Grammar Reading and Vocabulary Test Teknikleri

Transkript

Grammar Reading and Vocabulary Test Teknikleri
Grammar
Reading and
Vocabulary
Test Teknikleri
Ödev
1.gün
Verb tenses&Passive Voice
Akın test kitabı
Konu belirli bir kaynağa bağlı kalınmadan
ve KPDS-ÜDS sorularında çıkan biçimiyle
test kitabındaki sorular üzerinde anlatılır,
sorular açıklamalı bir biçimde çözülür
birlikte çözülür.
Reading Words
Vocabulary bölümü,
gruplandırılmış
kelimeler üzerinde
çalışmalar.
Verb tenses&Passive
Voice konularyla ilgili
teknikler verilir.
Akın test kitabından 50
soruluk verb tenses ve active
passive soru çözümü.
2.gün
Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
soruların tartışılması, gidiş yolunun tekrar
değerlendirilmesi ve soruları yanlış çözen
her öğrenciye tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma. Konuyla
ilgili testlerin uygulamalı çözümlerine
devam. KPDS-ÜDS sınavlarında çıkan
konuyla ilgili soruların detaylı çözümleri.
Reading Words
Verb tenses&Passive
Vocabulary bölümü,
Voice konularıyla ilgili
gruplandırılmış
teknikler verilir.
kelimeler üzerinde
çalışmalar ve kitaptaki
testlerin çözümü.
Dilfem test kitabından
konuyla ilgili testlerin ödev
olarak verilmesi.
Mail grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
3.gün
Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma.
Konuyla ilgili testlerin uygulamalı
çözümlerine devam.
KPDS-ÜDS sınavlarında çıkan konuyla
ilgili soruların öğrenciler tarafından 10
soruluk bölümler halinde sınıfta çözümü,
yanlışların ve gidiş yolunun tekrar
incelenmesi. MODALS konusuna girişUnderstanding and Using Eng Grammar –
p.110-111 Modal verbs reference list
kullanılarak açıklamalı bir şekilde
konunun basitleştirilerek ve
örneklendirilerek anlatılması.
Reading Words
Verb tenses&Passive
Vocabulary bölümü,
Voice konularıyla ilgili
gruplandırılmış
teknikler verilir.
kelimeler üzerinde
çalışmalar ve kitaptaki
testlerin çözümü.
KPDS-ÜDS'de çıkmış
active – passive – verb
tenses sorularının çözümüDilFEM testlerininçözümü.
MODALS konusuna AKIN
Grammar kitabı üzerinden
çalışılması ve konuya
hazırlıklı gelinmesi.
4.gün
Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma.Akın
test kitabı MODALS testleri,soruların
Reference liste'ye bağlı kalarak ayrıntılı
çözümü, gidiş yollarının detayları.
Reading Words
Vocabulary bölümü,
gruplandırılmış
kelimeler üzerinde
çalışmalar, synonym
ve antonym kelime
çalışmaları kitaptaki
testlerin çözümü.
MODALS test teknikleri, Akın test kitabından 50
sorunun ne istediğini
soruluk modals test çözümü.
anlamaya çalışma ve
yaklaşım.
5.gün
Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma.DİLFEM
test kitabı, MODALS sorularının ayrıntılı
ve detaylı çözümleri.
Reading Words
Vocabulary bölümü,
gruplandırılmış
kelimeler üzerinde
çalışmalar, synonym
ve antonym kelime
çalışmaları kitaptaki
testlerin çözümü.
MODALS test teknikleri,
sorunun ne istediğini
anlamaya çalışma ve
yaklaşım.
DİLFEM test kitabı, 50
soruluk ödev. ÜDS-KPDS
çıkmış modal sorularının
çözülmesi. Mail grubuna
konuyla ilgili testlerin –
www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
6.gün
Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma. Akın
Ders Notları kitabı, Adjectives&Adverbs
konusuna giriş. Comparative-Superlative
Adjectives. Konuyla ilgili soruların detaylı
çözümleri.
Reading Words
Vocabulary bölümü,
kategorize edilmiş
kelime çalışmaları,
referans kelime
listeleri ve kelime
testlerinin çözümü.
Adjectives & Adverbs
soruları ile ilgili
teknikler ve yaklaşım.
Akın test kitabı, konuyla
ilgili 50 soruluk test.
7.gün
Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma.Dilfem
test kitabı, konuyla ilgili soruların
çözümlenmesine devam.
Reading Words
Vocabulary bölümü,
kategorize edilmiş
kelime çalışmaları,
referans kelime
listeleri ve kelime
testlerinin çözümü.
Adjectives & Adverbs
soruları ile ilgili
teknikler ve yaklaşım.
Dilfem test kitabı konu
testleri, ÜDS – KPDS çıkmış
sorular. Mail grubuna
konuyla ilgili testlerin –
www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
8.gün
Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma. Akın
Ders notları - İsimler, zamirler ve
Miktar belirteçleri konusuna giriş.
Konunun detaylı anlatımı, Akın test kitabı,
konu testlerinin detaylı bir biçimde
çözümü.
Reading Words –
Chapter 1 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
İsimler, zamirler ve
miktar belirteçleri
konularıyla ilgili
teknikler ve yaklaşım.
Dilfem test kitabı, konu
testleri.
9.gün
Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma. Dilfem
test kitabı konu testleri. Çıkmış ÜDS-KPDS
