İZMİR DEMİR ÇELİK FİNANSAL VERİLER FİNANSAL ORANLAR

Transkript

İZMİR DEMİR ÇELİK FİNANSAL VERİLER FİNANSAL ORANLAR
İZMİR DEMİR ÇELİK FİNANSAL VERİLER
FİNANSAL ORANLAR
Finansal Oranlar
EBITDA Marjı (%)
Faaliyet Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Likidite Oranı
Nakit Oranı
Kaldıraç Oranı
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı
2008
10.95%
9.86%
9.41%
2009
-0.58%
-3.39%
-1.39%
2010
3.37%
0.72%
1.89%
2011
6.51%
4.74%
3.70%
2012
-0.35%
-2.04%
0.03%
1.86
1.70
1.32
10%
69%
31%
1.88
1.01
0.33
7%
33%
67%
1.46
0.63
0.48
18%
50%
50%
1.25
0.78
0.64
22%
50%
50%
1.05
0.53
0.21
36%
33%
67%
Burada kullanılan terimler ve hesaplamalara ilişkin açıklama aşağıda verilmiştir.
EBITDA marjı
EBITDA / Net Satışlar
Faaliyet Marjı
Esas Faaliyet Karı / Net Satışlar
Net Kar Marjı (%)
Ana Ortaklık Net Kar / Net Satışlar
Cari Oran
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Likidite Oranı
(Dönen Varlıkları-Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Nakit Oranı
Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kaldıraç Oranı
Toplam Finansal Borç / Aktif Toplamı
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı

Benzer belgeler

2015 Yıl Sonu Sonuçları

2015 Yıl Sonu Sonuçları *Harranova canlı hayvan finansal verileri durdurulan faaliyetlere alınmasından ötürü hariç tutulmuştur. **Harranova domates ve Maret finansal verileri durdurulan faaliyetlere alınmasından ötürü har...

Detaylı