sünnet olan vazifeleri yapamıyor zaten. Gençken gitmek lazım. Mesela Sevr dağına yaşlandığınız zaman
çıkamazsınız.
Günde kaç saat uyudunuz?
4-5 saat ve yetiyor, bunun yanı sıra yemek
konusunda günlük hurma ve zemzem yemek
yeterli oluyor, insan daha hafif oluyor. Abdest
tazelemek ve lavaboya gitmek meşakkatli. O
yüzden seyrek gitmek daha iyi.
Başka değerlendirmeleriniz oldu mu?
Ben 5 sayfalık bir yazı yazdım Diyanet’e göndereceğim, gözlemlerimi istediler ve ben de
yazdım. Bunu kimseyle paylaşmayı düşünmüyorum. Bazı düzelmesi gereken şeyleri kaleme
aldım sadece.
HABER
JANUARI - OCAK 2011
ELFI Kaza avukatı
hizmetlerini anlattı
Sultanlar Yolu Türkiye
haritası hazırlanıyor
Sultanlar Yolu Türkiye haritası Turizm bakanlığı
tarafından hazırlanıyor. lk örnek ekte. Sedat Çakır,
fuarlarda dağıtılmak üzere, bakanlık tarafından
hazırlanan broşürün şubat ayına yetişeceğini bildirdi. Geniş bilgi www.sultanstrail.com sitesinden
edilebilir.
ELFI Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Emre verdiği
bir demeçle ELFİ Kaza Avukatı
olarak vatandaşlara verdiği hizmetleri anlattı. "Farklı kültürlerin buluştuğu Hollanda’da son
yıllarda yaptığımız araştırmageliştirme (AR-GE) çalışmalarımız neticesinde ülkemizde yaşayan yabancıların özellikle birçok
konuda karşılaştığı sorunlarına
çözüm getiremedikleri, yaşadıkları talihsiz olaylar sonunda
mağdur oldukları ve zararlarını
da tazmin etme metotlarını geliştiremediklerinden bu mağduriyetlerin hat safhada yaşandığı
ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; özellikle yabancıların karıştığı trafik
kazalarında, ya da talihsiz bir iş
kazasında mağdur olanların hak
ve zarar-ziyanlarının tazminine
ilişkin ülkemizde özellikle bu
alanda birçok yeni yasal kurallar ve kaideler hazırlanmış ve uygulanmaya başlamıştır. Ne yazık
ki, bu uygulama ve kaideleri bilmeyen yabancıların, karşılaştığı
talihsiz olaylar neticesinde yaşadıkları mağduriyet; kültür problemi, lisan ve iletişim problemi
ve uygulamada karşılaşılan diğer
sorunlar ile birlikte tazminatların geri toplanmasının gecikmesiyle belki 10 kat daha fazla olabilmekte ve mağduriyetlerinin
giderilmesi de ağırlaşmaktadır.
" dedi. Yaşanan sorunların ve
mağduriyetlerin yaşanmaması, kaza sonucu daimi sakatlık,
iş gücü kaybı, yaralanma ya da
ölüm gibi talihsiz olaylar neticesinde maddi ve manevi tazminat
HOLLANDA’DA
Tel. 010 - 2052630
Mob. 06 - 3911 0243
Haftanın 7 günü
bizi arayabilirsiniz
[email protected]
haklarının gerekli araştırma ve
incelemeler ile dosyanın profesyonel bir şekilde ele alınması, söz
konusu mağdurlara kendi kültür
ve lisanlarında hizmet sunarak,
gerek danışmanlık ve gerekse
hukuksal açılardan çözümler
üretecek.
ELFI Letselschade uzmanları
Hollandaca ve İngilizcenin yanı
sıra, Türkçe, Bulgarca, Rusça, Polonya ve Romence ile Arapça lisanlarında servis verebiliyorlar. Trafik
kazaları, iş kazaları, uçak, tren ya
da metro kazaları sonucu ortaya
çıkan her türlü olumsuzluk ya da
mağduriyette ölüm tazminatı, sürekli sakatlık tazminatı, genel maddi ve manevi tazminatlar, medikal
destek, hastane masrafları ilgili
kuruluşlardan talebi, kaza sonucu malulen emeklilik işlemlerinin
takibi gibi konular ELFI’nin uzmanlık alanları olarak öne çıkıyor.
’nız
ELFI KAZA AVUKATINIZ
Kaza mağdurlarına kendi dilinde
ve kültüründe hukuksal hizmet.
Maddi & Manevi tazminat davanız
varsa. Bu
- Trafik kazası,
- İş kazası veya
- Tıbbi hata olabilir.
Sizden masraf almaksızın davanıza bakılır...
www.kazaavukati.nl
%50'ye varan indirimler
Schiedam
's-Gravenlandseweg 410
3125 BK Schiedam
Tel.: 010 262 0333
Fax: 010 415 4395
Saygınlık kısmen paradan geçse de; daha çok sanat, kültür ve
spor üçgeninde belirginleşiyor. Toplumun sana olan bakışını
değiştiriyor. Sanat, kültür ve spor üçgenide maalesef bu işe
gönül vermiş hayırsever kişiler olmadan yürümüyor.
SEDAT ÇAKIR
Kaza Avukatı
WTC (World Trade Center)
Beursplein 37 kamer 339A
3011 AA ROTTERDAM
Marc Zuckenberg
Den Haag
Groenteweg 69
2525 JV Den Haag
Tel.: 070 388 84 02
Fax: 070 388 84 05
Put your money where your mouth is. Amerikalılar karnın nerede
doyuyorsa paranı da oraya yatır
diye bir atasözü kullanıyorlar. Bizde karnın nerede doyuyorsa vatanın
orasıdır diye kullanıyoruz.
Marc Zuckenberg, Facebook kurucusu, bunu anladığından kazancının önemli bir bölümünü hayır
işleri için kullanıyor.
Nerede kullanıyor? Amerika içinde hayır işleri için. Yani parasını kazandığı yerde.
Bizim Marc Zuckenberg’larımız
nerede? Hollanda’da kazandığı parasını yine burada hayır işleri ve
gençlerin gelişimi için harcayanlar.
Hollanda’da bizim sayemizde
para kazanan ve servet sahibi olan
işverenlerimiz Türkiye’de hayır işleri yapıyorlar. Bu sevindirici bir
gelişme.
İşverenlerimiz çeşitli vakıflar
aracılığıyla dünyanın envai çeşit ülkesinde okullara yardımlar gönderiyorlar. Bu da sevindirici bir gelişme.
Hollanda'da gençlerimiz kendilerini buraya ait olarak göremediklerinden ve hor görüldüklerinden dolayı mutsuzlar ve Türkiye'ye
dönmek istiyorlar. Para kazanmanın
sek olarak mutlu olmaya yeterli olmadığını gözlemliyoruz. Yaşadığın
toplumda da saygın bir yerin olması
gerekiyor.
Saygınlık kısmen paradan geçse de; daha çok sanat, kültür ve
spor üçgeninde belirginleşiyor. Toplumun sana olan
bakışını değiştiriyor.
Sanat, kültür ve spor üçgenide maalesef bu işe gönül vermiş hayırsever kişiler olmadan yürümüyor.
Spor ayağında güzel gelişmeleri görüyoruz. Bunların bir
kısmının Türkiye
ye yönelik olduğunu görsek te yine
olumlu olarak algılıyoruz. Bunun
yanı sıra çok sayıda
alt sıralarda oynayan
takımların varlığına tanık oluyoruz. Sporda
yeniden Türkiyemspor gibi üst sıralarda
şampiyonluğa oynayacak takımlara ihtiyacımız var.
Sanat dallarında başarılı gençlerimiz için iş
dünyasından aynı desteğin olmadığını görüyoruz.
Nedendir? Başarı görülmüyor mu? Yada yok mu?
Yazarlarımız
Hollanda piyasasında yoklar. Erdal Balcı, Groene
Amsterdammer’da müthiş
güzel ve akıcı yazılar ve öyküler yayınlıyor. Hollandaca
kitabını kim yayınlayacak
diye bekliyor. Sadık Yemni
[email protected]
korkunç derecede heyecanlı kitaplarını yeteri kadar yayımlayıp dağıtamıyor. Sevgili Şenol Ocaklı abimiz
tüm işveren derneklerini ve işverenlerimizi dolaşmasına rağmen
ansiklopedik kitabını yazmaya para
bulamadı. 2011 yılı başında kitap
için reklam bütçemiz bitti diyebilen
işverenlerimiz var. Utanmak gerek.
Kitabımız yok diyebiliriz. Kitapsız bir toplum.
Kitapsız bir toplum olunca kültürsüz de kalınıyor.
Kulsan güzel konserlerini Hollandalıların teşvikleri ile yine ancak
Hollandalılara hazırlayabiliyor. Kulsan daha iyi bir bütçeyle daha fazla
sanatçımıza destek çıksa fena mı
olur? Kulsan tarafından verilecek
burslarla Hollanda da sanatçılarımız eğitilse ve kendileri için bir sahne hazırlansa ve bu gençlerimizde
burada kalsalar çok şey istemişmi
oluruz?
Kulsan’la bir ticari bağım yok.
Yanlış anlaşılmasın. Ama Adnan
Dalkıran abimiz bu konuda çalışma yapabilecek kişilerden biridir.
Sanatçı fonu oluşsun ve bu fondan
sahne sanatı sergileyen gençlerimiz
faydalansınlar.
Bunu HOTIAD ve HOGİAF yöneticilerine ve üyelerine açık mektup
olarakta algılayabilirsiniz. Bu iki işveren vakfı üyeleri Hollanda Türk
iş camiasının 60% cirosuna sahip.
Marc Zuckenberg 1,5 milyar
dolar vakıf ve yardım hizmetleri için ayırmış durumda.
Yani ortalama kurdan 1,1
milyar Avro.
HOTIAD ve HOGIAF,
hodri meydan, bakalım toplamda bir
Marc Zuckenberg yapabilecek miyiz?
Buna isterseniz cılız basınımıza vermiş olduğunuz
ilanları da ekleyebilirsiniz.
Bulunduğumuz
toplumda kabul
görmüş bireyler
olmamız dileğimle
yeni yılınızı kutlarım.
Not: Aslan yattığı yerden belli olur.
Sedat Çakır, göçebe aile yapısından kaynaklanan genetik yapıyla Sultanlar
Yolu’nu hazırladı ve yürüdü, yine aynı genetik yapının değiştirici etkisiyle
değişim danışmanlığı yapıyor.
HABER
22
JANUARI - OCAK 2011
YEMEKNAME
HABER Gazetesi’nin bu sayısında siz değerli
okurlarımız için köşemiz YEMEKNAME'ye
devam ediyoruz. Bu defa Rotterdam'da
De Olijventuin Restoran'ındaydık. De
Olijventuin sahibi Mustafa Cingöz Bey
gelen misafirlere her ne isterlerse istesinler
kendilerine siparişlerini 15 dakikada
hazırlayıp servis edeceğini söyledi ve bu
iddialı söylemi de misafirlerin hayretli
bakışları eşliğinde yerine getirdi. Davet
ettiğimiz davetliler, hem istedikleri
farklı yemekleri yediler, hem de yemek
esnasında hoş bir sohbet gerçekleştirdiler.