sorularının çözümü ve detayları,
tekniklerin uygulanması e
değerlendirilmesi.
Reading Words –
Chapter 1 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
İsimler, zamirler ve
miktar belirteçleri
konularıyla ilgili
teknikler ve yaklaşım.
Çıkmış ÜDS ve KPDS
soruları. Mail grubuna
konuyla ilgili testlerin –
www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
Noun Clause-Reported
speech konu anlatımlarının
ödevlendirilmesi. Akın Ders
notları.
Reading Words –
Chapter 1 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Noun Clause –
Reported Speech
soruları ile ilgili
geliştirilen teknikler ve
yaklaşım.
Dilfem test kitabı, konu
testleri. KPDS-ÜDS çıkmış
soruların çözümü.
Reading Words Progress
check testleri
10.gün Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma. Noun
Clause-Reported speech ve Reduction
konularının detaylı anlatımı. Akın test
kitabı konu testlerinin çözümü. Çıkan
soru türlerinin tespit edilmesi ve detaylı
çözümleri. Çözüm tekniklerinin
geliştirilmesi.
11.gün Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma. Noun
Clause-Reported speech ve Reduction
konu testlerinin çözümlerine devam.
Reading Words –
Chapter 2 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Noun Clause –
Reported Speech
soruları ile ilgili
geliştirilen teknikler ve
yaklaşım.
Dilfem test kitabı, konu
testleri. KPDS-ÜDS çıkmış
soruların çözümü. Mail
grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
12.gün Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma.
Relative Clause ve reduction konusuna
giriş – Akın Ders notları – Detaylı konu
anlatımı, soru çözüm tekniklerinin
geliştirilmesi ve soru çözümleri. Akın test
kitabı.
Reading Words –
Chapter 2 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Relative Clause ve
Reduction soruları ile
ilgili geliştirilen
tekniklerin sorular
üzerinde uygulanması.
Akın test kitabı, konu
testleri, Dilfem test kitabı
konu testleri-Reduction
soruları.
13.gün Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma.
Relative Clause ve reduction sorularının
çözümlerine devam. ÜDS-KPDS de çıkmış
soruların detaylı analizleri, soru türlerini
tanıma.
Reading Words –
Chapter 2 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Relative Clause ve
Reduction soruları ile
ilgili geliştirilen
tekniklerin sorular
üzerinde uygulanması.
Dilfem test kitabı konu
testleri. KPDS-ÜDS çıkmış
soruların çözümü. Mail
grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
14.gün Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma.
Gerund-Infinitive konusuna giriş, perfect
gerund-perfect infinitive konusunun
detayları. ÜDS-KPDS de çıkmış soruların
detaylı analizleri, soru türlerini tanıma.
Reading Words –
Chapter 3 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Gerund-Infinitive
konusuyla ilgili
tekniklerin
geliştirilmesi ve
uygulanması, soruların
analizi.
Akın test kitabı, konu
testleri, Dilfem test kitabı
konu testleri.
15.gün Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma.
Gerund-Infinitive konu testlerinin
çözümüne devam. ÜDS ve KPDS’de çıkmış
soruların analizleri.
Reading Words –
Chapter 3 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Gerund-Infinitive
konusuyla ilgili
tekniklerin
geliştirilmesi ve
uygulanması, soruların
analizi.
Dilfem test kitabı konu
testleri. KPDS-ÜDS çıkmış
soruların çözümü. Mail
grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
16.gün Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma. Zarf
cümlecikleri ve Bağlaçlar konusuna
giriş- Akın Ders Notları. Bağlaç türleri,
bağlaçlı cümle türleri ve yapıları, clause
yapısı, transition signals konularının
detaylı anlatımları. KPDS ve ÜDS’de
çıkmış soruların detaylı bir şekilde
incelenmesi.
Reading Words –
Chapter 4 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Zarf cümlecikleri ve
Bağlaçlar konusuyla
ilgili tekniklerin
geliştirilmesi ve
uygulanması, soruların
analizi.
Akın test kitabı, konu
testleri. Dilfem test kitabı,
konu testleri.
17.gün Ödev kontrolü, öğrencilerin yanlış yaptığı
her bir sorunun tek tek tartışılması, gidiş
yolunun tekrar değerlendirilmesi ve
soruları yanlış çözen her öğrenciye gidiş
yolunun ve önemli noktaların tekrar
hatırlatılması.Öğrencilerin yaptığı
yanlışlar konusunda kayıt tutma ve
kayıtları öncekilerle karşılaştırma. Zarf
cümlecikleri ve Bağlaçlar konusuyla
ilgili soruların çözümlerine devam. Dilfem
test kitabı- ÜDS-KPDS çıkmış soruların
detaylı analiz ve çözümleri, teknikleri
uygulama.
Reading Words –
Chapter 4 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Zarf cümlecikleri ve
Bağlaçlar konusuyla
ilgili tekniklerin
geliştirilmesi ve
