w w w . a l f a m a k . c o m

Transkript

w w w . a l f a m a k . c o m
BUREAU
VERITAS
2287
®
GAZLI YAY
w w w. a l f a m a k . c o m
w w w. a l f a m a k . c o m
ÖZELLİKLER
ALFA silindirlerin ; silindir gövdesi, piston ve gövde gibi parçaları
özel kalite çelikten yapılmış , ısıl işlemlerden geçirilmiş ve
yüzeyleri parlatılmıştır.
Her silindirin, iç yağlama sistemi ve kayıcı kısımların uzun süreli
dayanıklılığı için, uygun toleranslar dikkate alınarak, piston mil
contası ve kılavuz halkaları yüksek dayanımlı malzemelerden
seçilmişlerdir.
Silindirler , ortalamadan daha yüksek standartta bir kaliteyi
temin edebilmek için, aşırı güçte ve özellikle kötü çalışma
şartlarında test edilmişlerdir.
PROPERTIES
ALFA sylinder body, the piston rod and all of ferrule are
designed of high resistant steel and undergo thermal
treatments and surface finishing such as to guarantee
elevated performances and long endurance. Each cylinder’s
internal lubrication system guarantees longer endurance of
sliding
parts,
drastically
decreasing
maintenance
interventions and increasing productivity. Extreme testing is
carried out on the finished product, in order to guarantee
the user a quality product surpassing the average cylinder
on the market.
İŞLETME VE ÇALIŞMA ŞARTLARI
Azot (Nitrojen-N2) gazı, ~150 Bar basınca erişinceye kadar
silindir içine doldurulur. Gaz basıncı piston miline etki yapar
ve meydana çıkan kuvvet , piston milini başlangıç kuvvetine
eşit oluncaya kadar dışarıya iter . (daN cinsinden ölçülen güç,
azot gazının piston miline uyguladığı basınçtır)
Piston mili, silindir içerisine itildiğinde haznede bulunan gazı
sıkıştırarak ve hacmini azaltarak kuvveti artırır.
OPERATING AND WORKING CONDITIONS
Nitrogen is introduced inside the cylinder until the maximum
pressure of 150 bar is reached. In resting conditions the gas
pressure acts on the piston rod section and pushes it
outwards with a resultant force equal to the cylinder starting
force (the force measured in daN is obtained from the
product of the bar pressure by the section of the piston rod
in cm²). As the piston rod moves through the inside of the
tube the gas has more power because it is under pressure.
Azot silindirler sıradan mekanik yaylar gibi davranırlar, fakat
buna karşılık ön yüklemeye gerek duymazlar.
Silindirler, sızdırmaz olarak tasarlandıklarından, çalışma
sırasında, montajda doldurulan özel yağı muhafaza ederler,
hareketli kılavuzların özellikleri ve kullanılan contaların
karakteristikleri nedeniyle silindirler haricen yağlanmaksızın
her durumda çalışabilirler.
Sistemin uzun süreli çalıştırılmaması halinde, koruyucu olması
bakımından, contaların sızdırmazlıklarını optimize etmek
gayesiyle, iş başlangıcında, on (10) çalışma devrinin yaptırılm
tavsiye edilir.
Sistem çalıştırılırken 0.8 - 1.8 m/sn. Piston hızının geçilmemesini öneririz.
The nitrogen cylinder has a behavior similar to that of a
traditional mechanical spring, but contrary to the traditional
spring the nitrogen cylinder does not need a pre-charge. In
addition, ALFA cylinders can work in any position without
being lubricated. Being hermetically sealed they maintain
the desired amount of special lubricant introduced during
assembling.
The design of the sliding guides and seals produce elevated
reliability. After a period of inactivity of the system it is
advisable to carry out about ten (10) complete working
cycles of the spring cylinders in order optimize the seal.
It is also better to avoid overheating to ensure not raising
pressure inside the cylinders. We advise not to surpass the
0.8 - 1.8 m/second of linear speed of the piston rod.
ÇALIŞMA ISISI
İzin verilen en yüksek çalışma sıcaklığı 800C dir, daha
yüksek sıcaklıklar contaların karakteristiklerini bozabilir.
Aşırı ısınmadan sakının, silindir içindeki basıncı arttırır.
WORKING TEMPERATURE
The allowed maximum temperature is 800C . Higher tempera
tures can damage the sealing of the cylinders. The
temperature variations inside the nitrogen cylinders determine
the loading pressure variation.
10C ısı artışı : 0.367 bar basınç artışına neden olur .
10C temp. increase,
pressure increase.
ALFA azot silindirin doldurma basıncı
ALFA Nitrogen cylinders max. filling pressure
:
150 Bar ,
corresponds
to 0,367.bar
.
:
150 bar
ALFA AZOT SİLİNDİRLERİNİN ÖMRÜ
Normal şartlarda kullanılıyorsa ve montajı doğru yapıldı ise,
azot silindirleri 75000 lineer metre için garanti edilirler.
(Bu ölçü, piston çalışma boyunun, gidiş geliş olarak
toplanması ile elde edilmiştir.)
Özellikle, kritik çalışma şartlarında veya harici şartlar
nedeniyle ürünün arızalanması halinde , contaları ve tahrip
olan parçaları değiştirmek gerekli olabilir.
THE LIFE OF ALFA NITROGEN CYLINDERS
If under normal conditions and correctly installed nitrogen
cylinders are guaranteed for a minimum stroke extension
equal to 75000 linear meters (this is the total distance
the piston rod travels including both extending and
retracting). In particularly critical working conditions or in
case of a product malfunctioning due to external causes a
maintenance intervention can be necessary to replace the
seals or the damaged parts.
SİLİNDİR TİPİNİN SEÇİMİ
ALFA azot silindirleri ;
Geleneksel yaylar gibi tek başına kullanılabilirler,
Birbirleriyle birleştirilebilirler,
Bir kontrol panosu vasıtası ile tüm sistemin dışarıdan idaresi
sağlanabilir , çalışma kuvveti yükleme basıncına göre
değiştirebilir.
Silindirler, çalışma darbesi sırasında artan kuvveti azaltmak
için bir genleşme tankına bağlanabilirler.
SELECTION OF CYLINDER TYPE
ALFA nitrogen cylinders ;
Can work independently like the traditional springs or can be
connected to a system.
A control panel can control the system, adjusting the power
loading pressure.
A control panel can be connected to the system if a lower
force is desired.
UYARILAR
ALFA azot silindirlerinin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması
için, kullanıcılara kullanım sırasında aşağıdaki önlemleri
almalarını öneririz:
- Silindirler azot gazıyla ve 150 bar basınçla doldurulmuştur,
kesinlikle gövde ve pistona müdahale etmeyin,
delmeyin ve hasara meydan vermeyin.
WARNINGS
In order to obtain longer and better life of ALFA nitrogen
cylinders we advise the user to observe the following
precautions during usage:
- The cylinders are filled with N2 nitrogen and a pressure of
150 bar, never drill into or damage the piston body and
piston rod.
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
1
GARANTİ
Garanti, satın alış tarihinden başlayıp 1 yıl sonra biter.
Ürün kalitesi uygun değilse ve ürün garanti edilen imalat
niteliklerini taşımıyorsa, silindirin onarılmasından veya
değiştirilmesinden imalatçı sorumludur.
Uygun olmayan kullanımdan meydana geldiği varsayılan
veya
bu
katalogda
belirtilenlere
uygun
düşmeyen
kullanımlardan,
silindirlerin
kurcalanmasından,
hatalı
yerleştirilmesinden, orijinal parçaların ve orijinal yağın
kullanılmamasından , yanlış sistem hesaplamasından ve
yanlış ebatlandırmadan, piston çubuğu üzerine çarpma,
çizilme ve operasyonu veya basınç contalarını tehlikeye
sokacak işlemlerden dolayı imalatçı sorumlu değildir.
GUARANTEE
The guarantee lasts 1 year beginning from the purchase
date. ALFA Cylinders guarantees the product to perform to
the quality and construction features as stated .
The manufacture is not liable for damages caused by
improper use or usage not corresponding to the indications
given in the present catalog.
The manufacturer is not responsible in case of tampering
with the cylinders, errors in fastening, use of non-original
spare parts, wrong system calculations and wrong
dimensional choices, impact, scratches or marks on the
piston rods that may jeopardize the operation or the
pressure seals.
SİLİNDİR TİPİNİN SEÇİMİ
Değişik tiplerdeki birçok silindirin gerekli olan ölçü değerleri
ve birimleri bu katalog da verilmiştir.
SELECTION OF CYLINDER TYPE
The main dimensions of the different types of cylinders are
