Veritabanı Dersi

Transkript

Veritabanı Dersi
Veritabanı Dersi
Teoriden Pratiğe
Çağıltay N.E., Tokdemir G.
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
BÖLÜM 2
Genel Kavramlar
•
•
•
•
Veritabanı
Veritabanı Yönetim Sistemi
Küçük Dünya
VT Teknolojilerinin Temel
Özellikleri
• VT Sistemi Araçları
• VT Sistemi Aktörleri
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı (database)
• Verilere kolay erişim
• Verilerin organizasyonu
• Gerçek dünyadaki işlerin modellenmesi
• Verilerin doğruluk kontrolü
• Verilerin farklı biçimlerde gösterimi
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı Yönetim Sistemi VTYS
(Database Management System- DBMS)
Veritabanlarını saklamak ve yönetmek amacıyla
tasarlanmış olan bir yazılım paketi ya da sistemi
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı Sistemi-VTS
(Database System- DBS)
Bir VTYS tarafından yönetilen veritabanı üzerindeki
verileri de içeren sistem parçalarının bütünü
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı Sistemi
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Üstveri
metadata
Veritabanında saklanan veriler ile ilgili tanımlamaları
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Küçük-dünya
(mini-world)
Gerçek dünyada varolan olayların veritabanında
tutulması planlanan kısmı
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı Teknolojisinin Temel
Özellikleri
• Kendi İçeriğine Sahip
• Programlar Veriler Ayrıştırılmış
• Özet Veri
• Verilere Farklı Bakış Açıları ile Erişim
• Tekrarlı ve Tutarsız Veri Kontrolü
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı Teknolojisinin Temel
Özellikleri
• Verinin Paylaşımı
• Yetki Kontrolü
• Karmaşık Bağıntıların Gösterimi
• Yedekleme ve Veri Kurtarma Servisleri
• Standartlaşma
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı Teknolojisinin
Temel Özellikleri
• Etkin Sorgulama
• Etkin veri Saklama
• Program Nesnelerinin Saklanması
• Tekrarlı ve Tutarsız Veri Kontrolü
• Verinin Paylaşımı
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı Sistemi Araçları
• Bilgisayar Yardımlı Yazılım Mühendisliği
Araçları (CASE Tools).
• Veri Sözlüğü (data dictionary)
• Arayüz araçları
• Bilgisayar Ağı iletişim araşları
• Veri yükleme ve aktarma araçları
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı Sistemi Aktörleri
Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar
Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Benzer belgeler

Genişletilmiş Varlık Bağıntı Diyagramı

Genişletilmiş Varlık Bağıntı Diyagramı Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Detaylı

Sunu 1 - Personel Web Sistemi

Sunu 1 - Personel Web Sistemi programdan oluşmuş bir yazılım sistemidir.  Diğer bir değişle; Veri tabanlarını kurmayı, yaratmayı, tanımlamayı, işletmeyi ve kullanmayı sağlayan programlar topluluğuna “veri tabanı sistemi” ya da...

Detaylı