uygulanması, soruların
analizi.
Dilfem test kitabı konu
testleri. KPDS-ÜDS çıkmış
soruların çözümü. Mail
grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
18.gün KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
1-Cloze test soruları
*Dilfem test kitabı
*www.yesdil.com
Çıkmış KPDS-ÜDS soruları
Reading Words –
Chapter 5 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Cloze test soruları,
grammar konularını
hatırla(t)ma, eski
tekniklerin gözden
geçirilmesi.
Mail grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 1
19.gün Ödev kontrolü.
Reading Words –
Chapter 5 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Cümle tamamlama
soruları teknikleri
Tense agreement,
Clause ve cümle
structure teknikleri
Mail grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 1
Reading Words –
Chapter 6 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Çeviri soruları
teknikleri, subject verb
agreement, adjectives,
adverbs, sentence
structure.
Mail grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
ÜDS 2010 ilkbahar
soruları
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 2
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
2-Cümle tamamlama soruları
*Dilfem test kitabı
*www.yesdil.com
Çıkmış KPDS-ÜDS soruları
20.gün Ödev kontrolü
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
3-Çeviri soruları
*Dilfem test kitabı
*www.yesdil.com
Çıkmış KPDS-ÜDS soruları
21.gün Ödev kontrolü, ÜDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
4-Paragraf tamamlama ve
Inappropriate sentences in the
paragraph soruları
*Dilfem test kitabı
*www.yesdil.com
Çıkmış KPDS-ÜDS soruları
Reading Words –
Chapter 6 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Paragraf tamamlama
soruları, Reading
Words kitabından
öğrenilen Reading
comprehension
tekniklerinin tatbik
edilmesi.
Mail grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
ÜDS 2010 Sonbahar
soruları
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 3
22.gün Ödev kontrolü, ÜDS 2010 Sonbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
5-Dialog tamamlama ve Situation
soruları
*Dilfem test kitabı
*www.yesdil.com
Çıkmış KPDS-ÜDS soruları
Reading Words –
Chapter 7 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Dialog tamamlama ve
Situation soruları ile
ilgili anlamsal taktikler
ve yöntemler ve
bunların uygulanması.
Mail grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
KPDS 2010 İlkbahar
soruları
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 4
23.gün Ödev kontrolü, KPDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
5-Restatemant ve Reading
Comprehension soruları
*Dilfem test kitabı
*www.yesdil.com
Çıkmış KPDS-ÜDS soruları
Reading Words –
Chapter 7 – Cloze test
soruları ve okuma
parçaları, reading
comprehension soru
türleri.
Reatatement ve Reading
Comprehension
sorularının detayları.
Reading Words
kitabından öğrenilen
Reading
comprehension
tekniklerinin tatbik
edilmesi.
Mail grubuna konuyla ilgili
testlerin – www.yesdil.comgönderilerek hafta içi ya da
hafta sonu öğrencilerin
konuyla ilgili meşgul
olmalarının sağlanması.
KPDS 2011Sonbahar
soruları
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 5
24.gün Ödev kontrolü, KPDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS sorularının
çözümleri
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 6
25.gün Ödev kontrolü, KPDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS sorularının
çözümleri
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 7
26.gün Ödev kontrolü, KPDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
Ödev kontrolü, KPDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS sorularının
çözümleri
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 8
27.gün Ödev kontrolü, KPDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS sorularının
çözümleri
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 9
28.gün Ödev kontrolü, KPDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS sorularının
çözümleri
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 10
29.gün Ödev kontrolü, KPDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS sorularının
çözümleri
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test-11
30.gün Ödev kontrolü, KPDS 2010 İlkbahar
sorularının yanlışları üzerinde durma,
detaylı soru incelemeleri, tekniklerin
tekrar gözden geçirilmesi.
KPDS ve ÜDS sınavlarında çıkan soru
türleri ile ilgili çalışmalar.
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS
sorularının çözümleri
KPDS ve ÜDS sorularının
çözümleri
40 Advanced Mini Tests –
Akın kitabı Mini test 12