reported in this catalog.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
(mm)
Lmin (mm)
Strok (mm)
Ölçüler (mm)
Fo
(daN)
F1
(daN)
Po
(Bar)
:
:
:
:
:
:
:
En uzun boy ,
En kısa boy,
Piston milinin hareket mesafesi,
Silindir, piston ve bağlantı parça ölçüleri,
Pistonun başlangıç kuvveti,
Pistonun basılı haldeki kuvveti,
En yüksek doldurma basıncı,
L
Lmin
Stroke
Dimensions
Fo
F1
Po
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(daN)
(daN)
(Bar)
:
:
:
:
:
:
:
Maximum length ,
End stroke minimum length,
Rod travel (stroke)
Sylinder, rod and mount dimensions,
Initial force
Final force (end of stroke),
Max. charging pressure
Silindir tipinin seçiminde, piston milinin sıkıştırması sonunda ,
basınç artışı dikkate alınmalıdır.
For the proper selection of the type of cylinder it is
necessary to consider that an increase in pressure during
the piston rod compression
GAZLI YAYLARIN AVANTAJLARI
THE ADVANTAGE OF GAS SPRINGS
Çok sayıda yay ile karşılanabilen kuvvetler daha az sayıda
gazlı yaylar ile karşılanabilmektedir .
It is able with lesser gas springs higher strengths to cover
then the traditional springs.
Yayların serbest halde iken kuvvetleri 0 «sıfır» dır. Bunun için
yayları kurmak gerekir.
Gazlı yaylarda ise başlangıçta da istenen kuvvet sağlanabilir.
Traditional springs cover is at free 0 «zero» From this they
must be set up.
But by the gas springs it is able to get the power by
beginning.
G
G
F=G
www.alfamak.com
F=0
SAYFA
PAGE
2
The working distance of the traditional spring are
approximately ~30%.
But a shorter length gas spring can obtain the same
stroke and power than a longer length traditional
spring.
203
65
153
88
138
50
50
Yayların çalışma mesafesi, Boylarının ~% 30 u civarındadır.
Gazlı yaylarda ise daha kısa boylarda, Aynı strok ve kuvvet
sağlanabilir.
Yaylar belirli bir çalışma süresi sonunda esnekliklerini
kaybederek deforme olur yada kırılırlar. Deforme olan veya
kırılan yayı değiştirmek gerekir. Ayrıca yay kırılması gibi
durumlarda kalıp zarar görebilir.
Gazlı yaylarda bu tür problemler ile karşılaşılmaz, gazlı yaylar
tek tek çalıştırılabildiği gibi birkaç tanesi bağlanarak tek bir
yay gibi de çalıştırılabilir. Grup halinde çalışan gazlı yayların
kontrol panosu vasıtası ile basınçları sürekli kontrol altında
tutulabilir.
GAZLI YAYLARIN AVANTAJLARI SAYESİNDE
ZAMAN KAYBINDAN ,
İŞÇİLİKDEN ,
MONTAJ MALZEMESİNDEN ,
KALIP MALZEMESİNDEN ,
KALIP KALINLIĞI ve KALIP AĞIRLIĞINDAN.
After a certain working time the traditional spring
looses its flexibility and they become deformed or
they break. After broken or deformed they must be
changed (in addition a broken spring can be
damaged the mould).
Gas springs have never problems such these. Gas
springs can work one by one or they can be
connected to several other springs and work like
one spring. For a group of working springs the
pressure can be controlled by a control panel.
GAS SPRINGS PROVIDE THESE ADVANTAGES:
Time saving,
Better workmanship,
Fitting material,
Mould material,
Mould thickness and weight.
TASARRUF EDİLİR, BUDA MALİYETLERİN DAHA DÜŞÜK
OLMASINI SAĞLAR.
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
3
K 19
.
.
Ø8
R1
L ±0.25
16
1
ST
5
6x
M
Lmin
.
. .
. .
. .
KOD
CODE
K19 007
K19 010
K19 015
K19 025
K19 038
K19 050
K19 063
K19 080
K19 100
K19 125
Ø17
.
ST
mm
7
10
15
25
38
50
63
80
100
125
.
. .
. .
. .
. .
.
. F1 .
L
Lmin . F0 .
serial
daN (±%5)
mm mm
56
49
90
----62
52
90
----72
57
90
----92
67
90
----118 80
90
----142 92
90
----172 109
90
----205 125
90
----245 145
90
----295 170
90
-----
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 10 Bar / 145 PSI
Pmax : 180 Bar / 2610 PSI
S : 0.5 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
K19
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
Alttan sabitl. / Bottom mount : sayfa / page
D 19 : sayfa / page
5
R1
Ø17
Ø19±0,25
34
34
39
K 25
Ø12
M
6x
Ø23
10.5
16
L ±0.25
1
ST
5
KOD
CODE
K25 007
K25 010
K25 015
K25 025
K25 038
K25 050
K25 063
K25 080
K25 100
K25 125
serial
---------------------
Ø23
6
Lmin
Ø23
K25
R1
. F1 .
L
Lmin . F0 .
daN (±%5)
mm mm
56
49
200
--62
52
200
--72
57
200
--92
67
200
--118 80
200
--142 92
200
--172 109
200
--205 125
200
--245 145
200
--295 170
200
---
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 10 Bar / 145 PSI
Pmax : 180 Bar / 2610 PSI
S : 1.13 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
R1
R1
ST
mm
7
10
15
25
38
50
63
80
100
125
Ø25±0.25
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
Alttan sabitl. / Bottom mount : sayfa / page
D 25 : sayfa / page
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
34
34
39
4
EF 00170
Ø10
M
Lmin
R1
L ±0.25
16
1
ST
5
6x
Ø17
EF 00170
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
KOD
CODE
00170 007
00170 010
00170 013
00170 015
00170 019
00170 025
00170 032
00170 038
00170 050
00170 063
00170 075
00170 080
00170 100
00170 125
ST
mm
7
10
13
15
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
. F1 .
L
Lmin . F0 .
daN (±%5)
mm mm
44
37
145
--50
40
145
--56
43
145
--60
45
145
--68
49
145
--80
55
145
--94
62
145
--106 68
145
--130 80
145
--156 93
145
--185 110
145
--195 115
145
--235 135
145
--285 160
145
---
serial
-----------------------------
6
R1
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 10 Bar / 145 PSI
Pmax : 180 Bar / 2610 PSI
S : 0.8 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø17
Ø19±0,25
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
Alttan sabitl. / Bottom mount : sayfa / page
D 19 : sayfa / page
34
34
39
EF 00320
R1
R1
Ø23
EF 00320
R1
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
ST
mm
7
10
13
15
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
. F1 .
L
Lmin . F0 .
daN (±%5)
mm mm
44
37
320
--50
40
320
--56
43
320
--60
45
320
--68
49
320
--80
55
320
--94
62
320
--106 68
320
--130 80
320
--156 93
320
--185 110
320
--195 115
320
--235 135
320
--285 160
320
---
serial
-----------------------------
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 10 Bar / 145 PSI
Pmax : 180 Bar / 2610 PSI
S : 1.77 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø23
6
Lmin
Ø23
10.5
16
L ±0.25
1
ST
5
6x
M
Ø15
KOD
CODE
00320 007
00320 010
00320 013
00320 015
00320 019
00320 025
00320 032
00320 038
00320 050
00320 063
00320 075
00320 080
00320 100
00320 125
Ø25±0.25
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
Alttan sabitl. / Bottom mount : sayfa / page
D 25 : sayfa / page
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
34
34
39
5
E 00200
Ø12
M
E
E
E
E
E
E
E
6x
L ±0.25
8
1
ST
4
KOD
CODE
00200 005
00200 010
00200 013
00200 016
00200 019
00200 025
00200 032
L min
Ø23
ST
L
mm mm
5
40
10
50
13
56
16
62
19
68
25
80
32
94
Lmin
mm
35
40
43
46
49
55
62
. F0 . .
F1
daN (±%5)
200
267
200
285
200
295
200
300
200
308
200
310
200
317
.
serial
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 175 Bar / 2538 PSI
S : 1.13 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
R1
E 00200
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
D 25 : sayfa / page
34
34
39
Ø25±0.3
E 00300
Ø16
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
M
8x
L ±0.25
10.5
1
ST
4
R1
E 00300
ST
mm
5
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
L
mm
40
50
56
62
68
80
94
106
130
156
180
190
230
280
Lmin
mm
35
40
43
46
49
55
62
68
80
93
105
110
130
155
. F0 .
. F1 .
daN (±%5)
300
495
300
486
300
450
300
450
300
468
300
465
300
465
300
468
300
480
300
480
300
480
300
465
300
462
300
462
serial
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
3.5
Ø27
S : 2.01 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
4
L min
Ø30
KOD
CODE
00300 005
00300 010
00300 013
00300 016
00300 019
00300 025
00300 032
00300 038
00300 050
00300 063
00300 075
00300 080
00300 100
00300 125
Ø32±0.3
Ø32±0.3
(E 300 019-125)
(E 300 005-016)
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
: sayfa
C 32
: sayfa
D 32
www.alfamak.com
/
/
/
/
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
6
E 00500
.
Ø20
. .
8x
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
10.5
