Yarışma Şartnamesi - Zeytinburnu Belediyesi

Transkript

Yarışma Şartnamesi - Zeytinburnu Belediyesi
Ek: 1
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ
YEREL KALKIMA VE AB İLİŞKİLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ
“AH DEMEDEN”
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONU:
“AH DEMEDEN " hikâye yarışması
AMAÇ:
Gençler arasında son yıllarda madde bağımlılığı hızlı bir şekilde artmakta ve yüzlerce genç
sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkmaktadırlar.
Yapılacak olan hikâye yarışması ile gençlerin bu konuda nasıl bir savaşım verdiğini ortaya
çıkarmaktır.
Bu şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini ve
yarışma ile ilgili diğer hükümlerin esas ve usullerini kapsar.
YARIŞMA ŞARTLARI:
1. Yarışma ilçe sınırları içindeki lise öğrenimi gören tüm öğrencilerimize açıktır.
2. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir isimle
hiçbir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
3. Yarışmaya jüri üyelerinin birinci ve ikinci dereceden yakınları katılamaz.
4. Yarışma dili Türkçedir.
5. Eserler bilgisayarda 12 punto ile yazılacak ve boşluklar dahil 30.000 karakteri
geçmeyecektir. (Bu yaklaşık olarak A4 boyutunda 10 sayfa etmektedir.)
6. Eserler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır.
7. Eserler okul müdürlüklerine ağzı kapalı ve yazı sahibinin imzasının bulunduğu zarf
ekte verilen başvuru formu ile birlikte teslim edilecektir.
8. Eserler 10 Mayıs 2006 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilecektir. Bu
tarihten sonra verilen eserler kabul edilmeyecektir.
DİĞER HÜKÜMLER:
Dereceye giren eserlere telif hakkı ödenmeyecektir.
Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen eserler kitap haline getirilecek ve
ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
Yarışmaya katılan esreler dereceye girsin veya girmesin iade edilmeyecektir.
Yarışmaya katılan bütün katılımcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme Yerel Gündem 21 bürosu tarafından tespit edilen konusunda uzman jüri
üyeleri tarafından yapılacaktır.
TAKVİM:
Yarışmaya son katılım tarihi 10 Mayıs 17. 00’dır.
Yarışma sonuçları 19.05. 2006 tarihinde yapılacak olan ödül töreniyle açıklanacaktır.
ÖDÜLLER:
Birinciye bir dizüstü bilgisayar
İkinciye bir kamera
Üçüncüye bir dijital fotoğraf makinesi
Birinci mansiyon
İkinci mansiyon
Üçüncü mansiyon
Ek: 2
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ
YEREL KALKINMA VE AB İLİŞKİLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ
“AH DEMEDEN “
YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTNAMESİ
Adı:...............................................................................................................................................
Soyadı:..........................................................................................................................................
Okul adı: .....................................................................................................................................
Sınıfı : .........................................................................................................................................
Doğum tarihi:………………………………………………………..........................................
Adres
Ev:.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Okul:.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon
Okul:.............................................................................................................................................
Cep:..............................................................................................................................................
Tarih:............................................................................................................................................
İmza:….........................................................................................................................................

Benzer belgeler

istanbul il millî eğitim müdürlüğü - Neslin Değişen Sesi

istanbul il millî eğitim müdürlüğü - Neslin Değişen Sesi 1. Yarışma ilçe sınırları içindeki lise öğrenimi gören tüm öğrencilerimize açıktır. 2. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir isimle hiçbir yayın grubuna gönderil...

Detaylı