Mustafa Cingöz Bey'in hoş sohbeti ise
YEMEKNAME'nın tuzu biberi oldu; bunun
yanı sıra YEMEKNAME yine bir network
event gibi farklı sektördeki insanlarımızı
buluşturup tanışmaları için bir aracı oldu.
Davetlilerimiz: Ayşe Akdeniz, Selin Kelleci,
Can Bayar, İffet Subaşı, Nur Öztürk.
Ne yersen ye!
Yemek
bahane,
sohbet
şahane
ına
Tad ı k
t
k
ba
isti
Nef

Mekan:
Aşçı Cingöz Mustafa
Sevgi ve Nino
“Ben de iyi yemek yaparım”
diyorsanız, [email protected]
adresine maillerinizi bekliyoruz.
De Olijventuin Rotterdam
Zanna
Cem
Yemekname'mizin bu ayki aşçısı Mustafa
Cingöz'ün 'nev'i şahsına münhasır' bir
kişiliği var. 17 yaşında Türkiye'den maceralı
bir yolculukla Hollanda'ya gelen Antalyalı
genç Mustafa, ilk önce Arnhem'de bir İtalyan
Restoran'da işe başlamış. Ancak kısa bir
süre içinde gene Arnhem'de kendine ait
bir restoran açmış ve iç dekorosyanı dahil
herşeyini kendisi dizayn etmiş. Daha sonra
Rotterdam'da Güney'in Zeytin Bahçesi orijinal
adıyla halen işletmekte olduğu De Olijventuin
Restoran'ını açmış. Ta başından beri Hollandalı
farklı medya kuruluşlarının dikkatini çekmiş
ve değişik röportajlar vermiş. Doğaçlama
yemek çeşitleri üzerinde çalışmayı çok seven
aşçımız Mustafa Cingöz'ün anlatacak binlerce
anekdotu var. Bunlardan bir tanesi olarak bir
defasında, Almanya'dan kendisini ziyarete
gelen yazar Fakir Baykurt, daha sonra yazdığı
bir yazıda Mustafa Cingöz'e referansla "Ağzına
baka baka 3 tren kaçırdığım Deli Mustafa" diye
bir betimlemede bulunduğunu bizzat kendisi
anlatıyor.
EEN EINDE MAKEN AAN
ONGEWENSTE HAARGROEI?
WEES ER SNEL BIJ WANT
VOL=VOL
Pakket prijs:
Nu: €190,305.-





Nek
Oksels
Schouders
Schouderbladen
Boven & onderrug
Nu:
Pakket 1
Nu:
Pakket 2
€75,€ 105,-
€90,€ 130,-
Nu:
€250,€ 395.-
Compleet gezicht
 Oksels

Oksels
 Bikini compleet

Pakket 3
Onder & bovenbeen
 Bikini compleet

23
HABER
JANUARI - OCAK 2011
Gönüllü iş üreticiliği
Servis edilen menüler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
besliyor
Bol sebzeli entrecote
Entrecote Grill
1
Hindi Grill
Zalm Spesyal
2
3
Marmaris Salata
Macaroni Mediterrano
Merhaba Akdeniz
4
5
6
7
8
9
Özlem Keskin
Hukukçu
Tonijn karma
Dondurma, baklava,
kabak tatlısı
Ayşe Akdeniz
Selin Kelleci
Can Bayar
Nur Öztürk
İffet Subaşı
Een avond waarbij de kok alle zeven gasten heeft verwend door een specialiteit naar wens klaar
te maken en dat binnen 15 minuten. Om de kok het moeilijk te maken ging de voorkeur uit naar
zeven verschillende gerechten. Een uitdaging voor de kok en een plezier voor de gasten.
2011 yılı Avrupa’da Konya Kriterleri yılı olacak
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği
(UETD Hollanda) Hz. Mevlana'nın 7 öğüdünü içeren ve Konya Kriterleri diye adlandırılan kriterlerin Avrupa'ya yayılması
için çalışmalara Konya’dan start verdi.
Konuyla ilgili Hollandalı yazar Abdulwahid Van Bommel ve Hollanda Türk Yazarları Kulübü Başkanı Sadık Yemni, UETD
Hollanda genel sekreteri Ahmet Suat Arı,
Yönetim kurulu üyesi Erdoğan Yüce ile
birlikte bir basın toplantısı düzenleyen
UETD Hollanda başkanı Veyis Güngör,
Hz. Mevlana ve Mesnevi'nin tanıtımı için
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Mesnevi’yi tanıtma etkinlikleri başlayacak
Evet. Tercüme bitti. Konya Belediyesi yayınlayacak. Sözümüzü yerine getirdik. İş bitti mi? Elbette HAYIR. Şimdi yeni
bir dönem başlıyor: İlk etkinliğimiz yine
Amsterdam’da olacak. 2007 yılının Nisan
ayında yapmış olduğumuz Mevlana et-
kinliği salonunda start vereceğiz Mesnevi
tanıtım etkinliklerine.
2011 yılında Hollanda’nın üniversite
şehri Leiden’de, Rotterdam’da Mevlana
etkinlikleri yapılacak. Brüksel’de Avrupa
Parlamentosunda Mesnevi etkinliği yapmak en büyük hayalimiz. Kopenhagen’da,
Maastricht’te Mesnevi etkinliklerini “Konya Kriterleri” başlığıyla gerçekleştirmeyi
düşünüyoruz. Ayrıca, Mevlana’nın yedi
öğüdü, yani Konya Kriterleri’nin ve Konya
değerlerinin ele alındığı İngilizce, Hollandaca küçük bir kitapçık yayınlayacağız.
İslam Avrupa’da beşinci sütundur
Hollanda Türk Yazarlar Kulübü Başkanı Sadık Yemni ise, "Mevlana'nın Mesnevi’sinin ışığında, ünlü 7 öğüdünden hareketle ahlaki ve ekonomik alanları tarayan
bileşik bir paradigmanın kurulmasının
mümkün olduğunu düşünmekteyim.
Dünyadaki mevcut ekonomik sistemin
derinden sarsıldığı ve belki de tümden
çöktüğü şu sıralarda bu sorunların aşılması için ciddi bir katkı olabilir." dedi.
Gönüllü iş toplumun çarkını
sürekli sürdürmek için gereken
bir yağ gibi görülüyor. Gönüllü
çalışanların topluma çok büyük
faydası ve sosyal katkısı oluyor.
Zorunlu olmadan ve ücretsiz çalışmak fedakârlık istiyor, çünkü
gönüllü çalışmak ‘vermek, vermek
ve bir daha vermek’ anlamına gelebiliyor. Bunun için çevre ve en
önemlisi, ailenin destek göstermesi gerekiyor. Ebeveynlere de
bu konuda büyük bir rol düşüyor.
Gençlerin sadece eğitimde değil,
onların sosyal çevre içerisinde aktif olmalarında da ebeveynlerin
destekleyici olmaları gençlerin
başarılarına katkı sağlayabiliyor.
Gönüllü çalışma zaman kaybı olarak değil, kendilerini geliştirme
fırsatı olarak algılanması gerekiyor. Bir hedef belirlemek, sonuca
ulaşmak ve sosyal çevrenin bir
parçası olmak; gençler kendilerini emin ve ‘yükselişte’ hissetmelerinde gereken bu üç faktörü
gönüllü çalışarak da ulaşabilirler.
Değer kazandırıyor
Yani gençler gönüllü işler yaparak kendilerini ve özgüvenlerini geliştirebilmeleri için fırsat
bulmuş oluyorlar. Eğitim esnasında edindikleri bilgi ve yetenekleri, pratikte uygulayabiliyor ve
düzeltebiliyorlar. Bir şirket veya
kurumda çalışmayı öğreniyorlar.
İleride edinecek olacakları tecrübeleri için büyük bir başlangıcı,
beceri edinme şansını, yakalıyorlar. Fakat kişinin eğitim ve mesleğini ilgilendiren gönüllü işler
yapması, ona daha fazla avantaj
sağlıyor. Örneğin bir Hukuk fakültesi öğrencisi, ücretsiz hukuk
danışmanlığıi yapan ‘rechtswinkel’ olarak adlandırılan bu büroda çalışarak bilgisini tazelemiş ve
kendisini geliştirmiş oluyor. Öz
geçmişlerde bulunan ‘boşlukları’
bu şekilde doldurarak (özellikle
ekonomik kriz döneminde), öz
geçmişlerin zenginleşmesi sağlanabiliniyor. Günümüzde iş verenler iş başvurusu yapan gençlerin
eğitimlerini önemsedikleri kadar,
yaptıkları gönüllü işleri de bir o
kadar ağır değerlendiriyorlar.
Eğer bir gencin eğitim ve mesleğine yönelik gönüllü çalışması
var ise, bu onun o branşa yönelik
var olan motivasyonunun altını
çizmiş oluyor. Gönüllü çalışan
kurumlarda (bilindiğinin aksine)
faaliyet göstermek zor olduğundan, burada bir kişinin kendini
ıspatlama şansı yakalaması iş verenler tarafından çok önemli karşılanıyor. Birde kişinin sosyal aktif
olduğu ve inisiyatifiyle çalıştığına
dair bir sinyal olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla eğitim ve mesleğe
yönelik yapılan gönüllü işler kişiye ve kişinin geleceğine büyük bir
değer kazandırıyor.
Çevre edindiriyor
Sırf iş başvurusu değerlendirilmesinde değil, iş ararken de gönüllü işlerin faydası olduğu görünüyor. Eğitim ve mesleğe yönelik
gönüllü iş gençlerin hedefledikleri profesyonel geleceklerinde
yol gösterici olabiliyor. Başka bir
deyişle, iş arayan gençlerin ‘parasüt renklerini’, yani geleceğe dair
hangi alanda ve nasıl bir yerde
kariyer yapmak istediklerini, belirlemelerinde yardımcı olabiliyor.
Edindikleri tecrübeler ile beraber bunun bir başka sebebi ise,
gençlerin dünyasını ve çevresini
büyütmesi oluşturuyor. Gençler
önemi küçümsenmemesi gereken
gönüllü iş sayesinde çevre (‘network’) yapmış oluyorlar. Gönüllü
iş kişiye diğer türlü ulaşması zor
olabilen yerlere götürürken, alanında uzman kişiler ile irtibata
geçmesini de sağlayabiliyor. Bunun için kurulan bağlar ile iletişim
içerisinde olmanın ve bu bağları
mantıkla kararlaştırarak (örneğin
iş arama konularında) gerektiği
anda devreye sokmanın faydası
olabiliyor.
Avantajları görülmeye başlanıldığında gönüllü iş enerji vererek üreticiliği besliyor. Gençler
özellikle yüksek eğitim esnasında
ve daha sonrasında aktif olmalarının faydasını görecektir, çünkü
gönüllü çalışmak yararlı bir çevre edinmek için iyi bir olanaktır.
İleriye yönelik bakıldığı taktirde
yapılan işler geleceğe ‘yatırım’
olarak nitelendirebilinir! Gönüllü iş yaparken ve çevre edinirken
bilinçle cömert olunmalı ki, bu
yatırımda başarı artsın!