1
ST
L ±0.25
R1
Ø36
E 00500
KOD
CODE
00500 005
00500 010
00500 013
00500 016
00500 019
00500 025
00500 032
00500 038
00500 050
00500 063
00500 075
00500 080
00500 100
00500 125
.
ST
mm
5
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
.
. .
. .
. .
. .
.
. F1 .
L
Lmin . F0 .
serial
daN (±%5)
mm mm
40
35
470
752
50
40
470
729
56
43
470
714
62
46
470
719
68
49
470
738
80
55
470
733
94
62
470
729
106
68
470
719
130
80
470
729
156
93
470
719
180 105
470
714
190 110
470
719
230 130
470
719
280 155
470
719
-
4
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
4
L min
. .
M
4
Ø33
. .
Ø38±0.3
Ø38±0.3
(E 500 019-125)
(E 500 005-016)
S : 3.14 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 38 : sayfa
D 38 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
7
E 00750
.
.
. .
M
8x
5(
2x
)
L ±0.25
14.5
1
ST
Ø25
.
Ø20
R1
L min
Ø43
E 00750
. .
. .
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KOD
CODE
00750 010
00750 013
00750 016
00750 019
00750 025
00750 032
00750 038
00750 050
00750 063
00750 075
00750 080
00750 100
00750 125
.
ST
mm
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
.
. .
. .
. .
. .
.
. F1 .
L
Lmin . F0 .
serial
daN (±%5)
mm mm
52
42
736
1.214
58
45
736
1.214
64
48
736
1.214
70
51
736
1.178
82
57
736
1.178
96
64
736
1.178
108
70
736
1.178
132
82
736
1.178
158
95
736
1.178
182 107
736
1.200
192 112
736
1.200
232 132
736
1.200
282 157
736
1.200
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
4
Ø40
4
S : 4.91 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø45±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 45 : sayfa
D 45 : sayfa
K 45 : sayfa
KA 45 : sayfa
bağlantılı / linkable
M
8x
6(
2x
)
R1
E 00750 K
Ø40
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
ST
mm
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
L
mm
62
68
74
80
92
106
118
142
168
192
202
242
292
Lmin
mm
52
55
58
61
67
74
80
92
105
117
122
142
167
page
page
page
page
page
page
34
34
37
39
35
36
E 00750 K
. F0 .
. F1 .
daN (±%5)
736
1.214
736
1.214
736
1.214
736
1.178
736
1.178
736
1.178
736
1.178
736
1.178
736
1.178
736
1.200
736
1.200
736
1.200
736
1.200
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 4.91 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
4
L min
Ø43
Ø20
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
4
L ±0.25
14.5
1
ST
Ø25
KOD
CODE
00750 010
00750 013
00750 016
00750 019
00750 025
00750 032
00750 038
00750 050
00750 063
00750 075
00750 080
00750 100
00750 125
/
/
/
/
/
/
Ø45±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 45 : sayfa
D 45 : sayfa
K 45 : sayfa
KA 45 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
35
36
8
E 01000 A
.
.
. .
. .
M
8x
6(
)
1
14.5
L ±0.25
Ø20
R2
Ø46
L min
.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2x
ST
Ø28
.
E 01000 A
KOD
CODE
1000 010
1000 013
1000 016
1000 019
1000 025
1000 032
1000 038
1000 050
1000 063
1000 075
1000 080
1000 100
1000 125
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
.
.
ST
mm
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
.
. .
. .
. .
. .
.
. F1 .
L
Lmin . F0 .
serial
daN (±%5)
mm mm
58
48
924
1.408
64
51
924
1.458
70
54
924
1.494
76
57
924
1.522
88
63
924
1.562
102
70
924
1.592
114
76
924
1.611
138
88
924
1.636
164 101
924
1.654
188 113
924
1.666
198 118
924
1.670
238 138
924
1.681
288 163
924
1.691
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
Ø46
R2
7
S : 7.07 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø50±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
KE 1000 : sayfa
D 50 : sayfa
T 50 : sayfa
K 50 : sayfa
KA 50 : sayfa
bağlantılı / linkable
Ø28
M
8x
10
(2
L ±0.25
14.5
1
ST
x)
R2
E 01000 AK
7
Ø43
Ø50±0.3
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
ST
mm
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
L
mm
68
74
80
86
98
112
124
148
174
198
208
248
298
page
page
page
page
page
page
page
34
34
38
39
40
35
36
E 01000 AK
Lmin
mm
58
61
64
67
73
80
86
98
111
123
128
148
173
. F0 .
. F1 .
daN (±%5)
924
1.408
924
1.458
924
1.494
924
1.522
924
1.562
924
1.592
924
1.611
924
1.636
924
1.654
924
1.666
924
1.670
924
1.681
924
1.691
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
8
L min
Ø46
Ø20
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KOD
CODE
01000 010
01000 013
01000 016
01000 019
01000 025
01000 032
01000 038
01000 050
01000 063
01000 075
01000 080
01000 100
01000 125
/
/
/
/
/
/
/
S : 7.07 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
34
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
34
C 50 : sayfa / page
37
D 50 : sayfa / page
39
T 50 : sayfa / page
40
K 50 : sayfa / page
35
KA 50 : sayfa / page
36
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
9
E 01500
.
.
. .
8x
6(
2x
)
1
18
L ±0.25
Ø20
R2
Ø59
L min
. .
. .
M
ST
Ø36
.
E 01500
.
ST
mm
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
.
. .
. .
. .
. .
.
. F1 .
L
Lmin . F0 .
serial
daN (±%5)
mm mm
64
54
1.520
2.432
70
57
1.520
2.462
76
60
1.520
2.462
82
63
1.520
2.462
94
69
1.520
2.478
108
76
1.520
2.432
120
82
1.520
2.462
144
94
1.520
2.432
170 107 1.520
2.432
194 119 1.520
2.462
204 124 1.520
2.478
244 144 1.520
2.493
294 169 1.520
2.493
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
7
Ø56
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KOD
CODE
01500 010
01500 013
01500 016
01500 019
01500 025
01500 032
01500 038
01500 050
01500 063
01500 075
01500 080
01500 100
01500 125
8
S : 10.18 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø63±0.3
Ø63±0.3
(E 1500 013-125)
(E 1500 010)
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 63 : sayfa
D 63 : sayfa
K 50 : sayfa
KA 50 : sayfa
bağlantılı / linkable
Ø36
M
8x
12
(2
L ±0.25
18
1
ST
x)
R2
E 01500 K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
ST
mm
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
L
mm
74
80
86
92
104
118
130
154
180
204
214
254
304
Lmin
mm
64
67
70
73
79
86
92
104
117
129
134
154
179
page
page
page
page
page
page
34
34
37
39
35
36
E 01500 K
. F0 .
. F1 .
daN (±%5)
1.520
2.432
1.520
2.462
1.520
2.462
1.520
2.462
1.520
2.478
1.520
2.432
1.520
2.462
1.520
2.432
1.520
2.432
1.520
2.462
1.520
2.478
1.520
2.493
1.520
2.493
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
7
Ø56
S : 10.18 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
8
L min
Ø59
Ø20
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KOD
CODE
01500 010
01500 013
01500 016
01500 019
01500 025
01500 032
01500 038
01500 050
01500 063
01500 075
01500 080
01500 100
01500 125
/
/
/
/
/
/
Ø63±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 63 : sayfa
D 63 : sayfa
K 50 : sayfa
KA 50 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
35
36
10
E 02400
.
.
. .
M
8x
6(
4x
)
L ±0.25
18
1
ST
Ø45
.
R2
.5
Ø70
L min
Ø40
E 02400
. .
. .
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KOD
CODE
02400 010
02400 013
02400 016
02400 019
02400 025
02400 032
02400 038
02400 050
02400 063
02400 075
02400 080
02400 100
02400 125
.
ST
mm
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
.
. .
. .
. .
. .
.
. F1 .
L
Lmin . F0 .
serial
daN (±%5)
mm mm
65
55
2.385
4.055
71
58
2.385
4.055
77
61
2.385
3.935
83
64
2.385
3.816
95
70
2.385
3.816
109
77
2.385
3.816
121
83
2.385
3.816
145
95
2.385
3.911
171 108 2.385
3.935
195 120 2.385
3.935
205 125 2.385
3.935
245 145 2.385
3.935
295 170 2.385
3.935
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
7
Ø67
8
S : 15.90 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø75±0.3
Ø75±0.3
(E 2400 013-125)
(E 2400 010)
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 75 : sayfa
D 75 : sayfa
T 75 : sayfa
K 75 : sayfa
KA 75 : sayfa
bağlantılı / linkable
Ø45
M
8x
13
(4
L ±0.25
18
1
ST
x)
R2
.5
E 02400 K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
ST
mm
10
13
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
L
mm
75
81
87
93
105
119
131
155
181
205
215
255
305
Lmin
mm
65
68
71
74
80
87
93
105
118
130
135
155
180
page
page
page
page
page
page
page
34
34
37
39
40
35
36
E 02400 K
. F0 .
. F1 .
daN (±%5)
2.385
