Простой формат расписаний транспорта

Yorumlar

Transkript

Простой формат расписаний транспорта
Basit Format Ulaşım Seferleri
Sürüm 1.2
Bu talimatlar, Basit Format Ulaşım Seferleri (bundan böyle PFRT olarak geçecektir) tablosunu doğru şekilde
doldurmanıza yardımcı olacaktır. Bu format ile şehir içi ve şehirlerarası karayolu ulaşım seferleri verilerinin
aktarılması amaçlanmıştır. Bu tür tablolardaki veriler Yandex.Seferler servisine otomatik olarak yüklenebilir.
PFRT tablolarını oluşturmak için özel beceriler gerekmez. Bu tablolar Microsoft Excel programında oluşturulmakta
olup, programcıların ve veritabanı geliştiricilerinin müdahalesi olmadan; örneğin, bir trafik kontrol görevlisi veya
uzmanı tarafından doldurulabilir.
PFRT üç tablodan oluşur:
1. Taşıyıcılar (сarriers.* dosyası): Seferleri gerçekleştiren taşıyıcılar hakkında bilgi. sayfa 2;
2. İstasyonlar (stations.* dosyası): Bu seferlerde uğranan istasyonlar, terminaller ve otogarlar hakkında bilgi.
sayfa 3;
3. Sefer Tarifesi (timetable.* dosyası): Sefer programı ve mümkünse yolculuk ücretleri. sayfa 4.
Bu tabloların basılı formlarını şu adresten indirebilirsiniz:
http://download.yandex.ru/rasp/simpleformat_blank_tr.zip
Görsel olarak anlaşılması bakımından, hazır doldurulmuş tablo örneklerinin de indirilmesini öneririz:
http://download.yandex.ru/rasp/simpleformat_sample_tr.zip
Tabloları doldurmadan önce lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin:
Tablolarda doldurulması zorunlu sütunların dışında ek bilgiler için ayrılmış sütunlar da vardır. Bunları
doldurmayabilirsiniz (bunun gibi her durum burada açıkça belirtilmektedir).
Bu sütunlar boş bırakılabilir ancak hiçbir sütun silinmemelidir. Aksi takdirde tablo yanlış işleneceğinden sefer
verileriniz Yandex.Seferler servisine hatalı şekilde yüklenebilir.
1
Format tablolarıyla ilgili açıklama
Tablo №1: "Taşıyıcılar"
carriers dosyası (dosya uzantısı .xls , .xlsx ya da .csv olabilir)
Seferleri gerçekleştiren taşıyıcılar hakkında bilgi.
Taşıyıcılar tablosunun doldurulması
Sütun adı
Açıklama
Taşıyıcı Kodu
Her taşıyıcıya benzersiz bir kod atayın. Taşıyıcıların 1,2, 3 vs. olarak
numaralandırılması en basit yöntemdir.
Bu kodlar, tanımlayıcı işlevi gördüğünden tekrar edilmemelidir; yani aynı kod
iki farklı taşıyıcıya karşılık gelemez.
İsim
Taşıyıcı adı. Yandex.Seferler servisini kullananlar burada belirtilen adı
görecektir.
Adres
Taşıyıcının ofis adresi ve telefon numarası (alan koduyla birlikte).
Bu sütunlardaki bilgiler Yandex.Seferler sayfalarına yerleştirilir. Belirtilmeleri
zorunlu değildir; ancak örneğin, kullanıcıların yorum ve önerilerini
göndermeleri veya bilet sipariş etmeleri açısından kullanışlı olabilir.
Telefon Numarası
Doldurulmuş "Taşıyıcılar" tablosu örneği:
2
Tablo №2: "İstasyonlar"
stations dosyası (dosya uzantısı .xls , .xlsx veya .csv olabilir)
Taşıyıcının düzenlediği seferlerin geçeceği tüm istasyonlar hakkında bilgi.