Hollanda ve Almanya’dan
Türkiye’nin her noktasına
uçak bileti temin edilir
7/24 hizmetinizdeyiz...
Hasan Karaman
Yetkili Acenta
Tel: 077-354 82 56
GSM: 0628-494 308
e-mail: [email protected]
HABER
24
JANUARI - OCAK 2011
WERK EN NETWERK
De stand van onderwijs
Als je al een masteropleiding hebt gevolgd en je wilt bijvoorbeeld na
je afstuderen een andere master volgen, dan moet je extra betalen.
Dit is niet extra in de zin van evenveel als de vorige master maar
extra in de vorm van een paar duizend euro extra collegegeld. Dit
ontmoedigt mensen om meer en verder te studeren. De zorg bestaat
dat doorstuderen alleen voor de rijken weggelegd zal zijn. Hoe zal de
toekomst er dan uit zien?
SONGÜL ARSLAN Het voorspellen van de
toekomst is koffiedik kijken.
Zelfs Raspoetin, de excentrieke, bebaarde waarzegger van
de Russische tsaar Nicolaas
II, had het niet altijd bij het
rechte eind. Niet vreemd ook
want hij was voornamelijk
een intrigant. Resultaten
behaald uit het verleden zijn
geen garantie voor de toekomst. Er zijn maar weinig
factoren of variabelen die
echte voorspellende waarde
voor de toekomst hebben.
Onderwijs vormt daar
een uitzondering op. Kinderen en jongvolwassenen
zijn de toekomst. Als daarin
op de juiste wijze geïnvesteerd wordt via onderwijs,
dan heeft dat niet alleen waarde voor de
toekomst maar is dat
tegelijkertijd een goede
voorspellende waarde
voor de stand van
zaken voor je
land.
Overal in
Europa wordt
door de overheid bezuinigd
en vooral flink
op het onderwijs. In Engeland was er aan
het einde van
vorig jaar een
run op onderwijsinstellingen
voordat de onderwijsgelden verdrievoudigd zouden
worden. Wie zou
dat dan nog kunnen betalen? De
Engelse studenten
protesteerden
fel tegen deze
maatregelen en
er waren heftige
demonstraties. In
Nederland wordt
ook bezuinigd en
is de maatregel
om mensen te
[email protected]
ontmoedigen een tweede
studie te volgen van kracht
geworden. Die maatregel zal
officieel niet ‘ontmoedigend’
heten maar in de uitwerking
in de praktijk komt het daar
wel op neer.
Als je al een masteropleiding hebt gevolgd en je wilt
bijvoorbeeld na je afstuderen
een andere master volgen,
dan moet je extra betalen.
Dit is niet extra in de zin van
evenveel als de vorige master
maar extra in de vorm van
een paar duizend euro extra
collegegeld. Dit ontmoedigt
mensen om meer en verder te
studeren. De zorg bestaat dat
doorstuderen alleen voor de
rijken weggelegd zal zijn.
Hoe zal de toekomst
er dan uit zien? Zal
studeren in zijn
algemeenheid, niet
alleen het doorstuderen, dan ook
iets worden wat
alleen aan de
rijken voorbehouden is?
Dat belooft
wat voor de
toekomst.
Studeren is een
recht en dat
zal het moeten
blijven door het
betaalbaar te
houden. Ook die
tweede studie.
De huidige stand
van zaken geeft
echter een grimmig beeld voor de
toekomst. Wie weet
trekt de economie
over honderd jaar
echt aan en is er dan
weer geld beschikbaar
voor het onderwijs.
Dan kunnen de kinderen van onze kleinkinderen misschien
weer betaalbaar
verder studeren.
Songül Arslan heeft een achtergrond in internationale en financiële projecten,
marketing en communicatie en is nu werkzaam als beleidsmedewerker op de afdeling
Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken.
Naam: Naam:
Contact: Contact:
Twitter: Tugba
Çavuşoğlu-Xhemaili
Hasan Coşar
www.linkedin.com/TugbaCavusoglu
[email protected] @TugbaCavusoglu
Opleiding Interieurdesigner, Hout- en Meubelingeringscollege Rotterdam
Bestuurslid muziekgroep (zingen, spelen saz en toneel)
Ik ben geboren en getogen in Gorinchem. Ik zit nu
in mijn tweede jaar voor de opleiding Interieurdesigner
aan de Hout- en Meubelingeringscollege Rotterdam.
Mijn eigenschappen, zoals het initiatiefrijk zijn en het
bezitten van flexibiliteit en organisatorisch vermogen
hebben er voor gezorgd dat ik deze opleiding met enthousiasme voortbreng. Bovendien ben ik erg leergierig, laat ik me niet snel uit het veld slaan en sta ik voor
veel nieuwe dingen open. Mijn hobby’s en persoonlijke
eigenschappen sluiten goed aan bij de functie van een
interieurdesigner. Mijn droom is om later mijn eigen
bureau interieurarchitecten op te zetten. Ik voel me
een geluksvogel, omdat ik later van mijn hobby’s mijn
werk kan maken. Ik ben erg geïnteresseerd in kunst en
muziek. Mijn vrije tijd vervul ik met diverse kunstzinnige bezigheden zoals Turkse papiermarmeren (Ebru),
kaligrafie maken (Hüsn-ü hat), instrumenten bouwen
(bijvoorbeeld saz), tekenen (houtskoolkunst), meubels en interieurs ontwerken en schilderijen maken. Ik
geef ook workshops met betrekking tot de genoemde
bezigheden. Daarnaast heb ik een muzikale aanleg.
Kenmerken: Kies jouw 5 sterkste punten!




Nauwkeurig

Flexibel
Teamplayer
Zelfstandig
Leidinggevende capaciteiten
Maatschappelijk betrokken
Flexibel
Representatief
Doorzettingsvermogen



Waarnemer
Denker
Beslisser

Ambitieus
Vriendelijk
Resultaatgericht
Doener Hasan
Merve Coşar
Mutluel
[email protected]
[email protected]
Mini C.V.
Mini C.V.
2009 - heden: 2007 - heden: Naam:
Naam: Contact:
Contact:
Organisatietalent
Humor
Ondernemend

Zelfverzekerd
Ondersteunend
..............................
2011
2005– –heden:
heden
Stage
polikliniek
Cardiologie,
vennoot
– administrateur
bij Erasmus
Medische
Centrum (Rotterdam)
DRN Accountancy
1999– –heden:
2004 Opleiding
salaris- en
financieel medewerker
bij
2010
Doktersassistent,
Amsterdamse
diverse tot
bedrijven
Stichting
Opleiding van Praktijkassistenten (Amsterdam)
2009 – heden: Danscursus Zeybek (Den Haag)
2008 – heden: Taalcursus Engels (Rotterdam)
Mijn naam is Merve Mutluel. Ik ben geboren en
getogen in Rotterdam. Momenteel volg ik de opleiding
Doktersassistent bij de Amsterdamse Stichting tot Opleiding van Praktijkassistenten. Het is een éénjarige beroepsopleiding, waarbij je de noodzakelijke competenties, zoals kennis, attitude en vaardigheden, meekrijgt
die voor de uitoefening van het beroep doktersassistente van belang zijn. Voor mijn opleiding loop ik twee
keer per week stage op de polikliniek Cardiologie in het
Erasmus Medische Centrum te Rotterdam. Hier heb ik
de gelegenheid om mij te ontwikkelen en ervaring op
te doen binnen het vakgebied. Het is erg leerzaam te
ontdekken hoe de theorie zich uitwerkt in de praktijk.
Na het behalen van mijn diploma Doktersassistent wil
ik graag doorstuderen. Mijn toekomstdoel is het volgen
van de hbo-studie Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken. Dit omdat ik het interessant
vind om mensen te onderzoeken of behandelen met
behulp van straling, magnetisme of geluidsgolven. In
mijn vrije tijd bezoek ik regelmatig musea die te maken
hebben met anatomie en fysiologie. Ik doe aan hard lopen als sport. Verder houd ik mij cultureel bezig. Zo zit
ik op de danscursus Zeybek (Turkse volksdans).
Kenmerken:
▪ flexibel
▪ resultaatgericht
▪ representatief
▪ maatschappelijk betrokken
▪ doorzettingsvermogen
Juridische dienstverlening
Dienstverlening interim-directie PO
Dienstverlening leerlingenvervoer
Pedagogische dienstverlening
Dienstverlening identiteit
Begeleiding oprichting scholen
Cultureel-educatieve dienstverlening
Hardwareweg 4
3821 BM Amersfoort
Postbus 1466
3800 Bl Amersfoort
Basistraining MR
Adviezen organisatie onderwijs
Algemene adviezen
Tel: 033 454 67 66
Fax: 033 454 66 66
www.deisbo.nl
[email protected]
25
HABER
JANUARI - OCAK 2011
PERFECTIE VAN IMPERFECTIE
V
orig jaar was ik id, heeft jaren ervaring, weet DREAM. Zou Martin Luther
op een confe- zich goed te redden binnen King een Nederlander zijn
rentie om nieu- het doolhof van regelingen. geweest, dan had hij waarswe inzichten te De Turkse ondernemer begint chijnlijk gezegd: IK HEB EEN
krijgen over het leven.
gewoon en ziet ondernemers- PLAN. En vervolgens was dat
In Nederland leren we te chap als een avontuur zonder plan ergens in een stoffige
leven volgens strakke regels. garantie op succes.
lade beland.
Er is vrijheid binnen de regels
Dat is voor mij de ware esPerfectie van regelgeving
zeggen we. Zolang je je per- sentie van ondernemerschap. voor ondernemers is ook de
fect gedraagt en je de regels Gaan ondernemen omdat je grootste killer van ondernevolgt hoor je erbij en ben je ergens in gelooft, een droom merszin in Nederland. Terwijl
een modelburger.
hebt. En de grootste
imperfectie perfectie zelf is.
Ik sprak laatst iemand uit d i n De laagste levensstandaard
aar- die je als ondernemer maar
w
Cuba en die vertelde
n
e
rom
tie ook als mens jezelf kan tomij: “In Nederland is
otste d
o
r
g
perfec
e
j
n
l
i
a
d
W
alles perfect geregeld
fouten eleggen is perfectie. Door
? Begin
en alles mag binnen
maken en en maak ed in het streven naar perfectie
lat
go
de regels alleen doet
los te
n. Niet el goed ontneem je je zelf de kans
e
t
u
o
f
,
niemand iets. In Cuba
fouten te maken en als je
e
fouten d maar wel h p. En nooit fouten maakt kun
is alles verboden, zijn
n
a
a
h
l
rsc
Neder
er geen regels en ierneme ernemen je nooit leren en als je
e
d
n
o
nd
voor
dereen doet alles.” Ik
gaan o ernemer- nooit leert kun je nooit
n
e
i
h
c
s
moest lachen, want hoe
mis
ar ond rdeerd verder ontwikkelen.
a
w
n
e
perfect moet je als burger
Dus wil je grootst gewaa at je
i n l a nd
d
r
o
w
g
d
wel niet zijn in een land
te
dromen waarmao
t
n
a
schap
nuit ga emen ken? Begin dan pera
v
als Nederland waar alles
r
e
n
n
en me t gaan onder .
tot in detail is geregeld.
fectie los te laten en
n
n
e
Wijk je daarvan af, dan ben
maak fouten fouten,
niet ku uten te mak
fo
r
e
je “fout” ook al zijn de resulfouten.