4.055
2.385
4.055
2.385
3.935
2.385
3.816
2.385
3.816
2.385
3.816
2.385
3.816
2.385
3.911
2.385
3.935
2.385
3.935
2.385
3.935
2.385
3.935
2.385
3.935
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
7
Ø67
S : 15.90 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
8
L min
Ø70
Ø40
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KOD
CODE
02400 010
02400 013
02400 016
02400 019
02400 025
02400 032
02400 038
02400 050
02400 063
02400 075
02400 080
02400 100
02400 125
/
/
/
/
/
/
/
Ø75±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 75 : sayfa
D 75 : sayfa
T 75 : sayfa
K 75 : sayfa
KA 75 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
40
35
36
11
E 04200
.
.
. .
M
8x
12
(4
x)
L ±0.25
21
1
ST
Ø60
.
Ø60
R2
.5
L min
Ø90
. .
. .
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KOD
CODE
04200 016
04200 019
04200 025
04200 032
04200 038
04200 050
04200 063
04200 075
04200 080
04200 100
04200 125
.
ST
mm
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
.
. .
. .
. .
. .
.
. F1 .
L
Lmin . F0 .
serial
daN (±%5)
mm mm
90
74
4.240
6.233
OK
96
77
4.240
6.487
OK
108
83
4.240
6.614
OK
122
90
4.240
6.572
OK
134
96
4.240
6.699
OK
158 108 4.240
6.742
OK
184 121 4.240
6.869
OK
208 133 4.240
6.996
OK
218 138 4.240
6.996
OK
258 158 4.240
6.996
OK
308 183 4.240
7.038
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 28.27 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
34
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
34
C 95 : sayfa / page
37
D 95 : sayfa / page
39
T 95 : sayfa / page
40
K 95 : sayfa / page
35
KA 95 : sayfa / page
36
E 04200
8
7
Ø87
Ø95±0.3
E 06600
Ø75
M
10
x1
0(
4x
R2
E 06600
Ø112
Ø120±0.3
Ø80
ST
mm
16
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
L
mm
100
106
118
132
144
168
194
218
228
268
318
Lmin
mm
84
87
93
100
106
118
131
143
148
168
193
. F0 .
. F1 .
daN (±%5)
6.630
8.910
6.630
9.050
6.630
9.300
6.630
9.580
6.630
9.770
6.630 10.050
6.630 10.250
6.630 10.300
6.630 10.400
6.630 10.550
6.630 10.650
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
.5
8
L min
Ø115
7
L ±0.25
22.5
1
ST
)
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KOD
CODE
06600 016
06600 019
06600 025
06600 032
06600 038
06600 050
06600 063
06600 075
06600 080
06600 100
06600 125
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 44.18 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
34
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
34
C 120 : sayfa / page
38
D 120 : sayfa / page
39
T 120 : sayfa / page
40
K 120 : sayfa / page
35
KA 120 : sayfa / page
36
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
12
E 09500
Ø90
M
10
x1
3(
4x
L ±0.25
24.5
3
ST
)
R2
8
Ø150±0.3
L
mm
116
128
142
154
178
204
228
238
278
328
Lmin
mm
97
103
110
116
128
141
153
158
178
203
. F0 .
. F1 .
daN (±%5)
9.542 13.550
9.542 13.836
9.542 14.313
9.542 14.695
9.542 14.981
9.542 15.076
9.542 15.267
9.542 15.267
9.542 15.267
9.542 15.267
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
E 09500
Ø142
ST
mm
19
25
32
38
50
63
75
80
100
125
.5
8
L min
Ø145
Ø100
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
KOD
CODE
09500 019
09500 025
09500 032
09500 038
09500 050
09500 063
09500 075
09500 080
09500 100
09500 125
S : 63.62 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
34
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
34
C 150 : sayfa / page
38
D 150 : sayfa / page
39
T 150 : sayfa / page
40
K 150 : sayfa / page
35
KA 150 : sayfa / page
36
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
13
Y 00150
ISO 11901 - 1
Ø12
M
8x
L ±0.25
10.5
2
ST
6
R1
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
KOD
CODE
00150 010
00150 013
00150 016
00150 025
00150 038
00150 050
00150 063
00150 080
00150 100
00150 125
ST
mm
10
13
16
25
38
50
63
80
100
125
. F1 .
L
Lmin . F0 .
daN (±%5)
mm mm
70
60
170
222
76
63
170
224
82
66
170
225
100 75
170
228
126 88
170
230
150 100
170
231
177 114
170
232
210 130
170
233
250 150
170
234
300 175
170
234
serial
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 1.13 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
Y 00150
4
Ø27
3.5
L min
Ø30
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
C 32 : sayfa /
D 32 : sayfa /
Ø32±0.3
M
8x
L ±0.25
10.5
2
ST
6
R1
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
KOD
CODE
00250 010
00250 013
00250 016
00250 019
00250 025
00250 038
00250 050
00250 063
00250 080
00250 100
00250 125
Y 00250
. F1 .
L
Lmin . F0 .
daN (±%5)
mm mm
70
60
260
346
76
63
260
343
82
66
260
390
88
69
260
348
100 75
260
351
126 88
260
351
150 100
260
351
177 114
260
351
210 130
260
351
250 150
260
351
300 175
260
351
serial
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 1.77 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
4
Ø33
ST
mm
10
13
16
19
25
38
50
63
80
100
125
4
L min
Ø36
34
34
37
39
Y 00250
ISO 11901 - 1
Ø15
page
page
page
page
Ø38±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
C 38 : sayfa /
D 38 : sayfa /
www.alfamak.com
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
14
Y 00500
ISO 11901 - 1
.
.
Ø20
.
. .
.
. .
M
8x
13
(2
x)
14.5
2
ST
L ±0.25
.
Ø20
R1
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
KOD
CODE
00500 010
00500 013
00500 025
00500 038
00500 050
00500 063
00500 080
00500 100
00500 125
00500 160
.
ST
mm
10
13
25
38
50
63
80
100
125
160
.
. .
. .
. .
. .
.
F0
F1
L
Lmin
serial
daN (±%5)
mm mm
105 95
470
650
OK
111 98
470
660
OK
135 110
470
680
OK
161 123
470
682
OK
185 135
470
682
OK
212 149
470
682
OK
245 165
470
682
OK
285 185
470
682
OK
335 210
470
682
OK
405 245
470
682
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 3.14 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
Y 00500
4
Ø40
4
L min
Ø43
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
C 45 : sayfa /
D 45 : sayfa /
K 45 : sayfa /
Ø45±0.3
M
8x
13
(2
x)
14.5
3
ST
L ±0.25
R2
Ø20
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
KOD
CODE
00750 013
00750 025
00750 038
00750 050
00750 063
00750 080
00750 100
00750 125
00750 160
00750 200
00750 250
00750 300
Y 00750
7
Ø43
Ø50±0.3
ST
mm
13
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
L
Lmin
mm mm
121 108
145 120
171 133
195 145
222 159
255 175
295 195
345 220
415 255
495 295
595 345
695 395
F0
F1
daN (±%5)
736
1.192
736
1.214
736
1.214
736
1.214
736
1.214
736
1.214
736
1.214
736
1.214
736
1.214
736
1.214
736
1.214
736
1.214
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 4.91 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
8
L min
Ø46
34
34
37
39
35
Y 00750
ISO 11901 - 1
Ø25
page
page
page
page
page
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
C 50 : sayfa /
D 50 : sayfa /
T 50 : sayfa /
K 50 : sayfa /
www.alfamak.com
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
40
35
15
Y 01500
ISO 11901 - 1
.
.
Ø36
.
. .
8x
13
18
3
ST
x)
Ø40
R2
.5
Ø70
L min
.
. .
M
(4
L ±0.25
.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
KOD
CODE
01500 025
01500 038
01500 050
01500 063
01500 080
01500 100
01500 125
01500 160
01500 200
01500 250
01500 300
Y 01500
.
ST
mm
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
.
. .
L
mm
160
186
210
237
270
310
360
430
510
610
710
. .
. .
. .
.
F0
F1
Lmin
serial
daN (±%5)
mm
135 1.520
2.250
OK
148 1.520
2.250
OK
160 1.520
2.250
OK
174 1.520
2.250
OK
190 1.520
2.250
OK
210 1.520
2.250
OK
235 1.520
2.250
OK
270 1.520
2.250
OK
310 1.520
2.250
OK
360 1.520
2.250
OK
410 1.520
2.250
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 10.18 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
8
7
Ø67
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 75 : sayfa
D 75 : sayfa
T 75 : sayfa
K 75 : sayfa
KA 75 : sayfa
Ø75±0.3
M
8x
13
(4
x)
21
3
ST
L ±0.25
R2
.5
34
34
37
39
40
35
36
Ø60
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
KOD
CODE
03000 025
03000 038
03000 050
03000 063
03000 080
03000 100
03000 125
03000 160
03000 200
03000 250
03000 300
Y 03000
ST
mm
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
L
mm
170
196
220
247
280
320
370
440
520
620
720
