Victoria Halkına açık mektup

Transkript

Victoria Halkına açık mektup
Victoria Polisi Çok Dinli Konseyi
(Victoria Police Multi-Faith Council)
Değişik İnançlara Sahip Toplumlar ile İlişki
Kurmaya Kararlıdır
Victoria Halkına açık mektup
Biz Victoria Police Multi-Faith Council üyeleri olarak Victoria halkına, her tür şiddete ve özellikle de din ve mezhep ayırımına dayalı
şiddete karşı olduğumuzu bildirmek için yazıyoruz.
Son aylarda internette ve televizyon ekranlarında yer alan korkunç görüntüler, bütün aklı başında Victoria’lılar tarafından iğrenç olarak
nitelendirilmektedir. Bu olaylar, hayatımızı nasıl yaşadığımızı ve değişik inançları ve kültürleri barındıran harika toplumumuzda birbirimizle
nasıl ilişki kurduğumuzu bir kez daha değerlendirmemize neden olmuştur.
Toplum olarak oluşturduğumuz bu yapıyı korumamız gerekmektedir. Hep birlikte birbirimizin güvenliğini sağlayabiliriz.
Başbakanımız, toplumsal alarm seviyesini Orta’dan Yüksek’e çıkartmıştır. Bu durumda, olası tehditlere karşı koymak için en iyi yolun
kapsamlı bir şekilde birlikte çalışmak olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım Victoria’lılara yıllardan beri yararlı olmaktadır.
Dinimiz ya da ırkımız ne olursa olsun, bu eyaleti yücelten unsurları, kanuna ve düzene bağlılığımızı, birbirimizle işbirliği içinde çalıştığımız
geçmişimizi ve ihtiyaç içinde olanlara gösterilen güçlü desteği unutmamalıyız.
Bu zor zamanlarda, kültürel konulara duyarlı, saygılı ve anlayışlı olmalıyız. Farklılıklarımızı benimserken, ortak yanlarımızı da kucaklamalı
ve kutlamalıyız.
Hepimizin tapınma ve inançlarımızı yerine getirme hakkı vardır. Bizim çok kültürlülüğümüzün ve farklı inançlarımızın gücü, zorluklara olumlu
ve barışçıl yöntemlerle karşı koymamızın temel kaynağını oluşturur.
Victoria halkının güvenliği herkesin sorumluluğudur. Bizler, bütün inanç toplumlarının Victoria’nın güvenliliğini devam ettirmek için bizimle
birlikte çalışmalarını istiyor ve onları teşvik ediyoruz.
Yerel boyutta, inanç liderlerinden toplumlarını aşağıdakilere teşvik etmelerini ve hatırlatmalarını istiyoruz.
• güvenlik değişiklikleri gerek ulusal anlamda gerekse uluslararası anlamda gerçekleşen suç niteliğindeki faaliyetler ile ilgilidir.
• şüpheli faaliyetler 1800 123 400 numaralı telefondan Ulusal Güvenlik Hattı’na (National Security Hotline) veya Üç Sıfır’a (Triple Zero
(000)) bildirilmelidir;
• dini veya ırkçı karalama faaliyetleri derhal Üç Sıfır’a (Triple Zero (000)) bildirilmelidir; ve
• güvenliği ve toplumsal bağlantıları güçlendirmek için yerel polisle irtibat kurmak da teşvik edilmelidir.
İnanç liderlerinin bunun yanında toplum üyelerini ayrımcılığa veya herhangi bir yasa dışı faaliyete tepki verip bildirimde bulunmaya ve aynı
zamanda kendi değerlerini ve inançlarını korumaya teşvik etme görevi de vardır.
Victoria Polisi bütün şikayetleri, insan hakları ilkeleri çerçevesinde adil ve tarafsız bir yaklaşımla ele almakla yükümlüdür.
Konsey, dünyadaki çok kültürlü ve çok dinli toplumların içinde en başarılılardan biri olmanın tadını çıkarabilmemiz için, eyaletimiz çapındaki
bağlılık ve uyumun birbirimizin güvenliğini sağlamada en önemli unsuru oluşturacağına dair inancında Victoria Polisi’nin yanında yer
almaktadır.
Victoria Police Multi-Faith Council, Emniyet Genel Müdürü’ne danışmanlık sağlayan inanç liderlerinden oluşan ve uzun süre önce kurulmuş
bir gruptur.
Ulusal Terörizm Toplumsal Alarm seviyesinin Yüksek’e çıkarılmasının ardından Konsey Emniyet Genel Müdürü ile görüşmüş ve toplumun
bütün üyelerini toplumsal güvenlik yararına olacak şekilde beraber çalışmaya teşvik etmek konusunda fikir birliğine varmıştır.
The Victoria Police Multi-Faith Council
Ken Lay APM
Victoria Police
Chief Commissioner
Protodeacon Alexander Abramoff
Russian Orthodox Church
Professor Desmond Cahill OAM
Religions for Peace Australia
Eddie Micallef
Chairperson Ethnic Communities
Council of Victoria
Arvind Shrivastava
Hindu Foundation, & Patron - Sankat
Mochan Samiti Inc
Commander Sue Clark
Co-Chair Victoria Police
Multi-Faith Council
Nail Aykan
General Manager
Islamic Council of Victoria
Denis Fitzgerald
Executive Director
Catholic Social Services Victoria
Archdeacon Philip Newman OAM
Faith Communities Council of Victoria
Reverend Samani Sila JP
Samoan Christian Churches Victoria
Dr Hass Dellal OAM
Co -Chair Victoria Police
Multi-Faith Council, Executive Director
Australian Multicultural Foundation
Professor Gary Bouma AM
The UNESCO Chair in Interreligious
& Intercultural Relations – Asia-Pacific
Rabbi Meir Shlomo Kluwgant
Rabbinical Council of Victoria
Ahmet Polat
Executive Director
Australian Intercultural Society
Yasser Soliman
Former President
Islamic Council of Victoria
Andrew Tongue
Secretary, Department of
Premier & Cabinet
Reverend Dr John Broughton
Senior Police Chaplain
Victoria Police
Mr David Marlow
Executive Director
Jewish Community Council of Victoria
Mr Jagdeep Singh Shergill
Sikh Interfaith Council of Victoria
Michael Wells
Honorary Victoria Police Chaplain
Buddhist Council of Victoria
W W W. P O L I C E . V I C . G O V. A U