Niet goed in
d
n
zo
taten die je bereikt inspiregen Nederland maar wel heel
rend, gezond en waardevol
in de geschiedenis goed voor ondernemerschap.
voor de maatschappij.
zijn ontstaan omdat iemand En misschien gaan onderneIn Nederland lijkt de au- lef had en durfde te dromen men in landen waar ondernetochtone Nederlander de en vervolgens elk moment in merschap nog wordt gewaargroep met de minste onder- zijn leven liet leiden door die deerd en men er vanuit gaat
nemerszin. De autochtone droom.
dat je niet kunt gaan onderneNederlander die gaat onderMartin Luther King zei men zonder fouten te maken.
nemen is heel goed is opgele- het ook zo mooi: I HAVE A
En voor degene die wel al-
tijd in perfectie heeft gehandeld, denk aan alles
wat je binnen deze beperking hebt bereikt en
denk aan alle mogelijkheden en kansen wat je
kunt bereiken als je niet meer perfect bent. Is
dat geen mooi vooruitzicht voor 2011? Voor
mij zeker!
Goedkope all inclusive zonvakantie
naar Turkije, boek nu met hoge
vroegboekkorting!
Club Titan
All Inclusive
5*
ALANYA
Eftalia Holiday Village
All Inclusive
v. a .
349
5*
ALANYA
v. a .
369
Direct aan het strand in het dorpje Yalikavak. Gezellige vakantiedorp, direct aan het
strand in het dorpje Torba.
Amelia Resort
All Inclusive
5*
SiDE
v. a .
379
Mr. Aysim Deveci
Directeur Colourful Business
www.colourful-business.com
ive
s
u
l
c
n
i
l
l
A
vakanties
Chervo Club
All Inclusive
Ondernemersnetwerk Next
MOVE van start in Tilburg
In het Brabants Kenniscentrum
Kunst en Cultuur vond op
18 november de aftrap
plaats van Next MOVE in Tilburg. Hiermee verbreedt Next
MOVE, oorspronkelijk actief in
Eindhoven, haar werkgebied
naar Tilburg. Next MOVE is
een ondernemersnetwerk met
diversiteit als onderscheidend
kenmerk, gericht op het verbinden van ondernemers en
ondernemersnetwerken. De
aanwezige ondernemers kwamen af op een interessant programma met diverse sprekers.
Onderdeel was het uitreiken
van het MVO-Estafettestokje.
Abdel Razak Chraou, voorzitter
van Next MOVE, had de eer dit
estafettestokje door te mogen
geven. 'Voor mij is het streven
dit stokje over te dragen aan
iemand uit de groep multicultureel georiënteerde ondernemers. Dit keer bewust een
MKBbedrijf', aldus Chraou. De
ondernemer Ayhan Köse, van
Keuze Elektro, kreeg het stokje
overhandigd. Köse was zeer
verrast. Hij vertelde enthousiast over het proces dat hij als
ondernemer heeft meegemaakt
en hoe MVO voor hem een vanzelfsprekendheid is.
5*
BELEK
v. a .
429
Bekend complex met privé-strand.
Kervansaray Kundu 5*
All Inclusive
v. a .
449
Voor meer aanbiedingen:
Zeer bekend complex in het centrum.
www.calsedon.nl
020 - 411 12 12
ANTALYA
Kindvriendelijke aan het strand.
KvK
HABER
K AM ER V
OPHANDEL
O
K
AN
KvK: regionale economie is
collectief belang
De regionale economie van
Midden-Nederland is een collectief
belang en de Kamer van Koophandel is bij uitstek de organisatie die
dit collectieve belang kan dienen.
Zodoende blijft er een goede
economische infrastructuur bestaan
als basis voor een gunstig ondernemersklimaat. In tijden van aarzelend
economisch herstel zou het heel
onverstandig zijn om daar aan te
tornen.
'Ondernemers in Midden-Nederland hebben behoefte aan goede
informatie en ondersteuning en ik ga
knokken voor verbetering daarvan',
aldus KvK-voorzitter Michaël Kortbeek tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland in Utrecht.
Discussie over KvK’s
Kortbeek stond stil bij de discussie
over de toekomst van de Kamers
van Koophandel, een discussie die
volgens hem geen recht doet aan
de ontwikkelingen die gaande zijn.
Hij benadrukte de onafhankelijke
positie van de KvK voor het collectieve belang van ondernemend
Midden-Nederland. Dit is minder
vanzelfsprekend in een samenleving
waarin mensen alleen willen betalen
voor producten en diensten die ze
afnemen. Ondernemers krijgen via
de KvK een stem bij overheden en
andere instanties die invloed hebben op het ondernemersklimaat.
Een vorm van solidariteit die wordt
bereikt door het betalen van een
jaarlijkse bijdrage.
KvK Ondernemersplein
Kortbeek is van mening dat de
dienstverlening aan ondernemers
effectiever kan. Om die reden gaan
de twaalf KvK’s waarschijnlijk binnen
afzienbare tijd samenwerken met
voorlichtingsinstantie Syntens. Zo
ontstaat er één organisatie: KvK Ondernemersplein. Daarmee komt er
één adres waar ondernemers verder
worden geholpen op het gebied van
informatieverstrekking, advies en
voorlichting.
Kortbeek benadrukte bij dit alles
het grote belang van een goede
regionale verankering om te voorkomen dat alles vanuit Den Haag wordt
bepaald.
Meer informatie inclusief de
nieuwjaarsrede van de voorzitter
Michaël Kortbeek en de presentatie
van Theo Camps, bestuursvoorzitter
Berenschot Groep staat op www.kvk.
nl/mn-nieuwjaar.
26
JANUARI - OCAK 2011
Textielverzorging G. Van der Kleij & Zn. wint
Ondernemersprijs Midden-Nederland
Textielverzorging G. van der Kleij
& Zn. uit Utrecht-De Meern heeft de
KvK Ondernemersprijs Midden-Nederland 2010 gewonnen. Dit werd
vanmorgen bekend gemaakt tijdens
de Nieuwjaarsbijeenkomst van de
Kamer van Koophandel Midden-Nederland in Utrecht.
Deze industriële wasserij houdt
zich staande door consequent kwaliteit te leveren. Van der Kleij hanteert
zowel naar de klanten als naar de leveranciers de hoogste normen en benut alle mogelijkheden. Het bedrijf
combineert slim ondernemerschap
met een hoge productstandaard: innovatie en duurzaam ondernemen
gaan hand in hand en dragen bij aan
een moderne bedrijfsvoering. Van
der Kleij is daarmee toonaangevend
in de branche en overtuigde de jury:
het klopt gewoon bij dit bedrijf!
De Ondernemersprijs MiddenNederland wordt jaarlijks uitgereikt
aan een onderneming of organisatie
die een aansprekende prestatie heeft
geleverd met een meetbare uitstra-
ling voor de regio Midden-Nederland.
Meer informatie op www.kvk.
nl/mn-ondernemersprijs en op de
website van de winnaar www.vanderkleijtextiel.nl
Negen kandidaten
De overige 8 bedrijven die genomineerd waren voor de Ondernemersprijs Midden-Nederland:
DK Home in Meerkerk, producent van exclusieve interieur¬objecten
Global Paint Products in Boven-Leeuwen, innovatieve verfproducent
Hulskamp Audiovisueel in Utrecht, specialist in beeld en geluid
La Terzi in Veenendaal, ontwerpbureau voor interieurmode
Talent & Result, Utrecht, ontwikkelen en begeleiden van medewerkers
Sempergreen in Zeist, sedumkweker, producent van ‘groene’ daken en muren
Van der Leeden Mandwerken in Ameide, groothandel en producent van manden
Verweij Houttechniek in Woerden, duurzame houten gevelelementen
De jury selecteerde uit
de genomineerde bedrijven drie finalisten:
Global Paint Products,
Textielverzorging G.
van der Kleij & Zn.
en Sempergreen.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİNDE
DOĞRU ADRES
Wet & Regel Dag goed bezocht
ondernemers, onder het motto 'Wat
verandert er voor ú?'
Ruim 320 ondernemers bezochten
de Wet & Regel Dag op 30 november
2010 in Houten. Zij werden geïnformeerd over nieuwe wetten en regels
die in 2011 belangrijk kunnen zijn voor
Via www.kvk.nl/regeldag zijn de
presentaties te downloaden. Daar treft
u ook de ‘Reader Wetten & Regels’ aan.
Hierin vindt u belastingnieuws, een
overzicht van de kabinetsplannen en
de fiscale eindejaarstips.
Beveilig uw woning of kantoor met het
beveiligingssysteem van ADACAMS
>> Servis garantisi
>> Her bütçeye uygun ödeme koşulları
Süpermarket, Döner dükkanları, Elektronika
ve Tekstil mağazaları için aradığınız tüm
malzemelerin gerçek adresi
——
——
——
——
——
——
——
——
Metal raflar / Ahşap raflar
Pasta / ekmek reyonları
Barkodlu elektronik kasa sistemleri
Duvar soğutucuları (sütlük-paket et)
Soğutuculu meyve/sebze dolapları
Et doplaları ve kasap malzemeleri
Klimalar, motor ve motor grupları
Soğuk ve derindondurucu odaları
Soğutucu dolaplarınıza cam kapı takalım,
%60a varan enerji tasarrufu sağlayın
Tel: 06 30 - 35 60 40 [email protected] www.aclass.nl
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze
beveiligingsadviseurs. Hij helpt u bij het samenstellen
van een ADACAMS beveiligingssysteem dat specifiek is
afgestemd op uw werk en/of woonsitutatie. Bel Hüseyin
Kızgın, onze expert op dat gebied voor alle informatie:
GSM: 0624-367064
Schiedamseweg 213
3026 AN Rotterdam
www.adacams.nl
010-462 35 69
27
HABER
JANUARI - OCAK 2011
Topmanagers helpen ondernemers
Lahuis en Meral
“Ik hoop dat we waarde kunnen toevoegen aan elkaars
bestaan”, zegt Dirk Lahuis van de NDA (Nederlandse Dakdekkers Associatie). “Wij geven zo aandacht aan onze
menselijke en maatschappelijke kant. Ik ben ook heel
blij dat ik gekoppeld ben aan een ondernemer uit de medisch-sociale hoek.” Die ondernemer is İsmail Meral van
de MOB, een zorgverlener in Rotterdam. “Ondernemen
is een proces”, zegt İsmail, “en ik heb nog 20 jaar te gaan
voor ik 60 ben zoals Dirk. Ik sta er graag voor open om
wijzer te worden.”
Dadi en Karaman
Faiza Dadi is directeur van De Baak, een opleidings- en
kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. “Als ik drie keer op mijn neus ben gegaan,
waarom zou een ander dat dan hetzelfde moeten doen?”,
vraagt Faiza Dadi zich af. “Ik kan iets meegeven. Ik hoop
ook dat ik positieve media-aandacht kan krijgen voor
mensen uit andere culturen. Want de disbalans in de media nu is verdrietig.” Dadi, zelf van Algerijnse herkomst,
is gekoppeld aan Ibrahim Karaman, eigenaar van Motto
Media en uitgever van onder meer de Nederlands-Turkse
krant Haber. “Wij hebben de ambitie om te groeien. We
willen we de beste krant van Nederland maken”, zegt hij.