Lmin
mm
145
158
170
184
200
220
245
280
320
370
420
F0
F1
daN (±%5)
2.945
4.418
2.945
4.476
2.945
4.506
2.945
4.565
2.945
4.594
2.945
4.594
2.945
4.624
2.945
4.653
2.945
4.653
2.945
4.653
2.945
4.712
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 19.63 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
7
Ø87
8
L min
Ø90
page
page
page
page
page
page
page
Y 03000
ISO 11901 - 1
Ø50
/
/
/
/
/
/
/
Ø95±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 95 : sayfa
D 95 : sayfa
T 95 : sayfa
K 95 : sayfa
KA 95 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
40
35
36
16
Y 05000
ISO 11901 - 1
.
.
Ø65
.
. .
10
x1
4x
22.5
3
ST
)
5
L min
Ø80
2.
R
L ±0.25
. .
M
6(
Ø115
. .
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
KOD
CODE
05000 025
05000 038
05000 050
05000 063
05000 080
05000 100
05000 125
05000 160
05000 200
05000 250
05000 300
Y 05000
.
ST
mm
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
.
. .
L
mm
190
216
240
267
300
340
390
460
540
640
740
.
Lmin
mm
165
178
190
204
220
240
265
300
340
390
440
7
8
M
10
6(
4x
)
24.5
3
ST
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
/
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
page
34
34
38
39
40
35
36
Ø100
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
KOD
CODE
07500 025
07500 038
07500 050
07500 063
07500 080
07500 100
07500 125
07500 160
07500 200
07500 250
07500 300
Y 07500
ST
mm
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
L
mm
205
231
255
282
315
355
405
475
555
655
755
Lmin
mm
180
193
205
219
235
255
280
315
355
405
455
F0
F1
daN (±%5)
7.540 11.310
7.540 11.461
7.540 11.687
7.540 11.762
7.540 11.989
7.540 12.064
7.540 12.290
7.540 12.290
7.540 12.441
7.540 12.441
7.540 12.441
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 50.27 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
8
Ø142
8
L min
5
2.
R
L ±0.25
.
Y 07500
ISO 11901 - 1
x1
. .
F0
F1
daN (±%5)
5.000
7.450
5.000
7.650
5.000
7.750
5.000
7.800
5.000
7.900
5.000
8.000
5.000
8.000
5.000
8.100
5.000
8.250
5.000
8.250
5.000
8.250
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 120 : sayfa
D 120 : sayfa
T 120 : sayfa
K 120 : sayfa
KA 120 : sayfa
Ø120±0.3
Ø145
. .
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 33.18 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø112
Ø80
.
Ø150±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 150 : sayfa
D 150 : sayfa
T 150 : sayfa
K 150 : sayfa
KA 150 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
38
39
40
35
36
17
Y 10000
ISO 11901 - 1
.
.
Ø95
.
. .
M
12
x1
6(
4x
L ±0.25
30.5
3
ST
)
R2
.5
. .
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
KOD
CODE
10000 025
10000 038
10000 050
10000 063
10000 080
10000 100
10000 125
10000 160
10000 200
10000 250
10000 300
.
ST
mm
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
.
. .
L
mm
210
236
260
287
320
360
410
480
560
660
760
.
Lmin
mm
185
198
210
224
240
260
285
320
360
410
460
.
.
.
. .
.
F0
F1
serial
daN (±%5)
10.600 16.960
OK
10.600 16.536
OK
10.600 16.430
OK
10.600 16.430
OK
10.600 16.536
OK
10.600 16.748
OK
10.600 16.748
OK
10.600 16.748
OK
10.600 16.748
OK
10.600 16.748
OK
10.600 16.960
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 70.88 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
Y 10000
8
Ø187
8
L min
Ø190
Ø120
. .
Ø195±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 195 : sayfa
D 195 : sayfa
K 195 : sayfa
KA 195 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
38
39
35
40
18
P 00300
.
.
.
Ø16
. .
M
8x
L ±0.25
10.5
2
ST
6
R1
.
.
. .
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
KOD
CODE
00300 010
00300 013
00300 016
00300 025
00300 038
00300 050
00300 063
00300 080
00300 100
00300 125
4
Ø27
.
. .
. .
. .
. .
.
. F1 .
L
Lmin . F0 .
serial
daN (±%5)
mm mm
70
60
300
500
76
63
300
520
82
66
300
530
100 75
300
540
126 88
300
547
150 100
300
550
177 114
300
555
210 130
300
560
250 150
300
565
300 175
300
570
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 2.01 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
P 00300
3.5
L min
Ø30
.
ST
mm
10
13
16
25
38
50
63
80
100
125
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
C 32 : sayfa /
D 32 : sayfa /
Ø32±0.3
page
page
page
page
34
34
37
39
P 00500
Ø20
M
8x
L ±0.25
10.5
2
ST
6
R1
P 00500
L
Lmin
mm mm
70
60
76
63
82
66
100 75
126 88
150 100
177 114
210 130
250 150
300 175
F0
F1
daN (±%5)
470
870
470
910
470
920
470
945
470
980
470
1.005
470
1.010
470
1.010
470
1.020
470
1.030
serial
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 3.14 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
4
Ø33
ST
mm
10
13
16
25
38
50
63
80
100
125
4
L min
Ø36
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
KOD
CODE
00500 010
00500 013
00500 016
00500 025
00500 038
00500 050
00500 063
00500 080
00500 100
00500 125
Ø38±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
C 38 : sayfa /
D 38 : sayfa /
www.alfamak.com
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
19
P 00750
.
.
Ø25
.
. .
M
8x
13
(2
x)
14.5
2
ST
L ±0.25
.
Ø20
P
P
P
P
P
P
P
P
P
KOD
CODE
00750 013
00750 025
00750 038
00750 050
00750 063
00750 080
00750 100
00750 125
00750 160
R1
L
Lmin
mm mm
111 98
135 110
161 123
185 135
212 149
245 165
285 185
335 210
405 245
F0
F1
daN (±%5)
736
890
736
980
736
1.040
736
1.070
736
1.100
736
1.150
736
1.160
736
1.170
736
1.180
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 4.91 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø43
L min
ST
mm
13
25
38
50
63
80
100
125
160
P 00750
4
Ø40
4
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
C 45 : sayfa /
D 45 : sayfa /
K 45 : sayfa /
Ø45±0.3
page
page
page
page
page
34
34
37
39
35
P 01000
Ø28
M
8x
13
(2
L ±0.25
14.5
3
ST
x)
R2
P 01000
ST
mm
13
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
F0
F1
L
Lmin
daN (±%5)
mm mm
121 108 1.060
1.380
145 120 1.060
1.560
171 133 1.060
1.700
195 145 1.060
1.765
222 159 1.060
1.800
255 175 1.060
1.910
295 195 1.060
1.960
345 220 1.060
2.010
415 255 1.060
2.020
495 295 1.060
2.100
595 345 1.060
2.160
695 395 1.060
2.180
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
Ø43
7
S : 7.07 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
8
L min
Ø46
Ø20
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
KOD
CODE
01000 013
01000 025
01000 038
01000 050
01000 063
01000 080
01000 100
01000 125
01000 160
01000 200
01000 250
01000 300
Ø50±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
C 50 : sayfa /
D 50 : sayfa /
T 50 : sayfa /
K 50 : sayfa /
www.alfamak.com
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
40
35
20
P 02400
.
.
Ø45
.
.
8x
13
18
3
ST
x)
Ø40
R2
.5
Ø70
L min
. .
. .
M
(4
L ±0.25
.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
KOD
CODE
02400 025
02400 038
02400 050
02400 063
02400 080
02400 100
02400 125
02400 160
02400 200
02400 250
02400 300
P 02400
.
ST
mm
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
.
. .
L
mm
160
186
210
237
270
310
360
430
510
610
710
. .
. .
. .
.
F0
F1
Lmin
serial
daN (±%5)
mm
135 2.385
3.475
OK
148 2.385
3.710
OK
160 2.385
3.885
OK
174 2.385
3.985
OK
190 2.385
4.185
OK
210 2.385
4.350
OK
235 2.385
4.510
OK
270 2.385
4.585
OK
310 2.385
4.690
OK
360 2.385
4.735
OK
410 2.385
4.835
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 15.90 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
8
7
Ø67
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 75 : sayfa
D 75 : sayfa
T 75 : sayfa
K 75 : sayfa
KA 75 : sayfa
Ø75±0.3
/
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
page
34
34
37
39
40
35
36
P 04200
Ø60
M
8x
13
(4
L ±0.25
21
3
ST
x)
R
2.
5
P 04200
L
mm
170
196
220
247
280
320
370
440
520
620
720
Lmin
mm
145
158
170
184
200
220
245
280
320
370
420
F0
F1
daN (±%5)
4.240
6.050
4.240
6.680
4.240
6.990
4.240
7.240
4.240
7.700
4.240
7.990
4.240
8.200
4.240
8.490
4.240
8.750
4.240
8.990
4.240
9.200
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 28.27 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
7
Ø87
ST
mm
