yükseköğretim kurulu - İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Transkript

yükseköğretim kurulu - İstanbul Esenyurt Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
: BİLGE KAAN TEKELİOĞLU
2.
Doğum Tarihi
: 31.03.1971
3.
Unvanı
:
4.
Öğrenim Durumu: DOKTORA
4.1. Yabancı Dil : İngilizce KPDS Notu : 75
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
6.
Alan
VETERİNER
VETERİNER
MİKROBİYOLOJİ
Üniversite
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yıl
1996
1996
2002
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri : Yüksek Lisans Diploması
6.2. Doktora Tezleri : Yarış Atlarında Equine Herpes Virus Enfeksyonlarının PCR İle Araştırılması
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.1.1. A retrospective clinical and epidemiological study on feline coronavirus (FCoV) in cats in
Istanbul, Turkey
B.K. Tekelioglua, E. Berriatuab*,N. Turanc, C.R. Helpsd,M. Kocaka,H. Yilmazc,
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE YAYINA KABUL TARİHİ: 27.OCAK 2015 Ms. No. PREVET-14-251R2
7.1.2. Detection of Equine Herpesvirus Type 1 (EHV1) DNA in Organs of Neonatal Dead Foals in
Turkey
Bilge Kaan TEKELIOGLU, Tomio MATSUMURA, Koji TSUJIMURA, Nuri TURAN,
Hayri EKICI, Huseyin YILMAZ
Journal of Equine Science 01/2006; 17(1):23-26. DOI:10.1294/jes.17.23
7.1.3.
A Serological And Clinical Investigations On The Leishmaniosis On Turkish Dogs
Francisco Morillas MÁRQUEZ, A UYSAL, N TURAN N GULCUBUK, BK TEKELIOGLU ,
H YILMAZ, E TUZER
Revista Iberica De Parasitologia 2003, 63: 85-88. Issn: 0034-9623
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.3.1. A retrospective clinical and epidemiological study on feline coronavirus (FCoV) in cats in
Istanbul, Turkey
B.K. Tekelioglua, E. Berriatuab*,N. Turanc, C.R. Helpsd,M. Kocaka,H. Yilmazc,
1
EPIZOON Kongresi 22-24 Eylül 2014 Kopenhag DANİMARKA
7.3.2. Aviation medical aspects and first aid; a review.
CAKICI M, TEKELİOGLU B.K
Cabin Safety Conference : 01-04 October 2011, Frankfurt - GERMANY
7.3.3 Survey Study; To Evaluate Initial BLS/AED Rovider Courses Candidates Background
Knowledge And Social Demographical Distribution At Initial BLS/AED And First Aid Training
Bilge Kaan TEKELIOGLU, Menderes CAKICI, Yasemin TANSU, Nilay HAYRIOGLU, Yavuz
BUYUKYILMAZ
RESUSCITATION; 10. Scientific Congress of European Resuscitation Council 2-4 2010 December
Porto – PORTUGAL
7.3.4. Maçka Veterinary Clinic Patient Visit Records Analysis Between 2004-2010 Years
Bilge Kaan TEKELIOGLU, Lara TEKELIOGLU, ElifBayoglu TEZGOR, Merve KOCAK
17. FECAVA Eurocongress - Modern Veterinary Practices - September 7-10, 2011 İstanbul –
TURKEY
7.3.5. Farklı Stoklama Oranlarının Çipura (Sparus aurata L.1758) Yavrularının Büyümesine Etkisi.
M. Ayce GENC, Nazmi TEKELIOGLU, Bilge Kaan TEKELIOGLU
9-11 Nisan 1997 : Akdeniz Balıkçılık Kongresi – İzmir- TÜRKiYE
7.3.6. Advancement of Reproduction of Rainbow Trout (O.mykiss) By Photoperiod And Trout
Culture Possibilities in Sub-Tropic Regions.
N.TEKELIOGLU, A.POLAT, E.SARIHAN, S.DIKEL, B.K.TEKELIOGLU
16-19 Ekim 1995 : 3. Balkan Kongresi – Selanik – YUNANiSTAN
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1. Yarış atlarında Equine Herpesvirus (
EHV-1 ve EHV-4) enfeksiyonlarının PCR ile
saptanması.
Bilge Kaan TEKELIOGLU, Omer AKAY
1.Ulusal Viroloji Kongresi 21-25 Eylül 2003 Kuşadası Türkiye.