Van ’t Land en Karaman
“Ik hoop dat Aart op gegeven moment zijn telefoon uitzet omdat ik hem zo vaak bel”, grapt Nail Karaman (geen
familie van Ibrahim). Nail Karaman, eigenaar van Ende’s
Car Cleaning, zal gecoacht worden door Aart van ’t Land
van landbouwmachineproducent Lely Industries. “Ik kan
triggeren, sparringpartner zijn. Zorgen dat hij niet dezelfde fouten maakt als ik”, zegt Van ’t Land. “Maar ik
denk dat wij er ook wat aan hebben. Het nadenken over
kleine bedrijven en hoe het daar gaat, voorkomt dat wij
ons werk uit routine gaan doen.”
Award
Aan het einde van het project zal de Dutch Dream Foundation een Award uitreiken aan het koppel dat de beste
resultaten behaalt. De geïnterviewde koppels zijn optimistisch en denken alle drie dat zij het eindklassement
zullen winnen. “Maar”, zegt Nail Karaman, “het is ook al
een Award om mee te mogen doen”.
Alle koppels
Naast de drie koppels die hierboven aan het woord komen, zijn de andere acht koppels:
Thomas van Rijckevorsel (Eureko Achmea) en Nurettin
Gören (Firat)
Ab van der Touw (Siemens) en Recep Bakirci (FIT)
Arjel Woudstra (ANWB) en Sinan Gül (Bclean2.com)
Ronald van Krieken (Gibo Groep) en Adnan Aydemir (Expert)
Paul van Gessel (BNR Nieuwsradio) en Anger Barekzoy
(Brasza)
Marco Korff (Alfa Accountants) en Halil Yüksel (MobileLayers)
Thomas Pehrson (Festo) en Feliz Yeşil (Mediq Apotheek)
Umut Akpinar (Triodor Software) en Hayriye Akyüz (Kidtopia)
Dutch Dream Foundation
De Dutch Dream Foundation is een stichting die is ontstaan na het verschijnen van het boek ‘Atilla’s Dutch
Dream’. Hierin vertelt Atilla Aytekin zijn verhaal over
hoe hij opgroeit tussen twee culturen, de Nederlandse
en de Turkse. En hoe het is om tussen die culturen een
onderneming op te bouwen. Het gaat met vallen en opstaan. Aytekin begint opnieuw na een faillissement en is
nu directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf met
150 medewerkers. Aytekin legde tijdens de presentatie
uit wat de Dutch Dream precies inhoudt. ‘Dutch’ staat
voor de identiteit van de ‘nieuwe Nederlanders’. ‘Dream’
staat voor ondernemerschap. “Zet die twee bij elkaar”,
zegt Aytekin, “en het gaat knetteren”.
BusinessCompleet.nl maakte dit voorjaar een portret van
deze bijzondere ondernemer.
http://www.businesscompleet.nl/kennisbank/
Ondernemen/4290-Portret-atilla-aytekin-investeer-incontinuiumlteit.html
De Dutch Dream Foundation wil nieuwe ondernemers
stimuleren en inspireren. Daartoe organiseert de stichting
evenementen en congressen. Ook komt DDF op voor de
belangen van biculturele ondernemers.
Rikco Pardoen | BusinessCompleet.nl
TEKST | Rikco Pardoen
FOTO | Fatih Karaman
ZEIST - Elf topmanagers uit het bedrijfsleven gaan een jaar
lang elf nieuwe ondernemers coachen. Dat is de kern van
het project ‘Dare To Have A Dream’ van de Dutch Dream
Foundation (DDF). De ondernemers staan volgens de DDF
te trappelen om een belangrijke rol te gaan spelen in de
Nederlandse economie en samenleving. Het is de bedoeling dat ondernemers en managers veel van elkaar gaan
opsteken. Na een jaar intensief samenwerken zullen de
elf teams eind 2011 de resultaten presenteren.
Het project Dare To Have A Dream werd op 16 december
2010 officieel gepresenteerd. Voor het project selecteerde
DDF 11 kansrijke ondernemers met een biculturele achtergrond (‘de ondernemers’). Zij worden een jaar lang
gekoppeld aan 11 ervaren managers en ondernemers uit
de top van het Nederlandse bedrijfsleven (‘de managers’).
Tijdens de presentatie maakte DDF de namen bekend van
zowel de ondernemers als de managers, en welke ondernemers er gekoppeld zijn aan welke managers.
BusinessCompleet.nl volgt project
BusinessCompleet.nl is mediapartner van Dare To Have
A Dream. In het komende jaar verschijnt er elke maand
een portret van een van de koppels. Daarin praten we met
ze over wat zij als ondernemers en managers van elkaar
opgestoken hebben. Ze vertellen over hoe ze vorderen
met hun doelstellingen en delen hun tips met ons.
Verwachtingen
We spraken alvast met enkele van de koppels over hun
motivatie en verwachtingen.
INFOBESITAS
Tijdens iedere jaarwisseling wordt er een evaluatie gemaakt
van het jaar ervoor en kijkt men vooruit. Je wordt tegenwoordig
doodgegooid met trendwatchers, trend rapporten en niet alleen
in de reisbranche. Alle branches doen er aan mee. "De beste
manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren," zei
Peter F. Drucker, Amerikaans management consultant en auteur.
Voor de mensen onder ons die de ontwikkelingen op de voet
volgen en misschien zonder dat ze het in de gaten hebben
de ziekte van “infobesitas” onder hun leden hebben zijn de
volgende ontwikkelingen alweer achterhaald, maar voor de
overgrote meerderheid is dit nieuw en ongrijpbaar.
ERDİNÇ SAÇAN In het dagblad Trouw van 22
februari 2010 stond er een artikel over infobesitas. Hierbij een
kort citaat: Angst om er niet bij
te horen, om iets te missen van
de grote hoeveelheid informatie, maakt jongeren ziek. Geen
zwaarlijvigheid, obesitas, maar
informatieovervloed, infobesitas. Het is de nieuwe ziekte. Ook
dé nieuwe trend, vooral onder
jongeren.
Tijdens iedere jaarwisseling wordt er een evaluatie gemaakt van het jaar ervoor en
kijkt men vooruit. Je wordt tegenwoordig doodgegooid met
trendwatchers, trend rapporten
en niet alleen in de reisbranche. Alle branches doen er aan
mee. "De beste manier om de
toekomst te voorspellen is deze
te creëren," zei Peter F. Drucker, Amerikaans management
consultant en auteur. Voor de
mensen onder ons die de ontwikkelingen op de voet volgen
en misschien zonder dat ze het
in de gaten hebben de ziekte van “infobesitas” onder
hun leden hebben zijn de
volgende ontwikkelingen
alweer achterhaald, maar
voor de overgrote meerderheid is dit nieuw en ongrijpbaar.
In de Future
Store in Rheinberg
(Duitsland) worden de nieuwste
ontwikkelingen in shoppen
getest. Zo heb
je bijvoorbeeld
een kledingzaak
zonder paskamers.
Het zou toch heerlijk
zijn om kleren te kopen
zonder dat je iedere keer
de kleding in een zweterig
pashokje moet aanpassen.
Welnu, in de toekomst zal
dat kunnen. Cisco’s augmented reality spiegel geeft
een doorkijkje hoe nieuwe
technieken winkel omgevingen zullen transformeren.
Aan de spiegel zou een “Share
This” knop kunnen komen, zodat de klanten de nieuwe kleding met hun sociale netwerk
kunnen delen of hun opinie
vragen. Stel je voor dat je een
[email protected]
reisbureau instapt en daar staat
dan een applicatie klaar die je
de geuren, geluiden, weeromstandigheden zo realistisch
mogelijk toont van een vakantieoord. Geen brochures, geen
foto’s! Mochten de reisbureaus
echt verschil willen maken in
vergelijking met online boeken,
dan moeten ze zich nog meer
richten op zulke interessante
ontwikkelingen.
Een ander voortdurende
ontwikkeling zijn diverse apps
die beschikbaar komen voor de
iPhone en de iPad. Softwareontwikkelaar Quest Visual heeft
een iPhone-app gemaakt die
de camera gebruikt om tekst
die in beeld is automatisch te
vertalen en terug te projecteren op het camerabeeld. Momenteel worden alleen Engels
en Spaans ondersteund. Weg
met die zakwoordenboekjes!
Gewoon je telefooncamera op
een bord richten en het wordt
voor je vertaald. Nu nog een
applicatie die je kunt
richten op iemand
die praat en dat je het
dan vertaald hoort, of
ga ik nu te ver met het
“voorspellen”
van de toekomst…
Erdinç Saçan was werkzaam als internet coördinator bij Corendon /
Gomundo. Momenteel is hij in dienst bij Fonyts Hogescholen Eindhoven
als docent ICT & Business. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting De
Nieuwe Generatie.
HABER
28
JANUARI - OCAK 2011
Jongeren aan het woord
Turkse Studentenverenigingen
verwachten meer participatie
Iffet:
Jullie
zijn
net terug uit
Istanbul, welkom!
Ilker:
Het was een
geslaagde
studiereis.
Istanbul
Moderator | İffet Subaşı is gewoon
heel erg in trek bij studenten. Dit
soort tripjes organiseren we elk
jaar en ook nu was het een succesvolle reis met 50 enthousiaste
studenten. Nu doen we het even
rustig aan. Binnenkort zijn we van
plan om een lezing te organiseren
die zal worden gegeven door advocaten, speciaal voor rechten studenten.
Laten we hopen op vele aanmeldingen voor deze dag.
Iffet: Is er grote vraag naar dit
soort activiteiten?
Ilker: De vraag naar lezingen en
debatten is groot. Veel studenten klagen tijdens een algemene ledenvergadering. Ze willen lezingen, debatten en
serieuze activiteiten. Als we dat echter
organiseren, dan is er niemand. Het
valt me echt op dat er weinig studenten
zijn die zich aanmelden voor dit soort
activiteiten.
Sultan: Het is wel herkenbaar. Wij
zijn een Turks mentoraat. Je kunt het
ook terugzien in Lale. Wanneer je een
feestje of een uit etentje gaat organiseren, dan is het zo vol. En wanneer
je een lezing of een debat organiseert
dan moet je erachter aangaan, je moet
er meer moeite voor gaan doen zodat
er meer mensen komen.
Semih: Het ligt aan de mentaliteit.
Sultan: Jazeker!
Semih: Men ziet niet het directe
nut van zo’n activiteit als het om inhoudelijke onderwerpen gaat. Maar als je
het hebt bijgewoond, pas wanneer je
het nut ziet, zullen ze wel komen. Ze
zien dit soort activiteiten niet als iets
waar je wat van kunt leren. Het gaat
bij studenten meer om de gezelligheid.
Iffet: Ik heb een paar studenten gevraagd waarom zij zich niet aanmelden
voor de meer serieuzere bijeenkomsten. “Na een volle studieweek verdienen wij ook wel een feestje”. Dat is wat
ze mij vertellen.