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
8
L min
Ø90
Ø60
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
KOD
CODE
04200 025
04200 038
04200 050
04200 063
04200 080
04200 100
04200 125
04200 160
04200 200
04200 250
04200 300
Ø95±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 95 : sayfa
D 95 : sayfa
T 95 : sayfa
K 95 : sayfa
KA 95 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
40
35
36
21
P 06600
.
.
Ø75
.
..
. .
M
10
x1
6(
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
4x
)
22.5
3
ST
L ±0.25
Ø80
R2
.5
Ø115
L min
. .
KOD
CODE
06600 025
06600 038
06600 050
06600 063
06600 080
06600 100
06600 125
06600 160
06600 200
06600 250
06600 300
P 06600
. . .
ST
L
mm
mm
25
190
38
216
50
240
63
267
80
300
100
340
125
390
160
460
200
540
250
640
300
740
.
.
Lmin
mm
165
178
190
204
220
240
265
300
340
390
440
.
.
.
. .
.
F0
F1
serial
daN (±%5)
6.630
9.380
OK
6.630 10.350
OK
6.630 10.880
OK
6.630 11.550
OK
6.630 12.130
OK
6.630 12.630
OK
6.630 14.100
OK
6.630 13.830
OK
6.630 14.380
OK
6.630 14.680
OK
6.630 14.930
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 44.18 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
8
7
Ø112
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 120 : sayfa
D 120 : sayfa
T 120 : sayfa
K 120 : sayfa
KA 120 : sayfa
Ø120±0.3
/
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
page
34
34
38
39
40
35
36
P 18500
Ø125
M
12
x1
6(
4x
L ±0.25
30.5
3
ST
)
R2
.5
P 18500
ST
mm
25
38
50
63
80
100
125
160
200
250
300
L
mm
210
236
260
287
320
360
410
480
560
660
760
Lmin
mm
185
198
210
224
240
260
285
320
360
410
460
F0
F1
daN (±%5)
18.410
26.300
18.410
28.500
18.410
31.450
18.410
33.400
18.410
34.950
18.410
37.100
18.410
38.600
18.410
39.600
18.410
40.900
18.410
41.650
18.410
44.050
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 122,7 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
8
Ø187
8
L min
Ø190
Ø120
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
KOD
CODE
18500 025
18500 038
18500 050
18500 063
18500 080
18500 100
18500 125
18500 160
18500 200
18500 250
18500 300
Ø195±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 195 : sayfa
D 195 : sayfa
K 195 : sayfa
KA 195 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
38
39
35
36
22
O 420
.
M
4x
6(
.
.
. .
O
O
O
O
2x
)
KOD
CODE
420 010
420 015
420 025
420 050
.
ST
mm
10
15
25
50
.
. .
L
mm
75
90
120
195
. .
. .
. .
.
. F1 .
Lmin . F0 .
serial
daN (±%5)
mm
65
425
875
75
425
895
95
425
920
145
425
930
-
ST
Ø14
. .
1
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 2.84 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
L min
L ±0.25
Ø12
O 420
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
34
34
Ø25±0.3
O 750
M
5x
6(
O
O
O
O
2x
)
L min
L ±0.25
Ø15
O 750
ST
L
mm mm
10
75
15
90
25 120
50 195
Lmin
mm
65
75
95
145
. F0 .
. F1 .
daN (±%5)
736
1.525
736
1.560
736
1.615
736
1.630
serial
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 4.91 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
1
ST
Ø20
KOD
CODE
750 010
750 015
750 025
750 050
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
34
34
Ø32±0.3
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
23
O 1000
.
.
. .
6x
6(
.
. .
O
O
O
O
O
O
O
2x
)
1
9.5
L ±0.25
.
M
ST
Ø20
.
.
ST
mm
6
10
16
25
32
40
50
KOD
CODE
1000 006
1000 010
1000 016
1000 025
1000 032
1000 040
1000 050
Ø17
. .
.
L
Lmin
mm mm
61
55
78
68
100 84
135 110
167 135
195 155
230 180
.
. .
. .
F0
F1
daN (±%5)
1.060
2.210
1.060
2.100
1.060
1.900
1.060
1.840
1.060
1.800
1.060
1.850
1.060
1.825
.
serial
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
R1
Ø36
S : 7.07 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø36
R1
10.5
O 1000
L min
.
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
D 38 : sayfa / page
34
34
39
Ø38±0.3
OK 10
OK 10
SABİTLEME / FIXINGS
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
C 38 : sayfa / page
34
37
M
6x
6(
2x
4
10.5
20
4
)
Ø33
Ø38±0.3
Ø25
O 1000
10.5
20
OK 10
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
24
O 1800
.
.
. .
6x
8(
.
. .
O
O
O
O
O
O
O
2x
)
1
13.5
L ±0.25
.
M
ST
Ø30
.
.
ST
mm
6
10
16
25
32
40
50
KOD
CODE
1800 006
1800 010
1800 016
1800 025
1800 032
1800 040
1800 050
Ø26
. .
.
L
Lmin
mm mm
66
60
80
70
106 90
135 110
162 130
190 150
220 170
.
. .
. .
F0
F1
daN (±%5)
1.885
3.285
1.885
3.335
1.885
3.140
1.885
3.285
1.885
3.240
1.885
3.285
1.885
3.385
.
serial
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
R2
Ø46
S : 12.57 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
O 1800
Ø46
R2
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
D 50 : sayfa /
T 50 : sayfa /
14.5
L min
.
Ø50±0.3
page
page
page
page
34
34
39
40
OK 18
OK 18
SABİTLEME / FIXINGS
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
C 50 : sayfa / page
34
37
M
6x
8(
4x
8
10.5
20
7
)
Ø43
Ø50±0.3
Ø26
O 1800
10.5
20
OK 18
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
25
O 3000
.
.
. .
8x
8(
.
. .
O
O
O
O
O
O
2x
)
1
18
L ±0.25
.
M
ST
Ø45
.
.
ST
mm
10
16
25
32
40
50
KOD
CODE
3000 010
3000 016
3000 025
3000 032
3000 040
3000 050
. .
.
L
Lmin
mm mm
85
75
103 87
130 105
150 118
175 135
205 155
.
. .
. .
F0
F1
daN (±%5)
2.946
3.860
2.946
4.124
2.946
4.272
2.946
4.419
2.946
4.537
2.946
4.596
.
serial
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
Ø34
R2
S : 19.64 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø59
O 3000
L min
.
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa / page
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
D 63 : sayfa / page
Ø59
18
R2
34
34
39
Ø63±0.3
OK 30
OK 30
SABİTLEME / FIXINGS
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
C 63 : sayfa / page
34
37
M
8x
8(
4x
8
10.5
20
7
)
Ø56
Ø63±0.3
Ø34
O 3000
10.5
20
OK 30
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
26
O 4700
.
.
. .
8x
8(
.
. .
O
O
O
O
O
O
4x
)
1
17
L ±0.25
.
M
ST
Ø50
.
KOD
CODE
4700 010
4700 016
4700 025
4700 032
4700 040
4700 050
.
ST
mm
10
16
25
32
40
50
. .
L
mm
80
106
135
167
200
240
. .
. .
. .
.
F0
F1
Lmin
serial
daN (±%5)
mm
70
4.675
8.175
90
4.675
7.675
110 4.675
8.350
135 4.675
7.680
160 4.675
7.605
190 4.675
7.595
-
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
Ø40
R2
.5
Ø70
S : 31.17 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
O 4700
L min
.
Ø70
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
D 75 : sayfa
T 75 : sayfa
K 75 : sayfa
KA 75 : sayfa
5
2.
18
R
Ø75±0.3
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
34
34
39
40
35
36
OK 47
SABİTLEME / FIXINGS
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
C 75 : sayfa / page
OK 47
34
37
M
8x
8(
4x
8
10.5
20
7
)
Ø67
Ø75±0.3
Ø40
O 4700
10.5
20
OK 47
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
27
O 7500
.
.
. .
.
.
. .
M
8x
8(
O
O
O
O
O
O
4x
)
20
1
ST
Ø55
.
.
ST
mm
10
16
25
32
40
50
KOD
CODE
7500 010
7500 016
7500 025
7500 032
7500 040
7500 050
L ±0.25
.5
.
. .
. .
.
F0
F1
serial
daN (±%5)
7.540 12.540
7.540 12.150
7.540 13.030
7.540 12.040
7.540 12.240
7.540 12.075
-
S : 50.27 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
O 7500
L min
. .
.
L
Lmin
mm mm
90
80
116 100
145 120
182 150
210 170
255 205
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
Ø52
R2
Ø90
.
Ø90
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa /
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa /
D 95 : sayfa /
T 95 : sayfa /
.5
21
R2
page
page
page
page
34
34
39
40
Ø95±0.3
OK 75
OK 75
SABİTLEME / FIXINGS
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
C 95 : sayfa / page
34
37
M
8x
8(
4x
8
10.5
20
7
)
Ø87
Ø95±0.3
Ø52
O 7500
10.5
20
OK 75
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
28
O 12000
.
.
Ø70
.
. .
.
.
. .
M
10
x8
(4
O
O
O
O
O
O
21.5
1
ST
x)
KOD
CODE
12000 010
12000 016
12000 025
12000 032
12000 040
12000 050
.5
Ø115
. .
L
mm
100
126
155
187
220
260
.
Lmin
mm
90
110
130
155
180
210
.
. .
. .
.
F0
F1
serial
daN (±%5)
11.780 18.200
11.780 18.250
11.780 19.350
11.780 18.950
11.780 18.340
11.780 18.940
-
S : 78.54 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
O 12000