İstasyonlar tablosunun doldurulması
Sütun adı
Açıklama
İstasyon kodu
Sayısal alan. Taşıyıcı için istasyon kodları kullanılıyorsa her bir istasyonun kodunu
belirtin. Daha önce bu tür kodlar düşünülmemişse, istasyonları örneğin 1, 2, 3 vs.
olarak numaralandırın. İstasyonlar için kadastro kodlarınız varsa bunları da
kullanabilirsiniz.
Her istasyonun kodu benzersiz olmalıdır; yani aynı kod iki farklı istasyona karşılık
gelemez.
İsim
Taşıyıcıların güzergahlarının geçtiği tüm istasyonların adlarını listeleyin.
Yandex.Seferler servisini kullananlar burada belirtilen adları görecektir.
Önemli:
— İstasyon bir otogar ya da otobüs terminali ise bunun istasyon adında belirtilmesi
gerekir. Örneğin, "Esenler, otogar)" yazılmalıdır.
— Yerleşim yerinin sınırları içinde birden fazla istasyon varsa, adlarında bunun
belirtilmesi gerekir. Örneğin, "Bostancı, otogar", "Bostancı, köprü", "Bostancı,
eczane".
— İstasyon yerleşim yerinin dışında kalıyorsa, bulunduğu konum hakkında bilgi
verilmelidir. Örneğin, "Susurluk, otoyol", "Susurluk, kavşak", "Susurluk, kafe
«Hisar»".
Ülke
İstasyonun bulunduğu ülke.
Bölge
İstasyonun bulunduğu bölge. İstasyon, il sınırları dışında kalıyorsa bölge
belirtilmeyebilir.
Doldurulmuş "İstasyonlar" tablosu örneği:
3
Tablo №3: "Sefer Tarifesi"
timetable dosyası (dosya uzantısı .xls , .xlsx ya da .csv olabilir)
"Sefer Tarifesi" tablosu birkaç mantıksal bloktan oluşur. Anlaşılır olması için örneklerde bloklar renklerle
vurgulanmıştır.





Yeşil: Güzergah açıklaması.
Mor: Güzergahta bulunan istasyonlar.
Turuncu: Ulaşım aracının güzergahtan geçtiği günler.
Sarı: Listelenen istasyonların her birinden kalkış saati.
Mavi: Yolculuk ücretleri.
Her güzergah için bu blokların doldurulması gerekir.
Doldurulmuş "Sefer Programı" tablosu örneği:
Bu tabloyu doldurmaya güzergah açıklamasından başlayın.
1. Yeşil blok (güzergah açıklaması)
Sütun adı
Açıklama
Rota ve numara
"Rota <boşluk> <numara>" biçiminde doldurun. Örneğin, "Rota 123".
Rota numarası sayı, harf veya sayı ve harflerin birleşimi olabilir. Bu durum
taşıyıcının adlandırmasına bağlıdır. Rotanın belirli bir numarası yoksa, bu
hücreye yalnızca "Rota" sözcüğünü yazın. "Tek yön" ve "gidiş/geliş" rotaları
aynı numarayla belirtilir ancak adları farklıdır (bkz. bir sonraki madde).
Rota ismi
Rota adını, otobüsün üzerinde yazdığı şekilde belirtin. Örneğin, "İstanbul
Esenler – Eskişehir". Ayrıca, varsa aracın durduğu yerler ve güzergahın diğer
özellikleri de belirtilmelidir. Örneğin, "İstanbul Esenler – Eskişehir (Adapazarı
üzerinden)".
Taşıyıcı
"Taşıyıcılar" tablosundaki taşıyıcı kodunu belirtin. Örneğin, örnekte verilen "1"
kodu, ulaşımın
"Çanakkale Truva" tarafından gerçekleştirildiği anlamına gelir ("Taşıyıcılar"
tablosu örneğinden; sayfa 2).
Otobüs modeli
Kapasitesine göre otobüs türü.