Benzer belgeler

ÜDS FEN KELİMELERİ 1. absorb= emmek 2. abundance= bolluk 3

ÜDS FEN KELİMELERİ 1. absorb= emmek 2. abundance= bolluk 3 in excess of= in favour of= in fulfilment of= in place of= in the grip of= impurity= in bulk= ice sheet= in the long run= in time= incidence= infrared= infinite= inhuman= inhuman= in the manner of=...

Detaylı

JUSTENGLİSH ÜDS-KPDS KURSU DERS PROGRAMI ÇİZELGESİ

JUSTENGLİSH ÜDS-KPDS KURSU DERS PROGRAMI ÇİZELGESİ takviyesi amacıyla, “Eng.Grammar in Use” veya uygun başka bir kitaptan tüm adayları ortak bir ders anlatım diline de hazırlayan çalışma yapılacak. Özellikle sıfat ve zarf cümleleri konusunda konu t...

Detaylı

yd-211 temel ingilizce 3

yd-211 temel ingilizce 3 deneyimler, internet, gösteri çeşitleri, sosyal ağlar, kitap çeşitleri, turistik yerler, hava, sıra dışı aktiviteler, konaklama çeşitleri, kamp ekipmanları, doğa aktiviteleri, sağlık problemleri ve...

Detaylı