Ø115
5
.
R2
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
D 120 : sayfa
T 120 : sayfa
22.5
L min
.
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
Ø68
R2
L ±0.25
.
ST
mm
10
16
25
32
40
50
Ø120±0.3
/
/
/
/
page
page
page
page
34
34
39
40
OK 120
SABİTLEME / FIXINGS
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
C 120 : sayfa / page
OK 120
34
38
M
10
x8
(4
8
10.5
20
7
x)
Ø112
Ø120±0.3
Ø68
O 12000
10.5
20
OK 120
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
29
O 18000
.
Ø100
.
M
.
.
..
.
10
x8
(4
x)
O
O
O
O
O
O
23.5
1
ST
L ±0.25
.
KOD
CODE
18000 010
18000 016
18000 025
18000 032
18000 040
18000 050
Ø90
. . . .
.
ST
L
Lmin
mm mm
mm
10 110
100
16 136
120
25 165
140
32 197
165
40 235
195
50 270
220
.5
.
.
. .
.
F0
F1
serial
daN (±%5)
18.410
25.850
18.410
26.450
18.410
28.280
18.410
28.200
18.410
27.550
18.410
28.400
-
S : 122.72 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
O 18000
Ø145
.5
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
D 150 : sayfa
T 150 : sayfa
24.5
L min
.
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
R2
Ø145
.
R2
Ø150±0.3
/
/
/
/
page
page
page
page
34
34
39
40
OK 180
SABİTLEME / FIXINGS
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa / page
C 150 : sayfa / page
OK 180
34
38
M
10
x8
(4
8
10.5
20
8
x)
Ø142
Ø150±0.3
Ø90
O 18000
10.5
20
OK 180
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
30
H 00500
.
.
Ø20
.
. .
M
8x
13
(2
L min
Ø20
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KOD
CODE
00500 006
00500 013
00500 019
00500 025
00500 038
00500 050
00500 063
00500 080
00500 100
00500 125
4
Ø40
. . . .
. .
. .
. .
.
F0
F1
ST
L
Lmin
serial
daN (±%5)
mm mm
mm
6
62
56
470
880
13
76
63
470
910
19
88
69
470
925
25
100
75
470
945
38
126
88
470
980
50
150
100
470
1.005
63
176
113
470
1.010
80
210
130
470
1.010
100 250
150
470
1.020
125 300
175
470
1.030
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 3.14 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
H 00500
4
L ±0.25
14.5
1
ST
x)
. .
R1
Ø43
. .
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 45 : sayfa
D 45 : sayfa
K 45 : sayfa
Ø45±0.3
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
34
34
37
39
35
H 00750
Ø25
M
8x
13
(2
L ±0.25
14.5
1
ST
x)
R2
ST
mm
6
13
19
25
38
50
63
80
100
125
L
mm
62
76
88
100
126
150
176
210
250
300
Lmin
mm
56
63
69
75
88
100
113
130
150
175
.
.
F0
F1
daN (±%5)
736
1.315
736
1.332
736
1.340
736
1.479
736
1.457
736
1.443
736
1.439
736
1.438
736
1.437
736
1.429
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 4.91 cm2
T : 0-80 C0 / 32-176F0
Gaz / gas : N2
H 00750
7
Ø43
8
L min
Ø46
Ø20
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KOD
CODE
00750 006
00750 013
00750 019
00750 025
00750 038
00750 050
00750 063
00750 080
00750 100
00750 125
Ø50±0.3
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 50 : sayfa
D 50 : sayfa
T 50 : sayfa
K 50 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
40
35
31
H 01500
Ø36
M
8x
13
H
H
H
H
H
H
(4
L ±0.25
18
3
ST
x)
KOD
CODE
01500 025
01500 038
01500 050
01500 063
01500 080
01500 100
L min
L
mm
110
136
160
186
220
260
Lmin
mm
85
98
110
123
140
160
F0
F1
daN (±%5)
1.520
2.356
1.520
2.462
1.520
2.675
1.520
2.706
1.520
2.782
1.520
2.858
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 10.18 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø40
R2
.5
Ø70
ST
mm
25
38
50
63
80
100
H 01500
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 75 : sayfa
D 75 : sayfa
T 75 : sayfa
K 75 : sayfa
KA 75 : sayfa
8
7
Ø67
Ø75±0.3
/
/
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
page
page
34
34
37
39
40
35
36
H 03000
Ø50
M
8x
13
H
H
H
H
H
H
(4
L ±0.25
21
3
ST
x)
.5
8
7
H 03000
Ø87
Ø95±0.3
ST
mm
25
38
50
63
80
100
L
mm
120
146
170
196
230
270
Lmin
mm
95
108
120
133
150
170
F0
F1
daN (±%5)
2.945
5.183
2.945
5.360
2.945
5.537
2.945
5.654
2.945
5.743
2.945
5.802
serial
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ÖZELLİKLER / PROPERTIES
Pmin : 20 Bar / 290 PSI
Pmax : 150 Bar / 2175 PSI
S : 19.63 cm2
T : 0-80 C0 32-176F0
Gaz / gas : N2
Ø60
R2
Ø90
L min
KOD
CODE
03000 025
03000 038
03000 050
03000 063
03000 080
03000 100
SABİTLEME / FIXINGS
Delik içi / Drop-In : sayfa
Alttan sabitleme / Bottom mount : sayfa
C 95 : sayfa
D 95 : sayfa
T 95 : sayfa
www.alfamak.com
/
/
/
/
/
page
page
page
page
page
SAYFA
PAGE
34
34
37
39
40
32
MONTAJ TİPLERİ / MOUNTING TYPES
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
33
SABİTLEME TİPLERİ / FIXINGS TYPE
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
34
SABİTLEME / FIXINGS
K
A-A
Ø9(2x)
14
20
Ø9(4x)
Ø15(2x)
70
50
50
70
A
A
Ø20
K 45
ISO 11901-2
A-A
Ø13.5(4x)
Ø15(2x)
Ø15(4x)
Ø15(4x)
75
100
120
56.5
73.5
92
A
A
92
Ø40
100
A
A
73.5
75
A
56.5
A-A
Ø9(4x)
14
20
Ø9(2x)
14
20
Ø9(4x)
Ø60
120
A-A
Ø9(2x)
14
20
Ø9(4x)
A
Ø20
ISO 11901-2
A-A
Ø17.5(4x)
A-A
Ø11(4x)
Ø18(4x)
Ø18(4x)
Ø20(4x)
190
210
109.5
138
170
A
170
A
190
A
138
A
140
A
109.5
A-A
Ø11(4x)
15
25
Ø17.5(4x)
140
Ø80
K 95
ISO 11901-2
13
25
Ø11(4x)
K 75
15
20
Ø13.5(4x)
K 50
Ø120
210
ISO 11901-2
A
Ø100
ISO 11901-2
K 120
ISO 11901-2
K 150
www.alfamak.com
ISO 11901-2
K 195
SAYFA
PAGE
35
SABİTLEME / FIXINGS
KA
Ø9(4x)
A-A
14
20
Ø11(4x)
Ø15(4x)
100
73.5
100
73.5
A
A
Ø40
Ø13.5(4x)
Ø11(4x)
A-A
Ø17.5(4x)
Ø18(4x)
Ø11(4x)
Ø18(4x)
120
140
190
92
109.5
138
Ø80
Ø60
KA 95
Ø17.5(4x) Ø13.5(4x)
A-A
Ø20(4x)
A
A
Ø100
ISO 11901-2
KA 120
ISO 11901-2
KA 150
15
25
ISO 11901-2
138
A
140
A
109.5
92
A
120
A
A-A
190
Ø15(4x)
A-A
15
20
Ø9(4x)
14
20
Ø13.5(4x)
KA 75
15
25
ISO 11901-2
210
170
210
170
A
A
Ø120
ISO 11901-2
KA 195
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
36
SABİTLEME / FIXINGS
C
A-A
Ø28.5
4
7
5
Ø32.5
50
35
35
50
Ø6.6(4x)
A
A
ISO 11901-2
8
12
24
Ø38.5
Ø45.5
55
70
75
40
50
56.5
Ø50.5
C 38
ISO 11901-2
A-A
Ø57.5
24
ISO 11901-2
A-A
Ø95.5
85
100
120
63.5
73.5
A
ISO 11901-2
C 75
www.alfamak.com
Ø13.5(4x)
92
100
73.5
Ø11(4x)
85
63.5
C 63
A-A
92
Ø11(4x)
ISO 11901-2
C 50
24
Ø75.5
A
A
Ø88.5
Ø63.5
A
75
56.5
A
C 45
Ø68.5
8
12
24
A
8
12
ISO 11901-2
A
8
12
A
Ø9(4x)
70
50
Ø9(4x)
55
40
Ø6.6(4x)
A
A-A
Ø44.5
4
7
20
4
7
5
A-A
Ø41.5
A
A
ISO 11901-2
120
A-A
Ø34.5
C 32
A
C 95
SAYFA
PAGE
37
SABİTLEME / FIXINGS
8
13
24
Ø120.5
Ø150.5
Ø195.5
140
190
210
109.5
138
170
170
Ø17.5(4x)
190
138
A
ISO 11901-2 C 120
Ø17.5(4x)
140
109.5
Ø13.5(4x)
A
A-A
Ø188
8
12
24
8
12
A
A
ISO 11901-2 C 150
A
A
ISO 11901-2 C 195
SABİTLEME / FIXINGS
KE 1000
A-A
Ø50.5
8.8
11.5
Ø9(x4)
Ø54
75
56.5
56.5
A
75
24
A-A
Ø143.5
210
A-A
Ø113.5
C
A
KE 1000
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
38
SABİTLEME / FIXINGS
Ø27
Ø25.5
A-A
9
A-A
9
Ø21
Ø19.5
D
Ø6.6(4x)
Ø6.6(4x)
Ø50
34
18
30
12
25
Ø44
30
A
A
A
ISO 11901-2
A-A
Ø80
Ø75.5
D 38
16
Ø11(4x)
Ø155
Ø150.5
Ø200
Ø195.5
ISO 11901-2
A-A
109.5
A
A
A
D 95
ISO 11901-2
D 120
A-A
27
27
A-A
D 75
D 50
Ø13.5(4x)
A
ISO 11901-2
Ø125
Ø120.5
A-A
92
Ø150
A
A
D 63
ISO 11901-2
92
73.5
Ø122
73.5
Ø122
A
D 45
Ø13.5(4x)
73.5
A
Ø17.5(4x)
Ø17.5(4x)
A
170
Ø290
138
170
Ø220
138
ISO 11901-2
Ø100
Ø95.5
A-A
Ø11(4x)
73.5
ISO 11901-2
A
ISO 11901-2
16
A-A
56.5
Ø95
A
ISO 11901-2
A
18
Ø67
Ø63.5
A
A
A
D 32
A-A
56.5
50
Ø86
40
Ø68
35
Ø60
A
D 25
Ø9(4x)
50
40
A
ISO 11901-2
Ø54
Ø50.5
A-A
Ø9(4x)
Ø6.6(4x)
35
ISO 11901-2
21
Ø6.6(4x)
D 19
13
9
9
A-A
Ø47
Ø45.5
109.5
Ø175
Ø40
Ø38.5
13
Ø34
Ø32.5
A
A
A
A
D 150
ISO 11901-2
D 195
www.alfamak.com
SAYFA
PAGE
39
SABİTLEME / FIXINGS
T
40
20
=
80
=
M8
50
110
Ø50
=
30
=
Ø9(2x)
90
=
=
130
T 50
ISO 11901-2
M10
67.5
M12
20
20
=
=
105
125
=
=
52.5
63.5
170
Ø75
Ø95
Ø13.5(2x)
=
=
30
30
=
=
Ø11(2x)
80
137
115
=
=
145
=
160
=
195
T 75
ISO 11901-2
77.5
T 95
ISO 11901-2
95
=
M12
=
20
20
=
148
200
=
M12
92.5
230
Ø120
Ø150
30
=
=
30
=
Ø13.5(2x)
=
Ø13.5(2x)
110
195
=
165
=
=
220
200
=
260
ISO 11901-2
T 120
www.alfamak.com
ISO 11901-2
SAYFA
PAGE
T 150
40
w w w. a l f a m a k . c o m
®
GAZLI YAY
w w w. a l f a m a k . c o m
AZOT SİLİNDİR PROJE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Nilüfer Ticaret Merkezi 68. Sk. No:17 Nilüfer-BURSA / TÜRKİYE
Tel.: 0224 443 06 12
Faks: 0224 443 06 13
[email protected]