Ilker: Ik zie het meer als entertainment voor die mensen. Die mensen
hebben een formeel leven, hebben een
bijbaan, volgen een voltijd studie en
zoeken ook afleiding. Een afleiding door een seminar
lukt ze niet. Zij zien
dat als iets dat ze
toch al dagelijks
op school
voor-
E
ND
E
K RS
ER TTE
W ZI
RD OR
A
h VO
denken aan de leukere dingen. Bij ons
is het doel echt de uitval van allochtonen, de Turkse
studenten, verminderen en dat doen
wij aan de hand
van coaching
. Wij leiden
aangekaart zien we ook bij onze leden. Leden zien het nut niet van een
studentenvereniging. De potentie
met wat je met elkaar kan bereiken, de potentie die wij allemaal
hebben en dat we dat kunnen
delen met de Nederlandse samenleving. Studenten die hebben een bepaalde manier van
leven, dat zijn meestal studenten die thuis wonen, die
hebben thuis bepaalde verantwoordelijkheden. Tijd
doorbrengen met andere
studenten is erg beperkt.
Zij hebben eigenlijk al een
eigen vriendenkring met
wie ze veel dingen samen doen. Velen zien een
studentenvereniging als
een feestje. Ze zouden
eens moeten zien wat
Semih Tuna (23)
Sultan Topaloglu (21)
je kunt bereiken met
Ilker Kocas (23)
Master Bedrijfseconomie,
4e jaars Pedagogiek,
zoiets.
2e jaars Communicatie,
voorzitter Mozaik SV
voorzitter Mentoraat Lale.
Iffet: Wat betekent
SV Eurasia (De Haagse
(Erasmus Universiteit
(Hogeschool Rotterdam)
een studentenvereniHogeschool)
Rotterdam)
ging voor jou?
Ilker: Ik zie het
als een manier van
geschoteld krijgen of dat niet boeiend
ouderejaars studenten op als peersamenkomen voor studenis. “Ik ga niet om 19.00 uur nog een
coach met een certificaat en die koppeten. Het binden van studenten
lezing volgen!” Ze zijn op zoek naar een
len we aan 1e en 2e jaarsstudenten die
door bepaalde activiteiten.
amusement en ik denk hoe hard alle
problemen hebben. Zo krijgen zij extra
Iffet: Sultan, waar hebverenigingen ook werken aan serieuze
ondersteuning en begeleiding van hun
ben studenten moeite mee?
activiteiten, lezingen, en workshops, de
opleiding. En we hebben hiervoor gekoSultan: Het meeste met
opkomst niet denderend hoog zal zijn.
zen omdat HRO dacht dat mensen met
motivatie en vooral planAchteraf zullen de studenten wel profijt
dezelfde achtergrond bepaalde dingen
nen. Alle studenten die geervan hebben dat ze zijn geweest maar
beter begrijpen dan een Nederlandse
coacht worden hebben exhet zal nooit echt een top bereiken van
student die een Turkse 1e jaarsstudent
tra ondersteuning nodig
50 tot 100 man zoals bij de andere acgaat coachen. Onze activiteiten hebben
bij het plannen. Zij blijtiviteiten.
als inhoud, motiveren, inspireren en
ven alles tot het laatste
Iffet: Gaat dat zo bij alle studentendaarnaast ook binding om studenten
moment uitstellen. Op
verenigingen?
te kunnen trekken. Het is moeilijk als
een gegeven moment
Ilker: Ik denk dat het ligt aan de
Turkse student hulp te vragen en op
red je het niet meer.
benaming vereniging. Het ligt eraan
zo’n mentoraat af te gaan. Vandaar dat
Zo zijn de studenten
hoe je jezelf presenteert.
we ook activiteiten organiseren om die
van nu. Het is iets wat
Als jij jezelf presenteert als een stustudenten te trekken. En dat is meer
we erg vaak tegenkodentenvereniging, dan zullen de meesons doel en dat is het verschil met stumen.
te studenten een bepaald beeld hebdentenverenigingen denk ik.
Iffet: Is het ook
ben, het doorsnee beeld van hoe een
Bij ons is het ook een valkuil, ze
zo dat studenten
studentenvereniging eruitziet. Als jij
zien ons meteen als een studentenmet problemen bij
jezelf een andere benaming geeft zoals
vereniging, daar moeten wij heel erg
een studentenverMentoraat Lale heeft gedaan dan moet
mee oppassen. Vaak krijg ik de vraag
enigingen terecht
je ook echt een mentoraat zijn voor stuwanneer we naar Istanbul gaan. Ik leg
kunnen
zoals
denten. Dan denk ik dat de animo voor
dan ook uit dat dit eigenlijk niet onze
word gedaan bij
georganiseerde activiteiten van zulke
taak is. Misschien dan alleen voor de
Mentoraat Lale?
mentoraten beter zal zijn dan die van
binding.
Semih: Ja.
Laatst was er ieeen vereniging.
Semih: Wij hebben ongeveer 700
Sultan: Wij zijn begonnen als menmand die afgeleden. Onze strategie is niet alleen entoraat en daarin verschillen wij van een
tertainment maar daarnaast ook zelfstudeerd was en moeite had met
studentenvereniging. Bij een studenontplooiing. Die strategie volgen we
het vinden van een geschikte baan. Dan
tenvereniging zou je inderdaad meer
sinds 1995. De problemen die net zijn
merk je dat er bepaalde valkuilen zijn
zoals het gebrek aan een
netwerk. Een netwerk is
zeer belangrijk bij het vinden van een baan. Tijdens
Abdel
het
studentenleven
merk
je dat
niet
e c h t
maar
als je
afgestudeerd
bent dan
zeggen ze van
“Semih,
was ik maar naar die ene netwerkbijeenkomst gekomen” of “Semih, wanneer organiseren jullie een carrière
week of een recruitmentweek” en dan
beginnen de vragen pas te komen.
Planckstraat 7
3316 GS Dordrecht
Tel:078 - 6170070
Fax: 078 - 6170081
www.ckkozijnen.nl
[email protected]
29
HABER
JANUARI - OCAK 2011
Ze hebben het netwerk
niet. Dan pas beseffen ze
hoe belangrijk het was om
een activiteit bij te wonen.
Wij zijn een studentenvereniging maar je moet niet alles van ons verwachten. Als
jij een bepaalde studierichting volgt die niet erg vertegenwoordigd is binnen de ledengroep, kom dan naar ons
toe en geef het aan en zeg welk
bedrijf je terug zou willen zien
tijdens een recruitment week.
Als wij dat regelen, dan kan er
kennis gemaakt worden, genetwerkt worden, visitekaartjes uitgedeeld. Dan heb je weer iets om
te gebruiken tijdens je sollicitatie.
Wij als Turks-Nederlandse studenten hebben de netwerken niet die
een Nederlandse student wel heeft.
Wij moeten beseffen dat we hier gebruik van kunnen maken. Wij kunnen
ervoor zorgen mits daar een bepaalde
behoefte voor is. Het is echt niet leuk
om een recruitmentweek te organiseren waarvan de opkomst heel laag is.
Wij kunnen heel snel klagen maar initiatief nemen doen we niet.
Iffet: Worden leden naar hun behoeftes gevraagd?
Ilker: Wij hebben 450 leden. Wij
kijken naar wat de kern wil. Vanaf dit
jaar, sinds ik voorzitter ben, wilde ik
het op een hele andere manier aanpakken. Ik was van plan om 2 keer per jaar
naast de verkiezingen een dag te organiseren waarbij alle leden zouden worden uitgenodigd. Samen zouden we een
programmering kunnen maken van de
aankomende zes maanden. Dit hebben
we ook gedaan, maar er kwamen maar
35 leden opdagen en dat is best weinig.
Het werd niet serieus genomen. Dat
komt doordat gedacht wordt dat het
maar georganiseerd moet worden en
dat ze het dan wel zien.
Iffet: Dat is toch erg jammer!
Ilker: Ik wil ons volk niet generaliseren maar wat ik zie is dat wij gewoon heel erg laks zijn. We zijn allemaal last minute. Tot het moment dat
jij iets organiseert, blijven mensen laks.
Als jij iets organiseert dan zullen de
aanmeldingen niet komen. Pas wanneer de activiteit plaatsvindt, komen
telefoontjes zoals: Hey, ik sta niet op
de lijst.” Dan zeg ik dat je je moest aanmelden, anders kom je niet binnen. “Ja,
maar ik wist niet of Hasan of Mehmet
zou meekomen dus ik was er niet zeker
van.” Tenslotte ben je wel academisch
bezig en dan wordt er wel enig initiatief
van je verwacht. En als je HBO studeert
wordt er wel een bepaald niveau van
je verwacht.
Semih: Je hebt gelijk. Dat besef dat
je het voor jezelf doet, dat je er wat uit
kan halen dat is er gewoon niet. Dat het
een toegevoegde waarde is voor jezelf,
dat moet je kunnen inzien. Dat kunnen
Hasan en Mehmet jou niet leren.
Sultan: Precies. Wat wij wel in ons
voordeel hebben is wanneer de 1ejaars
Turkse studenten moeite hebben met
de opleiding, dat HRO hen wel stuurt
naar Lale. Wij ontvangen veel mailtjes.
Het jammere is, zoals ik al zei, dat als
mensen gaan studeren, ze denken dat
ze hun eigen dingen doen, hun diploma
halen en wel zien. Maar dan is het veel
te laat. Je moet vooral zelf gaan investeren in jezelf. Jezelf gaan ontwikkelen en
alleen studeren dat kan iedereen wel. Je
moet vooral laten zien dat je iets extra’s
hebt, meer dan de ander. Je moet toch
wel als je straks gaat solliciteren wat
te vertellen hebben.
Ilker: Ik geloof dat dit een nieuwe
trend is. Toen ik nog klein was, 10 of
11 zag ik dat ouderen veel meer tijd
besteedden aan school en dat ze veel
beter en systematischer te werk gingen. Zij begonnen met het maken van
hen huiswerk twee à drie weken van
tevoren. Nu ben ik op dat niveau als
student maar drie weken van tevoren?
Sultan: Inderdaad, dat is nu heel
anders. Alle activiteiten waar wij energie in steken is echt voor de studenten.
Ze moeten de stap nemen om daarvan
gebruik te maken en te investeren en
vooral zichzelf te ontwikkelen. Men
moet het belang van zulke dingen wel
zien en er gebruik van maken.
Semih: Ik zou zeggen, maak gebruik van de netwerkmogelijkheden
die een studentenvereniging biedt.
Kom gerust met ideeën. Neem initiatief. Wij beschikken over heel veel
middelen.