Olası değerler: LC — büyük kapasiteli; SC — düşük kapasiteli, XLC — ekstra
büyük kapasiteli.
Bu alan isteğe bağlıdır ve boş bırakılabilir.
4
2. Mor blok (güzergahta bulunan istasyonların listesi)
Sütun adı
Açıklama
1 — İstasyon
Güzergahın geçtiği istasyonların adlarına göre sıralayın. "İstasyonlar"
tablosunda belirttiğiniz adları kullanın (sayfa 3).
2 — İstasyon kodu
Belirtilen istasyonların her birinin kodunu girin.
İstasyon kodları, "İstasyonlar" tablosunda belirttiğiniz kodların aynılarıdır (sayfa
3). Önemli: Kod doğru belirtilmezse; örneğin, bu kodu taşıyan bir istasyon
"İstasyonlar" tablosunda bulunamazsa ya da iki ayrı istasyonun aynı kodu
taşıdığı anlaşılırsa, Yandex.Seferler servisinde güzergah bilgileri görüntülenmez.
3— Mesafe
İlk istasyondan her bir istasyona kadarki mesafeyi kilometre olarak belirtin.
Böyle bir bilgi yoksa bu alan boş bırakılabilir.
3. Turuncu ve sarı bloklar (seferler — günler ve saatler)
Satır adı
Açıklama
1 — Hareket günleri
(turuncu)
Rota numarasının bulunduğu satırda ve saatlik çizelgenin üstünde zorunlu
olarak belirtilir (bkz. üstteki resim). Herhangi bir kombinasyon halinde 1
(Pazartesi) ile 7 (Pazar) arası rakamlar şeklinde doldurulur ve rakamların
arasında boşluk, virgül ya da diğer ayırıcı karakterler kullanılmaz. Örneğin,
1234567 haftanın her günü, 6 yalnızca Cumartesi, 57 ise Cuma ve Pazar günleri
anlamına gelir.
2 — Saat (sarı)
Otobüsün her bir istasyondan kalkış saati (güzergahtaki son istasyon için varış saatini
belirtin). Ayırıcı, iki nokta üst üstedir.
Saatler, her istasyon için yerel saat olarak belirtilir. Yani, güzergah iki ya da daha fazla
saat diliminden geçiyorsa, her bir istasyon için saat istasyonun bulunduğu saat
dilimine göre belirtilmelidir.
3 — Bekleme
Önemli: Bekleme bir dakikadan uzunsa, aralarında bölme işaretiyle varış ve
kalkış saati belirtilmelidir. Aksi takdirde, Yandex.Seferler servisi beklemenin 1
dakika olduğunu varsayar.
5
4. Mavi blok (ücretler)
Mümkünse, istasyonlar arasında yolculuk fiyatı bilgilerini doldurun. Bu bilgiler, üçgen tablo biçiminde verilmelidir:
Fiyat bloğunun doldurulması
1
Ücretlerin bulunduğu sütunların ilk satırında, rota numarasının
da bulunduğu satıra (Yeşil blok) büyük harfle "T" yazın (hangi
dilde olduğunun bir önemi yoktur).
2
İstasyonlar arası yolculuk ücretlerini üçgen tablo biçiminde girin:
— İkinci sıradaki istasyonun satırında, ücret hücresine ilk
istasyondan bu istasyona kadarki ücreti girin.
(örnekte, İstanbul Esenler'den İzmit'e kadar yolculuk ücreti 72
birimdir).
— Üçüncü istasyonun satırında, ilk istasyondan üçüncü
istasyona kadarki ücreti girin ve bu şekilde devam edin.
Böylece, en alttaki değer ilk istasyondan sonuncusuna kadarki
yolculuk ücreti olur (İstanbul Esenler – Eskişehir – 120 birim.)
