otoklav kullanım talimatı

Transkript

otoklav kullanım talimatı
OTOKLAV KULLANIM TALİMATI
Hazırlayan
Kontrol eden
Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Kalite Yönetim Direktörü
Hastane Yöneticisi
1.AMAÇ
Bu talimat, otoklav ile sterilizasyon esnasında yapılacak işlem basamaklarının ve kontrol yöntemlerinin
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
2. KAPSAM
Bu talimat otoklavın kullanım öncesi ve kullanım esnasındaki yapılacak kontrollerini ve yöntemlerini kapsar.
3.KISALTMALAR
Herhangi bir kısaltma yoktur.
4.TANIMLAR
Bowie-Dick :Her gün bir kere cihazın fonksiyonlarını test etmek amacı ile o günki işlemlere başlamadan önce
vakumlu buhar sterilizatörlerde doymuş buharın, steril edilmesi planlanan yüke hızlı ve düzgün bir şekilde girip
girmediği, sterilizatörün hücredeki havayı çıkarma ve havanın yeniden girmesini önleme kabiliyetini tanısal
olarak ölçme amacıyla uygulanan testir.
5.SORUMLULAR
Bu talimatın uygulanmasından Merkezi Sterilizasyon Ünitesi sorumlusu, personeli, takibinden mesul müdür
sorumludur.
6.FAALİYET AKIŞI
6.1.Otoklavı çalıştırmadan önce su ve hava kontrol edilmelidir.
6.2.Otoklavda kullanılacak su saf su veya deiyonize su olmalıdır.
6.3.Cihazın açma anahtarı sağa çevrilerek cihaz açılmalıdır.
6.4.Cihaz yaklaşık 20-25 dakika sonra ısınır jeneratör manometresi 3,5 bar ceket manometresi 2 bar
olduğunda cihaz çalışmaya hazırdır.
6.5.Cihazın içindeki rafın üstüne Bowie-Dick test paketi yerleştirilmelidir.
6.6.Kapı kaldırma butonuna basılarak kapı kapatılmalıdır.
6.7.Ekranda Bowie-Dick yazan tuşa dokunulup program bilgileri görüldükten sonra sağ alt köşedeki başlat
butonuna basılıp program başlatılmalıdır.
6.8.Cihaz program bittiğinde sesli bir ikaz verir ayrıca ekranda yazı ile programın bittiğini belirtir.
DOK.NO:STE.TL.09
YAYIN TAR:07.04.2015
REV.NO:00
REV.TAR:--
Sayfa 1 / 2
OTOKLAV KULLANIM TALİMATI
6.9.Kapı indirme butonuna basarak kapı indirilmelidir.
6.10.Test paketi açılmalı içindeki kâğıdın renk dönüşümü kontrol edilmelidir. Sonuç olumlu ise cihaz
kullanabilir. Sonuç olumsuz ise servise haber verilmeli, cihaz kullanılmamalı ve servis talimatına göre hareket
edilmelidir.
6.11.Test olumlu ise paketli malzemeler cihaza kağıt yüzey plastik yüzeye gelecek şekilde, set ve bohçalar
arasında buhar geçişine izin verecek şekilde boşluk bırakılarak yerleştirilmelidir.
Çok fazla yükleme
yapılmamalıdır.
6.12.Kapı kapatılmalı, standart programlar tuşuna basılmalı, ekrandan cihaza yüklenen malzemeye uygun
program seçilerek başlat tuşuna basılmalıdır.
6.13.Program bitiminde kapı açılmalı cihazın sıcak olduğu unutulmamalı malzemeler ısıya dayanıklı bir eldiven
giyerek çıkartılmalıdır.
6.14.Paketleri çıkardıktan sonra cihazın içinde kalıntılar oluşmuş ise mutlaka temizlenmelidir.
6.15.Otoklav ile sterilizasyon işleminde
4.15.1.115°C’de 30 dakika
4.15.2.121°C’de 25 dakika
4.15.3.134°C’de 10 dakikalık süre olmalıdır.
6.16.Otoklav içindeki malzemeler soğuyunca boşaltılmalıdır.
Kontrol sonucu uygun olmayan paketlerin kabulü yapılmamalı ve Uygunsuzluk raporu ile kayıt altına alınarak
mesul müdüre bildirilmelidir.
6.17.UYARI VE ÖNLEMLER
6.17.1.Yüksek sıcaklık ve basınç içeren bir ekipmanla çalışıldığı asla unutulmamalıdır.
6.17.2.Gün başlangıcında ve gün sonunda ( Üretici firmanın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda) Cihazın
günlük temizlik işlemi yapılmalıdır.
İLGİLİ DOKÜMANLAR
Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü
Buhar Otoklav Kullanım Formu
Ameliyathane Flash Otoklav Alet Takip Formu
DOK.NO:STE.TL.09
YAYIN TAR:07.04.2015
REV.NO:00
REV.TAR:--
Sayfa 2 / 2