Benzer belgeler

12 EVOBUS

12 EVOBUS Mil Pin MODEL :

Detaylı

General Catalogue Security Doors

General Catalogue Security Doors by the European Union in the framework of technical harmonization. This is a European Union sign indicating that The products covered by this standard is in compliance with the EU directives and al...

Detaylı

Balkon Teras Çatı Sistemleri Dallmer

Balkon Teras Çatı Sistemleri Dallmer Why is foul odour transmitted through traps Typical “S” traps are incorporated in the floor drain bodies in order to block foul odour from sewage system. A trap can block foul odour as long as it i...

Detaylı

yeni bayiliklerimiz bayiliklerimiz anka

yeni bayiliklerimiz bayiliklerimiz anka T1 15x30 G T1-N 25x30 G T1-EN 25x40 G T1-EN 40x40 G T1-EN 60x40 G T1-EN 80x40 G T1-EN 100x40 G T1-EN 25x60 G T1-EN 40x60 G T1-EN 60x60 G T1-EN 80x60 G T1-EN 100x60 G T1-EN 120x60 G T1-EN 25x80 G T1...

Detaylı

Engine Mounting / Motor Takozları Radiator Mounting / Radyatör

Engine Mounting / Motor Takozları Radiator Mounting / Radyatör O.E.M no's are used for reference purposes only and it is not implied that any part listed is the product of these manufacturer O.E.M no’s are used for reference purposes only and it is not implied...

Detaylı