HOLLANDA’NIN
EN ESKİ
TÜRK MATBAASI
Fiyat, Kalite ve Servis’te son nokta
Verspreidings Folders
10.000
A4 FOLDERS
115 gr. fullcolour
20.000
A4 FOLDERS
115 gr. fullcolour
50.000
A4 FOLDERS
115 gr. fullcolour
100.000
A4 FOLDERS
115 gr. fullcolour
incl .opmaak en
vouwen
incl .opmaak en
vouwen
incl .opmaak en
vouwen
incl .opmaak en
vouwen
e 375,- e 595,- e 1100,- e 2150,-
1000 Visitekaartjes, Fullcolour e75,Starterspakketten
STARTERSPAKKET 1 STARTERSPAKKET 2 STARTERSPAKKET 3 STARTERSPAKKET 4
500 Briefpapier
500 A5 enveloppen
500 Visitekaartjes
1000 Briefpapier
1000 A5 enveloppen
1000 Visitekaartjes
e 225,e 325,2 KLEUR
2 KLEUR
500 Briefpapier
500 A5 enveloppen
500 Visitekaartjes
1000 Briefpapier
1000 A5 enveloppen
1000 Visitekaartjes
e FULLCOLOUR
425,- e FULLCOLOUR
525,-
Alle prijzen zijn excl. BTW.
(010) 425 40 30
Sozhakki 111.indd 24
Plesmanstraat 58
3125 BG Schiedam
[email protected]
06-01-11 16:52
SUCCESVOL
ONDERNEMER
Wie is Berhan Hizal?
Ik ben in 1971 geboren in Ankara.
In het kader van gezinshereniging
ben ik door mijn vader op vierarige
leeftijd samen met mijn moeder en
mijn broertje naar Nederland gehaald.
Mijn eerste schooldag kan ik me
nog goed herinneren. Ik werd begeleid door mijn buurmeisje die een
maand eerder naar Nederland was
gekomen.
Na de lagere school heeft mijn
vader besloten om mij naar een
kostschool in Istanbul te sturen.Op
zestienjarige leeftijd ben ik teruggekomen naar Nederland. Mijn Nederlands was niet voldoende om mijn
studie op een hoger niveau voort te
zetten. Ik had de keus om te werken
of in de eerste klas van de MAVO te
beginnen.
Ik heb toen gekozen voor het
laatste. Al mijn klasgenoten waren
twaalf jaar. Ik ben altijd de oudste
geweest, thuis en op school. Dit heeft
een positieve bijdrage geleverd aan
mijn verantwoordelijkheidsgevoel.
Hoe is het allemaal begonnen?
Ik heb altijd al ondernemer willen
worden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op elfjarige leeftijd aan een
vriend vroeg hoe het kon dat sommigen een onderneming hebben en
onze ouders niet.
Ik vroeg hem wat zij meer hadden
dan onze ouders ”Ze hebben meer
geld,” antwoordde hij. Inmiddels
weet ik dat dat onjuist is.
Tijdens mijn studie personeel
en arbeid moest ik stage lopen. Ik
heb toen bewust gekozen voor een
kleinere organisatie omdat ik alles
van een re-integratiebureau wilde
leren. Bij grote organisaties krijg je
meestal als stagiaire deeltaken. Je
hebt dan geen overzicht. Ik
wilde niet allen maar intakes
doen. Ik wilde ook leren hoe
je facturen maakt, en hoe je
als organisatie overleeft. Ik
wilde ervaren hoe je hobbels
kunt overkomen tijdens ondernemen.
Mijn stage beviel de organisatie zo goed dat ze mijn
stagevergoeding van €100
per maand hebben omgezet
in een salaris van een junior
consulent.
Na mijn stage ben ik nog
drie jaar als re-integratiedeskundige
werkzaam geweest voor die organisatie.
In 2003 heeft de directie besloten
de re-integratieactiviteiten te beëindigen. Mijn arbeidsovereenkomst is
toen ontbonden met een ontslagvergoeding van vijf maandsalarissen.
Ik heb niet gekozen om bij een andere re-integratiebureau te werken.
Ik vond namelijk dat ik voldoende
kennis en kunde had om een eigen
re-integratiebureau te beginnen.
Met een paar duizend euro op
zak ben ik op zoek gegaan naar een
goedkoop kantoorpand. Na ruim zes
maanden heb ik in Rotterdam-Noord
een kantoorpand gevonden dat niet
verhuurbaar was wegens hanggroepjongeren. Ik vond het een uitdaging
om juist dat pand te huren.
In de eerste week ben ik een gesprek aangegaan met de jongeren
rondom het gebouw. Het gesprek
ging zo goed dat ik nooit last van ze
heb gehad. Ik geloof namelijk dat alle
problemen op te lossen zijn met de
juiste benadering.
BERHAN HIZAL
Inmiddels ben ik buren met het
UWV en de sociale dienst op de
Schiekade 830. Er werken vijf mensen die sinds eind 2004 ruim 800
re-integratietrajecten hebben uitgevoerd voor de sociale dienst en UWV.
Voor de individuele werkgevers doen
we Outplacement en Werving en Selectie opdrachten.
Wat voor reacties heb je gehad
nadat je je eigen bedrijf was begonnen?
De reacties waren zeer positief.
Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze
hun familieleden die zonder werk
zaten naar mij verwezen. Bevriende
ondernemers gingen namens mij acquisitie plegen bij collega ondernemers voor vacatures.
Heb je in het begin problemen
gehad?
De eerste zes maanden waren
spannend. Zo lang heeft het geduurd
voordat ik mijn eerste toestemming
kreeg om een cliënt te begeleiden.
Indien je je werk goed doet in de
re-integratie, volgen de opdrachten
vanzelf. Een werkgever waar ik een
geschikte werkzoekende voor heb
bemiddeld, belt mij nu bij eerstvolgende vacatures die vrijkomen. Het
wordt uiteindelijk een sneeuwbaleffect zolang ik mijn werk goed doe.
Bent u een geboren ondernemer?
Je bent een ondernemer of niet.
Mijn eigenwijze en creatieve aan-
pak die ik niet in de schoolbanken
heb geleerd maakt mij een geboren
ondernemer. Ik ben ervan overtuigd
dat ik niet alles zelf kan en dat anderen in sommige dingen veel beter zijn. Ik ben in mijn organisatie
de ondernemer, faciliteer, motiveer
en zet de strategie uit en heb het totaaloverzicht van waaruit ik stuur.
Aan welke eigenschappen heb je
je succes te danken?
Aan het overdragen van mijn enthousiasme op anderen. Ik heb plezier in wat ik doe en ken mijn sterke
en zwakke punten. Ik geloof dat je
alles kunt bereiken in het leven zolang je maar in je zelf gelooft
en meer dan je best doet. Ik
geloof niet automatisch in
“kan niet” en “niet mogelijk”.
Er is altijd een alternatief.
Wat zou je gedaan hebben als je CRE-in niet had
opgericht?
Ik heb veel dromen gehad.
Toen ik op de lagere school
zat wilde ik een speelgoedwinkel. In mijn pubertijd wilde ik een kledingzaak. Toen
ik mijn rijbewijs had gehaald
wilde ik een autobedrijf. Ik
zou toch een eigen onderneming
hebben gestart om mijn creativiteit
te kunnen inzetten en waar ik als
persoon genoegdoening kon uithalen
omdat ik iets voor mijn medemens
kon betekenen.
Wat is je levensmotto?
Ik wil tijdens mijn leven iedereen
recht in de ogen kunnen kijken en
hoop dat ik in het hiernamaals niet
tot de groep behoor die verantwoording aan God moet afleggen omdat ze
een levend wezen onrecht hebben
aangedaan.
Wat kan je jonge ondernemers
aanraden?
Geloof in je product, want als jij
niet in je product gelooft dan kan jij
de anderen ook niet overtuigen.
Doe waar je goed in bent en wees
niet bang om risico’s te nemen. Risico’s vermijden is iets voor banken
en verzekeraars. Wees niet hebzuchtig en gun anderen ook wat je voor je
zelf gunt. Wees een ondernemer en
geen kofferbak verkoper. Zoek altijd
naar kansen.
HABER
Boekenrecensies
HOE LANCEER IK EEN NIEUW PRODUCT?
DE KRIM OORLOG
In het midden van de negentiende eeuw was de Krim het toneel van een gruwelijke strijd die
minstens 800.000 levens eiste. Op
en rond het grote schiereiland trok
een machtige coalitie van Britse,
Franse en Turkse troepen ten oorlog tegen het Russische leger, gedreven door het angstbeeld van
een Rusland dat heer en meester
zou worden in
een gebied dat zich uitstrekte
van de Balkan tot de Perzische
Golf.
Door: Elko Westervaarder
Hoe lanceer ik een nieuw product!?
Het lanceren van een nieuw
product is een spannende aangelegenheid. Omdat aan veel
aspecten gedacht moet worden,
kan er ook veel misgaan. Door
een gebrekkige voorbereiding
mislukt bijvoorbeeld meer dan
80 procent van alle productintroducties in de voedingsbranche.
Dit geeft aan dat innoveren een
uitdaging is. Hoe lanceer ik een
nieuw product!? is gebaseerd op
de door de auteurs ontwikkelde,
unieke Empathie Marketing methode. Hierbij staat het inleven
in de consument, de handel en
de eigen organisatie
centraal. Kruip in de
huid van de mensen
voor wie en met wie je
innoveert om tot een
succesvolle introductie te komen.
Dit boek geeft praktische tips en nuttige
handvatten voor innovatieve ondernemers,
product- en brandmanagers en kan als
handleiding gebruikt
worden tijdens het
complete productontwikkelingsproces.
Over de auteurs: Jeremy Deacon is adviseur op het gebied
van marketing en productintroducties. Hij werkte voor een
groot aantal bedrijven in binnen- en buitenland en heeft sinds
1997 zijn eigen consultancy bureau. Margit Smeekens is creatief
marketing consultant. Zij werkt
al jaren aan innovatieprojecten,
als ontwikkelaar, strateeg en onderzoeker.
Jeremy Deacon & Margit
Smeekens: Hoe lanceer ik een
nieuw product!?
Uitgeverij Pearson Education
Prijs: € 19,95
www.pearsoneducation.nl
Recensie
Productontwikkelaars (marketeers) zijn zich er steeds meer
van bewust dat begrippen als emotie en empathie (invoelingsvermogen) een belangrijke rol spelen in het bedrijfsleven. Succeskans van een nieuw product blijkt vele malen groter wanneer
de uitvinding dicht bij het eigen netwerk en de eigen ervaring in
het eigen kennisdomein blijft. Dit boek geeft hiertoe uitgebreide,
stapsgewijs opgebouwde essentiële informatie!
30
JANUARI - OCAK 2011
Orlando Figes: De Krimoorlog
of de vernedering van Rusland
Uitgeverij Nieuw Amsterdam
Prijs: € 34,95
www.nieuwamsterdam.nl
Recensie:
Dit kloeke boek -656 pagina’s- is om van te watertanden.
Want Orlando Figes slaagt erin
het ingewikkelde verhaal rondom de Krimoorlog (1853-1856)
in een aangename, heldere stijl
duidelijk(er) te maken, in zoverre waanzin enigszins te bevatten en te verduidelijken is.
Steeds weer verbaas ik me tijdens het lezen in dit boek over
het ‘gemak’ waarmee de hoogste verantwoordelijken van alle
deelnemers –geen partij uitgezonderd- willens en wetens zoveel slachtoffers (laten) maken;
waarom er op zulke knullige,
onbeholpen manieren gevochten wordt. Verbaas ik me er
over, dat er vaak informatie
over tegenstanders ontbreekt;
dat er gebrek aan kennis van
terreinomstandigheden is of
dat doelstellingen (waarom en
hoe er gevochten wordt) vaag
en onwerkbaar geformuleerd
zijn. Hoe vaak komt het niet
voor dat coalitiepartijen (al
Davıd Vann - Legende van een zelfmoord / Uıtgeverıj de bezıge bıj
of niet bewust) slecht samenwerken en dat er telkens vele,
vele doden vallen door falende
logistiek (voorbeelden: gebrekkige aanvoerlijnen van oorlogsmaterieel, bevoorrading van levensmiddelen en medicijnen).