—Daha sonra, ikinci ücret sütununa istasyon sırasına göre ikinci
istasyondan (örneğe göre İzmit'ten) bir sonraki istasyona kadarki
yolculuk ücretini girin ve üçüncü sütuna üçüncü istasyondan
(örneğe göre Adapazarı'ndan) bir sonraki istasyona kadarki
ücreti girin vs.
Buna göre, hücredeki sayı (örneğe göre 72), ücret hücresi boş
olan ve fiyat tablosundaki ilk dolu hücrenin altında bulunan
satırdaki istasyondan, 72 sayısının bulunduğu satırda gösterilen
istasyona kadarki ücret olur.
3
Güzergahtaki belirli istasyonlara kadar bilet satılmıyorsa
ya da bu istasyonlar için ücret bilgileri mevcut değilse, bu
alanları boş bırakabilir veya tire koyabilirsiniz.
6
5. Tüm güzergah bilgilerini doldurduktan sonra, sol alttaki hücreye "Bitiş yeri" yazın:
Önemli: "Bitiş yeri" ifadesi, güzergahtaki son istasyonun bulunduğu satırdan sonra ayrı bir satıra yazılmalıdır.
6. Diğer güzergahlarla ilgili bilgileri aynı şekilde ekleyin.
Önemli: Rotalar arasında boş bir satır bırakılmalıdır:
Doldurduğunuz tabloları e-postayla [email protected] adresine gönderin ve dosyaları hazırlayan
taşıma firmasının iletişim bilgilerini de belirtin.
http://seferler.yandex.com.tr/info/simpleformat_tr adresinden daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Tüm sorularınız için, Yandex.Seferler Destek Ekibi’ne http://feedback.yandex.com.tr/?from=rasp adresinden
ulaşabilirsiniz.
7
Örnek tablonun doldurulması
1. İstanbul Esenler - Eskişehir güzergahı 123 numara. Otobüs her gün 6:30'da İstanbul Esenler'den hareketle İzmit
(7:20), Adapazarı (7:40), Bilecik (08:10, 10 dakika bekleme) istasyonlarından geçip Eskişehir'e saat 8:30’da ulaşır.
2. Bir sefer daha ekleyelim: Otobüs yalnızca hafta sonları daha kısa bir güzergahla Adapazarı'na kadar gitsin:
3. Seferlerden birinde otobüs belirli istasyonlara uğramadan geçiyorsa, bu istasyonlardaki kalkış saati yerine tire
girilmelidir:
4. Aynı numaralı ikinci bir güzergah olarak, ancak farklı bir adla dönüş güzergahı ekleyelim. Gerektiğinde, güzergah
çizelgesindeki sütun sayısı farklı olabilir.
İstanbul Esenler - Eskişehir güzergahında Cuma günleri akşam seferi yok, ancak dönüşte var:
8
5. Diğer istikametler için başka güzergahlar ekleyelim.
130 numaralı "İstanbul Esenler – Edirne" güzergahı. Otobüs her gün saat 7:00'de İstanbul'dan hareket edip
"Tekirdağ" istasyonuna uğruyor (7:20) ve 7:40'ta son istasyona ulaşıyor. Sonra da 8:00'de geriş dönüş başlıyor.
İş günleri otobüs saat 11:00'de İstanbul Esenler'den ayrılıyor ve hiç durmadan son istasyona kadar gidiyor. Ve saat
12:00'de yine hiç durmadan geri dönüyor.
İki yöne de her gün düzenlenen bir sefer daha var: İstanbul Esenler'den saat 15:00'te ve dönüş saat 16:00'da. Yine,
hem gidişte hem de dönüşte hiç durmuyor:
6. Açıkladığımız tüm bu güzergahlara ücret bilgilerini ekleyelim.
Örneğin, 123 numaralı güzergah için İstanbul Esenler'den Bilecik'e yolculuk bedeli 110 birim, Adapazarı'ndan
Eskişehir'e 35 birim ve 130 numaralı dönüş güzergahında "Edirne"den "Tekirdağ"a 30 birimdir.
9