7.7. Diğer yayınlar
7.7.1. Tıbbi Konular ve ilkyardım Eğitim Kitabı
Bilge Kaan Tekelioğlu, Safiye Yılmaz, Yasemin Tansu, Nilay Hayrioğlu, Yavuz Büyükyılmaz
İlk Yayın Tarihi : 01.05.2006
7.7.2. First Aid
Bilge Kaan Tekelioğlu, Yavuz Büyükyılmaz
İlk Yayın Tarihi : 2006
8.
Projeler
8.1. Türk Hava Yolları İlkyardım Eğitim Merkezi Kapasite Arttırım Projesi
Başlangıç : 26.11.2008
2
Bitiş
: 26.03.2010
8.2. Uçaklarda bulunan Dr.Çantaları (Emergency Medical Kit ) ve İlkyardım Çantaları ( First Aid Kit )
revizyonu projesi.
Başlangıç : 01.08.2008
Bitiş
: 30.06.2010
8.3. Tüm Türk Hava Yolları Filosuna Otomatik Eksternal Defibrillatör (AED) Yerleştirilmesi Projesi
Başlangıç : 01.08.2008
Bitiş
9.
: 29.10.2011
İdari Görevler
9.1. Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı İlkyardım Eğitim Şefi
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
10.1. İstanbul Veteriner Hekimler Odası
10.2. European Resuscitation Council
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2014-2015
İlkbahar
Dersin Adı
İlkyardım
Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Fizyoloji
Havacılık Güvenliği
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
1
1
1
1
2
2
Öğrenci
Sayısı
48
45
48
48
13. MESLEKİ YETERLİLİK VE EĞİTMEN SERTİFİKALARI
13.1. TIBBİ KONULAR VE İLKYARDIM ALANINDA EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ SERTİFİKALARI
13.1.1. ERC ( European Resuscitation Council ) Eğitici Eğitmeni ; 2009
13.1.2. Eğiticinin Eğitimi – Uçan Kuş Pilot Yetiştirme Kursu Eğitim ; 2008
13.1.3. T. C. Sağlık Bakanlığı İlkyardım Eğitimcisi Eğitimi Kursu; 2007
13.1.4. (AHA) Amerikan Kalp Birliği Temel İlkyardım, Temel Yaşam Desteği ve Defibrillatör
Eğitmeni; 2007
13.1.5. ERC ( European Resuscitation Council ) Temel Yaşam Desteği ve Defibrillator Eğitmeni
kursu; 2004
13.1.6. Türkiye Sualtısporları ve Cankurtaran S.P. Federasyonu Cankurtaran Eğitimi ;BronzBröve;
2003
13.2
SİVİL HAVACILIK ALANINDA EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ
13.2.1 Zor Koşullarda Hayatta Kalma Eğitmeni. Naval Aviation Survival Training / Instructor;
Naval Aviation Survival Institute, Germany, 2010
13.2.2 Havacılık Güvenliği Eğitmeni CONDOR ; Safety equipment and procedure / Instructor; 2009
13.2.3 JAR – OPS 1 vs. EU OPS Difference; 2008
3
13.2.4 Kural Dışı Yolcuyla Mücadele Teknikleri Eğitici Eğitimi; Green Light / IATA - Disruptive
Passenger Restraint Techniques / Instructor training; 2008 2008 ;
13.2.5 Uçuş Güvenliği Eğitimcisi; Green Light / IATA - In-Flight Security/ Instructor training; 2008
13.2.6 CRM Connecting the Dots; The Souther California Safety Instıtute; 2008
13.2.7 Kural Dışı Yolcuyla Mücadele Eğitimi ; The Souther California Safety Instıtute; 2008
13.2.8 T.C. İçişleri Bakanlığı; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenliği Kursu; 2008
13.2.9 JAR – OPS Kursu 2007
13.2.10 Tehlikei Maddeler Eğitmeni ; IATA ; Dangerous Goods Instructor Training 2006
13.2.11 Tehlikeli Maddeler Eğitmeni Kursu; THY ; 2006
13.2.12 Eğitimci Eğitimi Kursu ; THY; 2005
13.2.13 CRM Eğitmeni Kursu; THY; 2004
13.2.14 Eğitimci Eğitimi Kursu; THY; 2002
13.3
SİVİL SAVUNMA ALANINDA EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ
13.3.1
Afet Bilinci Eğitimci Eğitimi: AKUT; 2012
13.3.2
Hasarli yapilara yaklaşım eğitimci eğitimi: AKUT; 2012
13.3.3
Tehlikeli maddeler bilinci eğitimci eğitimi: AKUT; 2012
13.3.4
Afet ve acil durum hazırlığı eğitimci eğitimi: AKUT; 2012
13.3.5
İstanbul Valiliği Sivil Savunma ve Arama Kurtarma AKUT; 2007
4