Orlando Figes neemt mij als
lezer vol enthousiasme mee
naar de verschillende slachtvelden (zoals Sebastopol, de
rivier de Alma, Inkerman, de
Kaukasus), kampen en locaties
(het Franse kamp, op mars met
Engelse soldaten, Sinop, bij de
sultan in Istanbul, in St. Petersburg bij de tsaar).
Huiveringwekkend
en
schokkend: onvoorstelbaar en
hoe gruwelijk mensen kunnen
zijn!
En waar het allemaal in
deze verschrikkelijke oorlog
om draaide? Om persoonlijke
macht, landsbelang en vooral
behoud of uitbreiding van de
eigen religie. Een boek om te
lezen en te herlezen!
COLOFON
HABER
Laan op Zuid 474
3071 AB Rotterdam
website:
www.haber.nl
abonnementen:
[email protected]
Hoofdredactie:
Ibrahim Karaman
Redactie:
Songül Arslan
Mehmet Güzelyurt
Merve Karaman
Dr. Hüseyin Keleş
Art Direction & Fotografie:
Mehmet Fatih Karaman
Advertenties
Nur Öztürk
[email protected]
0641-22 68 79
Interviews & correspondenten:
Suna Floret
Burhaneddin Carlak
Serap Torremans
İffet Subaşı
Repr. Amsterdam
Murat Taş
Repr. Eindhoven
Ali Yücel
Zeki Ekici
Repr. Arnhem en Nijmegen
Kürşat Bal
Repr. Limburg
Muzaffer Bozaslan
Rafjes:
Rafih Berkane
HABER
Tel:010- 2 900 900
www.haber.nl
[email protected]
Baltische Zielen van Jan Brokken/ Uitgeverij Atlas
Door: Songül Arslan
Legende van een zelfmoord wordt
een semi-autobiografische roman
genoemd. De schrijver is zeer beïnvloed door de zelfmoord van zijn vader. Toen de schrijver nog maar een
jongen was, vroeg zijn vader hem om
een jaar met hem in een hutje te gaan
wonen. Dat weigerde hij en daarna
pleegde zijn vader zelfmoord. Dit
boek kan men zien als een poging
om zijn vader te begrijpen maar ook
om zijn eigen gevoelens van schuld
een plek te geven.
Het boek bestaat uit achthoofdstukken die delen van het totale
verhaal zijn en die men eigenlijk als
delen van de waarheid kan zien. Het
grootste hoofdstuk is het verhaal
dat beschrijft wat er had kunnen
gebeuren als hij met zijn vader mee
was gegaan. Tegen de achtergrond
van de woeste wildernis van Alaska
wordt ook de woeste geest van de
vader genaamd Jim gezet. Het barre
klimaat speelt een voorname factor
omdat vader en zoon, beide zowel
onvoldoende geestelijk als lichamelijk geëquipeerd, daar constant tegen
moeten vechten. Daarnaast vechten
beiden ook tegen hun eigen demonen. Jim vecht tegen zijn depressie
die hem met name ’s nachts overvalt.
Dan huilt hij in bed terwijl zijn zoon
Roy hem kan horen. Overdag doet
hij alsof er niets aan de hand is. Dat
verwart Roy en hij voelt zich zowel
schuldig als verantwoordelijk. Roy
vindt het kluizenaarsleven een aan-
fluiting en mist zijn moeder, zusje en
vrienden. Als hij terug wil, wordt hij
emotioneel gechanteerd door zijn vader waardoor hij zich gedwongen ziet
te blijven. Het verhaal ontpopt zich
daarna tot een bizar hoogtepunt dat
je als lezer onthutst achterlaat.
Verhalen over de relatie tussen
vaders en zoons zijn er in overvloed.
Het verhaal van David Vann is een
verhaal over vaders en zonen in een
moderne wereld maar waarvan de
wortels en problematiek universeel
zijn. Dit geldt ook voor de psychologische druk die ouders op kinderen
kunnen uitoefenen en de emotionele verbinding van kinderen met hun
ouders en de angst ouders teleur te
stellen.
Het laatste verhaal van het boek
is geen fictie maar het verslag van
de schrijver om meer over het leven
van zijn vader te weten te komen en
vooral om hem beter te begrijpen.
Het is verbazingwekkend hoe spannend dit boek is door de emotionele
chantage die Jim op Roy uitoefent en
de reactie van Roy op zijn vader.
Parrot en Olivier in Amerika is de
vuistdikke en nieuwste roman van
Peter Carey. Maar de omvang is misleidend want het boek is uit voor je
het weet. De roman speelt zich af tegen de achtergrond van de turbulente
achttiende eeuw. In de titel worden de
hoofdpersonages al genoemd: Parrot
en Olivier. Twee meer tegenstrijdige
karakters is haast niet voor te stellen.
Deze twee mannen worden door het
lot met elkaar in aanraking gebracht
en hoewel ze daar in eerste instantie
tegen strijden, worden ze door datzelfde lot verbonden.
Olivier is een Franse, welvarende
aristocraat wiens familie door de Franse Revolutie door elkaar geschud is.
Parrot is een ontwortelde Engelsman
die zich in Frankrijk heeft ondergedompeld. Zodra het lot ze bij elkaar
heeft gebracht, zijn ze tot elkaar gedoemd. Samen ondernemen ze een reis
naar Amerika wat al een avontuur an
sich is, zeker in die tijd, waarna ze de
meest bizarre avonturen beleven.
Peter Carey’s roman is een historisch avontuur waarbij hij een eigen
stijl heeft. Zijn woordkeuze is bloemrijk. Het boek zit boordevol humor.
Het kan niet anders dan dat Carey
zelf tijdens het schrijven in lachen is
uitgebarsten. Dit boek is vooral voor
deze lange winter een aanrader om die
koude, kille avonden door te komen.
31
JANUARI - OCAK 2011
HABER
PERFECTIE VAN IMPERFECTIE
Vorig jaar was ik op
een conferentie om nieuwe inzichten te krijgen
over het leven. In Nederland leren we te leven
volgens strakke regels.
Er is vrijheid binnen de
regels zeggen we. Zolang
je je perfect gedraagt en
je de regels volgt hoor je
erbij en ben je een mo-
delburger.
Ik sprak laatst iemand uit Cuba en die
vertelde mij: “In Nederland is alles perfect
geregeld en alles mag
binnen de regels alleen
doet niemand iets. In
Cuba is alles verboden,
zijn er geen regels en
iedereen doet alles.” Ik
moest lachen, want hoe
perfect moet je als burger wel niet zijn in een
land als Nederland waar
alles tot in detail is geregeld. Wijk je daarvan af,
dan ben je “fout” ook al
zijn de resultaten die je
bereikt inspirerend, gezond en waardevol voor
de maatschappij.
p.25
HABER
JANUARI
2011
OCAK
Jaar:2 Nr: 12
haber•nl
Topmanagers helpen
ondernemers
p.27
ISSN:1879-9981
DOnmez:
D E B E S TE KRA
NEDERLAND
N
A
V
NT
E
lf topmanagers uit het bedrijfsleven gaan een jaar lang elf nieuwe
ondernemers coachen. Dat is de
kern van het project ‘Dare To Have A
Dream’ van de Dutch Dream Foundation
(DDF). De ondernemers staan volgens
de DDF te trappelen om een belangrijke
Turkse Studentenverenigingen
verwachten meer participatie
Wij beginnen vanaf deze editie met een nieuwe pagina waar we jongeren aan het
woord laten. Zo hopen we hen de ruimte te geven om te spreken over actuele zaken.
Ons eerste onderwerp zal gaan over studenten. Hiervoor hebben we voorzitters
van drie Turkse studentenverenigingen
aan tafel. Zij hebben ons verteld over de
problemen en moeilijkheden waar de
meeste studentenverenigingen mee
kampen. Wat deze voorzitters vooral
opvalt is dat studenten niet actief
participeren als het gaat om educatieve activiteiten. De algemene mening van de voorzitters is dan ook
dat de Turkse studenten erg laks
zijn. Door een gesprek aan te gaan
met HABER willen ze hun achterban
bereiken en hopen zo een eyeopener
te kunnen zijn.
p.28
Boekenrecensies
p.30
Regionale economie is
collectief belang
De regionale economie
van Midden-Nederland is een
collectief belang en de Kamer
van Koophandel is bij uitstek de
organisatie die dit collectieve
belang kan dienen. Zodoende
blijft er een goede economische
infrastructuur bestaan als basis
voor een gunstig ondernemersklimaat. In tijden van aarzelend
economisch herstel zou het heel
onverstandig zijn om daar aan
te tornen.
p.26
rol te gaan spelen in de Nederlandse
economie en samenleving. Het is de bedoeling dat ondernemers en managers
veel van elkaar gaan opsteken. Na een
jaar intensief samenwerken zullen de
elf teams eind 2011 de resultaten presenteren.
SUCCESVOL
Ik heb altijd al ondernemer willen worden. Ik
kan me nog goed herinneren dat ik op elfjarige leeftijd aan een vriend vroeg
hoe het kon dat sommigen
een onderneming hebben
en onze ouders niet.
Ik vroeg hem wat zij
meer hadden dan onze
ouders ”Ze hebben meer
geld,” antwoordde hij. Inmiddels weet ik dat dat
onjuist is.
Tijdens mijn studie personeel en arbeid
moest ik stage lopen. Ik
heb toen bewust gekozen
voor een kleinere organisatie omdat ik alles van
een re-integratiebureau
wilde leren. Bij grote organisaties krijg je meestal
als stagiaire deeltaken. Je hebt dan
geen overzicht.
Ik wilde niet allen maar intakes
doen. Ik wilde ook
leren hoe je facturen maakt, en hoe
je als organisatie
overleeft. Ik wilde ervaren hoe je
hobbels kunt overkomen tijdens ondernemen.
Mijn stage beviel de organisatie
zo goed dat ze mijn
stagevergoeding
ONDERNEMER
van €100 per maand hebben omgezet in een salaris
van een junior consulent.
Na mijn stage ben ik
nog drie jaar als re-integratiedeskundige werkzaam geweest voor die
organisatie.
In 2003 heeft de directie besloten de reintegratieactiviteiten te
beëindigen. Mijn arbeidsovereenkomst is toen
ontbonden met een ontslagvergoeding van vijf
maandsalarissen. Ik heb
niet gekozen om bij een
andere re-integratiebureau te werken. Ik vond
namelijk dat ik voldoende
kennis en kunde had om
een eigen re-integratiebureau te beginnen.
p.29
Songül Arslan
De stand van
onderwijs
p.31
p.24
Erdinç Saçan
Özel günlerinizi film
setine çevirebilirsiniz.
Başrolde gelin ve damat!
INFOBESITAS
Bruiloft fotografie
0628-596961
p.31
p.27

Benzer belgeler